Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Voor U, voor U alleen! (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 augustus 2021, 8:29 door Dirk A A

Misschien hebt u wel eens gehoord van evangelist Leonard Ravenhill (1907-1994). Onlangs las ik een uitspraak van hem, die hij deed op 86-jarige leeftijd. Een uitspraak die mij raakte. ‘Als ik meer tijd in gebed had doorgebracht met God, in plaats van druk te zijn met preken en alle andere dingen om de wereld te veranderen, zou ik een andere man zijn geweest.’ En juist Ravenhill was al iemand met een intens gebedsleven. Hele dagen bracht hij soms door in gebed.

Ik vind dit zeer herkenbaar. Vaak zijn we drukker voor de Heere en met andere dingen, dan dat we tijd doorbrengen met Hem. Aan zijn voeten, in Zijn tegenwoordigheid. Diep in ons hart vinden we dat misschien wel verspilde tijd. Het gaat toch om wat je doet…

Toch is dit de beste plaats, bij de Heere. Wij beoordelen een christen vaak aan zijn zichtbare activiteiten in de dienst van God. Maar Hij ziet ons hart aan. Is ons hart toegewijd aan Hem? ‘Heere, ik wil er zijn voor U, mij in U verheugen. Hier is mijn leven… het is voor U, voor U alleen.’

Hoeveel van zulke gelovigen, die deze intimiteit met de Heere Jezus kennen, zijn er nog in ons land? Meer dan wij denken, daar ben ik vast van overtuigd. Laten we niet doen alsof de Heere ons land heeft verlaten. Daar doen we Hem tekort mee. Hij leeft, Hij werkt, onder ouderen en onder jongeren. Dat geeft mij hoop voor ons land en voor ons volk. Omdat we een levende God hebben, voor wie niets te wonderlijk is.

Verschillende teksten komen mij in gedachten, ter bemoediging, ook voor u.
‘Ik heb veel volk in deze stad’ (Handelingen 18:10).
‘Ik heb voor Mijzelf nog zevenduizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baäl niet gebogen hebben’ (Romeinen 11:4).
‘Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden’ (Ezechiël 9:4).

Zijn wij als volgelingen van de Heere Jezus verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van ons volk? Ik meen van wel. We laten teveel het geestelijk welzijn van ons land uit onze vingers glippen, door te laten gebeuren dat de zonden en de ongerechtigheid in dit land meer en meer toenemen.

Kunnen wij dit dan tegenhouden? Zeg niet te snel ‘nee’. Wijs niet te snel naar al degenen die in zonden leven.
Raakt het ons dat een groot deel van ons volk voor eeuwig verloren dreigt te gaan? Handelingen 4:12 zegt immers dat er maar één weg tot de redding, tot het behoud is: ‘En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.’

We zien het gebeuren en stellen onszelf zo vaak gerust door tegen elkaar te zeggen dat het richting de wederkomst van de Heere Jezus geestelijk steeds donkerder zal worden.
Laten we de Heere bidden dat Hij door de Heilige Geest Zijn bewogenheid in ons hart uitstort. Bewogenheid die de Heere Jezus deed uitroepen: ‘Jeruzalem, Jeruzalem (…) hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels…’ (Mattheus 23:37).

Kennen we iets van de verootmoediging van Daniël, die het in zijn aangrijpende gebed in hoofdstuk 9 uitroept: ‘…wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld (…) bij ons is de schaamte op het gezicht (…) omdat we tegen U gezondigd hebben. (…) Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer – omwille van Uzelf, mijn God’ (vers 5, 7, 8, 19).

Raakt het ons nog dat onze buren, onze familie, onze collega’s, onze landgenoten steeds minder van het christelijk geloof willen weten? Veel gelovigen voelen zich de verliezers. Ze schamen zich voor het Evangelie en ten diepste voor de Heere Jezus.

De zendeling Jonathan Edwards (1703-1758) bad vaak: ‘O God, stamp de eeuwigheid in mijn gedachten, zodat ik alles zie met de eeuwigheid voor ogen.’ Het gevolg was de Eerste Grote Opwekking in Amerika.
Ravenhill merkte op: ‘Al zouden we slechts vijf minuten in de eeuwigheid kunnen kijken, dan zou dat ons totaal veranderen. Dan zouden we ons leven volledig aan de Heere toewijden en huilen om de zonden.’

Een kleine geloofsdaad van ons kan grote waarde hebben voor de eeuwigheid.
Dat moment dat u zich als een barmhartige Samaritaan inzette voor iemand die hulp nodig had…
Die dag dat u het Evangelie deelde met iemand die op zoek was naar de waarheid…
Die beslissing om een bedrag over te maken voor de verkondiging van het Evangelie…
Die nacht dat u urenlang in gebed was voor uw zoon of dochter die God de rug heeft toegekeerd…
Die dag dat u de Heere om genade bad voor de Messiasbelijdende Joden in Israel, voor de vervolgde christenen, voor ongeboren kinderen…

Het is mijn gebed: ‘Heere, leer mij bidden, geef mij de vreugde om in Uw nabijheid te zijn. Laat het niet de laatste plaats zijn waar ik heen vlucht in nood, maar laat dit de plaats zijn die op nummer 1 staat, elke dag, om voortdurend in Uw aanwezigheid te zijn, met U te leven en met U te wandelen, vervuld met Uw Geest.
Ik wil leven met Uw Woord, in Uw Woord. Uw woorden, die eeuwig zijn, levend en krachtig. En geef mij genade zicht te houden op de eeuwigheid, op Uw eeuwigheid. Wat kan er heerlijker zijn dan eenmaal voor altijd bij U te zijn. Bij U Die ik zo liefheb, omdat U mij eerst hebt liefgehad. Geprezen zij Uw grote Naam!’

Dirk van Genderen

Hoort bij: AlgemeenC

11 Reacties

 1. Harm Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2021 om 19:05

  Kan maar één ding zeggen Amen.
  Een oud lied zegt: waar zijn de maaiers o wie wil gaan en straks in de glorie van de Meester staan. O wie wil helpen, o wie wil gaan.
  Gaan ligt 50cm beneden ons, op onze knieën!

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 augustus 2021 om 20:35

  Bewogen of compassion is wat wij als christenen steeds meer dreigen te missen!! Iedereen is meer bezig met zichzelf dan met onze broeders en zusters, waar ook ter wereld. Als Jezus bij herhaling zegt, heb je naaste lief als jezelf, dan blijft dat ergens hangen achter onze oppervlakkigheid! We schieten herhaaldelijk te kort in onze naastenliefde. Door de vele nieuwsberichten over de ellende in de wereld en de ongerechtigheid, lijkt er en soort “moeheid” over ons te komen!! Twee jaar ging het over de ellende met corona, nu zijn het weer de overstromingen. We zijn als de vijgebomen, die geen vrucht meer voortbrengen. Als Jezus spreekt over de “eindtijd” zegt Hij heel duidelijk: “Let op de vijgeboom dan weet je wanneer het einde komt”. In een andere uitspraak zegt Jezus, dat “de liefde zal verkillen”. De mensen verworden tot beesten, wanneer ik kijk naar mensen, die hun goederen (nieuws uit Duitsland) buiten hun huis te drogen hebben neergezet, met vrachtwagens tegelijk gestolen worden!! Dat is het beeld van onze verkilde liefde en het ons gedragen als beesten.

 3. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2021 om 8:33

  Beste Dirk,
  Ik lees vele bladen en ik ben mij ervan bewust, dat er zoveel dingen in de wereld gebeuren. Het gaat ons verstand te boven. Wij kunnen de problemen bij onze Hemelse Vader brengen en vragen om de komst van onze Messias, dan wordt het anders. Wij hebben de wereld met als zijn problemen voor onze ogen, hoe zal de Vader zijn, wanneer Hij dit alles ziet? Ook tranen is Zijn ogen? Wij kunnen onze portemonnee wel openen, maar het is een druppel op de gloeiende plaat. Ik bid elke dag en breng problemen bij Hem. DAT geeft mij wat rust. Bid ook voor de Oogappel van de Heer en voor de stad Jeruzalem… sta op de muren voor iedereen. Ik lees veel over de eindtijd, maar ook dat kost veel energie om dat te begrijpen. Maar ik blijf waakzaam en zie op naar de dag die komt.

 4. Tvdhave zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2021 om 13:10

  Wat een rijke nieuwsbrief, dat geeft bemoediging, ja we zullen versteld staan hoeveel bidders er nog zijn, in een totale afhankelijkheid van de Heere. Ik kan niet anders als bidden Heere, bestuurt U mijn schreden, zo uit Zijn hand te mogen leven, wat een genade. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar alles uit en door Hem, onze Zaligmaker. Van harte Gods zegen!

 5. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2021 om 15:36

  Beste geloofsvrienden,
  Wij gaan voorwaarts in de kracht van Jezus bloed. En zo overwinnen wij wel voet voor voet. Op de vijand en het oude vlees. Wel, door steeds maar weer onszelf te stellen onder de leiding en werking van de Heilige Geest. Biddend en uitroepent: HEERE ontferm U. In het bijzonder wel over onze vervolgde medebroeder en zusters, dat die/wij in het geloof blijven. Niets van onszelf Heer, alles voor Jezus, tot meerdere eer en glorie van uw 3 x heilige Naam. Die brengt redding aan!

 6. t. koster zegt:
  Geplaatst op zondag 8 augustus 2021 om 17:22

  Beste mensen,
  We leven in een gebroken wereld. Maar we mogen weten dat er een Nieuwe Hemel en Aarde komt. Laten we doen wat in onze mogelijkheden ligt. Een kaartje sturen naar een zieke. Momenteel ben ik zelf ziek, krijg regelmatig een kaartje, appje of telefoontje. Dat doet je goed. Bidden met en voor mensen, voor de regering. En laten we waar mogelijk getuigen van ons christelijk geloof en laten we bidden voor een opwekking in ons land. Van Hem mogen we onze hulp verwachten.

 7. Josje zegt:
  Geplaatst op maandag 9 augustus 2021 om 1:26

  ALTERNATIEF ROUWEN
  .
  .
  Van kleine vraag naar Horen.
  Van dank naar lofgebed.
  Van smart naar Oor voor Antwoord.
  Zo wordt het toongezet:
  het Oogstlied, vol van vreugde.
  Geen klagen om tekort
  als op gebed e n arbeid
  ZIJN Geest wordt uitgestort.
  .
  .
  Joh.15:16
  .

 8. Anja zegt:
  Geplaatst op maandag 9 augustus 2021 om 12:21

  Shalom broeder Dirk, Ik zeg hierop ook Amen! Ben begonnen in een boekje “al wat u ontbreekt”, geschreven door een onbekende christen. Hij schrijft o.a. “zullen we vandaag beginnen mensen van gebed te worden, als we dat nog nooit eerder zijn geweest? God wil dat ik bid. Er hangt zoveel – in feite alles- van het gebed af. Besteden we per dag tien minuten aan gebed? Tien minuten per dag op onze knieën in gebed, is dat te veel gevraagd, als het Koninkrijk der hemelen kan worden verkregen, door erom te bidden? Als God de woorden die we deze morgen op onze knieën hebben uitgesproken, zou beantwoorden, zullen we dat dan opmerken? Zullen we het antwoord herkennen? Herinneren we ons wel waarom we hebben gevraagd? Hij antwoordt. Hij heeft ons Zijn Woord daarvoor gegeven. Hij beantwoordt altijd ieder werkelijk, in geloof gedaan gebed. Al onze noden kunnen worden verholpen door de rijkdom van God in Christus Jezus. Er staat immers in Filipp. 4: 19 Mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus. Om in Zijn rijkdommen te delen moeten we bidden want “Een zelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, die Hem aanroepen”. (Rom. 10:12). Een aanrader dit boekje om te lezen, en te doen! Wat zou het heerlijk zijn, als we weer eens samen, ergens in NL, één van Geest en één van zin, kunnen bidden voor de noden in Nederland; want voor christenen in NL is vervolging zeer nabij! Laten we ons daar biddend op voorbereiden; bidden om liefde; voor eensgezindheid, voor opgroeiende kinderen; voor onze “vervolgers; en ook God danken en loven, want Hij zorgt voor ons, Hij is goed en groot!

 9. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 9 augustus 2021 om 21:01

  Amen Dirk! Ik voel me schuldig, las ook het boekje wat Anja nu leest. Het heeft me toen heel erg aangesproken. Maar ik durf het bijna niet opnieuw te lezen, want de beslommeringen verstikken zo vaak het goede. Ondanks dat durf ik het bidden niet na te laten, dat is teveel eer voor satan.
  Heere , schenk ons toch de geest van genade en gebeden, want U bent zo goed en wil niet liever dan onze gebeden verhoren!

 10. Jaap van Heiningen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 augustus 2021 om 12:41

  Beste Dirk,
  Even een opmerking, misschien overbodig…
  Als we in Duitsland een “Evangelische Kirche” tegenkomen, dan is dat niet, strict genomen, een “evangelische kerk” in Nederlandse terminologie. Het gaat nl. om de Lutherse Kerk. Wel goed om dit even aan te stippen voor de lezers.
  Hartelijke groet en zegenbede.

 11. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 augustus 2021 om 23:31

  Beste Dirk,

  In 1984 heb ik een visioen ontvangen van de hel, dat sindsdien mijn leven heeft veranderd. En in de loop der tijd evangeliseer ik steeds meer selectief. Eerder onder de zwakken dan onder de gefortuneerden. Ook bid ik eerder voor iemand, dan ik praat als ik twijfel om iemand het evangelie wel of niet door te geven. Maar bidden vind ik moeilijk, omdat ik tegen God niet zomaar wil “kwebbelen”. Want Hij is meer dan dat en vanavond tijdens een gebedstijd van de gemeente, die wij zes avonden in de week hebben (!), doet God ook Zijn werk en word ik genezen van verkeerde gedachten over God. Hopelijk leer ik ook meer te bidden dan voornamelijk mij toe te leggen op het Woord. In Spreuken staat, dat als je de Wet (het Woord) niet kent of wil lezen, je gebeden zelfs een gruwel zijn voor God. Daarom leg ikzelf veel nadruk op het kennen van God via het Woord. Het is een roeping, denk ik, om een man van gebed te zijn. Want mij lukt het niet om te bidden zoals sommigen het kunnen. Maar daarin ben ik wel aan het groeien.

  Groeten van San

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden