Het geheim van de opwekking in Iran

Het is wonderlijk om te zien hoe God mensen roept en inschakelt in Zijn dienst. Wellicht kent u er iets van uit uw eigen leven. Deze week leerde ik de Iraanse christen Hormoz Shariat een beetje kennen. Het bracht mij tot de aanbidding van de Heere: Wonderlijk bent U! Ter bemoediging zijn getuigenis. En hij vertelt over het geheim van de opwekking in Iran.

Hormoz werd geboren in Iran, in een moslimgezin. Hij was een overtuigd sjiitische moslim en demonstreerde zelfs nog tegen de sjah van Iran. ‘Ook ik riep: “Dood aan Israel”.’
In Iran leerde hij zijn vrouw kennen: Donnell. Ze was Amerikaanse, maar was moslim geworden en in Iran gaan wonen. In 1979, kort voor de islamitische revolutie in Iran, vertrokken ze voor studie naar Amerika. Ze waren nog maar kort in Amerika toen Khomeiny de macht greep in Iran.

Omdat het niet lekker liep tussen Hormoz en Donnell, scheidde het stel alweer in 1980, mede omdat Hormoz geestelijk vol met vragen zat. En ook al was de liefde tussen hen weg, toch bleven ze wel contact houden. Hormoz ervaarde geestelijke leegte in zijn leven en besloot de Koran eens goed te gaan lezen. Maar ook daar vond hij geen rust en vrede.

Naar de kerk
Vervolgens besloot hij de Bijbel te gaan lezen. Hij ontdekte dat Jezus anders was dan hij altijd had gedacht. Door wat hij in de Bijbel las, begon hij steeds meer te beseffen dat hij een zondaar was.
Ondertussen voelde ook Donnell zich ongelukkig. Ze ontmoette een christen, die haar uitnodigde om eens bij hem in de kerk te komen. Ze vroeg Hormoz met haar mee te gaan.

Donnell had angst voor de hel gekregen. In de kerk hoorde ze over de redding door geloof in Christus. De Heere Jezus sprak tot haar en ze kwam tot geloof in Hem.
Bij Hormoz ging het anders, duurde het langer. Op een dag had hij een gesprek met de dominee van die kerk. Die spoorde hem aan zijn leven aan Christus te geven. En de Heere gebruikte dat gesprek om hem op dat punt te brengen.

Maar Hormoz zat nog ergens mee, namelijk met zijn scheiding. Hij maakte een nieuwe afspraak met de dominee en in dat gesprek werd het duidelijk, op grond van wat de Bijbel zegt, dat God echtscheiding haat. Hij was zeer geschokt en wilde de echtscheiding ongedaan maken en het huwelijk herstellen. ‘Het wonder gebeurde, dat God ons ook onze liefde voor elkaar teruggaf. En Zijn zegen, Hij gaf ons in de loop van de jaren ook drie kinderen.’

Geld of Evangelie?
In 1988 wist hij dat God hem vroeg om een kerk te beginnen voor voormalige moslims, die tot geloof in de Heere Jezus waren gekomen, in San Jose, Californië. Ondertussen was hij ook nog actief in de computerbusiness. Hij wist dat de Heere hem voor de keus stelde: ‘Wat wil je, veel geld verdienen om daarmee leuke dingen te doen, of wil je je leven aan Mij toewijden?’
En diep in hem leefde het verlangen: ‘Heere, ik wil dat mijn leven waarde heeft voor de eeuwigheid.’
Hij begon de boodschap van het Evangelie met steeds meer moslims te delen, met name moslims die uit Iran afkomstig waren. ‘Ik zag dat ook zij veranderden, tot geloof kwamen in de Heere Jezus.’

Ondertussen gebeurde er iets heel ingrijpend. Hamraz Shariat, de broer van Hormoz, werd opgepakt door het nieuwe Iraanse bewind en na enige tijd doodgeschoten door een vuurpeloton.
‘God toonde me de beste manier om op zijn moord te reageren,’ vertelt hij, ‘door zelfs mijn vijanden lief te hebben. Vanaf dat moment heb ik mijn leven toegewijd aan het betonen van liefde aan moslims en hun te vertellen over de liefde van Jezus.
Ik heb aan God gevraagd: “Wilt U mij gebruiken om 1 miljoen moslims tot Christus te leiden?” En Hij weet hoeveel er al tot geloof in Hem zijn gekomen.’

‘Het is een werk van God’
Met zijn organisatie ‘Iran Alive Ministries’ zenden Hormoz Shariat en zijn team evangeliserende programma’s in de Farsi taal uit naar Iran en andere landen in het Midden-Oosten, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Heeft hij een verklaring voor het feit dat er zoveel Iraanse moslims tot geloof in de Heere Jezus komen, niet alleen in Iran, maar wereldwijd? ‘Het is een werk van God,’ is zijn stellige overtuiging. ‘Hij opent de harten van zoveel moslims voor het Evangelie.’

‘Voor moslims is het niet gebruikelijk om zich af te vragen of de islam wel de juiste godsdienst is,’ merkt Shariat op. ‘Steeds meer Iraanse moslims beginnen echter te ontdekken dat de islam hun niets goeds heeft gebracht voor hun land, hun eigen leven, hun huwelijk, hun eigen leven,’ stelt hij. ‘Het land is in crisis. Velen ontdekken dat de islam niet het antwoord is, maar juist het probleem.’

Liefde en vergeving
Volgens Shariat is het christelijk geloof voor veel moslims heel aantrekkelijk, omdat het over liefde en vergeving gaat. ‘Dat kennen ze niet in de islam. Ze zijn op zoek naar de waarheid, naar een God Die van hen houdt, hen vergeeft en hun leven aanraakt.’

Hij ziet dat bij veel Iraniërs die tot geloof komen, liefde tot Israel en tot het Joodse volk ontstaat. Dat is het werk van de Heere Jezus, door het lezen van de Bijbel. Het hoort bij het geloof dat je Israel en de Joden lief gaat hebben.
‘Het Oude en het Nieuwe Testament sporen aan God lief te hebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht en je naaste als jezelf. Als moslims in Iran tot geloof komen, vragen ze zich af: ‘Waarom zou ik de Joden en Israel nog blijven haten? Ze hebben mij toch niets aangedaan.’

Naar Israel
Een bezoek aan Israel maakte diepe indruk op Hormoz Shariat. Hij was uitgenodigd om te spreken op een christelijke conferentie. Hij kreeg een rondleiding door Jeruzalem door een Iraniër, van Joodse afkomst, die ook tot geloof was gekomen. ‘Dat was Gods leiding, het was bijzonder om in Jeruzalem samen in het Farsi te kunnen spreken. Onderweg hadden we zelfs nog even contact met zijn moeder in Iran, een diepgelovige vrouw, die veel van de Heere Jezus houdt en ook van Israel.’

Hij vraagt of wij willen bidden voor het Iraanse volk, voor de Iraanse christenen, die te maken hebben met grote beperkingen op het belijden van hun geloof. Ze kunnen vaak niet eens samenkomen, zodat de christelijke uitzendingen zo belangrijk voor hen zijn. Ook vraagt hij om gebed voor de moslims in Iran, dat God ook hun ogen opent voor de Heere Jezus. Ook bidt Shariat om een eind van het huidige onderdrukkende Iraanse bewind.

Hij ziet een grote oogst van zielen in Iran. ‘Ik schat dat er meer dan een miljoen Iraanse christenen zijn, misschien nog wel aanzienlijk meer.’

Enkele getuigenissen

* Enkele gemeenteleden van Hormoz Shariat waren op bezoek in Iran. Ze vertelden over het krachtige werk van God in Iran, dat veel moslims tot geloof in Christus komen. ‘We merken een grote honger naar God en velen kwamen direct tot geloof toen we met hen over het Evangelie en over de Heere Jezus spraken. Een passagier vertelde aan een taxichauffeur dat ze in Christus was gaan geloven door de tv-uitzendingen.’

* Iemand van de gemeente van Shariat was op familiebezoek in Iran. Ze zag zeven vrouwen staan wachten bij een busstation. Ze ervaarde dat God zei naar die mensen toe te gaan en ze vertelde hun over de Heere Jezus. Vier van de zes kwamen direct tot geloof en de twee anderen wilden er nog even over nadenken.

* Veel kijkers naar de tv-uitzendingen vertellen dat Jezus aan hen verscheen in een droom. Ze vragen per mail dan om de betekenis daarvan.
Iemand zag zichzelf in de wildernis en voelde zich verloren. Opeens verscheen er een engel aan hem, die hem wees op een kruis, met Jezus. Aan de voet van het kruis zag hij een rivier van licht, dat ook over hem straalde. Hij ervaarde rust. Maar de betekenis van deze droom was voor hem een raadsel, dus stuurde hij een mail naar Iran Alive Ministries. ‘Het is heerlijk hierop te mogen antwoorden en deze man over de Heere Jezus te vertellen,’ reageert Hormoz Shariat.

Dirk van Genderen