Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Valse profeten, foute profeten, ware profeten? (57 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 januari 2021, 9:25 door Dirk A A

De afgelopen dagen ontving ik veel reacties op mijn opmerkingen afgelopen week in de Nieuwsbrief over profeten die hadden voorzegd dat Donald Trump de verkiezingen zou winnen en president van Amerika zou blijven. Ik noemde hen valse profeten, omdat hun profetieën niet zijn uitgekomen. Diverse lezers nemen mij dat zeer kwalijk.

Een aantal reacties:
‘Gezalfden van de Heere mag je niet aanraken.’
‘Ik ken diverse van deze profeten en het zijn echte kinderen van God.’
‘Deze profeten hebben een goed “trackrecord”, veel van hun profetieën komen uit.’
‘De profetieën zijn juist, Trump is de eigenlijke president van Amerika en binnenkort zal hij dat ook daadwerkelijk worden.’
‘De profetieën zijn juist, maar de verkiezingen zijn gestolen.’
‘De profetie is wel juist, maar de mensen hebben te weinig geloof gehad en hebben te weinig gebeden.’

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Diverse mensen vermoeden dat ik Donald Trump haat. Ik kan u verzekeren dat dat geenszins het geval is. Ik bid voor hem.

Met name het woord ‘vals’ is velen in het verkeerde keelgat geschoten. Mensen vatten een ‘valse’ profeet op als iemand die bewust verkeerde voorzeggingen doet. Zo heb ik het echter niet bedoeld.

Ik ga ervan uit dat de meeste van deze ‘profeten’ integer bezig zijn, dat ze ernaar verlangden – toen nog president – Trump te bemoedigen, maar ook hun volgers.
De vraag is of ze hun boodschap echt van God hebben gehoord, hoewel ze dat wel zeggen. Misschien hebben ze Gods stem verward met hun eigen verlangens en hebben ze ondertussen te grote woorden gesproken. Beter hadden ze kunnen zeggen: ‘Ik meen…’ of ‘Ik heb het gevoel dat…

In de Bijbel zie je maar twee soorten profeten: ware profeten en valse profeten. Iemand die een boodschap brengt die niet uitkomt, is een valse profeet. En soms kwam, nadat een profeet een boodschap had gebracht, de persoon of het volk tot inkeer, waarna het aangekondigde oordeel niet werd voltrokken.

In het Nieuwe Testament worden de gelovigen opgeroepen de woorden van de profeten te toetsen, of ze van God zijn of niet van God. En hoe kunnen we toetsen? Juist, of het woord uitkomt of niet.

Mag iemand die zich profeet noemt of als profeet wordt gezien foute voorzeggingen doen? Wanneer iemand erbij zegt dat het een woord van God is, dan niet, lijkt mij. Wel als iemand zegt: ‘Ik heb de indruk dat…’

Voelt u het verschil? Wanneer iemand zich beroept op een woord van God of als iemand zelfs claimt in de hemel te zijn geweest – wat ook is gezegd – dan mogen, ja moeten we hem of haar daaraan houden. En dan past het, als het woord niet plaatsvindt, dat verootmoediging volgt, excuses en bekering. Volwassen medegelovigen hebben dan de taak hen daarin te begeleiden en te coachen.

Jeremia 14:14 zegt over de profeten die een onjuiste boodschap brengen aan het volk Israel: ‘De HEERE zegt tegen mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hun geen opdracht gegeven en Ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat, bedrog van hun eigen hart.’

En in Jeremia 29:9 lezen we: ‘…want met leugen profeteren zij tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de HEERE.’

In het Oude Testament moest een valse profeet zelfs gedood worden, Deuteronomium 18:20: ‘Maar de profeet die overmoedig handelt door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven.’

Veel te gemakkelijk en veel te snel worden woorden gesproken in de Naam van de Heere. Laten we daar voorzichtig mee zijn.
En tegelijk geloof is wel zeker dat de Heere ook vandaag spreekt, door Zijn Woord, door Zijn Geest en soms ook door Zijn kinderen. Ik weet het uit ervaring.

We moeten voorzichtig zijn met het gebruiken van de Naam van God. ‘U zult de Naam van de HEERE uw God niet ijdel gebruiken, zegt Exodus 20:7. Dat geldt zeker ook voor het spreken van een profetie in Gods Naam. Laten we daar voorzichtig mee zijn en de profetie ook laten toetsen.
Gods eer wordt toch aangetast wanneer iemand in Gods Naam iets aankondigt wat God niet eens gesproken heeft.

1 Thessalonicenzen 5:20 en 21 zegt:
‘Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede.’

In 1 Korinthe 14:32 lezen we: ‘De geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen.’
Weet u wat dit betekent? Dat de profeten niet boven de rest van de gelovigen staan, maar dat ze onder de autoriteit staan van andere profeten. Dat houdt in dat wanneer een profeet iets heeft voorzegd wat niet uitkomt of zich beroept op geheime informatie, verantwoording moet worden afgelegd. En dat is wat lang niet altijd gebeurt. Houd maar beter afstand tot zulke zogenaamde profeten.

Er zullen er velen zijn, zegt de Heere Jezus in Mattheus 7:22, die eenmaal zullen zeggen: ‘Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven en in Uw Naam veel krachten gedaan?’

Het gaat erom dat we, en zeker ook degenen die profeteren, de wil van de Vader doen en ons afvragen of de Vader wel wil dat een bepaalde gedachte die we hebben, wordt uitgesproken als komende van God. Dat staat immers in het vers ervoor:
‘Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is’ (vers 22).

Het is mogelijk, en dat is een aangrijpende gedachte, dat de Heere dan zal zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt’ (vers 23).

Eén van de ‘profeten’ die excuses aanbood voor zijn niet-accurate profetie was Jeremiah Johnson. Op internet plaatste hij op 7 januari een openbare verontschuldiging voor zijn onnauwkeurige profetie. Johnson kreeg vervolgens te maken met de meest verschrikkelijke reacties. Hij schrijft:

‘In de afgelopen 72 uur heb ik meerdere doodsbedreigingen en duizenden en duizenden e-mails ontvangen van christenen die de smerigste en meest vulgaire dingen zeiden die ik ooit heb gehoord over mijn familie en bediening. Ik ben bestempeld als een lafaard, een verrader van de Heilige Geest en werd minstens 500 keer uitgescholden. We zijn elk uur mensen kwijtgeraakt die ons al heel lang steunden.’

Ik schrik hier enorm van, maar het verbaast mij niets. Ik ontvang de laatste tijd soms ook buitengewoon heftige reacties op wat ik schrijf.
Mattheus 24:12 komt mij in gedachten: ‘Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.’
Met pijn in mijn hart moet ik constateren dat ook onder een deel van de christenen de liefde verkilt. Te gemakkelijk veroordelen we de ander. Waar is onze liefde voor de ander, waar onze bewogenheid.

En jazeker, ook ik ben bewogen met ‘profeten’ die foute profetieën doorgeven. Ik bid voor hen en roep hen op zich te verootmoedigen voor de mensen, maar bovenal voor de Heere. En deze oproep tot verootmoediging geldt ook mijzelf, jazeker. Ik ben geen haar beter dan die ‘profeten’. Paulus noemt zich immers ook de ‘geringste van alle heiligen’. Wie zichzelf een beetje kent, zal op de onderste sport van de geestelijke ladder plaatsnemen en er zeker naar verlangen zo dicht mogelijk bij de Heere Jezus te komen.

Dirk van Genderen

 

57 Reacties

 1. Fokke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 januari 2021 om 12:26

  Een geestelijke reactie van Dirk, die nodig is over dit onderwerp.

 2. Jan Visch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 januari 2021 om 22:17

  Laten we nederig blijven, en Hem om wijsheid bidden.
  En zo getuigend gedienstige volgelingen zijn.
  Want Zijn komst is zeer nabij

 3. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 14:37

  Beste mensen,
  We leven in lastige tijden. Ik bid dat God mij wil leren inzien wat van Hem is of niet van Hem. Dat ik het juiste mag doen. Ook wat vaccineren betreft, vraag ik God in gebed of het kan of niet. Als wij Hem oprecht vragen wat wij moeten doen, zal hij antwoorden. Christenen zullen zich laten vaccineren, andere christenen weer niet. Laten we elkaar daar niet op veroordelen. De duivel wil door al die complottheorieen angst aanjagen. Maar laten we ons richten tot onze Hemelse Vader. Hij zal voor ons zorgen. Heb geen zorgen voor de dag van morgen. Hij zal ons als christenen ongetwijfeld doen leren inzien wat we doen of laten moeten om Hem oprecht te dienen.

 4. D.Baart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 16:44

  Valse profeten zijn een teken van de eindtijd. Gods Woord bestuderen is zo belangrijk. En beseffen, dat we met een Heilig God te maken hebben. De Heere Jezus komt spoedig, leven in die verwachting is zo belangrijk. Evangelie prediking moet geen sociale boodschap worden, maar volkomen zondaar, en volkomen genade. Dat brachten de puriteinen, en er waren opwekkingen. Deze boodschap horen we weinig.

 5. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 17:31

  We kunnen het beste Het Woord aan het woord laten. En ons voortdurend afvragen : Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal of spreken.

 6. Tvdhave zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 18:04

  Geliefde in de Heere Jezus Christus.
  Wat verschrikkelijk verdrietig van al de reacties die je hebt gekregen.
  Zo is het als je zegt, wie zich zelf een beetje kent.
  Ik moet ook bekennen dat ik ook wel eens van mijn plaats ben, en kan niet anders bidden: houd U mij vast, je wordt bang van jezelf, maar toch te weten: de Vader heeft beloofd dat Hij onze Leidsman is, daar mogen we op vertrouwen, niets uit ons maar alles uit en door Hem.
  Van harte Gods onmisbare zegen.

 7. Reino zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 18:29

  Mijn vader zei vroeger al: houd je bij Gods woord en ook: weest nuchter en waakzaam. Ik heb geen behoefte aan deze dagelijkse profeten en eerlijk gezegd vind ik het onbegrijpelijk dat mensen in Trump een soort afgezant van God zien. Het zijn woorden EN daden. Laten we dankbaar zijn dat hij even goed voor Israël was. Maar hij is allesbehalve een getuige van Christus geweest. De wereld die christenen achter Trump ziet aanlopen, verliezen nog meer hun geloof in een God. De bijbel zegt dat wij mensen kunnen verhinderen tot geloof te komen, en kijk hoe er lachwekkende filmpjes worden gemaakt over het christelijke Urk. Het doet mij pijn, wij maken Gods naam belachelijk en ongeloofwaardig. Als Dirk zulke negatieve liefdeloze mailtjes krijgt vind ik dat ONchristelijk. Wat hij ook denkt, niks rechtvaardigt het om iemand af te breken. DE LIEFDE moet altijd zichtbaar zijn, ook als ik of Dirk iets zegt wat een ander niet juist vindt. Respecteer je broeders en zusters ook al denken zij anders. Als de liefde er zelfs onder ons niet is, dan lacht de wereld zich kapot en maken wij onszelf totaal ongeloofwaardig. Gij geheel anders. Weest verbonden in liefde en strijdt NOOIT over verschillende opvattingen. Alsjeblieft: in Gods Naam!

 8. Inge zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 18:32

  Beste Dirk,
  dank voor de mooie nieuwsbrieven die ons scherp houden. Verdrietig van al die nare reacties.

  Dank voor de verheldering van wat de Bijbel zegt over profeten; ik heb nog wel een vraag. God spreekt tot Jona dat Hij Nineve zal vernietigen en uiteindelijk heeft Hij dat niet gedaan doordat het volk zich bekeerde. Uiteindelijk werd Nineve niet weggevaagd. Kan het zijn dat God iets spreekt door iemand heen en op Zijn besluit terugkomt? Mogelijk werd Jona als valse profeet aangezien doordat niet uitkwam wat Hij had gezegd? Zie Jona 3:4 en 3:10? Ben erg benieuwd hoe je daarnaar kijkt, ik wil er graag van leren.

  Alvast bedankt voor je reactie.

 9. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 19:21

  Hebben we niet genoeg aan de Bijbelse profeten? Wanneer ik bijvoorbeeld de houding van Daniël neem, dan is daar zonde belijden als basishouding in tijd van crisis. Ook nu leven we in een tijd van crisis, een crisis die zichtbaar wordt door Corona. Waar hoor ik de oproep tot terugkeer van onze ingeslagen weg, in plaats van ons leven te geven voor de geneugten van de wereld. Ik lees van een voorganger dat als de paus het nemen van het vaccin goedkeurt, zelf aanbeveelt, ondanks dat weefsel van geaborteerde foetussen wordt gebruikt, wij dat dan ook met een gerust hart kunnen nemen! Volgens mij wordt het de hoogste tijd te onderzoeken wat het betekent, “levende bouwstenen te zijn” of “dat ons lichaam een tempel van God is”. Uit hetgeen ik tot mij heb kunnen nemen wordt er sinds de jaren 60-70 bij het ontwikkelen van medicijnen gebruik gemaakt van genoemd weefsel. Kijk op de site van de TU Delft en je leest in welke tijd we leven. Mijn lichaam is een tempel van de allerhoogste, niet van hem die de wereld wil verslinden, dat punt is dichtbij, voor de deur. Vul uw kruik met olie nu het nog kan, want de plannen worden uitgerold!

 10. Nel Veerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 20:23

  Beste Dirk, ik sta werkelijk versteld over de verschrikkelijke reacties op je juist altijd zo nederige commentaren. Laat je er zeker niet door ontmoedigen hoor. Ik ben er juist zo dankbaar voor dat je ons waarschuwt voor alle misleidingen. Het is zo goed om waakzaam te zijn. Er is zoveel verwarring… we moeten zo in afhankelijkheid van Hem leven. En namens Hem spreken is nogal wat, wat je zegt, we kunnen dan beter zeggen ‘ik denk’, of ‘heb de indruk dat’. Dan blijven we nederig… En dat Jeremiah Johnson zo is uitgescholden is werkelijk heel ernstig. En duidelijk niet geïnspireerd door de Heilige Geest. Iemand die zegt een kind van God te zijn, zou zich moeten schamen om zulke laster te uiten. Dat is nou niet bepaald in de liefde. Laten we op ons knieën gaan en ons verootmoedigen. Elkaar opbouwen en niet bekritiseren. Ik denk dat we allemaal meer dan genoeg aan onszelf hebben om te willen leven en gecorrigeerd te willen worden door Zijn Geest! De tijd is nog kort dat Jezus terugkomt, laten we zorgen dat we daar op gericht zijn… Leg alles maar in Zijn handen, alle verschillen en vragen. Hij heeft beloofd met ons te zijn tot aan de laatste dag. Mooier kan niet. Laten we daar maar op vertrouwen. En Dirk, ga zeker door op deze weg. Je bent een rijke zegen! Ik wens je Gods rijke zegen toe, en ga zeker voor je bidden. Sjalom Nel Veerman.

  En nog even een reactie op Henk: Ik heb pas een artikel gelezen op de site van https://www.schreeuwomleven.nl/
  Daar staat het artikel van 7 januari over ‘Welke Coronavaccins gebruiken cellen van geaborteerde kinderen en hoe?’ Heel interessant. Er komt een vaccin waarin dat weefsel niet voorkomt.

 11. Sieger van der Velde zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 20:32

  Beste Dirk, goed dat je dit aspect aan de orde hebt gesteld. Je wijst duidelijk op Gods Woord. En dat is de Bron en de Waarheid. Laten we alles wat gezegd en geschreven wordt, daar aan toetsen. Blijf Gods Woord doorgeven. Ik moet denken aan een oud kinderliedje; Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Ik wens je de zegen van de Here in deze bediening.

 12. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 20:43

  Beste Dirk,

  Laat je niet van de wijs brengen. Zedekia sloeg Micha helaas ook op zijn kaak toen die Gods Waarheid sprak. 1 Kon. 22 : 24.
  Sterkte in alle wederwaardigheden!

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 21:22

  Sinds Jezus Christus zijn er geen profeten meer, zoals wij die kennen van het Oude Testament!! Een goede profeet is geen toekomst voorspeller!! Dat hebben wij ervan gemaakt. Een profeet is iemand, die gewoon het Woord van God spreekt! Uit 1 Korinthiërs 12 Wordt “profetie” een gave genoemd van de Heilige Geest, dat niets anders zegt, dan spreken namens God! Hoe duidelijk hierover is Hebreeën 1: 1 – 2 “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.”
  Wij hebben NU het Woord van God, waardoor God, dat als eerste “tot ons” en soms “met ons” spreekt!! Het is inderdaad zo dat mensen van nu net als de vele valse profeten vroeger, vertellen wat we graag willen horen. We vergeten soms dat Jezus ook veel vijanden had, omdat Hij dingen zei, die voor sommigen alles behalve “leuk” waren! Ik kom de “wensdenkers” bij de vleet tegen op facebook, en als ik vraag “waar staat dat” dan word ik direct van een “andere mening” beschuldigd. Ik heb op facebook (vroeger op hyves) al heel wat naar mijn hoofd geslingerd gekregen.
  Ik vermoed dat de opstandigheid van de meeste mensen gevoed worden door “angst”!! Angst is de slechtste raadgever die we hebben! Als Jezus tot ons spreekt is het eerste wat Hij altijd weer zegt: “Vrees niet”! Jezus weet als geen ander, dat angst leidt tot wegvluchten! Wie werkelijk op Jezus vertrouwt, is immuun voor elke vorm van angst!

 14. Sjaak zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 21:57

  Beste Dirk,

  Ik zie elke week weer uit naar je nieuwsbrief. Heel veel wijsheid en zegen toegewenst voor het maken van deze nieuwsbrieven! Houd vol om dit belangrijke werk voor de Heer te mogen doen! Zeker in deze tijd hebben we nodig dat we gecorrigeerd en bemoedigd worden om in het spoor van Gods woorden te blijven wandelen. Ga voorwaarts en houd moed!

  Groet, Sjaak

 15. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 22:07

  Ik ben er nog steeds niet uit hoe ik moet bidden voor het coronavirus. Is het van de Heer of van Zijn tegenstander, de satan? Als het van de satan is, dan heeft hij het, zoals altijd, op ons Christenen voorzien. De gedragingen van ons Christenen zouden daaruit voort kunnen vloeien. Is het van de Heer, dan kan de Heer het gebruiken om mensen, die Hem nog niet kennen, dichter bij Zijn Vaderhart te brengen. Maar het kan ook zijn om Christelijke-geiten van Christelijke-bokken van elkaar te scheiden. In dit laatste geval zul je ook zeker uitwassen tegenkomen zoals jij dat omschrijft Dirk.

 16. Andre zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2021 om 22:13

  Beste broeder Dirk

  Het is zeer ernstig dat christenen zoveel vuiligheid en liefdoosheid met zelfs doodsbedreigingen mailen. Onbegrijpelijk. Dat is zeker niet van de Geest.
  Natuurlijk mag je spreken over valse profetie en valse profeten. De bijbel leert ons juist daarvoor op te passen want er zullen er vele zijn.
  Als iemand beweert dat God tot hem spreekt en hij/zij geeft dat woord door als een Woord van de Heer en het blijkt niet juist te zijn dan zegt de Bijbel dat het valse profetie is.

  Ik hoop en bidt vurig dat je niet meer lastig gevallen wordt door zogenaamde broeders en zusters.

  Maar ook dat hoort allemaal bij deze tijd. Jesaja 60 ter bemoediging.
  Gods zegen toegewenst

 17. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 0:08

  Dag Dirk,

  Je mag best ‘man en paard’ noemen. Er zijn zoveel voorbeelden van valse profeten. Kijk eens naar het verhaal van valse profeet Hananja in Jeremia 28:1-17. Dit had zelfs de dood tot gevolg voor deze profeet. Zoals de Heer stelt:
  In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan.

  Shalom, Roelof

 18. Charles Pieters zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 5:46

  Laten we eens uitzoeken hoe een christen dient te zijn voordat hij/zij zich een christen mag noemen. Wat zijn de eigenschappen van zo’n persoon? Worden alle christenen en bekeerde joden gered?
  Ik was op de Engelse Tube en F/B voor vele jaren, maar men had mij eind 2020 geblokt om de waarheid.
  Er zijn christenen die NOG in duisternis leven, maar beweren dat hun “dromen” van de Heilige Geest komen.
  Deze “leugenaars” houden zich alleen bezig met het verzinnen en verspreiden van onwaarheden om hun bezoekers te misleiden, tevens om een financiële steun te vragen, zodat zij nog meer leugens kunnen verzinnen.
  Laten we onszelf eerst onderzoeken, want commentaar geven is nog geen bewijs.
  Onze woorden hebben geen waarde, indien de woorden niet “gesteund” zijn door de Schrift, zoals “teksten” te tonen, zodat er geen ruimte is om te twisten.
  Bij commentaar 8 werd een vraag gesteld, maar na 21 dagen heeft nog niemand beantwoord!
  Wat is het nut ervan, of weet niemand het antwoord, of komt er nog een vervolg?

 19. Sophie zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 7:26

  Dirk,
  ik kijk iedere week uit naar je nieuwsbrief, omdat het me scherp houdt om over dingen na te denken. Laten we ons vertrouwen stellen op de Here God, want in Zijn hand ligt heel ons levenslot. Als we Hem liefhebben, woont Zijn vrede in ons. Laten we op Hem zien en weten dat Hij ons steeds nabij is! Zonder Hem kunnen we niets doen! (Joh. 15 vers 5)
  Gezegende zondag!

 20. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 9:20

  Of het er eerlijk aan toe is gegaan of niet, God staat boven alles en niets gebeurt zonder HEM, God heeft nog steeds een plan, satan ook, en als we een beetje ZIJN woord kennen, weten we waar het op uit gaat lopen.
  Wij mensen kijken zo beperkt, God overziet alles en HIJ regeert!
  HIJ geeft satan veel ruimte, zie je door de geschiedenis heen, steeds gebeuren.
  Als we Gods bijbelse principes gaan herkennen in ZIJN woord, gaan we onderscheiden, leven we meer vanuit Zijn liefde en zou het er onderling anders uit gaan zien.
  Als laatste, Psalm 139 zou bijv. een hulp kunnen zijn voor het kiezen van een vaccin.
  Ik wens ieder wijze keuzes, maar bovenal een nederig hart naar elkaar.

 21. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 10:25

  Er was eens een oude man die met een geopende Bijbel voor zich aan tafel zat.
  De man wees op de Bijbel en zei: “Het gaat om wat er in de Bijbel staat, en niet om wat ik ervan vind”.
  Laat dit een waardevolle Boodschap voor ons zijn.

 22. Marjo zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 10:59

  Shalom Dirk en lezers,

  Dank Dirk voor weer een nieuwe nieuwsbrief. Ik schrik van hetgeen je schrijft over de heftige reacties die je ontving. Mij valt ook de toename van verbale agressie op, ook onderling tussen Christenen, die gaat tegelijk op met mijn eigen onrust. Hoe snel is een mens geneigd om mee te gaan in de negatieve stroom, de verontwaardiging en hoe snel vergeten we om naar boven te kijken. Daar waar onze hulp vandaan komt. Een van de belangrijkste opdrachten die een Christen heeft is om vooral de éénheid te bewaren en laat dat nou één van de moeilijkste dingen zijn. Datzelfde geldt voor de onderlinge liefde, ik zou boter op mijn hoofd hebben als ik zou zeggen dat het mij niet overkomt, ik kan niet zeggen dat ik altijd een goed Christen ben. Dat inzicht van omhoog kijken en de liefde en éénheid bewaren komt en gaat. Ik moet nu steeds vaker denken aan wat in Efeziers 6:12 staat:
  “Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de Hemelse gewesten.”
  Satan is druk bezig om zich staande te houden, hij laat geen kans liggen om mensen tegen elkaar op te zetten maar het meest nog wil hij ons bij God vandaan trekken. Blijf dicht bij het Woord, bid voor de (boze, verdwaalde en zoekende) mensen want wij strijden niet tegen mensen maar tegen boze machten. Ons gebed is de enige doeltreffende reactie op heftige reacties.
  @Inge, het is interessant om het boek Jona in de huidige tijd erbij te nemen, hier valt wellicht veel van te leren.

  Gods zegen voor u allemaal.

 23. Richard KB zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 11:49

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je commentaren.

  Reageren via de sociale media is makkelijk want je bent niet zichtbaar.
  Het laat ook zien hoe iemand werkelijk in elkaar zit.
  Reageren uit emotie vind ik heel zwak en slecht en laat eerst maar alles bezinken voordat men reageert.
  Dirk, laat je niet ontmoedigen door de negatieve reacties.

  Groetjes Richard

 24. Marianne Stel-Heidenrijk zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 11:50

  Vreselijk toch hoe christenen een Johnson op die manier bejegenen. Ik kan niet begrijpen hoe dat kan.

 25. RB zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 12:18

  Wat Reino(7) schrijft is geheel juist. Sta hier volledig achter.

 26. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 12:30

  Beste Dirk.
  Ik wil je een riem onder het hart steken met een gedeelte uit de bijbel: Mattheus 22:36-40. Hub.

 27. Anny Venmans zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 12:58

  Beste Dirk,

  Afschuwelijk en bijna niet te geloven wat jij allemaal naar je hoofd geslingerd krijgt en hebt gekregen. Ik denk dat dergelijke reacties meer iets zegt over degenen die dit schrijven dan over jou. Ik bid dat jij deze reacties naast je neer kunt leggen en ze uit je geheugen kunt wissen, want dergelijke opmerkingen doen pijn, vooral omdat ze onterecht zijn en hebben dan de neiging om te blijven hangen. Ik denk dat we als christenen veel meer voor elkaar zouden moeten bidden, vooral omdat we zo gemakkelijk geneigd zijn om mee te gaan doen met de niet-christenen in onze omgeving. We moeten in gedachten houden dat wij wel in deze ‘vervallen’ wereld leven, maar dat wij niet van deze wereld zijn. Wij zijn door God apart gezet en zouden ‘anders’ moeten reageren. In 1 Petrus 3:8-12 lezen we hoe we dit moeten doen. Het stukje heeft in de NBG-vertaling als kopje: ‘Liefde en vrede’.
  Laat je niet ontmoedigen, Dirk. Ik zie elke week uit naar jouw nieuwsbrief met commentaar en waardeer die zeer.
  Hartelijke groet, Anny

 28. Marja zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 13:15

  Beste Dirk, Je hebt het goed verwoord.

 29. Tjenkje zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 15:12

  Dank voor je schrijven Dirk,
  Graag geef ik ook hierbij aan waarin ik geloof. Dit doordat ik jaren lang opgebouwd ben door de vele profetieen, en deze week hoorde ik dat er een 100 tal profeten over de wereld nog steeds staan; dat wat God heeft gezegd gaat gebeuren. We weten dat geloof – zeker weten van de dingen ….
  Met mijn hart, oren én geest heb ik afgelopen vele jaren nieuwe Woorden van wat God zal gaan doen gehoord. Dit houd in dat alles anders wordt. En we vanuit ons perspectief kijkend niet begrijpen dat God Zijn eigen tijdlijn heeft.
  Er gaat dus heel veel veranderen – het is nog niet allemaal zichtbaar!! Ik heb geloof, net als Abraham, je ziet het niet, maar het gaat wél gebeuren! We gáán die verandering in de wereld zien, beginnend in Amerika.
  God gaat ons mensen laten zien dat het om Hem gaat. Hij gaat het doen, niet door menselijke inspanningen. Groeten Tjenkje

 30. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 15:42

  Beste Dirk, ik zie iedere week uit naar je brief. Vreselijk wat mensen je soms zeggen, maar volhard tot het einde. De tegenstand is soms groot, maar Jezus is Overwinnaar! Laat je niet ontmoedigen.

 31. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 15:58

  Beste Dirk en geliefde medegelovigen. Een veelvoorkomende zin in de bijbel is: Te dien tijde en 2 keer staat erbij wanneer dat is, te weten ten tijde dat Ik Israel verzamel. Dat is dus een bijzondere tijd in Gods heilsgeschiedenis. met name Mozes en al de profeten, ja al de profeten hebben voorzegd dat de vervallen hut van David hersteld zal worden. Het is zegen vol hier acht op te geven. Hoe wij Christenen hierop reageren zien we dan nu rond ons, maar wie merkt op. Er waren achter het ijzeren gordijn meer dan 1 miljoen joden gevangen in de klauwen van satan. Maar God stelde een man [voor even] aan, genaamd Gorbatsjov en het ijzeren gordijn viel en sindsdien zijn deze gevangenen van Sion bijna allen naar Sion weer gekeerd! Zodat men in Jeruzalem aan alle straatnaamborden de naam in het Russisch heeft moeten toevoegen. Ook in Amerika zijn nog zeer velen van Gods uitverkorenen aanwezig. Ook zij zullen goedschiks of kwaadschiks naar hun thuis wederkeren zeker nu de ambassade reeds is verplaatst. Laten we daar de toekomende tijd acht op geven, zodat we God hiervoor de eer kunnen geven.

 32. Boudewijn de W zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 17:12

  Hallo Dirk,

  Ik twijfelde of ik zou reageren of niet. De personen die zo agressief naar je reageren op jouw schrijven voelen zich blijkbaar persoonlijk “aangevallen”, terwijl jij enkel en alleen aan de kaak wil stellen hoe het er in de wereld en onder christenen aan toe gaat.
  Probeer deze reacties naast je neer te leggen en ga door met het belichten van zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.
  En ik wil tegen die personen zeggen, die jou op de door jou beschreven manier hebben geschreven dat zij eerst eens bij zichzelf te rade gaan. Daarbij de bijbel eens open te slaan, om te lezen wat daarin staat over dergelijke reactie.
  Daarnaast vraag ik mij af, waarom zij jouw brieven (nog) willen lezen. Hetgeen jij schrijft is om de lezers te informeren wat her en der gebeurt, en niet om te veroordelen.
  Dus als er onder degenen die dit lezen personen zijn die naar Dirk op zo een onheuse manier hebben gereageerd zou een excuus op zijn minst op zijn plaats zijn. Een christen maakt ook fouten, maar erken die ook wanneer nodig.
  Reactie op 29, ik denk inderdaad dat Amerika heel hard naar zijn ondergang gaat. Zojuist het Zoeklicht ontvangen, daarin staat een artikel over genderneutraal, als je dat leest, ik kan daar met mijn pet (die ik niet draag) niet bij.

  Dirk, sta sterk en ga door. Satan zit niet stil, en misschien is dit wel een “aanval” om jou te weerhouden er mee door te gaan.

  Er ruist langs de wolken een Liefelijke NAAM

  God gaat met je mee, elke dag weer.

 33. Ria zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 17:16

  Beste Dirk,

  Wij zijn elke week dankbaar voor je bemoedigende nieuwsbrieven.

  Wij bidden voor jou en je gezin.

  Slalom!

 34. josje zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 18:10

  Van EENPARIG Horen
  naar E E N DUIDIG Beleid
  .
  .

  Waarom zijn christenen vaak zo hard,
  vol oordeel bij verschil
  van denken? Waarom is ‘t soms ook
  in kerken zelfs al kil?
  .
  De wetsverachting, weten wij,
  neemt toe. De vraag is dan
  door wie, van welke wet? En wat
  is van die wet het plan?
  .
  We kunnen Hèm wel vragen: Heer,
  maak ons toch één…, maar dat
  bad Jezus ook… en onze God
  verhoorde dat!: een schat
  .
  aan gaven* gaf Hij ons, vanuit
  Zijn liefdevolle Geest.
  Hoe meer geopend we zijn, hoe
  weldadiger het feest
  .
  van ‘t samenzijn, uit zicht of niet.
  Waarom die heftigheid?
  Men hunkert naar eenduidigheid,
  naar eensgezind beleid.
  .
  Hoe dichterbij DE Een, rond Hem,
  hoe dichter bij elkaar…
  Maar!
  waar maakt men die godsopracht
  trouw en blijmoedig waar?
  .
  Waar samen wordt gebeden, èn
  geluisterd naar Zijn Stem,
  daar komt ‘t eenduidige beleid
  bemoedigend van Hem
  .
  Die alle dingen schiep, en zelfs
  niet-christenen doet verstaan**
  hoe er met welk verschil dan ook
  kan worden omgegaan:
  .
  wie goed begrijpt wat in hem woelt
  èn welke droom hem drijft,***
  die kan ook luisteren naar die twee
  bij anderen. En zo blijft
  .
  er ruimte om te vragen. Om
  te zien wàt precies kwelt,
  totdat het nodige getoond,
  gezien is, en verteld,
  .
  gelezen misschien. Want zolang
  elks k a d e r anders is,
  blijft onbegrip, dat zonder Geest
  voert tot de duisternis.
  .
  Dus laat ons niet zelfsturend zijn!,
  maar schuilende bij Hem
  en samen, digitaal of niet,
  geHOORzamen Zijn Stem.
  .
  * Gal. 5:22
  ** https://youtu.be/f1fbf5trQ2s
  *** https://vinetraining.nl/

 35. G.R. de Jonge zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 18:17

  De vorige week vond ik in mijn boekenkast een klein boekje (30 pagina’s) terug uit 1992, van Derek Prince: Bidden voor de regering.
  Hierin vond ik vele basisregels , die ons de weg wijzen hoe in tijden zoals deze, ons gedrag moet zijn.
  Het opent onze ogen voor de geestelijke strijd die achter al deze gebeurtenissen verborgen is en wat wij als christenen kunnen ( moeten) doen. Namelijk: bidden!
  Het boekje is nog steeds verkrijgbaar bij Derek Prince Ministries voor €2.-

 36. Judith zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 19:12

  Helemaal eens met Ernst v. Olffen, gewoon goed Gods Woord lezen, inclusief de profeten-boeken + Openbaring.
  8. Inge: Jona wist zelf ook dat JHWH barmhartig is en graag vergeeft, terwijl hij als Jood naar een vijandig gebied moest. Jona was daarom bang dat hij zodoende voor valse profeet zou worden aangezien, vandaar die tegenzin.
  Nineve werd toentertijd gered, later is het alsnog verwoest. In onze tijd heet Nineve Mosoel, daar staat ook niet veel meer overeind.

 37. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 20:07

  Shalom broeder Dirk,
  Er staat geschreven in Psalm 118: 8 en 9: Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen, dan op de mens (prins, profeet, prediker, president) te vertrouwen! In gebed verbonden, Anja.

 38. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 20:25

  Dirk, ook ik heb de stukken gelezen. En ik ben onder de indruk. Ik lees veel de profeten. En wat ons allemaal te wachten staat. Maar er is een roep….. wees waakzaam. Wij weten niet alles, dat is voorbehouden aan onze Hemelse Vader. Wij hebben met mensen te maken die angst hebben en ziek zijn. Ik heb momenteel contact met mensen, die erg ziek zijn of een psychologische afwijking hebben. Want zij moeten ook geholpen worden. Regelmatig zoek ik contact met mijn Hemelse Vader en breng deze mensen ook bij Hem. Er zijn zoveel problemen in de wereld, van vervolgingen, oorlog, ziekten en ach noem U maar op. Ik laat mij niet afschrikken door de corona, want ik weet, dat Hij mij ook in beeld houdt. En ook zijn volk Israel, ik sta vierkant achter hen en bid ook voor hen.

 39. maarten zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 20:29

  Geliefde broeder Dirk,

  Heb de broeders lief, en ja een eindtijdteken is de verkilling van de liefde, maar ook de afval van de waarheid, Gods Woord. 2 Tim. 3: 2, Thess. 2.

  Toch zouden we ook eens Prediker 10 vers 20 moeten lezen, zelfs foute gedachten over een koning is al kwalijk.
  Afgezien van profeteren, dat moet zich beperken tot het profetisch Woord, toevoegen gaat niet (laatste verzen van de Bijbel).
  Trumph is apart, roept vragen op ook bij mij, toch heeft de Here, die koningen aanstelt, Daniel 2, hem gebruikt.
  Abortusklinieken dicht, Jeruzalem erkend, het huwelijk, man en vrouw, gezinsmoraal, grens Mexico vanwege de vele drugskartels, Arabische landen en Israel bij elkaar gebracht, China invoerrechten laten betalen, zodat vele miljoenen banen erbij kwamen in de V.S.
  Wat is dat toch, dat wanneer je iets moois zegt over Trumph, ook onder christenen, bijna onder moet duiken.
  Biden en The Deep State, transgender, abortus, alle christelijke waarden gaan op de hill, Jesaja 5 zegt zij die goed kwaad noemen, en kwaad goed.
  Laat ons wel in liefde en bewogen in gesprek blijven, en bidden voor het mooie werk van Dirk!
  Over de verkiezingen, beluister Sidney Powel, en oordeel zelf.
  Het beest uit de volkerenzee is klaar wakker, de VN doet wat de Bijbel door Johannes op Patmos voorspelde, Op. 13. Mijn peilstok gaat niet verder profetisch dan de Canon van de Bijbel. Hij komt, ben je verzoend met God door Christus? liefs Maarten

 40. Alie Ottens zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 21:30

  Hallo Dirk, allereerst bedankt voor het woord wat je met eens ons deelt, ik krijg al een tijd je brieven en ben er dankbaar voor hoe je ons leert, bemoedigt en opbouwt. Ook ik neem geen vaccin omdat ik ten volste overtuigd ben dat ik het niet moet nemen. Maar ik leg het niemand op ook zo te denken als ik, omdat de Heer met ieder een eigen weg gaat. Na drie maanden Peru ben ik terug gekomen met de ziekte van dengue, daar overheen een longontsteking en een hartinfarct.
  Toen ik alleen op een kamer op de intensive care lag, heb ik de Here God gesmeekt of ik mocht leven. Ik kan hier niet alles vertellen, maar na een heel traject naar huis met een lading medicijnen. Nu een jaar verder slik ik niet een tablet meer en heb ik nog te horen gekregen dat ik een ernstige bloedafwijking heb en chemo moet slikken, dit doe ik dus niet. Samen met de Here Jezus leef ik nu zonder medicijnen en genezend wandel ik in Zijn kracht. Ik ben er nog lang niet, maar ik geloof dat Hij nog steeds dezelfde is tot in eeuwigheid. Laten we Hem groot maken danken. Ik hoop dat de Here jou troost en bemoedigt en elke pijl die op jou afgeschoten wordt, vangt Hij voor je op. Dank voor het woord, in liefde verbonden.

 41. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 21:38

  Dirk, ga door zoals altijd, en laat je niet verontrusten!! Elly(21) prima verwoord, zo is het ook. Boudewijn(32) ook ik heb het artikel in het Zoeklicht gelezen, echt dat zouden vele mensen moeten lezen, ware woorden. Als ik al de voorspellingen lees, en hoor, moet ik vaak denken aan het Bijbelboek Prediker (oude vertaling) en wel hoofdstuk 10 vers 14: De dwaas maakt wel vele woorden, maar de mens weet niet, wat het is dat geschieden zal, en wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven. Dirk, ik lees jouw stukken graag heb er veel aan, en ook de reacties van broeders, en zusters, geven altijd weer het gevoel dat je niet alleen staat, daarom heeft jouw schrijven een toegevoegde waarde, dank daarvoor.

 42. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2021 om 22:28

  Ben blij te lezen, de genoemde reacties, hierboven geschreven. Moet ons toch ook weer bemoedigen. Beste Dirk, laat je niet ontmoedigen. ja, die negativiteit die je over heen Krijgt, is toch heel vervelend. Daar kun je soms best mee worstelen, het gevoel kun je niet uitschakelen. Het is de tijdgeest, zei Jezus niet zoiets als: in die dagen zullen zij tegen elkaar in opstand komen. Kinderen tegen ouders, verdeeldheid zal er heersen, ook onder broeders en zusters. Mijn gedachten zijn behoorlijk reformatorisch, maar leg het niemand op, omdat wij allemaal onvolmaakt zijn en niemand zonder zonde is. Wel rechtlijnig te blijven, over wat er in de Bijbel geschreven staat. Maar niet opleggend. Wij maken het vaak te zwaar voor onszelf, met de gedachte, dat wij een ieder graag Christus willen laten kennen. Of de intentie hebben, met de hoop dat zij hetzelfde denken. Wij hebben het niet allemaal in de hand, leren loslaten. Het hoeft niet, mag wel,.. en weer verder. Stof van je schoenen af, lees Paulus en Jezus.

 43. Ellen zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2021 om 6:40

  Het maakt me verdrietig dat er zoveel liefdeloosheid is onder christenen, zoals jij schrijft. Ik snap hier helemaal niets van. Ik kan me voorstellen dat mensen die God niet kennen, hard en gemeen zijn. Maar van christenen had ik dat echt niet verwacht. En dit terwijl jij juist zo zuiver bent in jouw uitlatingen. Ik vind dit heel erg naar voor jou en zeg ook, zoals bijna in elke reactie hier al is aangestipt: Laat je niet ontmoedigen!! Ik kijk elke week uit naar jouw nieuwsbrief en proef elke keer jouw liefde voor God en Mens.

 44. Charles Pieters zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2021 om 7:49

  @ (8) Inge: Je zou Jonah/Jonas moeten vergelijken met de Heere Jezus. Jonah 3:1 met Johannes 1:1.
  Jonah werd gezonden om hen te waarschuwen, die verloren gaan, voor wat betreft hun goddeloosheid.
  Wij vergeten dat goddeloosheid = wetteloosheid.
  Hij probeerde zijn “werk” te ontvluchten en vertelde ook niet aan hen aan boord het schip, wat de opdracht was, maar wel wie hij was.

  De Heere Jezus had ook een opdracht gekregen: Johannes 3:16; Hij moest de verloren schapen van het huis Israël redden maar dit was wat Hij zei:
  “Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” Luk. 22:42.

  Wij hebben ook een opdracht gekregen; helaas maken velen daar een potje van. Ik zie rode vlaggen IN de posten, zelfs te veel om op te noemen.
  De opdracht die wij kregen vinden wij in Mat. 25:14-30, daarom mag er geen rode vlag zijn.
  Wij doen alsof wij de waarheid hebben zonder te begrijpen wat er in Mat. 14:21 staat.
  Kan iemand daar een uitleg voor geven of maakt het niet uit, ALS wij maar gelovig zijn?

  Eén rode vlag die vele gelovigen “gemist” hebben = het teken van Jona. Mat. 12:38-39.
  Vers 40: “Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de Zoon des mensen in het hart der aarde zijn, drie dagen en drie nachten.”

  Dus de vraag volgt: Op welke dag was de Heere Jezus gestorven, om op de “zondag” opgestaan te kunnen zijn?
  Wij mogen lezen wat wij willen, maar “begrijpen” is veel moeilijker, daarom moeten wij alles toetsen volgens : 1 Tim.3:16-17.

 45. Pierre zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2021 om 9:00

  Als we naar onszelf kijken, ben ik blij dat mijn hemelse Vader mij aanziet in zijn Zoon, mijn Here en Heiland Jezus Christus. Dirk, jij hoeft je niet te verontschuldigen, al die zogenaamde profeten die zichzelf zo belangrijk vinden dat ze de Naam van God lasteren door in Zijn naam te spreken zullen daardoor zichzelf veroordelen, evenals dwaalleraars die goed kwaad en kwaad goed noemen. Maar wanneer iemand hen aanspreekt dat zij onwaarheid verkondigen, komt hun ware aard naar boven en beginnen ze te schelden of andere reacties te vertonen. Nogmaals Dirk, trek het je niet aan, deze zijn niet wijzer en ja, we mogen volhardend voor hen bidden, dat zij tot inzicht mogen komen. Ik wens u en uw gezin Gods verkwikkende zegen toe, met vriendelijke groet, Pierre Vonk

 46. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2021 om 9:16

  Dag Dirk,

  Soms zoek je een verhaal, maar heb je niet de juiste hoofdpersoon op het netvlies. Zojuist pakte ik mijn Bijbel om verder te lezen waar ik was gebleven. Laat ik nu daar het voorbeeld tegenkomen dat ik zocht. En dat staat in 1 Koningen 22. Het verhaal van koning Josafath die door koning Achab wordt gevraagd om met hem ten strijde te trekken tegen de Syriërs. En op verzoek van Josafath worden de profeten van Achan geraadpleegd; 400(!) stuks die met één mond van overwinning spreken. Echter, Josafath vertrouwt het niet en vraagt of er nog een profeet is. En ja, dat is Micha die Achab tot vijand heeft verklaard, omdat Micha altijd de 400 profeten tegenspreekt. Eén tegen 400, maar in wie is de Geest van God?

  Shalom, Roelof

 47. Derk zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2021 om 9:48

  In de eindtijd zal de liefde van velen verkillen. En denk nou niet dat dat niet voor christenen geldt. Ik zeg wel eens gekscherend: “Christenen zijn net mensen”.
  Maar nog niet zo lang geleden werd in Israël een munt geslagen met aan de ene zijde Kores en aan de andere zijde Trump. En snel nadat Biden de “overwinning” had geclaimd was de liefde voor Trump ingeruild voor Biden.
  En wat betreft vaccins, respecteer degene die wel “proefkonijn” wil zijn, het is hun keuze. Maar respecteer dan ook degenen die geen vaccin wensen.
  Virusvrij worden we nooit, dus……
  Blijft de vraag hoelang zal de Schepper dit gemorrel aan Zijn schepping nog dulden!!!

 48. Carel van Poppel zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2021 om 11:41

  Beste Dirk,
  Vanmorgen pas jouw commentaar gelezen en de woorden die jij aanhaalt in het begin van jouw mail uit Joh. 17: 20-21 had ik eerder al gebeden. In het gedeelte wat ik vanmorgen las in Hand. 15 staat beschreven dat er een vrij heftige vergadering plaatsvond in Jeruzalem, maar in dat deel van de tekst komt ook duidelijk naar voren dat de broeders eerst luisteren naar de verschillende getuigenissen en dan gezamenlijk hun reactie in korte en duidelijke bewoordingen aan de gemeente in Antiochië laten weten. Wanneer dit onze houding is naar elkaar toe, dan ziet de wereld “hoe lief zij elkaar hebben” wat dan weer een getuigenis van de gemeente van de Heer Jezus is. Wij hebben allemaal nodig ons elke keer opnieuw voor Hem en elkaar te verootmoedigen. De vrede van God zij met je.

 49. Nelleke Vogel zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2021 om 12:08

  Beste Dirk,

  Ook ik lees jouw nieuwsbrieven heel graag. En wat opvalt is dat je altijd probeert de juistheid van je bronnen te checken. Dat hoeft bij je primaire bron, de bijbel, gelukkig niet. Deze bron is altijd de Waarheid. Die heb je in je artikel verwoord als het gaat om ware en valse profeten, niet meer en niet minder. In I Johannes 4:16 staat: God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem. En in vers 19: Als iemand zegt: “Ik heb God lief, maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben”. Dat dit een bemoediging voor jou mag zijn, en een eyeopener voor allen die liefdeloos over jou gesproken hebben in hun reacties. Ook al ben je het met iets niet eens, blijf elkaar respecteren en houd de liefde voor elkaar hoog, zoals God ons geboden heeft. In Hem verbonden. Nelleke Vogel.

 50. Ria zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2021 om 13:09

  Ik hoorde van iemand, die veel profeteerde, waarbij het eigenlijk altijd uitkwam, dat het één keer niet zo was: hij profeteerde dat een jonge vrouw volgens de Heer niet zou sterven, maar het gebeurde wél.
  Hij was hier zo van slag van dat hij een half jaar niet durfde te profeteren, hoe kon dit??? Uiteindelijk en na veel gebed kwam hij er achter, dat hij vanuit zielse motieven de profetie had doorgegeven, hij wilde dat ze zou blijven leven en dat hij in het vervolg nog meer het op een open hand naar de Heer toe moest doorgeven, dus niet vals, maar vanuit de Geest i.p.v. uit de ziel.

 51. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2021 om 16:01

  Lieve mensen,

  Er werd een vraag gesteld over Nineve, waarbij de profetie niet uitkwam. In vers 10 staat echter dat God berouw kreeg over het kwaad dat Hij hen gezegd te willen aandoen en Hij deed het niet. Dus waarom niet? Omdat de koning en de bevolking zich bekeerden. Profetieën zijn dikwijls waarschuwingen en wanneer mensen zich bekeren dan is er zegen i.p.v. vloek.

 52. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 februari 2021 om 20:02

  Beste Dirk, ik heb alle 50 reacties gelezen. Allemaal lezers die achter je staan. Ik ben er dankbaar voor. Ik hoop dat je door al deze positieve reacties gesterkt wordt om door te gaan. Ik hoop dat alle lezers die jou zo afschuwelijk belagen, hun zonden gaan belijden. Dat is voor hen de enige weg. Op de knieën.

 53. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 februari 2021 om 18:29

  Dirk. Ook ik sta volkomen achter je. Ik weet dat je niet mag oordelen, maar deze mensen zijn geen ware gelovigen. Mag je een andere mening hebben “ja”, maar als ware gelovige val je geen mensen aan. Aan de vrucht herken je de boom.
  Blijf gewoon doorgaan met je mooie werk Dirk. Ik kijk er elke week naar uit.
  Gods nabijheid en Zijn Zegen voor jou en je gezin.

 54. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 februari 2021 om 22:14

  Na 1 week ziekenhuis hier in Emmen, mocht deze 77 jarige, na een beroerte vanmorgen weer naar z’n ‘eigen’ plekje. Wat een liefde en genade, alle lof en eer aan het volbrachte werk van het Lam van God.

 55. van der Meij zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 februari 2021 om 21:05

  Beste Dirk.
  Iedere week kijk ik uit naar uw brief en wat u ook schrijft: ik weet zeker dat u het doet vanuit uw geloof en vanuit de |Bijbel. Het zijn niet uw woorden, maar woorden die in de Bijbel gesproken zijn. Dus GODS WOORDEN.

 56. Esther zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 februari 2021 om 12:22

  Hallo broeder Dirk…

  Blijf vasthouden Dirk, aan onze Heere Jezus en zo ook aan de Vader.

  Geen makkelijk onderwerp.
  Je schrikt er gewoon van… hoe “christenen” kunnen reageren.

  Hele fijne, liefdevolle reacties, van allerlei broeders en zusters, dat is een grote bemoediging Dirk.

  Hou vol, met Jezus kracht.

  Vaders zegen, Dirk, ook voor je dierbaren.
  Ook voor jullie allen, en hartelijke groeten, Esther.

 57. s vd Tuijn zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 april 2021 om 10:25

  Wat ik weet is dat Biden gehuldigd is als president op het moment dat Trump dat nog was voor een paar dagen en dit betekent dus dat van Biden illegaal is. We hebben te maken met de “deep state” die Trump weg wilden hebben, nu zitten we hier in NL ook met een paar mensen van de “deep state” zoals Rutte, Hugo de Jonge, Grapperhaus, Kaag….enz.
  In 2010 toonde ik de video van Rutte die vol trots in zijn torentje de Baphomet toonde die aan de muur hing, hij had dit kado gekregen van Balkenende, dan mag je al zeker weten dat Balkenende GEEN christen is want zoiets geef je niet kado want een Baphomet staat voor de satan en ik schreef toen dat vanaf dat moment dat Rutte die opgehangen had er door de satan geregeerd gaat worden en dat zien we nu met 10 jaar Rutte wat voor een schade hij heeft aangericht en hij is nog niet klaar, ik heb nooit op die man gestemd en er is al vele keren fraude gepleegd met verkiezingen zoals ook weer in maart van dit jaar.

  ik lees hier dat profetie alleen de woorden die in de Bijbel staan maar er bestaat ook persoonlijke profetie en profetie om de toekomst te zien Joh.14, de Heilige Geest zal je toekomst laten zien. ik heb alle drie de profetieën gekregen en is altijd accuraat, dus wanneer er iets uitgesproken wordt dan klopt dit helemaal. Al mijn dromen/visioenen en sommige van meer dan 50 jaar geleden zijn nu uitgekomen terwijl dat wat ik toen zag toen niet eens bestond. Dus toont de Bijbel dat 3 soorten van profetie bestaat.
  Ik heb meerder keren meegemaakt dat ik woorden binnen kreeg voor mensen sommige zelfs die ik wel eens ontmoet had maar hun voor de rest niet ken. De woorden bracht ik dan in gebed bij de Heer en zocht deze op in de concordantie en bad ervoor, God openbaarde dan bepaalde dingen om door te geven aan die persoon en vaak ook met de oplossing erbij, belangrijk was wel dat die persoon wel gehoorzaamt aan hetgeen God toonde. Ik vroeg de mensen altijd om mij het te laten weten of het klopt of niet en ik heb nog niet meegemaakt dat het niet klopte.
  Ik heb meerder keren meegemaakt dat ik woorden binnen kreeg voor mensen sommige zelfs die ik wel eens ontmoet had maar hun voor de rest niet ken. De woorden bracht ik dan in gebed bij de Heer en zocht deze op in de concordantie en bad ervoor, God openbaarde dan bepaalde dingen om door te geven aan die persoon en vaak ook met de oplossing erbij, belangrijk was wel dat die persoon wel gehoorzaamt aan hetgeen God toonde. Ik vroeg de mensen altijd om mij het te laten weten of het klopt of niet en ik heb nog niet meegemaakt dat het niet klopte.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden