Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vistips van de Heere Jezus (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 17 juli 2020, 12:09 door Dirk A A

Ik beschouw het als een groot voorrecht en genade van de Heere om weer met de gemeente samen te mogen komen om te verschijnen in Zijn tegenwoordigheid. Om ons (opnieuw) toe te wijden aan Hem, naar Zijn woorden te luisteren, tot Hem te naderen in onze gebeden en Zijn lof (ingetogen) te zingen.

Ook Petrus had een soort wijdingsmoment, in Lukas 5, de geschiedenis van de wonderbare visvangst. De discipelen hebben de hele nacht gevist, maar niets gevangen. Ze hebben al hun kennis in de strijd geworpen, echter zonder resultaat.
Het staat er niet bij, maar ik vermoed niet dat ze de Heere Jezus al goed genoeg kenden om Zijn zegen te vragen over hun visvangst. Hoewel ook dat geen garantie zou zijn geweest voor volle netten.

Nadat ze hun netten hebben schoongemaakt, vraagt de Heere Jezus hun of Hij in één van hun scheepjes mag, om van daaruit tot de schare op de oever te spreken.
Daarna geeft Hij Petrus de opdracht naar diep water te gaan en de netten uit te werpen. Kunt u zich voorstellen wat Petrus gedacht moet hebben? ‘U hebt verstand van het Evangelie, maar wij van vissen. Dit moment, op het heetst van de dag, is absoluut niet geschikt om te gaan vissen.’ Toch doet hij wat de Heere hem zegt, gaat naar diep water en werpt de netten uit. ‘Op Uw woord zal ik het net uitwerpen.’

Het resultaat is verbluffend. Het horen van Gods stem en het doen wat Hij zegt, wordt direct gezegend. De netten zitten zo vol vis, dat ze beginnen te scheuren.
Je zou verwachten dat Petrus de Heere Jezus zou gaan bedanken en aanbidden voor Zijn ‘vistips’ en Zijn zegen. Dat zouden wij misschien doen. Maar de reactie van Petrus is totaal anders. Hij valt op zijn knieën voor Christus neer en smeekt Hem of Hij alstublieft weg wil gaan. ‘Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens’ (Lukas 5:8).

Hoe vaak bidden wij het niet: ‘Heere, kom bij ons’. Of: ‘Heere, wij komen tot U.’ Maar in de Bijbel zie je vaker dat de mens het niet uithoudt in de directe nabijheid van God.
En dan heb ik het echt niet over zeer zondige en slechte mensen, misschien juist wel – menselijk gesproken – de meest heilige mensen die in hun tijd te vinden waren op aarde. Mensen als Petrus, Johannes, Mozes en Jesaja, om er een paar te noemen. Als ze in Gods tegenwoordigheid komen, worden ze zo verweldigd door Zijn heiligheid, dat ze beseffen dat ze voor Hem niet kunnen bestaan.

Ik ben ervan overtuigd dat het noodzakelijk is voor de kracht van ons geestelijk leven en voor dat van onze gemeenten en christelijke organisaties, dat we meer oog krijgen voor de heiligheid van God. Dat opent de weg voor Hem om Zijn werk te doen in ons en door ons heen. Het gaat immers niet om ons, maar om Hem.
Kijk maar naar Petrus, Mozes, Jesaja en Johannes. Wanneer ze in Zijn tegenwoordigheid zijn, raakt God hen aan en gaat Hij aan het werk, in en door hen heen.

Mozes wordt geroepen om het volk uit Egypte te leiden naar het beloofde land.
Jesaja wordt geroepen om als Gods profeet tot het volk te spreken.
Petrus krijgt hier in Lukas 5 de opdracht om niet bevreesd te zijn en de belofte dat hij een visser van mensen zal worden.
Johannes krijgt de opdracht om de toekomst te onthullen.

En wij? Kan, mag Hij ons inschakelen in Zijn dienst, om bruikbaar voor Hem te kunnen zijn?
‘Heere, geef ons open ogen om U te zien en open oren om Uw stem te horen.’

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. san tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juli 2020 om 21:17

  Beste Dirk,

  Een gelijkende geschiedenis vind je ook in het boek Handelingen (in de laatste hoofdstukken) wanneer Paulus de boot-commandant (de kapitein) zegt een bepaalde handeling uit te voeren, dat alleen aan scheepvaartlieden bekend is om dat goed te kunnen taxeren en de eerste keer ze het advies van Paulus niet uitvoeren maar later wel om hun vege lijf te kunnen redden. Wel geloof ik dat dergelijke raadgevingen niet de regel zijn bij God maar wel kunnen voorkomen. Want vaak kunnen occultisten en mensen met paranormale gaven dergelijke instructies ook ontvangen en resultaat hebben. Zelf ben ik ervan overtuigd dat als God werkt, Hij tevens gebruik maakt van je natuurlijke talenten, ontvangen en geërfd van de ouders bij de natuurlijke geboorte. In dergelijke zaken kan God zelfs je dingen laten doen die normaal gesproken onmogelijk zijn!

  Groeten van San

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2020 om 21:12

  “Niemand komt tot de Vader dan door Mij”, zegt Jezus! Mijn Bijbelleraar was dezelfde man als de Bijbelleraar van o.a. Henk Binnendijk en van Anne van der Bijl. Het meeste heb ik van hem geleerd in de zestiger jaren! Later werkte ik mee aan de website http://www.sidneywilson.nl Regelmatig – vooral in het pastoraat – komen veel van zijn uitspraken in mijn herinnering. Gods Woord is onafhankelijk van de tijd waarin het geschreven is en blijft tot en met vandaag steeds weer actueel. Het was na mijn pensionering (inmiddels al weer 19 jaar geleden), dat ik mij ging toeleggen op de Bijbel en de Bijbelstudies van mijn Bijbelleraar. Wat ik had geleerd en ook elke dag weer ervaar is, dat we nog maar half beseffen, hoe belangrijk voor de mens Jezus is. De afstand tot “de Vader” is te groot en onoverbrugbaar voor ons stervelingen. Petrus ervoer dat op dat moment toen hij tegenover Jezus stond na de “wonderbare visvangst”. Enerzijds is Gods liefde voor de mensen oneindig groot, anderzijds zal de mens sterven als hij een ontmoeting met God zou hebben….. Psalm 8: 5 zegt mij in dit verband heel veel: “Wat is de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind, dat U naar hem omziet.” De sterveling blijft een sterveling hoe heilig Mozes en de profeten in onze ogen ook zijn! Zonder Jezus zouden wij onmogelijk ooit tot Gods troon kunnen doordringen. Het boek Openbaring getuigt ook van die heiligheid en is het Jezus die aan het woord is! De enige mens, die het waard is, omdat Hij ook de enige mens zonder zonde is! Er gaat een “rode draad” door de hele Bijbel heen, die eindigt bij Gods Koninkrijk onder leiding van Jezus!! Hij maakte ons tot koningen en priesters in Gods Koninkrijk!

 3. Cas Lommers zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2020 om 5:32

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je wekelijkse nieuwsbrief, iets waar ik elke week weer erg naar uitkijk.
  Je hebt weer een mooi stukje geschreven en wilde even daarop reageren betreffende de “bedeling” (tijdsperiode) en met wat aanvullende gedachten.

  Wij leven nu in de Genade tijd en God woont al in ons via de Heilige Geest, iets dat niet gezegd kon worden door de mensen die voor de Uitstorting leefde. Daardoor denk ik dat wij wel (of veel beter) in de directe nabijheid van God kunnen uithouden. We leven nog wel in een tijd waar ruimte is voor de “zonde” waardoor we inderdaad soms bidden om zijn nabijheid (meer) te mogen ervaren. Dit is een heel mooi gebed en verder niks mis mee.

  Lucas 5:8 leert ons dat we geen succes zullen halen uit eigen werken en dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn voor ons mensen (Joh 21:6) (overdag en aan moeilijke kant net uitwerpen) maar door te vertrouwen op Hem mogen we weten dat succes is verzekerd.

  Dit zeggende en het nogmaals onderschrijven van jouw laatste 3 alinea’s sluit ik af met een ieder deze morgen een gezegende dienst te wensen.

  In Him,
  Cas

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2020 om 11:13

  Geliefden in de Heere. ‘Uw weg was in de zee. Uw pad in grote wateren (Psalm 77:20). Zodat we ze niet altijd horen en kunnen zien. De voetstappen van onze Heere in de diepten zien we meestal niet. We kunnen dan alleen maar veilig door onze ‘rampen’/ ‘onaangenaamheden’ komen, wanneer we de naar ons uitgestoken hand vastgrijpen.
  En om niet misleid of meegezogen te worden in deze hectische wereld, mogen we de ondersteuning van de Heilige Geest ervaren, en Jezus (waar alles om draait) Zijn voorbede, voor de Vader, opdat ons geloof niet zal bezwijken of gaat verflauwen. Wat ook nodig is, dat we zelf brandstof leveren, dit zijn geen goede werken van ons zelf hoor, verre van dat. Maar met geheel, geest, ziel en lichaam en kracht die we van boven krijgen, Hem mogen verheerlijken en dienen gaan.

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2020 om 21:01

  Sjalom Dirk, anderen

  In de ochtendschemering besluiten de vissers om de netten binnenboord te halen en naar wal terug te keen.

  Daar aan de kant staat een persoon bij een kolenvuur. Vriendelijk vraagt Hij om een vrijwillige bijdrage: een vers visje bij het ontbijt. Een luid “nee” galmt over het water en komt zeer bot over.

  Dan een klinkt vriendelijke opdracht: gooi het net uit aan de andere kant van het schip en jullie zullen vangen. De beslistheid en autoriteit waarmee deze ongebruikelijke opdracht wordt gegeven voeren zij gehoorzaam uit. Wie zal niet luisteren naar de stem van Yeshua als hij een order geeft? Zijn discipelen weten niet dat het Yeshua is die de opdracht geeft.

  Tegen alle vakmanschap en kennis in voeren zij de opdracht uit. Ziet de man aan de kant soms meer dan zij opmerken? Ze weten dat elke beweging in het water vissen afschrikken als het licht is. En toch volgen zij de aanwijzing nauwkeurig op. Tegen alles in: het daglicht waarop je haast niets zal vangen en de stuurboordzijde de meest onhandige kant om de netten uit te werpen.

  Dan geeft Yeshua de 153 grote vissen de opdracht om naar het net te gaan en zich laten vangen. Zij gehoorzamen en laten zich ook vangen. Als het net wordt opgehaald zit het vol met vissen. Zo een grote vangst hebben de vissers nooit gehad. Voor hen is dit onbegrijpelijk. Dat in het daglicht en aan de verkeerde kant. Wat heeft dat hen te zeggen?

  De discipelen weten wat een getalswaarde betekent in de Bijbel. Een paar voorbeelden: De naam Salomo heeft de getalswaarde 375 wat correspondeert met zijn 375 spreuken. De getalswaarde van koning Hiskia is 140 wat correspondeert met zijn 140 spreuken.

  In die tijd waren slechts 153 soorten vissen bekend.
  Het getal 153 vertegenwoordigt de gehele toenmalige wereld.
  De getalswaarde van het paaslam is 153, de boodschap van het paaslam moet uitgestrooid worden over de gehele toenmalige wereld.

  Evident aan het binnenhalen van de vangst zal het werk zijn onder de volkeren. De grootte van de vissen staat synoniem voor een grote oogst.

 6. Engel landman zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juli 2020 om 13:50

  Wij mogen een werktuig zijn in Gods hand, ook na zo’n zware periode van corona, prijs ik mij gelukkig om weer aan de dienst deel te mogen hebben. Ik word ondanks mijn ziekte van copd, gezegend om het orgel nog te mogen spelen, en ben daar heel dankbaar voor.

 7. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juli 2020 om 17:42

  Dirk.
  Troost Mijn Volk haalt 2 dingen door elkaar. Hij vertelt de geschiedenis van de visvangst toen de Heere Jezus was opgestaan uit de doden en Hij Zich weer aan hen bekend maakte.
  In de andere geschiedenis was de Heere Jezus zelf aan boord.

 8. aka zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juli 2020 om 11:39

  Van harte eens met Florianne. Verder blijft onze God een God van wonderen. Persoonlijk vind ik, dat wij, als wij mogen ervaren dat onze zonden zijn vergeven door het bloed van de Heere Jezus, wij een volkomen toegang mogen vinden tot de Vader van de Heere Jezus, die in Zijn kind, ook onze Vader wil zijn. Dat is mijn ervaring. Mijn aardse vader is al 24 jaar geleden gestorven en was voor mij en mijn twee broers en nog voor vele andere mensen, een goed voorbeeld geweest.Toen ik in 2013 onverwacht weduwe werd, kwam in mijn gedachten dat de Hemelse Vader nu verder zou zorgen. Mijn aardse vader had nog nooit tegen mij gelogen, zou de Hemelse Vader dat dan wel doen? Natuurlijk niet! Ik kon mij dus wat dat betreft volledig aan Hem toevertrouwen. Nu weet ik wel, dat niet iedereen deze ervaring hoeft te hebben. Wij als kinderen hebben het ook als heel bijzonder ervaren dat onze vader een duidelijke discipel van de Heere Jezus mocht zijn. Ik wens alle brieflezers en jouzelf Dirk met je gezin de liefdevolle aanwezigheid van de drieënige God.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden