Wonderen op intensive care te midden van coronacrisis

Wonderen. Ze gebeuren ook vandaag. Tijdens de coronacrisis. In het ziekenhuis. Op de intensive care. Atheïsten komen tot geloof in de Heere Jezus en gaan Bijbelstudie doen. Gelovigen offeren hun leven op door andere ernstig zieke patiënten te troosten, voor hen te bidden en de Bijbel voor te lezen.

Het vervolg van het commentaar kunt u niet meer lezen. Niet eerder heb ik zoiets gedaan. Maar na de verzending van de Nieuwsbrief, kreeg ik informatie over het getuigenis dat ik hier had geplaatst. Het was een aangrijpend getuigenis, maar het blijkt niet op waarheid te berusten.

Daarom heb ik de tekst verwijderd, inclusief de reacties waarin werd gereageerd op het getuigenis. De waarheid gaat boven alles. Ik hoop dat u hier begrip voor hebt.

Als alternatief plaats ik hier Psalm 91. Ter bemoediging in een moeilijke tijd. Als een aansporing om te schuilen bij de Heere Jezus.

Psalm 91

1. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!
3. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.
4. Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser.

5. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
6. voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
7. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.
8. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

9. Want U, HEERE, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u [tot] uw woning gemaakt.
10. Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
11. Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen.
12. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.

13. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.
14. Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.