Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Evangelienetten zullen vol worden (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 juni 2021, 11:58 door Dirk A A

We leven in verbazingwekkende tijden. Gods Geest is uitgestort. En werkt. Misschien wel krachtiger dan ooit eerder. Zeker als je er wereldwijd naar kijkt. En beslist ook in het Midden-Oosten.

De oogst aan nieuwe gelovigen ‘stroomt binnen’ bij God. De Evangelievissers halen volle netten binnen. Zijn Rijk moet vol worden. ‘De Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9).

En dat is belangrijk, omdat de Bijbel duidelijk zegt dat er alleen behoud en redding is door geloof in de Heere Jezus. Dat geldt voor zowel Joden als heidenen. Sommigen spiegelen Joodse mensen een sluipweggetje voor naar de hemel. Als ze maar oprecht zijn, ze komen wel in de hemel op in het vrederijk, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, omdat ze Jood zijn.

Maar zo is het niet, dat is niet de boodschap van de Bijbel. Romeinen 1:16 zegt het zo duidelijk: ‘Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Daarom is het zo belangrijk dat ook Joodse mensen het Evangelie horen en lezen.

In het Midden-Oosten vinden opmerkelijke ontwikkelingen plaats. Er komen zoveel moslims tot geloof, dat je beslist kunt spreken van een oogsttijd. Niet hier en daar één, maar velen. En ook Joodse mensen komen tot geloof. Niet bij honderden of duizenden, maar hier en daar. En: het lijkt alsof Gods Geest ook de harten van de Joden ergens op voorbereidt…

Een bijzondere ontwikkeling is ook dat Joodse en Arabische voorgangers elkaar ontmoeten en dat er onderlinge verzoeningen plaatsvinden. Gelovigen uit deze broedervolken, waar helaas zoveel onderlinge haat is, zijn elkaar tot zegen.
De Heere zal hier Zijn zegen over geven. Ook voor de Arabische volken staan er rijke beloften in de Schrift. Voor Egypte, voor Assyrië, voor Iran… De Heere zal Zich aan hen openbaren en onder hen wonen.
Er komen vanuit het Midden-Oosten zoveel verzoeken om Bijbels, om Nieuwe Testamenten binnen en ook vanuit Israel.

We kunnen het ons in Nederland niet goed voorstellen, maar in het Midden-Oosten, in Azië, Afrika en Zuid-Amerika willen veel mensen meer weten over het christelijke geloof. En als ze de Heere Jezus, de Messias hebben leren kennen, willen ze Hem beter leren kennen.
Een woordvoerder van ‘One for Israel’, een organisatie die zich in Israel inzet om volks-/landgenoten met het Evangelie te bereiken, zegt: ‘Sinds het begin van de coronapandemie krijgen we elke dag verzoeken om informatie over de Bijbel, over Jesjoea en over het geloof binnen, we hebben zoiets niet eerder gezien in het moderne Israel.’

Hij vertelt over een vriend die naar de Klaagmuur, de Kotel, ging, om er te evangeliseren. Daar raakte hij in gesprek met een Joodse man, met David. Ze spraken samen over Messiaanse profetieën, zoals Jesaja 53. Hij vroeg aan David: ‘Is er iemand in de geschiedenis, die deze Messiaanse profetieën heeft vervuld?’

David dacht een moment na en zei toen, enigszins verbaasd over zijn eigen antwoord: ‘Jeshu’. Jeshu is de vervorming van Jesjoea, Jezus in het Hebreeuws.
De medewerker van One for Israel vervolgde: ‘Wanneer je spreekt over Jesjoea tot ons volk, is het alsof wij ons gezicht wegdraaien, en niet naar Hem willen luisteren, zoals Jesaja 53 het zegt.’ Maar David was wel geïnteresseerd en wilde meer over Hem weten. Gods Geest is aan het werk in hem.

Dit hoor ik de laatste tijd vaker. Een Duitse toeriste was in Jeruzalem, nog voordat de pandemie begon. Een orthodoxe Jood vroeg haar of ze even met haar mee wilde gaan naar een rustig plekje op straat, wat overigens heel ongebruikelijk is. Toen vroeg hij haar van alles over Jesjoea, Jezus. Heel opmerkelijk!

God is duidelijk aan het werk onder het Joodse volk. Er is nog niet veel van zichtbaar, maar wat wel opvalt, is dat de afkeer van Jezus minder wordt. Het lijkt erop dat Gods voorbereidingen in volle gang zijn om Zijn profetieën te vervullen, die duidelijk aangeven dat heel Israel zalig zal worden, zoals ook Romeinen 11:26 zegt.

Wanneer dat gebeurt, zal dat een zegen voor de wereld zijn. Romeinen 11 spreekt daar heel helder over.
12. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.
15. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden.

Een groot deel van alle profetieën in de Bijbel over Israel is al vervuld, misschien al wel 80 procent. En zoals alle profetieën over de eerste komst van de Heere Jezus, voor 100 procent zijn vervuld, zullen ook alle profetieën over Zijn wederkomst worden vervuld, voor 100 procent, evenals de nog onvervulde profetieën over Israel. We mogen de Heere eraan herinneren, erop wijzen. Hij zegt het Zelf, in Jeremia 1:12: ‘Ik waak over Mijn Woord om dat te doen.’

Opwekkingen in het verleden gingen altijd gepaard met aanhoudend gebed, verootmoediging en eenheid onder gelovigen. Dat is ook de weg die sommige Joodse en Arabische voorgangers gaan.
Het is de enige oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten. Verzoening aan de voet van het kruis van de Heere Jezus. Dat moment gaat zeker komen. Een tijd van vrede. Maar het is nog niet zover, we hebben het de afgelopen weken helaas weer gezien.

En ondertussen gaan de ‘vissers van mensen’ door met het uitwerpen van de Evangelienetten, wereldwijd, in het Midden-Oosten en tot aan de einden van de aarde. ‘Werp het net aan de andere kant van het schip,’ spreekt de Heere Jezus. Ga uit op Zijn Woord, vol verwachting op een grote oogst. Laten we ons biddend voorbereiden op volle netten.

De oogst is groot… Maar er zijn weinig arbeiders… ‘Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt’ (Mattheus 9:38).
‘Wie zal Ik zenden,’ vraagt de Heere aan Jesaja, in Jesaja 6:8. ‘Wie zal er voor Ons gaan?’
‘Zie, hier ben ik, zend mij.’

Dirk van Genderen

7 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 juni 2021 om 15:11

  De formatie-impasse duurt maar voort, VVD en het CDA willen niet met PvdA én GroenLinks in het kabinet zitten, D66 daarentegen wel. VVD en het CDA willen liever met de ChristenUnie, of JA21 in het nieuwe kabinet, maar dat wil D66 weer niet.

  Laten we dan ook bidden voor deze formatie, opdat er een kabinet mag komen dat tot zegen voor ons land en volk zal zijn.

 2. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juni 2021 om 20:29

  Israel en de kerk – verzoening. In Jesaja 51 leest men dat God de beker die Israel heeft moeten drinken, nu aan de de kerk gaat geven, lees hiertoe de verzen 21-22-en 23.
  Het einde van de ons toegemeten genadetijd loopt ten einde, en de vervallen hut van David wordt volledig hersteld! Men hoort der vromen tent reeds galmen van hulp en heil hen aangebracht!

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juni 2021 om 21:05

  In de afgelopen week schreef iemand op Facebook: “Vertel aan moslims, dat er voor Ismael, dus voor de Arabieren, geweldige beloftes zijn. Wij, als christenen, denken daar niet zo gauw aan, maar het is wel een feit! Paulus schrijft, dat er voor Joden een sluier over ligt, die pas wordt weggenomen als ze Jezus aanvaarden! We leven in heel spannende tijden en ik ben heel dankbaar in deze tijd te mogen leven en het te mogen beleven!! Er zijn eigenlijk heel weinig christenen, die beseffen hoe bijzonder deze tijd is. Het bijzondere van deze tijd moet je “zien”! Er zijn echter nog profetieën die nog moeten worden vervuld. De tijden van de heidenen zijn blijkbaar nog niet vol. Zo schrijft Johannes in zijn brieven over de “antichrist” waar de volken achtereen zullen lopen. Die tijd moet nog komen.
  Ik houd af en toe mijn hart vast als die antichrist komt, omdat veel en vooral orthodoxe Joden nog altijd “De Messias” verwachten die Emanuel zal heten!!

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juni 2021 om 21:46

  Dank voor deze weergave Dirk. We mogen met elkaar, een ieder in zijn/haar bediening staan om de rijkdommen Gods te verkondigen. Als we voldoen aan de voorwaarden hier ook duidelijk aangereikt. We worden niet allemaal gelijk zoals de apostel zijn bediening kreeg en ontving geroepen. Maar wel zijn we allen als ledematen van het lichaam van Christus geroepen, om in Zijn dienst te (gaan) staan, op de plaats die door Hem aangewezen is. Dan zal dit niet alsmaar zuchtende zijn.
  Mooi ook te horen dat Joodse en Arabische voorgangers elkaar ontmoeten, en er onderlinge verzoening plaatsvindt. Zo mogen er dan ook velen in de veilige schaapskooi komen. Immers Jezus is wel de enige weg en de waarheid en het leven, tot behoud.

 5. Wiert Pul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2021 om 7:39

  Wat zijn we nog vaak met onze eigen aardse zaken bezig in plaats van met de zendingsopdracht die Jezus ons gegeven heeft in Mattheus 28:19,20. En de satan vindt het allemaal wel prima om vooral veel met aardse zaken bezig te zijn!

 6. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juni 2021 om 17:54

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor deze getuigenissen; moslims, Joodse mensen komen tot geloof, ook in de Sharon regio, en Aisha! Hoe heerlijk dat zij God leren kennen! Dan vraag ik me af: hoe komt het toch dat mensen uit volken, die zo lang in Nederland wonen (Marokko, Turkije, Vietnam, China, Molukken, Somalie), je zo weinig hoort dat zij tot geloof in Christus komen? Wat doen wij, christenen in NL verkeerd? Zou het niet zijn -daar sluit ik mezelf bij in- dat wij onze eerste liefde verlaten hebben? (toen je pas tot bekering kwam, en zo vol was van de liefde van Christus!) Zou het zijn, dat we zo weinig gericht zijn op het kennen van de heerlijkheid van Christus? Dat we zoveel gericht zijn op “vrucht”, en nauwelijks aandacht geven aan de Wijnstok? Is Christus heerlijk in onze ogen? Johannes zei: wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid! Laten we elkaar aanmoedigen om meer van Christus heerlijkheid te kennen! Dat we daar vurig om bidden. Ik denk zomaar hoe meer we Hem kennen, hoe meer we Hem zullen uitstralen, dat anderen naar Hem gaan vragen, of om een Bijbel vragen. Hartelijke groet, Anja.

 7. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 juni 2021 om 12:21

  Sjalom Dirk en anderen,

  Dank voor jouw inleidende woorden waarop gereageerd mag worden. Onder mijn volksgenoten is er steeds meer belangstelling voor de Messias Yeshua (Jezus). Velen erkennen dat Hij een van ons was en onder ons heeft gewoond, geleefd en de schriften heeft uitgelegd. Toch is er nog een algemene taboe, in die zin: met welke Jood kan je openlijk spreken over Yeshua? Het enorme verzet in de orthodoxe mispoche richting de Messiasbelijdende Joden is zeer groot. Vandaar dat men ook een buitenlander aanspreekt, dat is veiliger en die staat in de ogen van de vraagsteller meer neutraal. Op zich zelf is dat beschamend genoeg dat er nog geen openheid is in het Huis van Israël. Met uitzondering van het christendom mag je vrijuit spreken over allerlei godsdiensten. Maar zodra het specifiek gaat worden moeten velen ondergronds gaan.

  Ondergronds gaan heeft een zeer positief punt namelijk: je kan ongehinderd dieper navragen en onderwezen worden. Hierdoor is de basis om een getuigenis te geven vele malen steviger. Als er voldoende ondergrondse gelovigen zijn krijgen zij voldoende steun van hen die openlijk uitkomen voor Yeshua. Zij zijn geen eenlingen meer. Dat doet mij denken aan de nog steeds niet aangepaste tekst in de Bijbel: vele duizenden zijn tot geloof gekomen. Het oorspronkelijke woord is vele tienduizenden (factor 10) zijn tot geloof gekomen. Waarom de christelijke vertalers dit (bewust?) weglaten is mij een raadsel.

  Ik denk dat het aantal Messiasbelijdende Joden vele malen hoger is dan nu geschat wordt. Soms is het gemakkelijker om je geloof binnenshuis te houden. Natuurlijk klinkt dat raar in de ogen van een christen, want Israël moet toch geloven zoals het staat in de Bijbel. Kijk ik als Jood naar de totaal versplinterde kerk dan is dat ook niet conform aan de leerregels die Yeshua onderwees. Daarom ben ik oprecht dankbaar als een gelovige niet vanuit een kerkelijk dogma ons iets vertelt over de Messias Yeshua.

  Vanuit het Hebreeuwse deel kunnen wij uitstekend de heilslijnen volgen. Op onze beurt geven Messiasbelijdende Joden een uitleg die verrassend en vernieuwend is voor de christenheid.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden