Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geef je zorgen in handen van de Heere! (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2020, 16:47 door Dirk A A

Misschien maakt u zich veel zorgen, hebt u last van angsten, bent u onrustig. Zorgen over de snelle toename van het aantal coronabesmettingen, zorgen over uw gezondheid, uw kinderen, uw man, uw vrouw, uw werk, uw financiële situatie, over de toestand in de wereld. Zorgen drukken je terneer, kunnen je depressief maken, je verlammen. Zorgen kunnen alle geestelijke vreugde uit je leven wegnemen.

Ik weet uit mijn eigen leven hoe funest het is om je leven te laten beheersen door zorgen. Maar soms gebeurt het, weet je niet hoe je je zorgen en je angsten los moet laten. Ik hoop en bid dat de Here dit commentaar kan gebruiken om u te bemoedigen, te troosten, en de weg te wijzen naar Hem.

De Heere stuurt u niet weg…
In de Bijbel wordt diverse keren gesproken over zorgen, over angsten. De Heere Jezus neemt dat serieus, stuurt ons niet weg, schrijft ons niet af omdat we bezorgd zijn of angsten hebben. Zelf voelen we ons misschien minderwaardig, anderen kijken op u neer, of vinden u maar een zwakke gelovige, maar de Heere stuurt u niet weg. Hij is bij u, gaat met u mee, wil u troosten, bemoedigen, ondersteunen, voor u zorgen.

In Spreuken 12:25 staat: Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.
In Filippenzen 4:6 en 7 lezen we:
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
1 Petrus 5:7 zegt: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’


De Heere wil ons leren ons vertrouwen op Hem alleen te stellen, in de vaste zekerheid dat ons leven in Zijn hand is, wat er ook gebeurt. Hij wil Zijn rust en Zijn vrede in ons hart geven.
In Psalm 33 klinkt het:
18 Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,
op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,
19 om hun ziel te redden van de dood
en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is.
20. Onze ziel verwacht de HEERE,
Hij is onze hulp en ons schild.
21. Want ons hart is in Hem verblijd,
omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.

Je angsten en je zorgen kunnen zo groot zijn, dat je maar beter hulp kunt zoeken. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Klop aan bij je huisarts, je predikant of voorganger, een goede kennis. Praat erover. Het kan al enorm helpen je zorgen bespreekbaar te maken.
In sommige gevallen kan (tijdelijk) medicatie nodig zijn. Daar hoef je je niet voor te schamen. Zoals de één medicijnen nodig heeft tegen hoge bloeddruk of suikerziekte, zo kan een ander medicijnen nodig hebben om angsten en spanningen beheersbaar te houden. Laat je niet aanpraten dat er dan iets mist aan je geloof¸ je vertrouwen op de Heere. Je mag Hem er juist voor danken.

Er kunnen ook aanwijsbare oorzaken zijn voor onze zorgen en spanningen. Zo kunnen (verborgen) zonden de oorzaak zijn van veel ellende in ons leven. In de eerste zeven verzen van Psalm 32 brengt David heel treffend onder woorden wat er met hem gebeurde zolang hij zweeg over zijn overspel met Bathseba, de vrouw van Uria.

1 Een onderwijzing van David.
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
van wie de zonde bedekt is.
2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent,
en in wiens geest geen bedrog is.
3 Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4 Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela
5 Mijn zonde maakte ik U bekend,
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
En U vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela
6 Daarom zal iedere heilige tot U bidden
ten tijde dat U Zich laat vinden.
Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
zal hem niet bereiken.
7 U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela


Gods hand drukte op David, de man Gods. De Heere wist wat Hij had gedaan: zijn overspel met Bathseba en het laten doden van Uria, haar man. Zolang David zweeg, teerden zijn beenderen weg. Hij liep rond met een groot geheim. Wat kan de zonde veel kapot maken. Laten we dat nooit onderschatten.

Bij de Heere is vergeving
Maar gelukkig, bij de Heere is vergeving. Daar getuigt David ook van. Hij maakte zijn zonden aan Hem bekend, beleed zijn zonden. En de Heere vergaf zijn overtredingen. Dan jubelt David het uit: ‘Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.’

David weet hoe volledig de vergeving van de Heere is: ‘Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.’
In het laatste vers klinkt het: ‘U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid.’

Na zijn zonde met Bathseba zal hij benauwdheid gekend hebben. Angst dat het overspel ontdekt zou worden, dat het bekend zou worden wat hij met Uria had gedaan.
Maar nadat hij zijn zonden had beleden en vergeving had ontvangen, wist hij dat de Heere weer Zijn schuilplaats was. Zijn benauwdheid, zijn angsten waren weg, hij kon weer ademhalen en hij kon de Heere weer lof zingen.
Toch waren de gevolgen van zijn zonde buitengewoon ingrijpend. Er kwam strijd in zijn gezinsleven. Ondanks dat was Gods vergeving volkomen.

Ik denk ook aan Mattheus 6, de Bergrede. Vanaf vers 25 spreekt de Heere Jezus daar over bezorgd-zijn. Hij ziet dat de mensen zich soms zorgen maken over hun eten, hun drinken, hun levensonderhoud, vul maar in. In vers 25 – 29 zegt Hij:

25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.


In de volgende verzen, 30 – 34 volgt dan de oproep om op de Here te vertrouwen, als medicijn tegen het bezorgd-zijn.
30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Dit is zo bemoedigend, maar niet gemakkelijk. We mogen het leren ons vertrouwen op Hem te stellen, ons leven in Zijn hand te geven. Je mag het tegen Hem zeggen: ‘Heere, ik vind het moeilijk, ik weet het niet meer, maar ik weet niet tot wie ik anders heen moet gaan, dan naar U. Op U stel ik mijn vertrouwen en ik geloof dat U zult zorgen, zult voorzien in al mijn noden en behoeften.’
En dan zegt de Heere: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Mattheus 11:28). Dat wens ik u allen van harte toe!

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. J.P. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 oktober 2020 om 22:05

  Bedankt broeder Dirk voor deze geweldig fijne lezing. God’s Zegen toegewenst voor uw zo belangrijke werk!

 2. Mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2020 om 12:48

  Amen.
  Zeer bemoedigend. Met name voor en in deze tijd.!

 3. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2020 om 13:37

  Bedankt Dirk voor dit bemoedigende commentaar.
  Het is zeker niet makkelijk om je zorgen/angsten los te laten. Heb dat zelf ook wel ervaren. En zeker tijdens de corona pandemie kan de angst je verlammen. Laten we onze angsten aan Hem geven.
  Door gebed kunnen we rust ervaren. Worden we getroost. God houdt alles in Zijn Hand. Als we Jezus kennen zijn we veilig en geborgen bij Hem. Daar mogen we op vertrouwen. Dat geeft ontspanning. We hebben als we ons leven aan Jezus geven een prachtige eeuwig durende toekomst. En dat geeft rust in deze onrustige wereld.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 oktober 2020 om 23:47

  “Door bezorgd te zijn, kan je geen el aan je leven toevoegen” zegt Jezus en toch…… Als je zorgen hebt dan kan je er niet omheen…… Het zijn deze zorgen, die ik wegbreng in mijn gebeden!! Ik moest leren ze niet mee terug te nemen om er morgen weer voor te bidden!! Wegbrengen is voor mij “weg”!! Dat is vaak heel moeilijk. Morgen echter, dank ik in mijn gebed dat ik ze weg mocht brengen!!

 5. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2020 om 0:00

  Hartelijk dank voor deze bemoedigende nieuwsbrief.
  Zie er iedere week naar uit !!
  Zo mogen we elkaar bemoedigen.

 6. Cynt zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2020 om 7:02

  Heel mooi, Dirk. Alle teksten die je deelt, maar zeker het stuk van David uit psalm 32! Vertel het maar! En ontvang Zijn genade! Dan kun je weer verder.. wat een uitdaging!

 7. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2020 om 13:06

  Beste Dirk,
  De woorden die jij gebruikt zijn indrukwekkend en pakkend. Bedankt daarvoor. Ik heb geleerd in mijn lange leven, waarin heel veel dingen gebeurd zijn, dat er maar 1 weg is en dat is op de knieën gaan en Hem vertellen wat je op je hart hebt. Hij zal je aanhoren en zo’n gebed kan een rustpunt zijn in je leven. Hij, de Vader wil graag contact hebben met zijn kinderen. En ook de Here Jezus luistert naar onze gebeden. Ook voor de problemen van anderen kun je rustpunt zijn. Bid ook voor de Oogappel van God, die vandaag Simchat Tora viert. Want zij zijn ook kinderen van onze Hemelse Vader.

 8. Herma zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2020 om 14:02

  Beste Dirk,
  Van nature ben ik een piekeraar en neig naar zwaarmoedigheid. Het helpt mij om iedere ochtend bij het opstaan de Eeuwige te danken voor alle dingen die goed gaan. Met mijn man en ik, met de kinderen, met het feit dat we relatief gezond zijn, dat al onze dierbaren gezond zijn, dat we in vrede, vrijheid en welvaart leven. En geloof me Dirk: dat helpt. Een voorbeeld voor mij zijn de orthodox joodse gelovigen en de rabbijnen die God gedurende de hele dag danken voor alles. Die naar de lucht kijken en danken voor Zijn zon, die door de regen lopen en de Eeuwige danken voor de regen… etc… etc. Ook het brengen van een dagelijks lofoffer door het zingen van een lied ter ere van Zijn Heilige Naam helpt mij daarin. Corona is erg, maar het kan nog véél erger. Lees de profeten er maar op na. Gods Woord is tenslotte niet alléén voor Israël bedoeld maar voor de hele wereld. Ik denk dat iedereen dit kan beamen. Maar Israël is al door veel lijden heengegaan. Daarom danken ze de Eeuwige voor het goede en voor het kwade. Als het kwade komt is dat een aanwijzing om ons daaronder te bukken en ons te verootmoedigen en niet om in opstand te komen. Ik heb geleerd dat piekeren komt door controledwang en dat ik dan tekort schiet in geloof. Jezus heeft Zijn bloed aangebracht op de posten van onze deur en we erop mogen vertrouwen dat de verderfengel aan onze deur voorbij gaat. De Heere zei geprezen voor nu en voor immer. Halleluja

 9. Sjaak Oosterman zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2020 om 16:44

  Beste Dirk evenals Herma en anderen ben ook ik een piekeraar. Echter ben ik ook onderzoekend en ik vaar niet blind op wat de media en overheid (RIVM) voorspiegelen. Er is veel angst en zorg m.b.t het virus en dat bemerk ik ook bij jou. Je geestelijke bemoedigingen waardeer ik zeer. Ik zou er echter ook een rationele bemoediging aan willen toevoegen. Deze overheid gesteund door kritiekloze media wakkert de angst in de maatschappij aan met alle ontwrichtende gevolgen. Het gevleugelde woord daarbij is “besmettingen” of zelfs “Corona besmettingen”. Men suggereert of zegt dat er bv 6000 mensen op 1 dag besmet werden met het covid virus. Het laatste is allerminst het geval. De PCR test die nog steeds wordt gebruikt is niet geschikt om levend virus aan te tonen. Dit is inmiddels door Jaap van Dissel en zelfs Hugo de Jonge toegegeven. In plaats van het over “besmettingen” te hebben dient men over “positief geteste personen te hebben”. Ik heb op basis van de cijfers die op het Corona dashboard staan een eenvoudige berekening gemaakt. Het resultaat: van het aantal “besmette” personen beland slechts 1% in het ziekenhuis en daarvan weer 40% op de IC. Daarbij is de gemiddelde verblijftijd op de IC door medicatie verkort naar 10 dagen. Bovendien is de mortaliteit sterk gedaald. Toch lijkt er een harde lockdown te worden aangekondigd. Voor mij is het een bewijs dat de angst regeert en de ratio ver te zoeken is. Klein lichtpuntje blijft het in de schijnwerpers raken van de kerken met de voorbeelden die jij aanhaalt incluis. We hebben buiten de ratio ook nog een Woord voor de wereld.

 10. winniewijling zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2020 om 17:35

  Beste broeder, dit is wat wij nodig hebben, bemoedigende woorden en wens je Gods rijke zegen toe in je bediening; gr Winnie

 11. Saskia zegt:
  Geplaatst op zondag 11 oktober 2020 om 21:37

  Beste Dirk, al jaren lees ik je nieuwsbrieven met grote dankbaarheid. Sinds je je mening hebt geuit over christenen die zonder harde bewijzen in complot theorieën geloven, ben ik kritischer geworden. Zou je eens kennis willen nemen van de nieuwsbrieven van Franklin ter Horst? Hij is een broeder in de Heer en houdt ook grondig bij wat er in de wereld gaande is, maar dan op wat andere terreinen. Hij toont de harde bewijzen dat psalm 2:2 maar al te waar is: De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Here en tegen Zijn Gezalfde. Dus Koningen en vorsten spanden toen al samen tegen de Waarheid! De Efezebrief zegt in 2:2 en 6:12 dat de wereld beheerst wordt door duistere, geestelijke, kwade machten. Zouden dan in deze tijd, waarin steeds meer zaken in het licht van internationaal belang bekeken worden en steeds meer ‘geglobaliseerd’wordt, ongelovige leiders werkelijk in waarheid het beste met hun onderdanen voor hebben? Ik ben het eens met je visie op het onderdanig zijn aan de overheid, maar je hoeft niet alles te geloven wat de overheid zegt. Als je de nieuwsfeiten ziet die Franklin ter Horst op een rijtje zet, weet je dat je het meeste wat de overheid en de media zeggen beter niet kunt geloven. Laten we nuchter en waakzaam zijn, alles toetsen en vooral bidden voor de regering.

 12. AH zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2020 om 9:15

  Beste Dirk, ik lees ook al jaren je nieuwsbrieven met veel belangstelling. Ik sluit me aan bij de woorden van Saskia. Ik verwijs daarbij naar de video’s op Youtube van Wachter Jaap Dieleman. We mogen best kritisch zijn op onze overheid die besluiten neemt die tegen God’s regels ingaan, denk aan de 1,5 meter, gezonde mensen in quarantaine, het bijna onmogelijk maken van de kerkgang.
  Wens je verder het beste toe broeder Dirk. God’s zegen!

 13. Aka zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2020 om 17:10

  Van harte mee eens!

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2020 om 18:08

  Beste Dirk. Ik lees ook de Nieuwsbrieven van Franklin ter Horst en ben het volkomen met Saskia (n4. 11) eens.
  Ik heb je trouwens een Nieuwsbrief van hem doorgestuurd.
  Vanaf dat het Coronavirus in Nederland verscheen heb ik nooit enige angst gekend. Ben er heel nuchter mee omgegaan. Heb mijn leven gewoon doorgeleefd zoals ik altijd deed voor de Corona. Gewoon mijn boodschappen gedaan enz. Je kunt niets anders doen dan afstand houden en je handen ontsmetten. Als je het moet krijgen krijg je het toch wel al moet je je niet moedwillig in gevaar begeven. Ik ben ook gewoon, als vrijwilligster op de gesloten afdeling, elke morgen aan het werk in een Verzorgingstehuis. Moeten nu wel een mondkapje voor wat heel vervelend is, maar daardoor kun je wel een arm om een schouder slaan om mensen liefde te geven. En geloof idd niet alles wat de regering en de media zeggen. Je zult zien dat je dan veel minder angst zult hebben.

 15. JJ zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2020 om 19:36

  Dag Dirk en allen die mee lezen/reageren, ik herken me vooral in Herma, bij mij is het meer: gelukkig die treuren want zij zullen getroost worden en herkenning in wat Sjaak Oosterman schrijft.

  Wat ik vooral zie dat al die ‘praatshows’ over corona, hier corona, daar, dag in dag uit, eigenlijk achter de feiten aan lopen is. Want als ik dat allemaal aanschouw met het oog op Gods/JHWH’s Woord dan zijn al deze dingen al geschiedenis. We leven hier op aarde met de aardse tijden, we weten dat het – nu ik dit schrijf 19.15 uur is en we kunnen het inderdaad benauwd krijgen om alle angst die aangejaagd wordt en het ìs ontstellend wat er gebeurt, echtern wij christenen/Messiasbelijdenden weten toch hoe laat het is?! Wij hebben toch het Woord, het evangelie van Redding, Verlossing en Hoop?! ‘Werk aan de winkel’ dus, want de tijd genaakt, laten wij vissers van mensen zijn en Licht en Hoop delen met wie geen hoop hebben, geen licht hebben! Begin maar gewoon met wie er ook op je pad komt, we weten wie het Licht der wereld is en onlosmakelijk verbonden met Zijn eigen volk! Jeshua de Heere Jezus de Messias, Gods eigen Zoon, de Immanuel is Jahweh mèt ons. De meeste mensen denken dan meteen aan Kerst, laten we niet vergeten dat er een aantal Bijbelse profetieen op vervulling staan, laten we opzien naar de overste Leidsman en voleinder van ons geloof. Hij heeft àlles volbracht ook voor ons, voor u en mij, volg Jezus alleen en vertrouw op onze Vader in de hemel, dan kom je nooit bedrogen uit.

  Hartelijke groet en shalom

 16. cors de Kort zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2020 om 21:37

  Goed onderwerp en fijne uitwerking! Zorgen (de ander dienen) voor een ander is goed. Maar alle andere zorgen niet. Maakt u in géén ding bezorgd zegt Jezus. Dat wel doen is dus zonde, dom, slecht, onnodig en schade. Je had die gelegenheid ook kunnen gebruiken om je zorgen op Hem te werpen, je aan Hem over te geven als een kind, meer in afhankelijkheid van God te komen.

  De liefde drijft de vrees uit. God is liefde. Angst past niet in de hemel en is dus niet van God maar van Satan. Die moeten we weerstaan; weg ermee. Als een aardse moeder en -vader er alles over hebben voor het welzijn van hun kinderen en in barre omstandigheden zelfs eten uit hun mond “sparen”, hoeveel te meer zal God dan niet omzien naar zijn kinderen?! Hier gaat het erom om God kind te zijn, niet alleen zijn (geestelijke) volk.

  Als onze koning Willem-Alexander roept: “jongens aan tafel!” wie komen er dan? Ik neem aan zijn kinderen. Zijn bediendes horen het wel maar die komen niet. Die maken onderdeel uit van zijn volk maar niet van zijn kinderen. Zo ook geestelijk. Hieruit leren wij dat onze vrees moet zijn om Zijn stem te horen én te gehoorzamen. Om een kind te zijn en niet alleen volk. Dat heet vreze des Heren oftewel godsvrucht.

  Moge God ons genade geven dat er meer onbevreesde mensen komen. Die de komende dag toelachen. Die weten: al mijn hoofdharen en -levensdagen zijn geteld en ik ga al die dagen benutten om te leven tot lof en eer van Zijn naam.

  Paulus schreef: “ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad”.

  Hij was ook niet bang. En dat zijn mede discipelen ook niet. Die hebben God als Herder en Vader en die staan vast in het geloof, onwankelbaar in alle stormen.

 17. Jantje zegt:
  Geplaatst op maandag 12 oktober 2020 om 22:59

  Beste Dirk
  Ben niet bang of angstig… maar respect voor de virus… mijn man en ik hebben het Bijbelgedeelte uit Mattheus 28:20 mee gekregen bij ons huwelijk bijna 53 jaar geleden… daar geloven wij in en dit hebben wij door de jaren heen ervaren. En wij weten uit Gods woord dat het nog veel erger wordt… maar wij vertrouwen op Gods belofte. En wat ons overkomt wij weten dat wij gered zijn door het dierbaar bloed van Jezus Christus die al onze zonden op zich heeft genomen. Wens jou en je gezin, Gods onmisbare zegen toe… dankjewel voor jouw nieuwsbrief Dirk…🌿🌻

 18. Christi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 oktober 2020 om 12:52

  Shalom Dirk
  Fijne column om ons vertrouwen op de Here te stellen in alles!
  Eigenlijk mogen we niet reageren op elkaar, maar ja doordat sommigen het wel doen, doe ik het nu ook maar!
  Met Saskia en AH ben ik het niet eens!
  Het virus dwaalt rond over deze wereld en de ziekenhuizen lopen vol in ons land met Corona-patiënten, dus daarom moeten we voorzichtig zijn en met de verpleegkundigen (waarvan er te weinig zijn) en artsen rekening houden!
  Ik heb ook een YouTube filmpje van Jaap Dieleman, Daniël Deutekom, Pedro Kuyt en Willem Engel beluisterd en deze mensen hebben het meer over de macht van de overheid, die we vooral niet moeten gehoorzamen dan over het Virus.
  Deze mannen, behalve Willem Engel, zijn fijne gelovigen, maar in dit opzicht om eventueel op te staan tegen de overheid en te gaan demonstreren in Den Haag met het motto ‘latenwijaanbidden’, dat kan niet mijns inziens, als gelovigen.
  Blijf nuchter en waakzaam, zeker, maar ook geldt onze naaste lief te hebben als onszelf!
  En anders maar even een rondje langs de ic’s en de Corona-afdelingen maken!

 19. René Postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 oktober 2020 om 13:55

  Angst is een slechte raadgever. Bezorgd mogen we gerust zijn. Ook ik lees Franklin ter Horst, en daar zit veel wijsheid in. Maar hij heeft de wijsheid niet in pacht. Het is geen gewoon griepje. De zorg in Nederland kan het niet aan. Natuurlijk zijn hier achterliggende gronden, over het eindgebeuren, zoals beschreven in Openbaring. Juist nu zijn de mensen in verwarring, en dat zal nog veel groter worden. De wereld staat in brand, en zoekt naar leiding die de mens rust geeft. Is toch niet zo vreemd, staat in Openbaring. Tijd voor ons om uit de kerken te gaan, en om te zaaien, het goede nieuws. We zijn hier maar tijdelijk. Ik vind het interessant om te lezen de site van franklin ter Horst, al kan ik mij wel ergeren, af en toe over zijn taalgebruik. Hij beschrijft over duivelse machten in deze wereld, die de leiding over willen nemen. Graag had ik bij Franklin ter Horst minder eenzijdigheid gelezen. Hij vergeet vaak extreem rechts in deze wereld te benoemen, in deze tijd. Maar dat zijn vaak conservatieve Christenen. Lees alles met een kritisch oog, en bid om wijsheid. De eindtijd gaat anders als wij denken. Blijf dicht bij de Here en vraag om wijsheid. Tijd om te zaaien.

 20. TVB zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 oktober 2020 om 16:51

  Ik moet gehoorzaam zijn aan de overheid, die door God is aangesteld. Zo lees ik het tenminste in mijn Bijbel. Romeinen 13. Natuurlijk moet dat alles in de Heer, mag het mijn trouw aan Hem niet in de weg staan, maar ik heb nog geen maatregelen gehoord die mijn gehoorzaamheid aan God in de weg staan.

 21. DrM zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 oktober 2020 om 10:50

  Inderdaad, Xandernieuws en Franklin ter Horst benoemen niet de gevaren van extreemrechts en het gevaar van dat de antichrist wel eens uit de rechts-conservatieve hoek kan komen om juist rechts-conservatieve naam- en cultuurchristenen aan zich te binden. Als je bedenkt hoe partijen als bijv. de PVV en het Forum voor Democratie prat gaan op het (cultuur)christendom.

  Het grote gevaar van het complotdenken als het gaat om bijv. het Coronavaccin, Bill Gates, depopulatie, vrijheidsbeperkende Coronamaatregelen, Nieuwe Wereld Orde, het klimaat, dictatoriale wereldregering vanuit de VN, enz., is dat daardoor gemakkelijk ergens in Europa een gevaarlijke politicus de macht zal grijpen en een Europese dictatuur zal weten te vestigen. Een sluwe politicus die in zal spelen op de angstgevoelens die onder de gewone burgers leven als het om het Coronavaccin, Nieuwe Wereld Orde, VN-dictatuur, enz. gaat. En ook dat hij zal claimen dat hij juist tegen de Nieuwe Wereld Orde en tegen de Klimaat- en Coronamaatregelen is om aan de macht te kunnen komen. Komt hij aan de macht, dan zijn wij veel verder van huis.

 22. Anna2 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2020 om 16:14

  Helaas is het geen complot, het kwaad werd alrede gewrocht en dat manifesteert zich steeds openlijker. Er zijn bewijzen over quantum dot tattoo, er wordt openlijk gesproken over NWO, de paus toont steeds meer waar hij voor staat. Economieën worden kapot gemaakt. Door links wordt altijd gewezen naar ‘gevaarlijk rechts’, door links worden Christenen weggezet als wit, hatelijk, bekrompen, complotdenkers et cetera. Ondertussen ziet de hele wereld de vruchten van links. Links noemt zich liberaal, sociaal, ruimdenkend, democratisch. We leven in een tijd waar goed slecht genoemd wordt en slecht goed. Ik weet niks van politiek, interesseer me er niet voor. Wij hebben een Koning der koningen en Heer der heerscharen. Heel de wereld zal buigen voor Hem. Het zal geschieden.
  Wil je de waarheid weten zie op Jezus. Zie niet angstig om je heen naar de woeste golven zie op Hem, Hij laat je niet zinken.
  Zie David Döring met ‘omdat Hij leeft/weil Er lebt’ op panfluit (youtube), dan word je weer blij.
  We mogen ook niet meer jodelen, dus zorg dat je niet per ongeluk op iemands tenen staat.

 23. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 oktober 2020 om 12:28

  We leven in een wonderbaarlijke wereld… Gelukkig kunnen we deze weg bewandelen met GOD!
  Ik zou u willen waarschuwen, nadat ik een video van een neurologe heb bekeken.
  Zij stelt, dat na een uur dragen van een mondkapje, u reeds schade aanricht aan uw hersenen en aan al uw organen! Deze schade is onomkeerbaar! Mede kan het dragen van een mondkapje bijdragen aan een vroege dementie…Wegens te weinig zuurstof binnen krijgen…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden