De Evangelienetten zullen vol worden

We leven in verbazingwekkende tijden. Gods Geest is uitgestort. En werkt. Misschien wel krachtiger dan ooit eerder. Zeker als je er wereldwijd naar kijkt. En beslist ook in het Midden-Oosten.

De oogst aan nieuwe gelovigen ‘stroomt binnen’ bij God. De Evangelievissers halen volle netten binnen. Zijn Rijk moet vol worden. ‘De Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9).

En dat is belangrijk, omdat de Bijbel duidelijk zegt dat er alleen behoud en redding is door geloof in de Heere Jezus. Dat geldt voor zowel Joden als heidenen. Sommigen spiegelen Joodse mensen een sluipweggetje voor naar de hemel. Als ze maar oprecht zijn, ze komen wel in de hemel op in het vrederijk, de nieuwe aarde en de nieuwe hemel, omdat ze Jood zijn.

Maar zo is het niet, dat is niet de boodschap van de Bijbel. Romeinen 1:16 zegt het zo duidelijk: ‘Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Daarom is het zo belangrijk dat ook Joodse mensen het Evangelie horen en lezen.

In het Midden-Oosten vinden opmerkelijke ontwikkelingen plaats. Er komen zoveel moslims tot geloof, dat je beslist kunt spreken van een oogsttijd. Niet hier en daar één, maar velen. En ook Joodse mensen komen tot geloof. Niet bij honderden of duizenden, maar hier en daar. En: het lijkt alsof Gods Geest ook de harten van de Joden ergens op voorbereidt…

Een bijzondere ontwikkeling is ook dat Joodse en Arabische voorgangers elkaar ontmoeten en dat er onderlinge verzoeningen plaatsvinden. Gelovigen uit deze broedervolken, waar helaas zoveel onderlinge haat is, zijn elkaar tot zegen.
De Heere zal hier Zijn zegen over geven. Ook voor de Arabische volken staan er rijke beloften in de Schrift. Voor Egypte, voor Assyrië, voor Iran… De Heere zal Zich aan hen openbaren en onder hen wonen.
Er komen vanuit het Midden-Oosten zoveel verzoeken om Bijbels, om Nieuwe Testamenten binnen en ook vanuit Israel.

We kunnen het ons in Nederland niet goed voorstellen, maar in het Midden-Oosten, in Azië, Afrika en Zuid-Amerika willen veel mensen meer weten over het christelijke geloof. En als ze de Heere Jezus, de Messias hebben leren kennen, willen ze Hem beter leren kennen.
Een woordvoerder van ‘One for Israel’, een organisatie die zich in Israel inzet om volks-/landgenoten met het Evangelie te bereiken, zegt: ‘Sinds het begin van de coronapandemie krijgen we elke dag verzoeken om informatie over de Bijbel, over Jesjoea en over het geloof binnen, we hebben zoiets niet eerder gezien in het moderne Israel.’

Hij vertelt over een vriend die naar de Klaagmuur, de Kotel, ging, om er te evangeliseren. Daar raakte hij in gesprek met een Joodse man, met David. Ze spraken samen over Messiaanse profetieën, zoals Jesaja 53. Hij vroeg aan David: ‘Is er iemand in de geschiedenis, die deze Messiaanse profetieën heeft vervuld?’

David dacht een moment na en zei toen, enigszins verbaasd over zijn eigen antwoord: ‘Jeshu’. Jeshu is de vervorming van Jesjoea, Jezus in het Hebreeuws.
De medewerker van One for Israel vervolgde: ‘Wanneer je spreekt over Jesjoea tot ons volk, is het alsof wij ons gezicht wegdraaien, en niet naar Hem willen luisteren, zoals Jesaja 53 het zegt.’ Maar David was wel geïnteresseerd en wilde meer over Hem weten. Gods Geest is aan het werk in hem.

Dit hoor ik de laatste tijd vaker. Een Duitse toeriste was in Jeruzalem, nog voordat de pandemie begon. Een orthodoxe Jood vroeg haar of ze even met haar mee wilde gaan naar een rustig plekje op straat, wat overigens heel ongebruikelijk is. Toen vroeg hij haar van alles over Jesjoea, Jezus. Heel opmerkelijk!

God is duidelijk aan het werk onder het Joodse volk. Er is nog niet veel van zichtbaar, maar wat wel opvalt, is dat de afkeer van Jezus minder wordt. Het lijkt erop dat Gods voorbereidingen in volle gang zijn om Zijn profetieën te vervullen, die duidelijk aangeven dat heel Israel zalig zal worden, zoals ook Romeinen 11:26 zegt.

Wanneer dat gebeurt, zal dat een zegen voor de wereld zijn. Romeinen 11 spreekt daar heel helder over.
12. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.
15. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden.

Een groot deel van alle profetieën in de Bijbel over Israel is al vervuld, misschien al wel 80 procent. En zoals alle profetieën over de eerste komst van de Heere Jezus, voor 100 procent zijn vervuld, zullen ook alle profetieën over Zijn wederkomst worden vervuld, voor 100 procent, evenals de nog onvervulde profetieën over Israel. We mogen de Heere eraan herinneren, erop wijzen. Hij zegt het Zelf, in Jeremia 1:12: ‘Ik waak over Mijn Woord om dat te doen.’

Opwekkingen in het verleden gingen altijd gepaard met aanhoudend gebed, verootmoediging en eenheid onder gelovigen. Dat is ook de weg die sommige Joodse en Arabische voorgangers gaan.
Het is de enige oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten. Verzoening aan de voet van het kruis van de Heere Jezus. Dat moment gaat zeker komen. Een tijd van vrede. Maar het is nog niet zover, we hebben het de afgelopen weken helaas weer gezien.

En ondertussen gaan de ‘vissers van mensen’ door met het uitwerpen van de Evangelienetten, wereldwijd, in het Midden-Oosten en tot aan de einden van de aarde. ‘Werp het net aan de andere kant van het schip,’ spreekt de Heere Jezus. Ga uit op Zijn Woord, vol verwachting op een grote oogst. Laten we ons biddend voorbereiden op volle netten.

De oogst is groot… Maar er zijn weinig arbeiders… ‘Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt’ (Mattheus 9:38).
‘Wie zal Ik zenden,’ vraagt de Heere aan Jesaja, in Jesaja 6:8. ‘Wie zal er voor Ons gaan?’
‘Zie, hier ben ik, zend mij.’

Dirk van Genderen