Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het drama van Ziklag (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 juni 2020, 16:26 door Dirk A A

Bent u weleens bedreigd zoals David? Dat de mensen om u heen erover spraken om u te stenigen? Wellicht niet letterlijk met stenen, maar met woorden, die mogelijk nog meer pijn doen. Hebt u het meegemaakt dat uw stad in brand werd gestoken, dat uw bezittingen werden geroofd?

Om te ontkomen aan de speer van Saul, vluchtte David naar de Filistijnen. Hij en zijn mannen kregen zelfs een eigen stad: Ziklag. Het was al ruim twintig jaar geleden dat David door Samuël tot koning over Israel was gezalfd. Niets wees erop dat hij snel de troon zou kunnen bestijgen.

Maar niemand, ook Saul niet, kon Gods plan teniet doen. Hij greep in. Op een manier die voor David buitengewoon pijnlijk was. Ziklag werd verwoest en alle vrouwen en kinderen werden gekidnapt.

Toen zijn mannen zagen dat hun stad verwoest was en hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd, werden ze woedend op David. Ze spraken er zelfs over om hem te stenigen.
David werd zeer benauwd, zegt 1 Samuël 30:6. Toen, in dat moment van grote angst en dreiging, sterkte hij zich in de Heere, zijn God, zegt ditzelfde Bijbelvers.

Ook in ons leven kan een Ziklag-drama plaatsvinden. Vul maar in: een ontslag; een faillissement; een ernstige ziekte; een plotseling overlijden van een geliefde; een echtscheiding; een opstand van mensen aan wie u leiding geeft, misschien wel in uw kerkelijke gemeente.
Een Ziklag kan verschrikkelijk veel pijn doen. David en zijn mannen huilen immers tot er geen kracht meer in hen is om te huilen.

Bij David ging het erom dat God het tijd vond voor David om zijn nieuwe taak als koning op zich te nemen. Hij mocht niet langer bij de Filistijnen blijven. Hij moest terug naar Israel. En hoe pijnlijk het voor hem ook was, de verwoesting van Ziklag sneed de banden met de Filistijnen definitief door. In de oorlog die direct hierna volgde, werden Saul en zijn zonen gedood en maakte God de weg naar de troon van Israel vrij voor David. In plaats van Ziklag kreeg hij heel Israel.

Ongeveer op hetzelfde moment dat Ziklag werd verwoest en David vluchtte naar God en zich sterkte in Hem, ging Saul naar de waarzegster in Endor, om raad te vragen voor de toekomst. Ook Saul verkeerde in grote angst. Zou hij de oorlog met de Filistijnen winnen? Het werd zijn ondergang.
David zag niet wat Saul deed en Saul zag niet wat er met David gebeurde. Maar God had de regie in handen, evenals Hij ook ons leven leidt.

U zult terecht zeggen: ik ben David niet. Niet al onze Ziklags, onze drama’s, zullen door God zo snel worden omgezet in overwinningen, in het koningschap. Toch kan het ons helpen om verder te kijken dan wat wij zien. Ons leven zal verrijkt worden wanneer we vaker op zoek gaan naar Gods hand in ons leven en daar meer zicht op krijgen. Het kan ertoe leiden dat we, wanneer onze stad wordt verwoest, wat het ook is, anders reageren dan de wereld, dan de mensen die de Heere Jezus niet kennen.

Wie de Bijbel hier nauwkeurig op naleest, zal ontdekken dat God niet zelden crisissituaties in het leven van gelovigen toelaat omdat Hij iets beters met hen voor heeft. Soms in dit leven, soms na dit leven. Kennelijk is dit Gods logica, die haaks kan staan op onze logica.
Denk eens aan Paulus. God liet toe dat hij in de gevangenis terechtkwam. Waarom? Onder andere om aan de gevangenisdirecteur het Evangelie te vertellen, waarna hij met zijn gezin tot geloof kwam.

Durfden we ons leven, en wat ons overkomt, maar meer in de handen van de Heere te leggen. Laten leiders, predikanten en voorgangers ons deze weg wijzen. De weg van David, die zich sterkte in de Heere Zijn God. De weg ook die God gebruikte om David een andere taak te geven.
Wie weet, wil God deze weg ook met u, met jou gaan. Een weg, waarin Hij dwars door een Ziklag heen nieuwe kansen en mogelijkheden kan geven om ons meer bruikbaar te laten zijn voor Hem.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. M.d V. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2020 om 21:46

  Ik moet denken aan de corona crisis. Veel wordt er getroffen en onrust neemt toe in de wereld en in ons land. Vorig jaar was er de ontevredenheid over ons (te) goedkope voedsel. Op 1 maart werd voor mij duidelijk wat er gaande is. Er werd gepreekt over Johannes 3 vs. 14, over de slangenplaag in de woestijn en Mozes een koperen slang aan een stok maakte. Denk aan – ontevredenheid – slangen/China – zonden die we zelf bewerkt hebben en dat gaat naar redding door de verhoogde Christus — lees aandachtig vs. 15 en dan vs. 16 en laat dan de coronacrisis even goed op je inwerken, en nu lees je vs. 17. Ik denk dat het nu voor u duidelijk wordt in de situatie van vandaag. Ook de kerken zijn nog steeds getroffen met vandaag wel/niet zingen, zou dit ook een soort Ziklag kunnen wezen en dat God wat nieuws gaat brengen. Voor sommige broeders en zusters beloften/profetieën gaan uitkomen? Hoeveel ruimte krijgt de Heilige Geest van ons binnen de gemeente? Voor mij gaat dit heen naar de tekst Joh. 3 vs. 17. Voor u en jou ook?
  SHALOM
  .

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 juni 2020 om 23:27

  Het bijzondere was dat David al lang geleden gezalfd was en nog steeds geen koning was geworden. Door de inspanningen van de “vrienden” (eigenlijk waren het ondergedoken boeven) kon David de troon bestijgen. David dankte zijn vrienden daarvoor door ze baantjes aan het hof en in de regering te geven. De vrienden reageerden daarop, dat als zij er niet waren geweest David evengoed koning was geworden. David reageerde daarop dat het dan nog langer geduurd zou hebben…… Ik denk nu gelijk aan 2 Petrus 3: 12 (staat alleen goed in de Willibrord vertaling en Engelse vertalingen). “WERK om zijn komst te bespoedigen”! Als christenen zijn wij geroepen om zo hard te werken om de troonsbestijging van de aardse troon (Davids troon) door Jezus te bespoedigen…. Zou Jezus dan ook niet zeggen (zoals David), dat heb Ik aan jullie te danken?

 3. Wim Vlak zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2020 om 9:50

  Ernst van Olffen schrijft dat hij aan 2 Petrus 3:12 denkt. Maar de Eeuwige werkt het willen en het werken.
  Wij, wedergeboren hemelburgers zijn niet geroepen om (dan in eigen kracht!) “een steentje bij te dragen” aan het volbrachte werk van Yeshua HaMesiach. Het gaat om een heilige levenswandel en een godvruchtig leven. In het Grieks staat niet “werk om Zijn komst te bespoedigen”… Dat is een roomse interpretatie. Er staat: pros-dokōntas kai speudontas tēn parousian = verwachtende en verhaastende (door de vermaningen in vers 11) de komst….. enz.
  Baroech haba

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2020 om 10:05

  Was het wel een drama van Ziklag, wanneer we er van uitgaan dat God alles bestuurt? Een mooi lied kwam zo ineens opwellen, nadat ik gisteravond dit thema gelezen had: Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet schenkt Gij mij het leven. En dat heeft God zelf ook in mijn leven waar gemaakt. Hij is de verhoogde geworden, hangende aan het kruis. Wat een intense lijdensweg is dat geweest. De ogen van Zijn volgelingen moeten menigmaal ziende worden gemaakt. Ieder mens wil deze verhoogde redden en behouden. Want Hij kreeg na een weg van volkomen gehoorzaamheid van Zijn Vader alle macht (na Zijn dood) in de hemel en op aarde. Ook al zien wij dit als gelovigen ook niet altijd direct, God staat en blijft staan achter zijn Woord. Wij nietige mensen kunnen nog wel eens de Heilige Geest bedroeven. En mogelijkerwijs nog voorkeuren hebben, opperen aangaande de 9-gaven van de Heilige Geest. Laat het a.u.b. niet zo zijn, maar dat we ons zullen mogen vernederen, onder Zijn machtige hand.

 5. marianne zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2020 om 12:25

  Ik ben het er helemaal mee eens, alleen is het ook zo dat David niet op God vertrouwde door naar de Filistijnen te gaan en ook niet de weg van de Heere ging om zoveel dorpen en steden, alles om te brengen om zijn eigen hachje veilig te stellen. Dat vind ik een hele moeilijke. Maar zo als David zo zijn wij geen haar beter en is Gods genade des te groter. Maar we moeten dat toch ook niet verzwijgen want Gods Woord verzwijgt het ook niet.

 6. Hannah zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2020 om 14:09

  De kanttekeningen geven bij vs 9 (en David sloeg dat land en liet noch man noch vrouw leven) de volgende tekstverwijzingen: Ex.17:14, Deut. 25:19, 1 Sam.15:3. Hieruit blijkt dat David het bevel van de Heere opvolgde, hoe moordzuchtig het ons ook schijnt te zijn.

 7. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2020 om 16:17

  Dirk.
  Ben het helemaal eens met Wim Vlak.
  Wij kunnen géén nagelschrapsel toedoen om de komst van de Heere Jezus te bespoedigen.

 8. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2020 om 16:19

  Ernst van Olffen schrijft dat hij aan 2 Petrus 3:12 denkt. En dan wel volgens de Willibrord vertaling. Maar de Willibrord vertaling laat kennelijk een volgend deel van de tekst weg.
  En dan kun je de Bijbel laten “buikspreken”. En vergeet dan vers 13 ook even, dan past het rijk op aarde beter.

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2020 om 17:20

  David weerhield zich ervan zijn hand uit te steken naar Saul om dat hij een gezalfde des Heeren was. Maar de christenheid heeft 2000 jaar Gods gezalfden beticht, bespot, belasterd, ja zelfs van Gods-moord beschuldigd. Niet beseffende dat Jezus tegen hen gezegd had: Zalig zijt gij wanneer men liegende allerlei kwaad van u spreekt om mijn Naams wil.
  Zo ook vandaag, iedere dag, een nieuwe laster over Israel komt uit allerlei hoeken en standen!

 10. aka zegt:
  Geplaatst op zondag 28 juni 2020 om 17:33

  Dit bijbelse voorbeeld maakt eens te meer duidelijk, dat het de Heere God nooit uit de hand loopt, al denken wij van wel. Moest denken aan Jozef, verkocht door zijn broers, met het uiteindelijke doel van de Heere, dat Jozef werd gebruikt, om zijns vaders huis en het volk Israël van de hongerdood te redden. Dat had ook geen enkel mens in die tijd kunnen bedenken. Wie weet alles vooruit? Misschien heeft deze coronapandemie ook wel een Goddelijke bedoeling en is dit alles, onder de toelating van God met een (voor ons nog onbekend) doel. Duidelijk is wel, dat wij mensen, geen enkele macht hebben over ziekte en dood, en dat de Heere over dit alles gaat. Het is natuurlijk heel erg, wanneer mensen door dit virus zijn getroffen of hun familie er door hebben verloren. Het is voor ons een verloren zaak, indien wij niet het eigendom van Christus zijn. Ik wens het iedereen toe. Gods zegen voor nu en voor de komende week. Shalom! Aka.

 11. Cynt zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juni 2020 om 6:37

  Wauw, wat een bemoedigend waargebeurd verhaal van Tim en Norma Peña in de Nieuwsbrief! Dit had ik zeker nodig! Hartelijk dank hiervoor.

  Prachtig, om dingen in ander perspectief te leren zien… Lijden, dus niet op zichzelf te zien, maar als onderdeel van een Groot Plan van De Allerhoogste!! Dit is zó een troostrijke gedachte!

  Dan moet ik ook denken aan de periode dat Samuel op zoek ging naar een koning en dat hij Saul moest zalven. Toen was Saul op zoek naar de ezelinnen, gestuurd door zijn vader. Op een gegeven moment ging het niet meer om de ezelinnen, maar om koning Saul.

  Ernst, Wim, Marianne, Hannah en anderen, jullie houden een soort van mini-bijbelstudie, interessant. De bijbel kan op zulke verschillende manieren worden gelezen. Ik denk dat Zijn Geest het uiteindelijk zal duidelijk maken.

  En ja, ik heb ook moeite met het vaak “moordzuchtige” bijbelgedeeltes. Saul moest ook het een hele stad, dacht ik?, uitroeien, inclusief dieren en de koning, maar dat deed Saul niet en dat kostte hem zijn koningschap en toen verliet G’ds Geest, Saul.. en richtte HIJ Zich op David, om koning te worden… Zelfs Samuel had er moeite mee om van Saul afscheid te nemen als Koning.

  Maar toen was de Here Jezus nog niet gekomen en gestorven. Is dat soms het grote verschil, nu is het Genadetijd en hoeft er niet meer zó gemoord te worden? Maar G’d is toch nog steeds Dezelfde?

 12. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juni 2020 om 11:44

  David sterkte zich in de HEERE zijn God, d.i. hij klampte zich vast aan de belofte van God dat hij koning zou worden, kanttekeningen bij de Statenvertaling. Zaak van geloof, moeten wij ook doen, altijd, maar zeker in benauwde omstandigheden. Overigens was dit wel een geloofsoefening tegen alles in: Zijn geweten moet hem aangeklaagd hebben, een jaar lang Achis bedrogen, zijn vrienden wilden hem stenigen, zijn vrouwen, kinderen en bezittingen waren meegenomen en dan TOCH JE VASTKLAMPEN AAN WAT DE HEERE HEEFT GEZEGD! Dat is geloof en dit verheerlijkt God.

 13. Marjo Huisman zegt:
  Geplaatst op maandag 29 juni 2020 om 11:59

  Beste allen,

  Dank, Dirk, voor weer een waardevolle nieuwsbrief en dito commentaar.
  De gedachten die bij mij opkomen na het lezen van het commentaar betreffen een eenzijdige kijk op God, namelijk dat God alleen een God van liefde is. Maar…. God is ook een God van toorn en een God van wraak. In onze kerken horen we hier weinig meer over, het is een lastig iets aan het worden. Ik denk dat we er fout aan doen door de boodschap van het evangelie zo onvolledig uit te dragen, het kan niet anders dan dat we er een lauwheid mee in standhouden die Jezus onze Heer duidelijk afwijst: “Ik zal u uit mijn mond spuwen” en “waart gij maar koud of heet”, Openbaring 3.
  We zullen vurig zijn, een vurig geloofsleven hebben… hebben wij dat?
  Met betrekking tot de vraag van Cynt over de moordzuchtige stukken in de Bijbel over het uitroeien van de stad: Om hetgeen de Amalekieten Israël hadden aangedaan moest de hele stad vernietigd worden. Dat is de toorn en de wraak waarover ook geschreven staat. Ik zie hier een verwijzing in naar ”Wie Israël zegent zal gezegend worden en wie Israël vervloekt zal vervloekt worden”. Er zal ooit een afrekening plaatsvinden. Jezus onze Heer kwam niet naar de aarde om vrede te brengen, maar was gekomen om het zwaard te brengen. Hij brengt scheiding tussen duisternis en licht. We moeten kiezen, we kunnen niet met één been in de wereld blijven staan, vraagt God niet om heilig voor Hem te leven? Er zal verdeeldheid heersen, kiezen we voor leven met God of zonder God? Er is geen tussenweg.
  En wat betreft de aardse crisissituaties die we in ons leven ervaren, het is tijdelijk, het gaat voorbij, God weet er van en kan het als een beproeving van ons geloof ten goede gebruiken.
  Laten we ons kruis opnemen en Hem volgen. Houd moed en heb Hem boven alles lief.

  Shalom.
  Groet Marjo

 14. Anna2 zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 juli 2020 om 13:57

  Psalm 130 Vers 4
  Hoopt op den HEER, gij vromen;
  Is Israël in nood,
  Er zal verlossing komen;
  Zijn goedheid is zeer groot.
  Hij maakt, op hun gebeden,
  Gans Israël eens vrij
  Van ongerechtigheden;
  Zo doe Hij ook aan mij.

  Jammer dat dit niet meer wordt gezongen maar vervangen door popijopi ‘opwekkings’liedjes. Ik word veel blijer van deze oude Psalmen en Gezangen. En ja God zal Israel verlossen uit de komende Gog Magog oorlog en uit de verdrukking in de woestijn buiten het gezicht van de slang. En zij zullen Jezus Christus aannemen. Zoals Paulus al zei: genade voor Jood en de Griek. Niet Griek ipv Jood. De 70e jaarweek is voor Jacob de Jood en nageslacht tot hun verzoening. Wij weggerukt naar hemel, zij veilig in de woestijn, de ongelovigen die hebben wat te vrezen.

 15. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2020 om 12:21

  Beste Dirk,

  Ik ben net als Ernst van Olffen de mening toegedaan dat het in onze eigen hand is, wanneer wij de komst van de Heere Jezus mogen kunnen verwachten en dat ook God weet wanneer dat moment is. Deze dingen zijn niet met elkaar in tegenspraak.
  Mijn Ziklag-en heb ik ook meegemaakt en meer zullen er volgen maar de Heere weet wat Hij doet.
  Wel is het zo dat al mijn moeilijke levensomstandigheden bij mij ertoe geleid hebben om iedere dag voor de volle 100% steeds te (willen) gaan. Ook in de weekenden. De duivel krijgt mij niet zo makkelijk “onder de groene zoden” want dat was allang gebeurd als God niet een PLAN met mijn leven heeft gehad vòòr de grondlegging der wereld. Zoals het gegaan is bij mij, kan ik er niets anders meer van maken. Het is maar hoe je het leven wil benaderen: vanuit een menselijk of een goddelijke perspectief zoals de Bijbel erover spreekt. Dat laatste verdragen de meeste mensen niet meer. Je wordt intolerant en bekrompen van denken genoemd als je zegt dat zonder Jezus je verloren gaat, ondanks dat je keurig je belastingen betaald hebt, nooit met geld hebt gesjoemeld en een keurige en brave burger bent geweest. Laat ik de hand in eigen boezem steken door te zeggen dat ik ook nooit met geld gesjoemeld heb en nooit bewust een leugen heb verteld maar wel een grote zondaar ben! Dat is ieder mens maar de meesten houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder (zie Romeinen) en willen niet weten dat als God ieder mens naar de hel zou sturen, dat verdiend zou zijn. Alleen God is goed, zei Jezus al tegen de rijke jongeling. Maar tegenwoordig zijn zij “verstandiger” en “wijzer” dan de Bijbel, menen velen en anders geven wij wel Bijbelvertaling uit waarin de waarheid nog meer verdoezeld wordt. Als wij ons maar nu “lekker” voelen. Want als wij dood zijn, dan zien wij dan wel wat dan komt. Wie gelooft tegenwoordig nog in een hemel en hel?? Dat doet een God van liefde toch niet?

  San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden