Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Door coronavirus klinkt Gods stem (50 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020, 12:13 door Dirk A A

‘…er zullen besmettelijke ziekten zijn…  en dit alles zal u overkomen, opdat u zult getuigen… op de aarde benauwdheid onder de volken… en het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen… wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

Woorden uit Lukas 21, woorden van de Heere Jezus. Buitengewoon actuele woorden. Voor ons, Anno maart 2020.
Het is niet voor het eerst dat de wereld getroffen wordt door een extreem besmettelijk virus. Bij de Pest – ook wel de Zwarte Dood genoemd – en bij de Spaanse Griep kwamen wereldwijd vele miljoenen mensen om het leven.

De wereld kijkt verbaasd naar de dingen die gebeuren. Paniek slaat toe. Huilende mensen, bange mensen, maar ook moedige mensen. Ongekende maatregelen worden genomen. Niemand die moeilijk doet. Velen willen nog strengere maatregelen. Als het virus maar wordt gestopt. Koortsachtig zoeken wetenschappers naar een medicijn en een vaccin.

Allerlei profetieën doen de rondte. Dat gebeurt altijd in zulke situaties. Ik las over een jong gelovig meisje dat in een visioen van God gehoord zou hebben dat deze epidemie over enkele weken opeens voorbij zal zijn.
Bekende namen uit de ‘profetische wereld’ komen met grote woorden van God. De een zou gehoord hebben dat dit alles zal leiden tot een wereldwijde opwekking, een ander geeft de boodschap door dat gelovigen niet door dit virus getroffen zullen worden en zo kan ik nog wel even doorgaan. Luister maar niet naar deze zogenaamde profeten, maar vertrouw op de Heere.

Sommigen weten het zeker: dit virus is een straf, een oordeel van God. Je vindt het op internet, leest het in de krant, hoort het soms in de kerk. Zoiets komt ons niet toe om te zeggen. Wie dit zegt, stelt zich boven God.
En jazeker, we lezen in de Bijbel van oordelen. Denk aan het oordeel van de zondvloed, het oordeel over Sodom en Gomorra, het oordeel van de ballingschap en de oordelen die worden aangekondigd in het Bijbelboek Openbaring.

Vooralsnog meen ik dat de huidige coronapandemie valt onder de weeën waar de Heere Jezus over spreekt in Zijn eindtijdrede, zoals opgetekend in Mattheus 24, Lukas 21 en Markus 13. De verschrikkingen tijdens de oordelen zoals Openbaring die laat zien, zijn nog extreem veel ernstiger.

Wat betekent dit voor ons? Een oproep om ons voor de Heere te verootmoedigen, onze zonden te belijden en ons vertrouwen op de Heere Jezus te stellen en getuigen van Hem te zijn. Voor een gelovige, een kind van de Heere, is er geen enkele reden om in paniek te raken, hoewel ik het heel goed kan begrijpen als ook u bevreesd bent. De Heere heeft alles in handen. Als we bij Hem horen, mogen we weten en geloven dat ons leven met Christus verborgen is in God.
Psalm 91 zegt het zo mooi: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op Wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest’ (vers 1-3).

Betekent dit dat ons niets zal overkomen, dat gelovigen niet besmet zullen raken, zoals sommigen beweren? De Heere kan inderdaad Zijn kinderen op een wonderlijke manier beschermen, maar zolang we op deze aarde zijn, hebben we deze garantie niet. Wreed is de boodschap van hen die dat wel beweren.
Maar ook al worden we besmet met het virus, al komen we in het ziekenhuis terecht, al zou dit het einde van ons aardse leven betekenen, dan nog blijft staan dat ons leven met Christus verborgen is in God. Als ons leven op aarde zou eindigen, mogen we onze intrek nemen bij de Heere, zoals 2 Korinthe 5 het zo mooi zegt. Dan zijn we voor altijd veilig bij Hem.

Filippenzen 4:6 en 7 zegt treffend:
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

De wereld beleeft een soort reset. Wanneer een computersysteem vastloopt, is een reset, een herstart noodzakelijk. Ook de wereld begon vast te lopen. Economisch, moreel, op tal van gebieden. De wereld komt tot stilstand. Ook als christenen hebben we zo’n reset nodig. Om opnieuw te beseffen wat nu echt belangrijk is.

Het lijkt alsof het coronavirus regeert, maar vergeet niet dat de Heere regeert. We mogen bidden om bescherming, om genezing, om troost, om wijsheid, om kracht. Maar laten we de Heere ook bidden om ons te leiden in onze gebeden.  
Misschien leidt de Heilige Geest ons wel om ons voor de Heere te verootmoedigen en de zonden van onszelf, van onze kerk of gemeente en van ons land te belijden. We kunnen ons ook geleid weten om te midden van onzekerheid de Heere te loven en te aanbidden, omdat Hij dat zo waard is.

‘Wees dan waakzaam,’ klinkt het in Mattheus 24:42. De tijden zijn spannend. De wereld denkt God niet nodig te hebben. ‘Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten,’ zegt de Heere in Jeremia 2:13.
Ik ben ervan overtuigd dat de Heere door deze crisis tot de mensheid spreekt. C.S. Lewis schreef ooit al dat het lijden Gods megafoon is om een slapende wereld wakker te roepen. De dreiging van dit virus confronteert ons met de broosheid, de kwetsbaarheid van ons leven. Het is alsof er een roep vanuit de hemel klinkt: ‘Keer terug tot God, bekeer u, neem de toevlucht tot de Heere Jezus.’

We bidden om en zien uit naar lichamelijke genezing van allen die besmet zijn door het coronavirus. Wat we absoluut nodig hebben, is geestelijke genezing. Laten we daar ook om bidden, dat de Heere een honger in ons land zal zenden naar Hem en naar Zijn Woord.

Ik moest denken aan de woorden die Mordechai ooit tot koningin Esther sprak, toen het voortbestaan van het Joodse volk op het spel stond.
‘Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent’ (Esther 4:14b).

Ook wij, als we de Heere Jezus mogen kennen, mogen delen in Zijn koninklijke waardigheid. Graag wil ik deze woorden die Mordechai tegen Esther sprak, ook aan u, aan jou meegeven. ‘Wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent’.
Die woorden raakten Esther. Ze riep de Joden op te vasten en smeekte de koning om genade voor haar en voor haar volk. Zo werd haar volk gered.

Laten zo ook wij tot de Koning gaan, de Heere, en Hem smeken om genade voor ons en voor ons volk. Er is een verlangen in mijn hart dat juist nu ons volk bereikt zal worden met het Evangelie. Hoe? Allereerst door ons heen, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Het Evangelie, de Heere Jezus, biedt hoop, redding, verlossing, kracht, wijsheid, herstel en eeuwig leven. Ook in ons land zijn er zoveel mensen die de Heere Jezus nog niet kennen.

‘Heere, onze ogen zijn op U gericht. In verwachting. Alleen U kunt ons redden. We loven en prijzen Uw grote Naam. U komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid.’

Dirk van Genderen

50 Reacties

 1. ans zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020 om 15:07

  Allerlei theorieen doen de ronde, een heel gevaarlijk in deze situatie is: de Joden zijn hier de schuld van.
  Het is goed om ook naar de geschiedenis te kijken.
  Na de zwarte dood in de middeleeuwen is een ziekelijk antisemitisme opgestaan.
  Na de Spaanse griep in 1918 is er onder leiding van Henri Ford en Adolf Hitler weer een afschuwelijke opvlamming geweest van antisemitisme.
  Elke Jood zal dit weten.
  Elke christen hoort het te weten en hier Gods weg in te vragen en klaar te staan voor de Joden in Nederland. Als ze naar huis willen horen wij hun te helpen, niet elke Jood kan dat de betalen, daar hoort de gemeente te helpen. Als ze willen blijven horen de christenen hun te beschermen, in gebed en in daad.

 2. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020 om 17:11

  Een evenwichtig artikel. Helaas komen we dit soort artikelen nog maar zelden tegen.

 3. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020 om 19:28

  Amen.

 4. Anneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020 om 20:17

  Heel bemoedigend.
  Dank je wel.

 5. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020 om 21:06

  Is je lamp goed gevuld, heb je voldoende olie?

 6. José van Rooijen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020 om 22:33

  Zowaar wij christenen moeten gaan opstaan voor ons land en wereld om te bidden en vasten zoals Esther deed, dankjewel voor de bemoediging Gods rijke zegen toegewenst.

 7. Kees van Helden zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 maart 2020 om 23:45

  AMEN

 8. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 7:03

  Beste Dirk,

  Door deze coronavirus leer je wel als Gemeente van elkaar afhankelijk te zijn. Want ik had eigenlijk het plan om niet meer te reageren op jouw Nieuwsbrieven. Ook omdat iemand van de lezers zich afvroeg waarom ik dat steeds zo ijverig en met inzet deed, maar ook omdat God zei dat de Gemeente niet verdeeld mag zijn over “minor issues”, doe ik weer de extra mijl erbij. Soms is het niet een tweede mijl, maar een derde of zoals nu een vierde mijl. Maar God doet in mij wat ik niet kan en daarom doe ik het. Tussen mijn 16 – 20e terwijl ik op het gymnasium-B zat en daarin ook eindexamen heb gedaan, naast een conservatorium-opleiding in de laatste twee jaar van de middelbare schooltijd heb ik voor de apotheek van mijn vader en zijn gezin moeten zorgen want hij was gestorven in een dodelijk verkeersongeluk. En daarin heb ik iets gedaan qua prestatie wat een normaal mens niet kan. Hoe dat kan weet ik nog niet. Was dat het werk van boze geesten of was dat Gods werk in iemand die van God noch gebod iets wilde weten. Dat er een hemel en een hel was, hoorde ik op de Christelijke middelbare school maar het hele idee vond ik ronduit bespottelijk. En daarom weet ik dat ik meerdere mijlen kan gaan met Gods hulp NU omdat toen ik het in eigen vleselijke kracht dat allemaal moest doen met de dagelijkse zorgen en de slapeloze nachten. Bovendien beoefende ik in die periode ook nog twee sporten (driemaal wielrennen per week trainen en basketbaltraining en competitie spelen iedere week). De satan had mij toen bijna te pakken toen de prive-psychiater mij ook nog HALCION voorschreef, dat al dodelijke slachtoffers had gemaakt. Dan weet je hoe ik erin sta. Groeten van San

 9. Jenny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 8:58

  Hier kunnen alle opnieuw geborenen uit alle geloofsgemeenschappen amen op zeggen.
  Laten we een eenheid zijn.

 10. KIKA zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 10:04

  Beste Dirk
  Ik zie altijd uit naar de artikelen op deze website over belangrijke gebeurtenissen die zich in deze wereld afspelen… en altijd getoetst op Gods Woord.
  Ik kan dit artikel alleen met een groot AMEN bevestigen.
  Mensen zijn bang en worden onzeker en onrustig; ik zie het om mij heen gebeuren en met name die mensen die niet geloven. Laten wij speciaal bidden voor deze mensen, die nu stilgezet worden, maar die misschien daardoor wel op zoek gaan naar God?
  En God laat zich vinden als wij Hem zoeken met heel ons hart en ziel!
  Dank je wel Dirk.

 11. Riet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 11:37

  Helemaal mee eens, De wereld moet het weten! Mijn gebed is, dat ieder mens gaat zien dat het de Heere is die regeert én ons liefheeft! Dat er krantenkoppen en TV/radio programma’s komen met die Boodschap!

 12. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 13:28

  Toch is het een vreemde tijd… Dirk. Velen doen het denken aan de oorlog. Zo sprak ik mensen. Ouderen onder ons. Mijn vrouw die ongeneeslijk ziek is, zei dat zij wel het idee heeft, dat dit gebeuren bij de eindtijd hoort. Maar het gegeven is dat in deze tijd, mensen open staan voor het evangelie. Mijn schoonzoon kijkt voor het eerst in de Bijbel… en vraagt hoe het zit met het verhaal over Sodom en Gomorra. Velen laten weten dat je gelovig bent, en vertrouwen hebben in de goede zorg van onze Vader. Bid voor wijsheid.

 13. Elly Sterk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 14:35

  Ongeveer 7 jaar geleden vertelde een zuster het volgende aan onze gemeente: Haar zus reed die week in haar auto op een rijksweg in Duitsland. Plotseling voelde ze een haar overweldigende kracht en hoorde ze een stem die zei: “Wij hebben de bazuin al aan onze lippen”. Ze was van streek en parkeerde haar auto op de vluchtstrook. Even later parkeerde een politieauto achter haar en 2 agenten stapten uit. Ze klopten op haar raampje, en vroegen haar of ze zich niet lekker voelde. Het gaat al wel weer antwoordde ze. De politiemannen hielden aan en uiteindelijk vertelde ze wat ze had beleefd. Eén van de agenten antwoordde daarop: Mevrouw, u bent al de zevende persoon die ons deze week precies hetzelfde verhaal vertelt. In Openbaring 8 ontvangen de 7 engelen een bazuin. Vers 4: De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op naar God.
  Laten wij gaan bidden dat er nog zoveel mogelijk mensen worden gered nu het nog kan. Dus opwekking!

 14. Sjaak zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 15:52

  Amen! Onze verlegenheid is Gods gelegenheid…!

 15. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 19:10

  Het Joodse volk is het volk van God. Hij houdt ontzettend veel van dit volk. En als dit volk van Hem afdwaalde, en dat gebeurde veelvuldig, liet Hij dit volk vaak heel onprettige dingen overkomen, teneinde het volk weer terug te brengen in Zijn armen. Maar God houdt ook van alle andere mensen. In de Bijbel staat, dat Hij niet wil, dat er ook maar eentje verloren gaat, doch dat allen tot erkentenis van de waarheid komen. En dat laatste is nog lang niet het geval. Onze planeet telt ong. 7,5 miljard mensen. Volgens onderzoek zijn er onder hen slechts 2 miljard, die zich christen noemen. We leven in het laatste der dagen en de tijd dringt. Het zou me niet verbazen als de Heer het coronavirus gebruikt om al deze mensen tot nadenken te stemmen en zo middels Zijn Zoon, de Here Jezus, bij Zijn Vaderhart te brengen. Laten wij als christenen hiervoor bidden met een onophoudelijk smeken.

 16. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 19:20

  Dirk, een goede boodschap, waar ik alleen maar AMEN op kan zeggen!! Dat God al de lieve broeders, en zusters genadig mag wezen in deze moeilijke tijden, en ook alle mensen die ons lief zijn. Trouwens voor alle mensen dat er genezing mag komen.

 17. LYDIASWITTERS^@GMAIL>COM zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 19:44

  Ga ook in het leger van onze Heer en Heiland.
  Op de bres in het soldatenleger.
  Ook voor mij, svp.
  De arts zei dat ik longkanker heb.
  Wat een heftige uitslag, daarom vraag ik gebed voor vrede in mijn hart.

  SHALOM

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 20:26

  In tijden van nood zouden de kerken moeten volstromen….. Wie zou ooit hebben kunnen verwachten dat er een tijd zou komen dat we in de nood alleen gesloten kerken zouden vinden? Dat zou toch niemand geloofd hebben? Gelukkig gaan we warmere dagen tegemoet en kunnen we weer terug naar de tijden van de “hagenpreken”, gewoon in de buitenlucht. De buitenlucht heeft geen drempels en afstand houden is daar geen enkel probleem!
  Tijdens opwekkingen knielen mensen op straat! De mensen (ook kinderen) thuishouden begrijp ik niets van! Daar worden kinderen op andere wijzen ziek. Op straat loop je toch geen virus op? Ik fiets met mijn 84 jaar nog elke dag, al is het maar om in de buitenlucht te zijn. Als je onderweg mensen spreekt is het afstand houden toch geen enkel probleem? Ik sprak in een winkel iemand, die zit in de buurt met de kinderen op een camping, omdat ze toch niet naar school kunnen. Ik dacht dat gelijk, dat het een gezondere plaats is dan met de kinderen thuis te zitten. Soms is het onder ongewone omstandigheden creatief te blijven. Brood en wijn kan je ook nuttigen in de buitenlucht. Waar een wil is is ook een weg!

 19. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 20:26

  De gemeente richt nu wel in het bijzonder het oog hemelwaarts. Want alle heil komt van de Vader der lichten.
  Reactie 17: Dat de Here u door alles heen zal mogen ondersteunen en bemoedigen in Jezus naam!

 20. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 20:37

  Bedankt Dirk voor je bemoediging en lessen.
  Moge het visioen van dat jonge gelovige meisje uitkomen.

 21. Jos en Margje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 20:39

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor deze woorden!
  We hadden God vorige week om uitleg gevraagd over Ps. 91 wat u aanhaalde.
  Dankbaar voor dit stuk.
  God zegene u en allen die dit lezen.
  Hartelijke groet!

 22. Wouter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 20:46

  Amen. Maranatha.
  Jezus komt spoedig.

 23. Jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 20:51

  Dag Dirk, ik merk dat het virus mij persoonlijk ook veel te zeggen heeft. En dan bedoel ik met name schuld. Schuld van de wereldgelijkvormigheid, meer plezier hebben in de wereld dan in God. Het lauwe gebedsleven en het niet of zeer weinig getuigen van de Zaligmaker van deze wereld. De valse schaamte tegenover collega’s en anders denkenden. Nu mag ik meer getuigen, er meer voor uit komen. Meer tijd met de Heere doorbrengen geeft zoveel vreugde. Daarom is dit toch ook een gezegende tijd.

 24. B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 21:00

  Beste Dirk,

  Naast mijn hartelijke instemming met de inhoud van je weging van dit gebeuren: je mag dit echt een oordeel van de Heere noemen hoor. Dat is ook een kant van de zaak, die verder in je betoog, weliswaar met andere woorden, ook aan de orde komt. De mens(heid) heeft God vandaag voor een groot deel niet meer nodig. Maar daarmee zijn mensen nog niet van Hem, hun Schepper, af! Een oordeel van de Heere is altijd rechtvaardig, en Hij beoogt daarmee ons te vernederen; voor Hem te buigen. Hij is het zo waard!

 25. chris zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 21:31

  Heel hartelijk dank Dirk voor dit artikel, inderdaad en helaas zeldzaam geworden, jouw visie op het hedendaags gebeuren en ik ben blij en zeer bemoedigd door instemming van velen met dit artikel. Het wereldgebeuren dwingt ons als christenen tot verootmoediging en dat er vreugde in de Hemel mag komen voor velen die het gaan inzien en tot inkeer zullen komen!

 26. Pieter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 22:49

  Dank voor deze woorden Dirk. Niet vaak hoor ik die oproep tot verootmoediging. Geen samenkomst of dienst komende zondag. Misschien kunnen we zelfs Goede Vrijdag of Pasen niet met de gemeente bijeenkomen. De laatste tijd komen vaak de woorden van de Here Jezus in me op: ‘Omdat u niet heet bent of koud (maar lauw) zal ik u uit mijn mond spuwen.’ We moeten onze schuld belijden, want die is groot.

 27. alie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2020 om 23:31

  beste Dirk
  Fijn dat in deze tijd ook je brief doorgang kan vinden. En dank voor je duidelijke woord van God.
  En dat veel instanties gesloten zijn waar zoveel zonde heerst, en zelfs abortussen en euthanasie niet
  gepleegd worden. Om over onze zonden ook niet te zwijgen.
  Dat door dit alles vele mensen tot de Here zullen terugkeren die Hem verlaten hebben.

 28. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 9:16

  Beste Dirk, Hartelijk dank voor deze brief met de oproep tot verootmoediging. Dit is echt de enige weg: verootmoediging en bekering, terug naar God. Na jouw oproep, enkele weken gelden werd er m.i. lauw gereageerd, je moet je gevoeld hebben als een roepende in de woestijn. Het is zo moeilijk om schuld te belijden want veel gemeenten leren : wij zondigen niet want God vergeeft. Ik hoef niet te belijden waar ik niet aan mee doe. Ik hoop dat dit virus een waarschuwing is en niet het grote oordeel. Ik roep op te bidden voor alle medewerkers die er voor zorgen dat we ons voedsel kunnen kopen. Zij riskeren ook hun gezondheid door levensmiddelen aan te voeren, vakken te vullen, af te rekenen aan de kassa’s. enz. ook al zitten ze achter een scherm. Zullen we deze , vaak jonge mensen , niet vergeten?

 29. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 9:53

  Wat de toekomst brengen moge
  mij begeleidt des Heren hand.
  Moedig sla ik dus de ogen
  naar het onbekende land
  Leer mij volgen zonder vragen,
  Vader wat U doet is goed.
  Leer mij slechts het heden dragen
  Met een rustig kalme moed

  Laat mij niet mijn lot beslissen,
  zo ik mocht ik durfde niet.
  Ach hoe zou ik mij vergissen,
  als U mij de keuze liet.
  Wil mij als een kind behandelen,
  dat alleen de weg niet vind.
  Neem mijn hand in Uwe handen
  en geleid mij als U kind

  Waar de weg mij brengen moge,
  aan des Vaders trouwe hand .
  Loop ik met gesloten ogen,
  naar het onbekende land.
  Waar de weg mij brenge moge,
  aan des Vaders trouwe hand.
  Loop ik met gesloten ogen
  naar het onbekende land.

  Dirk bedankt voor je mooie nieuwsbrief.
  Iedereen een gezegende Zondag,en Gods zegen.
  gr Geert.

 30. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 10:02

  Beste Dirk,

  De tekst “dit alles zal u overkomen, opdat u zult getuigen”, kan ik niet terugvinden in Lukas 21
  Waarom schrijf je dit erbij ?

 31. RB zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 11:03

  Mooie uiteenzetting. Deze gebeurtenissen zijn een voorafschaduwing van wat later in een nog grotere vorm (helaas) zal plaatsvinden. Ik hoop dat vele mensen eens gaan lezen in de Bijbel en mogen begrijpen dat er verlossing is in Jezus Christus.

 32. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 11:22

  Beste Dirk, je woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Laten we op de bres staan voor de velen die Jezus niet kennen!

 33. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 11:26

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Maria, het is vers 13 uit Lukas 21.

 34. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 12:34

  Dit wou ik na deze duidelijke boodschap van u, Dirk – dankjewel hiervoor- toch even met jullie delen: op 2 maart 2020 werd ik ‘s morgens wakker met … “Gods berechting ” … Dit woord had ik nog nooit gehoord dus zocht ik het op in de grote Van Dale en wat ik vond bemoedigde mij: 1. in orde brengen / 2. iemand terecht helpen / 3. een zieke berechten, bedienen / 4. recht doen over (iemand), in (een zaak). Ik denk dat de wereld op veel terreinen heel snel kromgegroeid is en onstopbaar, behalve wanneer de Schepper zelf alles stilzet, zoals nu! ‘t Is Zijn wonderlijk liefdevol handelen dat ons allemaal een nieuwe kans geeft om op een andere manier – beter geleid door Hem – verder te gaan! Ik bid dat wij, Zijn kinderen, veel kansen krijgen om de Blijde Boodschap te vertellen aan hen die er eerder geen oren voor hadden of te gehaast voortjaagden. Wat Jezus’ voor ons deed: sterven opdat wij zouden leven, ze hebben geen idee! Laten we gaan en verkondigen, de wereld heeft het op dit moment zó nodig… Geef Heer, open deuren, dank U dat U meegaat, want zonder U kunnen we niets doen! In Jezus’ Naam, Amen! Een gezegende week, iedereen!

 35. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 12:47

  Dankjewel Dirk, voor dit bemoedigende artikel.

 36. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 13:02

  Hartelijk dank , Dirk voor je rijke woorden!
  En Geert: wat een pracht lied! Een “Ouwe gouwe”, maar zo waar!
  Heeft me weer enorm bemoedigd!
  En: Hoe het ook zij: Hij is erbij!!

 37. Wilders Sylvia zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 14:46

  Wat je zegt over de weeën, heb ik ook gekregen en ook wees dan waakzaam!!!! Ik ben het met je eens… bedankt.

 38. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 16:37

  In het boek Job noemt God Job: Mijn knecht; ook Israel word zo genoemd, van beiden lezen we dat er een keer in hun lot gebracht wordt nadat ze voor hun medemens gebeden hebben, en dat God hen terwille is. Nu God duidelijk een keer in het lot van Zijn volk heeft gebracht, zou het de kerk sieren haar plaats die ze zich toegeëigend heefd, de vervangingsleer aan God te belijden!
  Nr 1 heeft het zo mooi verwoord. De vervanging is levendiger dan ooit tevoren, hedenmorgen een vervangingspreek als nooit tevoren in onze pkn-kerk gehoord.

 39. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 19:52

  Sjalom Dirk, lezers,

  Deze wereld is in de ban van een virus die wij even niet de baas zijn. Het eist onze alle aandacht en de overheden bepalen hoe wij moeten handelen. Het ene land zegt: volledig op slot, het andere land zegt: beperkt en houdt afstand. Het beheerst ons leven in toenemende mate. Wij mensen, kunnen niet snel genoeg een medicijn ontwikkelen die het virus zal verslaan.

  Weer anderen denken dat wij in de eindtijd zijn beland waarin zoveel rampen plaats zullen vinden. Laten wij vooral heel nuchter blijven, want na iedere geboorte van een mens betreedt deze de eindtijd en is daar een deelnemer van. De opgave voor de mens is om zuiver en rein tegenover de Eeuwige te komen staan. Niemand heeft dat in zich zelf zitten en dat is niet om daar moedeloos van te worden.

  De eerste reactie van Ans doet mij direct denken aan het feit dat onder de Joden relatief gezien veel minder de pest voorkwam. Een grove analyse is dat wij koosjer voedsel tot ons namen en dat de reinigingswetten erg belangrijk waren. Voor velen onder ons was dat onbewust en lang niet iedere Jood had door dat het gebod van de Eeuwige een beschermend gebod was. Jaloerse blikken en opmerkingen: waarom komt het zo weinig bij jullie voor? Hierop hadden de Joden geen enkel weerwoord op. Het gevolg is te lezen in de geschiedenisboeken.

  Hoe heilzaam zijn de voedselwetten en wat is de scheppingsorde van de Eeuwige bijzonder. De functie van de predators is om het ziekmakende en rottende delen op te ruimen. Christenen nemen die (helaas) niet over en eten predators op en krijgen zo indirect ziekteverwekkende stoffen binnen. Het menselijke lichaam moet zich constant aanpassen en men wordt onaangenaam verrast als dit niet het geval is.

  Het neveneffect van dit virus is dat de lucht schoner wordt en de sterrenhemel veel helderder is. Intussen gaat onze levensreis gestadig door mag het zo zijn: in de verwachting op Hem, Die alles wel zal maken. Dan is de gesel van de virus slechts een bijzaak geworden.

  Wees vooral voorzichtig naar elkaar!

 40. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 21:15

  Nog even een berichtje voor San nummer 8. San wees in alles jezelf, ook jij bent een kind van God, die gaat met ieder van ons zijn weg. Wij zijn allemaal leden van het lichaam met al onze talenten, en tekortkomingen, daarom blijf jezelf, en voor alle broeders, en zusters laat een ieder in zijn waarde, want God gaat met ieder zijn weg, dat de liefde van God over ons mag schijnen, door zijn zoon Jezus Christus.

 41. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 22 maart 2020 om 21:41

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor het Woord dat je ons doorgeeft. De vier dingen die het coronapandemie voor ons betekent: Een oproep om ons voor de Heere te verootmoedigen; onze zonden te belijden; ons vertrouwen op de Heere Jezus te stellen; en getuigen van Hem te zijn! Laten we allen hiermee werkzaam zijn in onze gebeden, en elke gelegenheid die de Heere geeft, van Hem te getuigen. Zoals de koperen slang verhoogd werd in de woestijn, tot genezing voor mensen die gebeten waren door slangen, zo omhoog zien op de Heere Jezus, in onze nood en pijn! Verwacht het van Hem alleen. Houd moed. Weet je veilig in de schuilplaats van de Allerhoogste!

 42. San zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2020 om 3:08

  Beste Dirk,

  Hierbij nog een reactie op het antwoord van Nr 40 ( Otto ),

  Volgens mij ben ik zo mijzelf ! hahaha

  Groeten van San

 43. maria zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2020 om 9:33

  Beste Dirk,

  Lukas 21 vers 12 t/m 19 heeft geen betrekking op onze tijd

  Deze teksten gaan over de tijd dat Jezus op aarde was en de apostelen waarschuwde voor de gevaren die er voor hen aankwamen

  Maar wij moeten natuurlijk wel getuigen zijn, en de mensen waarschuwen voor wat er komen gaat !

 44. piet Buijs zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2020 om 10:03

  Beste Dirk, ik ben het er helemaal mee eens; hartelijke groet, Piet Buijs

 45. Deddo zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2020 om 15:52

  Beste Dirk,

  Wat mij erg treft is het gebed van koning Salomo in 2 Kronieken 6 en het antwoord van de Heere God in 2 Kronieken 7: 12, 13 en 14.
  Toen verscheen de Heere ‘s nachts aan Salomo en Hij zei tegen hem: Ik heb uw gebed gehoord en Ik heb voor Mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis.

  En nu komen de belangrijke woorden van God vanaf vers 13 en 14:

  13 Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebiedt om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,
  14 en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen,dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.

  Kortom, wanneer in ons land de christenheid massaal op de knieën gaat en ootmoedig zonde beleidt en om vergeving smeekt ook voor ons land net als koning Salomo deed als voorbidder, dan is er hoop ook voor ons land.

 46. Cynth zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2020 om 16:13

  Ook ik kijk altijd uit naar jouw zienswijze Dirk. Ik leer zo ook mijn eigen mening vormen. Ik dank iedereen voor de reacties. Ik probeer ze altijd te lezen. Maar meestal lukt het me niet. Maar soms ineens wel. Ik wil mensen aanmoedigen tóch te reageren. Ik reageer vaak ook niet. Maar zou dat wel willen doen… Ook nu heb ik nog niet alle reacties gelezen. Ik hink tussen verschillende meningen…Straf van G’d? Oproep van G’d voor bekering… Complot om straks vaccinaties te kunnen verkopen en om diegenen die die vaccinaties verkopen rijk te maken? Iets waar we ons tegen moeten verzetten? Staan op volledige gezondheid, omdat in Zijn striemen wij zijn genezen!! Psalm 46:2-4

  2 God is ons een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een Hulp in benauwdheden.
  3 Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats, en al werden de bergen verzet in het hart der zeeën;
  4 Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden; laat de bergen daveren, door derzelver verheffing! Sela.

 47. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2020 om 16:47

  Beste Dirk

  Dank je wel voor je commentaar. Erg inzichtgevend en helder verwoord. Het is waar dat we door dit virus (tijdelijk) beperkt worden in onze bewegingsvrijheid, maar we hebben nog de vrijheid (wat een rijkdom) om te mogen geloven en zelfs on-line kerkdiensten te kunnen volgen. Je weet dat dit niet vanzelfsprekend is. In je Nieuwsbrief liet je al een foto zien van een door de Chinese overheid verwoeste kerk die boekdelen sprak. We mogen weten dat de Heere ook nú of misschien wel juist nu met ons is, ongeacht de niet zo gemakkelijke situatie waar we in verkeren.

 48. Corry heesen zegt:
  Geplaatst op maandag 23 maart 2020 om 17:54

  Shalom. bedankt voor de bemoediging. Toen ik het bericht las van Elly Sterk… nr. 13 over het visioen wat iemand hoorde op de snelweg in Duitsland, dacht ik: wat krijgen we de laatste tijd veel waarschuwingen te horen, zo waren wij voor twee weken terug bij vrienden (toen het nog kon) en hadden het over de coronacrisis… de spanningen in de wereld enz… ineens zagen we een heldere regenboog verschijnen… een boog in de wolken… een teken van trouw… het ontroerde ons en we hebben God gedankt dat Hij ons op dat moment zo bemoedigde en zo dicht bij ons kwam…. zo bijzonder… God is getrouw, zijn plannen falen niet!

 49. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 maart 2020 om 10:49

  Bedankt Dirk. Ik wil eerst waarschuwen voor de coronavirus en geef het door. Onze dochter die co-assistent is, is heel erg ziek geweest. Ze is 8 dagen heel ziek geweest en heeft nog keelontsteking. Hele hoge koorts met 2 paracetamol nog over de 40 graden koorts geen huisarts geen GGD geen test en het laatste wat je wil naar het ziekenhuis. Ze bleef alleen op haar kamer en gelukkig was ik stilgezet door God en kon haar niet ophalen. Mijn man heeft boodschappen gebracht aan de deur. Dus neem paracetamol in huis. Voor alle jongeren met minder weerstand kan het hele schadelijke bijwerkingen geven. Dus bescherm je kinderen. Volwassenen bescherm je. Ook was ik boos op het beleid ook van ChristenUnie. Hoe kun je naar kundige virologen luisteren die totaal ongelovig zijn. Die de helft vertellen en 90 procent van de virus niet weten en dat we wel wisten dat het heel dodelijk en heel besmettelijk is en vreselijke bijwerkingen voor een groep mensen. Lockdown zou helemaal op zijn plaats zijn. Er werd naar het virus(moordenaar) gekeken in plaats van naar God. God offert geen enkel schaap op en David kijkt niet naar Goliath, maar naar God. We hadden allen God moeten aanroepen en met tijd had je meer kennis gekregen. Eigenschap van virus geen gastheer of vrouw geen slachtoffer en sterft de virus. Nu lijkt het, dat ouderen die dood gaan niet erg is. Voor ongelovigen die zonder God sterven is het verschrikkelijk, daarom bid voor iedere ongelovige naaste, het is zo belangrijk dat men de Here Jezus kent. Iedere oudere kan meer bidden, meer aan de kinderen en kleinkinderen over God vertellen, ze zijn dus heel belangrijk, dat zijn de Levieten, oh zo belangrijk. Niets voltooid leven. De allerbelangrijkste periode in een mensenleven. Groetjes uit Brabant. Bid en wees wijs. Jesaja 30:15 en zorg voor volle olielampen.

 50. Matthew K zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 19:06

  Beste Dirk, en allen die een reactie schreven.
  Hartelijk dank daarvoor!
  Jullie bemoedigende woorden zijn zelfs hier in Canada ons tot troost geweest!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden