Alleen voor mannen…

Ik las een opmerkelijk bericht. Over mannen (en wellicht ook vrouwen…) die verlangen naar preken met meer diepgang. Te lang speelde men in veel samenkomsten in op de gevoelens van de bezoekers. Een samenkomst moet ‘goed’ voelen, een feest zijn. Het moet prettig zijn…

O, hoe vaag! Dat is niet de taal van de Bijbel. Die heeft een ongekende diepgang. Welke voorganger kan het bijvoorbeeld Mozes nazeggen: ‘Laat mijn leer neerdruppelen als de regen, laten mijn woorden stromen als de dauw’ (Deuteronomium 32:2).

Het is een enorme winst wanneer de knop omgaat bij voorgangers en predikanten. Dat ze het aandurven om (weer) met een stevige preek te komen. Voorgangers die binnen een kwartiertje klaar zijn met hun ‘preek’, zouden we geen predikers moeten noemen. En luisteraars die na vijftien minuten al op hun horloge kijken, zijn wellicht ‘verwend’ met korte slappe preekjes, of – dat kan ook – zitten te luisteren naar een slaapverwekkende preek.

Laat de Bijbel opengaan in onze samenkomsten! Langer dan de zangbundels. We hadden het kunnen weten. ‘Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart…’ (Hebreeën 4:12).
En: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek’ (Romeinen 1:16).

En mannen, onderzoek het Woord van God. En dat gebeurt ook. Dat is het goede nieuws. Het was een voorrecht om vorige week met een groep mannen een avond lang in de openlucht rond een kampvuur de Bijbel te mogen openen, om samen na te denken over de heiligheid van God.

Het risico is wel aanwezig dat je dan de smaak te pakken krijgt. Laat dat dan ook maar weten aan uw voorganger, uw predikant. Dat u verlangt naar (meer) geestelijke diepgang in zijn preken. Vergeet niet hem voor Gods troon te brengen in uw gebeden. Reken maar dat Hij dan Zijn zegen overvloedig wil schenken. En dat u ook (weer) graag naar de samenkomsten gaat. Om te horen wat de Heere tot u wil zeggen, door Zijn Woord en Geest.

Dirk van Genderen