Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Ik volgde Gods roepstem en ging naar Israel’ (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 augustus 2020, 11:52 door Dirk A A

Steeds meer Joden wereldwijd overwegen terug te keren naar Israel. Ik zie daar vervulling van Bijbelse profetie in. God brengt Zijn volk thuis, zoals Hij eeuwen geleden al aankondigde. Eén van hen is Iris Goldman. ‘Al toen ik jong was, klonken telkens de woorden in mijn geest die God ooit tot Abram sprak: ‘Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal’ (Genesis 12:1). En hoewel de woorden van God diep in mijn geest klonken, toch kende ik het Woord van God nog niet persoonlijk. Dat veranderde pas toen ik een jongvolwassene was.’

In het leven van Iris Goldman zien we Gods hand, hoe Hij haar leidt vanuit Amerika, naar Israel. Ze groeide op in een traditionele, Joods-zionistische familie. Op sabbat gingen ze naar de synagoge en de feestdagen Pesach, Rosh Hashana en Yom Kippoer werden strikt gevierd.
‘Mijn broers en ik leerden veel Bijbelse verhalen en genoeg Hebreeuws om in het Hebreeuws te kunnen bidden. We gingen naar zionistische zomerkampen in de Catskill Mountains, die werden geleid door mensen uit Israel, om onze liefde voor ons oude thuisland te verdiepen.’

‘Daar in de Catskills werden we soms middenin in de nacht wakker gemaakt om het spel ‘Hityashvut’ (Settlement, nederzetting) te spelen. We trokken dan het bos in om zo snel mogelijk een nederzetting te bouwen, voordat het licht werd om de Britse bezetters van ons land te ontwijken.’ Dit spel speelde namelijk voor de stichting van de staat Israel in de vorige eeuw.

Tijdens een ander spel werd het kamp verdeeld in een Israëlisch en Brits team. Het Israëlische team moest via een meer het gebied van het Britse Mandaatgebied Palestina binnendringen, dat gecontroleerd werd door het Britse team.
Ik maakte toen helaas geen deel uit van het Israëlische team, maar nadat ik mijn studie had afgerond, ging ik toch op Aliyah naar Israel en werd Israëlisch staatsburger. Daarvoor was ik al een keer op vakantie naar een kibboets in Israel geweest en had ik ook een jaar college gevolgd aan een Israëlische universiteit.’

‘Vanaf het eerste moment dat ik in Israel aankwam, voelde ik me er thuis. Idealistisch en zionistisch als ik was, meldde ik me aan bij het Israëlische leger, overtuigd dat ik de rest van mijn leven in Israel zou blijven. Ik leerde Hebreeuws en begon me te settelen in het land.’
Maar haar enthousiasme verdween en na vier jaar keerde ze terug naar Amerika. Toen begon haar zoektocht naar God. Alleen Hij kon haar een solide en krachtig Bijbels fundament geven om als Jood en als gelovige in Israel te wonen.

‘Het leven van mijn oudere broer en zijn christelijke vrouw wekte een soort jaloezie in mij op. Voor het eerst in mijn leven pakte ik een Bijbel om erin te lezen. Omdat ik per se wilde weten of Jezus werkelijk de Messias was, begon ik met het Nieuwe Testament. Daarna las ik verder in de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Vol blijdschap ontdekte ik dat alles wat ik was gaan geloven uit het Nieuwe Testament daar volledig werd bevestigd.’

Iris Goldman wist het nu zeker: Jezus is de Messias. Het wonder gebeurde, ook zij werd een volgeling van Hem. ‘Ook de profetieën over de terugkeer van het Joodse volk naar Israel begonnen te leven voor mij. De Heilige Geest in mij begon me aan te sporen om opnieuw naar Israel te gaan, deze keer met een sterk verlangen om mijn volk niet alleen terug te zien komen naar hun Land, maar belangrijker nog: naar hun Messias.’

Voor de tweede keer ging ze op Aliyah naar Israel, nu definitief. Ze sloot zich aan bij een Messiasbelijdende gemeente en zet zich in om Joden te helpen die zich in Israel willen vestigen. ‘Het leven is Israel is niet gemakkelijk, maar ik krijg volop gelegenheden om mijn geloof te delen met mensen die daarin interesse tonen en ben ook betrokken bij gebed en voorbede.’

Ze getuigt: ‘Het Licht van Yeshua kan nooit worden aangetast. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer wij, de Messiasbelijdende gelovigen, verspreid over dit Land, Yeshua te aanbidden, het is als een zoete geur voor de ‘Troon van de Genade’. Ja, zo zal het ten volle zijn op de dag wanneer de Schrift uiteindelijk wordt vervuld over het overblijfsel: ‘En zo zal heel Israël zalig worden…’ (Romeinen 11:26)! De keuze om in Israël te wonen, is simpelweg de onweerstaanbare roeping van de HEERE, de God van Israël.’ (Bron: Kehila News)

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 augustus 2020 om 12:18

  Beste Dirk,
  Het blijft verleidelijk om de terugkeer van Joden te zien als de vervulling van profetie. Maar is dit werkelijk zo, is de huidige terugkeer een volledige vervulling van Gods profetie mbt de Alija?
  Ja, zeggen we dan, want het speelt zich toch voor onze ogen af. Jazeker, we zien volop dat Joden zich vestigen in Israël. Maar toch, niet geheel onbelangrijk om in gedachte te houden dat deze Joden toebehoren aan het huis van Juda. Te snel vergeten we dat er ook nog eens 10 stammen in de verstrooiing zijn die toebehoren aan het huis van Israël, deze stammen zijn tot op de dag van vandaag niet bekend, maar zullen ook echt door God Zelf geroepen gaan worden. Wat tot op heden niet is gebeurd.
  Kijken we naar Gods Woorden in Zijn profetie van bv Jer. 32:37-41, dan ontdekken we ook dat géén 1 van de ‘beloften’ die God doet m.b.t. tot Zijn volk op dit moment zijn gerealiseerd.
  Vers 38 – Is Israël als geheel in het heden Zijn volk? Nee!
  Vers 39 – Volgt Israël één weg en is het als één hart gericht op de Heere? Nee!
  Vers 40 – Is het Nieuwe Verbond reeds met hen gesloten? Nee! Vergelijk bv Jer. 31:31.
  Laat staan dat ze nu in vrede leven of dat de regen op tijd zal vallen (nu wordt alles geïrrigeerd), zie bv Ez. 34:25-26 (en meerdere teksten).
  Laten we in een geest van nuchterheid/bezonnenheid (2 Tim. 1:7) vertrouwen op Gods Woord en gebeurtenissen blijven toetsen aan het Woord der Waarheid.

 2. Cora van den Ende zegt:
  Geplaatst op zondag 16 augustus 2020 om 14:21

  Wat een mooi en bemoedigend getuigenis!

 3. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 16 augustus 2020 om 15:35

  Geachte medemensen. Fijn dat we weer mogen, kunnen en durven te reageren op dit commentaar. Laat 1 ding zeker zijn, dat we ook daar ook zullen komen, waar die persoon eindigt.
  Mensen kunnen nooit voor de volle 100% betrouwbaar zijn. En kunnen de medemens teleurstellen.
  Onze God en Vader volgen heeft mij nog nooit bedrogen laten uitkomen.
  De kennis van God gaat ons verstand verre te boven. Daarom raadt Hij een kinderlijk geloof aan, dus worden als een kind.

 4. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 16 augustus 2020 om 19:17

  Israel wordt nog altijd vermaand: Geen verbond te sluiten met de omringende volken!
  Waarom niet? Zij moeten steeds op hun God vertrouwen.
  Thans zien we, dat elk wapen dat tegen hen gesmeed wordt op de hoofden van hun vijanden terug keert. Zie maar Egypte, Libië, Syrië en zopas Hezbollah in Libanon.
  En let op de boycot van Israel producten; men denkt Israel economisch te treffen, maar dit zal als een boemerang de volken treffen.

 5. Marjon Hoegee zegt:
  Geplaatst op zondag 16 augustus 2020 om 20:00

  Het maakt me altijd erg blij om deze bemoedigende stukjes te lezen over profetie die in vervulling aan het gaan is. Onze machtige God werkt toe naar Zijn plan! Hartelijk dank Dirk, voor het werk dat je hier iedere week aan hebt. De brieven bemoedigen me altijd zeer. Wat is het fijn om vanuit alle kanten over Gods grote daden te horen!

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 17 augustus 2020 om 11:22

  Opmerking Dirk van Genderen: Omdat er zaterdagavond problemen ontstonden met de website, waardoor veel abonnees ook de Nieuwsbrief niet ontvingen, moest de complete site worden vervangen door een backup die gelukkig eerder op de dag was gemaakt. Daardoor zijn enkele al geschreven reacties niet op de herstelde site terecht gekomen. Ik plaats die nu zelf. De Nieuwsbrief heb ik maandagmorgen opnieuw verstuurd. Hopelijk verloopt de verzending nu wel goed en hebt u de Nieuwsbrief al ontvangen of ontvangt u ‘m in de loop van de dag.

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 17 augustus 2020 om 11:25

  Nico schreef de volgende reactie:

  Beste Dirk.
  In Deuteronomium 28 staat de zegen en vloek, in Deuteronomium 30 staat de sleutel voor terugkeer van het volk Israel: bekering. Dat is nog niet gebeurd, in Jesaja 60 staat dat ze teruggebracht worden door GOD middels de volkeren, teruggebracht met zilver en goud. In Ezechiël 28 vers 25 en 26 staat dat als GOD ZIJN volk terug brengt ze dan onbezorgd zullen wonen. Dan vangt het 1000 jarige vrederijk aan. Dit alles is nog niet gebeurd. Ze leven nog steeds in een onzekere tijd en veel mensen daar ook in armoede. Dus kan dit niet de profetische vervulling zijn, denk ik. Weet er gaat niets buiten GOD om. Toen GOD ze uit Egypte bevrijdde gingen ze daar ook rijk weg, zo ook nu als GOD ze uit de volkeren bevrijdt. Dat er nu al teruggaan is niet zo vreemd, er moet weer een volk daar zijn, omdat JEZUS eraan komt. Net als bij ZIJN eerste komst moest Kores ze terugsturen omdat JEZUS geboren moest worden, zie Ezra 1.

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 17 augustus 2020 om 11:27

  Sjalom Dirk,

  Velen kijken met belangstelling naar de vervulling van de profetie. Dat is niet alleen verleidelijk maar ook gevaarlijk. Wij mensen dicteren vaak ons eigen spoorboekje en alles moet precies volgens de regels van de mens. Daarbij lopen zij de Eeuwige voor de voeten wan Hij alleen kent de oorsprong en het einde, dat geheel volgens Zijn plan zal verlopen. De mens is daar maar een hele kleine rimpeling in.

  Ja, ook ik zou graag terug willen naar Israël. Messiasbelijdende Joden uit de diaspora zijn niet welkom. Dat heeft te maken met het feit dat zij zeer sterk vergeleken worden met christenen. Men is terecht huiverig voor zendelingen die “even komen vertellen hoe het moet”. Het waren dezelfde zendelingen en hun aanhang die te keer zijn gegaan tegen ons en velen hebben gedood omdat wij Joods waren. Wij Joden zijn vriendelijk tegenover christenen maar zijn zeer argwanend naar hun aanmatigende houding dat wij hun kerkelijke Jezus toch moeten aanvaarden. Raar eigenlijk dat ze van onze Messias een karikatuur hebben gemaakt. Nog erger wordt het als christenen de Bijbel komen uitleggen. Totaal uit zijn verband gerukt rollen er teksten uit en men vergeet de juiste context te lezen en te verkondigen. Het lijkt wel alsof de christen het alleenrecht heeft om de Bijbel, nota bene door Joodse mensen geschreven moeten lezen.

  Daaruit blijkt dat men nog steeds niets heeft geleerd van de Bijbel en eigenlijk met die houding zeggen zij tegen ons: jullie doen het niet goed. De Eeuwige kent alle nakomelingen uit het Huis van Israël. Hij vergeet er niet een en op Zijn tijd zal hij ons terugbrengen naar het Beloofde land. Hoe zal deze alyah zijn? Blijkbaar hebben velen niet in de gaten dat in een fractie van een seconde de Eeuwige ons kan plaatsen in Israël zonder ticket of visa. Daar wil Hij ons hebben om onze eigen Joodse Messias te ontmoeten op de Olijfberg. Daar zal de profetie in vervulling gaan. Die eerste ontmoeting is een Joods onderonsje zonder de goyiem of de notsriem.

  Met verlangen kijken wij Joden naar die dag!

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 17 augustus 2020 om 11:32

  Ernst van Olffen schrijft:

  Een prachtig verhaal van Iris Goldman. Het vreemde is dat hier even wordt gezegd dat de Tenach ons Nieuwe Testament bevestigt!! Doordat ik op FB bewust Joodse gelovigen ontmoet, is juist het vreemde dat Joodse gelovigen stekeblind zijn voor enige overeenkomst en zelfs heel vijandig reageren. Soms vrees ik dat juist Joodse gelovigen straks achter een (de?) valse messias aanlopen, om de eenvoudige reden, dat deze geen Yeshua of Jezus heet. Ja, “de hedendaagse ontwikkelingen” lijken in geen enkel opzicht te stroken met de profetieën. Dat is het laatste wat mij verbaast, omdat binnen een dag de hele situatie kan veranderen. Niets is zo instabiel als vredesovereenkomsten met Arabische staten. De Heer gaat toch gewoon Zijn weg met Zijn volk en met ons. Er komt ook nog een moment (volgens de profetie) dat iedereen denkt dat het vrede is en dan gebeurt iets verschrikkelijks wat niemand verwacht!! Ik denk dat Beiroet een voorbeeld of een voorproefje van iets onverwachts is.

 10. ans zegt:
  Geplaatst op maandag 17 augustus 2020 om 13:42

  @8Troost Mijn Volk
  Net als bij de ontmoeting bij Jozef en zijn broers, alle vreemdelingen de deur uit. Ik gun het jullie zo dat intieme samenzijn (:

 11. TVB zegt:
  Geplaatst op maandag 17 augustus 2020 om 19:50

  Met terughoudendheid wil ik toch ook reageren op wat in andere reacties werd geschreven.
  Want ik weet niet beter dan dat in Christus noch Jood, noch Griek is.

 12. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 17 augustus 2020 om 23:03

  Ja, die intieme ontmoeting zal plaats vinden. Maar… net als bij Jozef, zal dat dan gebeuren op initiatief van Christus Jezus/Yeshua Zelf.
  Jozef heeft het aanvaard om Egyptische koningsklederen aan te trekken. Zijn broers zagen niet wie hij was.
  Totdat het moment kwam dat iedereen weggestuurd werd en Jozef zich ontdeed van zijn kledij.
  Ik denk dat de broers van Christus Jezus /Yeshua nog “getrokken” moeten worden naar hun BROER YESHUA.
  En dat zal niet eerder gebeuren voordat er een ‘honger’ komt.
  Nee, geen honger naar echt voedsel. Maar honger naar het Levende Manna voedsel.
  Dat moment zal komen…

 13. Lies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 augustus 2020 om 13:52

  De Bijbel zegt in Openbaring 1:7, NBG – Zie, Hij komt met de wolken des hemels en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen.
  Ja, amen.

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 augustus 2020 om 17:55

  Dirk.
  Ik geloof niet dat het Joodse volk hem het eerste zullen zien. Géén onderonsje. Net zoals Lies zegt: “elk oog zal Hem zien”. Degene die in de Heere Jezus geloven zijn ingeënt in de stam van het Joodse volk en zullen Hem met blijdschap aanschouwen en ontmoeten, maar degenen die niet in Hem geloofd hebben hier op aarde zullen met schrik Hem aanschouwen, maar dan is het voor eeuwig te laat.

 15. Esther zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 augustus 2020 om 13:14

  Hallo Dirk, mooi en bemoedigend getuigenis over Iris Goldman.

  Ik besef ook wel, dat er hier en daar verschillende Bijbelse zienswijzen zijn, wat Israël betreft.
  Dat is met mij net zo… Net als TVB (11), zo zie ik dat ook.

  Eén zinnetje raakte mij, in het getuigenis. Dat het volk Israël hun Messias leren kennen.

  Ik heb een link, misschien vast al wel bekend… over vele Joodse getuigenissen.
  Zo geweldig om te lezen, of kijken. En aantal zijn op video.
  Al langer opgeslagen op de computer, en met regelmaat lees ik weer.
  Soms staat er weer een nieuw getuigenis op… zo fijn om te lezen.

  Wat komen onze Joodse/Israëlitische broeders en zusters dicht bij.
  Dat nog vele harten geopend worden voor de Heere Jezus.

  Hier is de link: https://www.jewishtestimonies.com/nl/

  Vaders zegen om je heen Dirk, ook voor je dierbaren.
  En ook voor jullie allen, wat zijn wij zonder de Heere Jezus.
  Hartelijke groet, Esther.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden