Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heilig vuur (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2021, 9:01 door Dirk A A

‘Als zelfs grote Godsmannen als Salomo, David en Hizkia zo de fout in gingen, dan is er ook voor mij nog hoop.’ Zo wordt er soms gesproken over hun zonden die de Bijbel vermeldt. Alsof hun misstappen voor ons tot bemoediging zouden zijn… Ik ben ervan overtuigd dat wij die dieptepunten dan misbruiken. Soms bijna als een vrijbrief om te zondigen.
En zeker, het is 100 procent genade dat de Heere zeer barmhartig en genadig is, maar ‘heb de moed en de kracht, te huiveren als de zonde lacht,’ zoals een moeder in het kleine Bijbeltje schreef dat ze haar zoon zeventig jaar geleden meegaf toen hij op 16-jarige leeftijd de school verliet en naar zee ging als koksmaatje en lichtmatroos.

Het mag ons bemoedigen dat bij de Heere vergeving is, maar die zonden zijn zeker niet beschreven om ons te bemoedigen. Dat zou ons tot de gedachte kunnen brengen dat er bij God toch altijd vergeving is en dat het dan niet meer uitmaakt hoe we leven.

Zeer uitgebreid wordt in 1 Korinthe 10 ingegaan op het waarom van de zonden van het volk Israël. Op geen enkele wijze staat daar dat de zonden van het volk beschreven zijn om ons te bemoedigen. Integendeel!
Met grote nadruk wordt gesteld dat hun zonden opgetekend zijn om ons aan te sporen geen verlangen te hebben naar het kwade, zoals zij daarnaar verlangden (vers 6).

We worden opgeroepen geen afgoden te dienen, geen overspel te bedrijven, de Heere niet te verzoeken, niet te morren, waaraan telkens wordt toegevoegd: ‘zoals sommigen van hen’. En nog een keer wordt dan in vers 11 gezegd dat dit hun is overkomen tot voorbeeld voor ons en dat het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen is gekomen.

Er is ook een andere lijn zichtbaar in de Bijbel, wanneer we kijken naar de levens van de Godsmannen. In velen van hen zie je een heilig vuur branden, een vuur dat meer teweegbrengt dan persoonlijke heiligheid. Nadat hemelse kolen hun lippen hadden aangeraakt, dreven de vlammen hen om Gods roeping voor hun leven na te jagen.
De profeet Jeremia zegt in Jeremia 20 dat, wanneer hij niet meer aan de Heere zou denken en in Zijn Naam zou spreken, het tot een brandend vuur in zijn binnenste zou worden. En David zegt in Psalm 69 dat de ijver voor Gods huis hem heeft verteerd. Het is juist dat vers dat de Heere Jezus citeert wanneer Hij de tafels van de geldwisselaars in de tempel omver werpt.

Dat vuur brandde in de harten van de gelovigen die door Caesar voor de leeuwen werden gegooid. Het brandt in hen die nu vanwege hun geloof in de Heere Jezus worden vervolgd en gemarteld.
Het brandde de afgelopen eeuwen eveneens in de levens van mensen als de (opwekkings)predikers Charles Wesley, George Muller en Charles Finney, om er een paar te noemen. Halfwarme christenen hebben nog nooit grote geestelijke invloed in deze wereld gehad.

Denk niet dat dit slechts is voorbehouden aan ‘belangrijke en bekende’ christenen. Paulus roept ons in Romeinen 12 allen op ‘niet traag te zijn wat uw inzet betreft en vurig van geest.’ Dit geestelijke vuur blijft niet vanzelf branden. Door zonden en door andere oorzaken kan het in korte tijd worden uitgeblust. Het is nodig dat het telkens opnieuw ontvlamt, aangestoken door Gods Geest.

Laten we in ons eigen leven en dat van onze gemeente nagaan hoe het er voorstaat. Hebben we passie voor hen die de Heere Jezus nog niet kennen? Raakt ons de openlijke zonde in de samenleving? Belijden we de zonden in ons eigen leven en in onze gemeente en breken we ermee? Zijn we meer gericht op de dingen van God dan op andere interesses? Hebben we een intieme relatie met Hem?

Het kan zijn dat we op een gegeven moment wel tevreden zijn met wat God ons nu geeft. We genieten van Zijn zegen en van de gaven die Hij schenkt. En we mogen Hem daar dankbaar voor zijn, maar het is mijn gebed, mijn verlangen om Hem meer en beter te leren kennen, om vol te zijn van de Heere Jezus en steeds vervuld te zijn met de Heilige Geest. ‘Om Hem te kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden…’ (Filippenzen 3:10). Ik hoop en bid dat het ook uw verlangen is.

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 augustus 2021 om 10:25

  Over de kabinetsformatie gesproken, deze blijft maar in een impasse zitten t.g.v onwil van D66 om met de ChristenUnie te regeren en onwil van VVD en CDA om met PvdA en GroenLinks te regeren. Bij deze roep ik jullie allemaal op om te bidden voor deze kabinetsformatie, opdat er een goed kabinet moge komen dat tot heil en zegen voor ons land en volk zal zijn.

 2. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 augustus 2021 om 19:38

  AMEN !!

 3. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 augustus 2021 om 21:40

  Beste geloofsvrienden, wij mogen blij en gelukkig zijn om in het geloof te staan. Wij, over wie het einde der tijden aangebroken is, lazen we reeds. Door het in ons aangestoken vuur van de Geest wordt het ons moeilijk om het Evangelie te gaan verzwijgen. Dus wordt het, eerst eten, dan drinken en daarna de woorden Gods doorgeven.
  Met een vuur dat we nimmer zullen laten blussen. Een gezond kind van God heeft ook altijd eetlust, mijns inziens kan dat niet anders zijn.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 augustus 2021 om 22:10

  Beste Dirk,

  De meeste mensen hebben een verkeerd beeld van radicaal-zijn. Zij menen, dat grote werken doen gelijk staat aan vurig en radicaliteit voor de Heer. Radicaal-zijn heeft meer te maken met heilig voor God willen leven en strijden tegen de zonde. Iedereen wil wel radicaal heten voor God maar zijn leven letterlijk of figuurlijk ervoor geven, is bij hen een andere zaak. Zo ken ik mensen die in stilte en in de anonimiteit door diepe dalen gaan, die zeer radicaal zijn. Anderen weet ik, die grote werken hebben en volop in de aandacht staan, die kicken op hun bediening. Weet wel, dat degenen die nu in de schijnwerpers staan bij God, in de hemel juist de grote onbekenden zijn, en hen die trouw zijn gebleken in de stilte en de anonimiteit, die dan hun volle loon krijgen. De “geloofs-sterren” hadden hun loon reeds op aarde al. Het is niet makkelijk om het voor God alleen te doen, als je het applaus van de wereld reeds ontvangen hebt bij je bediening. Wie niet geleden heeft voor de naam van Jezus, heeft ook geen rechten bij Jezus in de hemel!

  Groeten van San

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 augustus 2021 om 22:49

  Afghanistan, we horen de laatste dagen helaas niet anders!! Kijk ik naar de USA, dan kan ik mij tot niet aan de indruk onttrekken, dat de Amerikanen overal in de wereld puinhopen achterlaten!! Israël heeft geleerd, om alles op alles te zetten voor een sterk leger!!! De Amerikanen lieten Afghanistan achter zonder een sterk leger achter te laten. Wat de Amerikanen achterlieten was een compleet wapenarsenaal dat ze zo maar in handen gaven van de opstandelingen die nu onze hele wereld zullen gaan overheersen!!! Afghanistan wordt vanaf morgen een sterke ISIS!! Had Afghanistan zelf een sterk leger gehad, dan was er zelfs geen Jeep in handen van de opstandelingen gevallen!!! De Amerikanen hebben met veel geld Afghanen opgeleid en wapens in dat land gepompt. Als leger hadden de Afghanen niets te vertellen!! Israël heeft wel gezorgd voor een sterk leger, dat bovendien weet WAARVOOR zij vechten!! Dat is er in Afghanistan niet bij! 20 jaar weggegooid geld!! Geen Afghaan was opgeleid om te vechten, omdat de USA zelf de touwtjes in handen hield!! Nu roepen ze ontzet: “dat hadden we niet verwacht”. Zijn mensen werkelijk zo dom, dat ze niet zo hebben gewerkt om Afghanistan werkelijk een zelfstandige staat te maken?? Nu 1945 wisten de Amerikanen ook hoe ze Duitsland weer een zelfstandige en sterke staat moesten maken!! Israël is hetzelfde sterke voorbeeld! De Taliban houdt helaas niet op bij de grenzen van Afghanistan!! De USA voelt zich veilig omdat ze ver weg zitten!! We zitten met ons allen in een wereld die “sprakeloos” en “machteloos” is… Nu is het in Afghanistan nog chaos, maar die chaos zal niet meer lang duren voordat ze de orde op zaken hebben!! Van Afghanistan zal een nieuw gevaar voor de hele wereld uitgaan dank zij het domme beleid van de USA!

 6. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2021 om 9:04

  Beste Dirk,

  Natuurlijk moeten wij als christenen het verlangen hebben Hem beter te leren kennen, en getuigen zijn in deze wereld is ook heel belangrijk
  Maar wat ik altijd zo mis in je betoog, is het feit dat de bruid (de Gemeente) ook met verlangen hoort uit te kijken naar de komst van de Bruidegom (de Here Jezus)!!

 7. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2021 om 10:07

  Dag Dirk,

  Bedankt voor het delen, helemaal mee eens.
  Als je kijkt hoe het met de Israelieten afliep, die moesten ook sterven in de woestijn, omdat ze steeds weer in ongeloof vielen. Was God er klaar mee. Gelukkig voor de kinderen die geen goed of kwaad kennen, met combinatie van smeekbede van Mozes wilde God veder.
  Al zou er nu 3 jaar droogte net (als bij Elia) komen in het rijke Westen, kan ik dan 1 reden bedenken om tegen God te zeggen dat wij het niet verdienen en God ons weer moet zegenen?
  Niks heb ik in te brengen tegen God dat wij als rijke Westen verdienen.
  Kijk maar naar covid, hoe we in de rats zitten. Waar vertrouwen we nog op?

 8. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2021 om 13:49

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Maria, ik meen dat ik het verlangen naar van de Bruid naar de Bruidegom toch regelmatig heel duidelijk onder woorden breng. Maar misschien moet het nog duidelijker.

  Groet en zegen!

 9. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2021 om 16:06

  Wat ik bemerk, dat alles vaak door menselijke ogen word bekeken, en vaak nooit door Gods ogen. Om het zo maar eenvoudig te benoemen. Het is toch geweldig wat er allemaal in het Oude Testament wordt beschreven. Velen zullen zich daarin herkennen, en als herkenbaar voelen. Al die verhalen en gebeurtenissen, die je zo maar naar het dagelijkse heden kunt toetrekken, naar nu. Natuurlijk is dat geen vrijbrief voor zonde. Maar velen met mij hoop ik, kunnen zo lezen dat er vergeving is. Voor mij was dat een openbaring, toen ik niet geloofde. Zo zullen velen dat ook lezen. Wellicht ben je een taliban strijder, en je komt tot geloof omdat je weet je dan vergeven wordt. Geweldig, en wat een openbaring. En mochten we denken, dat alles wat er in de wereld gebeurt, en dat zien door menselijke ogen, wees dan bewust dat er overal een reden voor is. Zoals het christelijke geloof, wat verspreid is in Afghanistan. Ja, ik denk ook vaak: wat een rotwereld, maar dat neemt niet weg om alles te zien door Gods geest. En dat is geloven, menselijk is het niet te begrijpen. Ook hierin zie je de kracht van het Oude Testament terug. Wetende dat alles ten goede komt en wordt. En zoals Dirk aangeeft, de kracht van het gebed, deze kracht van het bidden, gaat boven alles.

 10. Anja zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2021 om 18:42

  Shalom broeder Dirk,
  Amen, ja gebed en verlangen om Hem meer te leren kennen, en de kracht van Zijn opstanding. Gebed en verlangen om een heilig vuur dat brandt in je hart, aangestoken door de Heilige Geest. Doet me denken aan lied 628 JdH. Een leven slechts, Heer ‘k leg het aan Uw voeten/ Gij neemt het aan, vervul mijn hart met moed/ ‘k Wil nu voortaan de arme zondaars zoeken/ en hun vertellen van Uw kostbaar Bloed./ Niets zij teveel, als ‘t anderen slechts kan redden/ Niets, niets te zwaar, als ‘t zondaars leidt naar ‘t Kruis./ Uw glimlach Heer zal alle smart verzoeten/ En eens Uw welkom in het Vaderhuis!

 11. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 22 augustus 2021 om 22:44

  Jesaja 59:2 “maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort”.

  Het probleem is dus de zonde. Daarom kwam Jezus, om ons de zondeschuld te vergeven én om ons DAARBIJ OOK af te helpen van de zondemacht.

  Rom. 6 Zo moet het ook voor u vaststaan, dat gij wèl dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.

  Door dit leven te leiden, in gehoorzaamheid aan de heilige geest, komt er een dood over de zonde, sterven wij af aan ons zelf-leven en groeien Christus deugden.
  2 Cor. 4:10 “te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare. 11 Want voortdurend worden wij, die leven, aan de dood overgeleverd, om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk vlees openbare”.

  Natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan maar de trend is vooruit, wij groeien als christen en worden sterker. Wij zijn zondig en als zodanig worden wij ons leven lang geconfronteerd met onvolmaaktheden in de vorm van onbewuste zondes, maar naarmate wij ons daarvan bewust worden leggen wij ook die af omdat wij in het licht wandelen. Zodoende verschuift het en daardoor verandert ook onze norm en inzicht, we worden steeds heiliger en de zonde wordt ons steeds meer tot zonde. Niet vanwege straf of moeten, maar het is een liefdesproces en omdat de heilige geest zo werkt.

 12. aka zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 augustus 2021 om 16:14

  De nood van de Afghanen is heel erg. Niet alleen voor de christenen, maar voor al die mensen, die zich bedreigd voelen door de Taliban. Dus, inderdaad, bidden is noodzakelijk , maar ook geloven dat God HOORT en wil verhoren. Wij moeten ook vertrouwen hebben dat God nog altijd Dezelfde is als ten tijde van de schepping en het Oude Testament. Vanuit mijzelf ben ik een angsthaas, maar dat houdt mij klein en afhankelijk van mijn hemelse Vader. Dat is voor iedereen misschien anders, maar ik ervaar het als een geluk dat God er altijd voor mij wil zijn. Ik wens iedereen een nabij leven met Hem!
  Allen Gods zegen toegewenst.

 13. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 augustus 2021 om 13:02

  Beste Dirk. Bedankt voor het verhaal. En elk mens geeft zijn commentaar erop.
  Het is een grote chaos in de wereld. En ik denk dat God tranen in Zijn ogen heeft wat er allemaal gebeurt. We kunnen veel dingen opschrijven en noemen, maar Dirk, er is maar EEN WEG, dat is de weg naar de Vader. Wij zijn Zijn kinderen en Hij wil ons nabij zijn. Vraag om genade en bid om vergeving. Zoek God dagelijks op in je gebed. Hij zit te wachten op onze gebeden. Wees op Zijn Oogappel nabij en de stad Jeruzalem. HIJ IS DE GOD DIE HOORT.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden