Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gebedsavond kon helaas niet doorgaan, maar ons gebed kan niet worden gestopt! (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 november 2021, 9:41 door Dirk A A

Helaas kon de geplande gebeds- en verootmoedigingssamenkomst afgelopen vrijdagavond niet doorgaan. Vanwege de aangescherpte coronaregels, waar we ons aan wilden houden. Navraag bij de gemeente maakte duidelijk dat een coronatoegangsbewijs vereist was, omdat dit geen kerkelijke bijeenkomst was, maar werd gezien als een evenement. Dat wilde ik niet van u vragen. Maar ons gebed kan niet worden gestopt, door geen enkele regel.

Laten we allen thuis blijven bidden en ons voor de Heere verootmoedigen. En ik beloof u: zodra het weer mogelijk is, zal zo snel mogelijk deze gebedsbijeenkomst alsnog plaatsvinden D.V. En dan zal het niet bij die ene keer blijven, we gaan plannen maken om meer samenkomsten te gaan houden. De Heere heeft de afgelopen tijd de noodzaak hiervan op ons hart gelegd.

God wil u redden.
God wil uw familie redden.
God wil uw kerk redden.
God wil Nederland redden.
God wil Israel redden.
God wil de wereld redden.

‘De Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen dat bekering komen’ (2 Petrus 3:9).
‘Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ (Johannes 3:16). Wat een voorrecht, wat een genade, om vrijgekocht te mogen zijn door het bloed van de Heere Jezus!

Terwijl ik nadacht over een thema voor de gebeds- en verootmoedigingssamenkomst, heb ik Openbaring 13 opnieuw gelezen. Woorden die nogal eens klinken in deze tijd. In preken en in artikelen. Over het beest uit de zee, het beest uit de aarde en het merkteken van het beest. De macht van de duisternis lijkt te overwinnen. Alle hoop lijkt verdwenen… Om me heen proef ik dat mensen er soms angstig door worden. Wat staat ons allemaal nog te wachten? En wat moeten we doen? Of juist niet doen?

Onder gelovigen leiden de woorden uit Openbaring 13 soms tot verdeeldheid, grote verdeeldheid. Sommigen gebruiken grote woorden, te grote woorden. De ene gelovige kijkt neer op de andere, soms veroordelend. Terwijl ze in dezelfde kerk zitten, samen deel uitmaken van dezelfde gemeente van de Heere Jezus.
Dit doet mij pijn, heel veel pijn. Corona, Covid-19, vaccins, QR-code: het leidt tot zoveel verdeeldheid, pijn, angst en wantrouwen.

Gelukkig stopt het Bijbelboek Openbaring niet bij hoofdstuk 13, met het getal van het beest: 666, in het laatste vers. Direct aansluitend volgt Openbaring 14:1 – ‘En ik zag, en zie, het Lam stond op de berg Sion, en bij Hem 144 duizend mensen met op hun voorhoofd de Naam van Zijn Vader geschreven.’
Weg is de duisternis, weg is de dreiging. Het Lam, de Heere Jezus, zegeviert. Hij verschijnt als Overwinnaar. Niet het beest, maar Hij. Corona of wat dan ook heeft niet het laatste woord. De dag breekt aan dat de Heere Jezus zegevierend verschijnt op de berg Sion. Wat een troost, wat een bemoediging!

Mijn moeder zei het vroeger weleens: ‘Kijk vaker omhoog, kijk naar de Heere Jezus. Hij zorgt!’ Wat een wijs advies. Dat hebben we in deze tijd zeker nodig, om ons vertrouwen in alles op Hem te stellen. Ons leven is in Zijn hand, wat geldt voor gevaccineerden en voor niet-gevaccineerden. Alleen Hij kan ons redden.

In Openbaring 14:1 zien we de Heere Jezus neerdalen uit de hemel en Zijn voeten zetten op de berg Sion. Als Overwinnaar. Hij wordt omringd door 144.000 mensen. Wie dit zijn? Daar zijn nogal wat verschillende meningen over. Zijn het dezelfde 144.000 waar Openbaring 7 over spreekt? Dat is niet zeker.

Ze zijn gekocht uit de mensen, als eerstelingen voor God en het Lam, zegt Openbaring 14:4. Ze zingen een nieuw lied voor de troon.
Zijn het de eerstelingen uit de Joden, het overblijfsel, zoals wel wordt gedacht? Ze zijn gekocht ‘uit de mensen’, staat er. En bij ‘de mensen’ denk ik toch ook weer breder dan alleen aan het Joodse volk, ook omdat de muur die scheiding maakte tussen gelovigen uit de Joden en uit de heidenen door de Heere Jezus is weggebroken (Efeze 2:11-22). En of het er letterlijk 144.000 zijn? Dat kan, maar het kan ook wijzen op Gods volheid: 12x12x1000.

Alle aandacht wil ik hier richten op de Heere Jezus. Hij staat daar als overwinnaar op de berg Sion. Alleen Hij. En bij Hem mogen we horen, als we Hem mogen kennen als onze Redder en Verlosser, onze Messias.
Wij bevinden ons momenteel in een grote crisis. Er is veel onzekerheid, wantrouwen, verdeeldheid, angst, boosheid. Misschien bent u ook wel boos. Boos op de regering, boos op mensen die zich niet laten vaccineren, boos op alle maatregelen.

Maar in de hemel is er geen crisis. En ik geloof met heel mijn hart dat Heere op zoek is naar mensen die in de bres gaan staan voor Hem en voor hun medemensen. Als voorbidders.
Jesaja 59 zegt zo treffend: ‘Omdat Hij zag dat er niemand was, ontzette Hij Zich, want er was geen voorbidder’ (vers 16).

In dat hoofdstuk wordt aangegeven dat er grote duisternis was in het land Israel. Geestelijke duisternis. Een land vol van zonde. Vergelijkbaar met de situatie in ons land.
Treffend wordt de situatie beschreven. Het zou zo over ons land geschreven kunnen worden. Lees maar mee:

12. Onze overtredingen zijn talrijk voor U
en onze zonden getuigen tegen ons.
Want onze overtredingen zijn bij ons,
Onze ongerechtigheden, wij kennen ze:
13. Het overtreden en het liegen tegen de HEERE
en het zich afkeren bij onze God vandaan,
Het spreken van onderdrukking en afvalligheid,
het zwanger zijn en melding maken van leugenachtige
woorden vanuit het hart.
14. Daarom is het recht teruggeweken,
en de gerechtigheid blijft van verre staan.
Want de waarheid struikelt op de straat,
en wat recht is, kan niet binnenkomen.
15. Ja, de waarheid ontbreekt,
en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd.
En de HEERE zag het, en het was kwalijk in Zijn ogen
dat er geen recht was.


Wij hebben er geen recht op dat de Heere ons genadig zou zijn. Wij kunnen bij God niet claimen dat Hij ons moet bevrijden van de coronacrisis, de klimaatcrisis of welke crisis dan ook.
En dwars door alle lijden en onzekerheid en crisis heen hoor ik de stem van de Heere Jezus, Die ons volk en de wereld toeroept: ‘Bekeer u, keer terug tot Mij. Alleen bij Mij is redding, vergeving en verlossing.’

In Jesaja 59 ziet de Heere dat er geen enkele voorbidder is. Hij ontzet Zich daarover. Hoe is dat bij ons? Ik geloof dat de Heere ook nu kijkt of er een voorbidder is. Een voorbidder voor onze kerken, voor ons land, voor onze gezinnen, onze kinderen…
In gedachten hoor ik de woorden van de Heere tot Jesaja: ‘Wie zal Ik zenden, wie zal voor Ons gaan’ (Jesaja 6:8)?

En met Daniël belijden we het: ‘Hier zijn wij, Heere, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen… (…) …bij ons is schaamte op het gezicht… (…) …neig uw oor, mijn God en hoor! Open Uw ogen… (…) …want wij werpen onze smeekbeden niet voor U neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Uw grote barmhartigheid. Heere, luister. Heere, vergeef. Heere, sla er acht op en doe het, wacht niet langer…’ (uit Daniël 9).

‘Heere, daal neer, scheur de hemel open. Wees ons genadig, vergeef ons onze zonden, ook onze kerkelijke zonden, was ons schoon met Uw kostbaar en dierbaar bloed, gestort op Golgotha’s kruis. Herstel ons land. Tot eer van Uw grote Naam en tot zegen van velen.’

Dirk van Genderen20 Reacties

 1. t. koster zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 november 2021 om 18:00

  Lieve mensen,
  Laten we thuis bidden. Alleen of met enkele anderen. Doen wij regelmatig. Of bidden via de live stream van Open Doors zoals gisteren de Avond van Gebed. Laten we bidden voor de toestand in de wereld. Laten we de Hemel bestormen met onze gebeden. Dat de huidige situatie geen verdeeldheid onder de christenen geeft. Laten we op Jezus vertrouwen. En naar mijn mening zijn de vaccins een zegen. We mogen ons leven op aarde beschermen. En denken anderen hier anders over, oke, maar laten we elkaar niet veroordelen, maar samen Jezus blijven volgen. Hij is uiteindelijk het grote medicijn. Want ieder die gelooft zal behouden worden. Dat geldt voor mensen die voor en tegen vaccineren zijn. We mogen hier onze verantwoordelijkheid nemen, ieder voor zich. Laten we bidden om Zijn Spoedige Wederkomst, dan zal er geen ziekte, oorlog, rampen zijn. Laten we ons vasthouden aan Jezus. Laten we elkaar bemoedigen.

 2. Andre zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 november 2021 om 10:01

  Beste Dirk,

  Wat een rare en gevaarlijke tijd leven we. Zoveel verdeeldheid (gecreëerd)…maar inderdaad laten we onze Heer verwachten..opkijken en uitzien..Hij komt!!

  Dank voor de beslissing, hoe moeilijk voor u ook (want ook hier reageren twee kanten/twee meningen op)…Jezus sluit niemand uit!!! Never!

  Gebed en voor mij ook zeker, samen komen in de naam van Jezus…kan geen overheid, geen QR pas…niemand stoppen.

 3. Lida pasterkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 7 november 2021 om 16:36

  Wat ben ik blij te horen dat je niet in de fout bent gegaan als je de inentingen hebt gehad. Wij hebben het ook gedaan om anderen niet te kunnen besmetten. Anderen gaan hier zo gemakkelijk mee om. We zijn er ook voor je naaste.

 4. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 7 november 2021 om 17:45

  Zonder Gods uitgestoken hand aan te grijpen. En Hem in ons hart toe te laten. is het mensdom voor eeuwig verloren. Hoe ERG is dat wel niet. Want wat Andre (2) zegt, dat Jezus sluit niemand uit is voor de volle 100% waar. Ook heeft Jezus alle macht, van de Vader ontvangen, zowel in de hemel als ook hier op aarde. Ervaren of zien we dat? eerlijk gesproken helaas niet. Ik geniet door de mij gschonken GENADE, heel veel zegeningen, Sta er dikwijls versteld van. ,,Dank u Heer Jezus,,. Wat Dirk van Genderen al zo mooi intypte, Jezus wees ons genadig, vergeef ons onze zonden zowel de persoonlijke als ook de kerkelijke, Zoals Daniel dit voor zijn volk heeft gedaan. Iets claimen, dat Hij ons moeten bevrijden en/of genezen, is dus niet op z’n plaats. Gelukkig is Gods werk, door niets of ook maar iemand te keren, omdat Hij er zelve over waakt, zegt een waar lied. Wij stellen nog wel eens grenzen. Zouden we beter niet kunnen doen.

 5. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 8 november 2021 om 14:33

  Bedankt Dirk. Ook ik ben gevaccineerd. Maar het is ook schijn veiligheid, want je gaat heen op Gods tijd en dan moet je beseffen, dat dat elke dag kan zijn. Als je je niet laat vaccineren is dat altijd oké. Die vrijheid geeft God en bid dat de regering dat ook doet, als respect voor anders denkenden en liefde voorelkaar. Er gebeurt niets zonder God. Hij regeert deze wereld niemand anders en heb nooit angst voor Gods tegenstander, die is het niet waard om aandacht aan te schenken.
  Ieder gebed hoort God en is zoveel meer belangrijk dan een vaccinatie. Vertrouw op God met alles. Bid en bespreek al je zorgen met God en dank Hem voor alles. Gods rijke zegen. Ik bid mee vrijdag. Gods rijke zegen.

 6. mieneke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 november 2021 om 17:11

  Ik geloof dat wij moeten doen als Daniel.
  Niet kijken naar de leeuwen, (wilde dieren) maar al biddende OPZIEN naar Boven..
  Waar onze hulp vandaan komt.
  Er komt een moment dat de wereld/wereldmachten zich zullen verbazen…
  Hun knieen zullen zich MOETEN buigen voor de Koning der koningen op het Witte Paard.
  Zijn Naam is genoemd. Het ….WOORD!!

 7. t. koster zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 november 2021 om 12:14

  Beste mensen,
  Zoals Dineke de Vlieg (5) het beschrijft, zo ervaar ik het ook. Laten we gevaccineerd of ongevaccineerd ons vertrouwen op God stellen.

 8. Hen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 november 2021 om 17:13

  Beste Dirk, je schrijft: En met Daniël belijden we het: ‘Hier zijn wij, Heere, wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan, wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van Uw geboden en bepalingen… in het deel van het gebed, zijnde; “door af te wijken van Uw geboden en bepalingen” ligt het struikelblok voor de kerk, Zijn heiligheid, Gods heiligheid wordt door een groot deel van de kerk op de tweede plaats gezet. Terug naar waar het om gaat vraagt om zelf de schrift te onderzoeken, dat alleen zal zegen geven.

 9. Geralda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 november 2021 om 21:34

  Ook ik heb corona doorgemaakt en natuurlijke immuniteit opgebouwd. Ik heb mij niet gevaccineerd en ik voel mij door de overheid steeds meer in het nauw gedreven. Ik vind het onvoorstelbaar dat christenen dit beleid goed kunnen keuren, waarin mensen buiten gesloten worden van de samenleving, en steeds meer… Dit kabinet brengt verdeeldheid en polarisatie teweeg. Hoe normaal is het als je je baan straks gaat verliezen omdat je een spuitje weigert? 85 procent is gevaccineerd en mensen hebben natuurlijke immuniteit opgebouwd. Straks zijn mijn kinderen aan de beurt voor een spuit? Dat dit in Nederland blijkbaar normaal gevonden wordt verontrust mij nog meer. Ik stel mijn vertrouwen op God in dit alles, hij is erbij. Ik respecteer ook een ieder die zich heeft laten vaccineren, ik geloof ook dat iedereen voor zichzelf een goede bewuste keuze heeft gemaakt en dat God zorgt voor ons allemaal, zowel voor de ongevaccineerden als de gevaccineerden. Dat neemt niet weg dat ik mij ernstig zorgen maak over mijn lichamelijke integriteit en onze democratie. Onze democratie is weg, wat voor toekomst hebben mijn ongevaccineerde kinderen nog? Die hebben ze niet in dit land.

 10. Bea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 november 2021 om 22:35

  Helaas Lida Pasterkamp (reactie 3), je kan nog steeds mensen besmetten als gevaccineerde. Zelfs makkelijker, doordat je wellicht lichtere klachten hebt en daardoor niet thuis blijft. Het is een persoonlijke zaak tussen de Heer en jou. Als je tenminste er van tevoren om bidt. Ik wil (wat mijzelf betreft, want het is dus persoonlijk, zoals al gezegd) wijzen op Romeinen 14:23. Daar staat: “maar wie twijfelt of iets gegeten mag worden, moet het laten staan. Als u het dan tóch eet (of neemt, in geval van het vaccin) doet u verkeerd, omdat het tegen uw eigen overtuiging in gaat. Want alles wat niet uit overtuigd geloof gedaan wordt, is zonde!” Ik heb al vanaf het begin het gevoel dat er veel niet klopt en heb een grote aversie tegen deze mRNA vaccins. Dus moet ik het niet nemen. Maar een andere christen kan er dus heel goed wél rust over hebben. “Een ieder zij in zijn eigen gemoed verzekerd!!”

  Gerarda (nummer 9): ik ben het helemaal met jou eens. Het is zeer beangstigend. En velen gaan er zo in mee en vinden het heel normaal. Ben blij dat Dirk weigerde de qr code te vragen van mensen!!!

 11. Anja G. zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2021 om 9:05

  Geralda, mooi zoals je verwoordt waarom je je niet hebt laten vaccineren. Mijn man en ik ook niet. Voor ons is het een keuze waar we 100% achter staan, maar het heeft wel gevolgen. We wilden voor onze gezondheid, gaan zwemmen, maar dat mag niet meer. Gelukkig wandelen en fietsen we graag, maar het idee dat een overheid voor jou gaat bepalen wat je wel of niet mag doen, dat begrijp ik niet. Mijn 2 jongsten zijn ook niet gevaccineerd, wonen beiden in een woonplek voor jongeren. De één mag niet meer gaan zwemmen met haar groep, de andere mag alleen bezoek ontvangen met QR code. Wij mogen dus niet meer bij haar op bezoek (gelukkig kan ze wel naar ons komen). Het is echt heel moeilijk voor jongeren, die volop in het leven willen staan. Wij bemoedigen hen elke keer met het woord van God, maar de druk op hen is hoog. De intolerantie naar ongevaccineerden toe wordt steeds erger. Maar laten we niet vergeten dat God alles in deze situatie in Zijn hand heeft, het loopt Hem beslist niet uit de hand! Wat er ook nog gaat gebeuren tot aan de opname, Hij is erbij! En Hij geeft kracht en moed om het te doorstaan. En dan straks van aangezicht tot aangezicht voor Hem te mogen staan, dat houdt ons op de been. Sterkte en zegen gewenst aan al mijn broeders en zusters!

 12. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2021 om 10:00

  Gevaccineerd of niet dat maakt bij God niets uit.
  Het is wel door angst ingegeven als mensen zich laten vaccineren met een middel waar weinig onderzoek naar is gedaan en bij noodwet goedgekeurd is, en bovendien niet goed werkt.
  Met oneerlijke informatie vooral op de TV worden mensen elke dag angstig gemaakt.
  Er gaat een satanische geest over deze wereld, de mensen moeten onderdanig gemaakt worden voor de komst van de antichrist, en angst maakt mensen onderdanig.
  De Elite in deze wereld willen een nieuwe wereldorde en een Great reset.
  De kreet van o.a. Rutte is “Build Back Better” hoort daarbij.
  Zoals geschreven staat in de Bijbel zullen zware tijden komen, dit staat o.a. in Lucas 21 vers 9 t/m 11, daar zitten wij nu middenin, en gaat nog veel erger worden als de laatste jaarweek aanbreekt (7 jaar).
  Gelukkig hoeven de echte christenen dat niet mee te maken, zij zullen spoedig opgenomen worden.
  Zie Openbaring 3 vers 10.

  Voor nu veel sterkte gewenst !

 13. Geralda zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2021 om 10:46

  Ik maak mij ook zorgen om deze mRNA vaccins, vooral wat ze op de lange termijn kunnen veroorzaken. Laten we al onze zorgen bij God brengen en vragen of Hij zich over deze wereld wil ontfermen. Vertrouw in alles op Hem, Hij zorgt voor iedereen van ons, en laten we niet in angst leven, maar alles bij Hem brengen. Ook al ben ik het absoluut niet eens met het beleid van de regering, laten we blijven bidden voor de overheid. Ik ben ook heel blij met het geluid van Kees van der Staaij, integere man, die niet meegaat met dit beleid.

  Anja, wat erg voor je dat je niet meer bij je kind op bezoek kan komen, gelukkig zij wel bij jou. Ik vind het zwemmen en de andere maatregelen echt veel te ver gaan. Ik heb zelf een dochter van 7 die naar zwemles gaat, ik mag har ook niet meer even brengen en halen, je mag alleen naar binnen met qr code. Dus nu heb ik moeten stoppen met zwemlessen. Pieter en Jade van de bpoc doen goed werk. Ik heb hun een mail gestuurd en gezegd waar ik tegen aan loop met zwemlessen, zij vroegen op hun website daarnaar. Verder las ik dat iemand schreef dat er veel angst wordt gezaaid, daar ben ik het mee eens, alles wordt meer opgeblazen dan het is, we moeten daar voor waken dat we niet in een angstsamenleving als christenen terecht komen, angst is niet van God. Als ik naar deze wereld kijk om mij heen, dan houd je wel je hart soms vast, tegelijkertijd weten we ook dat God alles in de hand heeft en dat Hij de regie heeft over alles. Het loopt Hem niet uit de Hand, misschien zijn dit wel de voortekenen van de Grote Verdrukking, als we zo om ons heen kijken, veel liefdeloosheid, verharding, onrecht, onrechtvaardigheid, mensen keren God de rug toe. Toch mogen wij hoop houden in de Here Jezus, dat staat vast.

 14. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2021 om 13:10

  Helemaal eens met reactie 9 en 10.
  Heb artsen gevolgd die het andere! verhaal vertelden.
  Het is schrikbarend wat je dan hoort.
  Alles in mij zegt nee!! Tegen het vaccin, en veel van mijn kinderen en kleinkinderen ook!
  Bid voor u allen!

 15. Ed Groenendijk zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2021 om 14:35

  We zijn op de wereld om mekaar … te helpen, nietwaar? Helaas, er zit óók géén kaas in de pindakaas.

  Er zijn mensen VAN de wereld en IN de wereld EN beiden hebben kennis van het leven. We hebben dus verschillende ‘graden’ LICHT. De Heer, onze Verlosser heeft LICHT als de ZON. Zonder de ZOON en de ZON is er géén leven mogelijk. Het is mij vaak opgevallen, dat er soms meer kennis (naastenliefde) is bij een “werelds” persoon, dan bij iemand die wekelijks op Zo(o)ndag naar de kerk gaat.

  In de ‘Verenigde’ Staten is er zeer veel verdeeldheid, omdat er veel misinformatie of “fake news” rondgaat, waar Faux (FOX) news de mensen informeert, dat de vaccinatie ons dna zou veranderen of dat er een chip in zit en nog wel tien andere onzin verhalen! We weten allemaal, dat de meeste medicijnen een lange lijst van bijwerkingen hebben en daar zouden dus ook schadelijke stoffen in kunnen zitten, net zoals alles wat we in onze monden stoppen, maar daar horen we niets of zeer weinig over! Met andere woorden, we zijn overdreven achterdochtig aan het worden of zijn we dat altijd al geweest? We zegenen onze maaltijden, voordat we gaan eten… en daarom evenredig in het zinnebeeld, kunnen we óók bidden over onze medicijnen en/of vaccinaties! De Heer geeft ons bescherming op allerlei verschillende manieren. Laten we géén angst hebben voor deze bovenstaande dingen en méér geloof oefenen en niet zijn zoals de mensen in de VS, waar velen zeggen: “In God, We Trust”. Echter, in werkelijkheid zeggen ze: “In Guns, We Trust!” Helaas, géén kaas in de pindakaas, nietwaar?

 16. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2021 om 19:09

  Terecht zijn we bezorgd, over onze overheid, ons land en onze kerken, laten we hier veel voor bidden, maar laten we Gods schepping en in het bijzonder Gods Land en Gods volk hier buiten houden. Zij zijn in Gods bescherming opgenomen. Hoe zalig is dat volk dat naar Gods klanken hoort, zij wandelen in het licht van het Goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in ZIJN NAAM zich iedere dag verblijden. ZIJN Goedheid straalt hen toe. Tot ons land en volk wordt gezegd: Gij hebt MIJN volk geen genade bewezen gedurende hun verstrooiing. Daarom ga IK ZELF mijn schapen hoeden en ze weer naar hun eigen land brengen! Zie o.a. Ezechiël 34.

 17. Joke zegt:
  Geplaatst op zondag 14 november 2021 om 19:11

  Amen, wat Mineke 6 zegt !

 18. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 15 november 2021 om 19:28

  Ik ben van het allereerste moment dat er corona was nooit bang of angstig geweest, omdat onze tijden in Gods Hand zijn. God weet onze tijd van geboren worden en overlijden. Waarom dan angstig zijn?
  Ik heb me ook niet laten vaccineren. Je moet niet je vertrouwen zetten op een vaccinatie, maar op God. Heb het in gebed gebracht bij God en ik kreeg als antwoord: “die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node”. Natuurlijk moet je de regels in acht nemen en het gevaar niet opzoeken. Laten we dus ons leven in Gods hand leggen en alleen op Hem vertrouwen. Ik veroordeel de gevaccineerden niet maar zeg het na met BEA (3):” Een ieder zij in zijn eigen gemoed verzekerd”.
  Maar gevaccineerden kunnen gevaarlijker zijn dan ongevaccineerden. Velen denken: “We zijn gevaccineerd en kunnen dus onze gang gaan”. Maar zij kunnen toch besmet raken en zo anderen besmetten.

 19. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 november 2021 om 12:29

  Ik vraag me af wanneer en hoe we ondergronds moeten gaan. Nog even en de kerk kan niet meer. Thuis samen komen dus of in het bos.

 20. Martin zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 november 2021 om 1:41

  Ali Assreco,
  Je bent overdreven pessimistisch en daar is geen reden voor. De Heer zal ons altijd beschermen en al gaan we naar de andere kant, dan zijn we veilig voor eeuwig in liefde en vrede terug naar Huis, waar we vandaan zijn gekomen. Alles is wel!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden