Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Verlangen naar een nieuwe reformatie (34 reacties)

Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2020, 11:11 door Dirk A A

Deze zaterdag herdenken we de Reformatie, de Hervorming. Op 31 oktober 1517 kwam Maarten Luther met zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel in de Rooms-Katholieke Kerk: op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hoe staat het er ruim 500 jaar later voor in de christelijke wereld? Is het wellicht hoog tijd voor een nieuwe reformatie? Jazeker!

Hierbij heb ik alle kerken en gemeenten, christelijke organisaties, christelijke politieke partijen, kortom alle christenen op het oog. Er is zoveel matheid, lauwheid, vaagheid in onze boodschap en in ons leven.
Nu de coronacrisis om ons heen woedt en het kerkelijke leven onder druk staat, is diep in mij een diep verlangen naar een nieuwe reformatie, een herleving, een opwekking. Een reformatie die we niet zelf tot stand kunnen brengen. Daar ben ik ook vast van overtuigd. Ik heb het geprobeerd, maar het lukt mij ook niet.

Er is geen andere weg dan op de knieën te gaan. ‘Heere God, Vader in de hemel, we aanbidden U, we heiligen Uw grote Naam.
We roepen het uit: Heere, ontfermt U Zich over ons. Open onze ogen, open ons hart opnieuw voor U en voor Uw Woord. Schenk een nieuwe reformatie.

Dierbare Heere Jezus, we belijden onze schuld en onze zonden. We noemen ons christen of christelijk, maar er is vaak zo weinig van zichtbaar in de praktijk. We verkwanselen Uw boodschap. We verkwanselen de kansen die we krijgen. We schamen ons zo vaak voor U en voor Uw boodschap. We zwijgen waar we zouden kunnen, moeten spreken. We kijken de andere kant op wanneer er mensen in nood zijn.

Vanuit de crisis waarin we ons bevinden en we zo sterk onze machteloosheid ervaren, richten we onze geloofsogen op U. Alleen U kunt ons nog redden. Ontfermt U Zich over ons, schenk Uw genade, red ons, verlos ons.

Geef genade Heere Jezus, om te breken met onze afgoden, waarop we ons vertrouwen stellen: onze bankrekening, ons huis, onze baan, onze status, ons mobiel, internet, de televisie… Geef genade om ons vertrouwen alleen op U te stellen.
Heere, we zijn Israel, Uw volk, vergeten. We zijn het zicht op het Joodse volk kwijtgeraakt. We zijn vergeten Israel te zegenen en te bidden om de vrede van Jeruzalem. Te vaak wijzen we met de beschuldigende vinger naar Uw volk. Zelfs denken wij, gelovigen uit de heidenen, de plaats van Uw volk te hebben ingenomen. O Heere, vergeef, ontfermt U Zich over ons. Heere, spaar Uw volk!

Bij ons is er schaamte op ons gezicht. We buigen ons neer voor U. We verootmoedigen ons, belijden onze schuld en onze zonden. Was ons schoon, reinig ons, door Uw bloed, o Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. U gaf Uw leven om ons te redden. U onderging het oordeel dat wij hadden verdiend. Het heeft U alles gekost. Duurbetaalde genade. Dank U wel, voor die wonderbare genade.

Vervul ons opnieuw met Uw Heilige Geest. Zet ons in vuur en vlam voor U. Geeft U ons kracht en moed om ons christen-zijn zichtbaar te laten worden in onze kerken en gemeenten en ook buiten de muren van onze kerkgebouwen, in de politiek, in de samenleving, in het onderwijs, op straat.

Verlos ons van vrees voor mensen. Maak ons sterk en moedig, in Uw kracht. Geef ons vrijmoedigheid om Uw Naam te belijden.
Heere, hier is ons leven, het is voor U, de rest van ons leven. Op de plaats waar U ons hebt gesteld of nog zult stellen.
Vader in de hemel, we prijzen Uw grote Naam. U komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.’

Dirk van Genderen

34 Reacties

 1. JJ zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2020 om 15:22

  Dag Dirk en alle volgelingen:), wat een nood en ‘wanhoop’vspreekt uit jouw brief en ook een schuldbelijdenis… wat mij opvalt is dat Jahweh, de God van Israel werkelijk álles al gedaan heeft om te redden en verlossen; Jahweh gaf de 10 geboden, de gehele Torah, de boeken van Mozes, de profeten en wij leven in het hier en nu draait de wereld door! Gaan wij mèè met de wereld, draaien wij mee met de wereld of… zijn wij geheel anders omdat wij Christus hebben leren kennen? (Leren wij van de apostel Paulus die rechtstreeks onderwijs ontving door Jahweh’s Geest en zijn Messias de Heere Jezus, of is het meer de ‘kerkelijke leer’ sinds Luther’s 95 stellingen en de scheiding van de RK, het raakt inderdaad tijd voor hervorming, het opnieuw vorm geven aan de gemeenten van Jeshua de Heere Jezus en niet wèèr wat nieuws bedenken, nee, terùg naar de 1ste gemeente in Handelingen 2 die gebouwd is op de apostelen en de profeten. Dit betekent dat wij ons aansluiten bij de Messiaanse Joden, wat zou dát heilzaam zijn en een innige verbinding tot stand brengen, want immers, Jeshua de Heere Jezus Zélf heeft de scheidsmuur tussen Jood en Griek weggehaald. Het evangelie in het nieuwe verbond door Zijn bloed (vervulde profetie!), werd ook opeens bereikbaar voor de nìet-Messiaanse Joden, zij mogen er ook bij horen. Ik kan me voorstellen dat het Joodse volk niets snapt van de God van de zondag en de Heere Jezus van de zondag, als die eenheid er wel zou zijn, waar Jeshua zo hartstóchtelijk voor bad in het hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) – Vader dat zij èèn zijn, zoals wij èèn zijn, wat was dàt mooi geweest; een lìcht voor de wereld, de wereld is verward en de kerk is ook in verwarring, mijn verlangen? Terug naar de wortels van de 1ste gemeente, terug naar de huisgemeenten, in verbinding met elkaar – de liefdeband – en in verbinding met de samenleving, je eigen stad, dorp of wijk, de wereld is op drift geraakt, maar wij zijn toch niet stuurloos?! Ik denk aan: Scheepke onder Jezus hoede, Hij aan het roer! En dichtbij de Vader en dichtbij de Zoon blijven. Shalom!

 2. jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2020 om 20:24

  Beste Dirk,
  Je hoeft mijn reacties niet te plaatsen hoor, vind ik niet erg, want ze zijn in eerste instantie ook gericht aan jou. Vorige week sprak ik mijn verontrusting al uit, niet voor niets overigens, want je hebt best een behoorlijk verantwoording op je genomen door je rol als Bijbel-uitlegger.
  Maar mijn hart huilt bij het lezen van het bovenstaande.
  Buiten de verwijtende en onterechte toonzetting naar broeders en zusters, poneer je een aantal stellingen waarvan ik me afvraag of je deze wel getoetst hebt aan Gods Woord? Gods Woord met onderscheid (Fil1:10) bestuderen is niet eenvoudig, dat geef ik direct toe, maar desalniettemin wordt dit ons wel voorgeschreven te doen.
  Je stelt bijvoorbeeld dat ‘we’ het zicht op het Joodse volk zijn kwijtgeraakt. Maar wat is nu het juiste zicht? Enkel Gods Woord kan inzicht geven. Ik wil je wat teksten geven, ik zou zeggen bestudeer ze, ook in de context en passend in het plan van God met de eeuwen (aionen); Deut31:18, 32:20, Hos1:7-8, 2:15-22. Zo zijn er nog meer teksten, maar bij grondige toetsing blijkt dat Israel in deze tijd, de tijd van genade, Lo Ammi is, dat is: NIET mijn volk. Het is voor bepaalde tijd teruggezet in de lijn van de volken en heeft op dit moment geen uitzonderingspositie. God heeft in deze tijd zelfs zijn aangezicht verborgen voor hen! De vraag is dan ook of het verschil maakt, buiten nog of het zin heeft, of we nu bidden voor de vrede van Brussel of Jeruzalem? Bestudeer Gods Woord en denk er maar eens over.
  En ja, ik heb schaamte op mijn gezicht. Maar mag gelukkig beter vertrouwen op Gods Woord dat ik reeds volledig schoongewassen en gereinigd ben! Ja, verzegeld met de H.G. der beloften! Vast en zeker. AJB snijd (verdeel) het Woord van God op correcte wijze, ook dat is een dringend advies van Paulus.
  Och wat schieten mij de woorden en ruimte hier te kort om meer inzicht te geven in de ruimhartige genade van God.

 3. J.P. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 oktober 2020 om 20:48

  Dan zullen we eerst weer terug moeten gaan naar God’s woord. Dus Zijn feestdagen weer gaan vieren, de sabbat vieren, veel liederen die in de kerk worden gezongen zoals opwekking, weg doen. Niet alleen over God is liefde praten, natuurlijk is Hij liefde maar Hij is ook een God die oordeelt en dat willen helaas veel kerken/mensen niet meer horen tegenwoordig. Geen televisie meer kijken. Al die heidense (zeg duivelse) feestdagen wegdoen zoals kerst en pasen. Dus weer leven zoals in de Bijbel staat! Of dat in ons heidens Nederland nog weer goed komt? Ik betwijfel het….. Gelukkig zijn er wel al steeds meer mensen die zich bekeren maar of het tot een opwekking komt.. Ben het met u eens broeder Dirk dat we alleen door vurig gebed wat kunnen bereiken. Misschien moeten we als christenen ook veel meer in opstand komen tegen abortus, euthanasie, het bouwen van moskeeën in onze plaatsen waar maar weinig verzet tegen is. Op onze scholen waar kinderen zoveel verteld wordt over sprookjes en heksen en andere verkeerde dingen, onbijbelse dingen. Maar ik weet ook, afgezien van scholen of kleinschalige dingen dat tegen veel dingen weinig te doen is. Maar misschien zouden we het toch massaal moeten doen. Nederland heeft een grote vloek over zich afgeroepen en gaat daar de rekening nog voor betalen!!!

  Bedankt voor elke week uw fijne nieuwsbrief. Iets positiefs in een steeds donker wordende wereld

 4. R.L. Weima zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 16:15

  Beste Dirk , inderdaad schaamte bedekt ons aangezicht, als we zien wat we als kerken hebben aangericht is de gemeente G’ds. We hebben het uitverkoren volk beschuldigd van de dood van de Messiach. Dit terwijl de Messiach de wet en de profeten wel moest sterven. Hij is gestorven voor mijn zonden. Hierdoor mag ik in vrijheid tot de Vader gaan. Wij hebben het Joodse volk niet tot jaloersheid gewekt om hun Messiach ook aan te nemen als verlosser, maar wij hebben hen verder van het verlossend werk van Yeshua verdreven.
  Geen nieuwe hervorming maar een terugkeer naar Zijn woord. Zijn feesten en Zijn beloften. Samen weer de Sabbath vieren volgend de instelling van G’d. Belijden als Daniel en Nehemia dat wij onsze families en ons volk van de wegen van de Almachtige zijn afgeweken.
  Israel in ons hart nemen en bidden voor de vrede van Yerusalem .

  G’ds zegen op uw werk
  Roelof Weima

 5. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 17:45

  Dirk. Je hebt biddag i.p.v. dankdag geschreven.

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 17:53

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Dank je wel Florianne, voor je opmerkzaamheid. Het is inderdaad de Dankdag. In maart wordt de Biddag gehouden, in november de Dankdag. Dat was ik ook van plan om te schrijven, maar ik heb een fout gemaakt. Mijn excuses.

 7. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 17:57

  Reactie Dirk van Genderen op voorgaande reacties:

  Er is vrijheid om te schrijven over de sabbat en de feestdagen, maar laten we daar geen discussie over beginnen. Daar is dit niet de plaats voor.

 8. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 18:43

  Ik ben vol goede moed dat er een herleving plaats zal vinden. Hoe groot of klein die zal zijn, kan ik niet zeggen in Nederland. We moeten eerst zaaien en dan zien wat de oogst is. Ben ervan overtuigd. Men zoekt elkaar op een gegeven moment op. Wij zullen ons herenigen, en verschillen zullen weg vallen. Eensgezind zullen wij optrekken om de Here Jezus te verkondigen. De Heilige Geest zal ons bijstaan, in alle moeilijkheden die wij zullen ondervinden. Angst zal geen grip op ons hebben. De mensen zullen zeggen, wie zijn zij. Zij die vol goede moed en vreugde zijn. Zij die bespot en vervolgd worden. Met jaloersheid zullen zij naar ons kijken, omdat wij ondanks alle ontberingen staande blijven. Beste broeders en zusters, het komt goed. Wees niet bevreesd. Houd goede moed. Wees aardig en vriendelijk voor elkaar. Probeer ten alle tijden de minste te zijn. Ook al denkt een ander anders als u. Neemt u kruis op, niet omdat ik het vraag. Maar omdat de Here Jezus ons is voorgegaan. Hou vol, geef niet op. Bid om staande te blijven. Voor hernieuwde eenheid.

 9. suzanne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 21:09

  Dankjewel Dirk, voor dit aangrijpende gebed!
  Ik ben het zo met je eens. We moeten op onze knieën, ons verootmoedigen en schuld belijden!

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 21:22

  Dirk van Genderen en alle anderen tezamen. Laten we met reikhalzend verlangen uitzien naar Jezus Christus. Daar gaat een reinigende, zuiverende en heiligende werking van uit. Zodat we ook elkaar mogen begrijpen en gaan accepteren in Hem, die immers de scheidingsmuur allang geleden voor ons afgebroken heeft, op het kruis van Golgotha. Ook voor ons bidt en pleit, dat ons geloof niet zal ophouden. Zo zal de reformatie evenals het blijde Evangeliewoord wereldwijd voortgang vinden. En Gods liefde uitgedragen/verheerlijkt worden.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 22:04

  Ik was goed geschrokken over de hevige aardbeving in Ismir! Ismir is de nieuwe naam voor wat ooit Smyrna was en waarover, na Efeze de tweede van de 7 gemeenten, door Jezus aangeschreven. Er wordt in de brief gewaarschuwd tegen de duivel en een verdrukking van 10 dagen. Het valt mij op, dat er opvallend weinig publiciteit over is, zij het minimaal, alleen op de dag van de beving. Er vond daarbij ook een tsunami plaats. Is de mens zo vergeetachtig of is er iets anders dat de ogen niet zien…… Het gebeurt juist nu de hele wereld het duivelse Haloween viert….. Ik kan deze aardbeving in de profetieën verder nog niet plaatsen. Het valt me tot op heden alleen maar op…..

 12. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 22:13

  De woorden van “jij” raken mij, zij richten de schijnwerpers op de wijze zoals Jezus de sabbatten en feestdagen zoals door God ingesteld vierde en ons wijst op, hoe te wandelen in zijn wegen. In mijn omgeving heb ik mensen die keuze zien maken, een keuze waar ik vanuit mijn opvoeding niet bij groot ben gebracht, ik doel op het vieren van de sabbatten, het houden van zijn feesten, niet op de heidense dagen zoals door de RKK is ingesteld, en die wij nog steeds vieren. Deze mensen hebben hun omkeer gemaakt door de bijbel grondig te bestuderen en hebben er vervolgens voor gekozen om hun leven in te richten overeenkomstig Zijn geschreven woord. De door hen met de Bijbel onderbouwde motivatie voor hun keuze maakt mij klein, geplaagd door de vraag, hoe doorbreek mijn “traditie geloof”. Lees en onderzoek ik het Woord, dan zal het anders moeten, zover ben ik wel. Dan denk ik al die predikanten waar ik naar luister, zij hebben toch ook de Bijbel bestudeerd? Over het houden van Zijn dagen zou geen misverstand mogen bestaan, ligt daar niet de sleutel? Echt leven volgens Zijn wil, niet voor een klein deel maar geheel en al?

 13. Lya Mulder zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 oktober 2020 om 23:04

  Dank u mijnheer van Genderen,
  Zo bemoedigend voor mij. Ik voel het precies zo. U kunt het zo goed onder woorden brengen. Het ontroert mij altijd weer.

 14. Harold zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 8:09

  Helaas moet ik constateren, dat het huidige christendom niet meer is dan een religie, zoals islam, boeddhisme, enz. Alle religies, ook het christendom, gaan uit van de mens die een of andere god moeten ´pleasen´ om een plekje in het hiernamaals te bemachtigen. Juist op dit punt kon het christendom onderscheid maken. Het is juist andersom, God heeft zijn werk al volbracht met het sterven en de opstanding van de Here Jezus Christus. Aan ons nu om dit te geloven. Ik zie zoveel christenen geloven in hun religie, kerk of geloofsgemeenschap, krampachtig regeltjes proberen te onderhouden die hun kerk of religie heeft opgelegd, maar niet doorhebben dat ze juist hierdoor het offer van Jezus Christus minimaliseren. Immers als wij door opgelegde regels al ons plekje verdienen, dan is Jezus sterven toch onnodig geweest? Een nieuwe reformatie nodig? Nee, we moeten simpelweg terug naar het ware woord, de Bijbel.

 15. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 11:18

  Beste Dirk,

  Denk je werkelijk nog aan een nieuwe reformatie?
  Kijk naar de toestand in de wereld, het is bijna 12.00 uur op Gods klok wat betreft Zijn plan met deze wereld.
  Het is belangrijk mensen het goede nieuws te vertellen, nu het nog licht is.

 16. Joke zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 11:32

  Dank voor U gebed Dirk van Genderen, ik bid het van harte mee. AMEN!

 17. Bram zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 11:59

  Beste Dirk,
  Reformatie betekent verandering, hervorming, zuivering, herstel zoals het vroeger was! Dat zou ik graag willen. Zoals een profeet met twaalf apostelen, want die zie ik tot op heden helaas (nog) niet! Waar is die levende profeet, die ons leidt in deze laatste dagen? “De Ware Kerk” zou toch hetzelfde moeten zijn zoals in de tijd van Jezus en Zijn twaalf apostelen? Waar vind ik die kerk tegenwoordig? Waarom zijn er zooveeel verschillende kerken en welke is de enige ware kerk op aarde. Is de ware kerk wel op deze blauwe knikker? of zijn het allemaal de filosofieën van de mensen gemengd met Schriftuur? Hoe weet ik wanneer ik de juiste kerk heb gevonden om te worden gedoopt en niet met een paar druppeltjes op mijn hoofd, alsof ik een klein kind ben! Er zijn teveel kerken en/of “godsdiensten” in deze wereld, waar Satan regeert over de meeste mensen! We weten dat de brede weg gemakkelijk is te vinden, maar [waar] is het rechte smalle pad, dat leidt naar het eeuwige leven, dat zou ik graag willen weten! Kan iemand mij daar een logisch antwoord op geven, AJB? en bij voorbaat hartelijk dank! Shalom groeten van Bram.

 18. T.Blokland zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 13:44

  Beste broeder Dirk,
  Graag en geheel deel ik je mening en je verlangen en de uitvoering die je aanbeveelt;
  en met nog meer kracht en verlangen zie ik uit naar de Grote Morgen dat de Heere weerkomt aan het hoofd van hemelse legermachten: Hij komt met grote kracht en heerlijkheid, Hij herstelt alle dingen, Hij maakt alles nieuw, wij zullen met Hem mogen zijn in wat ons thuisland was en wat de Heere gaat terug geven: de Hof van Eden waar HIJ is, Koning der Koningen, om voor altijd bij de Heere te zijn.

 19. Mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 14:02

  Waar ik de laatste tijd veel aan denk is het volgende:
  2 dingen:
  a: we zouden wel eens aangekomen kunnen zijn op het moment dat de 10 maagden “OP WEG” moesten gaan om de Bruidegom tegemoet te gaan.
  Ze gingen en namen hun brandende lampen mee.
  We lezen niet dat degenen die een voorraad olie meenamen, onderweg de anderen nog probeerden te bekeren of hen er op attent maakten dat iedereen er op moest letten om een extra kruikje met olie mee te nemen voor geval het wat langer zou duren, voordat de ontmoeting plaats zou vinden.
  Iedere maagd was persoonlijk op weg en had voor zichzelf uitgemaakt of er extra olie nodig was of niet.
  Ik vraag mij dan ook af of het nu nog noodzakelijk is om de mensen te vertellen over God/JHWH, Christus Jezus en de Heilige Geest.
  Moet een ieder nu op dit moment niet persoonlijk zijn/haar geestelijke zaken klaar gaan maken om OP WEG te gaan Hem tegemoet?
  God/JHWH kan er voor zorgen dat er een wereldwijde lockdown komt.
  De ware gelovigen (wijze maagden) kunnen dan meegenomen worden in de feestzaal. De anderen/dwazen blijven achter.
  Zonder dat er wereldwijde ongelukken gebeuren. Want er rijden geen treinen of vliegen geen vliegtuigen en auto’s staan stil.
  b:
  Ik moet ook denken aan de torenbouw van Babel.
  De wereldmens meende dat ze “SAMEN” het moesten doen. Samen zijn we sterk.
  Horen we ook vandaag aan de dag telkens weer.
  Samen bouwen aan de toekomst.
  Samen gaan we voor klimaatverandering. Enz. Enz.
  En we leefden alsof er ons niets kon gebeuren. Het kon niet op.

  En nu opeens: onze wereld stort neer. Door een “onzichtbaar” iets (Hand).
  SPRAAK… VERWARRING alom.

  Het zijn mijn gedachtenspinsels die ik hier neerschrijf.
  We leven in onmogelijke tijden. Maar bij God/JHWH is het mogelijk.

 20. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 14:20

  Beste Dirk,

  In je schrijven proef ik een oprecht verlangen naar vernieuwing. Ik deel dit verlangen, ook de schuldbelijdenis. Vaak hoor ik dat we terug moeten naar naar Handelingen 2, naar de eerste liefde. Terug naar Handelingen kan niet want in 28:24-29 lees ik dat dit hoofdstuk tijdelijk is afgesloten totdat Israël in de toekomst opnieuw zal zien Wie zij doorstoken hebben; Openbaring 1:7. Wat wel kan is dat we beseffen wat God in onze tijd aan het doen is. Ik geloof dat God heden bezig is Zich EEN Lichaam te vormen voor Zijn Zoon Christus; Efeze 4:4. Daarin zijn we één. Paulus legt ons dat uit in de latere gevangenisbrieven en krijgen we de opdracht de dingen te zoeken die boven zijn; Kolossenzen 3:1,2. Geen rituelen waaraan we moeten voldoen, maar vertrouwen en geloven dat we leden zijn van het Ene Lichaam van Christus met hem als Hoofd. Doordat we de Bijbel niet met onderscheid lezen; Filippenzen 1:10 meent de een dat we dit moeten doen, en de ander dat. Eigenlijk kunnen wij weinig meer doen dan ons vertrouwen op Christus stellen. Onze roeping ligt Boven IN Christus Jezus; Filippenzen 3:14. Al de kerken komen voort uit verdeeldheid over wat we wel en niet moeten doen om God te dienen, omdat we alle teksten op onszelf betrekken. Maar we moeten goed lezen voor wie iets bedoeld is. Dat kost wat studie, maar het levert rust en vrede op. Ik ben er van overtuigd dat we geen oordeel hoeven te vellen, alleen maar deze boodschap te brengen. En dat geeft al strijd genoeg.

 21. Loes zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 14:38

  Fijn jullie gedachten zo, om dit uit te wisselen en vandaar uit in gebed Gods zicht hierop te vragen, Hij wil dit geven. Er zijn juist al een poosje gebedsavonden vanuit Nieuwspoort bij Tweede Kamer iedere vrijdagavond online te volgen. Gods aanwezigheid is zeer bijzonder hierin, voor regering(en), volk, media en persoonlijke nood, zo ook via GrootNieuwsRadio gisteravond vanwege halloween.
  Ik ben verbaasd dat God zoveel geeft juist nu, pas nog de week van de Terugkeer wereldwijd.
  En ik leer veel, juist verootmoediging ook.
  God heeft maar 1 gemeente, Nederland talloze.
  Dat is ons probleem, we kunnen alleen buigen en belijden massaal hierin opdat Zijn Geest de ruimte weer krijgt, afgehaakte christenen terugkeren, zij hebben ons gebed intens nodig.
  Vervolgde christenen hebben niets als gebed alleen, zij verhogen God in alles en anderen om hen heen komen tot geloof.
  God die de wereld zo lief heeft en aan Zijn voeten wil hebben, en reinigen. Prijs Hem.

 22. Christientje zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 15:26

  Ik moet eerlijk zeggen Dirk, als het aan jou ligt, moeten wij maar op de knieën schuld belijden, onze Heer aanbidden, verootmoedigen alsof wij elke dag moorden mensen oplichten je man vrouw belazeren.
  Hij heeft mij na een vreselijke lijdensweg van 15 jaar die dodelijk was onder de rotsblokken vandaan gehaald. Die satan heeft mij op vreselijke wijze te grazen genomen. Denk je dat wij mensen tegen al die machten opgewassen zijn? NEE. Ik weet dat ik niets van mezelf heb.

  Wie denk je dat Jezus voor mij is ?????
  Maarten Luther King’s uitspraak van heel lang geleden: Steek alle synagogen in de hens.
  Laat iedereen zich eens houden aan Genesis 2. De wet van Mozes. Die geldt voor alle volken. Waarom kijkt men daar niet naar, vraag ik mij af.

 23. Andre zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 15:28

  Beste Dirk
  De Hervormers deden in hun tijd een geweldig werk. Voor velen ten koste van hun leven. Helaas zijn er Roomse wortels blijven zitten welke vooral het profetisch Woord verduisterd hebben. Mogelijk was het toen de tijd niet. Maar het veranderen van Gods kalender heeft verstrekkende gevolgen. De Shabbat en Zijn Feesten vertellen het volledige plan van YHWH. De najaarsfeesten en de Shabbat zien uit naar de wederkomst van Jezus. Waarom vieren we ze niet?
  Onze Joodse broeders begrijpen er niets van. Moeten zij een Jezus volgen die geen Thora doet, de zondag viert en andere heidense feesten in plaats van de Feesten die Zijn Vader instelde. Wij als gelovigen zijn toch bij Israël gekomen! Dus zijn we toch medeburgers. Wereldwijd beginnen gelovigen zich dat te realiseren en komen op Shabbat samen en onderzoeken van de Thora de gehele Bijbel. Reiniging en Heiliging tot gevolg en Jezus staat centraal!
  Shalom dat vele ogen open gaan.

 24. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 16:02

  Hoeveel commentaar moet je lezen Dirk, van alles komt er langs, van de Hervorming en de vervangingstheologie. Iedereen weet er iets van. Ik zal er nog 1 bij doen. Wie weet de oorsprong van halloween? Winkels vol artikelen, o wat jammer dat we niet mogen lopen en zingen! Maar wie echt nagaat dat er in ons land met halloween een puur heidens feest gevierd wordt denk ik dat we heel klein moeten zijn met al ons commentaar en bekendheid moeten geven aan onze heidense wortels die weer fors aan het groeien zijn.

 25. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 18:10

  Dirk,
  Wat je geschreven hebt over het gehoorzamen van de overheid, dat is wat wij ook dienen te doen tenzij het tegen Gods Woord ingaat. Dat er personen zijn die dit niet kunnen aanvaarden, en daarom zelfs jouw nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, moeten maar eens bij zichzelf te raden gaan.
  De boze mails die zij jou gestuurd hebben is omdat het niet is wat zij graag willen horen, en dat merk je wel vaker om je heen. Als het niet is zoals zij willen, dan reageren ze zoals nu.
  Wat je nu in deze nieuwsbrief geschreven hebt is duidelijk en onweerlegbaar, laat je niet ontmoedigen door die negatieve mails. En dat zal jij zeker niet laten gebeuren omdat jij weet waar je moet zijn.
  Zij zien niet in dat de maatregelen inzake Corona gewoon nodig zijn, zeker met al die feesten die tegen het advies (verbod) ingaan. Vandaag een preek gehoord over vertrouwen, het is zo goed om daar mee bezig te zijn want er is inderdaad veel wantrouwen om ons heen. Zoals je ook schrijft over dat God de koningen aanstelt, en Trump “gebruikt” vanwege Israel. Ongelofelijk dat in de VS mensen samenkomen en bidden dat satan zal verhinderen dat Trump herkozen wordt.
  Ook al zal het Biden worden dan is dit in Gods plan.

  Dirk, Gods zegen voor hetgeen op jouw pad komt, en daarin te volharden.

 26. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 19:10

  Dank God voor zijn trouw aan Israel; ook al is Israel vaak ontrouw, Hij is en blijft getrouw. Let op zijn woord; de ene na de andere profetie komt uit, lees de psalmen van Israel, wat een wonderen bevatten die! Spoedig zullen de overgebleven volken zeggen: maar ook Israel, de Heer deed grote dingen. Uiteindelijk zal heel Israel Psalm 150 aanheffen; lees en overdenk deze psalm heel rustig, en geef God de eer voor heel Gods handelen met Zijn volk.

 27. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 19:15

  Heel mooi geschreven Dirk en ook de verootmoediging is nodig denk ik.

 28. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 1 november 2020 om 22:36

  Shalom Dirk
  Het is zondagavond en er zijn al zoveel reacties!
  Altijd boeiend om te lezen!
  Volgens mij is het een aanrader voor ons als gelovigen uit de heidenen om een gratis abonnement aan te vragen op de krant
  ‘Israel Actueel’ van ‘Christenen voor Israel’….. je krijgt een beter zicht op het Israel in de Bijbel en het Israel van Nu!
  En je Geloof wordt erdoor verrijkt!
  Dan nog even reageren op Bram (17)
  In bijna elke kerk kom je volgelingen van Yeshua (Jezus) tegen…. Hem volgen vanuit Gods Woord en op een Bijbelkring gaan is mijn advies en ‘Israel Actueel’ lezen natuurlijk.
  ‘k Zal voor je bidden!

 29. Julietta Benetti zegt:
  Geplaatst op maandag 2 november 2020 om 7:41

  Dit heb ik uit ‘groei in de genade en kennis’. Denk hierbij aan Lot, hoe hij moest vluchten uit Sodom. Verkeerde begeerten zorgen ervoor dat God op afstand raakt en waardoor je uiteindelijk ten onder gaat. Vlucht daarom weg van het verderf, de foute begeerten in de wereld.

  Gebed
  “Heere, laat ons niet omkijken naar alles wat verleidt en vergaat, maar help ons vooruitzien naar de vervulling van de GROOTSTE EN KOSTBARE beloften die U aan ons toegezegd heeft. In Jezus’ naam, amen.”

 30. Lien zegt:
  Geplaatst op maandag 2 november 2020 om 10:57

  Sjaloom Dirk, ongeveer 6 jaar hou ik sjabbat. Jesjoea vierde ook sjabbat en de Godsfeesten. Paulus ook. Ik wil een volgeling van Hem zijn. Sinds ik deze vieringen doe, begrijp ik het Woord beter. Hebreeuws denken en niet Grieks. Wetten en tijden zullen veranderd worden. Veel christenen denken dat dit nog gaat gebeuren, maar dat is geschied bij de Romeinse overheersing. Wij zullen de Joden jaloers maken, dat kan alleen door samen de sjabbat en de Feesten te houden. In de komende tijd zal het onschuldige bloed wat gevloeid is over de aarde geoordeeld worden. Babylon zal vernietigd worden en de 12 stammen, volk Israel verzameld worden. Je ziet om je heen dat de griekse tradities weinig tot niets meer beleefd kan worden. Ik bid dat er toch nog mensen zijn, die dit gaan inzien en zich werkelijk bekeren tot de Waarheid. Lien

 31. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 2 november 2020 om 13:22

  Beste Dirk, ik ben altijd weer benieuwd wat je gaat schrijven. En ook deze keer is het raak. Ik lees veel de profetieën en denk erover na. Ik lees ook Israel Actueel van Christenen voor Israel. Om inzicht te krijgen en mijn kennis te vergroten. 4 oktober was het Israël zondag en ik regel krantjes voor diverse kerken. Er zijn ook kerken die deze krantjes niet willen hebben. Ook in Profetische Perspectief staan hele mooie verhalen. In onze kerk wordt de wet niet meer gelezen al tien jaar en ook de geloofsbelijdenis is opgeborgen. Wat wij moeten doen is ONZE HEMELSE VADER IN GEBED OPZOEKEN en OOK DE HEILAND EN VRAGEN OM VERLICHTING VAN DE HEILIGE GEEST. Zoek ook onze broeders en zusters op, de Oogappels van God. Sta open voor iedereen en durf de confrontatie aan met de ongelovigen. God laat nooit los, Hij is het die de mensen in bescherming wil nemen.

 32. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 2 november 2020 om 17:00

  Geachte heer van Genderen.
  Als nummer 32 toch nog even een reactie. Je zult je soms wel een roepende in de woestijn voelen, ik denk persoonlijk in hoofdlijnen precies zoals jij, namelijk: God de Heere regeert. Als je dat mag geloven, het waarachtige geloof in God, is Zijn gave!, dan blijft er verder niet zoveel over.
  Je ontvangt dan vertrouwen, je krijgt zicht op het volk Israël, je gaat de bijbel lezen als het Enige, betrouwbare Woord van God, je leert jezelf kennen als iemand die niets goed kan doen, en daardoor leer je ook dat het enige wat je nog nodig hebt = bidden en geloven dat God je hoort en vragen of je bekeerd mag worden, want wij blijven tot onze laatste ademtocht zondaren! Zie ook Hebreëen hoofdstuk 11.

  Het klinkt misschien erg eenvoudig, maar Maarten Luther moest het ook leren, SOLA GRATIA. Door genade zijn wij zalig geworden, en dat is ook niet uit ons, maar het is Gods gave. Aan Hem alleen de eer!

  vriendelijke groeten en wees Gode bevolen!
  aka

 33. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 november 2020 om 12:16

  Prachtig die Reformatie van 31 oktober 1517, maar waarom lees ik hier niet wat er momenteel in het hier en nu, in ons land en de gehele wereld gaande is? Dit is niet best…Alleen met GOD zullen wij deze tragedie, die de hele aarde omvat kunnen doorstaan! Bent u er zich van bewust, dat met het ingaan van de Corona Spoedwet, ons land is verworden tot een dictatuur? De Overheid bepaalt hoeveel mensen er bij u binnen mogen komen! Ze hadden beloofd dit gegeven uit de wet weg te laten, maar dit is niet gebeurd! Ze mogen dus tot achter de voordeur bij u komen!
  Over de PCR test: deze had volgens, de reeds overleden uitvinder, niet gebruikt mogen worden om een virus te meten, is er ongeschikt voor. Toch wordt hij gebruikt, met als gevolg veel te hoge cijfers betreffende de besmettingen… We worden in dit land bedrogen en belogen helaas… Mensen word wakker, en richt uw blik alleen naar GOD, HIJ die ons lief heeft…

 34. Esther zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 november 2020 om 1:24

  Hallo Dirk…

  Reformatie was altijd voor mij onbekend… Wist ik veel wat dat betekende.
  Zelfs nu, begrijp ik er nog niet veel van…

  Ik weet maar één ding… de gestorven en opgestane verheerlijkte Jezus Christus.
  Hij moet het Hoofd zijn van de Gemeente… en voor ieder persoonlijk.

  Maar zo triest, zoveel andere zaken, allerlei bizarre leringen, of mensen, veel on-Bijbelse regels, enz. enz. staan op de voorgrond.
  Met andere woorden… zijn belangrijker als de Heere Jezus Christus Zelf.

  Zijn we zo afgedwaald?? Met ‘we’, is ook voor mij.

  Laten we onze eerste Liefde, de Heere JEZUS, weer terugvinden.
  Met hem alleen, mogen we altijd weer opnieuw beginnen.
  Al het oude, besmette van ons laten wegwassen door Jezus kostbare bloed.

  Vaders zegen Dirk, en voor alle lezers.
  Hartelijke groet, Esther.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden