Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hoever zijn we gevorderd in de eindtijd? (40 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 juni 2020, 21:44 door Dirk A A

Sommige lezers van de Nieuwsbrief nemen het mij kwalijk dat ik in deze crisistijd niet duidelijker aangeef waar we ons bevinden op de lijn van de eindtijd. Staan we op de drempel van Openbaring 13, een hoofdstuk dat mij herhaaldelijk wordt aangereikt? Is de wederkomst van de Heere Jezus aanstaande? Help ons deze tijd te begrijpen! Zo vat ik alle reacties maar samen.

Waarschuw de mensen tegen het merkteken van het beest, wordt mij voorgehouden, met een verwijzing naar Openbaring 13:16 – ‘…dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd…’ Dat wordt, zo verwachten velen, tegelijk met de vaccinatie tegen Covid-19,in/aan ons aangebracht. Tenminste, daar zijn zij van overtuigd, dat hebben ze ergens gelezen op internet. Tegelijk met de vaccinatie zou een minuscuul chipje kunnen worden ingespoten.

Ik vraag me af of deze mensen Openbaring 13 wel eens goed hebben gelezen. Dan zie je dat het merkteken van het beest pas wordt aangebracht nadat de antichrist op het wereldtoneel is verschenen. Gaat u maar lezen!
Het is lastig om op dit moment de antichrist al aan te wijzen. Tegelijk is het wel zo dat er de hele geschiedenis door telkens voorlopers van de antichrist zijn geweest. Al vaker is verwezen naar het Pausdom binnen de Rooms Katholieke Kerk.

Ik ontvang meer reacties. ‘Het is toch overduidelijk,’ wordt gesteld, ‘de Heere Jezus wees al op besmettelijke ziekten, die Zijn komst zouden aankondigen. ‘Je ziet het voor je ogen gebeuren. Ziet u dat niet met deze coronapandemie? Waarschuw de mensen daar dan voor.’ Anderen wijzen op de toename van zonde en ongerechtigheid in de samenleving, en zijn ervan overtuigd dat de huidige crisis een straf van God is, die zal uitlopen op Zijn wederkomst. En zo kan ik nog wel een poosje doorgaan.

Heel bewust heb ik dit de afgelopen weken en maanden niet gedaan. Ik ben geen profeet aan wie vanuit de hemel is verteld wanneer de Heere Jezus komt. Dat weet trouwens geen mens, alleen de Vader in de hemel. Dat zei de Heere Jezus toch al, in Mattheus 24:36 – ‘Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader’.

Omdat de Heere Jezus hier niet bij zegt dat we ook het jaar niet kunnen weten, zijn er telkens weer mensen die toch menen daarom wel het jaar te kunnen aangeven. Toch nog zijn er sinds de hemelvaart al duizenden keren mensen geweest die wel een jaar of een dag en/of uur aangaven/berekenden dat het zou gebeuren, maar tot nu toe zijn al voorspellingen onjuist gebleken.

Ooit ben ik bijna in de val getrapt van iemand die met – ogenschijnlijk – zeer betrouwbare berekeningen op een datum voor de wederkomst was uitgekomen, inclusief de rampen/oordelen uit het Bijbelboek Openbaring die de wereld zouden treffen. Hij zocht contact met mij en het leek allemaal zeer aannemelijk en betrouwbaar.
Totdat die genoemde tekst uit Mattheus 24 mij in gedachten kwam, dat geen mens de datum kan berekenen. Zo bewaarde de Heere mij voor die valstrik. De datum die was berekend, is trouwens al jaren voorbij, zonder dat er ook maar iets gebeurd is.

Voor mij is dat een belangrijke les geweest, om voorzichtig te zijn en niet te gaan speculeren over de datum van de wederkomst van de Heere Jezus. Hoewel de impact van het coronavirus op de hele wereld enorm is, moeten we het ook niet groter maken dan het tot nu toe is. Er zijn in het verleden tal van rampen geweest, die veel ernstiger gevolgen hadden, zoals de pest.

De berichten die ik toegestuurd krijg over het merkteken van het beest, dat tegelijk met een vaccin verplicht zal worden toegediend aan iedere wereldbewoner, roepen voor mij veel herkenning op. Soortgelijke berichten deden de rondte tijdens de Mexicaanse griep. Ook toen werd er hard gewerkt aan een vaccin en ook toen werd hier op dezelfde manier tegen gewaarschuwd op websites als Xander Nieuws. Maar het is er nooit van gekomen.

Zeker, we moeten waakzaam en alert zijn. Daar roept de Heere Jezus ons ook toe op. Het zou immers best kunnen zijn dat het geen twaalf jaar meer duurt voordat de Heere Jezus komt. Dat is het gevaar van het noemen van een datum of een jaar. Misschien komt Hij wel veel eerder. Zijn we dan klaar, geestelijk bereid om Hem te ontmoeten? Dat is de belangrijkste vraag.

Laten we niet vergeten dat er een hele serie websites en internetpredikers is dat van dit soort berichten leeft, om het maar cru te zeggen. Angst verkoopt. Paniek zaaien loont. Er zijn altijd grote groepen mensen die hier vatbaar voor zijn, die in de ban komen van predikers en sites en hun denken en geloven hier steeds meer door laten beheersen.
 
Is er dan niets te zeggen vanuit de Bijbelse toekomstverwachting? Toch wel. Het belangrijkste is: Verwacht de komst van de Heere Jezus, zie uit naar Hem.
En belangrijker dan de huidige coronacrisis zijn voor mij de ontwikkelingen in en om Israel, de toename van zonde en ongerechtigheid en de verkondiging van het Evangelie tot aan de einden van de aarde.

Daarom stel ik met grote nadruk: de wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Wees nuchter en waakzaam. Zie meer op de Heere Jezus dan op die websites. Ze leiden u alleen maar af van Hem. Ik weet wat ik zeg, want ik heb het zelf ook een tijdje gedaan. Het leidde nergens toe, alleen maar onrust en wantrouwen.

Wees niet bevreesd voor de toekomst. Ons leven, uw leven is in de hand van de Heere. Laat het ons verlangen zijn rechtvaardig en heilig voor Gods aangezicht te leven, te midden van zeer velen die Hem de rug toekeren. Laten we in Gods kracht breken met de zonden in ons leven. En wees bewogen met hen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze de Heere Jezus nog niet kennen. Hij wil niet dat zij verloren gaan, maar tot bekering zullen komen. Is dat ook ons verlangen, ons gebed, onze inzet?

Nog iets: Word wakker en blijf wakker. We leven in het laatste uur, zegt de Bijbel. Nog even, dan gaat de hemel open en komt de Heere Jezus en zullen we voor altijd bij Hem mogen zijn. Om er te zijn voor Hem, Hem te loven en Hem te prijzen. Om ons te verheugen in Hem. Omdat Hij ons verlost en bevrijd heeft. Onze Redder, onze Zaligmaker, onze Koning.
Wat een dag zal dat zijn wanneer we Hem zullen ontmoeten, in de lucht (1 Thessalonicenzen 4). En zullen zien van aangezicht tot aangezicht. ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is’ (1 Johannes 3:2).

Waak. Wees wakker. Wees altijd bereid de Heere Jezus te ontmoeten, zodat Zijn komst (of het einde van ons leven) ons niet overvalt.
En laten we, zolang Zijn komst nog uitblijft, ons leven in Zijn dienst besteden, volledig toegewijd aan Hem. In ons persoonlijke leven, in de gemeente, maar ook in de samenleving, in het open veld, als getuige van Hem.

Dirk van Genderen

40 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juni 2020 om 20:26

  Beste Dirk,
  Heel verstandig dat je je niet direct uitlaat over een datum o.i.d.
  Het lijkt wel of de mensheid in het algemeen, maar ook de christen, zich in de laatste maanden enkel laat leiden door angst!
  Het spreekwoord zegt het al: “angst is een slechte raadgever!”
  Geloven (vertrouwen) we God nog op Zijn Woord? Want niet alleen Op. 13 geeft een duidelijke tijdlijn, maar bijvoorbeeld ook 2 Thess. 2:3 is niet mis te verstaan! En wat bijvoorbeeld te denken van de 2 getuigen in Openbaring, 2 hoofdstukken eerder in de tijdlijn. Zo zijn er nog vele profetieën onvervuld, die voorafgaan aan Zijn Komst!
  Laten we ook eens inzoomen op ‘besmettelijke ziekten’ (Matt. 24:7 en Lukas 21:11), we kunnen ons afvragen of deze vertaling wel helemaal correct is? Vergelijk Hand. 24:5! Het kan ook vertaald worden met ‘dodelijke ziekten’, dan kan het ook slaan op bv kanker, of hartfalen, etc. Maar dan nog, cijfers liegen niet, in het griepseizoen van 2017/18 was er a.g.v. de ‘normale’ seizoensgriep een sterfte van meer dan 8000 mensen, toen (zoals elk jaar) geteld tot en met mei. Nu blijft men maar doortellen, waarom? En hoe naar ook, nu is het aantal nog maar net de 6000 gepasseerd. Dus waar hebben we het m.b.t. corona sowieso over?
  De geschiedschrijving in Hand. 28 houdt ongeveer op in het jaar 61, de tempel is verwoest in het jaar 70!
  Voorts heet de eindtijd in de schrift ook “Jakobs benauwdheid” (Jer. 30:7), denk daar ook eens over na.
  Laten we vertrouwen op Gods Woord, Hij gaf ons een geest van kracht, liefde en bezonnenheid, dus laten we alsjeblieft nuchter blijven!
  Hoe vervelend ook, maar zou de corona-paniek niet een wee kunnen zijn? Matt. 24:8!
  Bang voor een teken op voorhoofd? God zegt dat we verzegeld zijn (Ef. 1:13-14), daar kan niets of niemand over heen! Ook geen nanochip!
  Een laatste gedachte: bij welke hoop leven we? Tip: Kol. 3:4 😉

 2. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 15:10

  Dank u, Dirk voor uw nuchtere uiteenzetting. Ja, laten we nuchter en waakzaam blijven en in Hem, de Waarheid. Hij zal ons beschermen voor de paniek en de leugen die de wereld ingepalmd hebben. Met onze twee voeten op de grond, en het Woord in onze hand kunnen we nog veel moois vertellen aan al wie nog geen idee heeft van wie Jezus is, toch? Iedereen een gezegende week toegewenst!

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 15:53

  Beste Dirk

  Heel juist gesteld dat niemand weet wanneer dit alles gebeurt. Natuurlijk moeten we waakzaam en alert blijven want de boze zit zeker niet stil. Integendeel. Vriendelijke groet en zegen.

  Robbert

 4. Remco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 16:54

  Geen woord over de opname ?!

 5. Martin van Dalen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 17:14

  Ik ben geen expert op het gebied van bijbels-Grieks, maar als ik Openbaring 13:17 lees met behulp van een woordenboek krijg ik de indruk dat de tekst ruimte biedt voor de uitleg dat er mensen zullen zijn die het teken weigeren. Anders zou het ‘tenzij’ in dit vers (HSV) geen betekenis hebben. Op grond hiervan (de veronderstelde mogelijkheid om te weigeren) durf ik wel te stellen dat het ‘teken’ niet stiekem – bijvoorbeeld via een vaccin, of hoe dan ook – zal worden aangebracht. Ik vermoed dat er van iedereen een bewuste keuze zal worden verwacht.
  Ik zie een parallel met Johannes 1:12, waar staat dat iedereen die Jezus heeft aangenomen macht / autoriteit heeft ontvangen om Gods kind te worden. Zo zal ieder die dit (het ‘teken’ van) het Beest aanneemt de mogelijkheid ontvangen om te kunnen blijven kopen, verkopen, enz.
  Ik geef toe dat het een hypothese is op grond van indirect bewijs, dus ik sta graag open voor aanvulling of correctie door iemand die meer kennis van de taal heeft dan ik.

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 17:40

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Remco, ik heb nog toegevoegd dat we de Heere Jezus in de lucht zullen ontmoeten, zoals 1 Thessalonicenzen 4 zegt.

 7. André zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 17:54

  Ik vraag mij altijd af of teksten met betrekking tot de komende ellende/antichrist/etc. betrekking hebben op de (hele) wereld of de wereld rondom Israël. Ik neig naar het laatste, waarbij het opvallend is dat die wereld rondom Israël nu geheel geïslamiseerd is. Zou een en ander dan ook al niet vervuld zijn door middel van de islam en hetgeen de islam leert, doet en brengt.

 8. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 18:11

  “Wat een dag zal dat zijn wanneer we Hem zullen ontmoeten, in de lucht (1 Thessalonicenzen 4).”

  Mag ik er op wijzen dat deze tekst uit 1 Thess.4:15-17 slaat op de ZICHTBARE wederkomst van Christus op de wolken, wanneer ALLE OOG Hem zal zien, aan het einde vd grote verdrukking zal plaatsvinden…
  De (eerste) OPSTANDING (van de in Hem ontslapenen) is namelijk NA de grote verdrukking. Vergelijk maar eens, naast dit vers uit 1 Thess.4, ook Openbaring 20:4 en Mattheüs 24:29-30 en 1 Kor. 15:51-52.

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 19:05

  Na dezen zag ik [Johannes] een schare die niemand tellen kon. Lieve mede gelovigen: Na dezen… Het woord is duidelijk genoeg [althans voor mij als leek]. Na dezen is na de genadetijd voor de kerk en vindT pas plaats na de opname van de gemeente. En wat Israel betreft: lees toch bijvoorbeeld Jes. 48 vers 8-20 of Ezech. 36. Nog niet overtuigd? Ook nog hoofdstuk 37. Alleen hoofdstuk 37 mag u ook vergeestelijken; zelf twijfel ik ook wel eens met de letterlijke betekenis.

 10. B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 19:33

  Wijs, om niet wijzer te willen zijn dan het Woord.
  Het is onze oerzonde, hoogmoed, om altijd méér te willen weten dan wat de Heere ons in Zijn Wijsheid heeft geopenbaard. De vele ‘blunders’ uit het verleden spreken voor zich.

 11. H. Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 19:36

  We kunnen niet ontkennen, dat wat er nu gebeurt ongekend is. Niet het virus op zich, maar de maatregelen die er getroffen zijn en welke men nog wil gaan inzetten en dan moeten we niet naïef zijn, als we zien dat men streeft naar totale controle van de samenleving, naar Chinees voorbeeld. En dan komen we toch dicht bij Openbaring 13. Natuurlijk is de vaccinatie niet het teken, met wel de weg er naar toe. Voor ons als christenen is het wel zaak deze dingen nauwkeurig in de gaten te houden en goed het profetisch woord te lezen en dat dit alles ons nog meer activeert om ons beschikbaar te stellen voor Hem. Om de oogst binnen te halen. Spoedig kan dit niet meer. Kijk maar naar de hele black lives matter beweging. Spoedig worden wij ook gezien als mensen die discrimineren en worden aangevallen. Niet zegt u? Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze ook u vervolgen.

 12. henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 20:19

  Wel bijzonder dat Christenen angstig worden door wat op internet wordt gelezen. Waakzaam zijn om aan tekenen van de tijd te zien “hoe laat het is” lijkt me een must. Alleen al uit het oogpunt van betrokken te zijn op die miljoenen die om hun Christen zijn worden vervolgd, kijk maar naar waar men in China aan omwenteling meemaakt, om nog maar te zwijgen over het inleveren van alle privacy door middel van geavanceerde technieken. Realiseer je ook dat geen middel onbenut zal worden gelaten om ook ons monddood te maken. Helaas kijken de mensen weg van wat er werkelijk in de wereld gebeurt, vaak met een religieus sausje, terwijl we zijn opgeroepen waakzaam te zijn. Hoe reikhalzend behoren we niet uit te zien naar die dag waarop de bruidegom zijn bruid komt halen, dan tuur je toch naar de horizon op tekenen van HEM.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 20:43

  Al eerder gaf ik aan, dat ik in mijn leven al heel wat – “door God ingegeven” notabene – voorbij heb zien komen. Een Coronacrisis of zelfs iets wat daarop lijkt was daar nooit bij. Het voornaamste wat mijn Bijbel aangeeft is “volhard tot het einde en u ontvangt de “kroon” (corona?) des levens! Ik lees dat in Openbaring 2: 10 en ook in de Jacobusbrief wordt dit genoemd. Alle complottheorieën ten spijt, haal ik al jaren gewoon mijn griepinjectie. De mensen worden gewoon bang gemaakt, terwijl Jezus steeds weer zegt: “vrees niet”. 2 Petrus 3: 9 werd heel even genoemd, maar het daarop volgende vers vind ik nog veel belangrijker. De meeste Engelse vertalingen en ook de Willibrord vertaling zegt “werk om Zijn komst te bespoedigen”!! Met angst en valse leringen zullen we Jezus’ komst heel beslist niet bespoedigen!

 14. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 21:15

  Beste mensen,
  Laten we niet speculeren wanneer Jezus terugkomt. Dat we zo mogen leven dat we Hem ieder ogenblik kunnen verwachten. Ons niet laten regeren door angst, maar uitzien naar de dag dat Hij komt. Wat een vreugde zal dat zijn. Dat we nu een biddend leven mogen leiden. Elke dag Gods Woord lezen, en vandaar uit leven. Ons laten leiden door de Heilige Geest. En dat we ons leven mogen uitdragen in Woord en Daad. En dat is Jezus volgen, daar waar mogelijk getuigen, en met onze levensstijl op Hem gericht zijn.

 15. Carel van Poppel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 21:17

  Beste Dirk,
  Hartelijk dank voor je commentaar; ik ben het helemaal met je eens dat wij de dag, noch het uur weten, want dat komt alleen de Vader toe en het is veilig in Zijn handen. Onze opdracht is om de Heer Jezus te verwachten en naar Hem uit te zien en tegelijk ons te blijven inzetten in Zijn gemeente en de wereld waarin wij leven. God zegene je.

 16. Jedidja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 22:18

  A. Klein, (8) nee, dat geloof ik niet. Er staat nog dat wij in een oogwenk Hem gelijk zullen zijn. De ongelovigen zullen de opname niet zien. Jezus’ voor iedereen zichtbare wederkomst is in Jeruzalem, op de Olijfberg. Dát is inderdaad na de grote verdrukking. Jochanan (1), dit virus lijkt mij ook zeker een wee. De weeën volgen elkaar steeds sneller op en worden al heftiger, teken dat de opname nabij is. Openbaring 13 is ná de opname, want de antichrist kan nog niet geopenbaard worden, want hij wordt nog weerhouden door de Heilige Geest in de gelovigen….

 17. jedeha5 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2020 om 23:18

  Nog even over George Floyd als u mij toestaat, waarover u schrijft in de Nieuwsbrief.
  Op de afgrijselijk linkse zender CNN werd toch de hele rouwdienst, die 4 uren duurde, uitgezonden, ook op de BBC, ik meen ook Euronews en zelfs de islamitische zender Al Jazeera, die zender wel met veel commentaar ertussendoor.
  Het was absoluut een Christelijke begrafenis, ook wel enkele activisten en Christelijke prediking met ook er tussendoor activistische opmerkingen, dat wel. Maar de familie werd absoluut getroost voor zover dat mogelijk is na zoveel onvoorstelbaar geweld.
  In Nederland heb ik over de rouwdienst niets gehoord of misschien gemist(?), zag in het nieuws alleen de volgende dag dat de kist overgedragen werd in een koets. Het ging alleen maar over Femke Halsema en de demonstratie op De Dam en wat daar allemaal geschreeuwd werd.
  Ik hoop uit het diepst van mijn hart dat G.F. behouden was of is geworden, zo vurig hoop ik dat, de Heere God is zó genadig. G.F. had er totaal geen erg in dat hij na 8 minuten mishandeling op de grond in het hiernamaals terecht zou komen. Kan de beelden gewoon niet zien, zo erg.

 18. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2020 om 0:15

  Beste Dirk, broeders, zusters, lezers,
  Er is veel te doen rond het eindtijd-scenario en dat betekent dat we wakker moeten zijn. (Waakt, zoals Jezus zegt.
  Twee dingen over deze tijd:
  1. Het volgende onder dit eerste punt is een sterk verkorte versie!
  Toen Israël uit Egypte geleid zou worden, restte nog één plaag: de dood. Die was voor iedereen die – nadat ze het vier dagen in bewaring hadden genomen – geen volmaakt lam hadden geslacht en het bloed daarvan aan de deurpost had gesmeerd, om het huis te vrijwaren van de dood. Hoe mooi de vergelijking met Jezus, Wiens bloed na 4000 jaar (vanaf de grondlegging) ons tijdelijke ‘huis’ beschermt tegen de eeuwige dood. Dat was in het Gregoriaanse jaar 30, onze kalender. Tel daar 2000 bij op en je zit op 2030 en dat komt overeen met het jaar 6000 op de Joodse kalender. Deze staat thans op 5780 en wijkt dus 210 jaar af!
  Eén dag in de ogen des HEEREN is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag. Er waren 6 scheppingsdagen en de 7de dag rustte Hij. Eindelijk de connectie van 6000 jaar met de 1000 jaar in Openbaring 20.
  2. Het teken van het beest heeft waarschijnlijk niets te maken met de vaccinatie tegen het Coronavirus, dat ook door zeer veel niet-gelovigen geweigerd zal worden. Wat is het (mogelijk) dan wel? In Londen zit supermarkt ‘Costcutter Shop’ die als eerste betalingen accepteert met je vingerafdruk (teken aan de hand). Ontwikkelaar is Sthaler Limited. Amazon is ook met dergelijke proeven bezig.
  Wat ik elders (ben het kwijt) heb gelezen, is dat bij een andere Britse winkelketen betaald kan worden via de irisscan (het oog) en de ogen zitten in het voorhoofd. Zo zie je dat satan iedereen op een dwaalspoor probeert te zetten!
  Tot slot.
  Voor wie denken dat God niets ‘verklapt’, die zouden zich nog eens moeten verdiepen in Amos 3:7.
  Shalom en zegen,
  Roelof

 19. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2020 om 4:36

  Geachte broeder Dirk

  Bedankt voor jouw heldere uitleg en nuchtere kijk.
  We kunnen de bijbel niet verstaan zonder de leiding van de Heilige Geest!!! Een psalm zegt dat zo duidelijk:
  Heer ai maak mij uwe wegen door uw woord en Geest bekend,
  Leer mij hoe die zijn gelegen en waar ge uw treden wendt enz
  Dat hebben we zo nodig!! En met al deze worden en teksten mogen we elkaar bemoedigen!

  G’d zegen toegewenst

 20. Ans zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2020 om 11:32

  In dit kader is het mooi ons te realiseren dat in Openbaring 7:3b en 4 er ook gesproken wordt over een zegel op het voorhoofd dat GOD laat aanbrengen bij “de knechten van onze God” (144.000 uit alle stammen der kinderen Israëls”). Zie ook Openbaring 9: 4 en 14:1.
  En zijn ook wij christenen niet verzegeld met de Heilige Geest der belofte? Efeze 1:13.

 21. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2020 om 12:20

  A. Klein op 8

  De echte gelovigen gaan niet door de grote verdrukking ( 7 jaren ),
  maar worden opgenomen voor die tijd. Lees daarover in o.a. Openbaring 3 vers 10.
  Pas aan het eind van de grote verdrukking zal Jezus zichtbaar zijn voor de mensen op aarde.

 22. René Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2020 om 12:21

  Je hebt gelijk Dirk, wij weten het niet. Alleen de Here weet het. Al in de tijd van Apostel Paulus was dat al zo. Hij komt spoedig, de Here Jezus. Wees waakzaam. Al eerder gaf ik al, aan wat mijn gevoel hierbij is. Ook op uw site. Ik maakte mij toen al zorgen omtrent het virus in Iran. Ook toen u aangaf over de verbondenheid onder mensen in deze crisis. In mijn ingeving van korte duur onder de mensen. Had het niet zo snel verwacht, die onrust. Voortkomend uit deze virus. Mensen worden onrustig en angstig in de wereld. Zij verwachten op den duur leiderschap. De wereld leeft op de pof van geld, wat er niet is. Dit is pas het begin. Kijk naar het klimaat. Ongunstig voor grote delen in de wereld. Wellicht gunstig voor Israël, al die regen. Branden en grote sprinkhanenplagen. Het virus is alleen maar een aanzet tot een ramp in deze wereld. En het virus is nog lang niet onder controle. Een brood zal straks een dagloon kosten. Als de mens angstig wordt en het bestaan verliest van hoop, werk en inkomen. Gepaard met grote armoede, ziektes en armoede. Met een nieuwe generatie die in een zekere welvaart is opgegroeid. Vooral in welvarende landen. Zij zoeken naar zekerheid. Zij die de Here Jezus niet kennen. Denk aan de barensweeën bij een zwangere vrouw. Zo staan wij naar mijn gevoel aan bet begin van deze weeën. Maar toch geldt nog steeds: genadetijd. Niet zo druk maken of de kerk weer vol komt. Wij zijn 1 gemeente. Onder verdrukking zullen wij zaaien.

 23. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2020 om 12:49

  Geliefden in de Heer. Ja, hoe ver is er hier nog te gaan? Daar zijn al vele reacties op gekomen en ik voeg er ook een bij. Matth.24:4 waarschuwt niet zomaar ,,Zie toe, dat u niemand verleide”. Vers. 50: ,,Zo zal de Heer van dezen dienstknecht KOMEN ten dage, in welken hij (hem) niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet; 51. En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden.”
  Ook is Jezus aangaande de opstanding tegenover de Sadduceeën duidelijk geweest in Lukas 12 :24. Hij tot hen: ,,Dwaalt gij niet, daarom dat gij de Schriften niet weet, nog de kracht Gods?” Gelukkig zijn wij om deze kracht te mogen ervaren in onze zwakheid. Dominee Arie van der Veer ontdekte op een gegeven moment van het leven: het is niet mijn (eigen) kracht, maar Gods kracht in mij. Zijn eigen zwakheid was STERK ZIJN.

 24. RB zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2020 om 14:08

  De afgelopen 2000 jaar zijn er altijd verwachtingen geweest over de eindtijd van gelovigen in Jezus Christus. Die verwachtingen konden nooit plaatsvinden tussen het jaar 70 en 1948. Israël moest, volgens de profeten voor de derde keer terugkeren naar het beloofde land. Je kunt zeggen dat de einden der tijden werkelijk is begonnen met het uitroepen van de staat Israël.
  Men weet dat de voorspellingen van Jezus, in bijvoorbeeld Mattheüs 24, gaan over gebeurtenissen in de eindtijd maar dat moet je zien als weeën. Voor ons is natuurlijk waakzaamheid geboden en door gebed en werking van de Heilige Geest worden we wel ‘op de hoogte’ gehouden.
  Wat mij verder opvalt is dat de gelovigen graag zien dat de opname plaats zal vinden als ze zelf nog leven. Dan hoeven ze eerst niet te sterven.

 25. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2020 om 15:31

  Dirk

  Er is toch niets op tegen als evangelisten over de toestand op deze wereld schrijven via internet, wie weet hoeveel mensen ze op deze manier bereiken met het Evangelie

  De artikelen die jij schrijft doe je toch ook met een doel, ik hoop wel dat jouw woorden niet alleen voor kerkmensen zijn bedoeld

 26. Maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2020 om 16:56

  Lieve mensen, het valt mij op dat iedereen naar Mattheus 24 wijst als het gaat over de eindtijd, maar ook in Markus 13 en in Lucas 21 wordt hiernaar verwezen. In al deze gedeeltes wordt door de Here Jezus zelf gewaarschuwd dat wij waakzaam moeten zijn en moeten letten op de tekenen die voorspeld zijn door de Profeten van het Oude- en het Nieuwe Testament. Wanneer we dit doen zullen wij niet overvallen worden en zullen klaar zijn om onze Heer en Heiland te ontmoeten. In alle moeiten en problemen van onze tijd en in mijn leven, zie ik daar van harte naar uit.

 27. Mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juni 2020 om 11:17

  In Openb. 3:2 zag Johannes een wit paard en die erop zat, had een boog (zonder pijl) en hem werd een kroon (corona?) gegeven en hij trok uit, overwinnende en om te overwinnen.
  4: en een tweede, een rossig paard, kwam en hem, die erop zat werd gegeven de “vrede” van de aarde weg te nemen, zodat zij elkander zouden slachten en hem werd een groot zwaard gegeven.

  Zoals ik het nu zie:
  Degene die op het witte paard zit is nog niet zichtbaar. Het gaat de wereld rond met een boog en zonder pijl. D.w.z dat deze persoon zonder oorlog de aarde rond gaat. Deze persoon ontvangt een “kroon” (corona?), trekt daarmee uit, overwinnende en om te overwinnen.
  Direct gevolgd door een tweede paard (rossig) met iemand erop wiens naam ook nog niet bekend is, maar die trekt rond om de vrede van de aarde weg te nemen (elkander vermoorden, demonstraties alom en rebellie alom).
  Daarna volgt er een derde paard. Zwart. Ook die naam is niet bekend. Met een weegschaal in de hand (honger voor het volk/wereldburgers).
  Olie en wijn (luxe voor de rijken en wereldbeheersers/overheden) blijven rijkelijk aanwezig.
  Daarna de vierde paard met iemand er op die een naam heeft: de Dood!! Gevolgd door het dodenrijk.
  Mijn gedachte is dan ook dat de eerste drie personen, wiens naam niet genoemd worden te maken hebben met de valse drie eenheid. Bij het uitrukken van het vierde paard zal deze valse drie eenheid zich bekend maken. De dood = satan.

  Ik denk dat dit is begonnen!!
  Deze machten is macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger en met de zwarte dood (pestilentiën) en door de wilde dieren der aarde (virussen afkomstig van de dieren?)
  En we weten dat Gods Woord zegt: Wanneer “deze” dingen BEGINNEN te geschieden, heft uwe hoofden omhoog want uw verlossing is nabij.

  Het Lam mag de zegels openen. Er is in de hemel een stem als van een donderslag: KOM!
  En ze komen.

 28. Christientje zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juni 2020 om 13:57

  Bijna iedereen denkt dat we opgenomen worden maar dat is niet zo. De een wordt aangenomen en de ander wordt weggenomen. Dus aangenomen. Lucas 17:34 tot 36.
  De antichrist is al heel lang aanwezig. Daniel 7 heeft het over de kleine hoorn. Niks wachten op een merkteken en op antichrist.
  Lees ook dat wij moeten vertrekken uit Babylon, dat is Europa en Amerika, Jeremia 51:4, Openbaring 18:4b. Anders kom je om in het vuur.

  Lees het woord dan vindt u alle antwoorden. Mozes staat op en verschijnt bij de olijfbomen. Elia komt terug.

  Heidenen die God dienen moeten zich onthouden van afgoderij Nimrod (kerstmis), Pasen/Baalfeest zie handelingen 15:20. In Genesis 2 zegt God de Vader dat de 7e dag rustdag is. Dit heeft hij afgesproken in het paradijs al lang voordat de Joden er waren. Dus ook voor ons is zaterdag de rustdag. Wij moeten ons aan bijbelse feesten houden en niet aan die van de antichrist.
  Het woord geeft alles aan, ik heb het met eigen ogen nagelezen.

  Inderdaad de Heer staat op de drempel van terugkomst.

 29. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juni 2020 om 15:04

  Eeuwenlang is door befaamde theologen geleerd op grond van Gods Woord, dat Rome (het Roomse systeem) de antichrist is. Haar val is voorspeld (Babylon), staat voor de deur, Israel zal tot bekering komen, de satan gebonden en dan zal er een tijd op aarde komen die nog nooit geweest is, de aarde zal vol worden van de kennis des Heeren gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Vele heerlijke profetieën zullen dan nog in vervulling gaan. Daarna zal de Wederkomst zijn, als satan eerst nog een korte tijd losgelaten zal worden. (Sommigen hebben geleerd dat de Heere Jezus aan het begin van deze heerlijke tijd zal terugkomen.),Het teken van het beest is al lang vervuld in de geschiedenis, het boek Openbaring is voor een groot deel al geschiedenis. Maar door de R.K. is als reactie op de Reformatie een verklaring geschreven over Openbaring die o.a. spreekt over een antichrist die nog komen moet. Laten we waken en bidden, schuilen bij de Heere Jezus, onze enige Schuilplaats en laat onze wandel in de hemel zijn, van waaruit wij Hem verwachten, Die wij liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

 30. Tineke zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juni 2020 om 16:17

  Bedankt voor deze heldere en Bijbelgetrouwe woorden.

 31. gerard zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juni 2020 om 19:15

  Dirk weet je waar ik zo’n moeite mee heb, dat de mensen bang zijn voor virussen en injecties.
  En dergelijke!
  Gisteren hoorde ik dominee zeggen: dit zijn allemaal rookgordijnen uit de hel!
  We moeten niet alles geloven wat er gezegd wordt, leg de Bijbel er eerst naast, als je het daarin niet vindt, is het gewoon een leugen van wat er rondgestrooid wordt.

  Hartelijke groet, Gerard.

 32. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 juni 2020 om 0:20

  Beste Dirk, laten we wat relativeren over het corona virus. Immers Corona was de beschermheilige tegen epidemieën. Geboren in het jaar 160, overleden in het jaar 177 n. Chr. Was er toen sprake van een eindtijd?
  Spanje is zwaar getroffen door het virus zegt men. Echter, in het begin van de epidemie waren Madrid en Barcelona samen verantwoordelijk voor 70% van alle gevallen. Het is dus een verstedelijkte ziekte.
  Waar we hier momenteel veel last van hebben is de mosquito tigre, de Aziatische tijgermug. Zie Wikipedia. Waarschijnlijk ooit met verpakkingen mee gekomen.

  Met vriendelijke groet,
  Enrigue

 33. Aka zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 juni 2020 om 12:37

  Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Het gaat echter maar om één ding; STRIJDT GIJ OM IN TE GAAN EN: UW TIJD IS ALTIJD BEREID! Wat zegt de Heere Jezus tegen Petrus als hij vraagt of wijst op Johannes? Indien ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij. Met andere woorden, wij hebben ons te richten op onze taak in onze plaats waar wij gezet zijn, gij in uw klein hoekje, en ik in ‘t mijn! Wij moeten een discipel van de Heere worden en het Lam volgen waar het ook henen gaat. Blijf dicht bij de Heere en Zijn woord. Een volgeling zijn van de Heere Jezus is herkenbaar aan zijn leven. Als dat een voorbeeld mag zijn voor anderen, is dat alleen maar fijn en te danken aan de genade van God. Dat heb ik zelf mogen zien in het leven van mijn vader, en meerderen met mij. Dirk bedankt voor je bijbelgetrouwe en opbouwende, bemoedigende brieven, zij zijn a.h.w. een riem onder ons hart. Hartelijke groeten, ook voor je gezin en alle lezers van je brieven. Shalom!

 34. JJ zegt:
  Geplaatst op woensdag 17 juni 2020 om 13:04

  Alles wat gebeurd is, is geschiedenis, dus het bevreemdt mij niets wat er nu gebeurt, want het staat geschreven. Door onrecht, leugen, bedrog en corruptie heeft de aarde waarop wij mogen leven een uiterste houdbaarheidsdatum en dat is al wònderlijk genoeg! Want Jahweh, de God van Abraham, Izaak en Jacob had de aarde waarop de mensheid mag leven totaal kunnen vernietigen. We weten uit de geschiedenis van Noach dat Hij dat niet deed omwille van de rechtvaardigen, zo is het ook nu, er is niets nieuws onder de zon, daarom is Jahweh’s Woord de Bijbel voor mij een geschiedenisboek, verleden, heden en toekomst in èèn en daarom kijk ik nù al uit naar de verlossing. Want Gods schepping wordt geplunderd, er is geen weg meer terug en tòch laat onze Schepper het hier niet bij zitten, want Hij voorziet op Zijn tijd de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, volmaakt vol van waarheid en gerechtigheid, waar geen plaats is voor mensen die liegen bedriegen en onrecht doen, zichzelf verrijken ten koste van anderen. Er is geen plaats voor egoïsten en hoogmoedigen, daar wordt de oorlog niet meer geleerd, geen tranen meer, geen rouw, geen pijn, het nieuwe Jeruzalem.

 35. Harmke zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 juni 2020 om 13:27

  Er is een heel mooi boek in de winkel te koop met als titel ‘Zijn wij werkelijk in de eindtijd?’ geschreven door Dr. Roger Liebi. 180 vervulde profetieën. Heel interessant!

 36. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2020 om 17:13

  aan Aka ( 33 ): zo denk ik er ook over! Ieder voor zich met de Heer… dit doet mij denken aan Joel 2: 7- 11 = ALs helden rennen zij… zij gaan voort, ieder op zijn eigen wegen… …iedere strijder gaat zijn eigen weg… Zij stormen op de stad aan………… want machtig is (het leger) dat zijn woord volbrengt; want groot is de dag des Heren… (lees het aub. helemaal zelf, ik liet er stukken uit). Ons werk: Psalm 149! Een gezegende week toegewenst.

 37. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2020 om 15:00

  Sjalom Dirk en anderen,

  Boeiend thema wordt hier aangehaald. Ook hier wil ik mijn kanttekeningen plaatsen. Velen denken dat de eindtijd nabij is en menen vanuit de Bijbel een en ander af te zien leiden. Men haalt teksten uit hun verband en zet die als een waarheid neer.

  Zij die dat doen zijn echte spoorzoekers, dat wil zeggen: zij hebben hun eigen spoorboekje al gereed staan. Die stations heten: de stand van de rode maan, oorlog, ziektes hongersnood. Daarbij vergeten zij dat al deze verschijnselen niet van deze eeuw zijn.

  Dat spoorboekje wordt door mensen in stand gehouden. Slechts via hun bedachte rails gaat de reis van de tijd naar het eindstation. Boeken vol, met allerlei meningen gaan er grif in. Hoe meeslepender hoe meer men gelooft in wat de schrijver in zijn gedachte heeft gezien en opgeschreven.

  Beste mensen: wij zijn allen op reis naar een heerlijke toekomst. Bij uw geboorte begint die reis al en zal ook een eindpunt bereiken. Natuurlijk kent een jong kind niet dat hij/zij op reis is en heeft er geen weet van. Bij het ouder worden kom je ineens erachter dat een groot deel van het leven is omgevlogen. Zo snel gaat die reis, en beleeft iedere generatie zijn eindbestemming, zijn persoonlijke levensloop. Natuurlijk is het zo dat iedereen die leeft en geleefd heeft in een eindtijd fase zal terecht komen. Wat zegt het ons en wat baat het ons om in die eindtijd te zitten? Is het niet zo dat ons verlangen meer uit moet gaan naar de nieuwe tijd die aanbreekt? Dan is de eindtijd voor ieder persoonlijk niet van belang maar prevaleert het einddoel.

  Is de Bijbel dan toch niet een spoorboekje? Jazeker maar niet in die zin die wij mensen voor ogen hebben. Het wijst ons, door de gehele geschiedenis heen naar de Messias die komen zal, die is gekomen en weer is heengegaan om voor ons een plaats te bereiden. Wij wachten dus niet op een eindtijd maar op de terugkerende Messias. Dat is een gezonde spanning die ons bezig moet houden: de voorbereiding op Zijn komst.

 38. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2020 om 15:58

  Beste Dirk,

  Het gaat om een levende relatie met een opgestane Heiland die elk moment ons kan komen ophalen en niet om het theoretisch en leerstellig het allemaal prima in orde te hebben en in de puntjes. Met dat laatste kan je nog achtergelaten worden als het eerste niet goed zit!
  Hierin heb je een groot gelijk!

  Groeten van San

 39. Erick zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juli 2020 om 11:14

  Beste Dirk,
  Ik sta versteld over de grote groep christenen, die ronduit liggen te slapen, maar zich wel nuchter noemen. Gebrek aan kennis en onwetendheid mag nooit verward worden met nuchterheid.

  In Mat. 16:2b-3: ‘Wanneer de avond valt, zegt u: “Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” En ‘s ochtends: “Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?.
  Wij moeten acht slaan op de tekenen en daarom goed geïnformeerd zijn. Uiteraard neemt Israël hierin een belangrijke plaats in. Wat zijn die christenen die waakzaam en wakker zijn bevoorrecht, want zij zien Gods plan met deze wereld voor hun ogen gebeuren (zoals je zei) en getuigen daarom van Hem, want de tijd is kort. Daarnaast zijn zij juist niet bang, integendeel: zij zien uit naar dat geweldige moment waarover je schreef, maar willen tot die tijd Zijn getuige zijn.

  Wat het komende RNA-vaccin betreft is een ding duidelijk; dit vaccin is al jaren in voorbereiding en reeds in 2014 lieten de eerste klokkenluiders al van zich horen. Het vaccin bevat namelijk nanotechnologie, met het doel om het menselijk DNA wil manipuleren, dus te veranderen (soort hybride mens) . Het quantum dot vaccin wordt wel degelijk aan de (rechter) hand geplaatst en bevat tevens een tatoeag, dat alleen met infrarood te zien is. Dit vaccin kan inderdaad alleen worden vrijgegeven als de antichrist zich heeft geopenbaard en de Weerhouder, en daarmee ook de ware gelovigen en in Hem gestorvenen Hem tegemoet gaan op de wolken. Onderzoek hiervoor Event201 en ID2020.
  Het vaccin is echter een van de vele tekenen, maar er is al zoveel gaande!
  De tijd dringt aan tot spoed, om waardig geacht te worden, zoals de wijze maagden.

  Christus heeft ALLES in Zijn hand. Laten we elkaar daarmee bemoedigen, en blijven waarschuwen voor de valse profeten. Zowel Mat. 24, als Luc. 21 begint niet voor niets met: “Ziet toe dat gij niet misleid wordt”. Dus ogen open, ken Gods Woord, getuig en hef je hoofden omhoog.

  Maranata!

 40. Sjoerd zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2020 om 14:33

  Beste mensen,
  Al heb ik de Bijbel aandachtig gelezen, ieder van jullie kent de inhoud ervan veel beter dan ik. Het is dus met schroom dat ik iets wil opperen, zeker omdat het gaat over zo’n gewichtig onderwerp: de wederkomst van Jezus.
  Ik zie veel citaten uit de Bijbel aangehaald, met een rijke variant aan bijbehorende verwachtingen. Misschien is wat ik daarover wil zeggen voor u al lang duidelijk. Maar wat mij bij lezing van de Handelingen der Apostelen opviel, is het enorme verschil in de manier waarop heidenen en gelovige Joden reageerden op de uitgedragen boodschap. Petrus c.s. konden zich nog zo uitsloven in het wijzen op relevante passages uit wat het christendom het Oude Testament noemt, de meesten hadden er onvoldoende aan om in Jezus de verwachte Messias te herkennen. Heidenen daarentegen, behept met veel minder kennis, aanvaardden “de Weg” in grote aantallen.
  Schuilt hierin een waarschuwing voor de wederkomst? Valt eruit af te leiden dat het koesteren van al te onwrikbare ideeën over de uitleg van Bijbelteksten niet zonder valkuilen is? Is het uitgesloten dat de gelovigste en meest verwachtingsvolle christenen juist daardoor de rentree van Jezus zouden kunnen missen of fout interpreteren? Net zoals zoveel Joden hem destijds niet konden koppelen aan hun Messiasbeeld?
  Ik stel deze vragen niet om iemand in verwarring te brengen, maar omdat ook ik hoop dat het niet lang duurt voor deze gebeurtenis, het grootste evenement van de laatste 2000 jaar, kan plaatsvinden. Nee, adem rustig verder, ik ga niet suggereren dat ik zou weten wat er precies wanneer en waar gaat gebeuren. Het enige waar ik over ga, is mijn eigen houding en benadering. Die zien er zo uit: ik probeer niet me een pasklaar beeld te vormen van wat er te gebeuren staat, omdat ik vertrouw dat de regie daarvan in de allerbeste handen is. Mijn enige kompas zal zijn, dat het een manifestatie moet zijn, net als Jezus’ leven en woorden destijds, van liefde, genade, vergeving en Goddelijke hulp, en niet van straf en veroordeling.
  Sjoerd

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden