Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Alle dingen zijn mij geoorloofd… (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020, 9:14 door Dirk A A

Hoe vrij is een christen eigenlijk? Kun je, nadat je tot geloof in de Heere Jezus bent gekomen, alles doen wat je wil? Sommigen leven inderdaad zo. Ze zeggen: ‘Het maakt niet uit hoe ik leef, al mijn zonden zijn toch vergeven. Ook de zonden die ik in de toekomst nog zal doen. Zo groot zijn Gods liefde en Zijn genade. Ik ben werkelijk vrij.’ Van gebondenheid aan Gods geboden willen ze niets weten. Toch spreekt de Bijbel zo niet over de vrijheid van een gelovige.

We gaan op zoek naar wat de Bijbel hierover zegt. Vanwege de ruimte kan ik slechts een beperkt aantal teksten noemen. Ik hoop dat het u aanspoort om verder door te denken en te studeren over dit onderwerp, waar we toch allemaal wel mee te maken zullen hebben.

Doe waar je zin in hebt…
Degenen die vinden dat een christen kan leven zoals hij of zij zelf wil, schermen vaak met 1 Korinthe 6:12: ‘Alle dingen zijn mij geoorloofd…’
Ze denken en zeggen het soms ook: ‘We zijn vrije mensen. Ik doe waar ik zin in heb en laat me geen nieuwe regels opleggen. De tijd van de wet is voorbij. Ik ben immuun voor de zonde.’
Tegen degenen die zo denken, zou ik willen zeggen: Luister eens naar Romeinen 6:16: ‘Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: ‘óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid.’

Wie tot geloof in de Heere Jezus is gekomen, is niet langer een slaaf van de zonde, is vrijgemaakt van de zonde en is in dienst van de gerechtigheid gekomen. Wanneer je denkt te kunnen doen wat je wilt, en niet radicaal breekt met zonden, is dat er een bewijs van dat je nog een slaaf van de zonde bent. En ik weet dat het een strijd is, levenslang. Denk ook niet dat ik met de beschuldigende vinger wijs, verre van zelfs. Maar het is uit bewogenheid met uw, met mijn geestelijke heil, dat ik dit schrijf.
Sommigen blijven kijken naar de meest goddeloze films. Heel concreet de vraag: kun je God danken voor een film waarin Gods geboden worden overtreden? Je wordt er geestelijk door bevuild, of je je daarvan bewust bent of niet. En dat geldt voor veel meer dan alleen het kijken van films. Vult u zelf maar in.

Romeinen 6:22 waarschuwt tegen zo’n levensstijl: ‘Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.’
Kijk dit eens goed na in uw leven. Een onmisbaar element in de ‘vrijheid van een christen’ is de heiliging. Denk niet: ik heb ooit een gebed gebeden of misschien wel het zogenaamde ‘zondaarsgebed’. Hoe staat het met de heiliging in uw leven? Zonder heiliging zal niemand de Here zien’ (Hebreeën 12:14).
Is er een afkeer van de zonde gekomen in uw leven? Doet het u pijn wanneer u zondigt of wanneer u met zonden wordt geconfronteerd? En als u zondigt, belijdt u dan uw zonden aan de Heere? Aan Hem, Die getrouw en rechtvaardig is, om uw zonden te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid. ‘Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde’ (1 Johannes 1:7).

Werkelijk vrij
Veel ongelovigen zijn bang dat ze hun vrijheid kwijt zullen raken als ze christen worden. Ze beseffen niet dat ze slaven zijn van de zonde. Ze zijn juist niet vrij. Wat zij vrijheid noemen, is gebondenheid, wetteloosheid. Ze zijn in dienst van de zonde, beter: in dienst van Gods tegenstander, de satan. Zonder dat ze het zelf beseffen.
Juist van deze gebondenheid mag een christen bevrijd zijn. ‘Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn’, lezen we in Johannes 8:36. ‘En waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid’ (2 Korinthe 3:17).

Wat houdt deze vrijheid nu in? Jakobus 1:25 spreekt over de wet van de vrijheid. Het navolgen van deze wet leidt tot zaligheid. Het is de ‘wet van Christus’ (Galaten 6:2). We moeten geen tegenstelling creëren tussen deze wet en de vrijheid van een christen. Het is de koninklijke wet (Jakobus 2:8). Je wilt leven zoals de Koning het wil. Je hoeft je niet de geboden van de wereld op te laten leggen, ‘pak niet, proef niet, raak niet aan’ (Kolossenzen 2:21).  Dat zijn leringen en voorschriften van mensen die voorbijgaan, zegt vers 22.

‘Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft,’ zegt Galaten 5:1. En in vers 13 benadrukt Paulus dat nog een keer: ‘Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde.’
Dit is een heel belangrijk vers, om een antwoord te vinden op de vraag hoe we deze vrijheid invullen in ons eigen leven, maar ook in het leven van de gemeente.

‘Gebruikt die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees’, waarna in Galaten 5:19-21 de werken van het vlees worden opgesomd: overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Wie zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

Zijn we ons ervan bewust dat deze werken van het vlees ook in onze gemeenten kunnen voorkomen? Denk eens aan partijschappen, tweedracht, afgunst, zelfzucht… Maar als we Christus toebehoren, hebben we het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd (Galaten 5:24). Dan wordt de vrucht van de Geest zichtbaar in: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 5:22).

De ware vrijheid
Wie staat in deze vrijheid, zal gericht zijn op de Heere Jezus, maar zeker ook op de naaste. Wanneer je geen rekening houdt met de ander, zeker met je broeders en zusters in het geloof, dan klopt er iets niet. ‘Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven’ (Romeinen 14:13). En vers 21 voegt nog toe: ‘Het is goed geen vlees te eten of wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is.’

En waar het hier over eten en drinken gaat, mogen we dit wel betrekken op ons hele leven, ook in de gemeente. We hebben niet de vrijheid de ander, voor wie Christus ook gestorven is, te kwetsen of aanstoot te geven. Het zou wel eens kunnen zijn dat we allemaal beschaamd het hoofd moeten buigen en onze zonden moeten belijden. Maar dat is wel de weg naar de ware vrijheid in Christus.

De vrijheid van een christen zou je ook ‘vrijheid in gebondenheid’ kunnen noemen. Omdat je wilt leven zoals de Heere wil dat je zult leven. In Johannes 14:21a zegt de Here Jezus: ‘Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het, die Mij liefheeft…’
En 1 Johannes 3:24a zegt: ‘Wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem, en Hij in hem.’ Het is het volgen van Hem, het doen van Zijn wil. ‘Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last’ (1 Johannes 5:3). In het onderhouden van Zijn geboden, wordt onze liefde tot God en tot de naaste zichtbaar.

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Sjaak zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020 om 10:30

  Nadenkertje van Augustinus: Heb God lief en doe wat je wilt.

  Groet, Sjaak

 2. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020 om 10:45

  “Sommigen blijven kijken naar de meest goddeloze films. Heel concreet de vraag: kun je God danken voor een film waarin Gods geboden worden overtreden? Je wordt er geestelijk door bevuild, of je je daarvan bewust bent of niet”.
  De vraag is voor mij wel waar de grens ligt. Als je het heel strikt neemt kun je naar geen enkele film meer kijken, toch? We leven in een wereld waarin Gods geboden worden overtreden en dat zie je terug in alle films. Voor mij persoonlijk zijn er zeker films waarnaar ik als christen niet kan kijken en die komen ons huis niet in. En soms glipt er wel eens iets door omdat we ons hebben vergist: hup, direct de container in (wij kijken eigenlijk alleen dvd’s). Maar ik merk dat heel veel andere films ook op het randje zitten dus. Voor mezelf hoef ik eigenlijk nergens naar te kijken. Maar ik heb ook een gezin. En onze kinderen vinden het heerlijk samen een film te kijken. Dat is ook supergezellig. Wij kiezen er dan voor die dingen die niet oké zijn in zo’n film met hen te bespreken. Soms spoelen we ook stukjes door. Is dat teveel compromis? Ik kan het me best afvragen hoor. Maar het hen ontzeggen is ook wel een ding, vind ik. Hoe gaat dat uitwerken? Best dilemma’s soms, zeker met een gezin. Voor mijzelf zou het niet heel lastig zijn me meer af te scheiden in die zin, maar kinderen worden gewoon met zoveel meer geconfronteerd. En wij willen hen daar ook graag een stukje in wapenen. En ook als gezin werken aan fijne herinneringen aan die fijne momenten met elkaar samen. Waar het kijken naar films en erover praten met elkaar naar mijn idee echt een bijdrage aan levert.
  “Vrijheid in gebondenheid”. Ik ervaar de vrijheid in Christus niet als gebondenheid. Want Hij werkt ook het willen in mij (hoe zwak/hardleers ik soms ook kan zijn). Die foute dingen wil ik niet meer; ik hoor bij Hem. En dat is echte vrijheid.

 3. avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020 om 14:11

  Ja, in Hem zijn we vrij: in Zijn dienst en onder Zijn leiding – geborgen dus! Deze week vond ik 1 Korintiërs 4:5 – “Velt geen oordeel voor de Here komt” en dat bleef heel de week hangen! Wat zit er gauw een oordeel bij mij klaar over wat broers en zusters doen en zeggen… ik besef nu dat ik dat niet hoef te doen: het oordeel behoort de Heer toe die alles ziet en weet over iedereen. Hij voedt ons een heel leven apart op! Ik dank de Heer Jezus voor zijn geduld met mij. Dank Dirk voor deze overdenking! Gods zegen voor jou en alle lezers.

 4. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 augustus 2020 om 14:48

  Beste Dirk,

  Een moeilijk onderwerp heb je aangesneden. Voor mijn gevoel ligt dit heel gevoelig. Een geweten wat iemand in de hemel brengt kan een ander juist niet redden. Maar God zal ieder die oprecht zoekt en eerlijk wil zijn met God, de waarheid laten vinden.

  Groeten van San

 5. jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 12:21

  Beste Dirk,
  Dergelijke onderwerpen verzanden vaak in het “waarschuwende vingertje”, zo ook nu. Het is ook niet geheel vrij van het “wettische”. Sorry, dat hetgeen ik stel negatief lijkt, maar dat de toonzetting van je stuk toch ook wel? Pas op, want dan!
  Het moeten belijden van je zonden, keer op keer, en wat als je er nu 1 vergeet te belijden, wat dan?
  God heeft ons ONvoorwaardelijk lief.
  En nee, daar zeg ik niet mee dat dit een vrijbrief is en we maar lukraak onze gang moeten gaan. Maar al zou dat wel zo zijn? De vraag is dan, heeft dit consequenties voor je behoud? Het antwoord is heel kort: NEE!
  Want, je bent al vergeven, voor verleden, heden en toekomst, of schiet de kracht van Zijn bloed hierin te kort?
  De verlossing die we door geloof in HEM hebben mogen ontvangen is “VOLKOMEN” (grondtekst Ef1:7). Het is volbracht!
  Vervolgens is Gods liefde zo groot dat we zelfs zijn gezegend met ALLE geestelijke zegen! Ja, en ook nog eens verzegeld met de H.G. der belofte, mede opgewekt en gezet met Christus in de hemelse gewesten.
  Dit ten volle (proberen) te beseffen, hiervan onder de indruk komen, dat God geen voorwaarden stelt dan enkel geloof. Is daar een ander antwoord op dan God lief te hebben? En van daaruit vernieuwd te worden in je denken, maar ook in je gedrag, omdat je Hem ook liefhebt? En dat de behoefte ontstaat om Hem enkel nog te danken. In plaats van maar bezig te zijn met onze schuldgevoelens, die ons feitelijk alleen maar afleiden van Zijn Heerlijkheid.
  Natuurlijk is het zo, ook al zijn we geestelijk herboren, we wandelen nog wel in ons (zondige) vlees hier op aarde. Hoe vervelend ook, daartegen strijden heeft geen enkele zin, accepteren dat deze dualiteit er is, is al een heel goede start.
  Prijst Zijn Heerlijke Naam.

 6. Cornelia zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 16:19

  Romeinen 7 vers 18-26

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 16:57

  Mensen die redeneren dat ze alles mogen en kunnen doen, missen de rechte kennis. Ook de boodschap van Johannes de Doper die oproept ‘bekeert u’ zien ze waarschijnlijk over het hoofd.
  Mensen die denken er maar op los te kunnen leven, hebben meer liefde voor genot dan voor God. Ze keerden zich af van de waarheid, en wenden zich tot verdichtsels. Een dieptrieste zaak.
  In 2 Tim. 2: 14-26 en 2 Tim. 3:1-13 staat een goede beschrijving van bandelozen welken afkerig zijn van het goede… Laten we toezien en wakende zijn, in volharden/volhouden daar in.

 8. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 19:26

  Beste Dirk,
  Ik moet zelf bij dit onderwerp altijd denken aan Galaten 5 vers 19 tot en met 21 denken. Je haalt het zelf ook aan. Zelf denk ik bij zulke teksten altijd aan voorbeelden die je erbij kunt halen uit de praktijk van het leven. Enkele voorbeelden: overspel (begeren van andere vrouwen met de ogen), onreinheid (literatuur/films waarin veel dubieuze zaken voorkomen), losbandigheid (alcohol in spel/geen rekening houden met God), afgoderij (geld), egoïsme (voor je zelf zonden goedpraten), moord (in gedachten iemand doden). Dan kan het inderdaad heel dichtbij komen, want wie kan zeggen tegen al deze genoemde zaken van het vlees te kunnen strijden? Dat kan alleen als we dagelijks bidden dat God ons wapent met de geestelijke wapenuitrusting en we de vrucht van de Geest (Galaten 5 vers 22 tot en met 26) mogen hebben. Dan is het niet makkelijk, maar wel te doen.
  Ik las ooit eens een mooie uitdrukking: “Wie zich bevrijd weet, moet eerst weten een gevangene te zijn geweest”. Als je van onvrijheid geen wetenschap hebt, dan weet je uiteindelijk dus ook niet wat ware vrijheid is. Ik ben wel eens bang dat dat juist voor veel christenen geldt: ze noemen zich vrij, maar zijn nog nooit echt een gevangene geweest.
  Hartelijke groet,
  H. Bakker

 9. Nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 19:30

  Beste Dirk,

  Super, super bedankt voor je brief. Ik ben er zeer dankbaar voor. Dit is echt Bijbelstudie waar je wat aan hebt. Onze weg met Hem is een weg van heiliging. Door Zijn Geest leidt Hij ons steeds verder op deze weg. Je merkt hoe langer je met Hem wandelt, je helemaal geen zin meer hebt om dingen te kijken of te lezen waar dingen in gebeuren die God ons verbiedt. Je gaat er een afkeer van krijgen. Hij beschermt ons juist door Zijn richtlijnen en verboden in Zijn Woord!! En het is die Vaderlijke liefde en zorg die me heeft ontroerd… en mijn diepste verlangen is om Hem vreugde te geven met alles wat ik mag doen in mijn leven. Ook al struikel ik… dat doet me nu veel meer pijn dan toen ik Hem nog maar pas leerde kennen. Het is zeker niet mijn verdienste maar Zijn werk in mij! Geprezen is het Lam die mijn zonden droeg. Hij verdient het om alle eer en ruimte te krijgen in onze levens. Gods verlangen is dat we steeds meer op Jezus zullen gaan lijken! Laten we daar ons hart wagen wijd voor open stellen. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen…

  Vriendelijke groet, en veel zegen voor je kostbare werk!
  Nel

 10. Coby Verbruggen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 20:13

  Wat betreft het kijken naar films, wil ik voorstellen dat er nagedacht wordt over hoe we het zouden vinden als onze gezinsleden: moeders, dochters, echtgenotes enz.) dergelijke rollen zouden spelen.
  Als je dat niet wilt, dan kun je ook niet naar zulke films kijken. Er is inmiddels genoeg ellende bekend geworden vanuit de filmwereld. Er zijn genoeg gezellige alternatieven, toch?

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 20:26

  Ik doe inderdaad wat ik wil! Johannes zegt bovendien in de eerste brief, dat een christen niet “KAN” zondigen! Dat zijn uitspraken, die wel heel erg tegenstrijdig lijken met een christelijk leven of met het geloof! Maar……. WAT is het geval? Ik doe inderdaad “wat ik wil”, en dat je volgens Johannes niet zondigen kan, klopt ook, want “wat” wil ik dan wel?? Het gevolg van overgave aan de Heer bewerkt, dat je helemaal geen zin meer hebt in de dingen en de feesten van de wereld. In alles wat ik wil en doe, doe ik dat samen in gebed met de Heer. De keren dat ik op kruispunten in mijn leven stond maakte ik er altijd een gebedszaak van. Ook als ik het helemaal niet eens was met wat God dan in mijn hart legde, is terugkijkend steeds weer gebleken, dat het altijd de beste weg is geweest. Mijn vertrouwen is altijd beloond. Mijn wil ligt gewoon in Gods hand en zo kan ik ook zeggen: “Ik doe wat ik wil; ik kan niet anders.” DAT is mijn “echte vrijheid.” Ik kan daarom ook zeggen, dat als ik mijn leven mocht overdoen, zou ik precies dezelfde wegen kiezen.

 12. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 20:44

  Shalom Dirk
  Het Woord Romeinen 6:22 is voor mij een bemoedigende tekst!
  “Maar nu, vrijgemaakt van de zonde (wedergeboren in Christus) en in de dienst van God gekomen, hebt ge tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven!”
  Wat is het een boeiend en rijk leven, als de Heilige Geest je Helper en Trooster is en Hij je je zonden in gedachten, woorden en werken laat zien en je in Yeshua’s Naam vergeving kunt vragen en mag weten, dat je vergeven wordt.
  Dan kun je elke dag verder onder Zijn leiding de weg gaan, die je moet gaan; Hij corrigeert en bemoedigt en laat je zò groeien, dat Zijn vruchten meer en meer in je gezien gaan worden (Galaten 5:22-23 en Jacobus 3:13-18)en deel mag krijgen aan de goddelijke natuur (het heiligings-proces).
  Al gaat het met verdriet, pijn, vreugde en gewoon leven, het is dan een rijk leven met Hem en de naasten om je heen!

 13. Roelof Elsinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 21:37

  In de Bijbel staat, dat je God moet liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En dat wil je ook als je een levende relatie met onze Vader hebt. En bij die liefde past het niet, dat je allerlei dingen doet, die de Vader verdriet doen. Bij mezelf gelukte het bij mijn bekering een aantal dingen overboord te gooien, doch er bleven ook nog genoeg dingen over, waarbij het mij niet lukte. Ook karaktertrekken. Ik heb al deze dingen bij de Heer gebracht met de bede mij daarbij te helpen. In een groot aantal gevallen is mijn gebed verhoord en met een aantal dingen strijd ik nog steeds. Maar ik ben wel eerlijk tegen God. Ik bespreek alle dingen, die niet goed zijn of beter kunnen met Hem.

 14. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 22:07

  Shalom broeder Dirk, vaak hoor je mensen zeggen: je bent een arme zondaar tot je dood. Als je zo redeneert heb je het kruis niet begrepen. Als je goed beseft wat het de HERE JEZUS CHRISTUS gekost heeft om ons vrij te kopen van de duivel dan wil je hem toch geen verdriet doen. Je bent ZIJN eigendom je bent niet meer van je zelf. Wij waren slaaf van de zonden, maar door het bloed van JEZUS zijn we vrijgekocht, althans diegene die HEM hebben aangenomen als HEER, HEILAND en VERLOSSER, JOH. 1 : 12 en 13. Wij konden niets anders dan zondigen maar nu zijn we slaaf van de GERECHTIGHEID. De wedergeboren mens kan niet meer zondigen die is uit GOD geboren, 1 Joh. 3 : 9. Rom. 6 : 11 en 12 zegt, dat we ons moeten rekenen als dood voor de zonden, laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren enz. Dus het nieuwe leven kan niet zondigen en het oude vlees moeten we als dood houden. Dan zondigen we dus niet meer zou je kunnen zeggen, daar ben ik heel voorzichtig mee. In 1 Joh. 2:1 en 2 staat: mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt (het hoeft eigenlijk niet meer) en als iemand gezondigd heeft (het kan dus nog voorkomen) wij hebben een voorspraak bij de VADER enz. In 2 Petrus 1 :3 staat: ZIJN GODDELIJKE KRACHT heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort enz. Als je verder leest dan lees je wat GOD ons aanreikt om zo te leven zoals HIJ het wil. Dat kost inspanning het levert ongelofelijk veel op. Het gaat niet om de mens, maar om de HERE JEZUS CHRISTUS dat moeten we goed voor ogen houden. Zodra het om je eigen ik gaat verdwijnt JEZUS uit beeld. Als het goed is dan heb je toen je tot JEZUS kwam, je eigen ik aan het kruis genageld en JEZUS op je troon geplaatst. Leef daar dan ook naar en je hebt een levende relatie met je HEILAND VERLOSSER. Dat geeft vreugde.

 15. Chris van Wijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 augustus 2020 om 22:16

  Als christenen moeten wij niet oordelen maar wel waarschuwen.
  En degene die liever in zonde wil blijven leven, die zal dan zeggen: je mag niet oordelen maar ze zullen steeds meer in het web van zonde verstrikt raken.
  Maar een gelovige zal je er dankbaar voor zijn dat je hem gewaarschuwd hebt.

  Er worden meestal 2 teksten aangehaald dat je iemand niet mag oordelen/terechtwijzen op zonde, maar als je verder leest in de tekst is dat wel iets kort door de bocht.
  1ste tekst: Joh. 8: 1 t/m 11.
  En het klopt, Jezus oordeelde niet maar zei wel: zondig niet meer.
  In Joh. 5:14 zegt Jezus ook tegen de genezen man: zondig niet meer opdat u niet iets ergers overkomt.

  2de tekst: Lukas 6:37 t/m 42.
  vers 42 gaat over de balk in je eigen oog, maar wat je ook weer op het laatst leest: Haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter, die in het oog van uw broeder is, eruit te halen.
  Moet een christen passief toekijken hoe mensen in zonde blijven leven? Nee. Want het heeft zeker consequenties als je in zonde blijft leven ook al zeg je dat Jezus voor je zonde gestorven is.

  Zie Matt. 24:36 t/m 25:30: de slaaf die in stukken gehakt wordt, mensen erbuiten gegooid worden. Is dan God alleen maar liefde? Je vindt toch ook meer van de rechtvaardige God.
  Zie Hebr. 12: 18 t/m 29 – God is een verterend vuur. God van liefde?

  Rom. 6: 1 – Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet! Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven?

  Rom. 6: 15 – Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet maar onder de genade zijn? Volstrekt niet! Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot ongehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: of van de zonde, tot de dood, of van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?

  Wie zijn slaaf ben jij?

 16. t. koster zegt:
  Geplaatst op zondag 30 augustus 2020 om 8:58

  Beste mensen,

  Als je Jezus oprecht wil volgen, dan wil je toch leven vanuit Zijn Liefde. Dan haat je de zonde. En ook ik zondig nog steeds, net als iedere christen in deze gebroken wereld, maar wil dit niet. Ik bid dan ook dat God mij mijn zonde wil laten inzien opdat ik dagelijks om vergeving mag vragen. Ik ga struikelend achter Jezus aan, met vallen en opstaan. Maar ik wil Hem volgen, Hem dienen. Dankbaar ben ik dan ook voor het Kruis, dat Jezus voor onze zonden is gestorven, opgestaan uit de doden, opgevaren naar de Hemel, om daar plaats voor te bereiden voor een ieder die Hem wil aannemen als Verlosser en Zaligmaker.

 17. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 30 augustus 2020 om 10:03

  Een indringende en waarschuwende tekst is dit:
  ‘Want er zijn zekere mensen binnengeslopen -reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven- goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen’ Judas 1:4.
  We moeten zowel waarschuwen als oordelen. En zijn al onze zonden, ook de zonden die we in de toekomst nog zouden begaan, automatisch vergeven? Dacht het niet. Dan zouden we, zonder enige (en eeuwige!) consequentie, een losbandig leven erop na kunnen houden.
  Zie ook Rom. 6:15.

 18. Gilles Bos zegt:
  Geplaatst op zondag 30 augustus 2020 om 10:03

  Ik ben ondernemer en kom het de laatste tijd meer en meer tegen dat mensen geen factuur hoeven en het zo willen betalen. Opvallend is dat dit ook vanuit de Christelijke hoek komt.
  In de bijbel staat toch dat we de overheid moeten dienen en ook belastingen moeten afdragen.
  Verder lijkt het wel of er een taboe rust op de Geboden/leefregels bij diverse kerkelijke gemeentes.
  Wat is nog het verschil tussen een Christen en niet-Christen??
  Geloof in God, de satan en zijn demonen zijn er zeker van dat God bestaat.
  Voor mijzelf is het een groot mysterie, maar probeer wel zoveel mogelijk mij te laten leiden door de Heilige Geest.

 19. Marjo Huisman zegt:
  Geplaatst op zondag 30 augustus 2020 om 10:57

  Beste Dirk en lezers,

  Wat een prachtig commentaar heb je geschreven, hartelijk dank hiervoor Dirk en wat een fijne reacties. Ik kon me helemaal in de reactie van Nel vinden, hoe herkenbaar. En graag wil ik nog iets toevoegen over het willen doen wat God in mijn hart legt zoals Ernst dat zo treffend zegt. Ook ik worstel nog wel eens met dat wat ik niet wil en dat wat ik doe zoals Paulus dat zo mooi zegt. Wat een zoektocht en wat een strijd lever ik soms. Het oordelen van anderen, het nemen van een beslissing zonder daarvoor eerst in gebed te gaan met mijn Vader, en ga zo maar door…. ach wat is een mens toch vaak een eigenwijs schepsel. En dan ontdek ik tot mijn vreugde dat God nog steeds, elke dag weer, zegt: “Kom op, je kan het wel, gewoon weer opnieuw proberen en volhouden”. Laatst las ik iets, je zou kunnen zeggen, het deed er niet toe, gewoon nieuwsgierigheid en ineens hoorde ik… is dit wat je doet tot eer van God? En daar lag ineens de sleutel, ineens zag ik het. Doe al wat je doet tot eer van God. En het willen gehoorzamen van God en het willen doen van Zijn wil kreeg hiermee nog een diepere betekenis en een extra handvat. Vraag je voor alles af… is dit wat ik doe tot eer van God? Wat mooi dat we een God hebben die zich nog dagelijks wil bemoeien met ons leven, die nog in wil grijpen, die ons ziet. Wat een genade. Ik voel me rijk en aangemoedigd door mijn mede broeders en zusters. Fijn om zo samen gemeente van Jezus Christus te kunnen zijn. Shalom.

 20. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 30 augustus 2020 om 19:41

  Dag Gilles Bos,

  Ik herken dat over zwart werken.
  Elke keer moet je je verdedigen waarom je niet zwart werkt.
  En helaas wat je zegt, komen ook broeders en zusters met die vraag.
  Eerst had ik ook die lauwheid. Het valt wel mee, zwart werken is niet zo erg. Maar het bleef knagen. Na een tijd heb ik toen besloten om niet meer zwart te gaan werken.
  Meestal bij elke offerte wordt er gevraagd of een deel zwart kan. Nu kan ik hiermee soms bij ongelovige, getuigen door uit te leggen waarom je niet zwart werkt. Je zet sommige toch aan het denken.
  Het is ook strafbaar en je liegt tegen de belasting zodat je het negende gebod overtreedt.
  Er wordt gezegd in de bijbel dat je niet terecht moet lijden maar juist ten onrechte.
  Want God zal zeker niet blij zijn als je terecht een boete moet betalen of voor de rechter moet komen.
  Het is echt ook een strijd om heilig te zijn in deze wereld. Ook uit christelijk hoek maken ze soms je belachelijk. Heb je die vrome man, dat doet het meeste pijn.
  Maar God vraagt het van ons dus ik kan niet anders.

  Wens jullie allemaal Gods zegen voor komende week,
  Groeten Chris

 21. Loeki zegt:
  Geplaatst op maandag 31 augustus 2020 om 9:16

  Als ik in onnadenkendheid gezondigd heb, en wie doet dat niet, dan is het niet alleen een zaak tussen God en mijzelf, toch? Mogelijk heb ik een ander, of anderen, verdriet gedaan of heb ik iemands goede naam beschadigd. Of heb ik niet gedaan wat ik had kúnnen doen.
  Leert Jezus ons niet om het eerst goed te maken met de ander, voordat God ons kan vergeven?

 22. Anja zegt:
  Geplaatst op maandag 31 augustus 2020 om 21:01

  Shalom broeder Dirk, dank voor deze overdenking! Ja de vrijheid van een christen is vrijheid in gebondenheid. De Heere gaf een gebod aan het volk Israel “wees heilig, want Ik ben heilig!”. En Petrus, als hij een brief schrijft aan ‘verstrooide vreemdelingen’, schrijft 1 Petr. 1:15, wordt heilig in je wandel, en dan haalt hij ook deze tekst aan. Als wij deze heilige God kennen en liefhebben, en we voor keuzes komen te staan als films bekijken, alcohol drinken, kleding kopen, belasting betalen, enz. is het goed om je af te vragen: Wat zou Jezus doen? En als je met Hem wandelt, weet je het antwoord al heel snel. Zijn wil te doen is een heerlijke vreugde, want Zijn geboden zijn niet zwaar. Corrie ten Boom zei: in het centrum van Gods wil, daar ben ik veilig! Allen een gezegende week! Hartelijke groet, Anja.

 23. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 september 2020 om 10:27

  Het is ontzettend respectloos naar de Heere Jezus en Zijn volbrachte verzoeningsoffer aan het Kruis van Golgotha wanneer je als christen maar op los en in zonde leeft.

  Hebreeën 10:26-29 NBG51
  Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de wederspannigen zal verteren. Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?

 24. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 september 2020 om 9:51

  Beste Dirk,
  Een heel moeilijk onderwerp, toch ook weer niet. Ik heb heel wat gesprekken gevoerd met gemeenteleden en daarbuiten en ik heb mijn verhaal mogen doen. Ook heb ik gesprekken gevoerd met artsen in ziekenhuizen. Ik vind het geweldig wanneer mensen je op je schouder tikken en je vragen gaan stellen. Ik bid elke dag voor de mensen, zieken of mensen in grote nood in deze wereld. Ook in mijn gebed heb ik het over Israel, want het is onze Broeder en zuster, GODS OOGAPPEL. En voor Jeruzalem. Ik mag een helper zijn, maar ik moet het ook aan de Goede Herder vertellen. Wij zijn beperkt in onze verhalen, maar we mogen het doen. De taak waarvoor wij staan is ontzagwekkend groot. En we zijn niet volmaakt. Maar we mogen het doen en de Heer zal ons aanhoren en Hij begrijpt goed wat wij bedoelen.

 25. Nadine Mahieu zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 september 2020 om 10:37

  Dank Dirk voor het commentaar. Wat veel gelovigen vergeten die schermen met de woorden: “God is liefde” is dat we een Heilig God hebben die de zonde haat. Ik ben het boekje van Watchman Nee “Heb de wereld niet lief” aan het lezen en dat bemoedigt mij enorm. Waar ik ook mee worstel is dat we de zonde moeten haten maar de zondaar lief hebben. Ik heb daar de hulp van mijn Heer bij nodig om daar op de correcte manier mee om te gaan. Uit ervaring weet ik hoe meer je ziet op Jezus en hoe meer liefde je voor Hem krijgt, hoe meer je Hem wil plezieren en hoe kostbaarder de genade – die Hij ons geeft – wordt. En het resultaat is dan wel dat je bij jezelf de zonde zoveel mogelijk uit de weg ga en niet meer in je leven wil hebben.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden