Nog even, dan gaat de hemel open

Niet zelden voel ik me als een roepende in de woestijn. Soms is de tegenstand zwaar, de geestelijke strijd hevig. Maar ik wil mijn vertrouwen op de Heere blijven stellen, trouw zijn, doorgaan, met het oog op Hem gericht. Als een wachter op de muur, om een profetisch geluid te laten klinken. Om slapende mensen wakker te schudden. Ontwaak, wees wakker, wees waakzaam, de tijd dringt. De Koning komt, de Heere Jezus Christus.

We leven in spannende tijden. Velen zeggen echter: kijk toch rond in de wereld, alles blijft hetzelfde. Ik begrijp dat wie oppervlakkig kijkt, zoiets kan zeggen.
Toch is het niet waar! Ik zie twee belangrijke ontwikkelingen. De eerste is heel verheugend. Wereldwijd komen er heel veel mensen tot geloof, met name in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Velen worden toegevoegd tot de gemeente van de Heere Jezus Christus.

Ook in Nederland komen mensen tot geloof. Geen grote aantallen, maar hier één, daar twee en elders tien, twintig en misschien wel honderd. Vorige week ontmoette ik nog iemand die mij vertelde over tientallen moslims die de afgelopen maanden in ons land tot geloof zijn gekomen.
Onder jongeren bespeur ik een zoeken naar de waarheid. Het raakt mij telkens weer om jongeren te ontmoeten die heel radicaal hun leven toewijden aan de Heere Jezus en soms ook zeker weten dat Hij hen roept om heel hun leven in Zijn dienst te besteden. In hun eigen omgeving, in de gemeente waar ze deel van uitmaken, anderen elders, soms aan de andere kant van de wereld.
Deze ontwikkeling geeft mij blijdschap en vreugde. ‘Heere, dank U, ga ermee door, Uw huis moet vol worden.’

Maar ik zie ook een andere ontwikkeling, een zorgelijke en trieste ontwikkeling. Zonde en ongerechtigheid nemen wereldwijd hand over hand toe. Ik vertel u geen nieuws als ik u wijs op overspel, liefdeloosheid, echtscheiding, abortus, het praktiseren van homoseksualiteit, vervolging van en haat tegen christenen, haat tegen Israel en het Joodse volk.

Het is alsof ik Openbaring 22:10 en 11werkelijkheid zie worden.
10. En hij zei tegen mij: Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij.
11. Wie onrecht doet, laat hij nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer gerechtvaardigd worden. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden.

Laat het ons verlangen zijn rechtvaardig en heilig voor Gods aangezicht te leven, te midden van zeer velen die God de rug toekeren. Laten we in Gods kracht breken met de zonden in ons leven. En wees bewogen met hen die voor eeuwig verloren dreigen te gaan omdat ze de Heere Jezus nog niet kennen. Hij wil niet dat zij verloren gaan, maar tot bekering zullen komen. Is dat ook ons verlangen, ons gebed, onze inzet?

Nog iets: Word wakker en blijf wakker. We leven in het laatste uur, zegt de Bijbel. Nog even, dan gaat de hemel open en komt de Heere Jezus om ons tot Zich te nemen. Dan zullen we voor altijd bij Hem mogen zijn. Om er te zijn voor Hem, Hem te loven en Hem te prijzen. Om ons te verheugen in Hem. Omdat Hij ons verlost en bevrijd heeft. Onze Redder, onze Zaligmaker, onze Koning.
Wat een dag zal dat zijn wanneer we Hem zullen ontmoeten. En zullen zien van aangezicht tot aangezicht. ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is’ (1 Johannes 3:2).

Hoe zal het verder gaan in de wereld? We leven in een bijzondere tijd. Denk aan corona, denk aan de moeizame kabinetsformatie in ons land, denk aan de tweedeling in de Israëlische maatschappij, nu er aanstaande zondag in de Knesset wordt gestemd over een nieuwe regering: tegen Netanyahu, vóór Netanyahu, vóór Bennet, tegen Bennet. Blijf bidden om vrede voor Jeruzalem.

Waak. Wees wakker. Wees altijd bereid de Heere Jezus te ontmoeten, zodat Zijn komst (of het einde van uw leven) u niet overvalt.
En laten we, zolang Zijn komst nog uitblijft, ons leven in Zijn dienst besteden, volledig toegewijd aan Hem. In ons persoonlijke leven, in de gemeente, maar ook in de samenleving, in het open veld, als getuige van Hem.

Dirk van Genderen