Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wonderen op intensive care te midden van coronacrisis (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 maart 2020, 9:58 door Dirk A A

Wonderen. Ze gebeuren ook vandaag. Tijdens de coronacrisis. In het ziekenhuis. Op de intensive care. Atheïsten komen tot geloof in de Heere Jezus en gaan Bijbelstudie doen. Gelovigen offeren hun leven op door andere ernstig zieke patiënten te troosten, voor hen te bidden en de Bijbel voor te lezen.

Het vervolg van het commentaar kunt u niet meer lezen. Niet eerder heb ik zoiets gedaan. Maar na de verzending van de Nieuwsbrief, kreeg ik informatie over het getuigenis dat ik hier had geplaatst. Het was een aangrijpend getuigenis, maar het blijkt niet op waarheid te berusten.

Daarom heb ik de tekst verwijderd, inclusief de reacties waarin werd gereageerd op het getuigenis. De waarheid gaat boven alles. Ik hoop dat u hier begrip voor hebt.

Als alternatief plaats ik hier Psalm 91. Ter bemoediging in een moeilijke tijd. Als een aansporing om te schuilen bij de Heere Jezus.

Psalm 91

1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
3. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.
4. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.

5. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
6. voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
7. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.
8. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

9. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u [tot] uw woning gemaakt.
10. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
11. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
12. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.

13. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.
14. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

30 Reacties

 1. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 om 15:44

  Is het hier nu ook al zo dat men zich laat misleiden door iets wat fake/nep is of de waarheid?! Dat is gèèn getuigenis. In Mattheus 24 staat al omschreven hòe actueel de situatie vandaag is, laten wij hìervan getuigen.
  Ik wens en bid u de vreugde en de vrede toe die alleen bij Jeshua/Jezus en onze Vader in de hemel te vinden is. Wat een hemelse heerlijkheid en waarheid is dit, want dit kan de wereld ons niet schenken. Ik denk aan al die verloren schapen, aan al die mensen die zich hopeloos voelen, hun doel kwijt zijn en gedesorienteerd een nieuwe weg zoeken. Laat Jezus de Messias jouw houvast zijn, want Hij is de weg, de waarheid en het leven en met Hem kom je nooit bedrogen uit. Probeer het maar, geef je hart aan Hem en je vindt nieuw leven, er gaat een hele nieuwe wereld voor u/jou open.
  Ik vertrouw het zaakje niet en daarom riekt dit naar een vooropgezet plan, de antichrist is druk doende èn is alreeds verslagen en hogelijk tentoongesteld aan het kruis van Golgotha. Jeshua de Messias heeft overwonnen! Hij heeft alles al volbracht! Zullen we het verder niet meer over dit virus hebben, er zijn ergere virussen, die nog veel meer slachtoffers maken, bijvoorbeeld jaarlijks 6,6 miljoen ongeboren baby’s wereldwijd die gedood worden in de moederschoot (bron: Bead Chaim/Prolife Israel)

  Jezus mijn Heiland, groot is Uwe Liefde, Gij kwaamt op aarde tot redding der wereld, om ons van zonden eeuwig te bevrijden, kom Jeshua, Heere Jezus kom…

  Wij bidden tòt het getal der heidenen vol is en dan komt U spoedig, kom Jeshua de Messias van Israel, kom… De Leeuw uit de stam van Judah Die kwam als vlekkeloos Lam, als Redder en Verlosser, komt terug om recht te doen en alle dingen nieuw te maken

  Shabbat Shalom

  Rust… leef bij de dag, houd moed, houd stand, geef niet op, de hoop die in u is, voor wie Jeshua/Jezus de Messias volgen en Hem toebehoren wacht een eindeloos mooie toekomst: De nieuwe hemelen en de nieuwe aarde.

  🌈🕊 er is hoop voor de volkeren

 2. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 om 17:36

  We mogen als christenen, juist in deze tijd, ons getuigenis laten zien en horen. Ik ben gelukkig geen uitzondering, maar ik ben écht niet bang voor de dag van morgen. Gelukkig heb ik dat vele jaren geleden al mogen leren.

  Omdat Hij leeft
  ben ik niet bang voor morgen
  Omdat Hij leeft, mijn angst is weg
  Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst
  En het leven is het leven waard,
  omdat Hij leeft!

 3. Margje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 om 19:48

  https://youtu.be/L7RLCwIffd4 Themalied over Corona

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 om 20:43

  Het besef, dat we volkomen machteloos zijn en er niet voor alles een pilletje bestaat, is in deze dagen voor velen een ontnuchterende eyeopener. Niemand weet van zichzelf, of hij inmiddels het virus al bij zich draagt, omdat de eerste ziekteverschijnselen zich pas na twee weken openbaren. Verder sterft de een aan de ziekte en de ander heeft slechts lichte symptomen. Dat maakt alles zo onbegrijpelijk en onvoorspelbaar. Zelf heb ik nog nooit zo sterk beseft hoe afhankelijk ik de bescherming van de Heer ben, dag in dag uit. Bescherming is een vast onderdeel van mijn dagelijkse gebeden, alsmede in de voorbeden voor mijn familie. Een Psalm, die vrijwel iedereen kent, zou ik voor hen die in angst leven, bijna willen uitschreeuwen: “Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want U bent met mij” (Psalm 23). Een toepasselijker tekst in deze dagen voor hen die in angst leven, zou ik niet weten, juist omdat vrijwel iedereen deze Psalm kent.

 5. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 om 20:44

  Heer, U bent ons fundament. Zwak wordt sterk, in al ons werk. Jezus leeft en ik zal leven.

  Ja, Mattheus 24 gaat nu in vervulling. We hoeven niet bang te zijn. Amen.

 6. Gerda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 om 21:38

  Beste Dirk,
  hartelijk dank voor je prachtige nieuwsbrief weer! Je hebt echt de gave om mensen te bemoedigen in deze moeilijke tijd. Altijd vanuit een liefdevol hart en met een Bijbelse nuchtere visie. Veel zegen ook voor jou en je gezin. In Christus verbonden, Gerda Fransen.

 7. M.de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 om 21:41

  Schuilen zoals Noach in de ark,heel bijzonder sterk vind ik dat de Bijbel zegt “en de Heere sloot de deur achter hen’, dat betekent dat Gods aanwezigheid binnen de ark was. Dus buiten de ark was God niet meer aanwezig en daar voltrok zich de zondvloed. Een plaats waar God niet meer aanwezig was. Heel fijn vind ik het dat wij christenen schuilen onder de hoede van de Heere, juist dit geven we elkaar door aan een ieder die wij nu via internet ontmoeten. Ook hier zelfs. Looft den Heere want HIJ is goed.

  Shalom Marinus

 8. jeanne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 om 21:45

  Beste Dirk,
  Hoe kom je er nou weer achter dat dat getuigenis van die arts onwaar zou zijn? Je ontneemt ons een grote zegen en onze schoonzoon die niet zo gelovig is, was ervan onder de indruk. Ik zal hem dit maar niet vertellen!

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2020 om 23:02

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Jeanne, het was ook voor mij heftig om tot de conclusie te moeten komen dat dit verhaal over de Italiaanse arts Julian Urban vrijwel zeker fake news is. Een aantal redenen die mij tot deze beslissing brachten, zet ik hier op een rij.

  1. De foto bij het originele verhaal is niet van de Italiaanse arts Julian Urban, maar van de Italiaanse arts Nicola Sgarbi.
  2. De auteur, de bron van het verhaal is Gianni Giardinelli. Dat blijkt een Franse acteur te zijn van Italiaanse komaf, die in Parijs woont. Op zijn social media is niets van dit getuigenis terug te vinden.
  3. De naam Julian Urban is nergens terug te vinden in Italiaanse artsenregisters. De naam Urban is een typische Roemeense naam. Julian Urban is ook gevonden in Roemenië. Hij is daar advocaat en is voorheen ook als politicus actief geweest. Hij blijkt het bewuste getuigenis als eerste op internet te hebben geplaatst. Maar waarom heeft hij de arts in zijn verhaal dan zijn eigen naam gegeven? Omdat, zo geeft hij aan, de echte Italiaanse arts anoniem wil blijven.
  4. Er gaan tal van versies van dit getuigenis rond.
  5. Italiaanse voorgangers en predikanten gaan ervan uit dat dit getuigenis een nepverhaal is. Dat is schokkend, maar omdat het verhaal nergens te checken is, komen ze tot deze harde en duidelijke conclusie.

 10. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 9:11

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je bemoedigende nieuwsbrief, en ook voor dit artikel. Goed dat je het getuigenis hebt weggehaald en het zekere voor het onzekere hebt genomen. Natuurlijk is dit schokkend voor mensen die hier door bemoedigd werden. Ik kan alleen maar bidden dat ondanks dit soort getuigenissen mensen hun vertrouwen op Christus zullen stellen.

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 11:25

  Waar-onwaar! We weten wie gezegd heeft: Ik ben de waarheid.
  Maar ook: er zullen er komen in Mijn Naam. Die net als de tovenaars in Egypte Mozes nadeden, totdat, ja totdat God zegt: tot hiertoe en niet verder.

 12. Mieke zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 12:14

  Bedankt voor alweer een bemoedigende nieuwsbrief. Ik bid of God je de woorden mag blijven geven om hier mee door te gaan en tot zegen te zijn.
  Een kleine aantekening: het bloed moest aan de beide deurposten en de bovendorpel worden gestreken, dus niet aan de onderdorpel (Exodus 12:7).

 13. Marjo zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 12:19

  Om eerlijk te zijn, ik worstel met deze hele situatie. Henk, je zegt het juist: Matteüs 24 gaat nu in vervulling. Het ziet er m.i. naar uit dat de wereld in een angstgreep wordt gehouden en ik vermoed dat de waarheid hier en daar flink sneuvelt, getuige het verhaal van de arts. We zijn nu zo verlamd door angst, angst om te sterven, dat we straks misschien wel vechtend in de rij staan om als eerste een vaccinatie tegen Corona te halen… mensen denk na. We zijn nu zo kneedbaar dat de overheid ons zou kunnen verplichten om de vaccinatie te nemen, zonder vaccinatie ben je niet meer welkom op je werk en ga zo maar door… ik wil eigenlijk oproepen om wakker te blijven, het grote geheel te blijven zien en om vooral niet bang te worden. Als makke schapen laten we nu alles met ons doen, het is niet te geloven. Ik mis heel erg het geluid van CU en SGP om vooral in ootmoed te bidden om onze zonden te belijden dat we ons zullen moeten wenden tot onze Schepper, dat we Hem mogen vertrouwen, dat we in Zijn woord lezen hoe we de situatie kunnen duiden… het aardse sterven is niet het ergste dat ons kan overkomen maar zo wordt het wel gepresenteerd, sterven aan Corona is niet de grote bedreiging… sterven zonder God is levensbedreigend lieve mensen… blijf wakker, blijf kritisch, blijf vertrouwen op onze Koning… er gaat niets buiten Hem om.

 14. Paula zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 12:28

  God zegt: ” Zou voor MIJ iets te wonderbaar (te moeilijk) zijn? Het verhaal wat de advocaat heeft verzonnen. GOD IS BIJ MACHTE DIT UIT TE VOEREN…… fantasie voor ons maar, Werkelijkheid voor GOD. Psalm 91 wordt veel aangehaald……. Troost is voor mij ook in deze tijd: Psalm 46.
  Onze burcht is de God van Jakob.

 15. Sita Bouwman zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 13:53

  Beste Dirk, ik wil je heel erg bedanken, dat je je elke week zoveel moeite getroost om ons het goede nieuws, de blijde boodschap, door te geven en de ontwikkelingen in de wereld bij te houden. Ik ben daar heel blij en dankbaar voor. Ik vind het een zegen voor ons allemaal, omdat hierbij Gods Woord en Jezus centraal staan. En dat op deze manier de nieuwslezers zich kunnen verenigen om samen in eenheid te bidden en God te danken. Ik wil je hiermee bemoedigen en je de zegen van de Allerhoogste toewensen.

 16. Lya zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 16:00

  OOH, Dirk, mijn lievelingspsalm, elke morgen bid ik de eerste tekst. Ik hoop dat veel mensen er wat aan hebben. Zeer bedankt voor je altijd bemoedigende woorden.

 17. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 16:26

  Corona houdt ons in de greep. Wat ik erg fijn vind: De Wereld evangelische alliantie heeft voor vandaag opgeroepen tot een dag van vasten en gebed. Wij hebben samen hieraan gehoor gegeven. Ook al ben je niet bij elkaar, het verbindt wel. Een joodse rabbijn heeft ook opgeroepen tot een wereldwijde dag van vasten en gebed. Het is het beste wat we kunnen doen. Wees waakzaam. Verootmoediging en gebed.

 18. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 19:05

  Reactie 18 van Lenie Sneek die spreekt van verootmoediging en gebed. Zulke offerande is de HEERE een aangename offerande. Want indien gij weldoet (met een verslagen en een gebroken hart), zal er verhoging zijn.
  Zodat de in de wereld gekomen ZONDE niet zal heersen over ons, maar door de Allerhoogste aanvaard worden. En geen doodslager worden.

 19. Stella zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 20:13

  Welk getuigenis was dat? Ik heb het e.e.a doorgestuurd en dat wil ik dan graag herroepen.

 20. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 20:21

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Stella, dat was het getuigenis over de Italiaanse arts Julian Urban.

 21. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2020 om 20:56

  Dirk, je hoor nu vaak de kreet: waar is God nou!! Beste mensen, God is er altijd geweest!! God heeft ons een land gegeven, waar alles in overvloed is, maar waar waren wij toen? Gewoon aan het leven of alles zo maar gewoon was, terwijl wij innig dankbaar moesten wezen, voor zoveel zegeningen. Waar was Nederland, en de wereld toen er vele miljoenen abortussen gepleegd werden? God was er wel, maar de mensen niet. Vele mensen hebben hun partner verlaten, de echtscheiding viert hoogtij, ook toen was God er, en dan genderneutraal/homosexualiteit, toen was God er ook, en wij hielden nergens rekening mee, en God zag dit allemaal, en niemand stelde de vraag: vindt God dit wel goed, wat wij nu aan het doen zijn? Bijna geen enkele kerk durfde nog wat te zeggen over de bovengenoemde onderwerpen, omdat dan bijna niemand meer naar de kerk/evangeliediensten zouden komen. Wij zijn humaan geworden, alles kan, alles mag, maar als het tegen zit, nou met deze virus, komt de vraag: waar is God nou? En niemand durft eigenlijk te zeggen: waar heb jij/ik God mee verdriet gedaan, waar was/jij ik toen alles nog goed ging, daar bedoel ik mee onze dankbaarheid? Waar was, en is ons protest, dat sinds de abortuswet ingevoerd is in Nederland, meer dan een miljoen kinderen geaborteerd zijn, verschrikkelijk gewoon, daarom is het verschrikkelijk laf, om nu te zeggen: waar is God nu, en door al de commentaren die je hierover leest God nog te beledigen ook. Daarom alles heeft zijn reden, ook dit virus, en ik ga niet zeggen dat dit een straf van God is, maar wel een roepstem is, en ons laat voelen hoe nietig wij zijn, en God zo nodig hebben in goede en slechte tijden. Ik hoop dat het virus snel teniet gedaan wordt, en dat alle zieken beter mogen worden. God zegen ons allen.

 22. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2020 om 2:42

  Als we 2 Kronieken 7 lezen, waar over pest en sprinkhanenplagen wordt gesproken, en als we deze passage naar de huidige tijd zouden toepassen, wat zou de Here hiermee willen zeggen, omtrent de huidige mensheid en maatschappij? Wat zegt dit over Christenen? Waarschuwing omtrent de zondige wereld? De nietigheid van de mens die denkt boven God te staan? Nog genadetijd, nog tijd tot bekering. Waar zijn de christenen die durven te waarschuwen? Tot verootmoediging ten aanzien van de Here.

 23. San zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2020 om 4:58

  Beste Dirk,

  Meestal sta ik vroeg in de ochtend op want sinds mijn 13e slaap ik net als Napoleon Bonaparte uit de geschiedenis maar hooguit 4 uur per nacht. Mijn vader noemde mij altijd “een kleine napoleon”. En eerst keek ik naar de pianiste Iris Hond, die een concert-pianiste is en die ik “ken” van LinkedIn, en voor wie ik nog iets van mijn piano-improvisatiespel op LinkedIn wil laten horen in klank en beeld. En toen naar een “Prophecy-Update” van J.D. Farag. De laatste vertelde in zijn update voor een lege zaal en alleen voor de camera, dat de COVID-19 (de Corona-virus) inderdaad een echte virus is omdat ik wel zijn uitspraken durf te vertrouwen. J.D. Farag brengt al 14 jaar het Evangelie met het laatste nieuws over de Eindtijd en hij zegt dat wij in de laatste momenten leven van de wereldgeschiedenis. Hij vertelt waar de Corona-virus voor moest dienen. Het merkteken van de antichrist (Openbaring 13, de laatste verzen), de omverwerping van regeringen en de afgoden van deze tijd (sport, entertainment en geld), en de roep om een 1-wereldregering onder een messias-leider. Wij leven in het laatste stadium van de Gemeente hier op aarde. Dat was het al sinds het uitbotten van de vijgenboom (Mattheus 24), het ontstaan van Israel. En er staat geschreven dat het moment van de Opname van de Gemeente dan binnen een generatie zal plaatsvinden (van 70 à 80 jaar, Psalm 90). Groeten van San

 24. Judith zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2020 om 10:10

  Looft de HEERE want HIJ IS goed, ZIJN GOEDERTIERENHEID IS VOOR ALTIJD🕎🙌🤲
  Er is maar één pil DIE helpt… en dat is de GOS-PIL!
  ZIJN WOORD… IS LEVEN… LICHT… A L L E S …ZIJN BLOED IS EEUWIG LEVEN EN GENEZING… en bevrijding van onze ziel.
  OP ALLE FRONTEN… HALLELU-JAH
  Looft de HEERE mijn ziel en in al wat in mij is ZIJN HEILIGE NAAM en ZIJN WEZEN!!

 25. W.L.Hamelink zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2020 om 10:17

  Veel gelovigen laten zich overweldigen in angst voor de satan als een brullende leeuw, de mensenmoorder van het begin… maar hij stelt zich nu meer op als een engel van het licht…

 26. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2020 om 18:41

  Ben het helemaal met Otto ( 21) eens.
  Gelukkig wordt er bij ons in de kerk wel over zaken als abortus enz gesproken. En gewaarschuwd dat God dit niet altijd zal dulden. Dat het géén kwestie is van OF maar WANNEER Gods toorn over ons land en de wereld zal komen.
  Ik zie dit ook als een roepstem van God om ons te verootmoedigen, onze zonden te belijden en ons te bekeren. Misschien wil God Zijn toorn wegnemen en het virus wegdoen.

 27. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2020 om 19:34

  Matheus 24 maakt ons duidelijk waar we nu staan. De genoemde barensweeën vinden in een versneld tempo plaats en het is niet hier of daar, maar het is overal. Geen mens op planet earth heeft een oplossing bij de hand en een vaccin laat nog op zich wachten. De wereldwijde economische malaise is het volgende hoofdstuk en wat dat betreft ziet het ernaar uit dat we in een cashloze maatschappij zullen belanden. Rekening houdend met de bijbelse profetieeen dan weten we dus wat ons te wachten staat. Toch zijn er voor wedergeboren christenen prachtige beloften waar we op mogen vertrouwen, zoals: Openb. 3:8, brief aan gemeente van Filadelfia: “Ik heb een geopende deur voor u gegeven die niemand sluiten kan, want gij hebt Mijn Woord bewaard en Mijn naam niet verloochend.” :10 “omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten zal ik ook u bewaren voor de ure der verzoeking die over de gehele wereld komen zal om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, houdt vast wat gij hebt opdat niemand uw kroon nemen.” WAT EEN BELOFTE!!

 28. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2020 om 20:06

  Ik heb het idee dat Babylon aan het vallen is.
  En Gods volk moet er nu uitgaan.
  Niet meer mee doen aan al dat gevlieg over de aarde. Mammon afzweren als onze god.
  Heilig leven. En zo rustig en eenvoudig op weg gaan de Here tegemoet. Want Hij komt weldra.
  In de rust kunnen we nu ook beter Zijn voetstappen horen!

 29. Esther zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 april 2020 om 13:16

  Dank je Dirk, in deze chaotische corona strijd, wat toch een geweldige tekst.

  Wij weten niet hoe dit allemaal af zal lopen. Wij allemaal hebben het gevoel dat het één van de weeën zijn voordat de Heere Jezus komt.

  Een bemoedigende tekst voor ons allen is ook Matth. 6: 31-34.
  Mochten wij als gelovigen in de Heere Jezus het nog gaan meemaken dat wij niet meer aan eten, drinken of kleding kunnen komen, bemoedigt Jezus ons dat we ons niet bezorgd moeten maken, wat we eten, drinken of kleden.
  Zo mooi dat de Heere erbij zegt in vers 32: “Uw hemelse Vader wéét immers dat u al deze dingen nodig heeft”.

  Ook voor de ongelovigen, al die mensen die nog zonder de Heere Jezus leven.
  Angsten en wanhoop wat nu allemaal gaande is.
  Laten we in onze gebeden vragen om vrijmoedigheid om te spreken over de rijkdom en vergeving in de Heere Jezus.
  Zo mooi, een voorbeeld uit Handelingen 4: 29-30, dat de discipelen in gebed vroegen om vrijmoedigheid om “Uw Woord te spreken”.

  Toen ik dat las, raakte het mij… ook wij mogen vragen om vrijmoedigheid.
  Wij hoeven het nooit alleen te doen… dat kunnen we niet eens.

  Laten we de mensen in onze gebeden meenemen, of de Heere harten aanraakt en zacht maakt.
  Onze machtige God wil niets liever dan dat ieder mens tot bekering komt, Hij wil niet dat er ook maar één mens verloren gaan.

  Dank voor de bemoedigende reacties van jullie allen.
  Laten we dicht bij de Heere blijven, en wordt het soms te heftig, de Heere Jezus en onze hemelse Vader houdt ieder stevig vast die bij Hem horen. Johannes 10: 28-29, daar lezen we het.

  Veiliger kunnen wij niet zijn.

  Sterkte en Vaders zegen om je heen Dirk en de mensen die je dierbaar zijn.
  En dat wens ik jullie allen van harte toe.
  Groet, Esther.

 30. Cynt zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2020 om 16:10

  Bedankt voor het lied Margje, erg mooi. Allen bedankt voor jullie reacties. Ik vind het mooi om ieders zienswijze te lezen. Ik dank zelf dat de media ons vals voorlicht en eenzijdig nieuws toont.

  Vorige week heb ik deelgenomen aan een 24/7 gebedsweek, online, wat heel bijzonder voelde. Ik deel hierbij een artikel erover: https://www.24-7prayer.nl/gebedsketting-tijdens-coronacrisis/.

  Tevens hoorde ik over een video “Samen in vertrouwen”, Otto refereerde aan een Humaan christendom, zou deze video daaronder vallen? Samengaan van alle stromingen? Of zou ik dat verkeerd zien…

  Ik vind het mooi om reacties te lezen.

  Psalm 118:5
  5 Uit de benauwdheid heb ik den HEERE aangeroepen; de HEERE heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte.

  Groetjes en G’ds Zegen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden