Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Elke keer val ik weer in de éne zonde… (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 oktober 2021, 11:10 door Dirk A A

Wat een wonder als je door genade de Heere Jezus mag kennen. Dan mogen we ons verheugen in Hem, in Zijn offer aan het kruis voor ons volbracht, in Zijn vergeving en in de heerlijkheid die ons wacht. Toch is het niet altijd glorie en hallelujah in ons leven. De satan valt ons aan, de wereld wil ons verleiden en soms kan onze begeerte tot zonde zo heftig zijn dat we weer in zonde vallen. Dan roep je het misschien uit: ‘Heere God, ik belijd mijn zonde, dit was de laatste keer, ik zal het nooit meer doen. Help me. Vergeef me.’ En een week later gaat het weer mis. ‘O Heere, ik dank U dat ik door genade Uw kind mag zijn, maar ik schaam me, wees me genadig, vergeef mijn zonde’. Hoe kom je er ooit vanaf? Is er overwinning mogelijk? De Bijbel spreekt daar immers over, maar in je eigen leven merk je er nog zo weinig van.

Ik vermoed dat dit voor velen herkenbaar is. Sommigen zullen zich hebben neergelegd bij het feit dat ze telkens weer onderuit gaan in de strijd tegen een specifieke zonde. Anderen blijven strijden, maar zijn de wanhoop nabij. Ze schamen zich, voor hun man of vrouw, voor hun kinderen, en het meest nog wel voor de Heere. Is er overwinning mogelijk en hoe dan?

Vul maar in: verslaving, seksuele zonden, porno, roddel, woede-uitbarstingen, bitterheid, geldzucht…
Hoort de Heere mijn gebed dan niet, denk je misschien. Waarom antwoordt Hij dan niet? Waarom grijpt Hij niet in en schenkt Hij bevrijding?

In Galaten 5:19-21 staat:
19 Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20 afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer,
21 jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.

Dat zijn heftige woorden. Wie gaat er dan nog vrijuit? Wie zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beërven, zegt vers 21.
Toch geloof ik dat de Heere een weg wijst om van je zonden af te komen. Ook ik vind dat moeilijk, dat wil ik u eerlijk zeggen. Ook ik struikel.

Wat is dan die weg die Hij wijst? Eén woord: Bekering. Spreuken 28:13 zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen.’
In Mattheus 3:2 klinkt de oproep van de Heere Jezus: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk van de hemel is nabij gekomen.’
En de gemeente van Laodicea kreeg te horen: ‘Wees dan ijverig en bekeer u’ (Openbaring 3:19b).

Wat we nodig hebben, is dat de Heilige Geest ons overtuigt van de zonde. Hij wil ons leiden naar de Heere Jezus aan Wie we de zonde mogen belijden. Hij wil ons brengen bij het kruis en ons laten zien dat we met Hem zijn gekruisigd, gestorven, begraven en ook opgestaan (Romeinen 6). Aan het kruis heeft de Heere Jezus de overwinning behaald over ons vlees, de oude mens, over de wereld en over de satan.

Hij wil ons kracht en genade geven om ons te bekeren, om te breken met deze zonde. Je besluit om ermee te stoppen moet omgezet worden in daden. Stop ermee, breek ermee, vlucht ervandaan, zoals Jozef ooit vluchtte toen de vrouw van Potifar hem tot zonde trachtte te verleiden. In Gods kracht. Hij wil zo in je werken met Zijn Geest, dat je de zonde gaat haten en vlieden. Voed je met Hem, met Zijn Woord en trek de geestelijke wapenrusting aan (Efeze 6). Hij wil je vullen met Zijn liefde en dat geeft oneindig veel meer vreugde dan het ‘genot’ van welke verslaving dan ook.
Ik hoorde een gokverslaafde die tot geloof was gekomen eens zeggen dat hij niet in de buurt van casino’s moet komen, omdat hij dan door een onzichtbare kracht er weer naartoe wordt getrokken. Als je verslaafd bent aan seks, bekijk dan geen pornosites meer.

Een essentiële stap is onze zonde te erkennen. In de al geciteerde tekst uit Spreuken 28:13 staat dat wie zijn overtredingen bedekt, niet voorspoedig zal zijn. Misschien zeggen we telkens opnieuw tegen de Heere dat we het nooit meer zullen doen en vragen we om vergeving, terwijl we toch onze zonde bedekken en er ten diepste niet mee willen breken. Het kan zijn dat de Heilige Geest telkens opnieuw je zonde aanwijst, maar dat je terugdeinst voor de consequenties. Want als je je bekeert, moet je ermee breken.

Mensen, ga toch deze weg. De weg van het belijden van je zonde, de weg van bekering. Breek met de zonde, in Gods Naam en in Zijn kracht. Wie zijn zonde belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen, aldus Spreuken 28:13.
In 1 Johannes 1:9 klinkt het: ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’

Bekering is wat anders dan de schone schijn ophouden. Dat komt ook voor. Dat we onze buitenkant oppoetsen, maar van binnen niet veranderd zijn. Dan zul je vroeg of laat door de mand vallen. Het gaat erom dat ons hart, ons denken, ons handelen veranderd is.

Bekering is dat de Heilige Geest je overtuigt van zonde, dat je ermee breekt en zegt: ‘Heere God, ik heb gezondigd, en alleen U kunt mij redden. Weest U mij genadig, ontfermt U Zich over mij. Voor U wil ik leven, voor U alleen.’ Dat alleen brengt vrijheid, bevrijding en overwinning. De Heere kan je veranderen. Dan vernieuwt Hij je, wat zichtbaar zal worden in je leven. In Johannes 15:5 staat het zo mooi: ‘Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.’

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Christina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2021 om 18:45

  Helemaal mee eens!!
  Een fijne zondag en Gods Zegen!

 2. Kors Fontijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2021 om 20:28

  Wat mij indertijd, jaren terug geholpen heeft, is het belijden aan anderen wat je probleem/zonde is en ik heb het ook gezien bij anderen die het durfden belijden dat dat, en gelovig gebed, vrijmaakt.
  Een tekst die daarbij helpt, is Jacobus 5:13-16.

 3. simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2021 om 21:16

  U noemt Psalm 103 in de Nieuwsbrief, wat fijn, één van Israels 150 Psalmen. Natuurlijk mogen en moeten we als gelovigen uit de volken ons hieraan verlustigen en er van leren, maar nooit toeëigenen. Tot 3 x toe krijgt Israel hier de eretitel ‘Die de HEERE vrezen en dat hun schuld is uitgewist’. Evenals in vele andere Psalmen: De schuld van Zijn volk heeft God uit Zijn boek gedaan, ook ziet Hij geen van hunne zonden aan!! Kortom, alle straffen Israel toegezegd zijn ook aan Israel voltrokken. Maar nu God een keer brengt in het lot van Zijn volk, gaat Hij ook alle zegeningen aan Israel gedaan ook aan Israel voltrekken. Maar ook moet Israel nog vele bovenmenselijke taken uitvoeren, denk alleen maar aan Psalm 149.

 4. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2021 om 22:23

  Amen.
  Mijn oude Bijbelleraar zei altijd, terwijl hij het voordeed:
  Wie écht verlost wil worden van zijn of haar zonde moet met beide handen omhoog bidden.
  Niet éé hand omhoog houden en met de andere hand de zonde als het ware achter de rug toch nog vasthouden.

 5. Martijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2021 om 23:20

  Beste Dirk, wat een prachtig en bemoedigend stuk! Precies op het juiste moment in mijn leven, en het lijkt alsof je het voor mij persoonlijk hebt geschreven. Het is zo waar. Ben net sinds een paar dagen hersteld van een terugval i.v.m. mijn alcoholverslaving. Nu ga ik aan de gang met de rest van mijn verslavingen. GOD is goed en helpt mij hier ook doorheen. Wat heerlijk om te weten dat als je dicht bij GOD blijft Hij altijd van je blijft houden en vergeeft en weer verder met je gaat. Gods Zegen! Martijn

 6. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 oktober 2021 om 23:42

  Wanneer God vernieuwt en wij een luisterend oor kregen/hebben, gaan we de zonde(en) belijden.

 7. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2021 om 10:01

  Beste Dirk,

  Ik heb zo jaren geworsteld met mijn pornoverslaving, je wilt ermee stoppen maar je valt toch op de zwakke moment. Het lukte maar steeds niet om te stoppen en dan komt dat stemmetje dat zegt: zie je wel, je blijft een slaaf van de duisternis.

  totdat

  Ik in een andere situatie in mijn leven helemaal aan God gegeven had en Jezus toegelaten heb in mijn leven. De volgende dag en tot nu en dat is nu 3 jaar, zijn de kettingen waar ik mee vast zat geestelijk gebroken door Jezus werk.
  Na een tijdje was ik er achter gekomen waarom het bij mij niet werkte voor de wedergeboorte. Want het was steeds het eigen werken en die is niet sterk genoeg tegen de duisternis.
  Zie het volk Israel in het Oude Testament, hoe vaak heeft God niet de vijand verslagen en ze zelf geen zwaard hoefden te trekken.
  En zal ik nu niet meer vallen? Mijn enigste optie is me voeden met het Woord en Geest en niet meer met de mega informatie die de wereld jou geeft waardoor Jezus weer wordt weggedreven.

  God`s zegen allemaal

 8. Carolinevan Verschuer-Hardick zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2021 om 12:05

  Dank Dirk. Gisteren juist gebeden: Repent for the Kingdom of Jeshua is at hand! Dat kwam sterk naar me toe. De boodschap van Derek Prince op you-tube “Barriers to healing” is zó krachtig en helpt om zonden te belijden die “er onder” zitten! Ik ervoer zo’n Aanwezigheid van God en nieuwe blijdschap vanwege Zijn enorme Verlossing. Veel zegen toegebeden!

 9. Wolter zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2021 om 13:25

  Een moedig artikel

 10. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2021 om 19:46

  Er wordt om ons hart gevochten!!! Satan zal steeds nieuwe pogingen doen om jouw hart in verwarring, en zonde te brengen, maar onze overwinning is Jezus, deze heeft de overwinning behaald ook in jouw leven. En als je nu in een diepe put zit en weet niet meer welke kant op, vertrouw op Jezus, en doet jouw zonde je pijn, en verafschuw jij het, vergeet niet Jezus laat je nooit gaan. Ik las een keer dit stukje: Hij die op Jezus heeft geleund voor rust, zal nooit aan de vijand overgeleverd worden. Die ziel, hoewel de ganse hel hieraan zou schudden, zal nooit, nee nooit verlaten worden!!! Hoe fel de zonde ook in je tekeergaat, de verlossing is nabij, en weet je leert de zonde pas kennen, als je de bijbel leest, en Jezus liefhebt. En hoe meer je de kant van Jezus kiest, hoe feller de satan jouw zwakke punten weet te raken, maar dit is het teken dat Jezus met jou is, dus hoe dichter bij Jezus hoe feller de strijd, maar houd goede moed, Jezus is overwinnaar. En ook ik heb met felle aanvallen te maken, en praat veel met Jezus hierover, maar als ik dit niet had, en was volkomen vrij, zou ik dan ook Jezus zo zoeken, zoals ik nu doet? Daarom, Jezus bewandelt met een ieder zijn weg, maar vertrouw Jezus is overwinnaar, ook in jouw leven!!!

 11. Cors de Kort zegt:
  Geplaatst op zondag 10 oktober 2021 om 23:34

  Uit eigen ervaring kan ik zeggen: ik kon / wij kunnen zonde niet overwinnen. Maar met de kracht van de heilige geest kunnen wij wel overwinnen over bewuste zonde!!! Daar is volledige overgave voor nodig. Alleen dan lukt dat! Zij die vermoeid en belast zijn komen tot Jezus. Die vinden dan rust en het kruis. Zij krijgen dan hulp en een juk (dagelijks te dragen) dat zacht en licht is. Dat is dus dat kruis. Dagelijks je eigen kruis opnemen. Niet meer zelf leven maar Christus in je laten leven, Hem het voor het zeggen laten hebben. Vroeger was zonde jouw baas. Nu heb je in dienst van een een nieuwe baas / Heer en hoef je niet meer naar de oude te luisteren. HOUD JE DOOD VOOR DE ZONDE. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer maar Christus leeft in mij. Gal 2:20.

  Arjan Baan legt dan ook mooi uit. 19 september 2021 Youtube Het gekruisigde leven
  https://www.youtube.com/watch?v=iHQB3wmXHBk&t=1960s

 12. Ivon zegt:
  Geplaatst op maandag 11 oktober 2021 om 0:31

  Dank voor de bemoedigende woorden Broeder Dirk.

 13. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 11 oktober 2021 om 18:11

  Als je eigen ik/geweten/ziel/innerlijk zegt: wat je nu weer gedaan hebt is zonde, dan word je onrustig. Om de rust weer te krijgen is het nodig om je zonde opnieuw te belijden en vragen om vergeving maar ook om kracht om het niet weer te doen. En uit ervaring weet ik dat het weer goed is. God/JHWH gedenkt je zonde niet meer.
  Als aan de gelovige de opdracht gegeven wordt om zeven maal zeventig maal de ander te vergeven, dan vergeeft God/JHWH ook zoveel keer en nog meer.
  En daarbij mogen we weten dat Christus Jezus voortdurend voor ons bidt en pleit. Zodat wij door Zijn gebed kracht ontvangen om staande te kunnen blijven.

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 11 oktober 2021 om 19:13

  Heb het beluisterd van Arjan Baan.
  Er zijn mij veel dingen duidelijk geworden.

 15. Ivon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 oktober 2021 om 3:39

  Wat als je ingefluisterd wordt: Dit is wat je bent, een zondaar, en zo zal je altijd blijven.
  Zoals Corrie Ten Boom het stelde:

  https://youtu.be/6lvYdLcC6Uc

 16. Bart zegt:
  Geplaatst op dinsdag 12 oktober 2021 om 16:28

  40 jaar verslaafd geweest aan porno (sinds eind jaren 90 via internet) kijken. Veel en heel vaak, soms urenlang. En altijd die innerlijke stem die zei dat het fout was, maar ik had zoveel excuses en redenen om het wel te doen. Totdat God heel duidelijk tot mij sprak in corona-tijd. De Bijbel werd een Waarheid omdat ik Gods profetisch Woord voor mijn ogen zag plaatsvinden. De Heilige Geest heeft me wakker gemaakt en nu bijna een jaar vrij van deze zeer verslavende zonde (ik denk de meest verslavende zonde die er in het vlees kan zijn). En iedere dag ben ik waakzaam zodat ik niet terugval en terugvallen wil ik niet meer. Het zou te veel kapot maken. Ik weet zeker dat ik mezelf dan weer een slavenjuk opleg waarmee ik al mijn vreugde en onbevangenheid die ik heb teruggevonden zal vernietigen. Het is ongelofelijk, maar waar, ik heb een afkeer gekregen van deze zonde. Maar ik weet dat ik een zwak mens ben en daarom vestig ik ieder dag mijn toevlucht in mijn verlosser en heiland Jezus Christus. In Hem ben ik vrij en meer dan overwinnaar. Het is echt mogelijk om te breken met deze zonde. Ja en het vraagt wat van je. Jezelf verloochenen, wilskracht en vertrouwen en toewijding aan Hem. Loop de wedloop en trek de geestelijke wapenuitrusting aan. De beloning zal meer dan geweldig zijn. Alle eer aan Hem!

 17. Niels zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 oktober 2021 om 12:52

  Bedankt Bart, voor je bemoedigende getuigenis!

 18. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 17 oktober 2021 om 23:29

  “Bijna de hele gemeente was in gebed. Velen thuis, maar ook in bidstonden. In het besef dat alleen de Heere uitkomst kon geven.
  Annelies, de vrouw van ds. Van Dalen van de Hervormde gemeente in Lopikerkapel, werd de afgelopen anderhalve week slapend gehouden op de IC van het ziekenhuis. Ze had corona en lag aan de zuurstof. Vorige week verslechterde haar situatie. Ze was hoogzwanger en met een keizersnede werd haar zoontje gehaald. Gelukkig gaat het goed met hem. God zij dank!”

  Beste Dirk,
  Laten we dan ook bidden voor minister de Jonge, hij heeft ervoor gezorgd dat goedwerkende geneesmiddelen verboden werden, Ivermectine (wordt ook gebruikt tegen schurft bij mensen) onder toezicht van de huisarts (het moet eigenlijk beslist in de 1e lijns-zorg toegepast worden) is het een volkomen ongevaarlijk geneesmiddel. Ook HCQ in combinatie met zink werkt binnen een paar dagen mits in de 1e lijns-zorg toegepast, het is een anti-malaria middel wat in Afrika gewoon ‘op de plank’ ligt. Dr. Elens heeft bewezen dat het binnen 4/5 dagen verbetering brengt en genezing. De Jonge heeft deze geneesmiddelen verboden op straffe van 150000 euro boete!! Waarom? Het is totaal ongevaarlijk, zeker onder toezicht van de huisarts.
  Mijns inziens is minister de Jonge (en Rutte) schuldig aan het lijden en overlijden van zeer veel mensen. Bid voor hem dat hij tot inzicht komt.
  Gr.
  Simon.
  PS. geef mijn prikkie maar aan fikkie!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden