Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wees niet bevreesd, klein kuddeke (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 september 2021, 10:35 door Dirk A A

Deze week wil ik u bemoedigen met woorden van de Heere Jezus uit Lukas 12. Woorden die moed geven in tijden van onrust, in tijden van crisis, in tijden van onzekerheid. Zoals deze woorden mij de afgelopen dagen hebben bemoedigd, hoop ik dat ze ook u bemoedigen.


Het betreft de verzen 31 en met name 32.
31. Maar zoek het Koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
32. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.


In vers 31 herkennen we Mattheus 6:33, woorden uit de Bergrede.
Zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

In de aansporing ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God…’ staat het woord ‘zoek’ in de tegenwoordige tijd. Het is een aansporing aan de discipelen – en ook aan ons – om steeds, voortdurend, eerst het Koninkrijk van God te zoeken.
Wat is dat, het Koninkrijk van God? Romeinen 14:17 zegt: ‘Het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.’ Overal waar gelovigen zijn, die de Heere Jezus kennen en liefhebben, vinden we iets van dit Koninkrijk. Want daar is Hij, zoals Paulus het zegt: ‘…niet meer ik, maar Christus woont in mij’ (Galaten 2:20).

‘Zoek eerst het Koninkrijk van God…’ is een oproep om allereerst en allermeest gericht te zijn op de Heere Jezus.
Het is ‘…het zoeken van de dingen die boven zijn, waar Christus is’.
Het is ‘…het bedenken van de dingen die boven zijn’.
Het is: ‘…ik ben gestorven en mijn leven is met Christus verborgen in God’ (Kolossenzen 3:1-3).
Het is het binnengaan in het Koninkrijk via de smalle weg (Mattheus 7:13 en 14).

Het is geen verloren tijd om de dingen te bedenken die boven zijn, waar Christus is. Deze woorden worden allereerst gesproken tot gelovigen, kinderen van God, om meer gericht te zijn op de Heere Jezus dan op deze wereld.
Tegelijk komen deze woorden ook tot hen die nog niet wederom geboren zijn. Het is een dringende aansporing om hun vertrouwen helemaal op de Heere Jezus te stellen en te erkennen dat je jezelf niet kunt redden, maar dat het Koninkrijk een genadegeschenk van  Hem is.

‘…en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden…’ (vers 31b). Wees niet bezorgd, de Heere zal voor u zorgen.

In vers 32 klinken de woorden: ‘Wees niet bevreesd…’ Als we iets nodig hebben in deze tijd, zijn het wel deze troostwoorden. Er is zoveel onzekerheid, zoveel wat ons bevreesd kan maken. In het grote wereldgebeuren, maar ook in ons eigen leven.

‘Wees niet bevreesd…’ doe je niet door krachtig te zijn vanuit jezelf. Maar juist door te beseffen dat je zelf zwak bent, maar krachtig in de Heere. Zijn kracht in je en door je heen, in afhankelijkheid van Hem. Totale overgave aan Hem.
Paulus zegt dat zo treffend: ‘Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig,’ omdat de Heere tegen hem had gezegd: ‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Korinthe 12:9 en 12).

‘Wees niet bevreesd…’ doe je door te schuilen bij Hem. Psalm 91:1 zegt: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.’

‘…Wees niet bevreesd, kleine kudde…’ klinkt het vervolgens in vers 32. Een kleine kudde, zo kun je jezelf soms voelen. In mijn herinnering hoor ik dan altijd weer die oude woorden uit de mooie Statenvertaling: ‘…klein kuddeke’. Letterlijk staan er twee verkleinwoorden: ‘kleine, kleine kudde’, dus de vertaling ‘klein kuddeke’ is zo vreemd nog niet.
De machtige God staat in voor Zijn kudde, Zijn gemeente hier op aarde. In eigen beleving vormen wij een kleine minderheid, zeker in ons land. We herkennen ons in de woorden die we tegenkomen in de brief aan de gemeente van Filadelfia, Openbaring 3:8 – ‘U hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.’

En ook al zijn we gering in getal, en voelen we ons soms eenlingen in deze wereld, toch zegt de Heere Jezus: ‘Wees niet bevreesd.’ De kleine kudde heeft een Herder, een goede Herder, een machtige Herder. We zien op naar Hem. Omdat Hij voor ons instaat, zijn we niet bevreesd, hoewel iedereen en alles ons misschien wel toeroept en het misschien soms in onszelf opkomt: ‘Het is zinloos om op Hem te vertrouwen.’ Maar we weten: Op Hem kunnen we aan.
Er is alle reden om niet bevreesd te zijn. Hij stelt Zich garant voor de toekomst van Zijn kleine kudde. Ook voor u, voor jou als u tot deze kudde behoort.

‘…want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven…’
…uw Vader… = Hij is uw Vader en Hij zorgt voor u, daarom hoeft u niet te vrezen.
…het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven…

De Heere Jezus had kunnen zeggen: ‘Het heeft Mijn Vader behaagd…’, maar Hij zegt: ‘…Uw Vader’. Wat een genade. We hebben een Vader in de hemel Die ons persoonlijk kent en voor ons zorgt.
Hij geeft hier een geweldig rijke belofte. Een belofte die de Vader vreugde geeft. Het heeft Hem behaagd dit geschenk uit te gaan delen.

We worden aangespoord het Koninkrijk van God te zoeken en het wonderlijke is dat de Vader het schenkt. Zoekt en u zult vinden, ontvangen.
En wat is het Koninkrijk? Het is alles wat Hij schenkt. Nu al, en eenmaal volkomen. Als Hij alles nieuw gaat maken. Genade, vrede, eeuwig leven, de zaligheid, het paradijs, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe Jeruzalem, de eeuwige heerlijkheid. Woorden schieten tekort om die glorie te beschrijven. Het allerheerlijkste zal toch zijn dat we dan Hem zullen aanschouwen, Die we zo lief hebben, de Heere Jezus, het Lam. Openbaring 22:4 zegt immers: ‘…en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.’

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Annette zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 september 2021 om 11:10

  Wat geweldig mooi! Dankuwel voor het delen van deze bemoediging. Iets om steeds weer terug te lezen, en dankbaar voor te zijn.

 2. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2021 om 20:23

  Wanneer Jezus verschijnt zijn zijn eerste woorden altijd “VREES NIET”.

 3. R.L. Weima zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2021 om 20:50

  Shalom Dirk, wat een geweldige bemoediging in deze tijd van wetteloosheid, goddeloosheid en wanorde. We hebben 1 Rots om vast in te staan, ik noem Hem Yeshuah. Door zijn offer ben ik vrijgekocht. En niets en niemand kan mij rukken uit Zijn hand. Laten we elkaar zo bemoedigen, versterken en vermanen indien nodig is. Alles in de Liefde van G’d, en als wij Zijn geboden houden zijn wij kinderen van Hem. En zijn geboden zijn niet zwaar.
  We zien uit naar de komst van Yeshuah.

 4. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2021 om 21:09

  Ik wil u graag verwijzen naar het boek van Willem Ouweneel over het Koninkrijk van God. Hoeveel keren heeft onze Heiland niet gewezen op het Koninkrijk van God. Zelfs in het Onze Vader tot tweemaal toe.

 5. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 september 2021 om 23:22

  Wat een blijde bemoedigingen, zo mogen we, worden we opgebouwd in het allerheiligste geloof. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.
  Hebr. 13:14, en Filip. 3:20 en 21.

 6. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2021 om 8:28

  Shalom Dirk, ja dat vind ik ook; wat een bemoedigende woorden, dit hebben we nodig om
  elkaar vanuit het Woord te bemoedigen.
  Het Woord is het zwaard van de Geest. Vooral in deze tijd: Het Woord overdenken bij dag en bij nacht.
  In onze binnenkamer de Heer ontmoeten en Zijn stem verstaan.
  Ja, we zien uit naar de komst van Jeshuah.
  Israel is Gods Banier. Ze maken Aliyah. Als duiven op hun til, komen ze aanvliegen.

 7. Geert zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2021 om 9:09

  Amen

 8. Nico zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2021 om 11:16

  Wat mooi om dit Evangelie te horen en te lezen. Dit is wat elk mens nodig heeft en mag weten. Jammer dat ik dit in mijn eigen gemeente zo weinig hoor.

 9. Mira zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2021 om 11:30

  Ik ben tot tranen toe bewogen door deze bemoedigende woorden! Dank u wel Dirk! Voor allen nog een gezegende zondag gewenst!

 10. gerard van der Duin zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2021 om 13:09

  Beste Dirk, ik heb de woorden gelezen en er goed over nagedacht. Mooie en bemoedigende woorden. Het evangelie is geweldig. Dat heb ik in al die jaren ondervonden. Maar in deze tijden zijn deze woorden van nog meer belang. Ik krijg mensen aan de telefoon met angstige berichten. Ik probeer hen moed in te spreken. Er zijn zelf mensen die mij 2 of 3 keer per dag bellen. Angst. Angst. Je hoeft niet angstig te zijn, God is er altijd. En regelmatig zoek ik Hem op in het gebed en dank Hem ook. We hebben ook een Heiland, die niet alleen voor ons gestorven is geweest (en opgestaan), en de weg naar de Vader heeft vrijgemaakt. Wees waakzaam en probeer de ander te helpen om de angsten te overwinnen. Dat zal de Vader blij stemmen. Ook in Israel zijn spanningen. Bid voor het volk en voor allen die op de vlucht zijn en een onderdak zoeken. Help hen.

 11. henk zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2021 om 13:10

  Zoekt eerst het koninkrijk, een lied wat ik vaak heb mogen zingen. Ook het gebed Uw Koninkrijk kome. Over “Uw Koninkrijk kome” ben ik lang gestruikeld! Door vermaning: ga zelf Gods woorden lezen en laat 1 uw meester zijn, ben ik gestopt met religie en gaan leven uit Zijn Woord. Het geeft een helder beeld van de toekomst ook al schijnt deze duister. Maar het zicht op het 1000 jarig vrederijk waar Jezus regeert en de volken naar hem toe zullen komen om hem te eren is de toekomst die ons te wachten staat. Dat is geen passieve maar een actieve toekomst voor wie hem verwachten zoals Hij dat heeft bedoeld!

 12. Willie zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2021 om 14:34

  Dank je Dirk, voor de inhoud van deze hele nieuwsbrief!
  Prachtig, wat werkt Gods Geest krachtig door mensen heen wat kan hij veel bereiken als je hem toegewijd bent.
  Vanmorgen eindigde de spreker in onze gemeente met enkele woorden uit een Psalm: Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid.
  De hemel is ons thuis, boek van Johan ‘t Hart, sluit aan bij alles hierop gedeeld.

  Home at last!

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 26 september 2021 om 18:23

  Beste Dirk,

  De meeste mensen (en ook Christenen) stellen hun vertrouwen vaak meer op technocraten dan op God en Zijn beloftes. Dat is een werelds denken. Zo zit de wereld in deze tijd in elkaar. Techniek, wetenschap en logisch redeneren worden meer geloofd dan het Woord van God. Door ervaringen wijs geworden kan je beter mensen met een goed hart vertrouwen dan mensen met hersens. God weet dat ook. En het is het meest veilige om God het meest te vertrouwen.

  Groeten van San

 14. t. koster zegt:
  Geplaatst op maandag 27 september 2021 om 9:39

  Lieve mensen,
  Laten we onze blik op Jezus gericht houden in deze roerige tijden. En dat is best moeilijk als je ziet hoe het er aan toe gaat in de wereld. Maar laten we dicht bij Jezus blijven. En dat we als christenen elkaar mogen bemoedigen. We hebben elkaar nodig, om elkaar te wijzen op Gods Koninkrijk, opdat we volhouden om te blijven geloven, en het van Hem te verwachten.

 15. Yvonne zegt:
  Geplaatst op maandag 27 september 2021 om 17:19

  Amen! 🙌

 16. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 27 september 2021 om 17:59

  Laten we niet naar beneden kijken. Naar de vijanden (slangen) die ons proberen te vergiftigen.
  Ja, laten we naar BOVEN opkijken/opzien. Daar waar vandaan we de Here Jezus Christus, de Opgestane Heer verwachten.
  Hij heeft de slang en haar zaad OVERWONNEN.

 17. simon zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 september 2021 om 16:44

  Wat heeft de vervangingsleer de ogen van de kerk gesloten; de door U aangehaalde teksten ‘Wees niet bevreesd, het heeft Uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven!!!’ Waar haalt de kerk het lef vandaan, deze belofte aan Israel gedaan, zich toe te eigenen? Laat wat van en voor Israel is ook aan Israel, Laat onze kerken toch eens beseffen hoe rijk Gods genade aan ons bewezen wel is.

 18. Baukje zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 september 2021 om 20:39

  Amen, Amen. Ik bid voor jou, Gods wijsheid en kracht voor elke dag.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden