Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Jehova’s Getuigen aan de telefoon (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2020, 12:46 door Dirk A A

‘U spreekt met …, hebt u tijd voor een gesprekje?’ klonk het door de telefoon.
‘Ik ken u niet, wie bent u en waarom belt u?’ vroeg ik.
‘Ik wil graag met u van gedachten wisselen over de situatie in de wereld,’ reageerde ze.
Ik herkende dit van de Jehova’s Getuigen, als ze aanbellen. En inderdaad, deze mevrouw belde namens de Wachttoren-organisatie.

‘De Bijbel spreekt over deze tijd,’ begon ze, ‘daar wil ik u graag iets over vertellen. Er kwam een heel verhaal over einde van de tijden, in combinatie met corona, de 144.000 Jehova’s Getuigen die als enige gestorvenen in de hemel zijn, over Jezus die niet God is, over de Heilige Geest, die volgens de Jehova’s Getuigen geen Persoon is, maar slechts kracht, over ongelovigen die na hun sterven een tweede kans krijgen, over de valse leer van de hel en over nog veel meer.

Toen ik haar vroeg of zij, als ze zou sterven, bij de Heere in de hemel zou komen, reageerde ze: ‘Dat is alleen voor de 144.000 ware Jehova’s Getuigen. Hun aantal is al vol. Als ik goed mijn best blijf doen en niet tegen God zondig, kom ik misschien in aanmerking voor het paradijselijke leven op aarde, in de periode die wij in de nabije toekomst verwachten. En als ik wel zondig, en niet goed wordt bevonden, krijg ik na mijn dood nog een tweede kans na de opstanding.’

Ik moet eerlijk zeggen dat ze vriendelijk bleef aan de telefoon, maar toen ik vragen begon te stellen die afweken van het door haar voorbereide verhaaltje, vond ze het wel moeilijk om met goede antwoorden te komen. ‘Ik wil het wel voor u uitzoeken en dan met de informatie komen,’ zei ze een aantal keer.

Israel is voor de Jehova’s Getuigen een volk als alle andere volken. Die 144.000, waarover het Bijbelboek Openbaring spreekt en erbij vermeldt dat ze afkomstig zijn uit de verschillende stammen van Israel, wordt één-op-één toegepast op de beste-van-de-beste Jehova’s Getuigen. Dan luister je niet meer naar wat de Bijbel zegt, maar dan vul je dat in zoals je dat zelf wilt.

Het meest raakte mij haar onzekerheid over haar eeuwig behoud. ‘Als ik maar goed mijn best doe en blijf doen tot het einde van mijn leven, dan ontvang ik misschien een plaatsje op de paradijslijke aarde en hoop ik Armageddon te overleven.’
Toen ik het nog een keer speciaal vroeg, bevestigde zij haar onzekerheid. ‘Ik hoop het, je kunt het nooit zeker weten, je weet niet of je God nog teleurstelt, ik zal tot het einde toe mijn best moeten doen.’

Hoe anders is de rijke boodschap van verlossing en vergeving door het geloof in de Heere Jezus Christus. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16).
Uit deze woorden van de Heere Jezus spreekt zekerheid. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Nu al, en straks volkomen. De ontkenning van de verlossing door geloof alleen in de Heere Jezus is wel de ergste van de dwalingen van de Jehova’s Getuigen.

Het is mijn hoop en mijn gebed dat er in het hart van deze vrouw een verlangen ontstaat naar dit geloof in de Heere Jezus, deze zekerheid, opdat ook zij zeker zal weten deel te hebben aan het eeuwige leven, als geschenk van de Heere Jezus.
Evenzo bid ik dat haar ogen door de Heilige Geest geopend zullen worden voor de hemel, dat als ze wederom geboren wordt en haar vertrouwen op de Heere Jezus, Hij daar ook een plaats voor haar zal bereiden.

Het viel mij in het gesprek ook op dat zij zeer eenzijdig de liefde van God benadrukt en weinig besef heeft van Zijn heiligheid en de rechtvaardigheid. ‘God is zo vol liefde dat ik niet kan geloven dat ongelovige mensen eeuwige straf zullen ondergaan in de hel,’ merkte ze op. Openbaring 20:15 zegt echter dat bij het laatste oordeel, voor de grote witte troon, allen van wie de namen niet staan ingeschreven in het boek des levens, in de poel van vuur zullen worden geworpen, waar dag en nacht pijniging plaatsvindt, tot in alle eeuwigheid (vers 10). Dat zegt de Bijbel.

Ook gelooft zij en geloven de Jehova’s Getuigen niet dat Jezus God is. De heilige geest schrijven ze niet met hoofdletters, omdat dat voor hen slechts een kracht is. Ook zien ze deze kracht niet als een persoon en zeker niet als God.
Ook deze opvattingen zijn in strijd met wat de Bijbel zegt, maar de Jehova’s Getuigen hebben hun eigen Bijbel, hun eigen Nieuwe Wereldvertaling, die wezenlijk afwijkt van de oudste handschriften die van de Bijbel bekend zijn.

Een voorbeeld: De Jehova’s Getuigen ontkennen dat Jezus God is en vertalen het slot van Johannes 1:1met: ‘Het Woord was een god’, in plaats van: ‘Het Woord was God.’

Ook ontkent zij, en ontkennen de Jehova’s Getuigen dat de Heere Jezus na Zijn sterven aan het kruis, waarvan zij beweren dat het een paal was, lichamelijk is opgestaan. Dat zou een schijnlichaam zijn geweest, een neplichaam.

Het aantal Jehova’s Getuigen in Nederland wordt geschat op rond de 30.000, wereldwijd op ongeveer 8,3 miljoen.
Lange discussies met Jehova’s Getuigen hebben over het algemeen weinig zin. Ik weet van iemand die dacht het gesprek aan te gaan met de hoop dat ze tot geloof in de Heere Jezus zouden komen, maar die uiteindelijk zelf Jehova’s Getuige is geworden.
Een kort getuigenis over wat het geloof in de Heere Jezus voor u betekent en van de zekerheid van het eeuwige leven kan de Heere gebruiken om tot hen te spreken. Het allerbelangrijkste is het gebed voor hen.

Dirk van Genderen

34 Reacties

 1. Jannie de Groot zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2020 om 22:07

  Fijn, dat u haar gehoord heeft. Hier komen ze ook weleens aan de deur. Handig als je dingen weet uit hun bijbel. Ik wist alleen Johannes 3 vers 16 en de drie-eenheid.
  Het is erg, dat ze alleen in goede werken geloven. Ze missen Gods vergeving, door Jezus bloed, genade voor allen, die in Hem geloven.
  Gebed is zeker voor deze vrouw nodig.

  Hartelijk dank voor deze woorden.

  Sjalom, Gods Zegen!

 2. TVB zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 11:24

  In de tweede Johannesbrief staat iets over het niet groeten en niet in je huis ontvangen van mensen die zulke dwaalleer brengen. Het is een gebied waar je heel voorzichtig moet zijn. Zoals ook wel blijkt uit het voorbeeld van degene die het gesprek aanging en zelf een Jehova’s getuige werd.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 17:33

  Beste Dirk

  Toen ik nog niet gelovig was kwamen ook Jehova’s Getuigen aan de deur. Ze zetten toen hun voet er tussen die ik dan kwaad dichtgooide. Sinds ik in 1986 tot geloof ben gekomen zegen ik ze in de naam van Jezus. Je hebt gelijk dat ze zeer zeker niet het Evangelie brengen. Vroeger kwamen er dames aan de deur maar tegenwoordig ook wel moeders compleet met een kinderwagen.

 4. M.d V. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 17:37

  Als er een jehova’s getuige aan de deur langs komt geef ik altijd een evangelisatie folder mee, nu deze gaan telefoneren, zorg dat u een website bij de hand heeft die je dan gelijk kan doorgeven aan hen. Beveel ze dit ook gerust dan aan hen aan. Je weet maar nooit hoe de Heere dit ook bij hen kan gebruiken?
  Shalom M d V

 5. Antoine Knockaert. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 18:37

  Ik was 4 jaar in die organisatie. Werd uitgesloten omdat ik anders ging denken. Ben nu vele jaren door genade een kind van God. Mensen die bij hen waren en tot geloof komen hebben het zeer moeilijk. Die verdorven leer blijft nog lang hangen in hun gedachten.
  Gods zegen.
  Antoine.

 6. ben kok zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 18:50

  Hi Dirk, goed opgemerkt waarin hun dwaalleer bestaat. Echter , nog 1 essentieel punt is ongenoemd:
  ze leren dat Yeshua de engel Michael is en dat is helemaal de limit !
  Yeshua is de afbeelding van het innerlijk van JHWH, Hebr. 1:3 en de afspiegeling van het Wezen van JHWH en de engel Michael is de engel Michael.
  Het staat n.b. op hun site: https://www.jw.org/nl/wat-de-bijbel-leert/vragen/aartsengel-michael/
  Ik laat ze niet in ons huis, sta ze aan de deur te woord, een folder aanpakken doen ze niet en ze zijn snel weg als ik ze vriendelijk met deze pertinente leugen confronteer.
  Het is meer dan schandalig dat ze mensen met al die leugens misleiden, willens en wetens.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr pastor)

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 19:01

  Goed dat we nog steeds in de Genadetijd Gods mogen leven. Dat er ook maar een goed onderscheidingsvermogen zal mogen zijn in onze dagen.
  Voor onze (eigen) zwakheden en goddeloosheid is Jezus gekomen. ,,De Heilige Geest, die ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren, voor goddelozen is gestorven”, Romeinen 5:6.

 8. Mieke de Zwart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 19:26

  Ik vraag me af of wat ze nu doen niet een vorm van telemarketing is en of dat wel toegestaan is. In ieder geval kap ik altijd gelijk de riedel over de “tijd waarin wij leven” af en ga gelijk naar de kern: de Goddelijkheid van Yeshua en de Heilige Geest. Als je het gesprek aangaat, verwoord dan eerst voor jezelf goed op grond van Bijbelteksten waarom je dat zelf gelooft. Twee voorbeelden: op vele plaatsen zegt Yeshua: Ik ben het. De grondtekst zegt: Ik Ben! Ook gebruik Hij voor Zichzelf de term Bar Anasha (Aramees voor Zoon des Mensen). De enige andere plek in de grondtekst waar dat gebruikt wordt is in Daniël 7:13, waar Hij met God gelijkgesteld wordt. Dat maakte de schriftgeleerden zo woedend. Deze voorbeelden gaan niet over de een of andere vertaling, maar over de grondtekst.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 20:28

  Tot twee keer toe kreeg ik bezoek van Jehova’s getuigen. Hen heb ik beide keren mijn getuigenis gegeven, die helemaal niet pasten in het lesje wat ze geleerd hadden om mij te gaan vertellen. Wat mij daarbij is opgevallen, dat (in de tijd vóór de corona-crisis) dat ze regelmatig bij alle buren langs gingen, maar bij mij belden ze nooit meer aan. Ik vermoed, dat ik op een zwarte lijst ben geplaatst, of als “hopeloos geval”. Heel triest vind ik, dat een vriend van mij in mijn woonplaats, regelmatig samenkomsten hield met (zoekende) katholieken. Zelf was hij ook katholiek. Bij hem heb ik ook een keer een bijeenkomst geleid. Daarnaast heb ik veel van zijn bijeenkomsten (hij deed dat om de twee weken van 9.30 – 12 uur ‘s morgens) bijgewoond. Ineens stopte hij er mee, in combinatie met een echtscheiding. Later hoorde ik, dat hij naar de Jehova’s getuigen was gegaan en geen omgang meer mocht hebben met andere christenen. Nu zie ik hem af en toe toch weer bij ons in de kerk (drie kwartier diensten….) komen, maar na de dienst is hij steeds snel weg en vermijdt elk gesprek. Ik weet helaas ook zijn nieuwe adres niet.

 10. Eddy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 20:39

  Het kan handig zijn wat meer over deze groep te lezen en goed te leren wat je eigen geloof nu eigenlijk zegt. Veel christenen die je vraagt ‘leg de drie-eenheid’ eens uit, komen zomaar met een vorm van modalisme opzetten en andere vergelijkingen. Ken dus je eigen geloof. Daarnaast kan het goed zijn eens wat debatten tussen kenners te bekijken, zoals debatten van James White met Jehova’s Getuigen (als je Engels kunt verstaan). Van broeder Fijnvandraat is er het boekje ‘Jehova Getuige, mag ik ook wat zeggen?’ Wat mij trouwens opvalt is dat als je naar het ontstaan van veel pseudochristelijke groepen en sekten kijkt, er aan het begin altijd wel een verband met de vrijmetselarij leek te zijn.

 11. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 21:18

  Fijn, Dirk, dat je haar op de Heer Jezus hebt kunnen wijzen.
  Jehova’s getuigen bidden niet tot Jezus, omdat zij Hem niet als God erkennen.
  Als ze contact zoeken, dan vraag ik hen vaak wat Genesis 4:26b betekent: “Toen begon men de naam van Jehova aan te roepen”. Zij antwoorden dan in de trant van: “Toen begon men te bidden tot Jehova.
  Vervolgens laat ik hen teksten zien uit het NT, waar staat dat christenen de naam van de Heer Jezus aanroepen (1 Korinte 1:2, Handelingen 9:14), dus dat christenen bidden tot de Heer Jezus. Dan zien ze in dat ze een probleem hebben met hun theologie. Hopelijk komen ze dan tot inkeer.

 12. Wim Pranger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 21:59

  Wat de godheid van de Here Jezus betreft: de volgende bijbelverzen tonen duidelijk aan dat Hij God is.
  Jes. 9:5; Titus 2:13-14; Joh. 20:28; Hand. 13:23; Kol. 2:9; Fil. 2:6; Hebr. 1:8.

 13. J.W. Floor zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 22:20

  Ikzelf heb hun vroeger ook diversen keren aan de poort gehad, toen waren zij nog aan het woord, maar als ze nu komen mag en kan ik aan het woord zijn en hun het evangelie van de behoudenis verkondigen, daarna vertrekken zij met het juiste zaad van het Woord.
  Iedere opnieuw geboren gelovigen in Christus, moet in staat zijn, als hij vast geestelijk voedsel heeft verkregen, “het evangelie” juist ook aan hen en diegenen die het van node hebben uit te leggen, dit kan alleen door de liefde uit de Geest om hen tot jaloersheid te verwekken, want gij geheel anders, gij hebt immers Mij leren kennen.

 14. Geurtje van Schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 22:33

  Mijn zus is Jehova getuige geworden. Sindsdien is contact met haar vrijwel onmogelijk. We hebben niks meer gemeen, en zij heeft als doel ons te bekeren tot Jehova getuige. Haar familie is afgedaan – ze heeft nu andere broeders en zusters. Contact en ontmoeting wordt afgeraden omdat wij heiden zijn.
  Een gesprek is niet mogelijk. Dit komt met name omdat zij de Bijbel vertaald hebben naar hun eigen beginselen. Je praat dus over verschillende dingen.
  Ik ben het gesprek met mijn zus aangegaan over mijn moeder. Moeder was recent overleden voordat zus overging naar JG. Mijn zus en meerderen van mijn stamgezin belijden kinderen van God te zijn. Mijn moeder kon zich dit vanwege haar opvoeding niet toe-eigenen, echter tijdens haar ziekte heeft ze veel getuigenis gegeven van haar geloof in de Heere Jezus. We waren zo blij toen ze stierf en hebben samen gezongen en God verheerlijkt.
  Voor ik het gesprek met zus aanging had ik me goed verdiept in wat JG geloven. Ik wist van het sterven dat als je geen JG bent, en niet al te slecht leeft, je in het 1000 jarig vrederijk een tweede kans krijgt om in de hemel te komen.
  Ik vroeg haar dus hoe het nu was met onze moeder. Vorig jaar geloofde ze dat moeder in de hemel was in alle blijdschap en gelukzaligheid. En nu is moeder ineens uit de hemel naar een andere plek gegaan, en moet zich in het duizendjarig vrederijk gaan bewijzen…..
  Uiteraard had ze niet een helder antwoord. ‘t Was wel heel confronterend, vooral omdat het over moeder ging waar we beiden veel van hielden.
  Naast mijn moeder ben ik nu ook mijn zus kwijt. JG is een verschrikkelijke religie – je wordt aan handen en voeten geknecht aan je leiders. Bent al je vrijheid kwijt. Behept met veel dode werken, geen relatie met God en een verloren einde tot in alle eeuwigheid. Want er is geen tweede kans.
  Onbegrijpelijk dat als je de liefde van de Heere Jezus geproefd hebt, om dan over te gaan naar deze verdorven leer.
  Waakt, want ze komen in schaapskleren.

 15. Gerart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 22:44

  Het is een leer die volledig alles wat met Gods volk te maken heeft verdraaid.
  Gods drie-eenheid anders maken dan dat het werkelijk is.
  Laten we hopen dat nog vele Jehova’s getuigen, de werkelijke Jehova gaan ontdekken. In de hemel is plaats voor een ieder die gelooft en de 144.000 duizend waar ze het over hebben is een totaal andere groep mensen.
  Jezus is heel duidelijk: Ik ben de weg de waarheid en het leven etc. Dus een ieder mag erbij horen, mits je op de knieën gaat en je zonden belijdt en je bekeert van je zondige wandel.
  Dat is voor iedereen een uitdaging.

 16. Ellie Verloop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 22:54

  Beste Dirk,

  In Alblasserdam is er in de boekwinkel ‘De Schuilplaats’ een heel mooie evangelisatieboekje dat aangeboden kan worden aan Jehova’s getuigen. Aanbevolen

 17. Paul Verhoeven zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 22:55

  2 Johannes 10-11 Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Dus geen discussie of dialoog, maar de deur wijzen. Het Woord is daar duidelijk over.

 18. Marinho Barkovski zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 augustus 2020 om 23:59

  Joh. 1 vers 1 en 2 tot daaraan toe, maar vers 3 zegt dat door DE REDE (LOGOS) alles geschapen is en er NIETS buiten HEM geschapen is dat geschapen is (dus conclusie: HET WOORD/DE REDE kan niet geschapen zijn).
  Verder: God draagt alles door HET WOORD zijner kracht: Hebr. 1. Dat is een wezenlijk verschil met…. draagt alles door de kracht van Zijn Woord. Het Woord is namelijk Zijn Kracht!!!
  Zie bijvoorbeeld de zin: draagt alles door de kracht van zijn woord…. dan zou er ook zijn: kracht van zijn liefde… kracht van zijn licht….. NEE, DRAAGT ALLES DOOR HET WOORD VAN ZIJN KRACHT (het Woord is Zijn kracht).

  De Heilige Geest (de Trooster in Joh. 14 is een hele arme vertaling!!! van het woord parakletos) wordt ook PARAKLETOS genoemd. Dat betekent zaakwaarnemer, belangenbehartiger, advocaat!!! Als PERSOON verzegelt de Heilige Geest (verzegeld met het onderpand van de toekomstige erfenis. Als kracht kan de Heilige Geest over je komen indien men vervuld raakt met de Heilige Geest!

 19. Josje Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2020 om 1:14

  🕊

  Nog duidelijker, helderder, indringender dan taal

  is liefde hoe dan ook. En hoe falen wij allemaal.

 20. Andrea zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2020 om 8:08

  ik heb met een paar Jehova’s getuigen gewerkt. Voor mijn bekering stelde ik aan één van hen vragen omdat ik zoekende was. Maar toen zij mij niet kon antwoorden op de tekst in de bijbel: ‘laat de doden, de doden begraven’, begon ik mijn bedenkingen te krijgen. Zij was al jaren bij dit genootschap en ze kon mij hierop niet antwoorden (dit waren mijn gedachten van toen hé, het is te lang om mijn verdere getuigenis hier te geven). Ik bewonderde hun inzet, zij gaven zich altijd, nooit discussie over verlof, alles was oké. Vriendelijk enz… Jaren later heb ik begrepen dat het eigen werken waren en zij zo hun best moesten doen. Maar ik heb die eigen werken ook gezien in evangelische kringen hoor. Er moet wedergeboorte zijn en dat is de grote vraag die wij ons allemaal moeten stellen. Leven uit Hem, in Hem en door Hem. Laten we maar veel bidden voor hen en voor broeders en zusters die nog onder een religieuze koepel gevangen zitten.

 21. Philip Roolvink zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2020 om 10:56

  “Verlossing door geloof alleen in de Heere Jezus” vind ik zelf een hardnekkige refo-dwaling. Geloof zonder de werken is dood en je dient te volharden tot het einde (o.a.)?
  Hoewel ik op zich de zendingsdrang en geloofstoewijding van de WTGers kan waarderen, snap ik niet dat ze zovele dwalingen kunnen verkondigen met zoveel overtuiging.

 22. willy de Bruin-Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2020 om 11:08

  Wat een duidelijke uitleg. Ook bij mij komen ze geregeld aan de deur. Nu woon ik 4 hoog dus sta ik ze te woord via de telecom. Maar altijd heb ik een onbehaaglijk gevoel als ik ze “afscheep ” met : “Gooi de folder maar in de brievenbus “. Ook zij hebben de liefdevolle boodschap van de Heere God nodig. Maar nu heb ik uw artikel uitgeprint en zal het bij de hand houden. Hartelijke groeten, Willy de Bruin.

 23. henk de roo zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2020 om 13:56

  Ja, de Jehova’s Getuigen zijn een groot probleem, zeker in Roemenie. De meeste mensen hebben geen weerwoord, omdat ze de Bijbel lang niet genoeg kennen. Beter meteen afschuiven bij de deur. Henk.

 24. Herma zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2020 om 16:36

  Beste Dirk,
  Het is altijd weer schrijnend om te horen hoe kerkleden of zoals hier sekteleden vastgeroest zitten in een verkeerd godsbeeld. Zelf ben ik groot geworden in de Nederlands gereformeerde gemeente onder het kruis. Ik heb de geloofsstrijd van dichtbij meegemaakt van deze lieve mensen die heel erg angstig zijn om zelf iets bij te dragen aan hun behoud opdat de Heere God niet boos te maken en een heel leven wachten op bekering die niet komt omdat “het maar een klein kuddeke is wat is uitverkoren”. En angstig sterven, er van overtuigd dat het eeuwige vuur hun deel is. Onmogelijk om ze op andere gedachten te brengen want dat wordt gezien als ongeloof. Ik heb er veel verdriet over gehad. Voelde me machteloos. Discussie werd vermeden uit angst voor twijfel. Als ik zei dat we een liefdevolle Vader hebben die niet wil dat iemand verloren gaat werd er gezegd dat ik “met een ingebeelde hemel de hel in ging”. Intens verdrietig. Toch heb ik het los gelaten. We zien ook het omgekeerde. Dat er alleen nog maar wordt gepreekt in kerken over Gods liefde in Jezus Christus. Vervolgens wordt de focus alleen op Jezus gelegd en komt God er niet meer aan te pas. Laat staan de rol van Israël in Gods wereldplan. Ook verdrietig. Ik kenmerk dit toch als een dwaalleer. Men doet de Gemeente tekort door deze eenzijdige belichting van Gods Woord. Toch weet ik ook Dirk, en dat zorgt toch ook voor wat ontspanning, dat God Zijn Geest geeft aan wie Hij wil.

 25. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 9 augustus 2020 om 21:21

  Dank je wel Dirk. Geurtje, (nr. 14) jij bent een duidelijke ervaringsdeskundige, helaas. Ik wens je heel veel sterkte toe. Het is verschrikkelijk om op deze manier je zus te verliezen.

 26. Kees Joosse zegt:
  Geplaatst op maandag 10 augustus 2020 om 9:30

  Jaren geleden kwamen er bij mijn Godvrezende tante Jehova’s getuigen aan de deur.
  Ze mochten binnenkomen.
  Ze ging vertellen hoe de Heere haar te sterk was geworden en haar had verlost van de zonde en het verderf.
  Ze luisterden ademloos.
  Twee anderen die ongerust werden omdat ze zo lang wegbleven belden ook aan.
  Ze mochten ook binnenkomen en luisterden mee.
  Ze zijn daarna met betraande ogen stilletjes weggegaan.
  Zou dat nog wel eens gebeuren?
  Met vriendelijke groet
  Kees Joosse

 27. Lydia Mol zegt:
  Geplaatst op maandag 10 augustus 2020 om 17:02

  Ik kom uit een familie van Jehova’s Getuigen. Heb ook jaren met hen (vader en tante) mee wezen verkondigen, aan wachttorenstudie gedaan. Mee naar de vergaderingen geweest. Op een gegeven ogenblik zou ik klaargestoomd worden om gedoopt te worden. Ik moest mijn moeder afzweren. Mijn ouders zijn gescheiden. Dat ging me te ver. Ik verhuisde naar mijn moeder en na veel ruzie en ellende zette mijn stiefmoeder me aan de deur, het contact bleef wel maar heel minimaal. Ik had ondertussen verkering gekregen met mijn man en mijn vader weigerde om de papieren te ondertekenen. Ik ben als het ware het huwelijk ingevlucht. Ik leerde mijn kinderen het Onze Vader; hoe ik ze dat kon leren! Het gebed van de duivel! U begrijpt dat de situatie er niet beter op werd. Er zijn nog meer nare dingen gebeurd, toch hij was en is mijn vader. Ik heb geleerd om mijn ouders te vergeven. Eén ding weet ik wel, liefde, zoals Jezus ons voor leefde kennen ze niet. Willen het ook niet kennen. Mijn stiefzusje heeft 2 kinderen. Alle twee geroyeerd. De ene was aan de drank en drugs, de andere was getrouwd en haar man was homo. Daar kwam hij na 8 kinderen gekregen te hebben achter. Ik heb met hen veel verdriet en pijn gekend. Maar ik kan ook zeggen dat de Here Jezus mij bewaard heeft voor Hem! Ik mag Hem kennen als mijn Verlosser en Zaligmaker en weet dat er Jehova’s getuigen zijn die Jezus waarachtig zoeken.

 28. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 augustus 2020 om 11:54

  Het is helaas zo dat Jehova’s Getuigen onder strenge leiding staan van hun beleid volle slaaf (hun organisatie) die ergens “zetelt” in Amerika. Mijn ervaring is dat een Jehova’s getuige zelf geen Bijbelkennis heeft maar alles wordt geciteerd van bovenaf.

  Heb regelmatig op Facebook wel correspondentie met een Jehova’s getuige die zelf niets weet, maar altijd met een uit het verband gerukte tekst antwoordt. En dan verwijst naar hun website.
  De tekst wordt dan ook altijd (mis) gebruikt in negatieve zin, bestemd voor de ander.

  Ze zijn niet vrij maar zeer gebonden.
  Dat is jammer. Ze richten veel schade aan in gezinnen en families.
  Ik hoop dat ze Christus Jezus gaan zien als de OPGESTANE Heer. God/JHWH die gekomen is in het vlees.
  Die voor Gods Troon zonder ophouden voor ons bidt en pleit.

 29. juf Mineke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 augustus 2020 om 13:59

  Hallo Dirk,
  Dank voor je mooie artikel over Jehova’s Getuigen. Al vaak heb ik gesprekjes met ze gehad. Tegenwoordig ga ik naar ze toe als ik ze zie lopen en vraag ik hen: “Wie kan onze zonden vergeven?”
  Tot mijn verbazing, verwondering, krijg ik steeds als antwoord: “Jezus” en dan vertel ik kort iets over Jezus Offer aan het kruis en ik geef ik ze een folder met heel duidelijk het evangelie.
  En ik fiets of loop biddend weg. God moet het doen, door Zijn Heilige Geest. God wil ook hen redden, door Jezus bloed, door Zijn opstandingskracht. Daar hopen we van te blijven getuigen, ook nu in deze donkere wereld.
  God zegene jullie!

 30. Esther zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 augustus 2020 om 14:47

  Hallo Dirk en allen.

  Als doorgewinterde ex-Jehovah’s Getuige, ben er in geboren en zelfs daar in gedoopt.
  Intern leef je op een manier waar de buitenwereld weinig of niets van weet.
  Oppervlakkig, weten velen wel iets aan te halen… maar om er met huid en haar in te zitten, is heel iets anders.
  En de vele Bijbelse onwaarheden die geleerd worden. Veel Bijbelteksten die verdraaid zijn enz.

  Op het moment dat ik er uit stapte, was ik meteen mijn halve familie kwijt en al die vele mensen waar je altijd mee omging.
  Nooit meer contact mee gehad. Ik was tenslotte een uitgeslotene.

  Geurtje (14) en Antoine (5) weten er ook al iets van. Ben Kok (6) zegt het goed, Jezus is de aartsengel Michaël, zo wordt het daar geleerd.
  Jezus Godheid bestaat niet bij hen.

  Het is moeilijk om het onvervalste Evangelie te brengen naar deze mensen.
  Zij weten te goed dat zij veel of misschien wel alles kwijt kunnen raken.
  Dat maakt het zo bitter. Vals gevoel van veiligheid en geloven dat ze de volle waarheid hebben.

  Gelukkig zijn er uitzonderingen … en de Heere kan harten bewerken en openen.
  Mieneke (28) brengt het ook goed.

  Heel belangrijk om voor deze mensen te bidden, of de Heere harten wil openen om de echte levende Waarheid te leren kennen.
  Velen hebben Jehovah en de Heere Jezus lief… maar, men gelooft, dat het alleen via hun organisatie kan.

  Mijn moeder is tot geloof in Christus Jezus gekomen… op een heel bijzondere manier. Een broeder bij JG, die het offer van Jezus uitlegde, onvoorstelbaar.
  Wij zeiden wel eens, hij had vast engelen om zich heen… anders had hij nooit zo’n indringende lezing kunnen houden.
  Sommigen zijn allang bekeerd in Christus… maar blijven erbij om van daaruit de mensen te bereiken.
  Bid voor zulke broeders en zusters… dat hun toewijding vrucht mag gaan geven.

  Dirk, dank voor het artikel.
  Gebed zet de hemel in beweging.

  Vaders zegen om je heen, ook voor je dierbaren.
  En voor jullie allen, hartelijke groet, Esther.

 31. San zegt:
  Geplaatst op zondag 16 augustus 2020 om 14:56

  Beste Dirk,

  Zelf heb ik ook ervaring met Jehova-getuigen en ik heb geen enkel resultaat bereikt. Volgens mij kan je beter laten zien wat de ware liefde van God is en dat vergelijken met hun opvatting van wat liefde volgens hun is. Alles wat afwijkt van de gezonde leer, levert een leven op van regeltjes waar je aan moet houden ( = presteren ) om vooral God niet toornig te maken. En het fnuikende is, dat ik die ervaring ook heb, dat ik mij aan regeltjes moest houden onder invloed van dergelijke kerk-afsplitsingen en sekten. Maar dat had ook te maken met mijn psychiatrische ziektebeeld van paniekaanvallen waar ik dwars doorheen ben gegaan om niet lamgelegd te worden door de omstandigheden. De weg naar de hemel is geplaveid met goede voornemens maar dat is niet een gezonde houding. Als het Evangelie niet je LEVEN is, dan is het een stel regeltjes van wat de traditie of de geleerden zeggen hoe je moet leven maar is het geen hartenzaak. Groeten van San

 32. Marga zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 april 2021 om 14:06

  De enige die het juiste antwoord kan geven = Jezus zelf.
  Wat zegt Jezus in Johannes 14: 28?

  DE VADER IS GROTER DAN IK.

 33. Hannah Ouwehand zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 mei 2021 om 1:51

  Zeker, vanwege de coronaviruscrisis gaat alles bij Jehovah Getuigen via internet en de telefoon. En om besmettingen te voorkomen en om daarvan niet de schuld te kunnen krijgen!

 34. Janneke zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 april 2023 om 23:47

  Broeder Dirk,
  Dagelijks werk ik met drie verschillende vrouwen. Zowel mijn baas en zijn vrouw, kinderen (een van hen is getrouwd met hun zoon). Zij zijn jehova’s getuigen. Ik tel dat het om 6 gezinnen gaat.
  Ik heb af en toe wel met een voor een gesprek mee over het geloof. Iedere dag moet ik weer bewijzen en staande houden dat Jezus de enige weg is en het waarheid is. Graag wil ik dat mensen voor mij bidden om te bewaren en de wijsheid dat ik elke dag weer mag ontvangen. Alles wat je schreef en wat de anderen schreven herken ik. Zij kennen Jezus niet als God en de Heilige Geest. Ik vind het wel zwaar. Maar toch voel ik de liefde van Jezus! Dagelijks leidt hij me de weg. Hij zal mij de weg banen. Mvg Janneke

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden