Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geestelijke quarantaine (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 december 2020, 10:19 door Dirk A A

We leven in adventstijd, richting de kerstdagen. Advent is uitzien, verwachten. Wat is uw, jouw diepste wens voor Kerst? Samen kunnen zijn? Een (tijdelijke) versoepeling van de coronaregels? Gezelligheid? Lekker eten? Voor één keer weer met z’n allen naar de kerk? Een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus? Dat willen we toch allemaal… Tegelijk roep ik het u toe, zoals veel christenen in de eerste eeuwen deden: ‘Maranatha, onze Heere, kom!’

Ik zou het heel fijn vinden om tijdens de kerstdagen weer een keer met de hele gemeente samen te komen voor een ontmoeting met elkaar en met de Heere en daarna gezellig met de familie bij elkaar zijn. Maar alles zal anders zijn deze Kerst. Het wordt wellicht een stille Kerst. Laten we de stilte gebruiken tot geestelijk voordeel, geestelijke zegen.

Soms voel ik me als Johannes op Patmos. Hij was verbannen naar dat eiland, in quarantaine zou je kunnen zeggen, in geestelijke quarantaine. Ik ben vaak thuis de laatste maanden, verschillende spreekbeurten zijn vervallen, met name door-de-weeks. Het dagelijkse leven is stil geworden.
Gelukkig kan ik genieten van de stilte. Ik mag leren om in de stilte alleen te zijn met de Heere, maar ik ervaar ook dat dat niet vanzelf gaat. Het helpt soms om heel bewust de Bijbel te gaan lezen, te gaan bidden of naar een lied of een preek of lezing te luisteren. En in de stilte wil de Heere tot ons spreken.

Talloze voorbeelden in de Bijbel laten dit zien. In de nacht sprak de Heere tot de jonge Samuel. Hij sprak tot Mozes in de stilte van de woestijn, evenals tot Johannes de Doper. Tot Paulus sprak hij in de gevangenis. En tot Johannes op het eiland Patmos, om enkele voorbeelden te noemen.  

Spreekt de Heere wel eens tot u, tot jou? Ik bedoel niet via een hoorbare stem, hoewel ook dat kan, maar door Zijn Woord, de Bijbel, of door een overtuiging in uw hart.
‘Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken,’ klinkt het in Psalm 85:9. En als je weet dat Hij tot je spreekt, door Zijn Woord of door de Heilige Geest, dan kun je Zijn stem maar beter gehoorzamen.

Heeft u een plekje, in huis of misschien wel buiten, om stil te worden voor de Heere en naar Hem te luisteren? Een rustig plekje waar u alleen kunt zijn met God. Zoals de Heere Jezus in Mattheüs 6:6 zegt: ‘Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.’

Dat gaat meestal niet vanzelf, bij mij niet, tenminste. Misschien kent u het gevoel wel dat u soms geen contact met Hem kunt krijgen. Zou dat kunnen komen omdat we niet de rust en de tijd nemen om tot Hem te gaan en met Hem om te gaan?
Mattheüs 6 wijst de weg naar intimiteit met de hemelse Vader. Hij ziet in het verborgene en Hij wacht daar op u. Hebt u zo’n plekje, waar u alleen met Hem bent? Een gebedsplaats, een meditatieplekje, waar u Hem ontmoet.

Die plek is noodgedwongen misschien wel uw ziekenhuisbed, of de gevangenis, zoals ooit voor Jozef en Paulus. Wanneer stormen ons leven treffen, komt het erop aan dat we zo’n ‘geheime’ plek hebben. Een plaats waar we Hem ontmoeten, met Hem spreken en naar Zijn stem luisteren. Plechtig belooft Hij in Mattheüs 6:6 dat Hij daaraan Zijn zegen wil verbinden.

Het is goed om als gemeente samen te komen – hoewel dat nu helaas maar beperkt kan – en om als gezin samen de Heere te zoeken en te dienen, maar het is ook absoluut noodzakelijk om ook zélf tijd met Hem door te brengen. Dat wil Hij zegenen.
Dat kan een plekje in uw huis zijn, maar misschien is het voor u wel ergens buiten in de natuur, bij een boom of achter in de schuur. Ik herinner me dat ik ooit bij een boer was, met een oude grupstal, die mij meenam naar een hoekje achterin de stal, bij een paar stropakken. ‘Kijk,’ zei hij, ‘dit is het plekje waar ik met de Heere spreek, Zijn woord lees, naar Hem luister en tot Hem bidt.’
Voor de Heere Jezus was dat plekje de Olijfberg, waar Hij vele nachten doorbracht met Zijn hemelse Vader. En voor Mozes was het op de berg. En soms moest hij lang wachten en eerst helemaal stil worden voordat God tot Hem sprak.

Het kan wel eens zijn dat we een tijd tegemoet gaan waarin God mensen zoekt die hebben geleerd Hem in de binnenkamer te ontmoeten en die het diepe verlangen hebben in Zijn nabijheid te zijn. Daniël was zo iemand. Hij had geleerd drie keer op een dag de Heere te ontmoeten. Later koos God juist hem uit om cruciale eindtijdboodschappen te ontvangen en door te geven. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat wij die tijd ingaan die Daniël al heeft voorzien.

Ook nu is Hij op zoek naar Daniëls die Hem kennen en door Hem kunnen worden ingeschakeld. Om mensen de weg te wijzen, te troosten, te bemoedigen, voorbede voor hen en voor onszelf te doen, ons te verootmoedigen en Zijn aangezicht te zoeken. Omdat we niet zonder Hem kennen, de Heere Jezus, Die we zo lief hebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Hem komt alle eer, lof en aanbidding toe, tot in eeuwigheid. Geprezen zij Zijn heilige Naam!

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2020 om 14:14

  Sjalom Dirk en anderen,

  Ik begrijp heel goed dat je de wekelijkse spreekbeurten mist. Iedere lezing zorgt altijd voor een interactie, die weer een prikkel is voor de spreker om meer kennis te delen met anderen.
  Let vooral op het doel van al iedere lezing: het uitleggen en verkondigen met vragen en antwoorden. Nu is de tijd van bezinken aangebroken, met andere woorden gezegd: het verkondigde is gezaaid en nu is het de tijd om het zaad te laten ontkiemen en op te zien groeien. Bij jonge plantjes: verboden te schoffelen, laat het nog even met rust tot het wortelgestel sterk is geworden. Ook zo mogen wij zien op een periode van “ogenschijnlijke rust”.

  Als wij hier vrede mee hebben zal een periode van rust ons zeer goed doen. Er vindt dus onzichtbaar werk in uitvoering plaats, ook in stilte en rust.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2020 om 21:18

  Het is juist in deze tijd, dat bemoedigende woorden belangrijker zijn dan ooit!! Als het spreken niet in een gemeente kan, kan het wel in bejaarden- en verpleegtehuizen, waar ze snakken naar bemoediging!! Veel tehuizen hebben een audio of misschien zelfs een video verbinding met de kamers!! Soms is veel creativiteit nodig om toch een boodschap kwijt te kunnen. Zoals God op velerlei wijzen, zoals door de profeten, sprak tot de mensen, zijn ook wij geroepen om te spreken en te getuigen! Laten we ook denken aan gevangenissen en ziekenhuizen!

 3. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2020 om 22:40

  De tijd met Jezus doorbrengen is goed besteedde tijd geliefden. Oplettend en geleid te mogen worden door Zijn Heilige Geest. Dat verdrijft de duisternis, en niet in ons eigen donk’re hoekje blijven zitten hoor.

 4. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2020 om 9:13

  Bedankt voor deze bemoedigende woorden. Amen, ja Amen.

 5. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2020 om 9:22

  Als we naar de toestand in deze wereld kijken is het wel duidelijk dat de Here Jezus spoedig komt om de gemeente op te nemen.

  Openbaring 3 vers 10

 6. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2020 om 16:25

  Jesaja 41:10, genoemd in de Nieuwsbrief. Wat een prachtige bijbeltekst. Staat u mij toe dat ik u wijs op de verzen 8 tot 13 als geheel. Zelf heb ik aan de kantlijn bij vers 11 geschreven: Dit zijn de mensen die denken dat ze Israel vervangen.

 7. Ijsbrand Van Velzen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2020 om 18:24

  Bedankt voor de mooie woorden

 8. Harmke zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2020 om 9:23

  Als we de bijbel intensief bestuderen, kunnen we weten dat we echt in het laatste van de eindtijd leven. Het boek, Leven we werkelijk in de eindtijd, van bijbelleraar Roger Liebi legt dit uit aan de hand van veel bijbelteksten. Mijns inziens heel bijbelgetrouw! Veel Bijbelstudies zijn via internet te beluisteren. Het heeft mijn geloof verdiept!

 9. Piet Walstra zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2020 om 10:28

  Belangrijk om elke dag te beginnen met stille tijd, tevens ook iedere week een bidstond te houden in en voor de gemeente. Als die er nog niet is deze op te starten ook als je maar met weinig personen bent, ‘waar twee of drie bijeen zijn daar ben Ik in hun midden’.

 10. t. koster zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2020 om 13:51

  Beste mensen,
  Laten we nu we in de gemeente niet massaal samen kunnen komen in kleine groepjes thuis bidden. Samenkomen in de Naam van Jezus. In onze kerkelijke gemeente is er een mogelijkheid om voor de dienst te bidden. En dan met name voor een opwekking in ons dorp en omgeving. We zijn daarna met een klein groepje in de kerk, maar online wordt de dienst door velen gevolgd. Zo is er op afstand toch ook weer verbinding met elkaar. Af en toe hebben we een interactieve dienst zodat ook mensen thuis hun inbreng hebben in de dienst. Mooi dat het kan met de huidige techniek. Maar wat zou het mooi zijn als we in de nabije toekomst weer fysiek samen kunnen komen in de gemeente. Maar hoe het ook komt, laten we ons vertrouwen op onze Heer en Heiland stellen. Dan komt het altijd goed. In die verwachting mogen we leven, en uitkijken naar de dag tot Hij komt… Wat een dag zal dat zijn!

 11. avda zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2020 om 16:18

  Aan Maria (nr 5): Wanneer ik naar de wereld kijk en de angst voor corona zie, het verdriet om de eenzaamheid en de gemiste hoop van mensen, dan denk ik dat we nog veel werk hebben en bid ik de Heer dat Hij Zijn genade nog verder laat werken. Want wanneer Hij weerkomt, dan hebben velen geen kans meer om nog voor Hem te kiezen! Dat vind ik heel erg. Nog vele evangelisatiemomenten wens ik ieder van jullie.

 12. Engel landman zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 december 2020 om 13:54

  Mijn enige verblijden is de wederkomst van onze Heer, waar ik al zo lang op wacht, Maranata, Kom Heer Jezus. Het wordt namelijk steeds donkerder in deze wereld, onze enige hoop is zijn verschijnen in Heerlijkheid, Amen.

 13. gerardvan der Duin zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 december 2020 om 10:02

  Beste Dirk, Ik lees jouw stukken en de opmerkingen van de lezers met veel genoegen. We leven inderdaad in een moeilijke periode. Ik ben alleen en mijn dochter zal mij wel uitnodigen. We hebben in deze periode de mogelijkheid om ernstig in gebed te gaan met onze Hemelse Vader. Hem ook vragen of Hij de geslagen mensen wil beschermen en omarmen. Kerstfeest wordt op een sobere manier gevierd in de Kerken. Slechts 30 mensen. Niet zingen. Het ERE ZIJ GOD zal alleen te horen zijn op een DVD op You tube. Maar ZINGEN ZULLEN WE. Ik hoop van harte dat de Corona snel weg is, en dat wij op normale wijze naar de kerk kunnen gaan en Hem prijzen in ons Lied. Ook lees ik de profetieën en de toekomst is zo MOOI. We houden ons daaraan vast, om straks bij de Vader en de Zoon te zijn.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden