Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het geheim van de opwekking in Iran (15 reacties)

Geplaatst op zaterdag 9 januari 2021, 14:49 door Dirk A A

Het is wonderlijk om te zien hoe God mensen roept en inschakelt in Zijn dienst. Wellicht kent u er iets van uit uw eigen leven. Deze week leerde ik de Iraanse christen Hormoz Shariat een beetje kennen. Het bracht mij tot de aanbidding van de Heere: Wonderlijk bent U! Ter bemoediging zijn getuigenis. En hij vertelt over het geheim van de opwekking in Iran.

Hormoz werd geboren in Iran, in een moslimgezin. Hij was een overtuigd sjiitische moslim en demonstreerde zelfs nog tegen de sjah van Iran. ‘Ook ik riep: “Dood aan Israel”.’
In Iran leerde hij zijn vrouw kennen: Donnell. Ze was Amerikaanse, maar was moslim geworden en in Iran gaan wonen. In 1979, kort voor de islamitische revolutie in Iran, vertrokken ze voor studie naar Amerika. Ze waren nog maar kort in Amerika toen Khomeiny de macht greep in Iran.

Omdat het niet lekker liep tussen Hormoz en Donnell, scheidde het stel alweer in 1980, mede omdat Hormoz geestelijk vol met vragen zat. En ook al was de liefde tussen hen weg, toch bleven ze wel contact houden. Hormoz ervaarde geestelijke leegte in zijn leven en besloot de Koran eens goed te gaan lezen. Maar ook daar vond hij geen rust en vrede.

Naar de kerk
Vervolgens besloot hij de Bijbel te gaan lezen. Hij ontdekte dat Jezus anders was dan hij altijd had gedacht. Door wat hij in de Bijbel las, begon hij steeds meer te beseffen dat hij een zondaar was.
Ondertussen voelde ook Donnell zich ongelukkig. Ze ontmoette een christen, die haar uitnodigde om eens bij hem in de kerk te komen. Ze vroeg Hormoz met haar mee te gaan.

Donnell had angst voor de hel gekregen. In de kerk hoorde ze over de redding door geloof in Christus. De Heere Jezus sprak tot haar en ze kwam tot geloof in Hem.
Bij Hormoz ging het anders, duurde het langer. Op een dag had hij een gesprek met de dominee van die kerk. Die spoorde hem aan zijn leven aan Christus te geven. En de Heere gebruikte dat gesprek om hem op dat punt te brengen.

Maar Hormoz zat nog ergens mee, namelijk met zijn scheiding. Hij maakte een nieuwe afspraak met de dominee en in dat gesprek werd het duidelijk, op grond van wat de Bijbel zegt, dat God echtscheiding haat. Hij was zeer geschokt en wilde de echtscheiding ongedaan maken en het huwelijk herstellen. ‘Het wonder gebeurde, dat God ons ook onze liefde voor elkaar teruggaf. En Zijn zegen, Hij gaf ons in de loop van de jaren ook drie kinderen.’

Geld of Evangelie?
In 1988 wist hij dat God hem vroeg om een kerk te beginnen voor voormalige moslims, die tot geloof in de Heere Jezus waren gekomen, in San Jose, Californië. Ondertussen was hij ook nog actief in de computerbusiness. Hij wist dat de Heere hem voor de keus stelde: ‘Wat wil je, veel geld verdienen om daarmee leuke dingen te doen, of wil je je leven aan Mij toewijden?’
En diep in hem leefde het verlangen: ‘Heere, ik wil dat mijn leven waarde heeft voor de eeuwigheid.’
Hij begon de boodschap van het Evangelie met steeds meer moslims te delen, met name moslims die uit Iran afkomstig waren. ‘Ik zag dat ook zij veranderden, tot geloof kwamen in de Heere Jezus.’

Ondertussen gebeurde er iets heel ingrijpend. Hamraz Shariat, de broer van Hormoz, werd opgepakt door het nieuwe Iraanse bewind en na enige tijd doodgeschoten door een vuurpeloton.
‘God toonde me de beste manier om op zijn moord te reageren,’ vertelt hij, ‘door zelfs mijn vijanden lief te hebben. Vanaf dat moment heb ik mijn leven toegewijd aan het betonen van liefde aan moslims en hun te vertellen over de liefde van Jezus.
Ik heb aan God gevraagd: “Wilt U mij gebruiken om 1 miljoen moslims tot Christus te leiden?” En Hij weet hoeveel er al tot geloof in Hem zijn gekomen.’

‘Het is een werk van God’
Met zijn organisatie ‘Iran Alive Ministries’ zenden Hormoz Shariat en zijn team evangeliserende programma’s in de Farsi taal uit naar Iran en andere landen in het Midden-Oosten, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Heeft hij een verklaring voor het feit dat er zoveel Iraanse moslims tot geloof in de Heere Jezus komen, niet alleen in Iran, maar wereldwijd? ‘Het is een werk van God,’ is zijn stellige overtuiging. ‘Hij opent de harten van zoveel moslims voor het Evangelie.’

‘Voor moslims is het niet gebruikelijk om zich af te vragen of de islam wel de juiste godsdienst is,’ merkt Shariat op. ‘Steeds meer Iraanse moslims beginnen echter te ontdekken dat de islam hun niets goeds heeft gebracht voor hun land, hun eigen leven, hun huwelijk, hun eigen leven,’ stelt hij. ‘Het land is in crisis. Velen ontdekken dat de islam niet het antwoord is, maar juist het probleem.’

Liefde en vergeving
Volgens Shariat is het christelijk geloof voor veel moslims heel aantrekkelijk, omdat het over liefde en vergeving gaat. ‘Dat kennen ze niet in de islam. Ze zijn op zoek naar de waarheid, naar een God Die van hen houdt, hen vergeeft en hun leven aanraakt.’

Hij ziet dat bij veel Iraniërs die tot geloof komen, liefde tot Israel en tot het Joodse volk ontstaat. Dat is het werk van de Heere Jezus, door het lezen van de Bijbel. Het hoort bij het geloof dat je Israel en de Joden lief gaat hebben.
‘Het Oude en het Nieuwe Testament sporen aan God lief te hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht en je naaste als jezelf. Als moslims in Iran tot geloof komen, vragen ze zich af: ‘Waarom zou ik de Joden en Israel nog blijven haten? Ze hebben mij toch niets aangedaan.’

Naar Israel
Een bezoek aan Israel maakte diepe indruk op Hormoz Shariat. Hij was uitgenodigd om te spreken op een christelijke conferentie. Hij kreeg een rondleiding door Jeruzalem door een Iraniër, van Joodse afkomst, die ook tot geloof was gekomen. ‘Dat was Gods leiding, het was bijzonder om in Jeruzalem samen in het Farsi te kunnen spreken. Onderweg hadden we zelfs nog even contact met zijn moeder in Iran, een diepgelovige vrouw, die veel van de Heere Jezus houdt en ook van Israel.’

Hij vraagt of wij willen bidden voor het Iraanse volk, voor de Iraanse christenen, die te maken hebben met grote beperkingen op het belijden van hun geloof. Ze kunnen vaak niet eens samenkomen, zodat de christelijke uitzendingen zo belangrijk voor hen zijn. Ook vraagt hij om gebed voor de moslims in Iran, dat God ook hun ogen opent voor de Heere Jezus. Ook bidt Shariat om een eind van het huidige onderdrukkende Iraanse bewind.

Hij ziet een grote oogst van zielen in Iran. ‘Ik schat dat er meer dan een miljoen Iraanse christenen zijn, misschien nog wel aanzienlijk meer.’

Enkele getuigenissen

* Enkele gemeenteleden van Hormoz Shariat waren op bezoek in Iran. Ze vertelden over het krachtige werk van God in Iran, dat veel moslims tot geloof in Christus komen. ‘We merken een grote honger naar God en velen kwamen direct tot geloof toen we met hen over het Evangelie en over de Heere Jezus spraken. Een passagier vertelde aan een taxichauffeur dat ze in Christus was gaan geloven door de tv-uitzendingen.’

* Iemand van de gemeente van Shariat was op familiebezoek in Iran. Ze zag zeven vrouwen staan wachten bij een busstation. Ze ervaarde dat God zei naar die mensen toe te gaan en ze vertelde hun over de Heere Jezus. Vier van de zes kwamen direct tot geloof en de twee anderen wilden er nog even over nadenken.

* Veel kijkers naar de tv-uitzendingen vertellen dat Jezus aan hen verscheen in een droom. Ze vragen per mail dan om de betekenis daarvan.
Iemand zag zichzelf in de wildernis en voelde zich verloren. Opeens verscheen er een engel aan hem, die hem wees op een kruis, met Jezus. Aan de voet van het kruis zag hij een rivier van licht, dat ook over hem straalde. Hij ervaarde rust. Maar de betekenis van deze droom was voor hem een raadsel, dus stuurde hij een mail naar Iran Alive Ministries. ‘Het is heerlijk hierop te mogen antwoorden en deze man over de Heere Jezus te vertellen,’ reageert Hormoz Shariat.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2021 om 21:22

  Mooi, goed en groot nieuws Dirk. Onze God werkt nog door. Op velerlei wijzes en onvoorstelbare manieren.
  De Iraanse geestelijk leider Khomeiny is van Twitter verwijderd gelukkig. Evenals D. Trump. Ze beinvloeden menigten mensen. En zeker niet ten goede.
  Het is steeds belangrijk wakend te blijven. Geen mensen in de banvloek doen hier op aarde. Jezus alleen mocht de 7 zegels van een aan de binnen- en buitenkant beschreven boekrol openen. Wat komt er dan wat aan het licht, beste mensen.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2021 om 21:41

  Heel hartelijk dank voor deze geschiedenis, Dirk!! Hier past maar één woord: “Gods wegen zijn ondoorgrondelijk”. Wat een getuigenissen, wat een vruchten! Persoonlijk ga ik er nog steeds van uit, dat gezien het verhaast opvoeren van het verrijken van uranium (ik weet hoe dat werkt), dat een nieuwe wereldoorlog (het zal de laatste wereldoorlog worden) van Iran uit zal gaan. Het is mij in dit verband ook duidelijk, dat God vele Iraniërs wil redden, voordat een oorlog uitbreekt. Dat vele Arabische landen vrede sluiten met Israël heeft alles te maken met de Arabische angst voor de dreiging vanuit Iran. Israël is nu al bijna rondom ingesloten door Iraanse legers. De IDF maakt van de Arabische angst voor Iran dankbaar gebruik, door regelmatig deze Iraanse legers, die daar niet horen te zijn, aan te vallen. We mogen er op vertrouwen, dat op het moment, dat “de bom” richting Israël onderweg is, dat Jezus’ voeten op de Olijfberg zullen staan en wij met Hem!!

 3. Jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 januari 2021 om 23:33

  Beste Dirk… Als ik zo deze wereld zie en alles wat er gebeurt… zie ik dat wij midden in de barensweeën zitten… ik ben dankbaar dat er zoveel mannen en vrouwen in het Midden-Oosten en in de rest van de wereld onze Here Jezus Christus aannemen als hun Heer en Heiland… hier word ik blij van… hier krijg ik vreugdetranen van… AMEN. En ik hoop zo dat velen van mijn familie terug gaan naar onze Heiland die alles heeft volbracht op het kruis van GOLGOTHA… ik bid dagelijks voor de wereld dat hun ogen open gaan voor de ware Vredevorst… Gods rijke zegen voor jou en je gezin broer Dirk… Shalom groeten Jantje 🙏🙏🙏

 4. Jedeha5 zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2021 om 9:15

  N.a.v. de woorden van reactie nr 1 zou ik graag dit citaat van Donald Trump doorgeven, gesproken ten overstaan van de gehele wereld op de National Day of Prayer; wel in het Engels.

  “On this inaugural National Day of Prayer and Return, the First Lady and I join millions of Christians here in the United States and around the world in prayer, as we turn our hearts to our Lord and Savior.”

  Our great Nation was founded by men and women of deep and abiding faith—a faith that has stood the test of time. Four hundred years ago, early American settlers trusted their lives to His providence and braved a voyage to a New World. From the pilgrims who sought His protection aboard the Mayflower to the countless believers who today bow their heads to ask for His guidance during these unprecedented times, our country continues to turn to the Lord. Following in our ancestors’ footsteps we continue the “firm reliance on the protection of Divine Providence” that provides us enduring strength and reassurance in our times of need.

  The trials and tribulations the American people have faced over the past several months have been great. Yet, as we have seen time and again, the resolve of our citizenry—fortified by our faith in God—has guided us through these hardships and helped to unite us as one Nation under God. As we continue to combat the challenges ahead of us, we must remember the sage words of President George Washington during his first Presidential Address: “propitious smiles of heaven can never be expected on a nation that disregards the eternal rules of order and right, which Heaven itself has ordained.” As a country and a people, let us renew our commitment to these abiding and timeless principles.

  Laatste alinea:
  “Today, I am pleased to join my voice to yours in thanking God for blessing this nation with great power and responsibility. With reverence, humility, and thanksgiving, we beg for His continued guidance and protection.”

 5. Cees de Geus zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2021 om 13:12

  Bedankt Dirk dat je dit deelt. Je bent bevoorrecht dat je contact hebt met deze mensen. Steeds meer profetieën komen voor onze ogen uit die wij niet verwachten. We moeten onze visie op de eindtijd voortdurend bijstellen door wat God aan het doen is in het Midden oosten. (Gen. 32 en 33) Jacob (Israël) is bezig zich opnieuw met Ezau te verzoenen. Er is nu een vergelijkbare situatie met Jacob die terugging naar zijn vaderland en zijn familie weer onder ogen moest komen. Jacob had grote angst om Ezau onder ogen te komen. Toen kwam hij Gods boodschapper tegen waardoor zijn naam veranderde maar ook was hij veranderd waardoor Israël niet meer bang was. Deze verzoening nu met de Arabieren is nodig voor Israel om tot zijn bestemming te komen en de Messias Yeshua te kunnen ontmoeten. Ook is het nodig dat de gelovigen uit de volken zich ook opnieuw weer met Israël verzoenen zodat beide groepen tot hun werkelijke bestemming komen. Tot één nieuwe mens. Efeze 2. Als we bidden voor Israël en moslims is het belangrijk dat we de bijbelse geschiedenis en de profetische betekenis en Gods plan kennen met Israël en onze taak als christenen.

 6. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2021 om 14:38

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit hoopvolle bemoedigende artikel over Iran en voor de nieuwsbrief.
  Wat je schreef over het vaccin trof mij. Ik vind het lastig door alles wat ik er over lees. Fijn dat je geen advies geeft, maar wel het vertrouwen op God benoemt. Dat had ik even nodig.

 7. Sary Hansma zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2021 om 14:38

  Prachtig getuigenis! Wij hebben ook veel Iraanse vrienden in diverse AZC’s, die ook ontdekt hebben wie de Here Jezus is. Ze zijn blij met het nieuwe leven, dat ze van Hem hebben ontvangen. Ze hebben ontdekt,dat God een liefhebbende God is, die hen vergeving en eeuwig leven wil geven. Ook mochten wij velen dopen en vertellen over de Heilige Geest, die in hen wil wonen als grote Helper, Leraar en Trooster. Die Helper en Trooster hebben ze hard nodig, nu ze soms langer dan 2 jaar moeten wachten op hun eerste interview bij de IND. Wat een onzekerheid en wat een verdriet, omdat ze zo ver van hun familie zijn. Het is fijn dat wij voor hen liefdevolle geestelijke ouders of vrienden mogen zijn.

 8. Benny zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2021 om 18:42

  Beste Dirk

  Ik wens U een gezegend 2021
  Ook alle andere lezers
  Het is prachtig wat er nu in Iran geschiedt.

 9. Bobke zegt:
  Geplaatst op zondag 10 januari 2021 om 23:22

  Beste Dirk

  Tijdens de corona vorig jaar is mij duidelijker geworden dat we meer geland zijn in de eindtijd. De tijd wordt kort. Verschillende jaren kon ik toch al lezen dat verschillende Moslims tot geloof zijn gekomen. Vooral hen die in het Midden-Oosten leven. Maar je ziet dat de Heer bezig is mensen te gebruiken om Moslims het licht te laten zien. De Heer talmt niet, Hij maakt voort, Hij wil dat iedere Moslim het Evangelie moet horen en de Heer Jezus aannemen als hun Heiland en Zaligmaker. Ze moeten de waarheid horen en erkennen de de “God” van de christenen Zijn Zoon de Redder is van de wereld en dat Jezus echt behoudenis voor de eeuwigheid kan geven. Onze tijd wordt kort hier op deze wereld en we moeten echt in gebed gaan om hen die geroepen zijn om onder Moslims de blijde boodschap te verkondigen echt in gebed bij de Heer te brengen. Bedankt Dirk om wekelijks uw brief van hoop, geloof en liefde te delen met ons. We bidden ook voor jou en familie dat jij nog zeer lang ons mag vertellen uit uw commentaar. Ook bedankt dat jij toch ook weer ons bemoedigt door en over het Midden-Oosten te berichten, maar ook dichter bij huis. Bij deze nog een hoopvol en en gezegend 2021 toegewenst voor jou en familie.

 10. Hubée zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2021 om 11:40

  Jedeha5, helaas zien veel Amerikaanse christenen niet dat Trump mooie woorden spreekt, maar kunnen ze niet in zijn hart kijken, dat kan ik ook niet, alleen de Heer. Laten we bidden voor Amerika.
  Geweldig getuigenis over bekeringen van Iraniërs over de hele wereld.
  Jantje, ik heb gebeden voor jouw familie. Doe je het ook voor de mijne? Gisteren bericht gehad dat een oom van 92 overleden is, hij is vroeger priester geweest, maar uitgetreden en de laatste keer dat ik hem erover sprak, geloofde hij het allemaal niet meer. Ik hoop dat hij toch nog Jezus heeft aangenomen. Het is wel weer een mogelijkheid om getuige van de verlossing te zijn naar anderen toe. Nederland is ook zendingsgebied geworden.

 11. Bas v d GIesen zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2021 om 16:01

  Beste Dirk,

  Ten eerste een gezegend 2021 toegewenst. Bedankt weer voor deze informatie, steeds weer een bemoediging om met je geweten weer in het reine te komen met alles wat op je afkomt in deze wereld. Wat bedoelt God nu in zijn woord naar ons toe, want ook onder christenen gaat het soms ook wel van ik denk dat het zo hoort.

 12. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2021 om 16:13

  Wat een bewogen tijd. God gaat al zijn beloften aan Israel vervullen zoals Hij beloofd heeft. Dat Trump hieraan door Gods genade, ook dienstbaar aan mag zijn is voor ons christenen moeilijk te doorgronden! Heel Israel verlangt vurig naar hun Verlosser.

 13. Anja zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2021 om 18:44

  Shalom broeder Dirk! Hartelijk dank voor dit getuigenis, ja het is echt ter bemoediging. Omdat de Heere Jezus zo groot is, en veel zielen gered worden in Iran, vóórdat Jezus terugkomt! Het begon zo klein, een “verloren ziel” die zich ongelukkig voelt, een Bijbel krijgt en erin gaat lezen, in contact komt met een christen en tot geloof in de Heere Jezus komt! Dat is toch tot bemoediging voor ons! Als we met één “verloren ziel” in contact komen, bij een busstation of via de computer, en wij spreken over de Heere Jezus, en getuigen dat wij het geluk in Hem gevonden hebben, en hem of haar een Bijbel kunnen geven, dan kan dat een begin zijn van een opwekking! Laten we ons niet druk maken over al die meningen van mensen. Maar dichtbij Jezus blijven en eenvoudig getuigen van Hem. Ieder in zijn of haar kleine hoekje in Nederland. Broeders en zusters houd moed, want Jezus leeft! Anja.

 14. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 januari 2021 om 13:44

  Beste Dirk. Allereerst de beste wensen voor 2021. Ik heb al eerder geschreven dat jouw verhalen een heleboel losmaken. Het zet mensen en ook mij aan het denken. Maar het is ook belangrijk voor mij en anderen om de naasten niet te vergeten. Ik heb diverse contacten met mensen, die een handicap hebben. Ik heb ook berichten gelezen van Open Doors hoe de islam het leven van gelovigen christenen zuur maakt. Wanneer je bidt zie je heel veel misstanden in de wereld, maar ook in eigen land. Wees allen heel nederig voor die GROTE GOD EN ZIJN ZOON, en vraag heel nederig of Zij willen omzien naar de mensen. Juist in deze Coronatijd zijn ook vele christenen uit het veld geslagen, eenzaam en erg alleen op weg. Ik hoop van harte dat de spuiten positief werken en dat wij weer naar de kerk kunnen om te zingen en te spreken met HEN. SHALOM

 15. Esther zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 januari 2021 om 17:14

  Hallo broeder Dirk…

  Dit is zo mooi en bemoedigend, het getuigenis van deze broeder uit Iran.
  Toen ik zo aan het lezen was… zag ik ineens vele mensen in gebed voor de mensen in Iran, Irak, Israël en al die landen die bij het Midden-Oosten horen.

  Eigenlijk nooit echt zo beseft… wat wordt er veel gebeden voor allerlei landen.

  Zo bijzonder, al die gelovigen, die zo begaan zijn en bidden tot onze machtige Heere Jezus en hemelse Vader… voor al die verloren mensen-zielen.
  Er wordt ook veel gebeden of de Heere dromen of visioenen wil geven.
  Zo geweldig, dat we het steeds meer horen… door dromen/visioenen.
  Wat mogen we daar dankbaar voor zijn.

  Zo geweldig, en zo kostbaar… Voor elke verloste ziel, is er feest in de hemel.
  Als wij soms vastzitten… dat gevoel heb ik zelf ook regelmatig… laten we beseffen hoe belangrijk gebeden zijn.
  Voor elkaar… en al die andere mensen wereldwijd.
  We worden er zelf ook weer door bemoedigd.

  Dit getuigenis is als een juweel… want zo wil de Heere ieder mens zien.
  Niet verloren maar gered door het kostbare bloed van Jezus.

  Anja (13), hartelijk dank voor je bemoedigende schrijven.
  Geen toeters en bellen… maar eenvoudig, JEZUS LEEFT. Ieder in zijn/haar eigen hoekje.
  En de Heere geeft er ook Zijn kracht voor.

  Dirk, Vaders zegen en genade door de Heere Jezus om je heen, ook voor je dierbaren.
  En ook voor alle broeders en zusters.

  Lieve groet, Esther.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden