Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Heere is mijn Herder (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 oktober 2020, 11:48 door Dirk A A

‘De HEERE is mijn Herder…’ Deze woorden uit Psalm 23 hebben de eeuwen door al zeer vele gelovigen bemoedigd, in alle mogelijke situaties. En ook nu, anno 2020, te midden van de coronacrisis. Ik hoorde het van nabij. Wat een troost kan de Heere ons door zo’n Psalm schenken.

Een herder zorgt; een herder leidt; een herder wijst de weg; een herder verzorgt dat éne lammetje dat gewond is; een herder zoekt uren naar dat ene lammetje dat verdwaald is. Vaak vinden we het veel moeilijker om de woorden die volgen uit te spreken: ‘…mij ontbreekt niets…’

Ik vermoed dat deze Psalm één van de meest geliefde Psalmen is. Misschien betekent Psalm 23 ook voor u heel veel. De Psalm waaraan u zich vastklemde toen het moeilijk was in uw leven. De Psalmwoorden – woorden van de Heere zelf – die u troosten, die u bemoedigen. In tijden van verdriet, van zorg, van tegenslag. Maar ook woorden waarmee u God grootmaakt, looft en prijst.

In de Bijbel wordt God in Genesis 48 voor het eerst met een herder vergeleken, en wel door Jakob, in zijn zegen voor zijn zoon Jozef:
De God voor Wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izak, gewandeld hebben,
de God Die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag…
(vers 15).

Dat David zegt ‘De HEERE is mijn Herder’ geeft aan dat hij een persoonlijke relatie met de Heere had. Een intieme relatie. David kende de Heere en de Heere kende hem.
David was zelf schaapherder. Zoals hij alle schapen kende, zo kende de Heere hem. Zoals de schapen hem vertrouwden, zo vertrouwde hij de Heere.
Het spreken over de Heere als mijn Herder, Die zorgt en beschermt, is als een getuigenis tegenover onzekerheid, dreiging, gevaar en angst. Wat er ook gebeurt, op Hem kan ik aan. Ik zal niet vrezen en ik zal niets tekort komen.

‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Het zijn zulke bekende woorden in vers 1 van Psalm 23, dat de werkelijke betekenis misschien nauwelijks meer tot ons doordringt.
Als het voor de wind gaat in ons leven, als de zon schijnt, is het gemakkelijk om te zeggen en te zingen: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’
Maar als de stormen woeden, als we missen waarnaar we zo verlangen, dan wordt het veel moeilijker om die woorden ‘…mij ontbreekt niets…’ mee te spreken en mee te bidden.

Toch weet ik uit ervaring dat de Heere ons dit wel wil leren. Dat we ons zo kunnen verheugen in de Heere Jezus en in wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis en in Zijn opstanding, dat we zo vol zijn van Hem, en ons in Hem verheugen, dat we door genade kunnen zingen: ‘…mij ontbreekt niets…’ Omdat de Heere Jezus alles voor ons is. En omdat we mogen leren, stapje voor stapje, dat we in alles op Hem kunnen en mogen vertrouwen. En dat we het zeker weten: ‘De Heere zal voor mij zorgen, hoe de situatie ook is.’ Wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen.

De woorden ‘mij ontbreekt niets’ spreken over de situatie op dit moment, maar ook over de toekomst. Mij ontbreekt nu niets, mij zal ook in de toekomst niets ontbreken. Omdat de Heere mijn Herder is…
David had dit geleerd. Eerst spreekt hij in deze Psalm over de goedheid van de Herder:
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam 
(vers 2 en 3).

David zorgde ervoor dat het zijn schapen aan niets ontbrak. Daarom kon hij zingen: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Ook al wilden de schapen misschien wel eens naar een weide met mooier gras, zoals de kudde van die andere herder, ze waren toch tevreden als hun eigen herder maar bij hen was. Ook als wij wel eens denken iets te missen wat een ander wel heeft, dan nog is de aanwezigheid van de goede Herder ons meer waard dan al het andere.

En zoals David zorgde voor zijn schapen en hun op tijd rust, voedsel en water gaf, zo ‘doet de Heere David neerliggen in grazige weiden en leidt Hij hem zachtjes naar stille wateren.’
Zoals een herder zijn schapen leidt op de goede en veilige weg en de schapen soms zichtbaar blij zijn als de herder bij hen is – ik weet het, ik had vroeger ook schapen – zo kan David zeggen: ‘Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van Zijn Naam.’ Zijn weg is de beste weg, de veilige weg en de heilige weg.

David verheugt zich in de Heere, in de God van Zijn heil. Zo mogen ook wij ons in Hem verheugen, Die in de Heere Jezus Christus, onze Vader is. Die ons Zijn heil schenkt.
Een schaap weet: op de herder kan ik aan, op hem kan ik vertrouwen. Zo mogen ook wij op de Heere Jezus vertrouwen, op Hem Die gezegd heeft: ‘Ik ben de goede Herder; de goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen’ (Johannes 10:11).

En hoe gevaarlijk de situatie ook is voor de schapen, zelfs al is er een beer of een leeuw in de nabijheid, of een ravijn, of als er een onweer losbarst of een storm, de schapen voelen zich veilig bij de herder. Zo voelde ook David zich veilig bij de Heere: ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’ Wat een troost ook voor ons, wat een bemoediging.

Net als aan David wil de Heere het ons ook leren ons vertrouwen helemaal op Hem te stellen. Dan hoeven we niet te vrezen, in welke situatie we ons ook bevinden. Al zouden we voor de poorten van de eeuwigheid staan, al moeten we door een dal vol schaduw van de dood, als de wereld om ons heen wankelt, als we ons door iedereen onbegrepen voelen, dan hoeven we niet te vrezen.

Onze reactie is vaak zo anders. We raken in paniek, we zeggen misschien: ‘We kunnen pas gelukkig zijn als we dat en dat hebben…’. En we vragen ons af: ‘Waarom moet ik dit missen?’; ‘Waarom geeft de Heere me dit niet?’
Er zijn vragen waar wij in dit leven geen antwoord op krijgen. Maar dwars door alles heen wil de Heere Jezus ons leren ons vertrouwen helemaal op Hem te stellen.

In Johannes 10:14 en 15 noemt de Heere Jezus Zichzelf de goede Herder.
Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en wordt door de Mijnen gekend,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen
.

In de laatste twee verzen van deze mooie Psalm 23 zingt David nog:
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

David verheugt zich in de Heere. Laten ook wij ons zo verheugen over en verblijden in de Heere Jezus.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2020 om 15:44

  Laten we op die Herder vertrouwen. Uit eigen ervaring weet ik dat het soms moeilijk is om vertrouwen te hebben in Hem. Ook ik ben wel eens angstig geweest, en soms nog wel. Dan worstel ik als het ware met God. Maar Hij laat niet los, en dat voel je. Zelf in gebed is goed, maar wat is het dan ook mooi als je samen met iemand kunt bidden. Een broeder of zuster die je kan bemoedigen. Dat ervaar ik als waardevol. Samen bidden, wat gaat daar een kracht vanuit. Zo gebruikt God ook broeders en zusters om elkaar te bemoedigen. En dat hebben we zo nodig. En dan besef je ook dat de Heer onze Herder is. Ook in deze corona crisis, of als je ziek bent, of wat voor leed je ook treft. Bij Hem mogen we schuilen. Hij zorgt voor ons. De Heer is mijn Herder.

 2. cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2020 om 13:19

  De Here is mijn herder. Dat kunnen zij zeggen die Hem als hun herder weten en die zich ook door Hem laten leiden. Als je ongehoorzaam of onoplettend bent en je laat je leiden door Satan of door je vlees dan kun je dat dus niet zeggen. Als je bijvoorbeeld door hebzucht, middels een flinke lening, een te dure auto hebt gekocht en die niet meer kunt betalen, dan komt dat probleem niet van De Herder. Maar je kunt er wel van leren. Of als je je door je drift laat leiden en er komt ruzie en verwijdering, dan valt dat ook niet de Herder te verwijten.

  Je laten leiden door De Geest daarentegen geeft rust. Wandelt door de Geest en voldoet niet aan de begeren van het vlees (Gal 5:16). Door het kruis vinden dan de hebzucht, de eerzucht, de ontevredenheid, de irritatie, het ongeduld de dood en komen de deugden van Christus rijkelijk te voorschijn (2 Cor. 4:10). Dat zijn pas grazige weiden, ook als het leven “tegen zit”.

 3. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2020 om 13:40

  Beste Dirk, Ik heb ook een aantal keren gezegd tegen mensen die naar een kerk gaan en ook andere mensen, waarom gaan de kerken niet gezamenlijk in gebed. Hij is almachtig. Samen bidden geeft kracht en kan tot steun zijn voor anderen. Psalm 23 is een hele mooie psalm, die werd ook gelezen door de leider van een groep mensen in Ein Gedi. Je voelt direct de aanwezigheid van die Herder.
  Persoonlijk ga ik voor Psalm 116. Er zijn allerlei verhalen die mensen doen over de Coronavirus. Er is maar een ding wat je kunt doen: in gebed gaan met God.

 4. Derk Harm zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2020 om 14:08

  Dank je wel voor dit mooie commentaar Dirk.

  Wat ik ook hoorde, en wat ik niet kan controleren, want ik beheers het Hebreeuws niet is, dat je óók i.p.v. De Heer is mijn Herder, MIJ ontbreekt niets, MAG lezen: IK ontbreek niet!
  Zelf vind ik dat een heel mooie gedachte. IK ONTBREEK NIET. HIJ (de Goede Herder) zal er voor zorgen dat ik niet zal ontbreken.

 5. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2020 om 16:14

  Beste Dirk, ik heb nog al wat in mijn Bijbel bijgeschreven en iets wat ik vaak tegen kom is: Ken ik deze Psalm of ken ik deze HERDER? Dat is wel erg belangrijk. Over David twijfel ik geen moment maar we moeten er wel goed bij nadenken als we deze psalm zingen of reciteren. Wat ik er bij geschreven heb brengt me weer bij de les: Kan ik de psalm van harte zingen of kan ik Deze Herder van harte volgen?

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2020 om 19:27

  Juist in deze tijd hecht ik bijna nog de meeste waarde aan vers 4. (SV) “Al “GA” ik ook door een dal van de schaduw des doods, Ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij.” Juist in deze zeer diepe duisternis, waarin we nu leven “in de schaduw des doods” is dat niet niet alleen een troost, maar ook dat woordje “GA”! GA dus door, laat je niet van de wijs brengen, niet bij de pakken neerzitten in deze tijd van beproeving!! Ook het vele verzet van de wereld in deze tijd past niet voor hen, die zich christenen noemen!! Voor dat laatsten geldt ook het woordje “GA”, maar voor ons gaat het om “gaan” in vertrouwen in Hem, die ons liefheeft!! Laten we elkaar daarmee bemoedigen!!

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2020 om 22:54

  Beste Dirk,

  Wat je aan een Psalm 23 hebt, leer je pas in de donkere paden van het leven wanneer de duisternis je lijkt te omgeven met alle ellende die het je kan geven. De tekst op zulke momenten voor mij is vaak: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis.” Psalm 23:4 nbg51. Dan weet ik weer, in dit leven zal ik door diepe dalen moeten gaan van dikke duisternis. Want dat hoort bij het leven. Wij hebben een geestelijke strijd. Nog steeds, want ons is geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst.
  Ik had op facebook een preek van Charles Haddon Spurgeon geplaatst en de vraag erbij gezet: Waarmee eren wij God het meest? Als wij God liefhebben in tijden van voorspoed of als wij God liefhebben in tijden van tegenspoed? En erbij nog gezet: Denk aan het boek Job! Juist om die reden al, weet je dat het zeer Bijbels is als er moeilijke dingen op je weg komen. Als je als belijdende Christen dat niet ervaart, dan pas klopt er iets niet. Vandaar dat wij Psalm 23 ons hele leven nodig zullen hebben. Wil je Jezus volgen, zul je keer op keer met een dal in je leven geconfronteerd worden. Groeten van San

 8. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2020 om 22:57

  Beste broeder Dirk en mede gelovigen dat het licht nog mag doorbreken ook in Nederland, maar ook wereldwijd. En wij christen onze taak en roeping niet zullen gaan verzaken. Want eens zal het met de GENADETIJD gedaan zijn.
  Wanneer we gaan staan in Zijn kracht, mogen we weten dat er bergen verplaatst(kunnen) worden.
  Dit weekend waren sprekers uitgenodigd door Heart Cry en hadden (niet zo’n groot aantal bezoekers) dit mocht dus niet, zo we weten. Een van de uitgenodigde sprekers was br. Ronny Heyboer die al 26 jaar in Borneo werkt, in de djungel/boes boes. Waar toverdokter’s het geheel voor het zeggen hebben. Ze moeten offers brengen aan vele afgoden, doen ze dat een dag niet? dan ziet er slecht voor hen uit. Toch zijn er al onder de medicijnmannen/toverdokters tot de HEERE God gekomen, en dienen Hem met geheel hun hart. Ook komen er scholen, waar kinderen totaal nergens weet van hebben b.v. niet weten wat een potlood is, en hoe ze dat vasthouden moeten. God werkt daar mee, soms met grote tekenen en wonderen. Met ons verstand gewoon niet te begrijpen of te geloven.
  We wel dezelfde Almachtige God die nimmer de Zijnen vergeet. Wiens ogen wel de ganse aarde doorlopen, en geen van zijn schapen uit het oog verliest, of vergeet. Hij is een God van Liefde en Trouw.

 9. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 oktober 2020 om 23:36

  Paula schrijft:

  Merkwaardig Dirk dat ik bezig ben het boek te lezen van Phillip Keller:
  HOE EEN HERDER PSALM 23 ZIET.
  Phillip Keller heeft als jongeman acht jaar zijn brood moeten verdienen met de schapenfokkerij.
  Hij spreekt uit ervaring. Later beleefde Keller als predikant de waarden van deze psalm als herder samen met “zijn kudde”.
  Hartelijk dank voor je wekelijks commentaar.

 10. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 oktober 2020 om 23:36

  Mieneke schrijft:

  De stok van de Goede Herder die mij/ons op het juiste moment corrigeert.
  De staf van de Goede Herder “waaronder” we door mogen gaan en weten: we zijn veilig geborgen.
  Psalm 23 is een psalm die actueel is voor alle dagen van het leven.
  Niemand is zo Trouw als Jezus de Goede herder.

 11. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 oktober 2020 om 23:37

  Janet schrijft:

  Allereerst Dirk: heel mooi uitgelegd. Psalm 23 – Wat een troost in dit leven te weten dat de grote Herder voor mij, voor ons zorgt. Ik reageer even op Derk Harm. Ik heb eens door dominee Arie van der Veer horen uitleggen dat je deze zin ook zo mag lezen: Het ontbreekt mij aan niets… Ik ontbreek niet aan Hem. Ik ontbreek niet in Zijn aandacht. Hij ziet mij elk moment. Dat vind ik een hele mooie uitleg en gedachte. Door mijn MS ontbreekt er heel veel in mijn leven. Kan ik heel veel dingen niet meer en ontbreekt het mij aan gezondheid. Maar ik ontbreek niet in Zijn aandacht. Hij ziet mij in de gebrokenheid van het leven. Dat troost mij en geeft mij kracht om dit leven te leven met deze beperking.

 12. De Heere is mijn Herder zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 oktober 2020 om 16:21

  De Heere is mijn Herder.

 13. JJ zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2020 om 12:20

  “De Goede Herder”. Over de Goede Herder kunnen we lezen in Ezechiel 34 waar het gaat om een profetie over de slechte herders en de goede herders, aangrijpend wat hier besproken wordt, het is daarom van groot belang om acht te slaan op het profetisch Woord van Jahweh, de Heere God en waar de apostel Paulus voor pleit en benadrukt: veracht de profetieën niet en dooft de Geest niet uit. Dit zie ik helaas wel gebeuren doordat de kerk van alle tijden nog steeds een deel van haar wortels in de RK heeft en daardoor de christelijke kerk feitelijk alle Bijbelse profetieën wel benoemt, maar daar niet naar leeft. Misschien denkt u terwijl u dit leest: alweer iemand die kritiek heeft op de kerk? Nee, de scherpe randjes zijn er af, want dat doet pijn, hoewel ik wel diep bedroefd ben over het feit dat Jahweh’s Woord niet helemaal serieus genomen wordt en er eigen menselijke wetten en regeltjes in de omloop zijn en bij elke kerkelijke stroming weer anders, de èèn dit en de ander dat, vult u maar in. Deze week hoorde ik op Groot Nieuws Radio dat men een zodanige kijk heeft op kerkelijk Nederland dat men de kerk de grootste toneelvereniging van Nederland vindt. Echt waar, u kunt dat terugluisteren. Wat ik ook steeds meer hoor, is dat er steeds meer ‘cultuurchristendom’ is. Er is dus ècht iets aan de hand, hangt het dan van ons af? Welnee, Jahweh, de Heere God heeft niemand nodig, Hij komt tot Zijn doel met Zijn oogappel Israel, Zijn volk, de overige volken, de gehele schepping en nìet te vergeten Zijn kinderen, zonen en dochters, de gemeente van de Heere Jezus, de Goede Herder die Zijn schapen hoedt.

  Hartelijke groet en shalom

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden