Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Noach in quarantaine in de ark, God denkt aan hem (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 mei 2020, 11:33 door Dirk A A

Wij vinden een lockdown van een paar maanden al heel lang. Maar hebt u zich wel eens gerealiseerd dat Noach ruim één jaar in quarantaine moest doorbrengen? In de ark, die hijzelf had gebouwd. In opdracht van God. Om zo de zondvloed te kunnen overleven. En God vergat Noach niet, nee! Hij dacht aan hem, wordt in Genesis 8:1 benadrukt. Vanaf dat moment begint het water te zakken. Zoals God aan Noach dacht, en betrokken was bij hem, zo is Hij ook betrokken bij ons, ook nu, als we Zijn kinderen mogen zijn. Wat een troost, wat een bemoediging!

Uit een onderzoek blijkt dat veel mensen zich zorgen maken. Zorgen over hun werk, hun financiën, over de lockdown, over hun gezondheid, de dreiging van het covid-19 virus. Hoe lang gaat het nog duren?
En wanneer kunnen we weer naar de kerk? Gelukkig zenden steeds meer kerken en gemeenten via internet aangepaste diensten uit, met hooguit enkele aanwezigen, maar we verlangen er zo naar om weer wekelijks met de gemeente samen te komen.

Deze week neem ik u mee naar het begin van de Bijbel, naar het Bijbelboek Genesis. Naar Noach. Een jaar lang zat hij in quarantaine in de ark. Zijn naam betekent: rust, troost.
Noach had drie zonen: Sem, Cham en Jafeth. Toen hij 600 jaar oud was, kwam de zondvloed, rond het jaar 2350 voor Christus. Na de zondvloed leefde hij nog 350 jaar.

Noach leeft in een buitengewoon zondige tijd. Alleen hij is rechtvaardig, hij wandelt met God (Genesis 6:9).
Hij krijgt van God de opdracht om een ark te bouwen. Omdat God vanwege de zonden van de mensen de mensheid gaat vernietigen, op Noach en zijn gezin na.

En Noach is gehoorzaam. Hebreeën 11:7 zegt – ‘Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God had ontvangen van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is.’

Noach bouwt 120 jaar aan de ark. Hij bouwt zijn eigen quarantaineverblijf. God geeft hem de afmetingen van het schip. Het moet 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog zijn = 140 meter lang, 23 meter breed en 14 meter hoog.

God brengt Zelf de dieren en de vogels in de ark. Van de reinen 7 paar, van de onreinen 1 paar. En ook Noach en zijn vrouw, zonen en schoondochters gaan de ark binnen.
Alles is klaar om lange tijd veilig in quarantaine in de ark te verblijven. Waarna God de deur van de ark sluit (Genesis 7:16). Dat tekent Zijn zorg voor hen.

Dan komt het water, uit de lucht en uit de aarde. De ark begint te drijven. Nooit is er één proefvaart gemaakt, het komt bij Noach aan op vertrouwen op God.
Gelukkig, de ark blijft drijven. Heel de aarde komt onder water, zelfs de hoogste bergtoppen. Alles met levensadem in de neusgaten, wat leeft op de aarde, sterft.

Wij hebben een lockdown, maar dat was nog wel wat heftiger. Ze konden niet naar buiten en hadden maar één venster. Ze zaten opgesloten met vele honderden dieren, die ze ook moesten verzorgen. Het zal niet zo fris hebben geroken in de ark.

Zal Noach tot God hebben geroepen om een einde aan dit dramatische avontuur. Ik kan het me goed voorstellen. We lezen er niets over.
Wat we wel lezen, is dat God aan Noach denkt, te midden van de zondvloed. Genesis 8:1 zegt:
‘En God dacht aan Noach en aan al de dieren en al het vee dat bij hem in de ark was. En God liet wind over de aarde gaan, zodat het water bedaarde en de bronnen van de watervloed en de sluizen van de hemel werden gesloten en de regen uit de hemel werd gestopt.’

Wonderlijke woorden.
Woorden waarin Gods zorg doorklinkt.
Woorden van troost ook voor ons.
Vandaag.

U hebt misschien zorgen over de toekomst. Misschien wel over uw ouders als u die nog hebt, die u niet mag bezoeken. Zorgen over zieke familieleden, geliefden, kennissen, vrienden. Verdriet om degenen die overleden zijn. Zorgen over uw financiële situatie, uw gezinssituatie, uw gezondheid. Hoe zal het verder gaan? Wat staat ons nog meer te wachten? Zulke dingen zal Noach ook vast gedacht hebben.

Al zijn bezittingen is Noach kwijtgeraakt door de zondvloed. Hij heeft niets meer. Is God hen misschien vergeten?
Ze drijven al bijna een half jaar rond op het water. God had wel gezegd wanneer de vloed zou komen, maar niet hoe lang die zou duren.

Het keerpunt
Dan zijn daar die woorden: ‘God dacht aan Noach’. Als je deze woorden in de Bijbel leest, geeft dat aan dat God op het punt staat in te grijpen in de situatie.
Zo ook hier bij Noach. De wind en het water moeten Hem gehoorzamen. Dit vers markeert het keerpunt in de zondvloed.

Dan zijn de problemen niet van het ene op het andere moment voorbij. Evenmin als onze problemen opeens zijn opgelost.
Maar God komt in actie. De sluizen van de hemel worden gesloten, evenals de bronnen van de watervloed uit de aarde. God stuurt een wind over de aarde, zegt dit vers. Het woord voor ‘wind’ is ‘ruach’, wat ook met Geest vertaald kan worden. Het duidt op Gods aanwezigheid.

God geeft tekenen van Zijn genade. Dat kan Hij ook in uw situatie doen. Door een Bijbeltekst die je leest, door iemand die iets tegen je zegt, door een nood waar de Heere in voorziet.

God dankt de aarde niet af. Hij raakt niet in paniek. Hij laat Noach en zijn gezin niet in de steek. Hij gaat Zich over hen ontfermen. God gaat de aarde weer klaar maken om opnieuw bewoond te worden.  De Heere Jezus moet immers nog naar de aarde komen.

Vanaf nu komt er hoop, gaat het water zakken. Eerst steeg het 150 dagen. Nu gaat het 150 dagen lang dalen.
In deze periode dat het water daalt, laat God de Ark rusten op de berg Ararat. Als het water weg is, moet eerst het land nog 70 dagen opdrogen. Dan mogen ze de ark verlaten, nadat Noach eerst een raaf en een duif uit laat vliegen.

Noach is al die tijd in de ark gebleven. God had gesproken toen ze beschutting in de ark moesten zoeken. Noach heeft gewacht tot God weer zou spreken voordat hij de ark zou verlaten.

Dat gebeurt nu, ruim een jaar later, in Genesis 8:15-17a – ‘Toen sprak God tot Noach: Ga de ark uit, u, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren, die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan.’

Zoals de Heere voor Noach, zijn gezin en de dieren in de ark zorgde, zo wil Hij ook voor u, voor jou zorgen. Laat u bemoedigen door deze geschiedenis. Verwacht het van Hem. Zie op de Heere Jezus. Hij vergeet u niet, ook al denk je dat misschien wel eens.

Is het zo, net als bij Noach, dat Hij u kent? Van Noach staat er dat hij wandelde met God. Het is belangrijk hoor, om te weten dat de Heere Jezus ook voor u Zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Alleen Zijn vergoten bloed reinigt van alle zonde.
En als je Hem nog niet kent… Ga tot Hem, ga op je knieën, belijd je zonden en ontvang Zijn vergeving.

Veilige schuilplaats
En zoals Noach en zijn gezin en de dieren en de vogels veilig waren in de ark, daar hun schuilplaats vonden, zo mogen wij schuilen en zijn we veilig in de Heere Jezus – met eerbied gezegd – onze Ark.
Psalm 91:1 zegt zo treffend:
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’

In Hem ben je veilig. Houdt dit in dat je dan niets kan overkomen? Dat je niet besmet kunt raken met het covid-19 virus? Dat je niet zult worden opgenomen op de intensive care?
Dat je niet zult overlijden? Dat je je baan zult behouden, dat je ook financieel rijk gezegend zult worden?

Dat kan ik je niet garanderen en dat doet de Bijbel ook niet. Maar wel dat de Heere in alle situaties van je leven met je mee wil gaan, voor je wil zorgen, in je noden wil voorzien, je Zijn rust en Zijn vrede in je hart wil geven.
Wat er ook gebeurt in ons leven, zelfs al zouden we ziek worden, al zouden we ons werk kwijt raken…niets kan ons scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heere (Romeinen 8:39).

Dan mag je weten: Al zou ik moeten sterven – en voor velen is dit werkelijkheid geworden door een covid-19 besmetting – God neemt mij op in Zijn heerlijkheid. Hij heeft voor mij een plaats bereid in de hemel. Ik mag dan voor altijd, voor eeuwig bij Hem zijn.

Zover was het voor Noach nog niet. Na de zondvloed leeft hij nog 350 jaar. Als hij uit de ark komt en zijn voeten weer op de aarde zet, is hij de Heere zo dankbaar dat hij eerst een altaar bouwt en brandoffers brengt van reine dieren en reine vogels. Laten ook wij niet vergeten, om de Heere te danken, te loven en te prijzen.

En zoals Noach in de ark op reis was naar de nieuwe wereld na de zondvloed, zo zijn ook wij op reis door dit leven, veilig en geborgen in Christus, als pelgrims. Onderweg naar het hemelse Vaderhuis en naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Wat een uitzicht! Wat een heerlijke toekomst wacht ons!

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. AGATHA zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2020 om 17:44

  Wat de toekomst mij zal brengen, ik wil het leggen in uw handen
  hoelang mijn weg nog is, houd mijn leven in uw handen
  leer mij uw Naam benoemen, leid mij door uw trouwe handen
  wees mijn Gids in donkere uren,
  draag mij door uw vaste handen,
  blijf bij mij Heer, als de avond valt, laat mij mogen vallen in uw handen
  opdat ik voor eeuwig en altijd mag zijn geborgen in uw handen.
  Agatha Reurich.

 2. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2020 om 16:17

  Beste Dirk.

  Meestal ben ik vlijmscherp van tong (of kan ik dat zijn), maar dit keer wil ik je toch weer complimenteren op je Bijbelkennis! In Genesis 7:11 (NIV) was Noach 600 jaar oud, toen hij de Ark inging en in Genesis 8:13 (NIV) staat dat hij 601 jaar oud was, toen hij de Ark uitging. Zoals je weet, vertrouw ik niet zoveel info buiten de Bijbel, zelfs wetenschappelijk niet (!), maar je feitelijke Bijbelkennis is prima in orde!

  Groeten van San

 3. johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2020 om 17:03

  Wat een prachtig en bemoedigend vergelijk: Er is gelukkig een Borg, een borgplaats… het enige belangrijke voor ons leven en sterven is dit: dat we (allemaal) in de Ark mogen schuilen en leven door alle moeilijkheden en gevaren heen, want Hij zorgt voor ons.
  “Dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning!” VICTORY IN JEZUS

 4. Teun zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2020 om 18:09

  Amen broeder!

 5. Mariet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2020 om 18:35

  De ENE, Die wij niet kunnen verliezen.
  Wanneer wij in de komende tijd alles verliezen, dan is er EEN, Die wij niet kunnen verliezen: GOD!
  Hebt u HEM, dan hebt u alles, wat u nodig hebt midden in angst en nood.
  Zorg daarom in tijden van bedreiging voor alle dingen ervoor, dat GOD voor u is.

 6. Ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2020 om 19:10

  Broeder Dirk!
  Dank voor de Nieuwsbrief en het Commentaar! Tot zegen!!

 7. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 mei 2020 om 20:42

  Shalom broeder Dirk, wat een prachtige overdenking over Noach (in quarantaine), over de God van Noach, Zijn genade was voor Noach genoeg. Van Hem die gisteren, heden en tot in eeuwigheid Dezelfde is! Het eerste wat Noach deed toen hij uit de ark kwam, was een dankoffer brengen. “Wanneer kunnen we weer naar de kerk?” vroeg je. Ik vrees dat kerkdiensten met veel mensen voorgoed voorbij zijn. Het zou kunnen dat kerkdiensten geregistreerd gaan worden door de overheid; en vervolging van christenen in Nederland komt! Het staat in Matth. 24. De haat tegen het Joodse volk en tegen volgelingen van Jezus zal toenemen, ja ook in NL! En om terug te gaan naar het gedeelte over Noach. Met zijn gezin in de ark, hielden ze w.s. ook “huisgemeente” met elkaar; misschien kunnen wij daar van leren, om voor te bereiden hoe wij dat (na corona?) kunnen gaan doen. Bijbelgedeelten uit ons hoofd leren, om elkaar mee te bemoedigen, getuigen van de genadige God, zingen en vooral samen bidden in de Naam van Jezus, met de weinige mensen die er zijn!

  Nog een opmerking wat betreft James Tour. Ik vind het bijzonder te lezen over die gelovige medestudent, die eenvoudige tekening van de twee rotsen en een ravijn, en daarbij als uitleg Bijbelteksten voorlas, -die de Heere gebruikte!- en geen discussie aanging. Daarna gaf hij James een Nieuwe Testament om te lezen. Zo leerzaam, hoe je met een “eenzame student” in gesprek kan gaan, die de Heere Jezus en de Bijbel nog niet kent. Wat trouwens ook kan als een “eenzame tobber” zijn of haar nood vertelt, luisteren en daarna vriendelijk vragen: mag ik voor u bidden? Bijna niemand zegt dan Nee! Ik wens jullie allen toe te wandelen met God, zoals Noach. (Aangrijpend trouwens dat niemand zijn evangeliseren geloofde; al die mensen zijn omgekomen!) Gods genade en vrede toegewenst, allen!

 8. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2020 om 9:05

  Hier word ik alleen maar stil van, en vouw mijn handen, en zeg AMEN.

 9. Marjo zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2020 om 11:07

  Goedemorgen,

  In mijn vele pogingen om de tijd waarin we nu leven te kunnen duiden, merk ik dat ik met gretigheid alles lees wat geloofsgenoten en bijvoorbeeld sprekers voor Christenen voor Israël nu naar buiten brengen. En zeker, ik geef toe dat ik ook op de hoogte ben van de ontdekkingen en bevindingen van mensen die de dingen achter de dingen zien. Ik wil deze mensen niet als complotdenkers wegzetten, wie ben ik om dat te doen? De mensen die de dingen achter de dingen zien, dragen vaak feiten aan en komen met logische beredeneringen. Als ik er in mee zou gaan, zou ik Gods pad verlaten, dat heb ik inmiddels ontdekt. Zodoende zoek ik mijn antwoorden in preken, sprekers en kijk ik ook elke zaterdag halsreikend uit naar Dirks brief en commentaar maar stiekem nog wel het meest naar de reacties van de lezers. Laat ik beginnen om te zeggen dat ik dankbaar ben voor ieders geluid en mening. Maar om terug te komen op mijn zoektocht naar duiding van deze tijd, ik weet dat alle duiding, alle troost en alle richtinggevende raad te vinden is in Gods Heilige Woord. Gelukkig maar. Toch denk ik dat we wakker moeten blijven, alert moeten zijn, dat we naast vertrouwen op God een waakzaamheid mogen ontwikkelen. Ik zie ook zeker de parallel met Noach zijn tijd waarin ook de zonde hoogtij vierde. 1 op 4 zwangerschappen eindigt in een abortus maar de tweeling uit Noord-Carolina mag na 22 weken in leven blijven. In Nederland mag abortus tot de vrucht buiten het moederlichaam zou kunnen overleven, 24 weken, artsen houden het op 22 weken. Mijn hart huilt…Zijn we zo wakker dat we inzien dat we hier in Nederland duizenden moorden plegen? In zo’n land leven we en we vinden het gewoon……let op dat wij de dingen niet gewoon gaan vinden…blijf wakker, blijf bovenal op Jezus gericht, Zijn Heilge Geest wil ons Wijsheid geven want wij zijn ziende blind. Gods rijke zegen voor u allemaal, laten we elkaar wakker houden in Liefde en Waarheid.

 10. Aaron zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2020 om 11:23

  Bedankt, Dirk, voor deze mooie en opbouwende woorden!

  Ja, Anja (7), je hebt helemaal gelijk… “Wanneer kunnen we weer naar de kerk?” Het leven is één grote puzzel en we zoeken allemaal naar het grote plaatje… Waar komen we vandaan, waarom zijn we hier, op Aarde en waar gaan we heen, na dit leven. Jezus de Christus heeft voor ons geleden en alleen Hij geeft ons Licht en Kennis om de puzzelstukjes bij elkaar te krijgen om het volledige plaatje te zien en te begrijpen.

 11. marianne zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2020 om 13:39

  Zo is het, door alle moeite heen.

 12. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2020 om 14:02

  Over Noach, duidelijk en goed weergegeven. Nooit bij stilgestaan dat Noach 1 jaar “opgesloten” heeft geleefd. En dan 120 jaar hieraan bouwen met ook nog eens geen proefvaart zoals Dirk het omschrijft, dan heb je toch een groot vertrouwen. Wanneer weer naar de kerk, door dit alles ervaren wij misschien een beetje hoe de “ondergrondse kerk” dit organiseert. Dan het getuigenis van James Tour, en de reactie van zijn moeder. Hoe zij reageerde en tegen Jezus aankeek, dat zij de farizeeen hoger achtte dan Hem en toch haar hart heeft opengesteld en Jezus aangenomen.

  Nu iets anders: Misschien zijn er onder de lezers personen dit als vrijwilliger voor GlobalRize willen chatten (in het Engels) wereldwijd met mensen die allerlei vragen hebben over de Bijbel / geloof.

  En nog 1 vraag: Onze gemeente in Amersfoort is al enige tijd zonder voorgangersechtpaar vanwege pensioen. Als gemeente zijn wij al lange tijd op zoek naar een voorgangersechtpaar (al voor het pensioen), en het leek er op dat dit zou gaan gebeuren. Echter helaas op het laatste moment teruggetrokken.
  Het zou zo maar kunnen zijn dat er onder de lezers zich een echtpaar bevindt die graag wil dienen bij een gemeente, of dat iemand van de lezers weet van een echtpaar. Natuurlijk is dit een zaak van gebed.

 13. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2020 om 19:22

  Broeder Dirk, bedankt voor je bijdrage om wederom het Evangelie van Hoop en Genade door te geven. Het raakt me opnieuw en geef het daarom graag weer door via mijn facebookpagina. Als in de dagen van Noach, dat is klip en klaar, daarom moeten we nu het nog kan, blijven wijzen op het Lam Gods dat de zonde van deze wereld weg nam. Het is nog steeds genade tijd, zoals in Noach zijn tijd, bij het bouwen van de ark, zal hij steeds hebben gezegd dat hij bouwde in opdracht van de HEERE. Broers en zussen, laten we onze roepstem duidelijk laten horen. On ze roepstem zal de Roep Stem van de Allerhoogste moeten zijn, Hij roept en Hij alleen geeft de wasdom. Gods Zegen broers en zussen.

 14. Jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op zondag 3 mei 2020 om 19:25

  Een opmerking wat betreft James Tour: je kunt via npostart.nl een uitzending van Andries en de wetenschappers terugkijken, een programma over James Tour. ZEER bemoedigend!! Deze wetenschapper zegt o.a.: ‘Theorieën veranderen, maar de Bijbel blijft dezelfde. Ik ken geen enkele Bijbeltekst die in tegenspraak is met een wetenschappelijk feit’. Vanaf de 14e minuut zegt hij iets over virussen: het zou een selectiemiddel tussen rassen en andere dingen kunnen zijn. Het zou ten goede en ten kwade kunnen worden gebruikt. Kortom, de moeite van het bekijken waard!

 15. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 4 mei 2020 om 6:58

  Marjo (9).
  Je bent gelukkig niet de enige hoor wiens hart huilt om al die geaborteerde kindjes en die het ook niet gewoon vinden dat dat plaatsvindt. Kijk maar naar de Mars voor het Leven.
  Ik denk dat je de Stichting Schreeuw om Leven wel kent? Als je je stem wilt laten horen, steun dan die stichting. Ze hebben al vele kindjes gered van de dood en geven hulp aan moeders die hun kindje toch houden, nadat zij aangesproken zijn bij abortusklinieken. Ze hebben steun en geld hard nodig. Het zijn moedige mensen, die ondanks veel tegenwerking, toch door blijven gaan om kindjes te redden.

 16. harry zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 mei 2020 om 21:14

  Shalom Dirk.

  Meestal reageer ik niet op een commentaar van jou of op bepaalde reacties van mensen.
  Nu wil ik toch in de laptop klimmen,op zich ben ik het met het grote verhaal eens, waar het gaat over Noach.
  Waar ik het echter van harte mee oneens ben is de passage aan het eind, waarin je zegt te geloven voor eeuwig bij Hem in de hemel te zijn. Dat is namelijk Grieks denken en komt voort uit het NEOPLATONISME. Als je toch voor eeuwig in de hemel zou zijn, wat heeft dan de wederkomst van Yeshua van nut? Velen geloven in een Opname van de Gemeente. Deze is niet bijbels maar pas een paar honderd jaar oud, van uit Amerika via Engeland overgewaaid. De Gemeente gaat 7 jaar feestvieren en Israël mag nog eens door een grote verdrukking heen.
  Dit is ten diepste de vervangingsleer. Yeshua komt terug op de Olijfberg te oosten van Jeruzalem om Zijn Koninkrijk in Israël te vestigen, om Israël te verlossen en de volken, incl de Kerk, te oordelen hoe ze met de oogappel van de Eeuwige zijn omgesprongen. Israël zal tot zijn volle recht komen en in shalom wonen in hun eigen land, zonder angst voor vijanden, zonder die rot(s)koepel op het tempelplein , maar de derde tempel. ha beyt ha mikdasj. Ik kan niet wachten. Reikhalzend kijk ik uit naar dat moment waar ik vaak voor bid.
  Tijdens deze periode waar het c-woord de media terroriseert leef ik niet in angst maar vind ik ongekende rust en hoop, vanuit dat verlangen. Niet c…… maar Yeshua regeert, ook in mijn gedachten. Ik ervaar de realiteit van Psalm 23, ik vrees geen kwaad want de Eeuwige is bij mij.
  In mijn hart en in mijn gedachten. Een lieve groet van je broeder.

  Kom Spoedig Yeshua.

 17. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 mei 2020 om 9:05

  Harry, wat ben ik het 100 % met je eens. Een commentaar waar ik houvast aan heb. Dank je wel.

 18. aka zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 mei 2020 om 13:47

  Geachte Dirk en lezers,

  Deze brief is een regelrechte bijbelstudie. Bijbelgetrouw en opbouwend. Dit hebben wij nodig, blijven bij het Woord van God en ons zodoende meer en meer vertrouwd maken met alles wat de Heere van ons vraagt. Ik wens jou, Dirk en alle lezers Gods genadige nabijheid en Zijn rijke zegen toe!

  met vriendelijke groeten,

  aka

 19. JJ zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 mei 2020 om 16:28

  Noach in quarantaine… Jahweh, de Eeuwige besloot om Noach apart te zetten voor een bijzondere taak, een Ark bouwen, omwille van alle onrecht en het kwaad wat geschiede besloot Jahweh, de Ik ben die ik ben, de aarde en alles wat daar op leefde te vernietigen, behalve dan Noach want hij leefde rechtvaardig en bleef zijn Schepper trouw. Samen met zijn gezin ontkwam hij aan de ondergang, samen met de zijnen en van alle dieren die bestonden uit een paartje, die meegingen in de Ark. Noach en de Zijnen werden afgezonderd, in quarantaine gezet en gescheiden van de onrechtvaardigen, diegenen die willens en wetens Gods/Jahweh’s wetten negeerden en er op los leefden. Toen kwam de zondvloed… tot op de dag van vandaag maakt God = JHWH scheiding tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen en tussen goede en slechte mensen. Hij laat het regenen over goede en slechte mensen en laat de zon schijnen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Nu leeft de gehele wereld in een economische en humanitaire ramp, als gevolg van een ziekte/virus, wat zo goed als alles platlegt, paniek alom. Wat hebben we gedaan, zegt de mensheid, we hebben de schepping onrecht aangedaan… we leven maar raak alsof het niets kost… nee? De ongebreidelde comsumptiedrift van de mensheid en de economie die draait (doldraait) als een tielerier gaat ten koste van de armen en allerarmsten die àrm gehouden worden en van de bedelstaf moeten leven,over economisch onrecht gesproken. Kijk bijvoorbeeld naar een land als Haiti, wat een corruptie, nog meer voorbeelden nodig? Leg Jahweh’s Woord naast de huidige tijd en de crisis die ontstaan is en u krijgt antwoord op al uw vragen want de levende God spreekt, ook nù en zoals Hij altijd heeft gedaan om de mensheid te redden van totale vernietiging, de mensheid (op een aantal rechtvaardigen na). Hij sprak: Adam waar ben je? En Hij sprak opnieuw tot Abraham en Zijn beloften aan Hem en Hij sprak opnieuw: Ik zal Mijn eniggeboren Zoon schenken, de Immanuel; God/Jahweh mèt ons. God spreekt nog steeds en blijft genadig, totdat…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden