Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geraakt door de heiligheid van God (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 juli 2020, 13:06 door Dirk A A

Op mijn verzoek uw gedachten met mij te delen over de heiligheid van God, ontving ik tientallen reacties. Hartelijk dank daarvoor. Vanaf september wil ik daar in een aantal commentaren dieper op ingaan. In deze vakantietijd het getuigenis van de Australiër Scott, die tot geloof kwam in de Heere Jezus, en waarin ook de heiligheid van de Heere een centrale rol speelde.

Scott: ‘Voor het eerst in mijn leven werd ik me bewust van mijn zonde en besefte ik de genade van God.’

Scott was al jong goed in tennis. Maar na een kampioenswedstrijd in het Australische Queensland kreeg hij een hartaanval. Hij kwam weer bij in het Brisbane Ziekenhuis en herstelde voorspoedig. Na een jaar speelde hij alweer op een wedstrijd. De daaropvolgende tien jaren was hij succesvol in tennis en in zaken. Hij verdiende veel geld en kocht een luxe huis en een dure auto, een MG. Maar de Heere Jezus kende hij nog niet.

Op zijn 27e verdiende hij zes miljoen dollar per jaar. ‘Het was bizar,’ zegt hij erover. ‘Maar ik kon de verantwoordelijkheid en de stress niet aan. Geestelijk stortte ik in elkaar. Ik verloor alles wat ik had en was dakloos op mijn 28e. Gelukkig bood een kennis mij onderdak.’

Nu achteraf zegt hij: ‘Ik denk dat God probeerde mij te laten zien dat ik niet zelf de controle had over mijn leven en over mijn zaken, hoe ik ook mijn best deed en mij inspande.
In die tijd begon ik op zoek te gaan naar de zin van het leven. Ik vroeg aan veel mensen wat zij ervan dachten. Wat geloofden zij? Welk boek moest ik lezen? Hoe kon ik het zeker weten?

Toen ontmoette ik Janelle en vertelde haar dat ik op zoek was naar de betekenis van het leven. Ze vertelde mij dat ze christen was en ze nodigde me uit om mee naar de kerk te gaan. Ik maakte haar duidelijk dat ik dat nooit zou doen.

Een paar maanden later nodigde ze me uit voor een zangdienst. Die bijeenkomst raakte me toch wel. Na afloop sprak ik wel twee uur met de voorganger die de avond leidde. Ik kreeg alle antwoorden waarnaar ik op zoek was. Hij nodigde me uit om met hem te lunchen en elke week ontmoetten we elkaar. We werden vrienden. Ondertussen vertrok Janelle naar het buitenland.

Na enige tijd besloten we om samen Bijbelstudie te gaan doen, aan de hand van het Markus Evangelie. Maar ik had nog geen echte click met de boodschap. Hij stelde voor samen de evangelisatiecursus ‘Christianity Explained’ te gaan doen.

Alles veranderde in mijn leven toen we aan de slag gingen met het hoofdstuk over ‘Het oordeel’. Toen greep God in. Ik weet het nog precies. Er was een zwart-wit tekening van een groep mensen die hun gezichten verborgen voor de glorie van God.
Op dat moment opende de Heilige Geest mijn ogen voor de heiligheid van God. Ik kon niet meer blijven staan en moest op de grond gaan liggen, zo krachtig was die ontmoeting met Hem. Voor het eerst in mijn leven werd ik me bewust van mijn zonde en besefte ik de genade van God. Ongelofelijke genade van Hem, dat Hij me wilde vergeven, wilde redden, door de Heere Jezus.

Op dat moment veranderde God mijn hele leven. De eerste tekst die ik vervolgens las, was Filippenzen 4:6 en 7.
6. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Voor die tijd maakte ik me altijd zorgen en was ik vaak gestrest en gespannen. Ik kon niet omgaan met onzekerheid. Maar toen ik dat vers las en bad en het nog eens las en nogmaals in gebed ging, kwam er vrede in mijn hart, Zijn vrede. Mijn hele leven is veranderd, het is onvoorstelbaar wat God kan doen.’

Dit getuigenis raakte mijn hart. De Heere is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij kan ook uw leven veranderen. Laten we voor elkaar bidden, ook al kennen we elkaar niet, dat de Heere door Zijn Woord en met Zijn Geest krachtig onder ons en in ons zal werken, tot eer van Hem en tot zegen van anderen.

Janelle en Scott zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Als zendelingen zijn ze nu actief in Cambodja. (Bron: Eternity News)

Dirk van Genderen  

11 Reacties

 1. Derk Harm zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juli 2020 om 19:17

  Wat een fijn, heerlijk getuigenis!
  We hebben een goede, liefhebbende, zoekende, reddende God.
  Een God, die je, al ken je Hem nòg niet en je nòg helemaal niet in Hem gelooft je tòch in je kraag pakt! En dat je daardoor zicht krijgt op je Redder en Heiland de Messias JEZUS.

 2. Roelof Weima zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juli 2020 om 20:46

  Beste Dirk, ik heb jouw vraag over de heilgheid van God gemist, mogelijk mag ik alsnog reageren.
  De heiligheid van God leerde ik door intensiever het Eerste Testament te lezen. Vooral Mozes en de profeten. Voortdurend klinkt daarin: “Weest heilig want Ik ben heilig. In de Psalmen en de profeten, o.a. Exodus Leviticus, etc. Ezechiel38:23 – De Here zal zijn grootheid en heiligheid tonen aan alle volken. Dat heb ik geleerd in mijn leven: “Weest heilig want Ik ben heilig”. Dat betekent nu voor mij dat ik in alles en door alles God wil volgen soms tegen de menselijke stroom in. God lief hebben boven alles. Want Hij heeft Zijn Zoon voor mij (ons) gegeven opdat wij door het geloof in het offer wat Yeshua heeft gebracht op Golgotha heilig voor Hem kunnen staan. In Zijn nabijheid mogen leven. Hem eren en aanbidden en Zijn verordeningen gehoorzamen. Dan pas ben je en blijf je rein en heilig voor Hem. Zijn verordeningen (wet/Thora) zijn ten leven, daaraan je te houden zal leven en wijsheid brengen. Dat betekent niet dat je niet ziek kunt worden of beschadigd kunt worden door mensen. Nooit zullen we door God beschadigd worden. Veel mensen hebben afscheid van God genomen door de beschadigingen van mensen in of buiten de kerken. Ook ik heb geleerd om God meer te gehoorzamen dan de (kerk)mensen. Nu ben ik weer de shabbat gaan vieren, vooral omdat ik ontdekt heb dat God de shabbat nergens heeft afgeschaft. Jezus ging zelf op shabbat naar de synagoge en ook de apostelen zoals Petrus en Paulus ging altijd op shabbat naar de synagoge. Jammer dat door de kerk van Rome de zon-dag is ingesteld als een dag voor rust. Ook al behoeven wij uit de heidenen ons te houden aan de geboden, geen afgoderij, geen bloed, geen ontucht en het verstikte en (vers 21) de rest wordt op de shabbat in de synagoge voor geleerd. Voor mij is dit gaan leven als nog steeds op shabbat naar de synagoge.
  Heb Hem lief boven alles..
  Gods zegen met het samenstellen van de getuigenissen.

 3. Alien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juli 2020 om 20:58

  Mooi!

 4. Carel van Poppel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juli 2020 om 21:07

  Inderdaad een prachtig getuigenis. Zelf heb ik de Heer Jezus leren kennen na een periode van veel vragen en maandenlange gesprekken met een broeder waarmee ik nu na ruim 50 jaar nog steeds contact heb. De Heer Jezus was al lang voordat ik mijn hart overgaf aan Hem in mijn hart werkzaam, maar ik had niet in de gaten dat Hij het was die mijn zoekende ziel opzocht. Hem komt alle eer toe, halleluja.

 5. Jan van Klaveren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juli 2020 om 21:21

  Wonderlijk hoe God de zoekende Vader Zijn unieke weg gaat om verloren kinderen uit het drijfzand van een gevallen wereld te halen.
  Ook in een tijd waarin corona een wreed gezicht laat zien vluchten mensen in de god van angst.
  Bezorgdheid/angst mag, onder dankzegging, bekend worden bij God.
  Zijn vrede zal onze harten en gedachten behoeden in Jezus Christus.
  Het dagelijks lezen van de Bijbel is voor gelovigen van levensbelang!

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juli 2020 om 23:30

  WAT een getuigenissen!! Als de Heer roept vergaat het als Jona, die door de zee – bij wijze van spreken – verzwolgen werd!! Verzet tegen de Heer heeft geen enkele zin!! De Bijbel geeft ons, wat dat betreft, heel veel voorbeelden. “Alles heeft zijn tijd” zegt Prediker 3. En zo heeft de Corona NU zijn tijd, waarvan ik geloof dat er geen “tijd” meer ná de Corona komt. Ik heb er nooit bij stil gestaan wat een zegen de Coronatijd voor landen als Iran heeft. Ik geloof inderdaad, dat Corona ons leert hoe kwetsbaar wij zijn en daarmee een grote aanslag pleegt op ons overmatige zelfvertrouwen!! Op “WIE” vertrouwen wij? Koning Salomo begon zo prachtig en bescheiden en in afhankelijkheid van God!! Maar het grote succes van zijn koningschap steeg hem wel naar het hoofd. Welke schouder kan zulk een weelde dragen? Corona maakte een abrupt eind aan al onze succesverhalen en verwachtingen. De bomen groeien inderdaad niet de hemel in. De andere kant zie ik ook gebeuren, dat zeer velen er onverschillig onder worden, met als gevolg, dat ze door de eigen onverschilligheid en eigenwijheid een corona besmetting oplopen en slachtoffer worden van hun eigenwijsheid.
  Eén ding is in elk geval zeker: De wereld verandert veel meer door corona dan de meesten vermoeden. Het is vooral de snelheid waarmee dat alles gebeurt, dat mij het meeste verbaast.

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juli 2020 om 11:22

  Dirk, Fijn dit te horen dat er nog zoekende zielen Jezus mogen vinden. Welke is de Weg de Waarheid en het Leven.

 8. t. koster zegt:
  Geplaatst op maandag 27 juli 2020 om 12:38

  Beste mensen,

  Dirk bedankt weer voor het delen. Jezus is de Weg de Waarheid en het Leven. Dat velen zich nog mogen bekeren. Dat in deze tijd van corona mensen zich mogen afvragen wat het doel van dit leven is. Dat ze God mogen vinden is mijn verlangen, is Gods verlangen, want Hij wil dat niemand verloren gaat, maar dat een ieder tot geloof komt. Zo simpel is het. Zet je eigen trots op zij. Belijd je zonden en geef je over aan Hem. Dat ook het commentaar van Dirk (bedankt hiervoor) aan mag bijdragen. Zo gebruikt God mensen.

 9. JJ zegt:
  Geplaatst op maandag 27 juli 2020 om 17:53

  Geraakt doorJHWH, de Ik Ben, die Ik Ben, die heilig is, Jeshua/Jezus Zijn enig geboren Zoon, de Messias zegt: Weest heilig want Ik ben heilig… Heilig betekent: Apart gezet voor God in Zijn dienst en ter uitbreiding van Zijn Koninkrijk. De hele Bijbel door lezen we van wie apart gezet wordt voor God en wie niet en Zijn genade geldt voor iedereen! Dat is de rijkdom van Zijn Liefde en goedheid (denk bv. aan Psalm 103). Hij wil immers niet dat er ook maar èèn verloren gaat, want wij zijn door Hem gemaakt (Psalm 139). Mijn vraag is: Wat is nog heilig in deze wereld, in onze maatschappij, bijna niets toch? Geen wonder dat de wereld er zo slecht aan toe is, de wetten en leefregels van Jahweh, de Eeuwige, worden met voeten getreden, op de rechtvaardigen na (denk aan Noach) is er niet veel meer waar onze Schepper blij van wordt, wat een pijn, wat een verdriet, waarom triomfeert het kwaad?! Hoe lang nog? De schepping zucht en in de hemel zal het straks zelfs een half uur stil zijn…

 10. adri de ruiter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 augustus 2020 om 10:29

  Schitterend hoe de Here God ons kan verrassen!

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 augustus 2020 om 17:04

  Beste Dirk,

  Ik ben geen toptennisser maar ik weet er wel iets van. Zelf heb ik van mijn 13e-16e getennist bij
  HLTC in Haarlem. Om zoveel geld te verdienen als Scott dat deed, dan moet je wel wat kunnen. De wereld van de topsport is ongelooflijk hard. Mijn moeder was ook een topsporter in Indonesie dat
  in badminton tot de wereldtop nog steeds behoort. Ook mijn jongere broer en zus zijn met sport opgevoed. Gymnastiek of sport was mijn hoogste eindcijfer op mijn eindexamen alhoewel dat niet meetelde bij het slagen van de school. Deze Scott heeft heel wat meegemaakt. Zo hoog gekomen en zo hard naar beneden gehaald. Het doet mij denken aan een tekst uit Obadja 1:3,4 NKJV “The pride of your heart has deceived you, You who dwell in the clefts of the rock, Whose habitation is high: You who say in your heart, Who will me bring me down to the ground? Though you ascend as high as thye eagle, And though you set your nest among the stars, From there I will bring you down, says the Lord.” Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden