Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Alleen voor mannen… (29 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 september 2020, 19:57 door Dirk A A

Ik las een opmerkelijk bericht. Over mannen (en wellicht ook vrouwen…) die verlangen naar preken met meer diepgang. Te lang speelde men in veel samenkomsten in op de gevoelens van de bezoekers. Een samenkomst moet ‘goed’ voelen, een feest zijn. Het moet prettig zijn…

O, hoe vaag! Dat is niet de taal van de Bijbel. Die heeft een ongekende diepgang. Welke voorganger kan het bijvoorbeeld Mozes nazeggen: ‘Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw’ (Deuteronomium 32:2).

Het is een enorme winst wanneer de knop omgaat bij voorgangers en predikanten. Dat ze het aandurven om (weer) met een stevige preek te komen. Voorgangers die binnen een kwartiertje klaar zijn met hun ‘preek’, zouden we geen predikers moeten noemen. En luisteraars die na vijftien minuten al op hun horloge kijken, zijn wellicht ‘verwend’ met korte slappe preekjes, of – dat kan ook – zitten te luisteren naar een slaapverwekkende preek.

Laat de Bijbel opengaan in onze samenkomsten! Langer dan de zangbundels. We hadden het kunnen weten. ‘Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart…’ (Hebreeën 4:12).
En: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek’ (Romeinen 1:16).

En mannen, onderzoek het Woord van God. En dat gebeurt ook. Dat is het goede nieuws. Het was een voorrecht om vorige week met een groep mannen een avond lang in de openlucht rond een kampvuur de Bijbel te mogen openen, om samen na te denken over de heiligheid van God.

Het risico is wel aanwezig dat je dan de smaak te pakken krijgt. Laat dat dan ook maar weten aan uw voorganger, uw predikant. Dat u verlangt naar (meer) geestelijke diepgang in zijn preken. Vergeet niet hem voor Gods troon te brengen in uw gebeden. Reken maar dat Hij dan Zijn zegen overvloedig wil schenken. En dat u ook (weer) graag naar de samenkomsten gaat. Om te horen wat de Heere tot u wil zeggen, door Zijn Woord en Geest.

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 8:49

  Laten we alstublieft niet wettisch worden over de lengte van een preek. Beter een korte preek met een heldere en een confronterende boodschap dan een lange preek die niet duidelijk en slaapverwekkend is.

 2. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 13:19

  Jazeker, beste Dirk: ik las gisteren nog Jeremia 23: 29 = “Is niet mijn woord zó: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?” Net waar u over schrijft vandaag. Dank u !

 3. Harmke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 15:23

  Amen!

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 18:31

  Dank Dirk van Genderen voor dit van belang zijnde schrijven. We hebben het grote voorrecht in Nederland om nog in vrijheid te worden onderwezen vanuit Gods Woord. Het zal nooit een uit sleur en/of gewoonte samenkomen dienen te zijn. En een honger en dorst kan ‘bevredigd’ worden door een apostel en leraar die zichzelf heeft weggecijferd, en in volle overgave, door de Geest Gods de boodschap brengt.
  De apostel Paulus werd/was voor de heidenen daartoe geroepen.
  In 2 Tim. 2:7 lezen we dat gezegd wordt, dat de Here in alles inzicht zal geven. In 1 Tim. 2:1-15 lezen we een aantal voorschriften en vermaningen. En dat hij zelf ook als een verkondiger en een apostel is gesteld.
  Aan God zal het nooit liggen, dat er geen groei, bloei en vrucht dragen is.
  Vanmorgen las ik in Gods Woord, aan te bevelen: Psalm 33.

 5. Anja G. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 19:14

  Dat is precies waar ik al jaren naar verlang: diepgang. Geen melk, maar vaste voeding, maar helaas, overal hetzelfde liedje: lekker los gaan op muziek (zo werd het afgelopen zondag nog gezegd in de gemeente), maar geen echte preek die diep gaat en ons oproept tot heiliging en inkeer. Dat maakt het moeilijk voor mij om te blijven gaan.

 6. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 19:42

  Terugziende op een ruim 70-jarige kerkgang mag ik samengevat zeggen: Het samen komen – zingen – bidden maar in het bijzonder bijbellezen was een wekelijkse verfrissing, maar dan kwam de bijbeluitleg; niet alleen slaapverwekkend maar als er voor Israel een zegen of zaligspreking staat moest ik de gemeente lezen. Terwijl Paulus nog zo heeft gewaarschuwd: Wees niet hoogmoedig, denk niet dat je in de plaats van Israel bent gekomen.

 7. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 20:13

  Beste broeder Dirk, Zo herkenbaar helaas, muziek en geen ruimte voor een diepgaande preek. Slappe preek houdt geen week!

 8. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 20:31

  Bij ons duurt een preek vol bijbelteksten 45 minuten tot een uur. Het gaat redelijk steevast over het kruis van Christus. We zitten ademloos te luisteren.

 9. Plony van de Beerekamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 20:59

  Als er in de gemeente waar hij/zij heengaat geen diepgang in de preken zit en zoals Anja het schetste dat bij haar in de dienst gezegd werd om maar lekker los te gaan op de muziek bij het zingen want dit moet tot eer van onze GOD en HEILAND zijn, dan moet je jezelf biddend afvragen of de HEERE je niet in een ander gemeente wil hebben, waar het om de eer van HEM gaat! Ik geloof dat Hij dan Zelf de weg zal wijzen! De gemeente waar ik heenga, is heel Bijbelgetrouw en ik ben iedere keer blij als ik bij de 100 ben die mogen komen! Laat het in alles gaan om de eer van ZIJN naam! Dirk veel zegen gewenst! Plony van de Beerekamp.

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 21:07

  Preken, die vertellen wat de mensen graag willen horen vergelijk is graag met de ervaringen van de profeten!! Het waren de valse profeten, die profeteerden wat de mensen graag wilden horen!! Dat is nu niet anders. De profeten werden gevangengezet of vermoord, omdat de mensen niet wilden horen, dat ze fout zaten. Ik weet, dat predikanten niet altijd de waarheid durven zeggen uit vrees dat hun kerk dan leegloopt, maar ook omdat weinig predikanten een levende relatie met Jezus hebben. Petrus schrijft zelfs: “laat hij die spreekt, woorden spreken van God!” De meeste woorden van God zijn geweldige bemoedigingen, maar niet alle toehoorders doen er vervolgens wat mee!! De andere kant is, dat predikanten een boel hebben geleerd wat we theologie noemen, maar nooit hebben ze geleerd wat een levende relatie met God is. De afgelopen week heb ik met een stukje uitleg bij het jaarthema: “ZIEN”, naast mijn getuigenis ineens een ingang gevonden bij mijn predikant, maar wie van de kerkleden doet zoiets?? De meeste mensen weten niet eens wat “getuigen” is. Mensen worden passief, als hun het evangelie week opnieuw wordt voorgekauwd, omdat die predikant het “geleerd” heeft en de kerkleden hoeven alleen nog maar te slikken. Sinds de corona pandemie is er ook geen ruimte meer om bijeen te komen voor Bijbelstudie, waar iedereen zijn vragen kwijt kon!! Ik weet eigenlijk ook niet hoe dat op te lossen is. Schapen moeten in beweging komen om wat te eten te vinden!! Niet voor niets waren heel veel grote mannen Gods, bijvoorbeeld Mozes, Jacob, David, en nog veel meer, schaapherders!!

 11. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 21:21

  Voor mij is de preek van ds. Ezinga een openbaring: de toorn van God. Op You Tube.

 12. Diederik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 23:12

  Preken met diepgang gezocht? Gewoon in de traditionele kerken te vinden, hoor. Er zijn in ons heel veel gemeenten met lange, diepgravende preken. Zoek ze op. Nu gelukkig ook veel op livestream. En let op: de eerste en belangrijkste persoonlijke boodschappen vanuit het Woord moeten gehoord worden in de binnenkomer, in onze stille tijd met God. Laat het alsjeblieft niet afhangen van wat een dominee of voorganger heeft te zeggen.

 13. cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 september 2020 om 23:45

  Stukje diepgang dan maar.
  Hoofdstuk 10 uit het boekje “Ik ben met Christus gekruisigd” van E. Aslaksen

  Bij het kruis, of aan het kruis?

  Er wordt veel gesproken en gezongen over aan de voet van het kruis te komen, ondanks dat de Schrift daar niet over spreekt. In plaats daarvan spreekt de Schrift erover om met Christus gekruisigd te zijn, of met andere woorden: aan het kruis te zijn. Maar over het algemeen spreekt men daar niet over.

  Aan de voet van het kruis kunnen allerlei mensen staan. Aan het kruis hangen alleen mensen die hun eigen leven haten tot de dood, die met hun hele hart God liefhebben, mensen die door geloof deel krijgen aan de dood en het leven van Christus, die koste wat het kost in de voetstappen van Christus willen treden.

  Vergeving van zonden kun je ook aan de voet van het kruis krijgen, maar geen overwinning over de zonde en jezelf. Die krijg je aan het kruis. Wie bij het kruis staan, kunnen zondigen. Aan het kruis kun je dat niet.

  Mogen de ogen van velen in deze tijd open gaan voor dit gezegende geheimenis van het geloof!

  Cors.dekort@solcon.nl

 14. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2020 om 10:40

  Helemaal met Diederik eens!!!

 15. Esther Vink zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2020 om 10:48

  Ook ik snak naar meer diepgaandere preken en bijbelstudie-avonden. Zelf bestudeer ik de bijbel al zo’n ca 40 jaar en kom er steeds meer achter hoe geweldig prachtig en diepgaand Zijn Woord is. En hoe waar! Hoe groots Zijn plan is met Zijn volk en met de wereld. En dat de komst van Jezus als Koning der koningen steeds dichterbij gaat komen en daarbij het Vrederijk, Zijn Koninkrijk. Dan zal Hij gaan regeren. Wat een Uitzicht! En daarbij draait het veel minder om ons eigen ‘ikje’, dan we denken. Natuurlijk mogen we een persoonlijke relatie met Hem hebben met ‘alles erop en eraan’, maar waar de Bijbel over gaat, is veel groter dan dat. En hoor ik hierover in ‘mijn’ kerk (charismatisch-evangelisch). Weinig. De preken zijn niet echt verkeerd, maar strelen veelal het gehoor.
  Programma’s zijn erop gericht om mensen de kerk in te krijgen, middels voornamelijk fun. Mijn vraag in deze, hou je de mensen ook vast? Uiteindelijk gaan al dit soort zaken toch vervelen en gaan mensen ‘shoppen’ of blijven weg.
  Belangrijk is dat je diep verankerd bent in Zijn Woord (Zijn Waarheid). Vooral in deze zeer verwarrende tijden, waarin van alles beweerd wordt in ‘Naam van God’. Alles wat in de Bijbel staat, doet er toe. Hoe meer kennis van Zijn Woord, hoe beter je Hem leert kennen, hoe vaster je staat. Kennis van wie God werkelijk is, is zo belangrijk. Velen hebben een Godsbeeld van hoe zij vinden dat God zou moeten zijn. Bijvoorbeeld: God is enkel liefde. Eigenlijk zeggen ze, God is alleen maar lief voor je. Is dat zo? God is ook een God van gerechtigheid en oordeel, een toornig God. Ook dat lees ik in de Bijbel, maar dat mag nauwelijks gezegd worden. Er wordt veel te veel een eenzijdig beeld neergezet. En als dat eenzijdige beeld geen werkelijkheid gaat worden in je leven, dan haken veel mensen af. Lieve mensen, wil je God echt leren kennen, verdiep je in Zijn Woord. En dat houdt wat meer in, dan uitsluitend iedere dag een stukje lezen uit Zijn Woord.

 16. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2020 om 11:22

  Ik zeg, als zuster, volkomen JA en AMEN.

 17. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2020 om 13:42

  Beste Dirk, dit is een pittig onderwerp. Er worden allerlei dingen gezegd, van slap tot te lang of te kort. Je moet eerst kijken naar de mensen in de kerk… jong en oud. De preken in onze kerk waren te theologisch en voor de meeste mensen niet te begrijpen. De kinderen zijn allang vertrokken uit de kerk. Mijn ervaring is, dat de predikanten in de taal van vandaag de preken dienen uit te leggen. Het verhaal verandert nooit. ik had ook regelmatig autodienst en dan vroeg ik aan de mensen of zij de preek begrepen hadden. De een zei: Hij was niet slecht. De ander: wanneer ik de zegen krijg ben ik tevreden. En de derde persoon zei: als de dominee Halleluja zegt is mijn morgen goed. Maar men kwam nooit tot de inhoud van de preek. Ook moet ik u zeggen, dat er privé nauwelijks uit de Bijbel gelezen wordt. De geloofsbelijdenis staat al een lange tijd in de koelkast. Men moet eens met een selectie uit de kerk, in gesprek gaan met elkaar… van hoe en wat.

 18. Jan Koeten zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2020 om 13:47

  Dank je wel Dirk, om maar niet van de inhoud te spreken van deze preken… Onderwerpen in een pinksterkerk/volle evangelische kerk… zoals de kracht van de Heilige Geest, de doop in de Heilige Geest, waarschuwen voor occulte en satanische invloeden, bevrijdingspastoraat, Israel, weinig of geen openbaringen/profetieën, Jeruzalem, gebondenheden, valse leer, valse profeten, wereldse structuren boven Bijbelse geboden… Krachtpreken zijn er vrijwel niet of vaag aanwezig, het moet niet te diep of te opvallend. Gelukkig zie ik wel een kentering en een jeugd die waarheid wil zoals een krachtige preek gevoed door wonderen en tekenen. Laten wij weer een Handelingen-kerk worden zoals broeder Zijlstra dit zo mooi kan duiden en toepassen. Heer ik dank U voor het licht wat brandt in iedere kerk waar men U oprecht zoekt en dat het krachtig toe zal nemen net als Uw glorie en kracht. Shalom, Shalom. Breek door en volhard lieve mensen… de overwinning is behaald op het kruis, Zijn Bloed staat borg voor overwinning en de kracht van Zijn Geest, Zijn autoriteit en gedeeld gezag woont in ons. Amen en Amen. Kom spoedig Heer Jezus, kom.
  Jan

 19. t. koster zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2020 om 15:55

  Het is niet zo belangrijk hoe lang een preek duurt.
  Wat wel belangrijk is dat over de noodzaak van bekering gepreekt wordt.
  Dat de geboorte, kruisiging en opstanding centraal staat.
  Dat Jezus die gekruisigd is wordt verkondigd in de preek. De overwinning is behaald op het kruis.
  Hij is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de Hemel, om daar plaats te bereiden voor een ieder die in zijn aardse leven tot bekering komt eens Thuis te halen. Of als de wederkomst daar is wordt opgenomen in zijn Heerlijkheid.

 20. Jedidja zegt:
  Geplaatst op zondag 20 september 2020 om 20:54

  Mooi Cors! Nr 13.

  Bij ons in de kerk zijn ook weer bijbelstudies, gewoon in de kerk zelf, wat is dat anders dan de diensten? Lijkt me niet zo moeilijk.

 21. Harold zegt:
  Geplaatst op maandag 21 september 2020 om 7:42

  Er zullen uitzonderingen zijn, maar het is helemaal niet vreemd, kerken zijn afgedwaald van het ware woord. In Openbaring lezen we dat de kerken worden uitgespuwd, want zij zijn noch warm, noch koud. Kerken en gemeentes zijn instellingen geworden, waarbij het draait om betalende leden en macht, gedoopt in een sausje met de naam Jezus. Nogmaals, er zijn uitzonderingen. Maar in dezelfde tekst in Openbaring, waar de lauwe kerken worden uitgespuwd, staat ook een mooie bemoediging: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar Mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.” Hier draait het uiteindelijk om, niet de religie of kerk waartoe je behoort, maar of jij de deur openmaakt voor een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

 22. maria zegt:
  Geplaatst op maandag 21 september 2020 om 11:27

  Het lijkt er bij ons in de Parousia gemeente op of de preek niet erg belangrijk is.
  Vooral vriendelijk preken en de jeugd niet op de tenen trappen.
  Met daarbij harde muziek vooral door de jeugd gespeeld.

 23. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 21 september 2020 om 11:27

  Het is altijd moeilijk om een preek te houden die aan alle verwachtingen beantwoordt, er moet aandacht zijn voor kinderen, tieners en voor de rest van de gemeente. Een dominee is natuurlijk geen alleskunner, maar wat gezegd werd, om voor de predikanten te bidden, is natuurlijk wel heel belangrijk. Verder gaat het niet om het feit, of wij het naar onze zin hebben (ook weer wel) maar of er voluit de bijbelse waarheid aan het licht komt, en of God aan Zijn eer komt. Persoonlijk vind ik bevindelijke prediking wel fijn, maar niet alles wat in de bijbel staat is strelend voor ons. Een poosje geleden werd er gezegd dat wij niet verloren zullen gaan om onze zonden, maar in de allereerste plaats om ons ONGELOOF! Dat was voor mijzelf een eye-opener! Waarmee ik maar zeggen wil, dat als het goed is, er elke keer weer wat nieuws is te leren. Ook dominees zijn mensen, maar de bijbel blijft, evenals Godzelf, eender, en goede uitleg is van het grootste belang.

  Weer hartelijk dank voor deze brief.

  Aka

 24. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 21 september 2020 om 13:09

  Harold, ik vind dit een heel mooie reactie van je: dat God het nooit opgeeft en dat Hij steeds klopt aan de deur van ons hart en wil dat ieder mens behouden wordt.

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 21 september 2020 om 14:38

  Beste Dirk,
  Ben het er zeker mee eens. Soms zijn de preken zonder enige diepgang. Ik denk dat dominees/voorgangers enz. die dit aangaat eens zouden moeten denken aan onze broeders en zusters in landen waar geen vrijheid van geloof is, behalve voor hindoes, boeddhisten en moslims. Deze geloofsgenoten smachten naar een goede prediking met inhoud. Zoals bekend zal dan zoiets fluisterend moeten gebracht worden want zelfs de buren kunnen je verraden.

 26. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 september 2020 om 11:45

  In onze beeldcultuur waarin mensen (jongeren en ouderen) niet meer lezen heeft een krachtige korte preek over verloren zijn en verlossing door Jezus Christus meer invloed dan een preek van een uur waarbij veel mensen indutten en jongeren met hun mobieltjes gaan spelen, volgens mij.

 27. Musje zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 september 2020 om 16:45

  Mag ik dit heerlijke en indrukwekkend filmpje met jullie allemaal delen?
  Als we toch zo’n liefde voor het Woord mogen hebben, dan kan je spreken van een opwekking.
  God wil en kan het weer levend en fris maken door de kracht van Zijn Geest.
  En dat is niet leeftijdsgebonden, het is beschikbaar voor jong en oud.
  Maar…. er was zéér om gebeden en men had zich voorbereid op de komst van Gods Woord.
  Laten wij ook zo verwachtingsvol bidden en niet vertragen!
  https://www.youtube.com/watch?v=kPoztSsJZoQ

 28. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 september 2020 om 19:27

  Krijg geen verbinding met de link van Musje.
  Maar heb meerdere keren gelezen uit de Nieuwsbrieven van Wycliffe hoe verheugd en blij ze waren met de Bijbel in hun eigen taal. Het moet onze ogen openen hoe normaal wij het vinden dat we een Bijbel hebben en soms meerdere. En dat wij in kerkgebouwen onze diensten kunnen beleggen, terwijl zij vaak in de buitenlucht in weer en wind dat moeten doen en er toch zoveel blijdschap en liefde voor de Heere Jezus en voor elkaar van de gezichten afstraalt. Daar mogen en moeten wij allen jaloers op zijn.

 29. FCG Velema zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2020 om 12:05

  Staat er niet in Gods Woord: In Timoteüs 4:3 staat: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.”

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden