Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een gebed aan het einde van een veelbewogen jaar (29 reacties)

Geplaatst op woensdag 30 december 2020, 12:03 door Dirk A A

Het jaar 2020 wil ik graag afsluiten in de vorm van een gebed. Bidt u mee?

‘Heere God, trouwe Vader in de hemel
Dierbare Heere Jezus
Aan het einde van dit jaar komen we tot U
In aanbidding, in verwondering, in verootmoediging, in verwachting.

We heiligen Uw grote Naam, aanbidden U, loven U en prijzen U
U bent zo goed, zo groot, heerlijk is Uw Naam
We heffen onze harten, onze hoofden omhoog
En zien verlangend uit naar Uw komst in heerlijkheid.

Wat een wonder dat U, o Heere Jezus, naar deze aarde gekomen bent
U maakte Uw grote liefde zichtbaar, om ons te redden
U gaf Uw kostbare bloed, Uw lichaam, om ons volkomen te reinigen
En onbevlekt en onberispelijk voor U te maken, een volk U ten eigendom.

Wij verheugen ons over de groei van Uw gemeente op aarde
Dichtbij en ver weg, tot aan de einden van de aarde
In moslimlanden, in alle continenten
In Israel, in ons eigen land, in onze eigen omgeving, in onze eigen familie.

We danken U voor zoveel goedheid die we het afgelopen jaar toch nog mochten ontvangen
We danken U dat de Nieuwsbrief vrijwel elke week kon worden verstuurd
We danken U voor de verbondenheid met elkaar, voor de ondersteuning die U schonk
We danken U voor alle gebeden die we voor elkaar mochten opzenden tot U.

Heere, wij zijn in verwarring door de coronacrisis
Er is angst, onzekerheid, ziekte, lijden, rouw
Wij vluchten naar U toe
En schuilen bij U, in Uw veilige schuilplaats, de Schuilplaats van de Allerhoogste.

We bidden voor alle zorgmedewerkers, van wie opnieuw zoveel wordt gevraagd
We bidden Uw genade, Uw troost toe aan iedereen die dit jaar een geliefde moest verliezen
We bidden om wijsheid voor iedereen die leiding moet geven in deze crisis
We bidden voor allen die financieel zwaar zijn getroffen en grote zorgen hebben voor de toekomst.

We luisteren en horen Uw roepstem dwars door deze crisis heen: Keer terug tot Mij
We verootmoedigen ons voor U
Wij hebben gezondigd, ons land, ons volk, onze kerken en gemeenten
Vergeef ons onze zonden, wees ons genadig, schenk bekering, een herleving.

Heere, wij zijn vaak zo ongeestelijk
Maar U bent onwankelbaar
Bewaar ons bij de waarheid van Uw Woord
En leid ons door Uw Geest.

Vergeef de verdeeldheid, de lauwheid onder ons als gelovigen
Wij denken het soms beter te weten dan U
Geef ons genade nederig te zijn
En de ander hoger te achten dan onszelf.

Er is zoveel schijnvroomheid onder ons
Mooi aan de buitenkant, maar hard, liefdeloos en vol ongeloof van binnen
Met meer liefde voor de wereld dan voor U
Heere, schenk bekering.

Alleen U kunt ons redden
We stellen ons vertrouwen op U en zien op naar U
O Heere, grijp in, schenk een keer ten goede
Ondersteun allen die Uw ondersteuning zo nodig hebben

Heere, bescherm het leven
Van het prilste begin tot het laatste einde
Elk leven is door U wonderlijk gevormd in de moederschoot
geschapen om U te eren en te dienen.

We voelen ons steeds meer een minderheid in dit land
Maar met U zijn we meer dan overwinnaars
Geef genade om op U te zien
Vul ons voortdurend met Uw Geest.

Gedenk ook aan Uw volk Israel, Heere
Open hun ogen voor U, de Messias
Strek Uw zegenende en beschermende handen over hen uit
Schenk alle Messiasbelijdende Joden genade om getuige te zijn van U.

Uw ogen zien ook al Uw kinderen die worden vervolgd omdat ze U liefhebben
Houd hen vast, schenk hun Uw genade, houdt hun ogen gericht op de Leidsman en Voleinder van het geloof
Bekeer ook hun vervolgers
Dat ze geraakt mogen worden door het getuigenis van hen die zij vervolgen.

In het nieuwe jaar hebben we Uw wijsheid zo nodig
Wijs ons Uw weg, zeker ook als het over vaccins en de coronacrisis gaat
We verlangen er zo naar om weer in vrijheid samen te kunnen komen als Uw gemeente
Om samen te zijn in Uw tegenwoordigheid, om U de lof en de eer te geven.

Heere, het is ons gebed, ons verlangen dat U in dit land weer de glorie en de eer zult ontvangen
Dank U, Vader, dat U heel de wereldgeschiedenis in Uw handen hebt
Zend arbeiders uit om de oogst binnen te halen
De velden zijn wit om te oogsten.

Zo gaan we het jaar 2021 binnen, in vertrouwen op U
En we zien uit naar Uw komst, dierbare Heere Jezus, in heerlijkheid
U komt alle lof, eer en aanbidding toe, in eeuwigheid
Glorie, halleluja, voor Uw wonderbare Naam. Amen!’

Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen en nabijheid toe voor het nieuwe jaar 2021!

Dirk van Genderen


29 Reacties

 1. J.P. zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 december 2020 om 21:09

  Amen Dirk! En hártelijk bedankt voor elke week de fijne, waardevolle nieuwsbrief!! Bedankt voor al uw tijd en werk dat u hier in stopt, ik vind het geweldig. God’s Zegen

 2. Dirk zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 december 2020 om 12:07

  Omdat er een storing op de website was, plaats ik (Dirk van Genderen) de reactie van Elisabeth zelf even:

  Beste Dirk, ik wil u, uw vrouw en kinderen ook van harte Gods zegen, nabijheid en bescherming toewensen voor het nieuwe jaar 2021! Groet Elisabeth

 3. t. koster zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 december 2020 om 16:37

  Dirk,

  Bedankt voor je nieuwsbrieven en commentaren. We hopen ze ook in 2021 weer te ontvangen. Wens jou en je gezin, en alle lezers Gods onmisbare Zegen toe. Laten we het ook in het komende jaar van Hem verwachten. We gaan onzekere tijden tegemoet. Maar we mogen weten dat we in Gods Hand veilig en geborgen zijn.

 4. Lya Mulder zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 december 2020 om 19:03

  Dank u Dirk voor dit heel fijne gebed tot eer van onze GOD op deze oudejaars avond.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 december 2020 om 19:09

  Er is zo een prachtig lied: “Tel je zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen!” Voor mij is het afgelopen jaar rijk gezegend geweest, voor mijn vrouw minder, maar toch is de grote zegen, dat we met onze 84 jaar nog samen mogen zijn! Mijn vrouw wordt geplaagd door artrose en hartproblemen. Voor het laatste kreeg zij enkele wegen geleden een pacemaker. Voor mij is verder een grote zegen, dat ik over twee maanden 85 jaar word en dat mijn rijbewijs weer voor 5 jaar is verlengd en dat ik nog geen enkel medicijn hoef te gebruiken. Op mijn verjaardag hoop ik te mogen verwijzen naar Jozua 14: 10 en 11, waarin Jozua zegt, dat hij nog net zo sterk is als 40 jaar geleden!! Voor mijzelf moet ik daarop zeggen: “Wat moet ik nog meer wensen?” Voor mijn vrouw ben ik een mantelzorger, ben voor haar “chef inkoper” en “privé chauffeur”. Verder zijn we beide het afgelopen jaar bewaard voor besmetting door het corona-virus. Zo hopen we het nieuwe jaar rijk gezegend in te mogen gaan!!

 6. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 december 2020 om 21:08

  Wat een prachtig gebed om het oude jaar mee af te kunnen sluiten. En met vol vertrouwen op Hem, het nieuwe jaar mee in te gaan!
  Bedankt Dirk! Ook voor alle nieuwsbrieven die u het afgelopen jaar verstuurd hebt, ze waren een rijke zegen voor mij en velen anderen!
  Ik wil u en uw gezin de zegen toebidden.

  De Here zegene u en behoede u; de Here doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig; de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!
  De zegen uit Numeri 6, zo bekend, maar wat een kracht vol genade….

  Vriendelijke groeten,
  Nel

 7. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 december 2020 om 21:45

  Laten de lampen altijd brandende mogen blijven, en de toevoerbuizen nooit verstopt raken.

 8. Ineke Bos zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 9:23

  Beste Dirk,
  Bedankt voor de nieuwsbrief elke week weer. God’s zegen toegewenst voor het nieuwe jaar.
  Mag ik even reageren op de vraag van een lezer over inenting: Wij hebben zo gebeden voor zegen voor de ontwikkeling van een vaccin. Moeten we, nu die er is, dat dan afwijzen? Trekken we dan God’s zegen in twijfel? Ik niet.

  Vriendelijke groeten,
  Ineke Bos

 9. Kees zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 9:39

  Van harte wensen we jou en je vrouw en (klein)kinderen veel Heil en Zegen toe voor A.D. 2021.
  Ons voortdurend gebed mag ook zijn: Heere, als we ons op een schadelijke weg bevinden, leid ons op de Enige Weg, Jezus. Dank voor het vele wat je ons in 2020 hebt aangereikt. We hopen ook dit jaar nog veel van jouw hand te mogen lezen.

 10. Gjalt de Haan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 9:57

  Veel heil en zegen in 2021 toegewenst.

 11. Anja zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 11:00

  Amen! broeder Dirk! Veel heil en zegen in dit nieuwe jaar toegewenst! Wacht op de Heere, wees sterk, Hij zal uw hart versterken, ja wacht op de Heere! (Psalm 27:14). Anja

 12. Riet Bowen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 11:42

  Ook ik wil U bedanken voor je nieuwsbrieven die zo informerend zijn en je houvast aan Gods woord.
  Gezegend zij de Here, dag aan dag draagt Hij ons, die God is ons heil.
  Vriendelijke groeten en een gezegend nieuwjaar.

 13. Cor v d Weijden zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 11:52

  Bedankt Dirk, voor je tijd en je betrokkenheid bij je volk. En je trouw om iedere week weer op de bres te staan en ons te bemoedigen. Gods zegen voor 2021.

 14. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 12:40

  Mooi gebed. Beste Dirk.
  Een ieder een gezegend nieuwjaar toegewenst.
  U en uw familie.

 15. Paula zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 12:43

  Je gebed Dirk heeft me erg geraakt, zo eerlijk, zo gemeend. Mijn wens is voor 2021 dat je nog lang ons mag voorzien van je opbouwende nieuwsbrieven, je daarvoor ook de kracht mag ontvangen, ook als bepaalde onderwerpen door sommige lezers negatief beoordeeld worden. Strijdt de goede strijd van het Geloof.

 16. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 13:12

  Voor iedereen in 2021: IMMANUEL, God is met ons in welke omstandigheid van ons leven!

 17. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 16:20

  Dirk, ook van ons Gods wijsheid en zegen toegebeden. We bidden dat je nog velen tot zegen mag zijn.

 18. Bert zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 20:57

  Beste Dirk, bedankt voor dit prachtige gebed.
  En Gods zegen en nabijheid voor 2021 met uw familie.

 19. Simon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 21:13

  Nu de Heere de gevangenen van Sion uit al die ongastvrije streken naar huis doet wederkeren, wordt hun mond vervuld van lachen. En zullen ze zeggen: De Heer heeft grote dingen bij en voor ons gedaan, zo zal het volk dat Hij zich ten eigendom verkoos Gods lof verkondigen.

 20. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 januari 2021 om 21:21

  Lieve broer in de Heer, allereerst wens ik jou en je dierbaren een gezegend 2021 door de Heer, bedankt voor je geweldig bemoedigende en liefdevolle manier van verslaglegging van wat er zoal gebeurt in Nederland en Israel, dat we altijd weer gebedslast krijgen om voor te bidden en te danken!
  Ik zie uit naar wat de Heer je op je hart geeft!

 21. M.U.B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2021 om 10:20

  Beste Dirk. Graag willen we je heel hartelijk bedanken voor elke week weer je nieuwsbrief. We kijken er vaak naaruit! Van harte Gods rijke zegen en liefdevolle genade voor 2021 toegebeden, samen met hen die jou dierbaar zijn.
  Ik moest aan de volgende tekst denken: Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. Luk. 21:36. hart. groet.

 22. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2021 om 11:36

  Zegen ons Algoede,
  neem ons in Uw hoede
  en verhef Uw aangezicht,
  over ons en geef ons licht.

  Stort, op onze bede,
  in ons hart Uw vrede,
  en vervul ons met de kracht,
  van Uw Geest bij dag en nacht.

  Amen, amen, amen,
  dat wij niet beschamen,
  Jezus Christus onze Heer,
  amen, God, Uw naam ter eer.

 23. Geert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2021 om 15:13

  Amen. Dirk bedankt voor alle nieuwsbrieven. Een gezegende nieuwjaar. Gods zegen toegewenst voor u en uw familie.

 24. aka zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 januari 2021 om 19:28

  Sluit mij volkomen aan bij jouw gebed en de oproep om ook te letten op wat we nog wel mogen ontvangen aan zegeningen. Ik zou zeggen, blijf bijbelgetrouw, zoals je altijd was, want daar rust Gods zegen op!
  Veel heil en zegen in het nieuwe jaar 2021.

  groeten,
  Aka

 25. Nico zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2021 om 15:28

  Beste Dirk, bedankt voor dit prachtige gebed en voor alle nieuwsbrieven.Ik wens jouw en jouw familie en alle lezers van de nieuwsbrief, Gods zegen en nabijheid toe in 2021.

 26. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2021 om 19:17

  Corry zegt:

  Beste Dirk, van harte Gods zegen toe gewenst in dit nieuwe jaar, voor u en uw gezinsleden, dank voor alle brieven die we wekelijks mogen ontvangen, Gods liefde is oneindig, Hij zal ons bewaren ook in moeilijke tijden.

 27. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2021 om 19:18

  Jannie schrijft:

  Dag Dirk.
  Heel hartelijk dank voor alle nieuwsbrieven van de afgelopen jaren. Ik hoop en bid dat je ons nog vele malen van deze nieuwsbrieven mag voorzien. Ik lees ze meestal iets later maar altijd word ik er door bemoedigd. Ben erg blij en dankbaar voor je trouw en doorzettingsvermogen.
  Veel heil en Zegen toegewenst voor jou Dirk en je gezin en voor alle lezers van Dirk’s nieuwsbrieven.
  Shalom,
  Jannie

 28. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2021 om 19:19

  Mieneke schrijft:

  “Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren”
  De Koning der koningen.
  De Heer der heerscharen.
  Hij Komt!
  Veel Heil en Zegen toegewenst Dirk in het jaar 2021, voor jou en je familie en allen die hier regelmatig lezen/schrijven.

 29. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2021 om 19:19

  Tineke schrijft:

  Heel erg bedankt voor elke week opnieuw een nieuwsbrief. Ik kijk ernaar uit en waardeer het enorm.
  Gods zegen gewenst voor het komende jaar!!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden