Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Vuur uit de hemel daalt neer (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 mei 2021, 10:31 door Dirk A A

Pinksterfeest is het zendingsfeest bij uitstek.
Gods boodschap klinkt. In Jeruzalem, in heel de wereld.
Zoals ooit bij de berg Sinaï
.
Vuur uit de hemel daalt neer.

Wat op het Pinksterfeest gebeurde, herinnert tot in details aan de wetgeving op de Sinaï. God gaf daar Zijn wet – juister gezegd: Zijn onderwijzing – op stenen tafelen, die Hijzelf had beschreven. Vanaf Pinksteren schrijft Hij die in de harten van de gelovigen.

Pinksteren, ook wel Shavu’ot, Wekenfeest of Dag van de Eerstelingen genoemd, komen we al tegen in Exodus 34:22.
Op Shavu’ot wordt onder meer herdacht dat God op de Sinaï de wet aan Zijn volk heeft gegeven.

In Exodus 32:28, toen tijdens de eerste Shavu’ot het volk Israel God ongehoorzaam was door het gouden kalf te aanbidden, vielen er 3000 doden. Het is opmerkelijk dat weer op een Pinksterdag, bij de uitstorting van de Heilige Geest, 3000 mensen werden gered toen ze tot geloof kwamen in de Heere Jezus.

Jeremia 31 wijst op de vervulling van Shavu’ot: ‘Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn’ (vers 33).

Dat start in Handelingen 2 en duurt voort tot de wederkomst van de Heere Jezus.
Het is door de kracht van de Heilige Geest dat in de loop van de eeuwen de levens van miljoenen mensen zijn veranderd, zodat ze in staat werden gesteld getuigen van de Heere Jezus te zijn, zelfs in de heftigste vervolging.

In Handelingen 2 vers 9-11 vinden we de hele opsomming van de landen waar de aanwezigen in Jeruzalem vandaan kwamen. Het is de moeite waard eens preciezer daarnaar te kijken.

• Parthen = Noord-Irak, ten zuidwesten van de Kaspische Zee
• Meden = Noord-Iran, ten zuidoosten van de Kaspische Zee
• Elamieten = Zuidwest-Iran, bij Irak en Oost-Syrië
• Mesopotamië = Irak en Oost-Syrië
• Judea = Het gebied ten westen van de Jordaan, tot de Middellandse Zee
• Cappadocië = Oost-Turkije
• Pontus = Noord-Asia (het huidige Turkije), bij de Zwarte Zee
• Asia = West-Asia (in Turkije)
• Frygië = West- en Centraal Asia (in Turkije)
• Pamfylië = Zuid-Asia (Turkije)
• Egypte = Noordoost-Afrika, aan de Middellandse Zee
• Libië = Westelijk van Egypte, aan de Middellandse Zee
• Cyrene = Een gedeelte van Libië, aan de Middellandse Zee
• Rome = Rome, Italië
• Kreta = Grieks eiland in de Middellandse Zee
• Arabië = Saoedi-Arabië


Een enorm groot gebied, met Jeruzalem als middelpunt. Uit al die landen zijn mensen getuige van de uitstorting van de Heilige Geest.

Handelingen 2: het is een schouwspel.
Een geweldige windvlaag (net als ooit op de Sinaï).
Tongen als van vuur (vuur was er ook bij de Sinaï).
Vuur uit de hemel daalt neer. Zichtbaar vuur, geestelijk vuur.
Op ieder van de gelovigen, degenen die tien dagen gebeden en gesmeekt hadden. De Heilige Geest kwam in hen. Ze werden ermee vervuld.

Dat was een groot wonder. Allen ontvingen de Heilige Geest.
Wat een verschil met het Oude Testament. Toen was het af en toe iemand, vaak maar voor een poosje. Maar nu: iedereen.

Het gevolg? Ze spraken in andere talen. Het was een geweldig taalwonder. Ieder van de aanwezigen hoorde hen in hun eigen taal spreken.
Stel: Je bent in China, in een huisgemeente. En opeens hoor je de Chinese voorganger in het Nederlands spreken. Dat gebeurde er op die Pinksterdag.

Kun je je voorstellen dat ze verbaasd waren en het niet begrepen. Wat hoorden ze?
Ze hoorden hen spreken, getuigen over de grote werken van God (Handelingen 2:11). Ze zullen verteld hebben over de Heere Jezus.

Wat een verandering brengt de Heilige Geest teweeg. De Heere Jezus had het beloofd vlak voor Zijn hemelvaart.
‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal…’ (Handelingen 1:8).

Hebt u de Heilige Geest ontvangen?
De Bijbel zegt in Efeze 1:13 dat iedereen die tot geloof komt in de Heere Jezus de Heilige Geest ontvangt…
En Efeze 5:18 zegt: ‘Word (steeds) vervuld met de Geest’.

Geldt dat ook u? Dat is belangrijk hoor…
En dan is het vervolgens niet met de handen over elkaar gaan zitten en afwachten wat er gaat gebeuren…

Kijk maar naar de apostelen… Voor de Pinksterdag waren ze bang. Vluchtten ze als ze erop werden ‘betrapt’ dat ze bij Jezus hoorden.
Maar nu…
Ze kunnen niet meer zwijgen. Dat is de Heilige Geest in hen.

Petrus neemt het woord. Dat zou hij een dag of tien geleden nooit gedurfd hebben.
Misschien durf jij het ook wel niet.
En ik weet het, niet iedereen hoeft spreker te zijn…
Maar de Heere wil je aanmoedigen, de Heilige Geest wil je de woorden in je mond geven. Spreek maar over de grote werken van de Heere Jezus.

Petrus is niet bang. Dat zijn we tegenwoordig nogal eens… Of u niet…
Petrus stapt naar voren, brengt het Evangelie. Het is zijn eerste preek, deze pinksterpreek. Hij spreekt wat de Heilige Geest hem ingeeft.

Veel predikers zijn tegenwoordig zo voorzichtig met wat ze zeggen. Je jaagt zo snel mensen tegen je in het harnas.
Een volgende keer komen ze misschien niet meer…Of word je, als prediker, misschien niet meer uitgenodigd.

Het is nogal heftig wat Petrus zegt… Handelingen 2:36 –
‘Laat dan heel het huis van Israel zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus Die u gekruisigd hebt…’

Dat zal fors aangekomen zijn. De Geest gebruikt deze woorden om hen tot diep in hun hart te raken.
Ze roepen het uit:
‘Mannenbroeders, wat moeten wij doen?’

Dat kunnen wij niet bewerken, alleen de Heere zelf.
Dat gebeurt er wanneer mensen tot geloof komen.
Dat gebeurt er als er opwekking plaatsvindt.
Dat hebben wij nodig, in ons land, in onze kerken en gemeenten. Dat we niet langer de boodschap aanhoren en overgaan tot de orde van de dag… Maar het uitroepen: ‘Wat moeten wij doen?’

Die uitroep is niet eenmalig geweest. Het komt nog steeds voor dat mensen dat uitroepen.
Omdat de Heilige Geest laat zien dat ze in nood zijn, dat ze zo niet door kunnen leven, dat ze Jezus nodig hebben.

Ik hoorde het van een zendeling onder de Zoeloes. Jaren hadden ze gearbeid, maar er kwamen nauwelijks mensen tot bekering. Ze verootmoedigden zich voor de Heere en smeekten of Hij met Zijn Geest wilde komen in hun midden. Er werd opeens op de deur geklopt. Een Zoeloe kwam bidden, viel op zijn knieën en riep het uit: ‘Is er voor mij nog redding, wat moet ik doen om gered te worden?’ Het werd het begin van een grote opwekking.

Ik las het in een verslag van de opwekking meer dan drie eeuwen geleden in de Alblasserwaard. Schoolkinderen vielen onderweg uit school naar huis op hun knieën langs de kant van de weg. Totaal overstuur. ‘Ik ga naar de hel, is er voor mij nog redding.’ Het werd het begin van de opwekking die de hele samenleving veranderde.

Petrus antwoordt hen: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.’
‘Zij dan die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op dit dag aan hen toegevoegd.’

Wat een machtig werk van de Heilige Geest. Als wij aan de Heilige Geest denken, denken we misschien eerst aan gaven, wonderen en tekenen.
Maar het belangrijkste werk van de Heilige Geest is de bekering van zondaren. De Heilige Geest leidt mensen naar de Heere Jezus.

Let er maar op: Wie staat er centraal: de Heilige Geest of de Heere Jezus?

Velen van die drieduizend zullen na het feest weer naar huis zijn gegaan, naar al die landen om Israel heen. En reken maar dat zij verteld zullen hebben over wat er in Jeruzalem was gebeurd. Zij werden de eerste zendelingen.

Pinksterfeest is zendingsfeest.
Toen en nu.
De Heilige Geest wil ook u aansporen te spreken over de grote werken van God.

Wie van u kan Hij inschakelen in Zijn dienst?
Misschien in het gewone leven van elke dag…
Maar misschien wil Hij sommigen van jullie op een andere manier gebruiken.

De wereld gaat kapot zonder het Evangelie van de Heere Jezus…
En wat doen wij…

Heere, hier is mijn leven, het is voor U.
Gebruik me, tot eer van U en tot zegen van velen.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2021 om 17:39

  Beste Dirk

  Wat schitterend verwoord en dank voor de opsomming van de Parthen tot Arabië. Ook wil ik je danken dat je de opwekking onder de zulu’s waar Erlo Stegen bij betrokken was noemde. Wat een wonderen zijn er toen gebeurd. Ik wens mét jou dat de Heilige Geest weer zal gaan werken onder alle gelovigen, van welke denominaties dan ook die ons land rijk is.

 2. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2021 om 20:00

  Beste Dirk, je noemt het wekenfeest, of wel Shavu’ot wat al in Exodus door God is ingesteld; hoe kan het toch dat we als Christenen menen de door onze Vader ingestelde feesten en sabbatten op onze eigen wijze te kunnen invullen, het lijkt wel op het gouden kalf. Heeft de ontkerkelijking hier niet mee te te maken? We zeggen dat we “geënt zijn op de stam, maar niet zijn dagen houden, terwijl door God gezegd is dat deze dagen een eeuwige instelling zijn, missen we dan niet de sapstromen die ons aansporen om biddend Zijn Woord te leren verstaan, en te volgen? Ik kan het mis hebben maar volgens mij moeten we terug naar hoe de Christenen de eerste 100 jaar het geloof hebben beleden/gevierd, Daarna kwamen er allerlei “afwijkende” invloeden. Als je dan Christenen die vervolgd worden wel hun bijeenkomsten ziet houden en wij hier al het voorstel van “hogerhand” krijgen om “gescheiden diensten te organiseren tussen wel- en niet gevaccineerden, schetst dat een vertrouwen op een overheid, in plaats van op onze Schepper en Formeerder.

 3. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2021 om 21:11

  Meerdere bijbelgedeelten vertellen mij dat, nadat Hij, onze Heer Jezus, zich aan zijn volk, het nageslacht van Abraham, bekend heeft gemaakt, Zijn heilige Geest op hen zal uitstorten. Wat staat er dan zo mooi: en ze zullen niet langer een ieder zijn naaste leren, maar: Ze zullen ALLLEN HEM kennen!

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2021 om 21:31

  “Is er voor mij nog redding?” Zo kunnen opwekkingen beginnen! Dit is voor mij een geweldig bemoedigend stuk, Dirk!!! Ik merk het ook op Facebook, bij de regering, op straat, in het verkeer, maar helaas ook in de kerk een toename van de agressiviteit. Corona is wellicht een van oorzaken, waardoor mensen ongeduldig en zelfs agressief worden. Een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest zou het grootste cadeau zijn, dat God ons op dit moment zou kunnen geven!! Ik schrijf al jarenlang elke maand een stukje van gemiddeld 300 woorden in ons kerkblad. Zo heb ik ook kunnen bewerken dat onze kerk weer open is gegaan (met aanmelding). Voor het overige voel ik mij nog steeds als een roepende in de woestijn!! Openbaring 3: 2 spreekt mij altijd weer aan: “Versterk het overige, dat dreigt te sterven!” De NBV begint dit vers met: “Wordt wakker!”
  Wakker worden is het begin van “opwekking”! Dat beeld van jou, Dirk, heeft mij enorm bemoedigd!! Het zal mij zeker helpen in mijn gebeden!! “Houd moed”, Dirk!!

 5. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 mei 2021 om 21:41

  De Heilige Geest is onze beste Leermeester. (Joh. 16:13)

 6. Mieke zegt:
  Geplaatst op zondag 23 mei 2021 om 6:02

  In de kerk waar ik lid van mag zijn geworden, naast het kerkgebouw, de aula van een christelijke school en het gebouw van een christelijke krant gebruikt om als gemeente samen te komen. In de laatstgenoemde gebouwen is de kerkdienst via de livestream te volgen. Op deze manier kunnen veel meer mensen de onderlinge samenkomst bijwonen!

 7. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 23 mei 2021 om 9:41

  Wat Henk schrijft, dat is iets waar we ons allemaal eens in zouden moeten verdiepen.
  De Heere God heeft niets afgeschaft, alleen behoeven we nu niet meer te offeren, omdat de Heere Jezus het Ware LAM was. HEERE, leer ons Uw weg en Uw waarheid, door Uw Heilige Geest.

 8. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 23 mei 2021 om 16:36

  Naar aanleiding van wat u schrijft in de Nieuwsbrief:
  Vanaf vorig jaar komen wij als kleine Gemeente Filadelfia bij elkaar in een gebouw dat ‘Denka-sport’ heet, in Zuid-Apeldoorn, Malkenschoten heet die wijk.
  We zitten op gepaste afstand van elkaar en er komen geregeld gasten de diensten om 10.00 bijwonen.
  Al die tijd heeft er geen besmetting plaatsgevonden.
  Welkom.

 9. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 23 mei 2021 om 19:14

  Een zegen de we zo kunnen communiceren.
  De Joden met Jeruzalem en de Palestijnen zijn ook nu weer volop in de belangstelling. Even zijn de ‘vuurmonden’ tot rust gekomen, maar de spanningen zijn niet weg te denken. Iedere keer laait de strijd daar weer op ook.
  Dan willen mensen daar vrede stichten. Waaronder de hoogste wereldleiders en zelfs de paus van Rome, die er destijds nog niet was in de tijd van Handelingen 2:9-11.
  Laten we biddend hopen, dat er wereldwijd mensen aangeraakt zullen worden door de Heilige Geest; neervallend, zoals een Saul’es voor zijn bekering tegen de grond geslagen werd.
  Talloze mensen dansen liever om het gouden kalf heen, en houden en/of dienen jammerlijk genoeg andere afgoden, die krijgen de eer.
  Het wordt een genot, wanneer we ene taal zouden gaan spreken, n.m.l. de tale Gods. Dan verstaan we elkaar tenminste.
  Dirk vraagt ons: ,,Hebt u de Heilige Geest ontvangen?” Ja, zeker weten!. En daarom iets van getuigen nu. De voorproef van de krachten der toekomende eeuw mag ik door Zijn genade nu ook al rijkelijk genieten. Zonder de handen te zijn opgelegd ben ik (zo goed als genezen) na een Tia. Werd van 26-01-2021 tot 03-02-2021 opgenomen. Ben reeds vaker door het oog v/d naald gekropen. Werd ook door vele broeders & zusters bemoedigd, door kaarten en gebeden. De bezoekjes zijn hoewel nie dik opgeschept wel wat schaars, ook bemoedigend. Alles zal ten goede zijn, want God weet wat wij nodig hebben immers! We wandelen daarom maar stil achter Hem aan. Tot Hij ons roept.

 10. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 23 mei 2021 om 20:43

  Beste mede christenen,
  De wereld staat in brand. Steeds meer oorlogen breken uit, wereldwijd: Volk tegen volk, Goed tegen kwaad, Armoede tegen rijkdom, Godsdienst tegen godsdienst. Gevolg: wereldwijde oorlogen en daardoor grote volksverhuizingen. De eindtijd-profetieën voltrekken zich in een versneld tempo. Ook hier in Nederland ervaren wij christenen, dat wij in de grote verdrukking leven. Maar ook de zichtbare lauwheid onder christenen en kerken in ons land, is een eindtijd-teken. Laten wij christenen hier niet “blind” voor zijn, maar in actie komen. Wij Christus-volgelingen zullen daarom, in EENHEID, JEZUS-LEER (De bijbel) daadkrachtiger in PRAKTIJK moeten brengen en “VOOR te LEVEN” buiten de Kerkmuren in het “OPEN-VELD”. Wij worden op het einde van ons aardse leven niet door de Heere beoordeeld over onze bijbel-kennis, maar vooral hoe wij deze in PRAKTIJK gebracht hebben. Geen woorden maar daden. Niet gelovigen bekeer je niet door alleen de BIJBEL VOOR TE LEZEN maar door de BIJBEL VOOR te LEVEN.
  DE OECUMENISCHE GEDACHTE is de belangrijkste manier om TOEKOMST te hebben voor het christendom in ons land en de hele wereld en dat alle verschillende christelijke kerken van welke christelijke kerkgemeenschappen dan ook: DE CHRISTELIJKE KERKEN. Want al deze CHRISTELIJKE KERKEN hebben hetzelfde leerboek, DE BIJBEL, dezelfde leermeester: JEZUS. Aanbidden dezelfde God.
  Alle heiligen blijven voor ons christenen VOORBEELDEN van de PRAKTIJK-Christenen, omdat zij hun christen-zijn daadwerkelijk hebben laten zien, horen en VOORGELEEFD hebben, tot meestal aan de dood toe. Kortom, wij christenen moeten in EENHEID van alle christelijke kerken, de essentiële geboden en lessen van Jezus in praktijk brengen. Jezus belangrijkste gebod: Heb uw naaste lief gelijk uzelf.

 11. Lenie van Schuijlenburg zegt:
  Geplaatst op zondag 23 mei 2021 om 22:08

  In reactie op het bericht in de Nieuwsbrief:
  Gebedsoproep van facebook verwijderd… We hoeven ons niet af te vragen door wie, wat, waarom? Satan komt ook op facebook en heeft zijn slag geslagen. Maar wij gaan door met gebed, ook zonder facebook.

 12. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 24 mei 2021 om 11:28

  Lenie. Deze Gebedsgroep is er nog: https://www.facebook.com/groups/113478372044676

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 24 mei 2021 om 11:40

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Robbert, in de Nieuwsbrief ging het over een andere Gebedsgroep op Facebook, namelijk: https://www.facebook.com/jerusalemprayerteam.
  Deze is helaas nog steeds geblokkeerd.

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 24 mei 2021 om 14:29

  Sjalom Dirk, anderen,

  Fijn dat je alle landen zo noemt. Slechts 50 dagen daarvoor was het Pesach en een groot aantal Joodse mannen waren toen in Jeruzalem. Zij waren ooggetuigen van de kruisiging van Yeshua en hebben gehoord van de geruchten over een opstanding uit de doden. Voor hen was het haast onbegrijpelijk, want na drie volle dagen en nachten in een graf te hebben gelegen ben je volgens de Joodse traditie echt dood. Er was dus verwarring, maar er was ook een grote onzekerheid gelet op de verklaringen van meerdere ooggetuigen die de levende Yeshua hadden gezien en gesproken. De geruchten die zij gehoord hadden ging zeer snel onder de Joden die in de diaspora leefden. Dat zijn onder andere de plaatsnamen die genoemd worden in Handelingen 2.

  Dan breekt het wekenfeest aan. Voor de Joden in de diaspora de ultieme gelegenheid om het naadje van de kous te weten te komen. De geruchten en de weerspreking van de geruchten werden hen te sterk. Velen van hen gingen terecht op weg naar Jeruzalem om de werkelijkheid te vernemen en als het mogelijk was Yeshua zelf te spreken of te zien. Het gros van hen was dus niet op de hoogte dat Yeshua weer heen was gegaan naar Zijn Vader in de hemel. Een ontgoocheling voor hen? Eerder een teleurstelling en een bevestiging van wat er allemaal gebeurd is.

  We lezen immers: iedereen hoorde in hun eigen taal Hebreeuws dus, want dat waren zij echt niet verleerd, de grote daden van de Eeuwige verkondigen. Jeruzalem is nu eenmaal geen wereldstad om daar in die dagen een vakantie door te brengen. Ook de tolgelden waren een belemmering en de (mythe) dat het vreemden waren die een kijkje kwamen nemen heb ik mijn bedenkingen over. Hier zie ik wel de trekkende hand van de Eeuwige om zo een brug te openen naar mijn Joodse volksgenoten in die dagen. Juist op die dag dat wij herdachten dat de Thora aan ons werd gegeven. Daar komt een bijzonder geschenk bij: redding en verzoening door Yeshua.

  Een nieuwe dimensie bij het wekenfeest wordt daar geboren.

 15. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 24 mei 2021 om 18:16

  Dirk.
  Wij wonen, ook sinds we met 30 personen naar de kerk mogen, de diensten bij.
  We hebben het alfabet gesplitst en hebben een A-groep en een B-groep. Ik zit in de B-groep en ben afgelopen zondag in de ochtenddienst geweest en de middagdienst bekijk/beluister in dan online. De volgende zondag ga ik naar de middagdienst en luister/bekijk ik de ochtenddienst online. Dat rouleert zo elke zondag. Ik heb me opgegeven voor elke zondag, maar je kunt je ook per zondag opgeven. Misschien een tip voor de lezers van deze Nieuwsbrief om dat voor te stellen aan de kerkenraad van hun gemeenten? We zitten op gepaste afstand van elkaar, maar diegene die in hetzelfde huis wonen, zitten gewoon naast elkaar. Niemand heeft corona gekregen.

 16. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 mei 2021 om 12:45

  Lieve mensen, het Pinksterfeest gaat niet om onze kerken en onze diensten maar om de uitstorting van de Heilige Geest en het vervuld worden met deze Geest. Waarom? Om door de kracht van de Geest samen op weg te gaan om getuigen te zijn van Jezus Christus en het Evangelie van het Koninkrijk van God.
  Dit hebben wij een klein beetje ervaren door de afgelopen dagen online de Opwekkingsconferentie mee te mogen maken met gelovigen uit veel kerken en gemeentes. Glorie aan God!

 17. t. koster zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 mei 2021 om 13:49

  Beste mensen,

  Laten we bidden dat mensen nog aangeraakt worden door de Heilige Geest. Dat velen tot bekering mogen komen. Met open armen staat Jezus ons op te wachten. Dat we Eeuwig Leven ontvangen als we ons hart aan Hem geven. Laten we als christenen 1 zijn in de Naam van Jezus. Over verschillende zaken kunnen we als christenen verschillend denken. Laten we elkaar daar in respecteren. Maar dat centraal mag staan waar het om gaat, en dat is de geboorte, kruisiging en de opstanding. Dat is de essentie van het evangelie. Als we dat belijden mogen we weten dat we veilig bij Hem geborgen zijn, wat er ook gebeurt in deze gebroken wereld. En dat onze bede mag zijn: Heere Jezus kom spoedig, opdat alles nieuw en geheeld zal worden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden