Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Er loopt een man op het water… (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 februari 2021, 9:34 door Dirk A A

‘Kijk eens…’ De mannen in het bootje schreeuwen het uit! ‘Daar loopt een man op het water…’ Dat moet wel een spook zijn. Ze raken in paniek. En ze zitten ook nog in een zeer zware storm, het is midden in de nacht en dan dit nog. Hij komt steeds dichterbij…

We lezen dit spannende verhaal, dat absoluut waar gebeurd is, in Markus 6. De avond ervoor had de Heere Jezus Zijn discipelen opdracht gegeven om die nacht over het meer van Galilea naar Betsaïda te varen. Ze hadden net meegemaakt hoe Hij vele duizenden mensen te eten had gegeven van slechts vijf broden en twee vissen. Er bleven maar liefst twaalf manden vol over.
De Heere Jezus bleef echter achter. Hij ging die nacht de berg op om te bidden. Hij kon niet verder zonder een ontmoeting met Zijn Vader in de hemel. Ook die nacht zou Hij Zijn Goddelijke kracht en macht weer tonen aan Zijn discipelen, maar dat wisten ze nog niet.

Terwijl ze onderweg waren op het meer – het was al voorbij middernacht – stak er plotseling een zware storm op. Hoe moesten ze ooit de overkant bereiken?
Maar de Heere Jezus zag hen worstelen. Hij, Die alle macht heeft, ook over de wind en het water, ging naar hen toe om hen te redden uit hun noodsituatie. Hij had vanaf de berg de wind de opdracht kunnen geven te gaan liggen. Maar dat deed Hij bewust niet. Hij wilde Zijn almacht tonen, als hulp voor de discipelen om hun vertrouwen helemaal op Hem te stellen.

Opeens zien de discipelen iemand aankomen op het water. Ze menen dat het een spook is. De grondtekst geeft aan dat ze denken aan een demonische verschijning. Ze zijn verbijsterd. Wordt dit het einde van hun leven? Zullen ze vergaan?

Maar dan komt de Man Die op het water loopt, naar hen toe. ‘Heb goede moed, Ik ben het, wees niet bevreesd!’ En dan beseffen ze opeens Wie het is. Het is de Here Jezus. Hij klimt aan boord van het schip en geeft de wind opdracht te gaan liggen. En de wind gehoorzaamt Hem onmiddellijk.
Wat een kracht heeft de Heere Jezus! Dat getuigenis komt ook tot ons. Laten we Hem aanbidden en Hem nooit bespotten.

En wanneer Hij Zich zo als de machtige, de heilige aan ons openbaart, worden we geconfronteerd met ons kleingeloof, ons ongeloof, onze zonde. Wanneer wij het in een soortgelijke situatie met Petrus uitroepen ‘Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens’ (Lukas 5:8), dan mogen we Zijn lieflijke stem horen zeggen: ‘Wees niet bevreesd.’

In Mattheus 14 lezen we ook over de storm tijdens de overtocht van de discipelen en over de komst van de Heere Jezus om hen uit deze noodsituatie te redden.
Daar wordt nog vermeld dat Petrus, wanneer hij ontdekt dat het Jezus is, aan Hem vraagt of hij over het water tot Hem mag komen. En dan loopt ook Petrus op het water, zo naar de Heere Jezus toe. Wellicht is dit de enige keer dat een sterfelijk mens op het water liep.

Maar erg lang blijft Petrus niet op het water lopen, want als hij zijn blik afwendt van de Heere Jezus en de wind hoort razen en de golven ziet, raakt hij alsnog in paniek. Opeens verdwijnt hij in het water. ‘Heere, red mij,’ kan hij nog uitroepen. En ook dat doet de Heere Jezus. Hij steekt Zijn hand uit naar Petrus en trekt hem weer omhoog en zegt: ‘Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?’

Wat een verhaal! Wat een les ook voor ons. Wat hebben we toch een machtige Heere Jezus. Voor Hem is niets te wonderlijk. Hij kent ons, ziet ons, ook als we in nood zijn en komt dan te hulp. En soms laat Hij toe dat we in een noodsituatie terecht komen, om ons te leren volledig op Hem te vertrouwen. Laat dat u bemoedigen en helpen om niet in paniek te raken, maar op Hem te blijven zien.

Ik las in een boekje van de Zuid-Amerikaanse zendeling Luis Palau een paar dingen die ik u graag wil doorgeven. Ter bemoediging, juist omdat het hierbij ook gaat om wandelen op het water.

Palau vertelt dat hij juist een boek had gelezen over de zendeling George Müller. (Ik heb dat boek. Het is een krachtig getuigenis van wat God kan doen in het leven van iemand die Hem volkomen is toegewijd.)
De jonge Luis had gelezen hoe God voorzag in de financiële noden van Müller. Dat wilde hij ook wel eens meemaken. Hij had een klein bedragje nodig om een bepaalde reis te kunnen maken. Hij had gebeden om dat bedrag en verwachtte dat geld de volgende dag ergens op straat te zullen vinden.

Maar God had een ander plan. Luis zag opeens een man die zijn auto niet gestart kon krijgen. Hij hielp hem de auto mee aan te duwen. De chauffeur bedankte hem niet eens en reed weg. Maar even later zag Luis hem weer en kreeg toen van hem een lift aangeboden naar de plek waar hij heen moest. Zo verhoorde de Heere zijn gebed, maar wel anders dan hij zelf had bedacht.

Palau vertelt ook over een arts die met pensioen ging en aan hem vertelde dat hij wist dat God hem al 42 jaar lang riep om naar het zendingsveld te gaan. Maar hij had die stap nooit gezet. Zijn vrouw wilde ook niet. Maar nu ging hij moet pensioen. ‘Zal ik alsnog gaan?’ vroeg hij aan Palau. ‘Als je weet dat God je roept, ga dan,’ antwoordde Palau hem. En hij ging en zijn vrouw ging met hem mee. Niets kon hen meer tegenhouden.
Hij voelde zich helemaal thuis op het zendingsveld in Afghanistan. Twee jaar lang mocht hij daar arbeiden voor zijn Heere en Heiland. Daarna haalde Hij hem thuis.

En misschien zegt de Heere Jezus het wel tegen u, tegen jou: ‘Zet je voet op het water… Durf Mij te vertrouwen! Durf je Mijn Woord weer serieus te nemen? Het is de waarheid, omdat Ik de Waarheid ben. Breek met alle slapheid, verkondig Mijn Evangelie, radicaal en direct. Kom, Ik roep je. Ik zal met je meegaan en voor je zorgen. Houd je oog slechts op Mij gericht.’

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. Esther zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2021 om 20:22

  Heel hartelijk dank, broeder Dirk.
  Ik heb hier zo van genoten, maar ook zo bemoedigend.
  Ook genoten van Luis Palau… geweldig.
  George Muller, lijkt mij een geweldig boek.

  Ik las een aantal dingen die ik even heel nodig had.
  En dank ook voor de afgelopen artikelen. Zo fijn en bemoedigend.

  Ook het laatste stukje van dit artikel, hoe de Heere Jezus spreekt naar ons en ons persoonlijk.
  Dat is wat zo broodnodig is.
  Ik bedenk ineens, onze Heere is ook ons hemels Brood.

  Verkondig MIJN evangelie, zegt de Heere Jezus.
  Alleen dat van Hem…

  Broeder Dirk, Vaders Zegen en kracht ook voor de mensen die je dierbaar mijn.
  Ook voor de broeders en zusters, groet van mij, Esther.

  Een bloemetje voor de zusters🌹🌷

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2021 om 22:20

  Beste Dirk,
  Het verhaal dat Jezus op het water loopt, hoor ik vaak door mensen de spot mee drijven. Ja, des mensen denken wordt vaak beperkt, door het menselijke. Wij geloven wat wij zien. En als wij dan iets zien, wat wij niet (kunnen) geloven, dan ligt het aan onze waarneming. Wat zijn mensen heel inconsequent! Wij geloven alleen wat in ons denken past. Geloof is juist, als je voorbij de begrenzing van je waarneming gaat. Hebreeen 11:1 NBG51. Bij God is alles mogelijk. Dat bewijst Hij, als wij kunnen geloven. Het Woord geloven, is Jezus op zijn woord nemen. Hij zegt het, dus is het zo. Of dat nu binnen onze menselijke kaders past of niet. Vaak willen de mensen de controle ergens nog over kunnen behouden in het leven.
  Soms moet God al onze zekerheden wegslaan, zoals in deze tijden van de corona-gekte, dat wij alleen naar God kunnen gaan. Als des mensen mogelijkheden zijn uitgeput, dan hebben wij God nodig. Eigenlijk heel beschamend dat wij dan pas merken, dat wij God niet de plaats in ons leven hebben gegeven, die Hem toekomt. Hij is de Almachtige. Daarom kon Jezus op het water lopen. Maar de meesten hebben niet de moed van Petrus. Hij was impulsief en onbesuisd maar hij had een hart van goud en hij wilde zo graag als zijn Meester, zijn Held, zijn God zijn. Hij nam de gok en wandelde ook op het water.
  Wij mogen dat ook doen. Hoe graag willen wij net als Jezus zijn? Stap uit je dagelijkse comfortzone en wandel net als Petrus ook op het water! Jezus heeft het, van wat Petrus deed, gewaardeerd, dat weet ik heel zeker. Alhoewel Hij hem berispte dat hij kleingelovig was toen hij op de wateren zag en zonk. Maar zo is Jezus. Hij stak Petrus wel Zijn hand toe. Hij was blij met Petrus. Zo ook met ons als wij God willen geloven op Zijn Woord. Groeten van San

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2021 om 20:03

  Wat was het grote wonder? Dat Jezus op het water liep? Voor mij was wat Petrus deed, een nog groter wonder!! Petrus riep naar Jezus: “Als u mij roept dan kom ik….” Jezus zei: KOM…. en Petrus laat zich over de reling zakken en houdt nog steeds de reling van het bootje – zijn enige zekerheid – stevig vast. Het volgende moment – en houdt zijn ogen heel stevig op Jezus gericht. Het grootste wonder komt op het moment, dat Petrus zijn enige zekerheid – de reling – loslaat! Iedereen – en ook ik – heeft zich omringd met allerlei zekerheden, je huis, je baan je salaris of uitkering, al je verzekeringen, waaronder vooral je ziektekosten verzekering, zouden wij die durven loslaten?? Heel veel zendelingen hebben in hun leven relingen losgelaten met de ogen op Jezus gericht!! Zo was het bij Petrus en toen kwam die hoge grote golf en het kon niet anders of Petrus moest hem wel zien, een moment werden Petrus’ ogen afgeleid en op hetzelfde moment zakte Petrus door het water, alsof het ijs plotseling te dun geworden was. Alleen Jezus’ hand kon op dat moment nog redden!!
  In mijn eigen leven heb ik één keer alles los moeten laten!!! Ik heb het daarbij ook heel dikwijls uitgeschreeuwd naar Jezus en ik weet, dat Hij het steeds weer was, die zijn hand naar mij heeft uitgestrekt!

 4. Cobie van eeuwijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2021 om 21:29

  Heel bemoedigend! Zit in een barre burn-out… iedere keer weer je voeten op het water zetten… en voelen hoe zwak je bent. Midden in de storm van je leven.

 5. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2021 om 23:11

  Met Jezus in ons wankele levens schip, gaat die nooit ten onder. Dan behoeven we zelf ook niet zo aan de riemen te sjorren. Wanneer we hebben te maken met de stormen des levens, laten we Jezus er dan bij inkomen?
  Moge de Here ons allen de weg verder ook gaan banen.

  De liefde en zegen van Hem u toegewenst
  O. Nauta

 6. Charles Pieters zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2021 om 5:08

  De Here Jezus – water – Petrus :
  De Zoon van God; Schepper van het water = mensen-massa.
  Petrus die in de Here geloofde, maar Hem ook ontkende.
  Op welke manier ontkennen wij de Zoon van God ondanks dat wij in Hem geloven ?
  Ongehoorzaamheid : Spreuken 28:9 :
  ** Wie zijn oor afwendt van het horen der wet,
  diens gebed zelfs is een gruwel.**

 7. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2021 om 11:30

  Dirk,

  Misschien zou het goed zijn ook eens over de tijd te schrijven waarin we nu zitten, want ook christenen lijden door de onrust in de wereld en de corona ellende

  De tekenen der tijden zijn zeer duidelijk, ik denk dat veel mensen er behoefte aan hebben hierover van gedachten te wisselen

 8. E.J. Baars zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2021 om 12:53

  Laten we ook de geestelijke betekenis voor het lichaam van Christus – de Kerk – zien.
  De kerk zou zich haar situatie van in nood zijn in deze wereld moeten beseffen. in de storm van de machten van de duisternis (het is nacht). en zich verootmoedigen en bidden om Christus komen, Zijn terug- of wederkomst tot redding, oprichten van Zijn Koninkrijk, waarin God de eer krijgt. Denk ook aan de slotgebeden van het Onze Vader.
  Hosannah (+ Heer help)

 9. André zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2021 om 17:00

  Mooi dat stukje van de Heer Jezus en Petrus. HIJ is Dezelfde, ook als wij een ‘storm’ meemaken.
  Dat boekje van George Müller is heel mooi. Dank je Dirk!

 10. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2021 om 19:11

  Van George Muller kunnen we heel veel leren.
  Hij vertrouwde onvoorwaardelijk op God en heeft altijd ontvangen wat hij nodig had.
  George Muller een man van geloof en gebed is ook te koop als luister CD.

 11. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2021 om 20:04

  Ik ben de Heer uw God Die u uit Egypte uitgeleid hebt. Dat was toen het grote Gods gebeuren, maar zie de dag zal komen dat men niet meer
  zal zeggen: Hij die Israel uit Egypte heeft verlost, maar uit al de landen waar over Ik hen verstrooid had. Zo zien we vandaag Zijn volk terug keren, niet alleen uit Ethiopië (waarover werd geschreven in de Nieuwsbrief), maar uit het noorderland, uit India-China, ja ook de USA. En nu Hij de gevangenen van Sion naar huis doet wederkeren, wordt hun mond vervuld van lachen.

 12. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2021 om 20:27

  Beste Dirk, Ik heb de verhalen gelezen en ik heb vele dingen herkend. Ook heb ik een boot gezien uit de tijd van Jezus. Dat was bij het meer. Niet zo groot. Maar om bij het verhaal te blijven. Ik heb het al eerder verteld. De weg die ik heb moeten gaan was een zeer moeilijke weg en de stormen heb ik ook ervaren. Maar ik keerde mij altijd weerom naar Jezus toe en vroeg Hem om hulp. En dat kreeg ik ook. Ook heden ten dage hebben wij met een Pandemiestorm te maken. We kunnen ons richten tot de Vader en Jezus en onze verhalen daarover vertellen. En dat doe ik elke middag. Het geeft een apart gevoel, om er voor een ander te zijn. Het is te hopen, dat wij gauw van deze Pandemie storm verlost worden en gewoon weer onze weg kunnen gaan. Maar onthoud één ding: HIJ LAAT ONS NOOIT LOS. Al gaat de storm te keer, Hij is er om een ieder die erom vraagt te redden.

 13. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2021 om 18:26

  Cobie, ik hoop dat jouw burn-out spoedig tot het verleden mag behoren. Ik wens jou al Gods zegen toe, in deze zo moeilijke tijd.

 14. Anja zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2021 om 20:36

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor deze overdenking uit het Woord! Ja het is waar, als de Heere Jezus Zich openbaart als de machtige, de heilige, worden wij geconfronteerd met ons ongeloof, kleingeloof of zonde. Wat een les op Hem te vertrouwen! Als de Heere Jezus zegt: Kom, Ik roep je! Het Evangelie brengen, kan zijn een (corona)patient bezoeken, met hem of haar bidden voor het behoud van zijn of haar ziel! Er is een prachtig lied van William Cowper “God moves in a mysterious way”. Vertaald: “God gaat zijn ongekende gang”. Ik schrijf 3 coupletten: God gaat Zijn ongekende gang/ vol donkere majesteit/Die in de zee Zijn voetstap plant/ en op de wolken rijdt. / Uit grondeloze diepten put/Hij licht, en vreugde uit pijn/ Hij voert volmaakt Zijn plannen uit/ Zijn wil is souverein. Zou gij verstaan, waar Hij u leidt?/ Vertrouw Hem waar Hij gaat/ Zijn duistere voorzienigheid/ verhult Zijn mild gelaat. Ik wens allen een goede week, welke storm ook woedt, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden