Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods grote daden verkondigen (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 september 2021, 12:56 door Dirk A A

Ben ik wel eens te negatief in mijn Nieuwsbrieven en commentaren? Bied ik te weinig hoop? Af en toen schrijven mensen mij dat. Zoiets raakt mij en dan vraag ik mij af of het ook echt zo is. Ik meen zelf van niet. Met kracht wil ik, ook in de toekomst, als de Heere het geeft, Zijn grote daden in deze tijd aan u blijven doorgeven. Ter bemoediging. Tegelijk wil ik hulp bieden in tijden dat het moeilijker gaat worden om de Heere Jezus te volgen en Zijn getuige te zijn. Aan Hem komt toe alle lof, eer en aanbidding! En soms is daarbij noodzakelijk de werken van de duisternis te ontmaskeren.

Vooral als ik schrijf of spreek over de tijd waarin wij leven en over de toekomst willen veel christenen bemoedigd worden met de hoop van de opname. ‘Voor de grote verdrukking begint, haalt de Heere ons thuis,’ krijg ik nogal eens voorgeschoteld. Dat is hun hoop, dat geeft hun rust en vrede. Een beetje kort door de bocht gezegd: voordat de grote verdrukking losbarst, worden wij thuisgehaald.

Dat verlangen kan ik goed begrijpen. Maar onze hoop ligt niet in de opname, maar uitsluitend in de Heere Jezus. En zoals Hij zorgt voor de zeer zwaar vervolgde christenen in Noord-Korea en elders, zo zal Hij ook voor ons zorgen als het – daar ben ik van overtuigd – ook hier moeilijker gaat worden om de Heere Jezus te volgen en van Hem te getuigen.
Ik zou schromelijk tekort schieten als ik tegen u zou zeggen: ‘Maak u geen zorgen, voordat de grote verdrukking begint, wordt u opgenomen’, terwijl ik u niet zou helpen u voor te bereiden op zware tijden die ons in de eindtijd te wachten staan, waar 1 Timotheüs 4 over spreekt.

Dat is misschien geen prettige boodschap, maar – daar ben ik van overtuigd – wel een realistische boodschap. Te vaak heb ik in mijn leven christenen ontmoet, die tegen mij zeiden: ‘Wij waren niet voorbereid op vervolging, wij geloofden dat wij zouden worden opgenomen voordat de vervolging begon’, waaraan ze toevoegden: ‘Het is belangrijk voor de christenen in het Westen om zich daar wel op voor te bereiden.’
En zeker, ik geloof dat er een moment komt dat de gemeente de Heere Jezus tegemoet gaat in de lucht, 1 Thessalonicenzen 4 spreekt daar duidelijk over. Maar nergens in het Nieuwe Testament lees ik dat de gemeente bidt om de opname, wel om de komst van de Heere Jezus. ‘Kom, Heere Jezus’ (Openbaring 22:20b).

Ik bemoedig u in de Nieuwsbrieven en soms in het commentaar met wat de Heere doet wereldwijd. Velen verlangen naar een opwekking, een herleving, een zeer krachtige werking van de Geest van God. Zo’n opwekking vindt momenteel plaats in verschillende moslimlanden in het Midden-Oosten. Te midden van vervolging, moord, aanslagen, oorlog en verdrukking.
Veel moslims zijn zo teleurgesteld in de islam, dat ze hongerig zijn naar het Evangelie. Bij honderden, bij duizenden komen ze tot geloof. Op de meest wonderlijke manieren.

Het is alsof God Zich speciaal naar hen uitstrekt. Om velen van hen te redden. Op manieren waar wij onze vraagtekens soms bij zetten. Zo kennen wij Hem niet… Maar zou voor Hem iets te wonderlijk zijn?
Ik denk aan Paulus, aan wie de Heere Jezus verscheen toen hij onderweg was naar Damascus om christenen gevangen te nemen en zo mogelijk te laten doden. Opeens, midden op de dag, verscheen Hij aan hem. Een fel licht en een stem… Zijn stem, en zijn leven veranderde voorgoed.

Getuigenissen uit moslimwereld
Wanneer mensen ons een soortgelijk verhaal zouden vertellen, zouden velen van ons denken: ‘Zou het wel echt zijn…’
Maar net zo echt als het bij Paulus was, geloof ik dat het ook nu nog gebeurt. Dat de Heere Jezus verschijnt aan moslims, aan Joden, aan heidenen, om hen te redden. Hij wil toch niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen en hun vertrouwen op Hem zullen stellen? Zouden we niet blij zijn en ons verheugen met allen die via deze weg tot geloof in Hem in Zijn gekomen?
Bijna elke dag ontvang ik weer berichten met getuigenissen van voormalige moslims die de Heere Jezus hebben leren kennen.

Zomaar een voorbeeld: Een zendeling vertelt dat hij naar Syrië ging om er het Evangelie te vertellen. Op een dag ging hij naar binnen in een witte tent, waar hij een gezin van acht personen ontmoette. ‘Ik ben Daniël en kom jullie over Jezus vertellen.’ Die mensen reageerden vervolgens zeer verbaasd.
Tegen zijn tolk zeiden ze: ‘De vorige avond, toen we in deze tent thee zaten te drinken, verscheen er een man in witte kleding bij de ingang. Hij zei: Mijn Naam is Jezus en morgen komt er een man die Daniël heet, om over Mij te vertellen. Daarna was Hij weer verdwenen.’
Het hele gezin kwam tot geloof in de Heere Jezus en zet zich nu in om het Evangelie door te geven aan andere moslims. Ze hebben al verscheidene huiskerken gesticht.

Lessen van Corrie ten Boom
Wij denken vaak zo menselijk. Wij zouden het liefst God de weg voorschrijven die Hij moet gaan. Wij weten vooral geen raad met het lijden. Dat Hij nu zo krachtig werkt in gebieden waar wordt gevochten. En dat is begrijpelijk.
Ik denk aan Corrie van Boom. In de oorlog werd de familie Ten Boom uit Haarlem opgepakt vanwege hun liefde voor het Joodse volk. Vader Ten Boom overleed al snel, Corrie en haar zus Betsie werden naar Duitsland getransporteerd, naar het concentratiekamp. Onmenselijk zwaar was hun lijden. Betsie stierf er, Corrie overleefde het kamp.

God gebruikte het lijden om haar te vormen naar het beeld van de Heere Jezus en haar klaar te maken om het Evangelie wereldwijd te verkondigen. Ze had het zelf ervaren en zag ook op haar zendingsreizen dat God vaak het lijden gebruikte om Zijn werk te doen.
Dat gaat zo tegen ons verlangen naar voorspoed, gezondheid, vrede en welvaart in. Wij denken: God kan toch ook Zijn werk doen als er geen sprake is van lijden en tegenspoed. Jazeker, gelukkig wel. En dat doet Hij ook, kijk maar om u heen en wellicht ook in uw eigen leven.

Corrie ten Boom wees concreet naar de christenen in China. Voordat de vervolgingen onder het communisme in China begonnen, geloofden veel Chinese christenen dat de opname van de gemeente plaats zou vinden voordat de grote verdrukking zou aanvangen. Ze waren op geen enkele manier voorbereid op verdrukking.
Wat een les voor ons, aldus Corrie ten Boom, die al jaren bij haar hemelse Vader is. Bereid je nu voor op mogelijke vervolging. Leer nu te leven en te wandelen met de Heere Jezus. Zorg er niet alleen voor dat je een Bijbel in huis hebt of op je computer, laptop, tablet of mobiel, maar zorg ervoor dat de Bijbel in je hoofd en in je hart is.

Uit alle stammen, naties, volken en talen…
We mogen de Heere dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben, om te getuigen, om naar onze samenkomsten te gaan, om christen te zijn in het open veld. Maar we hebben geen enkele garantie dat die situatie altijd zo blijft. En we hebben ook niet de garantie dat we opgenomen zullen worden voordat moeilijke tijden aanbreken. Maar we hebben wel de garantie dat de Heere Jezus met ons meegaat, altijd, elke dag. ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20).

Ondertussen gaat Hij door met Zijn grootste reddingsoperatie in de geschiedenis. Zijn huis moet vol worden. En eenmaal zullen ze allen voor de Troon en voor het Lam staan, Openbaring 7:9 en 10:
‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de Troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.
En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de Troon zit, en van het Lam.’

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 september 2021 om 13:55

  Dank u, ik word altijd bemoedigd door uw commentaren.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 september 2021 om 14:53

  Beste Dirk,

  Zeker geloof ik dat de Opname van de Gemeente zeer dichtbij is maar ik verwacht ook vervolging en verdrukking. De Bijbel zegt dat ook. 2 Tim 3:12 NBG51 Het lijden kan je niet wegdenken uit het leven van een Christen. Rom 8:18 NBG51 Want zonder verdrukking is er ook geen heerlijkheid. 2 Kor 4:17 NBG51 Wij leven in de periode van de tijd van Laodicea waar veel lauwheid heerste. Openb 3:14-22 NBG51 Want als Jezus komt, vraagt Hij of er dan nog geloof zal zijn. (De Bijbeltekstverwijzing weet ik even niet uit het hoofd). Liever ga ik af op wat het Woord aangeeft en niet op berichtgevingen die ik niet kan controleren. God had mij in het verleden gezegd om Corrie ten Boom te geloven dus haar boeken neem ik ook serieus. Wat ons staat te wachten, weten wij uit de Bijbel in Openbaring 6-19 (de tijd van de grote Verdrukking) en wij leven in de aanloop naar die periode, zodat wij iets daarvan nu al in de genadetijd zullen merken. Het zal alleen slechter worden voor de Christenen in deze tijd. Je kan net als in een loopgravenoorlog je beter ingraven en wat je aan geestelijke schatten bezit bewaken dan neergemaaid te worden door de kogels van het prosperity-evangelie. Er komen zeer zware tijden aan.

  Groeten van San

 3. Verhaag, ria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2021 om 16:37

  Beste Dirk,

  Wij zijn heel dankbaar, dat wij elke week een bemoedigende nieuwsbrief van jou krijgen.

  Wij wensen je Gods zegen.

  Shalom,

  Ria Verhaag

 4. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2021 om 17:30

  Dirk, we bidden voor je dat je de Waarheid hoe dan ook altijd zal blijven verkondigen.
  Hoe moeilijk het ook gaat worden, we hoeven nooit te wanhopen, want Jezus heeft zelfs beloofd altijd bij ons te zijn:

  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.
  Mattheüs 28: 20

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2021 om 20:18

  Openbaring 7 tot vers 9 vind ik heel duidelijk: ISRAEL, daarna de schare die niemand tellen kan uit alle stammen en talen, komende uit de grote verdrukking, de gelovigen uit de kerk staan weer op een andere bladzijde. Zo vindt men ze ook elders als de geroepenen, de uitverkorenen, de gelovigen en de schare die niemand tellen kan!!! Zelfs een kind kan zoiets begrijpen, maar onze kerken helaas niet!!

 6. Plony van de Beerekamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2021 om 20:32

  Natuurlijk geloof ik in de opname van de Gemeente, zoals beschreven in 1 Thessalonicenzen 4, maar daar staat niet dat ik geen moeilijke dingen mee zullen maken omdat ik Christen ben. Waarom zouden broeders en zusters in ander landen wel héél erge dingen mee moeten maken en ik niet?! Natuurlijk hoop ik dit niet maar wel geloof ik dat de HEERE mij dàn kracht zal geven om Hem trouw te blijven en Hem nooit te verloochenen. De broeder met wie ik zondag meestal meerijd naar de samenkomsten zegt ook: Ik geloof dat de Christenen hier ook vervolging mee zullen maken! Maar gelukkig heeft HIJ beloofd: Niets of niemand kan ze rukken uit de hand van Mijn Vader, Johannes 10 vers 29. Zijn Naam zij geprezen! Beste broeder, Dirk ook Gods rust en vrede gewenst en bedankt voor uw nieuwsbrieven.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2021 om 20:33

  Bedankt voor de 36 maal bemoedigende woorden, Dirk!! Paulus noemt het elkaar bemoedigen heel belangrijk!! Op 11 september zat ik op mijn werk en hoorde ik het van collega’s, waarvan een een draagbare radio bij zich had. Op dat moment begreep ik, dat de wereld nooit meer hetzelfde zou zijn als daarvoor. Het was Openbaring 17 die mij deed opmerken (Babylon), dat het het begin was van de eindtijd!! Corrie ten Boom hebben mijn vrouw en ik persoonlijk gekend en ontmoet op haar flat in Soestdijk. Van haar heb ik geleerd, dat “Wie zijn kruis niet opneemt niet geschikt is voor het Koninkrijk van God”. Zij was een heel belangrijk onderdeel van mijn levensschool!! Na deze ontmoeting veranderde ook mijn leven!! Daarvoor dacht ik dat “zware tijden” bij mij altijd voorbij zouden gaan. Zware tijden zag ik altijd als iets uit het Oude Testament. Het was slechts mijn jong enthousiasme.

 8. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2021 om 21:32

  Dat christenen hier geen vervolging zullen meemaken is een onbegrijpelijke leer, gezien 2 Tim. 3:12 en de vele vervolgingen die in het Nieuwe Testament beschreven staan.
  Maar voordat de Heer Jezus op de Olijfberg terugkeert, moeten er nog een aantal gebeurtenissen hebben plaatsgevonden: De Antichrist moet al bekend zijn, het Beest moet zich al hebben gezet in de tempel als god om zich laten aanbidden (2 Thess. 2:3-8, Openbaring 13). De oordelen over de aarde, beschreven in Openbaring 6-18, moeten al gebeurd zijn.
  Wij worden opgeroepen om de Heer Jezus uit de hemel te verwachten (1 Thess. 1:10, Fil. 3:20-21). Er is nu geen tempel en geen openbare Antichrist, dus de komst van de Heer op aarde zal vandaag niet plaatsvinden. In die zin kunnen we de komst van Jezus nu niet verwachten.
  Wel mogen we Jezus’ komst om ons hier weg te rukken elke dag verwachten. Dan ontmoeten we Hem in de lucht. Aan die wegrukking/opname (1 Thess. 4, 1 Kor. 15) van Christus’ bruid, de gemeente, zijn geen voorwaarden verbonden. Daarom kan de bruid ook bidden: “Kom”.

 9. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 september 2021 om 22:08

  Shalom broeder Dirk,
  Dank voor je nieuwsbrief, voor mij altijd een bemoediging als je goed Nieuws schrijft, hoe God werkt in deze tijd! De getuigenissen van “verloren zielen” die door God gered werden van de dood, overgebracht tot het Leven! Maar ook dat je altijd de Nieuwsbrief eindigt met een tekst uit de Bijbel! Getuigenissen, uit de moslimwereld, ja, wat je vorige week schreef dat in Afghanistan christenen met de Taliban de Bijbel lazen, heeft mij bemoedigd. Al is het maar een paar regeltjes. Er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen in de wereld. Maar laten we het goede nieuws dan niet vergeten, Dirk ik ben blij dat jij dat niet vergeet! En inderdaad, onze hoop ligt niet in de opname, maar in de Heere Jezus. Blijf in Hem en houd moed!

 10. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2021 om 9:27

  Dankjewel Dirk voor je realistische commentaren.
  De vervolging is al een poosje aan de gang, alleen nog redelijk subtiel.
  Zelf mag ik het al meemaken in mijn eigen PKN gemeente.
  Leden van de kerkenraad noemen ons rechtzinnige Christenen omdat wij hen wijzen op Jezus Christus van Nazareth en Zijn Woord zonder concessies te willen doen.
  Een gastpredikant die ons zelfs vergelijkt met moslimfundamentalisten.
  Ben ik even blij dat ik een Jezus-fundamentalist ben!
  Wij worden aangevallen omdat we Jezus verkondigen, maar Hij is overwinnaar.

 11. Luc Maeyens zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2021 om 10:32

  Het oordeel zal beginnen bij Gods huis. (Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God; en als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? 1 Petrus 4:17.)

 12. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2021 om 11:04

  Beste Dirk San Tjoa en Kees
  U denkt dat wij geen garantie hebben om opgenomen te worden voor de moeilijke tijden aanbreken.
  Volgens mij staat deze belofte toch duidelijke op verschillende plaatsen in de Bijbel.
  lees: 1 Kor. 15 50 t/m 52
  1 Tess. 4 vers 16 t/m 17
  Openbaring 3 vers 10

  Denkt u echt dat de vervolgde christenen in Noord-Korea etc. ook nog door de grote verdrukking moeten gaan?
  Christenen in Europa etc. worden nog niet vervolgd, al worden wij wel gediscrimineerd, en als onverdraagzaam bestempeld/
  Er is behalve vervolging nog zoveel ander lijden in deze wereld, zoals eenzaamheid, armoede en lijden naar lichaam en geest.
  Wij leven hier ook niet in het paradijs.
  Wat betreft Openbaring 6, er zal nog een schare tot geloof komen die niemand tellen kan in de laatste jaarweek (7 jaar).
  In deze laatste jaarweek zullen 144.000 Joodse evangelisten in de wereld het evangelie gaan verkondigen, evenals de 2 getuigen Mozes en Elia.
  Christenen die nu leven zullen de antichrist niet leren kennen omdat zij de “weerhouder” zijn, hij kan pas aan de macht komen als de christenen van de aarde zijn gehaald (opname).
  De tempel wordt volgens de Bijbel gebouwd in de laatste jaarweek onder goedkeuring van de antichrist.

 13. Nico zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2021 om 11:30

  Beste Dirk,
  Ik vind het altijd heel fijn om jouw Nieuwsbrief te lezen. Ik word er door bemoedigd en getroost. Veel van wat jij schrijft aan nieuws en onderwijs, mis ik in mijn eigen gemeente.

  Gods Zegen gewenst.

 14. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2021 om 12:04

  Bedankt Dirk voor deze zéér realistische en Bijbelse boodschap en overdenking.

 15. Willy de Bruin zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2021 om 15:44

  Graag geef ik een commentaar op de foto van het ontwerp van Trees in de nieuwsbrief. Naast de vreselijke gebeurtenis die er afgebeeld wordt zie ik in de torens de kleding van de joden die in de concentratiekampen een vreselijk lot tegemoet gingen. Zo treffend !

 16. Gjalt de Haan zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2021 om 17:16

  Jouw commentaar is genuanceerd, weloverwogen. De feiten moeten worden vermeld, en dat zijn dikwijls geen mooie gebeurtenissen. Het loopt gelukkig wel goed af voor hen die in de Here Jezus geloven. De opname van de gemeente is een Bijbelse leer die op verschillende plaatsen in de Bijbel terugkomt. Die gebeurtenis vindt plaats voor de wereldwijde grote verdrukking. Tijd, tijden en een halve tijd, 42 maanden en 1.260 dagen duidelijk allemaal op de laatste 3,5 jaar van de periode van 7 jaar na de opname. Maar dat christenen nu, voor de opname, geen vervolging en verdrukking zouden meemaken, staat juist haaks op de Bijbel. Verdrukking en vervolging worden juist verschillende keren in het Nieuwe Testament genoemd. De apostelen en de gemeenten aan wie geschreven werd hebben daar veel mee te maken gehad.
  Dus laten we ook genuanceerd zijn over de opname van de gemeente en uitzien naar de komst van de Here Jezus, want daartoe worden we opgeroepen.

 17. t. koster zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2021 om 19:07

  Beste mensen,
  Laten we in deze barre tijden dicht bij Jezus blijven. Laten we als christenen elkaar bemoedigen rondom de geboorte, kruisiging en opstanding. Dat is de essentie van het Evangelie. Over andere zaken kan anders gedacht worden door christenen. Laten we elkaar daarom niet veroordelen. Maar Jezus Zijn Kruisdood en Opstanding, dat is de basis van ons geloven. Daar draait het om. Dat geeft Eeuwig Leven. Belangrijk is dat we volhouden om Jezus te blijven volgen. Dat we niet door valse leer, of complot-theorieën ons laten leiden. Laten we dicht bij Jezus blijven, vragen of de Heilige Geest ons wil doen leren inzien wat we doen of laten moeten om Hem oprecht te dienen. Ik vind het soms ook moeilijk wat juist of waar is, daarom heb ik de leiding van de Heilige Geest nodig. Als we daar oprecht om vragen zullen we geleid worden door de Heilige Geest. Jezus belooft in Zijn Woord, dat Hij zich zal laten vinden voor wie Hem oprecht zoeken.

 18. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 12 september 2021 om 22:24

  Beste Dirk,
  Voor mij ben je een goed werkend ledemaat in het lichaam van Jezus de Christus. En heb veel aan je, en diegenen wel je pijn veroorzaken met hun (nog vaak) onterechte en ook onjuiste op- en/of aanmerkingen, kunnen waarschijnlijk de zon niet in andermans water zien schijnen. Hopend mag hun hand, het dan zelf maar beter doen!!! Dat is meestal WEL de vraag!!!.
  Een behoorlijke tijd terug spraken de stukjes achter in de Visie van de E.O. omroepgids mij ook al aan. Er is veel afval, teruggang en aan het brengen van verwaterde Evangelie boodschappen heeft niemand iets.

  Wij gaan voort in de kracht van Jezus die ‘t alles volbracht. Hij geef ons dagelijks wat we nodig hebben. Daarom houd ik Hem 24:00 uur vast.
  En weet dat vrees een slechte raadgever is! Laten we ook hier zo doorgaan met elkaar te bemoedigen en te versterken. Waartoe ook Dirk van Genderen ons ruimschoots altijd maar weer voorgaat en gelegenheid geeft.
  Moge de Here ons zo allen verder zegenen, totdat Hij komt.

 19. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op maandag 13 september 2021 om 7:54

  Beste Dirk, jouw stukken inspireren mij. En of je commentaar krijgt van mensen, dat hoort erbij. Dat zet ook jou aan het denken. Dat is normaal. Ook de teksten die betrekking hebben op de gebeurtenissen en toekomstvoorspellingen ken ik ook allemaal. Maar ik heb je geschreven, dat ik een pastoraal mannetje ben. Afgelopen week heb ik diverse gesprekken gevoerd met mensen die het erg moeilijk vinden om in deze tijd te leven. Ook een man met een handicap vertelde mij dat hij bang was voor de dood. Het greep hem erg aan. Ik heb hem aangehoord en ben met hem in gesprek gegaan. Dat vind ik op dit moment belangrijk. Dat we leven in het begin van de eindtijd, we weten niet hoe lang het duurt, maar wend je tot de ander en vertel hem of haar over de consequenties. Bid met de Vader en de Zoon om inzicht, geduld, vertrouwen, maar ook voor de problemen van deze wereld. Want er is veel angst ook in Israel, de Oogappel van God, vergeet dat nooit.

 20. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 13 september 2021 om 11:21

  Dank voor al je bemoedigende woorden/artikelen. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn, dan hebben we ook een waarschuwende stem nodig. Laten we dicht bij de Heere Jezus blijven en gegrond in Zijn Woord. Hij belooft dat Hij bij ons zal zijn in het water en in het vuur. Jes. 43 : 1-3.
  Van harte Gods zegen Dirk, juist in deze tijden waarin de verwarring, ook onder christenen toeneemt.

 21. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 13 september 2021 om 11:51

  Sjalom Dirk en andere lezers,

  Ik heb er grote moeite mee, met de gedachtegang en uitleg van de opname van de gemeente. Ontspringen zij dan de dans van “een volkomen losgelaten wereld” waarin uitsluitend ongelovigen over blijven. Hoe is dat te rijmen met de woorden dat de Eeuwige Zijn schepping lief heeft? Had Hij die dan niet gelijk na de zondeval teniet kunnen doen of nog sterker gezegd: had de Eeuwige niet direct de eerste mens ter plekke vernietigd en daarvoor een nieuwe mensheid kunnen scheppen.

  De mens is immers naar het beeld van de Eeuwige geschapen. Vele boeken zijn volgeschreven over de boom van kennis van goed en kwaad en alle gevolgen van dien. Is dat het alleen of zit er meer achter? Natuurlijk krijgen wij het antwoord van de Eeuwige: het reddingsplan ligt al klaar en het Lam was al geslacht voor de grondlegging van deze wereld. Daarom alleen al geeft de Eeuwige Zijn schepping niet prijs aan de tegenstander. Niets, maar dan ook niets zal de tegenstander van de Eeuwige ook bezitten. Daarvanuit trek ik de lijnen door naar de herschepping van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

  Ook de profeten spreken over dat de Eeuwige de tegenstander geschapen heeft. Ook die mogen een keuze maken voor of tegen de Eeuwige. Ik denk veel eerder aan het feit dat Yeshua terugkeert naar deze aarde en de wereldbevolking heel hard aan het werk zet om de rommel op te ruimen. Hij zal met G’ddelijke macht regeren vanuit Jeruzalem. Hij weet als Schepper de gevaarlijke/nucleaire stoffen te binden en in de oorspronkelijke slaaptoestand voor eeuwig te binden in onze aarde.

  Beschaamd en met diep ontzag zullen wij kijken naar dat proces. Vanuit die gedachte heb ik moeite met de vooronderstelde spoedige opname. Ik ontken die niet, maar die zal plaats vinden kort na het 1000 jaar vrederijk.

  Het rentmeesterschap is dus niet alleen bouwen en bewaren; het is ook het doorgeven van het evangelie aan iedere aardbewoner. Is die taak exclusief voor de voorgangers? Of is dat ook aan iedere gelovige om een getuige te zijn.

 22. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 13 september 2021 om 16:44

  De opname van de “Bruid” (gemeente) heeft niets met de dans “ontspringen” te maken.
  Vanaf de uitstorting van de H. Geest weten we dat de gelovigen verdrukking mee maken.
  Steniging, (Stefanus) onthoofding (Jacobus) kruisiging (Petrus) gevangenschap en stokslagen (Paulus) Verbanning (Johannes).
  Allen hebben deel aan deze verdrukking die door mensen gedaan worden.
  Dat gaat door tot op de dag van vandaag.
  Maar niet iedere gelovige (generatie van gelovigen) maakt dit mee. Mijn ouders hebben wel 2 oorlogen meegemaakt, maar geen verdrukking.
  Tot nu toe ik/wij ook niet. Maar anderen in vele landen wel.

  Dit zal doorgaan totdat de Bruid geheel klaar gemaakt/gereed is voor de ontmoeting met haar Bruidegom in de lucht.
  Nadien zal de benauwdheid van Jacob komen. Ook wel genoemd: de verzoeking.
  Dit gaat God/JHWH doen.
  Met als doel: Zijn volk Israël te brengen op de plaats van bestemming. Namelijk: te komen aan het hoofd der volkeren.

  De satan is geen tegenstander van God/JHWH. Dus ook niet geschapen als tegenstander. Zou hij dat wel zijn dan zet je de satan op dezelfde positie als God/JHWH, want tegenstanders zijn rivalen. De satan zou dan ook god zijn. Door God/JHWH geschapen…
  Nee dus.
  De satan is de “Vijand” van God/JHWH.
  Geschapen als een “volmaakte” cherub. Die tot zonde/hoogmoed is gekomen.
  De satan is de bron van het kwaad.

 23. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 13 september 2021 om 18:11

  Geachte Dirk,
  allereerst mijn complimenten en dank voor juist de bijbelgetrouwe uitleg van je commentaren! Daar is geen woord Frans bij! Ik ben juist heel blij, dat je deze brieven rondzendt, want er staat in de Bijbel: Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En vergeet nooit: dode vis drijft met de stroom mee, levende vis zwemt er tegenin. Het vrede, vrede geen gevaar, is misschien fijn om te horen, maar is natuurlijk een dodelijk venijn. Wij willen wel graag een aai over onze bol, maar wij zijn alleen gebaat bij een oprecht verhaal, wat wij ook kunnen toetsen aan de bijbel. Het klinkt misschien niet zo leuk, maar mijn opa had ook wel eens onaangename dingen ondervonden, want hij zei op een keer: het lijkt wel of ik de pest heb, zo word ik gemeden. Het is dus van alle tijden, want deze man is in de 19e eeuw geboren, en heeft altijd getracht naar het Woord van God te leven. Deze tijd van corona maakt ook veel mensen angstig, maar wij zijn zoals Paulus zei, allen in Gods hand. Hij begeeft de Zijnen nooit. Dat mag onze troost zijn. Verder wens ik jou en allen die de Heere vrezen zijn vertroostende nabijheid toe en het gebed voor onze kerkelijke leiders, dat zij het juiste onderscheid mogen ontvangen om ons te onderwijzen. Hartelijke groeten van Aka.

 24. Lewikorevaar@ziggo.nl zegt:
  Geplaatst op maandag 13 september 2021 om 21:57

  Dirk, heel hartelijk bedankt. Een zeer duidelijke uitleg over de opname. Alleen in de kerken leeft het onderwerp opname niet, het is een stelling die hoofdzakelijk in de evangelische wereld leeft.

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 september 2021 om 10:52

  Amen Dirk. We kunnen maar beter voorbereid zijn. Ik mocht onlangs een interessant vraaggesprek hebben met ds. M. van Reenen. Ik zal een deel van het interview hier bij zetten:

  “Dan willen we het hebben over uw uitspraak dat kerkbezoek in de toekomst niet meer een vanzelfsprekendheid zal zijn en strafbaar gesteld kan worden. Ziet u hier wellicht al de eerste tekenen van?”

  “De Nederlandse rechtsstaat is heel sterk, dus op juridisch vlak zie ik er op dit ogenblik nog slechts weinig tekenen van. Maar ik zie wel twee dingen: (1) In andere westerse landen zijn de eerste rechtszaken al wél gevoerd, we moeten niet menen dat dit Nederland voorbij gaat. (2) Het draagvlak onder de vrijheid van godsdienst vermindert zienderogen. Je ziet dit ook bij de vrijheid van onderwijs. Wanneer het moment komt dat de meerderheid van de bevolking geen idee heeft wat die inhoudt en geen geduld heeft met orthodoxe christenen gaat die op de helling. En dát is duidelijk gaande. Denk aan de hetze rond kerkgang in Staphorst vorig jaar oktober. Of de verdachtmaking van de Biblebelt omdat de vaccinatiegraad daar laag is”.

  “Baseert u zich dan op wat met name de predikanten ds. Kort en ds. Latzel is overkomen, of heeft u weet van andere dominees die niet meer vrijuit kunnen citeren uit de bijbel, als ze tenminste geen rechtszaak aan hun broek willen krijgen?”

  “Eén van de predikanten die de Nashvilleverklaring heeft ondertekend heeft een zeer intense juridische procedure moeten gaan – maar daar heeft hij geen ruchtbaarheid aan gegeven. Een predikant die een oudvader citeerde over ‘kastijden’ kreeg heel seculier Nederland over zich heen, een predikant die in een preek de democratie bekritiseerde werd onderzocht op strafbaarheid en een predikant die bij de herdenking van de watersnoodramp van 1953 sprak over Gods oordelen zou bijkans gelyncht worden. Dit zijn voorbeelden van enkele jaren geleden, toen de lhbt-lobby nog niet zo sterk was en corona niet speelde. Rondom die twee thema’s zien we dat de tolerantie in liberaal Nederland zelfs nog dunner is”.

 26. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 september 2021 om 11:47

  Over de zware tijden gesproken, ik denk dat wij tot aan de Opname niet alleen maar met verdrukking en een vorm van christenvervolging te maken kunnen krijgen. Maar ook met zaken als hoge inflatie, onder meer door exploderende energie- en voedselprijzen, hoge werkloosheid, overheidsbezuinigingen en lastenverhogingen, nog meer verharding in de samenleving, enz.
  Van een progressief-liberaal minderheidskabinet met VVD en alleen D66 hoeven wij als christenen echt niets goeds te verwachten als het gaat om de godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, medische ethiek als voltooid leven en vrijheid van onderwijs.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden