Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn (40 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 november 2020, 10:44 door Dirk A A

Afgelopen week schreef ik in de Nieuwsbrief over de anti-Israelresoluties van de VN, die met steun van Nederland werden aangenomen. Ik sprak er schande van.
Een lezer van de Nieuwsbrief stuurde mij daarop een reactie, die mij raakte en aan het denken zette. Voor mij was het duidelijk: De Heere gebruikte deze reactie om mijn denken te corrigeren. Wellicht bent u nieuwsgierig naar die reactie. Lees dan verder.

Deze lezer van de Nieuwsbrief schreef:

‘Waarom maak je jezelf zo vreselijk boos over het feit dat Israël niet geaccepteerd wordt, zelfs verguisd? De Heere Jezus Zelf heeft je hier al een antwoord op gegeven: “Ze hebben Mij gehaat, ze zullen het ook u doen”.

Gebruik je vele gaven om positief in te zetten en je houding te veranderen. De Heere Jezus zegt namelijk ook [tegen jou]: “Zegen hen die u vervloeken”. Is deze uitspraak dan niet meer voor nu? Zeker wel. De Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Moeilijk hè? Maar tegen Bijbelse uitspraken moeten we niet in verweer gaan. Strijd de strijd van het geloof, dan hebben we onze [kleine] handen overvol.’

Er ontstaat spontaan een gebed in mijn hart.
‘Heere, vergeef mij mijn soms te harde taal, te gemakkelijke veroordeling, afwijzing. Leer mij de ander lief te hebben, ook al staan meningen haaks op elkaar. Ook al haat de ander mij misschien.
Ik kan dit niet uit mijzelf Heere, doet U het, vul mij met Uw liefde, leer mij de ander lief te hebben, te zegenen, voorbede te doen.
Eén verlangen vervult mijn hart, dat die ander U leert kennen. Heere, schenk bekering, openbaar Uzelf.’

‘Geef mij alstUblieft speciale genade om dat dierbare kind van U lief te hebben dat ik soms niet kan uitstaan.
Geef mij genade om te blijven bidden voor de overheid, zoals ooit Uw knecht Paulus deed, zelfs nog nadat hij door die overheid in de gevangenis was gezet.

Geef mij bewogenheid met al degenen die Uw kinderen haten, om voor hun geestelijke redding te blijven bidden, ook al weten zij niet wat zij doen.
Geef mij genade om mij te verblijden wanneer ik moet lijden vanwege het geloof in U, zoals ooit de apostelen verblijd waren dat zij waardig geacht waren, om omwille van Uw Naam smaadheid te lijden.’
Het oordeel, de veroordeling komt niet aan mij toe. ‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere’ (Romeinen 12:19).

‘Heere, leer mij om los te laten en in Uw hand te geven. Geef mij genade om mij vast te klampen aan Uw woorden: “De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn” (Exodus 14:14).’

Dirk van Genderen

40 Reacties

 1. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 november 2020 om 15:59

  Heel begrijpelijk, we blijven toch gewoon aardse mensen. Wij moeten toch gewoon de minste zijn. We leven nu eenmaal in een gebroken wereld, en nu in een verwarrende tijd, voor onszelf en vele anderen. Uiteindelijk moet de liefde overwinnen waarin wij ons geloof uitstralen. Maar wij mogen soms ook wat liefde aan onszelf geven, ook u beste Dirk. Als we lief zijn voor onszelf, zijn we ook in staat om een ander meer lief te hebben. Vaak denken we alles zo goed te weten, maar elke dag heeft zijn eigen zorgen. Uiteindelijk komt alles goed na deze aardse wereld, voor wie gelooft in de Here Jezus. Hou vol, en wees niet te hard voor uzelf of een ander. Het komt goed voor wie gelooft en liefdevol is naar zijn medemens. En laten we bidden voor de heilige geest die ons daarbij helpt. Soms kan je zo vol zijn van deze wereld, dat je de ware liefde vergeet. We zijn allemaal onvolmaakte mensen, maar wel geliefd. Ik heb bewondering voor u beste Dirk. Als je de verhalen leest van profeten en leraren in de bijbel, zie je vaak dat zij ook zoekende zijn, en alles komt neer op vertrouwen. Niet anders dan bij ons. Laten we niet te hard voor elkaar zijn, en zeker niet de maat nemen. Geloof, hoop en liefde, waarvan de liefde de belangrijkste is.

 2. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2020 om 14:59

  Beste mensen,
  Inderdaad, laten we degenen zegenen die ons haten en Israel haten. Hij zal oordelen. Ook ik ben snel geneigd om te oordelen. Laten we bidden dat mensen die tegen Israel zijn, en tegen christenen, dat ze tot bekering mogen komen. Mooi dat we elkaar als christenen kunnen bemoedigen en ons aan het denken zetten om waar nodig elkaar te corrigeren. Want inderdaad, de Here zal voor ons strijden. Wij mogen Hem dienen, en ons leven in Zijn Hand leggen. Dat is pure Genade.

 3. Klaas van Dorp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2020 om 17:07

  Natuurlijk zal de Heer voor ons strijden. Het neemt niet weg dat het ons als christenen pijn doet als door de VN weer ten onrechte
  anti-Israël resoluties worden aangenomen die ook nog eens door Nederland worden goedgekeurd.

 4. Esther zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2020 om 19:25

  Hallo Dirk…

  Dit heeft u geweldig bemoedigend geschreven.
  Uw gebed is ook ons/mijn gebed.
  Niet wij… maar de Heere met Zijn kracht en sterkte.

  Wij hebben Hem zo hard nodig. Voor onszelf, voor de mensen om ons heen.

  “Zo lief heeft God de wereld gehad…” Hij gaf Zijn Zoon voor ieder mens.
  Ook voor die en die persoon waar ik misschien heel veel moeite mee heb.

  Als ze ons haten, bespotten… zij hebben de Heere Jezus als eerste gehaat.
  Het is een geestelijke strijd, of zoals Paulus zo duidelijk zegt/schrijft… ‘wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen en machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten”.

  Dank broeder Dirk voor deze bemoediging.
  Vaders liefdevolle zegen om u heen, ook voor uw dierbaren.
  En voor de broeders en zusters.
  Lieve groet, Esther.

 5. Jan Bolier zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2020 om 19:54

  Leerzaam commentaar Dirk! Ik sluit me aan bij je gebed!

 6. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2020 om 20:33

  Mooi en goed van je Dirk dat je hierop reageerde. Tja, we zijn allemaal verschillend. Het enige dat ons (samen)bindt, is ons geloof in de Heere Jezus en het feit dat Hij voor onze zonden gestorven is.

 7. Hennie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2020 om 21:01

  Bedankt broeder Dirk voor deze reactie van u… daar leer ik van.

 8. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 november 2020 om 22:18

  Fijn dat we elkaar tezamen hier weer mogen ontmoeten. Wanneer onze God niet met ons/mij zou meegaan, zou dit een grote onrust met zich meebrengen.
  Wat een grote GENADE is het daarom, dat we mogen weten, dat Jezus de allerdiepste plaats heeft ingenomen. Hetgeen betekende van de Vader verlaten te worden. Opdat wij nimmermeer verlaten zouden worden/zijn.
  Fouten maken we maar dan mogen we ze loslaten, door ze in Gods handen te leggen. Het is onze (ook als christen) slechte eigenschap, ons schoon te willen praten, zodat geen blaam ons treft.

 9. Anita zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 8:35

  Ik werd de laatste weken bepaald bij de oorlog tegen Gog en Magog (Armageddon). Dat is ook eigenlijk helemaal geen oorlog. God zelf verzamelt Zijn vijanden op de vlakte van Israël en zal ze daar Zelf verslaan, zonder tussenkomst van de Heiligen. Onze enige opdracht in deze is God aanbidden en standhouden.
  Evenals het volk Israël toen het uit Egypte wegtrok; terwijl het volk God aanbad en loofde en prees, vernietigde God Zelf de Farao en zijn leger.
  Ook ik kan me mee laten slepen door angst, onrust en boosheid, maar juist dan is het belangrijk om te aanbidden, want God heeft álle macht in Hemel en op aarde.

 10. Evert zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 8:48

  Wat een geweldige bemoedigende woorden. Dank allen. Bovenal komt onze Heere deze dank toe!

 11. André zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 9:02

  Maar we worden ook opgeroepen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn. En daarom dienen we ons als christenen uit te spreken en te ‘strijden’ tegen de haat, onrecht, etc. t.o.v. Israël, christenen i.p.v. zwijgend toe te kijken. In dat opzicht zijn we als christenen veel te passief en individueel en zouden juist wij een gezamenlijk front/eenheid moeten vormen en met 1 mond spreken en doen.

 12. jan van der welle zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 9:12

  HET VALT NIET MEE OM STIL TE ZIJN.

 13. Elleke van der Valk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 9:12

  Je houding trof me gelijk diep. Je laten aanspreken door de reactie en hier openlijk je door laten bijsturen. Onmiddellijk bemoedigt dit ook mij om met Jezus’ ogen naar mijn persoonlijke strijd te kijken, wat dan misschien al bijna geen strijd meer is! Want Jezus draagt de pijn en afwijzing.

 14. Biense de Jager zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 13:20

  Op dit gebed van broeder Dirk zeg ook ik: Amen🙏

 15. Wijnie zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 13:34

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je onderwijs!
  Zeker waar zijn de woorden uit Romeinen 12 : 19 – ‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere’
  Maar het betekent toch niet dat we onze stem niet moeten laten horen, dat antisemitisme niet kan!
  Is er in het verleden al niet te veel gezwegen. 6 miljoen joden omgekomen in de 2de wereldoorlog. Vandaar de schuldbelijdenis van de kerken die er nu klinken. Genesis 12 : 3 ‘Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’.

 16. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 13:57

  Eigenlijk wel met iedereen hierboven eens maar zeker ook met André.

 17. R.L. Weima zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 14:24

  Bij dit gaat alle lof eer en aanbidding uit naar de G’d die alles vast in handen heeft en een plan met deze wereld en die er op wonen. In bijzonderheid met Zijn volk, Zijn oogappel. Maar laten wij die de Almachtige toebehoren niet stilzwijgend toezien. Dit is te vaak gebeurd in de tweede wereldoorlog (die hoewel ik die zelf niet meegemaakt heb) waarin ook gezwegen werd omdat dit de overheid die over ons gesteld was. Haat niet diegenen die onrecht veroorzaken, maar laat je stem horen tegen het onrecht. Door Diegene (G’d) die geen onrecht kent te verheerlijken en te vragen wat jij/ik mag doen om gerechtigheid te bewijzen aan hen die door onrecht worden beschadigd. Dit is dicht bij huis maar zeker ook voor Zijn Volk dat op weg is om een grote Alija te maken vanuit Amerika en alle landen waar het antisemitisme sterk groeit. Ondersteun hen die zich nu reeds inzetten voor de Alija vanuit het noorden en oosten en zuiden, maar zeker straks uit Amerika en Europa (het westen).

 18. J.P. zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 14:45

  Ben het helemaal eens met André. Ieder zijn mening maar de reactie van de lezer i.v.m. het stuk wat u had geschreven ziet dit in de verkeerde context. U mag júist kritisch zijn en hier wat van zeggen. Deze bijbelse uitspraak paste mijns inziens niet in DÍT verband. Wij staan al te vaak aan de zijlijn en zijn te passief en laten het maar gewoon over ons heen komen! En te lauw zijn is ook zondig. Daar worden wij voor gestraft! Ik vind dit dan ook niet fair naar u toe en hoop juist dat u zich blijft uitspreken over zulke schandelijke dingen op u eigen gepaste wijze. Ergens voor opkomen is niet verkeerd, stil toekijken kan dat soms wel zijn…. U weet het juist altijd goed en netjes te verwoorden en houdt ons van de dingen op de hoogte die anders vaak voor ons verborgen zouden blijven. En die boosheid? Dat viel wel mee.

 19. Hubée zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 15:31

  Amen.

 20. Teun zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 15:34

  Dank broeder, dat je deze deze ‘gedachtecorrectie’ met ons deelt. Een gebed ook op mij van toepassing. Heere geef ons wijsheid.

 21. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 16:12

  Shalom Dirk

  Bidden is het allerbelangrijkste, ook volgens mij, maar het betekent toch niet dat we lijdzaam moeten toekijken of wegkijken, als je zus, broer of in dit geval Israel genegeerd en beschuldigd wordt in de VN.
  In Jesaja 62:1 en Jesaja 40:1 staan ook woorden om op de bres staan voor Israel en voor elkaar
  Maar ‘hatelijk’ tegen andersdenkenden hoef je niet te zijn…. dan geldt Galaten 5:22!
  Volgens mij bedoel jij het ook zo Dirk!

 22. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 16:32

  Beste Dirk.
  Ben het helemaal eens met André en JP. Ga zo door met het uitspreken over zulke schandelijke dingen wat betreft Gods oogappel. Wij moeten niet stil zijn als het over Gods volk gaat. We moeten voor hen opkomen. Ik hou mijn hart vast dat als de regering zo doorgaat het oordeel over ons land zal komen. Niet “of”, maar “wanneer”.
  Heel veel dank Dirk voor je nieuwsbrieven en je wijze woorden daarin.
  Ga zo door met Gods Zegen.

 23. Gerart zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 16:43

  IK ben het ook eens met Andre.

  Jezus heeft in zijn leven op aarde ook zijn ongenoegen geuit.
  Denk maar eens aan de tempelreiniging.

  We geloven toch ook in een krachtige opwekking over de wereld?
  Dan moeten we inderdaad een zoutend zout en een lichtend licht zijn.
  Wie zwijgt stemt toe!
  Waar de normen vervagen zullen wij een spiegel voor de wereld moeten zijn.

  Dus voorwaarts Christenstrijders!!

 24. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 19:05

  Ontroerende belijdenis!
  Ook u vermag alle dingen in Christus, Die u kracht geeft.

 25. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 19:53

  Ik ben niet stil, en om Sions wil zal ik niet zwijgen!! 13 november 2020 de bijeenkomst van het WHO over het COVID-19 is uitgemond in een veroordeling van Israel (lees op internet het nieuw Israelietisch weekblad) een schande wat daar gebeurd is, en Nederland heeft meegestemd!! Duitsland/VS/Engeland/Australie/Brazilie/Canada/Hongarije/Tjechische republiek, en nog veel landen hebben dit afgekeurd (bravo). Laat je niet muilkorven, als het om Israel/vervolgde christenen, enz gaat, en hier voor opkomen heeft niets met boosheid te maken, maar met verontwaardiging, en juist in dit kabinet gebeurt dit allemaal, waar de CU/CDA aan deelneemt, daarom respecteer ieders mening, maar laat je niet muilkorven!! En als je het toch over je heen laat komen, ga dan ook niet meer stemmen, want daar komt het grootste kwaad vandaan, zie maar dit anti-Israel kabinet, met inbreng van twee christelijke partijen, wat voor onrecht die gepleegd hebben tegen Israel, schande!!!

 26. Jantje zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 20:11

  Broer Dirk, bedankt voor jouw nieuwsbrief en dat jij reageert op onze broer Andre, daar leren wij ook van om elkaar in liefde terecht te wijzen… ons gebed doet er toe voor deze wereld. Daarom bid ik ook geregeld voor broers en zussen van ons die vervolgd worden maar in het bijzonder voor de beulen en hun bewakers die hen kwaad doen en voor de wereldleiders die niet goed voor hun volk zorgen, dat doet mij verdriet. Maar onze God zijn arm is niet verkort, Hij rekent straks met Zijn tegenstrijders af. Ik wens jou Gods onmisbare zegen voor deze nieuwe week Dirk. Shalom 💙
  Groeten Jantje

 27. Annie zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 22:57

  Wanneer we Handelingen hoofdstuk 7 lezen over de rede van Stephanus dan gaat het samen.
  Zijn spreken, waardoor hij de Heere Jezus zelfs mocht zien toen de menigte hem stenigde, maar ook uiriep, “Heere, reken hun deze zonde niet toe”!

 28. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 15 november 2020 om 23:33

  Wat we ook zeggen of wat we ook vinden, vind ik terug bij de profeet Zacharia. Hoofdstuk 8: 13 – 15 zegt een heleboel over de dingen, waar we nu over praten:
  “Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn.

  14″Want zo zegt de Here der heerscharen: Zoals Ik Mij voorgenomen had u kwaad te doen, toen uw vaderen Mij vertoornden, zegt de Here der heerscharen, en het Mij niet berouwde, 15 zo heb Ik in deze dagen Mij weer voorgenomen Jeruzalem en het huis van Juda wèl te doen; vreest niet!
  en dan de nabije toekomst van vers 23:
  “Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”

 29. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2020 om 8:41

  Beste Dirk, Ik heb jouw stuk met veel bewondering gelezen en ook het commentaar daarop. Wij proberen allemaal het goede te doen en te zeggen. Wanneer ik de kranten lees en de stukken op de computer krijg ik tranen in mijn ogen. Ook heb ik mensen op messenger die mij regelmatig opzoeken op het beeld. Mensen die geslagen zijn en ernstige afwijkingen hebben. Ik ga regelmatig in gebed met onze Hemelse Vader en vertel Hem wat ik gelezen heb en vraag Hem ook om hulp voor deze mensen en ook voor mijzelf. Ik bid ook voor de vijanden omdat zij mogen inzien dat er een andere wereld is. De corona heeft een hoop kapot gemaakt en belemmert ons in onze kerken. Maar ik ben blij dat er mensen zijn, die volharden in gebed en geloof. Ons bidden is vaak een schreeuw naar God toe, maar Hij vergeeft en corrigeert wat wij zeggen en denken. Hij vergeeft veelvuldig. Ook bid ik voor Zijn Oogappel en ik sta achter Zijn Oogappel. Ik zeg volmondig Shalom voor iedereen.

 30. Saskia zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2020 om 9:34

  DE SPIJKER OP ZIJN KOP
  DANK

 31. Reino zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2020 om 9:46

  Ik ben het eens met o.a André. Wij mogen terecht boos zijn om de keuze van Nederland tegen Israël. Denk dat dit Goddelijke verontwaardiging is omdat wij houden van Gods oogappel en het ons daarom pijn doet dat Israël altijd eenzijdig veroordeeld wordt! Wij zijn immers geënt op hun olijfboom, dus met hen verbonden omdat zij ons de bijbel en de God van Israël gaven.
  Wij mogen opkomen voor Gods volk want niemand anders doet dit. Daarbij komt boosheid vaak door juist verdriet om onrecht, en dit is toch onrecht?

 32. J A van Hilten zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2020 om 10:14

  Beste Dirk
  Ik was echt onder de indruk van jouw gebed, deels ben ik het met jou eens maar na de commentaren gelezen te hebben, heb ik toch nog een vraag: hoe moet het met mensen die de afgoden aanbidden? Ik kan alleen maar bidden dat ze ooit nog tot bekering komen (zelfs dat bijna niet) in de enige levende God, Onze God, maar van hen houden lukt niet.

 33. Christientje zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2020 om 14:18

  Ik vind dat diegene helemaal gelijk heeft. Alles loopt zoals het moet lopen en onze Heer heeft alles in de hand. Hij gaat echt het Woord niet aanpassen. Alles is profetisch voorzegd.
  Nu zijn weer mensen boos om Kruisigem. Ikzelf denk altijd maar: Heer, vergeef hen, ze zijn niet wijzer.

  Wij mogen ons vasthouden dat onze Heer Israel echt niet laat vernietigen.
  Prijs Hem omdat zoveel Joden alweer naar huis zijn gegaan.

  Niet voor niets wordt Europa vernietigd.

  Elke dag 5 minuten in de stilte met je Heer. God de Vader wil tot je spreken.

 34. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2020 om 17:32

  Dirk,

  Je sprak schande uit over de resoluties van de VN, n.a.v. een brief van een lezer heb je daarop je verontschuldiging aangeboden. M.I. onterecht, als christen moet je dus alles maar over je heen laten komen en accepteren. Dat is inderdaad de LAUWHEID die christenen over zich heen hebben laten komen, zie reactie JP. En dan de tempelreiniging (reactie Gerard), liet Jezus het gebeuren, nee HIJ smeet de tafel omver. Wij hebben onze mond vol over Israel, dat wij achter hen staan maar wanneer gaan wij nu eens massaal VOOR hen staan. Kijken wij weer de andere kant op?. Diegene die wel eens in Israel is geweest en Yad Vashem heeft bezocht ziet daar wat dat voor gevolgen heeft gehad door te zwijgen en je er bij neer te leggen.

 35. J.J. Koppe zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2020 om 21:03

  Het zijn ‘ingewikkelde’ zaken.
  Ik denk dat ons probleem als gelovigen veelal is, dat wij veel binnenshuis klagen over, maar dat we ons niet direct richten tot hen over wie we klagen.
  Punt is dan wel hoe we ons tot hen richten.
  Spreken we nog echt profetisch, vanuit de liefde? Dat kan dus wel stevig zijn, maar zó dat er ook bewogenheid in doorklinkt.
  En zó, dat we er niet binnen korte of langere tijd toch weer min of meer op terugkomen moeten komen vanwege de (politieke) druk.
  In Nederland zal het kabinet niet besluiten de Bijbelvertaling zó aan te passen dat hij conform de liberale denkwijze gaat spreken, zoals ze dat in China doen naar de communistische maatstaf.
  Maar de manier waarop er op christenen gereageerd wordt rond ethische zaken, houdt feitelijk hetzelfde in. Het mag niet geuit worden en wordt het geuit, ook door een regeringspartij, dan staat bijna heel de kamer paraat om het gezegde te bestrijden en wordt er niet zelden min of meer teruggekrabbeld.
  Dan heb je zeker het gebed nodig dat je je niet gaat irriteren aan… Daar schiet je trouwens ook niets mee op. Inderdaad, het gebed om wijsheid, voor je zelf en voor hen die op vooraanstaande posten staan. En dan niet twijfelen dat God die wijsheid geven gaat. Ja, dan voel je je als die vader van die maanzieke knaap. Ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Overwin het verkeerde in mij door Uw genade!
  Laat me tot Uw eer en door Uw Heilige Geest spreken en zwijgen.

 36. Sarah Barry zegt:
  Geplaatst op maandag 16 november 2020 om 21:18

  Iemand VERGEVEN is het beste, grootste, mooiste geschenk dat je aan jezelf kan GEVEN.

 37. Harriet Tom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 november 2020 om 17:38

  Beste Dirk,
  Ik heb een vraag. Een eerlijke vraag waar ik een antwoord op zoek. Want ik snap het niet.
  Christenen zijn geschokt als ze een fictief bord ‘Kruisigem’ zien naast een crucifix in het sinterklaarjournaal. De NTR zou hiervoor excuus moeten vragen.
  Maar als Mohammed beledigd wordt in spotprenten, dan valt dat onder ‘vrijheid van meningsuiting’.
  De hele kamer, inclusief christelijke partijen, vallen over een parlementariër die een petitie aan de orde stelt die de pijn van meer dan 100.000 moslims verwoordt. Meten wij hier met twee maten? Kan een spotprent van Mohammed wel, maar een spotprent van Jezus zou ongehoord zijn??
  Ik kan de gedachtegang van mijn broeders en zusters niet begrijpen.
  Of… is de ‘vrijheid van meningsuiting’ zo’n dominante afgod geworden dat wij niet meer inzien wat wij daarvoor opofferen? 1 Cor. 13: ‘de liefde kwetst niemands gevoel… alles verdraagt zij..’
  Ter verduidelijking: ik ben geen moslim.

 38. Mathilde zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 november 2020 om 9:20

  Dankjewel voor jouw gebed, Dirk, daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Evenzeer dank ik de lezer die schreef over het feit dat onze hemelse Vader, de God van Israel, alles in Zijn hand heeft; we hoeven ons geen zorgen te maken! Daar komt het mijns simpele inziens op neer: stil maar, want God is bezig!
  Het enige wat ons te doen staat is leven tot Zijn eer: bidden, liefhebben, zegenen, danken, genieten etc., al die heerlijke geestelijke vruchten (Galaten 5) nuttigen en uitdelen. Tuurlijk blijven we strijden voor gerechtigheid, rechtvaardigheid, vrijheid etc. maar wel op Jezus’ manier… als Zijn navolgers staat ons niets anders te doen dan – zoals eerder vermeld – met geloof, hoop en liefde, en liefde het meest – de strijd aan te gaan voor de eeuwige roem in Gods koninkrijk! Halleluyah!

 39. stadina zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 november 2020 om 10:32

  Wat een goede vraag van Harriet Tom! Ik ben ook christen en zit eigenlijk met dezelfde vraag.

 40. JJ zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 november 2020 om 13:35

  Dag Dirk en volgers van deze site (volgers, geen volgelingen), je sprak schande van de anti-Israel revoluties van de VN waar de Nederlandse overheid mee instemde, daarop kreeg je een reactie van je Nieuwsbrief lezer, waarop je als het ware een schuldbelijdenis deed, want het moest wel heel erg zijn geweest wat je zei, is dat ook zo?

  Als het gaat om Jahweh’s volk, zijn uitverkoren volk Israel, dan kunnen we in de profetieën lezen dat dit een gebeuren is dat al voorzegd is en er wat dat betreft wel meer schandes zijn dan èèn van de vele stemmen tègen Israel… De apostel Paulus zegt: veracht de profetieën niet en dooft de Geest niet uit en dat is wat al eeuwenlang gebeurt onder de ‘paraplu’ van de RK, die onder keizer Constantijn, u weet wel, wetten en tijden veranderde. Om een voorbeeld te noemen: voor de wereld begint de nacht om klokslag 24.00 uur. Denkt u eens na, is dit logisch? Als je een kind vraagt wanneer de nacht begint, ‘s nachts om 24.00 uur of ‘s morgens wanneer de zon opkomt en het werkdag is… Voor mij begint de nieuwe dag wanneer de zon opkomt, Psalm 19 getuigt hiervan en er zijn zoveel Psalmen die over en vàn Jahweh’s Schepping spreken. Dus laat ik me niets anders wijs maken dan wat Gods Woord zegt, Zijn onfeilbaar Woord want ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord (psalm). Sinds Jahweh’s geboden, wetten en tijden veranderd zijn, is deze wereld in vervallen staat en de wetteloosheid neemt alleen maar toe, verkilling en verharding onder de mensen, liefdeloosheid en inderdaad, het tolereren van het spotten met andersgelovigen, zoals de islam, dat is respectloos! Zij zijn onze medemensen waar wij de liefde van Jezus mee kunnen delen, wees barmhartig, genadig en rechtvaardig. Tot slot: de profetieën worden op grote schaal veracht, als het toch van de mensen zou moeten afhangen? Jahweh’s werk gaat door, Zijn grondslag, Zijn onwrikb’re vastigheden.
  De wereld draait door en onze Schepper heeft de aarde gegrondvest en staat de aarde dus vast, de zon, maan en sterrenstelsels draaien daar omheen en straks de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde!
  Shalom

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden