Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods trainingsschool (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 november 2020, 10:59 door Dirk A A

Wij houden niet van moeilijkheden, lijden of tegenslagen. Dat doet pijn, geeft verdriet, boosheid. Wij willen het liefst voorspoed, gezondheid… Maar God is niet bang om ons door de moeilijkheden heen te laten gaan. Hij kan er Zijn speciale bedoeling mee hebben. De Bijbel is vol van voorbeelden hierover, onder meer in het leven van David.

Sommigen zeggen: in het Nieuwe Testament in alles anders. Toch niet! Kijk eens naar iemand als Paulus. De Heere liet toe dat de doorn in zijn vlees bleef en dat hij jaren door moest brengen in de gevangenis. ‘Ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor Mijn Naam’ (Handelingen 9:16) zei de Heere over Paulus tegen Ananias.

Terug naar David. Hij was de jongste van de zonen van Isaï. Wij kennen hem vooral als koning. Maar hij werd niet van de ene op de andere dag koning. Er zaten vele jaren tussen het moment dat hij gezalfd werd door Samuel en het moment dat hij koning werd. Jaren vol van lijden, teleurstellingen en tegenslagen volgden. En God gebruikte dat om hem klaar te maken voor het koningschap, als Zijn trainingsschool voor David.

Als jongste zoon moest David voor de schapen zorgen. Dat bleef hij doen, ook nadat hij tot koning was gezalfd. Hij leerde toen al om herder te zijn voor een volk, een volk schapen. Hij streed voor zijn kudde. Als er een leeuw of een beer kwam om een schaap of een lam te roven en te doden, dan streed deze dappere herder voor dat dier. Hij zette zijn leven op het spel om zijn schapen te beschermen.

Toen de dag aanbrak dat het volk Israel doodsbang was voor de reus Goliath, was David niet bang. Hij had al eerder met reuzen gevochten, de leeuwen en de beren die zijn kudde bedreigden. En de Heere had hem de kracht gegeven hen te overwinnen.
Toen de Filistijn hem uitdaagde en uitlachte, zei David tegen hem: ‘U komt naar mij toe met een zwaard, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israel, Die u gehoond hebt’ (1 Samuel 17:45).
En in vers 47: ‘En deze hele gemeente zal weten dat de HEERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze hand geven.’

De Heere stuurde de steen die David wierp precies tegen een kwetsbare plek op het voorhoofd van de reus. Wanneer David niet eerder met leeuwen en beren had gevochten, zou hij de strijd met de reus niet hebben aangedurfd. Maar nu durfde hij wel, in de overtuiging dat de Heere met hem was.

Zo kan de Heere gebeurtenissen, moeilijkheden in ons leven gebruiken om ons klaar te maken om goed door volgende crisissituaties heen te komen. Hij kan een speciaal doel hebben met leeuwen en beren die ons leven binnendringen.
In de moeilijkheden wordt zichtbaar wie we werkelijk zijn. Laten we de Heere bidden om genade om ook dan ons vertrouwen helemaal op Hem te stellen. Niet alleen als het ons voor de wind gaat, maar ook als het leven pijn doet.

Al snel raakte Saul ervan overtuigd dat David zijn concurrent was om koning te worden. ‘Hij merkte dat de HEERE met David was,’ zegt 1 Samuel 18:28. Hij zocht naar een kans om David te doden.
Toen David weer eens een keer bij hem was om hem op te vrolijken met zijn muziek, zag Saul zijn kans schoon. Plotseling gooide hij zijn speer in de richting van David.

Door Gods genade kon David de speer ontwijken. Hij gooide de speer niet terug, om Saul te doden, nee, hij vluchtte. De Heere waakte over hem en beschermde hem.
Het was wel het begin van een lange periode dat David blijvend op de vlucht moest voor Saul. Hij was staatsvijand nummer 1. Veel van zijn psalmen gaan over deze tijd, dat hij achtervolgd werd door zijn vijanden, die zijn leven bedreigden.

Ook in ons leven kan het gebeuren dat er speren naar ons worden geworpen. Het kan zelfs gebeuren in de kerk of gemeente waartoe we behoren. De speer van kritiek, veroordeling,afwijzing, roddel en twist… Sommigen weten, zo te horen, erg goed wat Gods wil is en beseffen niet wat de gevolgen van hun woorden kunnen zijn. Zeker als het ‘slachtoffer’ niet op tijd het hoofd kan buigen en geraakt wordt door de speer.
Misschien bent u ook wel neergeveld door een speer van een Saul, een gevierde leider, maar toch een Saul. Besef dan dat die Saul niet God is, hoewel hij dat misschien wel beweert.

In de jaren die volgden, werd het grote verschil duidelijk tussen de beide leiders. Saul was een gezalfde des Heeren, maar zijn eigen ik stond centraal in alles wat hij deed. David was eveneens een gezalfde des Heeren, maar zijn innerlijk was door God verbroken. Hij dacht buitengewoon gering over zichzelf en verlangde ernaar in alles Gods weg te gaan en Zijn wil te doen.

Nog één gebeurtenis uit het leven van David wil ik noemen, de verwoesting van Ziklag. David was gevlucht naar de Filistijnen en had een eigen stad gekregen. Nadat die stad door de Amelekieten in brand was gestoken, en ook hun vrouwen en kinderen waren ontvoerd, werden de mannen van David, zijn leger, woest op hun leider.
Het was zijn schuld dat dit was gebeurd. Eerst huilden ze tot er geen kracht meer in hen was om te huilen (1 Samuel 30:4). Daarna ontploften ze. Ze wilden hun woede op hem afreageren. Ze wilden hem stenigen (vers 6).

David werd zeer benauwd, zegt vers 6. Het was niet de eerste keer dat hij zich in een crisissituatie bevond. Met Gods hulp had hij met zijn handen de leeuwen en beren verslagen die zijn kudden bedreigden. Met Gods hulp had hij met de slinger in zijn handen de reus Goliath geveld.

Nu kwam het er weer op aan. Hij zal beseft hebben dat alleen God hem nog kon redden, net zoals in die eerdere crisissituaties.
‘David sterkte zich in de HEERE, zijn God,’ zegt vers 6. Hoe hij dat gedaan heeft, staat er niet bij. Misschien opnieuw met zijn handen, gevouwen handen. Ik acht het goed mogelijk dat hij zijn zonden beleden heeft, omdat, als ik het goed begrijp, David zonder met de Heere te overleggen, naar de Filistijnen was gevlucht. Hij was de Heere vergeten, maar de Heere was hem niet vergeten. God had een plan met hem, hij zou de nieuwe koning van Israel worden.

Misschien heeft David zijn handen wel opgeheven naar de hemel en geroepen: ‘Heere, grijp nu in, red mij…’
Hij sterkte zich in de HEERE, zijn God. En tegelijk is het ook waar: David werd gesterkt door de HEERE, zijn God. Toen kon hij de leiding weer nemen en gaf God hem de overwinning. Nog even, dan zou hij koning worden, eerst koning over Juda, daarna ook over heel Israel.

Alle moeilijkheden waar hij met Gods hulp doorheen kwam, gebruikte de Heere om hem te maken tot een leider naar Zijn hart.
Onze gemeenten en organisaties smachten naar zulke leiders. Naar mensen in wie de Heere Jezus woont, die geleid worden door de Heilige Geest. Door wie Hij heen kan werken. Geen strijders in eigen kracht, maar in Zijn kracht. Tot eer van Hem en tot zegen van anderen.

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2020 om 19:13

  In Jesaja 2 en Micha 4 staat de bekendste tekst over de “de zwaarden en de ploegscharen”. Staat iets 2x in onze Bijbel, dan is het zeker, waar en belangrijk!! Op dezelfde regel van deze tekst staat: “de wet zal van Zion uitgaan! Ik ben er van overtuigd, dat, wanneer wij Hem tegemoet gaan (1 Thess. 4) dat wij, die Hem tegemoet gaan, met Jezus naar Zion zullen gaan om de nieuwe wereldregering onder Jezus’ leiding te vormen!! Hier wordt het woord vervuld: “gij zijt in weinig getrouw geweest, over veel zal Ik je stellen.”
  Voor Israël komt nu een hele moeilijke periode!! De machtswisseling in de USA voorspelt voor Israël niet veel goeds. We hebben geen idee, hoe in de USA, het antisemitisme hoogtij viert!! De complotdenkers zullen zich weer haasten om Israël voor de nieuwe situatie de schuld te geven. Vergeet ook niet de dreiging, die van Turkije en Iran uitgaat!! Van Europa is voor Israël ook geen enkele hulp te verwachten. De vrede met de Arabische staten is een wankele vrede, die binnen 24 uur weer in een bedreiging kan omslaan. We staan met ons allen dicht bij een beslissende eindstrijd.
  Dat ook Nederland overwegend antisemitisch is willen we niet weten. Ik heb WOII nog veel te goed in mijn herinnering!! Het is hier straks een kleine minderheid, die straks in “weinig getrouw is geweest”.

 2. Arnold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 november 2020 om 20:51

  Dirk ik zie er naar uit uw nieuwsbrief iedere week te lezen, ook nu over David weer zo treffend!
  ik wens uw God’s Zegen met uw werk!

 3. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 0:04

  Beste broeders en zusters,

  Niet alleen voor Israël zullen moeilijke tijden aanvangen, ook christenen die Jezus Christus willen volgen zullen het moeilijk krijgen. De tekenen zijn al zichtbaar: weerzin tegen het christendom. Ik las vandaag in de krant dat de VVD al iets wil doen aan de godsdienstvrijheid die in de Grondwet verankerd is. Gevolgen van de pandemie en de aanslagen van de afgelopen tijd en de bedreigingen van leraren over vrije meningsuiting. Dit alles staat al in onze Bijbels, bv. Matth. 24.

 4. Dolf Brouwers zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 0:05

  Hallo Dirk en lezers,
  Ik deel de zorgen van Ernst van Olffen, maar ik zie de grootste bedreiging uit Saudi Arabia en Turkije, want die twee zijn voor géén cent te vertrouwen, omdat beiden zéér extreem zijn en NB: de eerste buitenlandse reis van de heer Trump ging naar Saudi Arabia! en hij kwam terug met een wapenorder van totaal $460 MILJARD! Waarom zou een land als Saudi Arabia zoveel wapens nodig hebben? Yemen was als eerste het slachtoffer van de Saudis met USA wapens! De US-Saudi ‘arms deal’ lijkt mij óók zéér gevaarlijk voor ISRAEL! Maar goed, misschien laat de heer Trump de profetieën in de nabije toekomst wel uitkomen?!?

 5. loesrael zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 0:05

  Ik wilde reageren op het feit, genoemd in de Nieuwsbrief, dat de Tempelberg als de plaats van de Salomo tempel zou zijn geweest, ben er verschillende malen op geweest en bij de trappen zag ik 2x 7 davidssterren wat deed verwijzen naar de burcht Anthonia, zelfs de gidsen geven aan dat de originele tempel in de David citadel lager gelegen ligt.
  Waarom zouden de Palestijnen deze zo zichtbare davidssterren laten zitten, dat is dan vraag 1, juist om te provoceren denk ik.
  Je kunt dit ook op archeologische forums vinden, dus wat al die regeringen ook zeggen, de waarheid komt binnenkort open, na jaren van onnodige (geestelijke) strijd, juist ook omdat Joden niet de verwijzing aan Christus willen hebben bij de echte tempelplaats, God zal het spoedig openbaren.

 6. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 10:26

  Steeds harder reageert de Nederlandse regering t.a.v. Israel, politici en kerken staan er bij en kijken er naar!!!
  Wie Israël vervloekt, zal vervloekt worden. En dit is geen frase uit de Bijbel maar Gods realiteit.
  Bid voor de vrede van Israël.

 7. R.L. Weima zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 11:27

  Shalom Dirk, wij hebben deze week de parasja Vayera (Hij verscheen) gelezen en bestudeerd. Hierin leren we wat voor de mens onmogelijk is, is voor G’d mogelijk!! En hoe!! G’d verschijnt aan Abraham en belooft dat Sara over een tijd een zoon zal hebben. En dit is waarheid, door G’ds ingrijpen ontvangt Sara een zoon. En wat gebeur er later? G’d vraagt Abraham om deze zijn enige geliefde zoon te offeren!! Abraham vertrouwt de Almachtige helemaal met heel z’n hart. En G’d zorgt zelf voor het Offer als vervanging voor Izaak. We zien hier in de voorafschaduwing van Yeshua die voor ons het vervangende offer is geworden. Hier mogen we leren dat G’d ons ziet als wij met heel ons hart ons vertrouwen op G’d stellen dat Hij ons altijd ziet, bij ons is ook al zien wij Hem soms niet. Zo is het ook in deze verwarrende tijd. G’d ziet alles en heeft alles in Zijn hand ook al denken wij van niet.
  G’ds zegen op uw werk.
  Roelof

 8. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 13:59

  Beste Dirk en lezers, ja ook ik schaam mij diep voor onze regering die meegestemd heeft met de anti-Israël resoluties in de VN. Werkelijk onbegrijpelijk! En voor de ChristenUnie die op geen enkele wijze hiertegen geageerd heeft. “Heer ontferm U over ons en wees ons land nog genadig en open onze ogen voor Uw plan met Uw volk.”

 9. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 14:17

  In de wereld zal Israël alleen komen te staan, net zoals in het leven van David. En deels keren zij zich ook weer tot de Here en erkennen Jezus als de Zoon van David, de Zoon van God zoals Hij ook in de Schrift is aangekondigd op vele plekken. Door allerlei beproevingen heen. Velen ontvangen met blijdschap de Tenach en het N.T. van vrijwilligers van Stichting “Israël en de Bijbel”. Dat is geweldig. En wat van Olffen zegt, daar sluit ik me wel bij aan. Ook van onze regering (ze hebben nu alle macht over ons) hebben wij niets te verwachten, geen goeds en zeker niet t.a.v. Israël; zelfs niet van de gevestigde PKN.

 10. Wiert Pul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 14:40

  Bedankt Dirk voor dit zeer waardevolle stuk! Gods zegen toegewenst!

 11. Jacob Verveer zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 16:39

  Shalom Vrienden,
  Tegenovergesteld van Gods trainingsschool is daar het “Monster” dat internet heet en met name FB en haar dochters Instagram, Whatsapp, Oculus VR (Virtual reality technology company), Onavo (Mobile web analytics), Beluga (Messaging service), etc, etc… bijna honderd bedrijven, die door het enorme kapitaal van Mark Zuckerberg (een Penoze Bolleboos met Kapsones) zijn gekocht en/of overgenomen, ook bedrijven in Israel (Snaptu, Pebbles, Redkix, Dreambit, Servicefriend) en Nederland (Sofa), maar voor het overgrote deel in de Verenigde Staten! Facebook heeft te veel macht en controle over de hele wereld, want het heeft zeer veel invloed met allerlei soorten van criminaliteit, die ons bedreigen met identiteit diefstal, die mede door de recentelijke samenwerking met Clearview AI nog meer controle over onze levens heeft gekregen! We zijn nu nummers geworden. In de jaren 1980 zag ik voor het eerst de barcodes op producten in Amerika en sommige mensen zagen dit als een “merk van Lucifer-Satan” en het begin van het einde! We hebben er niets van geleerd, want het werd overal ingevoerd en nu is het normaal geworden. Iedereen heeft nu een barcode, in plaats van zijn/haar naam en het is normaal. Facebook heeft géén limiet en de hele wereld geeft Mark Zuckerberg een “tik op de vingers” en hij betaalt een kleine boete en daarmee is de kous af, nietwaar? Met andere woorden, willen we het naadje van de kous weten of met de kous op de kop thuiskomen? Wees op je hoede voor personen als Mark Zuckerberg, Rupert Murdoch EN Donald Trump, — zoals Dolf (4) heeft geschreven! Er bestaat een minimum loon, maar we hebben eigenlijk óók een maximum loon nodig, nietwaar? Wensdenken! 🙂

  Onze Heiland en Verlosser Jezus Christus was in mijn beleving de eerste ‘Socialist’ en Hij gaf niets om geld, over hetgeen wat Hij zei over de munten van Caesar (zie Mattheüs 22:15-22). Dat is natuurlijk een schitterend antwoord van Jezus op die geniepige vraag van de Farizeeën en Herodianen. Goochem, zou ik zeggen! Want het woord “Goochem” komt van het Hebreeuwse woord Chokma, hetgeen wijsheid betekent. Dat is koosjer! חברים שלום

 12. Herma zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 16:49

  Ja Dirk, ik vind deze verhalen ook prachtig en wie niet? Ik mag ze ook graag voorlezen aan tafel. Toch heb ik persoonlijk geen houvast aan deze voorbeelden. De Eeuwige zei van David dat het een man was naar Gods hart. Wie zal dit van zichzelf durven zeggen? Wie zou een Goliath durven te verslaan? Wie zou Koning kunnen zijn en een held als David?!! Als het gaat over David zijn zonden en zijn straf hiervoor, het sterven van zijn zoontje en alle moeite en verdriet als gevolg van deze zonde, geeft mij dat op de één of andere manier méér troost. Ik lees momenteel in Jeremia en werd getroffen door de boodschap van Jeremia aan Baruch. De Eeuwige gaf Jeremia de opdracht om Baruch te vertellen geen grote dingen voor zichzelf te zoeken. Het zou hem niet baten want de Heere bracht rampspoed over het land en liet Zich hier niet van weerhouden. Wat moet dit erg geweest zijn voor Baruch om machteloos toe te moeten kijken. Wel beloofde de Eeuwige Baruch dat hij hem zou sparen. Hoe érg is het momenteel voor ons om machteloos toe te moeten kijken? Troostvol vind ik de Klaagliederen m.n. Klaagliederen 3:22 tot 27. Vers 26 in het bijzonder: goed is het, in stilheid te wachten op het heil des Heren.

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 20:22

  Gods weg met Israel Zijn Volk is in heel de bijbel uitgebeeld. Hun zijn de Woorden Gods toevertrouwd, maar ze moeten ook Gods weg beleven, niet alleen alle genoemde namen maar ook als volk, zoals onze Heer 2 uur van God verlaten was zo was dit volk 2 duizend jaar zonder God. Maar God dank, dit volk zal opstaan als een jonge leeuw, op de derde dag, ja evenals eenmaal hun Verlosser. Daarom is tot Israel gezegd: zie niet angstig rond en voor de kerk zie Micha hoofdstuk 7 vanaf vers 7.

 14. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 8 november 2020 om 20:51

  Hallo allen. Wij mogen weten dat David in de grot van Adullam zich had verscholen. En die met en bij hem waren, ook op de vlucht waren. Ze hadden schuldeisers achter zich aan zitten. Wat het Nederlands beleid (met o.m. M. Rutte & Co) betreft, lopen ze grotendeels aan de ‘leiband’.
  Wij als gelovigen houden van het volk Israel, wat een eigen staat kreeg. Later wanneer ze Jezus zullen gaan zien, wordt er een volk in 1-ogenblik geboren. Dus worden dan hun ogen geopend. Dan pas mogen en kunnen ze zich verblijden, worden ze getroost, en op knieën gekoesterd. Zal hun hart zich (pas) kunnen verblijden. Het gebeente gedijen als het jonge groen. De vrede hen TOESTROMEN, als een rivier, en de heerlijkheid der volken als een overvolle beek. Jesaja 66:12-15.

 15. Christientje zegt:
  Geplaatst op maandag 9 november 2020 om 21:34

  Alles staat in het Woord. Men is er op uit om Israel te vernietigen. Ook is te lezen wat onze Heer doet met zulke mensen. Aan Hem komt alle Eer en Wraak toe. Natuurlijk, onze nieuwe wereldorde is bezig, onze regering hoort daarbij, dus ook de CU SGP nietwaar. Heel Europa en Amerika wordt vernietigd.
  We gaan barre tijden tegemoet. Ik denk altijd: Mijn Heer heeft alles in de hand en daar mogen wij ons aan vasthouden. Hij weet precies wat Hij doet. Zal niet lang duren of de antichrist doet zijn intrede. Er komt nog een oorlog in Israel en de dag erna komt onze Heer terug. Dan mogen de Joden en Christenen in zijn Vrede leven.

 16. Ingrid zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 november 2020 om 4:31

  Beste Dirk,
  In uw nieuwsbrief schrijft u over dat sommige gelovigen samenkomen op andere plaatsen.
  Lange tijd dacht ik ook dat het goed was als we ons aan de coronaregels houden van de overheid. Goed om te luisteren en veilig(er) voor iedereen. Maar gaandeweg ben ik me af gaan vragen: “Doen we het wel goed zo?” Goed in de ogen van de Heere, de Koning der koningen.
  Broeders en zusters in landen waar vervolging is komen samen met gevaar voor eigen leven. Ze hebben er alles voor over. En wij? Paulus waarschuwt dat we de onderlinge bijeenkomsten niet na moeten laten. Is dít dan geen nalaten hiervan? We moeten de overheid gehoorzamen, zeker. Maar tot hoever? We moeten een voorbeeld zijn voor anderen, zeker! (Oh wat schiet ik ook hierin tekort.)
  Maar het gaat er in de eerste instantie toch niet om wat mensen denken en vinden, maar wat Zijn wil is? Zoeken wij op de huidige manier daarbij niet ons leven te behouden waarover de Heere spreekt in Lukas 9 vers 23 t/m 26. Onze kerk is leeg met 30 mensen daarin. Zó hoeft het toch niet? Paulus en Silas zongen in de gevangenis. Ze hadden erom gedood kunnen worden. Is er zo veel verschil tussen waar vervolging vandaan komt? Als ik het zo mag noemen.
  Natuurlijk moeten we er met wijsheid mee omgaan, maatregelen nemen, thuis blijven in geval van ziekte of mogelijke besmetting, enzovoort, maar gaan we niet veel en veel te ver? Hoe fijn ook dat we via internet de diensten kunnen volgen, maar het vervangt de samenkomsten niet.
  Denken we niet veel te ‘Westers’ om het zo maar te noemen. Ik ben bang dat er dingen onder onze ogen gebeuren, en we láten ze gebeuren, we zíen het niet.
  In dit gebeuren, in deze coronatijd, vraag ik me af: “Wat is HIJ ons eigenlijk waard??? Wat is Hij mij waard???

 17. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 november 2020 om 10:20

  Beste Dirk, bedankt, wederom weer een mooi en studievol stuk. En een hoop dingen zijn herkenbaar. Ook hebben wij, een collega en mijzelf ondervonden wat het betekent om niet gehoord te worden en genegeerd. Dat duurt al 10 jaar. Binnenkort krijgen wij weer een gesprek met leden van de PKN. Laten wij duidelijk stellen, wij zijn er voor mensen die met hun geloof zitten. Wij bidden voor hen en gaan in gesprek. Mijn contacten zijn niet alleen gemeentelijk, maar in diverse plaatsen in Nederland, tot België aan toe. Ook bidden wij voor het Joodse volk, de Oogappel van God en vragen de Heer het volk te zegenen en ook de stad Jeruzalem. Wij staan op de muren. Am Yisreal Chai. We hebben de 140 kinderen gezien vanuit het Noorderland die aangekomen waren in Israel. Een pracht beeld. Ik lees de profetieën en herken wat er nu gebeurt.

 18. t. koster zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 november 2020 om 16:43

  Beste mensen,

  Laten we wat Israel betreft vergeving vragen. Dat CU zich verzet tegen het huidige beleid. Uit de regering stappen zou goed zijn. Want in de huidige situatie die Dirk in zijn nieuwsbrief schrijft hoeven geen Zegen te verwachten. Persoonlijk sta ik achter Israel, Gods volk. Natuurlijk is ook niet alles goed wat er gebeurt. Maar het is Gods oogappel. Laten we als land dan ook achter Israel gaan staan, alleen dan wordt ook ons land gezegend. Laten we ook in moeilijke omstandigheden op God vertrouwen, zoals David ook deed.

 19. Jantje zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 november 2020 om 23:09

  Dank je Dirk voor jouw nieuwsbrief… ik bid de Heere om staande te blijven… wij zien aan het hele gebeuren in de wereld waar het naartoe gaat… dat Israël alleen komt te staan… toch hoop ik dat er nog vele broeders en zusters achter Gods volk te blijven staan… AM ISRAËL CHAI… en ik denk aan het lied… WEES OOK GIJ EEN DANIËL, STA, AL IS HET ALLEEN!!!!!!!!
  Dirk, ik wens jou Gods onmisbare zegen toe, samen met jouw gezin. Shalom.
  Liefs, hartelijke groeten 💜

 20. JJ zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 november 2020 om 20:49

  Jahweh, Vader U alleen en de Heere Jezus/Jeshua, Vader, Zoon en Geest.
  Mijn gebed is dat we ons alleen op Hem richten, de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof, Hij traint ons! Zoals de apostel Paulus ook voor ons een voorbeeld is in volharding, Jezus zegt: Zie ik zend u als schapen te midden van de wolven en Hij zegt: in deze wereld zult gij verdrukking lijden, doch houd goede moed, Ik heb de wereld overwonnen, zo mogen wij christenstrijders mèèr dan overwinnaars zijn, door Hem = Jeshua die ons liefheeft.

  Ik eindig met Psalm 4 om wanneer de nieuwe morgen aanbreekt en mijn Schepper mij wakker maakt Psalm 19 te zingen, er staat geschreven: Wie lof offer eert Mij en zal hem/haar mijn heil doen zien.
  Shalom en blijf geestelijke liederen en lofpsalmen zingen! Het is een krachtig wapen tegen alle leugens en valse leer die de wereld biedt.

 21. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 november 2020 om 20:54

  Fijn dat we met elkaar weer rondom Gods woord verenigd mogen zijn, dat we ook mogen reageren op de Nieuwsbrief van Dirk van Genderen.
  Als ledematen van Christus lichaam, bouwen we elkaar zo op, en zien hierin de hand Gods in werking.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden