Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nog even, dan gaat de hemel open (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 juni 2021, 11:32 door Dirk A A

Niet zelden voel ik me als een roepende in de woestijn. Soms is de tegenstand zwaar, de geestelijke strijd hevig. Maar ik wil mijn vertrouwen op de Heere blijven stellen, trouw zijn, doorgaan, met het oog op Hem gericht. Als een wachter op de muur, om een profetisch geluid te laten klinken. Om slapende mensen wakker te schudden. Ontwaak, wees wakker, wees waakzaam, de tijd dringt. De Koning komt, de Heere Jezus Christus.

We leven in spannende tijden. Velen zeggen echter: kijk toch rond in de wereld, alles blijft hetzelfde. Ik begrijp dat wie oppervlakkig kijkt, zoiets kan zeggen.
Toch is het niet waar! Ik zie twee belangrijke ontwikkelingen. De eerste is heel verheugend. Wereldwijd komen er heel veel mensen tot geloof, met name in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Velen worden toegevoegd tot de gemeente van de Heere Jezus Christus.

Ook in Nederland komen mensen tot geloof. Geen grote aantallen, maar hier één, daar twee en elders tien, twintig en misschien wel honderd. Vorige week ontmoette ik nog iemand die mij vertelde over tientallen moslims die de afgelopen maanden in ons land tot geloof zijn gekomen.
Onder jongeren bespeur ik een zoeken naar de waarheid. Het raakt mij telkens weer om jongeren te ontmoeten die heel radicaal hun leven toewijden aan de Heere Jezus en soms ook zeker weten dat Hij hen roept om heel hun leven in Zijn dienst te besteden. In hun eigen omgeving, in de gemeente waar ze deel van uitmaken, anderen elders, soms aan de andere kant van de wereld.
Deze ontwikkeling geeft mij blijdschap en vreugde. ‘Heere, dank U, ga ermee door, Uw huis moet vol worden.’

Maar ik zie ook een andere ontwikkeling, een zorgelijke en trieste ontwikkeling. Zonde en ongerechtigheid nemen wereldwijd hand over hand toe. Ik vertel u geen nieuws als ik u wijs op overspel, liefdeloosheid, echtscheiding, abortus, het praktiseren van homoseksualiteit, vervolging van en haat tegen christenen, haat tegen Israel en het Joodse volk.

Het is alsof ik Openbaring 22:10 en 11werkelijkheid zie worden.
10. En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Laat het ons verlangen zijn rechtvaardig en heilig voor Gods aangezicht te leven, te midden van zeer velen die God de rug toekeren. Laten we in Gods kracht breken met de zonden in ons leven. En wees bewogen met hen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze de Heere Jezus nog niet kennen. Hij wil niet dat zij verloren gaan, maar tot bekering zullen komen. Is dat ook ons verlangen, ons gebed, onze inzet?

Nog iets: Word wakker en blijf wakker. We leven in het laatste uur, zegt de Bijbel. Nog even, dan gaat de hemel open en komt de Heere Jezus om ons tot Zich te nemen. Dan zullen we voor altijd bij Hem mogen zijn. Om er te zijn voor Hem, Hem te loven en Hem te prijzen. Om ons te verheugen in Hem. Omdat Hij ons verlost en bevrijd heeft. Onze Redder, onze Zaligmaker, onze Koning.
Wat een dag zal dat zijn wanneer we Hem zullen ontmoeten. En zullen zien van aangezicht tot aangezicht. ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is’ (1 Johannes 3:2).

Hoe zal het verder gaan in de wereld? We leven in een bijzondere tijd. Denk aan corona, denk aan de moeizame kabinetsformatie in ons land, denk aan de tweedeling in de Israëlische maatschappij, nu er aanstaande zondag in de Knesset wordt gestemd over een nieuwe regering: tegen Netanyahu, vóór Netanyahu, vóór Bennet, tegen Bennet. Blijf bidden om vrede voor Jeruzalem.

Waak. Wees wakker. Wees altijd bereid de Heere Jezus te ontmoeten, zodat Zijn komst (of het einde van uw leven) u niet overvalt.
En laten we, zolang Zijn komst nog uitblijft, ons leven in Zijn dienst besteden, volledig toegewijd aan Hem. In ons persoonlijke leven, in de gemeente, maar ook in de samenleving, in het open veld, als getuige van Hem.

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juni 2021 om 20:02

  Dirk broeder, dit doet mij heel veel, zo denk ik er ook over, maar soms denk je dat je alleen staat. Maar het is een troost dat er zoveel broeders en zusters zijn, die er ook zo over denken, echt Dirk, dit is een toegevoegde waarde, bedankt hiervoor!!

 2. Marijke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2021 om 18:01

  Beste Broeder van Genderen,
  Vorige week ontmoette ik nog iemand die mij “vertelde” over tientallen moslims die de afgelopen maanden in ons land tot geloof zijn gekomen….. Jaja….. geloof je dat echt?

  Dat is mogelijk NEP nieuws, want moslims mogen niet “overstappen” naar een ander geloof, laat staan een Christelijk geloof! Ze kunnen door ‘eerwraak’ hun levens verliezen. Ik ben er getuige van geweest, dat een groep moslims de kerk binnendrongen, om een (((voormalig))) moslim te verhinderen om te worden gedoopt in de Christelijke kerk, en daarna hebben we hem niet meer gezien in onze samenleving! Er is geen vrijheid in de moslim gemeenschap, omdat de islam een ideologie van de satan is oftewel wereldwijde pandemie met vreselijke gevolgen… en moslims zijn door hun eigen families eeuwenlang gehersenspoeld en geïntimideerd.

  Ik heb iemand ontmoet, die zegt dat de islam uit de katholieke kerk is ontstaan, een soort arabische
  versie van het katholicisme. Er zijn vele namen, gebruiken en tradities hetzelfde bij de katholieken en de moslims en dat klinkt zeer logisch en aannemelijk. Er zijn altijd en overal tegenstellingen in alle dingen noodzakelijk, anders kunnen we het goede toch niet kiezen?

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2021 om 20:30

  “Roepende in de woestijn”, een gevoel dat ik ook ken. De ontwikkelingen in de wereld lijken aan de andere kant in een steeds grotere versnelling te komen!! Als ik kijk naar ontwikkelingen dan richt ik mij toch voornamelijk op de ontwikkelingen in Israel. Doordat ik in het uiterste oosten van ons land woon, merk ik natuurlijk weinig van de dingen, die in het westen plaatsvinden. Mede door de corona crisis lijkt het leven in het oosten vastgeroest te zijn. Hier vertellen de mensen nooit wat ze denken!! Als Amsterdammer kan ik er na 40 jaar nog altijd niet aan wennen! Ik moet altijd afgaan op de buitenkant. Ik zie wel bekeringen, maar het zijn enkelingen en er is weinig ruime voor nazorg. Al zeker 20 jaren schijf ik maandelijks artikelen in het kerkblad. Van anderen moet ik altijd horen, dat ze gelezen worden. Ik zoek nog steeds naar een gevoelige snaar onder mijn lezers. Bewust pak ik elke maand een ander onderwerp of Schriftgedeelte. Wat ik van jou hier lees Dirk, word ik in elk geval bemoedigd!! Het is nog altijd de Heer Zelf, Die het willen en werken IN ons werkt en dat is een positief vooruitzicht!

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juni 2021 om 23:55

  Geliefde broeder Dirk van Genderen, weer een bemoedigend en opbouwend schrijven. Waar wij dan weer onze reacties op mogen geven. Ja in vrijheid, mogen we acht geven. Zowel op onszelf en de leer van God.
  Genade is het, die we onverdiend kregen, het is putten uit de Bron van eeuwig leven. Welke nooit opdroogt. De stormen, laten we er niet met ons hoofd naar beneden op zien. Dat werd de apostel Petrus ook bijna noodlottig. Maar Jezus trok de al zinkende Petrus op de woeste golven, en bij Hem in de boot.
  Vandaag was het woord ‘acht’ ook wat mijn aandacht kreeg. Nu al reeds in het dagelijkse leven mogen we waardevolle beslissingen nemen. En wel met geheel ons hart en ziel.
  Moge de Heilige Geest ons aller Leidsman ten leven maar mogen zijn. Zodat we in de volle waarheid van Zijn licht altijd weer verder mogen, en kunnen, onder alle levensomstandigheden. Glorie voor Zijn heilige naam. De naam boven alle andere naam.

 5. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2021 om 8:47

  Dag Dirk,

  Ja, het is verbazend hoeveel moslims zich tot Jezus bekeren en Hem als hun Verlosser aanzien.
  En helaas dat de zonde zoveel trekt aan christenen in het westen waardoor zij het heilige leven laten liggen.
  Beste Marijke, omdat jullie hem niet meer zien in de samenleving, wil dat niet zeggen dat hij niet gelooft in Jezus Christus. Hoe kunnen wij beoordelen als we iemand niet meer zien dat hij wel of niet in Jezus gelooft.

  Gods zegen allemaal in de strijd, tot Hij ons komt halen.

 6. Boudewijn de W zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2021 om 12:35

  Dirk, al voel jij je als een roepende in de woestijn, weet dat er velen zijn die jouw brief lezen en het als een bemoediging / aansporing zien. Dat alleen al is een reden om je roep door te blijven geven.
  Marijke (reactie 2), laat ik je dan een beetje uit jouw droom halen dat niet alles NEP nieuws is.
  Bij ons komen al een aantal jaren moslims die christen zijn in de gemeente, ik kan ook bijna niet geloven dat je dit denkt. Je zal toch ongetwijfeld over de ondergrondse kerk gehoord hebben, en daarnaast dat er in Iran velen tot geloof in Jezus zijn gekomen (ondanks de sancties die daar op staan).
  In onze gemeente sprak vanochtend een jonge spreker, eigenlijk een jeugdvoorganger. Zij (hij en zijn vrouw) werken met veel jeugd, en wat hij daarover vertelde is bemoedigend. Dus ook de jeugd staat nog open voor het woord van God (Jezus).
  Dus Dirk, jij staat er niet alleen voor, God heeft dit op jouw hart gelegd met een reden.

  Het is de smalle weg. Tegen de stroom in, laat je niet ontmoedigen, dat is het werk van satan.

  Jezus is Overwinnaar. Gods zegen.

 7. Goris.Pijl zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2021 om 12:52

  Dirk, heb goede moed want Hij heeft de wereld overwonnen.
  Joh. 16 : 33.
  Met vr. gr. Goris

 8. t. koster zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2021 om 20:22

  Beste Dirk,
  Ik sta volledig achter je commentaar. We leven in onzekere tijden. Maar 1 ding is zeker. Als we de Heere Jezus kennen hebben we niets te vrezen. Als mensen dit lezen, en u kent de Heere Jezus nog niet, bekeer u, vraag vergeving van uw zonden. Hij zal u dan vergeven. Dat is een belofte. Jezus wil dat niemand verloren gaat, maar een ieder tot geloof komt. En mensen die de Heere Jezus al hebben aangenomen als hun Verlosser, laat u niet beinvloeden door allerlei complot denkers. Maar blijf vertrouwen op de Heere Jezus. Blijf Bijbellezen, en bidden. Hij zal ons wel leren inzien wat we doen en laten moeten om Hem oprecht te dienen. Dat geloof ik en daar vertrouw ik op.

 9. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2021 om 20:48

  Shalom broeder Dirk,
  Zeer hartelijk dank voor deze woorden. Die oproep waarmee je eindigt had ik nodig: Waak. Wees wakker. Wees bereid de Heere Jezus te ontmoeten. Je leven in Zijn dienst besteden, volledig toegewijd aan Hem, in je persoonlijk leven, gemeente, samenleving, in het open veld, als getuige van Hem. Ik bid dat de Heere ons dat ons allemaal geeft, dicht bij Hem te leven, deze week! Anja.

 10. Pieter Vink zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juni 2021 om 23:33

  Beste Marijke,
  Ik wil even reageren op je reactie over moslims.
  In internationale kerkdiensten die ik met regelmaat bezoek, zie ik toch het tegendeel.
  Zeker worden ze waar mogelijk tegengewerkt, maar Gods werk valt niet te stuiten.
  Ik heb er zeer velen gesproken en ook zijn er velen gedoopt.
  Wat geweldig mooi om dat mee te maken, ik raad je aan om eens zulke diensten te bezoeken.
  Vaak zijn deze mensen ook op de vlucht en staan op de wachtrij voor een gesprek met IND.
  Ze verdwijnen inderdaad vaak uit je gezichtsveld omdat ze vaak overgeplaatst of uitgezet worden.
  Gelukkig nooit buiten Gods bereik.
  Daarmee bemoedigen we ze dan ook vaak.

  Kortom, ik geloof zeer zeker wat Dirk schrijft over bekeerde moslims, en Dirk, bedankt voor je bemoedigende nieuwsbrieven elke week, iedereen veel zegen toegewenst.

 11. IJsbrand van velzen zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 juni 2021 om 13:27

  Mooi Dirk,

  Ik lees jouw nieuwsbrieven graag.
  Ik deel ze ook.
  Bedankt.

  Vriendelijke groet IJsbrand van velzen uit Katwijk aan zee.

 12. mieneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 juni 2021 om 13:32

  We leven in een tijd dat de geeente Gods bezig is om te worden voltooid.
  Aan de ene kant is er afval.
  Aan de andere kant is er groei.
  De gemeente jun je zien als een eiland die drijft midden in de zee.

  De golven slaan er tegen aan en er gaan stukken af.
  Aan de andere kant groeit het weer aan.
  Totdat de dag komt dat de gemeente voltooid is en ieder die er bij hoort er bij gekomen is en een ieder die er niet bij hoort er weer afgebrokkeld is.

  De stormen gaan tekeer en doen hun werk.
  Maar in de stilte en rust gebeuren er wonderen. Ook zij doen hun werk.
  Ik hoop dat de dag spoedig komt dat de gemeente/ Lichaam helemaal voltooid is.

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 juni 2021 om 21:16

  De kerk voltooid? Als het getal vol is, is de genadetijd ten einde, en wordt de deur van genade voorgoed gesloten. En Gaat God verder met Zijn eigen uitverkoren volk, te weten het nageslacht van Abraham!

 14. Reina Thole zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 juni 2021 om 16:38

  Ik wens je Gods zegen toe.
  En samen met jou, ben ik zo dankbaar voor
  onze Here Jezus. Machtig is Hij!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden