Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een droom in coronatijd (43 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 november 2021, 8:21 door Dirk A A

Ik bevond me ergens in het heelal. En had de mogelijkheid te zien wat er op aarde gebeurde. Dat maakte mij niet vrolijk. Bijna was mijn ruimtereis voorbij, zou ik wel teruggaan? Ik zag angst, onrust, verdeeldheid op aarde. Ook in kerken. Het raakte me.

Ik keek nog eens goed en zag ambulances, met zieke mensen, getroffen door een besmettelijk virus. Niet voor iedereen was er meer plaats in de ziekenhuizen. Ik zag zwarte vlaggen. Was het zo ernstig?
Elders reden auto’s af en aan naar zogenaamde test- en priklocaties. In veel landen waren lockdowns van kracht.  Politici en medici waren wanhopig. Kon de mensheid nog worden gered? Wat moesten ze doen?

In mijn droom gingen mijn gedachten omhoog, naar de hemel. In het besef dat de Heere alleen redding en uitkomst kon schenken. Hij gaat alle nieuw maken, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schenken, en het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neer zal dalen. Dat gaf mij rust en vrede in mijn hart. Omdat er in de hemel zeker geen paniek zou zijn. God de Heere regeert immers. En zeker, Hij is betrokken bij de situatie, zeer betrokken bij Zijn kinderen op aarde. Hij ziet hen, hoort hen, zorgt voor hen.

Ik vroeg mij af hoe er nu vanuit de hemel naar de situatie op aarde wordt gekeken. Hoe de Heere denkt over de gezondheidscrisis die daar woedt. Ik weet het zeker: Bij Hem is het zeker geen code zwart. Bij de Heere geldt er gelukkig geen anderhalve meter afstand.
En waar we ons ook bevinden, we hebben permissie om op elk moment van de dag met volle vrijmoedigheid te naderen tot de troon van de genade, in de hemelse troonzaal, tot de Heere zelf. Hij hanteert geen QR-code. De toegang is vrij, door het offer van de Heere Jezus.
En, wat een genade, met Zijn Geest woont Hij in allen die bij Hem horen, Zijn gemeente. Hij laat ze nooit alleen te midden van de crisis, nooit!

Ik luister goed, hoor een stem. Een stem van boven, uit de hemel, van God zelf. De Heere spreekt tot de aarde, zet de bazuin aan de mond. Maar bijna iedereen is te druk om Zijn stem te kunnen horen. ‘Ik wil jullie redden, bekeer je, geloof in de Heere Jezus.’
En ik zie: sommigen horen Zijn stem en luisteren. Gaan de weg die Hij wijst. Komen tot inkeer, stellen hun vertrouwen op Hem. Ontvangen vrede en rust in hun hart.
En Zijn kinderen op aarde vouwen hun handen, geven Hem te eer en leggen hun leven in Zijn handen en zien uit naar Zijn komst in heerlijkheid.

Ik zie ook dat er grote verdeeldheid is op aarde. Er is zelfs strijd in de kerken. De één vindt dat je je moet laten vaccineren, een ander ziet de vaccinatie als teken van het beest. Waar is de eenheid waar de Heere Jezus om bad voordat Hij naar de hemel ging? Waar is de onderlinge liefde gebleven? Waar is het de ander hoger achten dan jezelf, of je je nu wel of niet laat vaccineren?

En hoewel ik hoog in het heelal ben in mijn droom, buig ik mijn knieën, buig ik mijn hoofd, vouw ik mijn handen. ‘Heere, ontfermt U Zich over deze wereld, ontfermt U Zich over mijn volk, het Nederlandse volk, ja, over alle volken en zeker ook over Uw volk Israel. Heere, grijp in, geef een keer ten goede. Scheur de hemel, daal neer met Uw Geest, alstublieft, werk een terugkeer tot U in de harten van de mensen. Alleen U kunt ons nog redden.’

En terwijl ik langzaam uit mijn droom ontwaakte en de ochtend aanbrak, begon de ernst van de situatie tot mij door te dringen. Inderdaad, de Heere regeert en Hij kan ons redden. Ik heb mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Dirk van Genderen

43 Reacties

 1. Karl Reints zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 november 2021 om 13:15

  Het valt mij op dat velen die oproepen tot eenheid met betrekking tot het covid-virus, het wel of niet vaccineren, wel of geen QR-code, de overheid hierin wel of niet gehoorzamen (Rom. 13:1-7) enz., het niet kunnen laten meteen ook maar even hun eigen visie daarbij te verkondigen. Met als gevolg dat het tegenovergestelde van die oproep tot eenheid wordt gevoed: verdeeldheid.

  Dan is Romeinen 14:3 misschien een toepasselijke tekst om te overdenken: “Laat hij die eet, niet hem minachten die niet eet; en laat hij die niet eet, niet hem oordelen die eet, want God heeft hem aangenomen” (Telos vertaling).

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 0:12

  Beste Dirk,

  Ja, ik heb ook mijn mening. Nadat ik verdriet had over een bekende, die zich had laten vaccineren, “bekeerde” ik mij van mijn opstelling. Mijn mening veranderde niet maar wel mijn houding t.o.v. de mensen die misleid zijn. Wat deze zaken betreft, neem ik geen blad voor mijn mond uit angst weggezet te worden als iemand die oordeelt, want wij vermogen niets tegen de waarheid maar wel voor de waarheid. 2 Korinthe 13:8 NBG51. Er is een genocide gaande, en dat het zo is, merk je over enkele jaren. Nu al sterven de mensen eraan en lijden ze aan de gevolgen van de vaccinaties. Wie dit blijft ontkennen, is blind voor de werkelijkheid. Zij baseren hun mening dan niet op feiten.

  Groeten van San

 3. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 16:06

  Dank Dirk, voor je duidelijke vermaning, laten we in de liefde blijven, ongeacht de persoonlijke meningen. De boze wil ons verdelen, maar God’s Woord is zó duidelijk. Donderdagavond heeft Wim Hoddenbach en zijn team van Presence weer laten zien dat we op alle pleinen de Grootheid van God mogen proclameren! Dat is gezond medicijn tegen angst!

 4. Henk Bisschop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 16:50

  Beste Dirk,

  De reactie van San Tjoa kan echt niet Dirk.
  De teksten die je noemt in de nieuwsbrief spreken dit tegen.

  Romeinen 14:3 – ‘Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God immers heeft hem aanvaard.’

  Romeinen 14:10 – ‘U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder. Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden.’

  Romeinen 14:13 – ‘Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit: de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikeling geven.’

  Graag een persoonlijke reactie, ik vind het nogal verwarrend op deze manier….

  Met een vriendelijke groet,
  Henk

 5. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 16:54

  Toch zie ik nu ook hier verdeeldheid wordt er gesproken over misleiding over genocide waaraan we zullen sterven omdat ze God niet gehoorzaam zijn geweest.
  Enig idee hoeveel pijn dat doet wanneer je niet weet wat je moet doen je er voortdurend over bidt en God zoekt om Zijn wil te doen.
  Mensen doodziek zien worden door dit virus en in het ziekenhuis terecht gekomen zijn. Complot theorieën die zeggen zich op feiten te baseren maar dat vaak helemaal niet zijn.
  Ik weet als chronisch zieke niet meer wat wel en niet goed is en juist onder mijn broeders en zusters waar je toch samen mee zou moeten zijn is de veroordeling vaak heel hard.
  En dan word je verdrietig depressief en heb je het gevoel dat je zelfs bij God niet mag horen. Ik vraag me echt af of dat is wat we willen.
  Zegen groet Simone

 6. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 17:09

  Reactie Dirk van Genderen,

  Beste Henk en Simone, de opvatting van San is zijn persoonlijke mening, het is niet mijn mening. Dat geldt altijd voor reacties. Ik distantieer me ervan. Ik neem ook niet zijn woorden in de mond dat mensen die zich hebben laten vaccineren, misleid zijn. Laat je er niet door in verwarring brengen. Laat je niet door San leiden, maar door de Heere.
  De toekomst zal uitwijzen of en in hoeverre de vaccins schadelijk zijn. Nu al spreken over een genocide, zonder bewijs, is bizar, vind ook ik. Want genocide zou inhouden dat er een bewust plan achter zit om velen of misschien wel alle gevaccineerden te doden.
  Tegelijk wil ik grote vrijheid bieden in het plaatsen van reacties/meningen. Dat is soms een lastige keuze. In dit geval heb ik besloten de reactie wel toe te staan, omdat het één van de vele meningen is die ook gedeeld worden door sommige lezers van de Nieuwsbrief, waar ook weer tegengas op gegeven kan worden. Het beste zou zijn om met elkaar in gesprek te gaan en samen te bidden, maar dat kan helaas niet.

 7. Lois zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 17:55

  Prachtig, wat ik in de Nieuwsbrief las, dat er zoveel bijbels mogen worden uitgedeeld aan mensen zo ver weg die nu het licht mogen verspreiden, gebed en vasten is de enige weg om uit al die vragen ook te komen. God wil juist in deze donkere wereld een licht zijn, elke dag weer.
  Geweldig wat Hij in Israel doet, God is goed.
  Wij mogen priesters voor ongelovigen om ons heen zijn. Amen.

 8. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 18:52

  Mooie liefdevolle reactie Dirk!!!!

 9. Cees van Herpen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 18:59

  In november 2020 kreeg ik corona. Ik was flink ziek, koorts, pijn en vooral benauwd. Dit was goed voor mijn stille tijd, want ik heb wat afgepraat met Vader. Ik heb het al eerder gedeeld hier, maar op een nacht, toen ik in mijn benauwdheid de Heere aanriep, (Psalm 46:2) voelde ik een Hand door mijn haar gaan en hoorde ik een Stem die zei: ”Jongie, Ik ben altijd bij je, dat heb Ik toch gezegd in Mijn Woord”. Wat een ervaring, de ziekte was er nog, maar de angst was weg. Wat een rust te weten dat God alles in Zijn hand heeft. En natuurlijk is het onrustig hier op aarde, is er verdeeldheid en verwardheid en boosheid, ook onder ons christenen. Maar hoe is het contact met Vader, bespreken we onze zorgen met Hem? En het is ook niet verkeerd om je breder te oriënteren wat er omgaat in de wereld, maar houd je vast aan Gods Woord. En over dat Woord, er is veel gespeculeer over het boek Openbaring, maar je kunt dat hele boek in twee woorden samen vatten: “Jezus Wint!” Zullen we dat vasthouden en bidden voor ons landje en de mensen er in?

 10. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 19:11

  Lieve broeders en zusters
  Waarom kijkt niemand naar de bron van deze plaag: Wu.han/Chi.na laboratories. Uitgebreid besproken in voorgaande jaren en uitgebeeld en uitgespeeld door een team van experts in 2012? (Gates, Turner en vele anderen) om het effect te kunnen inschatten voor hun doel: wereldontvolking tot 90%. Bewust losgelaten op de wereld eind 2019, maar voorbereid in 2015. Alle spelers zijn nu in beeld: het zijn steeds dezelfde spelers. Eerst genoemd Covid19, (COronaVIrus2019) maar nu slechts corona virus. Medewerkers en uitvoering: Wu.han, W.H.O (Te.dros, een ex crimineel zonder enige gezondheids opleiding/ervaring of kennis), Fau.ci (een bewezen leugenaar zonder enige doctor’s ervaring in 30 jaar, complotdenker), Gates (is overtuigd bevolking moet met 90% verminderd, net als Ted Turner lang openlijk verkondigde) Claus Schwab die alles dirigeert omtrent Green New Deal en zo aan de toekomstdroom van de linkse wereld meewerkt aan de droom van de ELITE (10% overlevenden als slaaf). We worden allemaal bedrogen, maar de virus is bewapend en een nachtmerrie-werkelijkheid. Daarom is het zo belangrijk om via EENHEID elkaar te bemoedigen en niet in te spelen op de VERDEELDHEID. Dit is altijd Satan’s plan: Verdeel en HEERS. Vrijheid en eenheid staat op het spel. Daarom onderstreep ik Dirk’s verwijzing naar Psalm 121 als onze enige hoop. Dit is een heel mooi voorbeeldgebed wat van een levend geloof getuigt. De Heere is soeverein en Hij hoort de gebeden van zijn kinderen altijd. Hij regeert!! Hoop ligt voor ons, en het verloop van deze via “functie-opvoering/gemanipuleerde” virus kan alleen door onze God, die groter is dan alle goden en machten, ontwapend worden. Onze hoop en verwachting is altijd in de Naam des Heeren, die ALLES geschapen heeft. “Ik hef mijn ogen op naar de Bergen, vanwaar mijn hulp komen zal” Psalm 121. Alles is “open source” knowledge en kan via onderzoek bewezen worden. Dat is aldus mijn eigen ervaring.
  Gezegende kerstdagen lieve mensen!!

 11. Gerard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 19:17

  De verdeeldheid (tweedeling) komt ook door de media die ons steeds een horror scenario voorspiegelt.
  We worden de hele dag gebombardeerd door nieuws en helaas werkt onze minister Hugo de Jonge hier vol aan mee, dat is niet zo moeilijk om dat te zien.
  We zouden van de overheid mogen verwachten dat die het beste met ons voor heeft, maar de leugen regeert. Wat vaccineren betreft, laat een ieder daar vrij in en de QR komt beslist niet van God, we zijn vrij in Christus… dus dat is een absoluut kwaad.
  Al eens eerder heb ik hier geschreven dat alle beloften worden gebroken, vaccineren was de enige weg naar de vrijheid, wat totale onzin is gebleken en hier raken mensen door in verwarring.
  Alleen Jezus Christus is betrouwbaar en persoonlijk zie ik wat er wereldwijd gaande is als een voorloper van de eindtijd in… dus laten we zorgen dat onze olielampen gevuld zijn en we niet slapend worden aangetroffen als Jezus zijn Gemeente komt halen!!

 12. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 19:22

  Volgens weer.nl krijgen we een koude winter. Gezien de huidige krappe Europese energiemarkt moeten wij zeker geen koude winter krijgen. Want dan liggen nog veel hogere gas- en stroomprijzen, gastekorten en mogelijk zelfs massale stroomuitval op de loer, met alle catastrofale gevolgen voor de samenleving van dien. Een van de oorzaken van deze krapte aan gas is dat Rusland minder gas aan Europa levert dan gebruikelijk. Laten we daarom dan ook bidden voor een zachte winter.

 13. wiepke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 19:43

  Wat schiet het komende koninkrijk van de Heer er mee op als de gelovigen elkaar in de haren vliegen om gelijk te krijgen over een of wel of niet geprikt zijn. Er is maar een die lacht, de satan. We kunnen ons beter bezig houden het verspreiden van het Licht der wereld, Jezus de Christus. Morgen is de eerste advent zondag.
  Shalom

 14. Anja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 20:21

  Shalom broeder Dirk,
  Hartelijk dank voor je nieuwsbrief, over de zegen van de Citybibles en over het getuigenis van Israel Segal, indrukwekkend. Ook wat je schreef, droom in coronatijd: er is veel onrust en angst, ook in kerken. Wandel voor Mijn Aangezicht en wees oprecht! zegt de Heere. Als we dat doen, vaak omhoog zien, is Zijn Woord ons kompas en veroordelen we niemand, hebben we vrede voor ons hart. We herkennen elkaar door de Heere Jezus, die ons een brandend hart geeft voor verloren zielen. Het belangrijkste is dan: gebed! Denk aan de biddende Hyde, die dagelijks bad voor vernieuwing in persoonlijk leven, in dat van medearbeiders en in de kerk. En naar meer kracht van de Heilige Geest in je eigen leven. Wanneer wij zo indringend bidden, zal de Heere dat ook verhoren, en zal in deze onrustige, angstige tijd, ons leven vrucht dragen, op wat voor manier dan ook. Daar zal Hij voor zorgen!

 15. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 20:43

  Wanneer we bovengenoemde teksten zullen gaan vatten, geven we ook de ruimte aan elkander. Laat vooral een ieder persoonlijk op het smalle pad des Levens wandelende, de door Hem gegeven opdracht en maat ten uitvoer brengen. Dezen zullen te alle tijd overeenkomstig Gods woorden zijn. Geen mens denkt hetzelfde, zo lijkt het wel. Vaak zien wij aan wat voor ogen is, en God kent gelukkig een ieders mensenhart. Wij doorgronden geen enkel der mensenharten. Hij doorgrondt ieders mensenhart. Zeg dan maar gerust: toets mij, Heere en doorgrond mij. Is er soms een schadelijke weg, leidt mij op de eeuwige.

 16. Plony van de Beerekamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 20:43

  Ik ben het helemaal met Mira eens! Als je het besluit biddend hebt genomen om dit wel of niet te laten vaccineren is het goed!!

 17. K.Haarsma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 21:42

  Hoewel niet mijn gewoonte, bij deze een korte reactie mijnerzijds. Begin september ben ik opgenomen met corona en tegen ieders verwachting in ben ik, door de genade Gods, daarvan genezen, hoewel nog steeds revaliderende. De mevrouw die naast mij lag heeft het helaas niet overleefd. Thuis gekomen werd mijn vrouw erg ziek en onze gedachte was: corona. Uit de test van de ggd kwam naar voren dat zij griep had. Voor mij een teken dat niet alles corona gerelateerd is en dat dit virus dus niet een griep virus is, zoals door velen wordt beweerd.

 18. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 22:28

  Laten we vasthouden aan Gods beloften.
  Maar aan Gods beloften gaan wel voorwaarden aan vooraf.
  Geloven en Vertrouwen.

 19. Jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 23:18

  Liefst geen Tweedeling maar een waarschuwing (in liefde) wel op z’n plaats. Wel met San eens. Hoop dat meevalt. Maar op Gods leiding en op God vertrouwen.

 20. Paul Verhoeven zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 november 2021 om 23:22

  Er is er een die lacht in zijn vuistje. Hij die verdeelt en heerst. Laat hem geen voordeel op ons behalen. Wees nuchter en waakzaam en laat je niet uitspelen. Dat er in de wereld verdeeldheid is weten we allang, maar dat past niet in de Gemeente onder God’s kinderen.

 21. Harold zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 7:28

  Volgens mij was het toch ´opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben.´ Er staat een punt achter die zin en geen komma, de zin gaat dus niet door met ´mits je gevaccineerd of ongevaccineerd bent´. Of jij je nu wel of niet laat prikken, je keuze is altijd goed. Veel belangrijker is je keuze voor Jezus Christus!

 22. J.Wijnholds zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 8:13

  Psalm 5 vers vier: ‘Here, des morgens hoort Gij mijn stem, des morgens leg ik het U voor en zie uit.’

 23. Gerry Velema zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 12:46

  Beste Dirk, wat een bijzondere droom heb je gekregen en wat een versterkend woord voor Gods kinderen. Mag ik het gebruiken om het ook weer door te geven als bemoediging voor de mensen die ik mag bereiken. Wie ore heeft zal er aandacht aan geven en het in hun hart verstaan. Gods zegen en nabijheid bid ik je toe! Gerry Velema

 24. Adriana zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 12:49

  Beste Dirk, hartelijk dank voor je brieven, die getuigen van het levend geloof in de Heere Jezus!
  Naast alle reacties die gegeven zijn, wil ik meegeven wat in Psalm 37 staat: Houdt in uw weg het oog op God gericht. Dat hebben we nodig, om naast al het nieuws uit de media, de bijbel ernaast te leggen. En God bidden om wijsheid en een onderscheidend vermogen. Bidden om verlossing van de boze, en uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus. Hij regeert, en houdt ook ons leven in Zijn hand, ook in deze tijd. Terwijl God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf!
  Van harte Gods zegen en nabijheid toegewenst!

 25. Peter Snelders zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 12:53

  Shalom Dirk
  Het valt allemaal niet mee in deze tijd om het met een ieder eens te zijn.
  Maar dank je wel voor je teksten en dat je eenieder een reactie laat geven.
  Dit vaccin wordt zo uitgeplukt maar de mens gaat wel naar het Kruidvat of een andere drogist en eten alles wat ze maar kunnen vinden om gezond te blijven zonder dat ze weten wat ze naar binnen werken.
  Ben blij met G’ds woord en alle duidelijkheid die HIJ ons geeft en de inspiratie van G’ds Geest.
  Wens je G’ds rijke zegen.

 26. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 14:08

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Gerry, vanzelfsprekend mag je deze tekst doorgeven, graag wel met bronvermelding.
  Groet en zegen, Dirk van Genderen

 27. Ingrid zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 15:19

  Lieve mensen,
  Graag wil ik wat met jullie delen. Misschien hebben jullie, of mensen die jullie kennen, er wat aan. Mijn man en ik hebben voor de 2e keer corona gehad. Mijn ouders (die op leeftijd zijn) hebben ook corona gehad. We hebben ivermectine (ook wel stromectol genoemd) gekregen en we mochten, dank aan de Heere!, allemaal snel genezen hoewel we in de eerste instantie echt erg ziek waren. Er zijn geneesmiddelen die echt, als God het geeft, helpen. Ivermectine of hcq (hydroxychlorocine).
  Ook als u nog last hebt van klachten (lang) nadat u corona hebt gehad, kan ivermectine helpen. Want ik voel mij nu zelfs beter dan na de 1e keer toen ik corona heb gehad, want in die anderhalf jaar tussen de eerste en de tweede keer corona, was ik altijd moe en niet lekker.
  Ik heb de kuur 2x gedaan, tijdens die 2e keer corona. De eerste keer zakte de koorts en de benauwdheid, maar omdat ik nog vreselijke hoofdpijn overhield, nog een keer 4 dagen gedaan. Hoofdpijn weg,en voel me beter dan voor die tijd. Er zijn op internet ervaringen van mensen te vinden die zelfs op sterven lagen en na ivermectine binnen korte tijd genazen. Wij zijn niet de enigen bij wie het hielp.
  Blijf boven alles dicht bij de Heere, en klamp je aan Hem vast.

 28. Geralda zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 16:50

  Beste Dirk, bedankt voor je nieuwsbrief. Ik sluit mij helemaal aan bij wat Anja zegt (nr 14) en laten we blijven omzien naar elkaar en elkaar niet veroordelen om het wel of niet nemen van een prik. Laten we bidden voor elkaar en ons afhankelijk stellen van onze God, Hij zorgt voor ons.

 29. Beatrijs zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 19:16

  Toen Hitler in de jaren ’20 aankondigde dat hij de Joden wilde uitroeien, werd hij niet geloofd. Wie gelooft Bill Gates, Klaus Schwab c.s. als zij openlijk zeggen dat er miljarden mensen teveel zijn op deze aarde en wie doorziet hun plannen om daar wat aan te doen?
  We moeten als christenen geen verdeeldheid zaaien; de teksten die Dirk aanhaalt spreken voor zich. Daarom vind ik het ook zo’n enorm dilemma om te bepalen wat je moet zeggen in je eigen gemeente. Wat is wijsheid? Het is toch ook onze taak om de werken van de duisternis te ontmaskeren?

 30. Maarten de Boer zegt:
  Geplaatst op zondag 28 november 2021 om 20:58

  Als San gelijk heeft, wat ik ook geloof inderdaad, want Satan is altijd vanaf het begin af aan een mensenmoordenaar en een misleider geweest, dan zijn onze waarschuwingen vol van Liefde. Daar zit geen tweedeling aan, want wij hebben niet gekozen voor die tweedeling. Als de gevaccineerden zeggen dat ze dat niet geloven, is en blijft ons motief nog steeds liefde. En dat mag niemand nooit verketteren maar respecteren.
  Er zijn genoeg bronnen die waarheid vertellen. Ik heb genoeg christenen gesproken die toegeven dat ze hun hoofd als een struisvogel in het zand hebben gestopt, omdat ze het verhaal erachten een te grote leugen vonden zo dat het niet konden geloven.

 31. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2021 om 9:57

  Reactie Dirk van Genderen:

  Nogmaals wil ik benadrukken dat ik de meeste reacties wel plaats, maar dat dit beslist niet inhoudt dat ik het ermee eens ben. Dat Bill Gates en Klaus Schwab miljarden mensen zouden willen doden, vind ik een bizarre stelling, die niet gebaseerd is op de waarheid, maar op uit z’n verband gerukte teksten.
  Links en verwijzingen naar andere artikelen en video’s zijn niet toegestaan, dus die plaats ik niet.

 32. maria zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2021 om 11:33

  Beste Dirk,

  Soms vind ik je wel wat naief.

  o.a. de heren Gates, Schwab, Sorres etc. hebben echt een plan voor deze wereld, bijvoorbeeld Reset 2030 en Build Back Better komt bij hen vandaan en is een veelgehoorde kreet die o.a. ook door Rutte en Macron worden geuit.

  Ondanks de duistere tijd waarin wij nu leven, en wat er nog gaat komen, hoop ik dat er nog vele mensen
  juist hierdoor tot bekering komen.

  Rene Postma 0.37
  Ivermectine werd volgens mijn dochter die in ‘n ziekenhuis werkt in begin bij beginnende klachten gegeven, en met succes.
  Nu is het verboden omdat Big Pharma er niets aan kan verdienen, vaccins leveren veel meer op.

 33. aka zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2021 om 13:28

  Dirk, bedankt voor je trouw om tegen alles in steeds opnieuw je weekbrieven te zenden, want wij moeten (blijkbaar) met onze neus op de feiten worden gedrukt, dat wij een hoge verplichting hebben als wij voluit christenen willen zijn (volgelingen van de Heere Jezus Christus). Als wij zijn discipelen willen zijn, laten wij ons dan ook als zodanig gedragen en weet dit: Noblesse oblige (adeldom verplicht)! Tot God gaan. Geloven dat Hij bestaat en ons volledig aan Hem toevertrouwen. Want als het goed is zijn wij niet meer van onszelf, maar Zijn eigendom. Zie Zondag 1 van de Heidelbergsche Catechismus.
  Voor de rest wens ik iedereen die dit leest, Gods ontfermende nabijheid en Zijn onmisbare zegen!
  Groeten, Aka

 34. Marieke zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2021 om 13:33

  Beste Dirk,

  Heel erg bedankt voor het delen van deze droom. Ik ben van plan deze morgen voor te lezen op onze bidstond. En voor al die mensen die zo bang zijn dat we allemaal gedood zullen worden: waar zijn jullie eigenlijk bang voor? Ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven ons zal scheiden van de liefde van Christus!

 35. Boudewijn zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2021 om 13:40

  Hallo Dirk en alle lezers,

  Dirk jouw reactie (32) verbaasd mij ook wel, dat de stelling niet gebaseerd is op de waarheid. Ook dat je geen links plaatst, hiermee rangschik je jezelf (naar mijn mening) in de rij van de media die geen andere geluiden wenst te horen dan alleen die welke “positief” over de vaccins en vaccineren schrijven.
  Wat door Maria (33) geschreven is, is zeker niet uit de lucht gegrepen. Het WEF, world economic forum, is met vele “machtige en rijke personen en bedrijven, die de touwtjes in handen hebben. Zij rekenen hierbij wel buiten God, maar toch.
  Tim Gielen heeft veel onderzoek gedaan, waarbij gefundamenteerd behoorlijk wat wordt duidelijk gemaakt. Dit zijn niet uit zijn verband gerukte teksten.
  Dit wilde ik toch even kwijt, eigenlijk zouden wij die hele discussie over corona moeten laten rusten daarmee voorkom je wat er nu allemaal aan de hand is tussen wel / niet gevaccineerden.
  Je bericht over de bijbelverspreiding lees ik liever.

  Dirk, Gods zegen en je kan het niet iedereen naar de zin maken. Niet schrijven wat de mensen graag willen horen, maar wat nodig is om op te bouwen en te bemoedigen.

 36. Roelie zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2021 om 14:17

  Dankjewel Dirk dat je een boodschapper van de Here God wil en mag zijn. Nu d.m.v. deze bijzondere droom. Voor mij / voor ons een waarschuwing en tevens een bemoediging. Het doet mij denken aan Ps. 10:14 waar staat: “ Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, OPDAT men het in Uw hand geeft; “ Dank voor Zijn genade in Jezus Christus! Laten we bidden dat nog velen Zijn bazuin mogen horen, nu het nóg genadetijd is.

 37. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2021 om 19:07

  In de Bijbel kun je niets lezen over vaccineren tegen ernstige ziekten, maar wel over preventie zoals geschreven in Deuteronomium 22:8 Wanneer gij een nieuw huis bouwt, dan zult gij aan uw dak een borstwering maken opdat gij geen bloedschuld over uw huis brengt, als er iemand af valt.
  Door voorkoming tegen ernstige ziekten kan het leven behouden worden en is het een gave van God die Hij geeft aan de mensheid waarvan ik vind om dankbaar voor te zijn.

 38. simon zegt:
  Geplaatst op maandag 29 november 2021 om 20:57

  We bidden voor elke boterham;Heere zegen deze spijs en drank WAAR OM NIET VOOR elk medicijn !

 39. rene postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 november 2021 om 0:54

  Mooi geschreven uw droom, Dirk. Gezien de reacties, begrijp dat mensen angstig zijn, om wat er nu allemaal in de wereld gebeurd. Is eigenlijk helemaal niet nodig. Want we zijn allemaal behouden als we in Jezus geloven. En als we iets verkeerds doen, ook gaan belijden. En natuurlijk moet je alles goed in de gaten houden, de Here Jezus komt spoedig, verwacht hem ook zo in je dagelijks leven. Maar om mensen nu angst aan te jagen, onder gelovigen en vooral niet gelovigen. Lijkt mij de verkeerde redeneren dat iemand tot geloof komt. Met de kans dat degene die tot geloof komt, vaak maar van korte duur is. Of wellicht zelf van je geloof verdwaalt. Als de voorspellingen die velen in de huidige tijd doen, niet uitkomen. Of geheel anders zijn.
  Het goede voorbeeld zou je geven, dat je berusting vindt in lichaam en geest, als je met de Here Jezus leeft. Je kunt wel met het vingertje wijzen, en allerlei doemscenario’s aan de mensen vertellen. En angst veroorzaken. Voor ons christenen maakt het geen verschil, we zijn behouden. Maar of de Here er zo blij mee is, met al die doemscenario’s, dat denk ik niet. Laten we toch gewoon de Here Jezus verkondigen, en gewoon over zijn liefde vertellen. Dan komt het helemaal goed. En dan kan die persoon ook rustig rijpen, in zijn geloof en bestendig worden in de liefde van Christus. De Here Jezus ging in zijn tijd niet rond, met morgen vergaat de wereld. Wees goed voor uw medemens, barmhartigheid. Wees lief voor elkaar. Zaaien op goede grond, dan volgt de rest vanzelf. En dan komt het helemaal goed… straks daarboven.

  Even over reactie nr 27 Ingrid. Heb het even nagekeken over de medicijnen, die zij aangeeft in haar reactie. Wordt nergens aangegeven dat het tegen Covid helpt, en wordt zelfs afgeraden. En kan ook zeer gevaarlijk zijn tot de dood tot gevolg. En het is officieel alleen op recept verkrijgbaar. Zou graag de bronvermelding willen zien of het helpt.

 40. Sabine D zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 november 2021 om 8:48

  Sommige mensen zien de vaccinatie als teken van het beest, maar dachten zij daar bij alle vorige vaccinaties ook zo over? Vaccinaties bestaan al langer dan vandaag…
  Het teken van het beest wordt toch op de hand of het hoofd geplaatst en is zichtbaar?
  De reden dat er dit keer zo vlug vaccinaties waren, is omdat er anders veel te veel rompslomp was om er te krijgen, waar het nu topprioriteit kreeg.
  Ook wil ik nog aanvullen dat bij elke ziekte voorzichtigheid geboden is om het niet door te geven, in de eerst plaats omwille van onze naaste, echter dient alles met liefde te gebeuren en als er bv toch dicht contact is met iemand met Corona, als dat bv als allerlaatste gebaar is aan iemand die daar bv op sterven ligt, dan is dat toch ook goed, denk ik? Geestelijk welzijn is zeker minstens even belangrijk dan het fysieke, dat toch vergankelijk is.
  Sterven doen we allemaal op een keer, maar punt is, waar komen we dan terecht…

  San Tjoa, mag ik vragen op welke feiten jouw visie is gebaseerd?
  Lies, het voorbeeld van preventie dat je aanhaalt gaat toch niet over ziekte?
  Ook is een vaccinatie een vorm van preventie dat gebruikt maakt van de geheugenfunctie van ons afweersysteem, dat we van God gekregen hebben.
  Indertijd, in de tijd van de pokken hadden de kinderen van het platteland meer resistentie dan de stadskinderen door mindere hygiëne, dwz ze kregen beetje bij beetje wat microben binnen, wat hun immuunsysteem stimuleerde. Op basis van dat idee is vaccinatie ontstaan.

  liefs, Sabine

 41. Lies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 november 2021 om 21:43

  Sabine D: Het gaat in Deuteronomium 22:8 inderdaad niet over ziekte, maar om het voorkomen van ongelukken, wat volgens mij net zo belangrijk is om ziekten te voorkomen die levensbedreigend zijn.

 42. Willeke zegt:
  Geplaatst op maandag 6 december 2021 om 16:42

  Hierbij wil ik een lans breken voor mijn broeder in Christus, San Tjoa,daar deze het volledig bij het rechte eind heeft…Het IS genocide… Het ‘vaccin’ wat geen vaccin is, maar een genetisch gemodificeerd middel, is een medisch EXPERIMENT… Mijn broer is arts, vooral ouderen sterven massaal aan een uitgezaaide kanker…Na het nemen van het vaccin…

  Beste Dirk, wat ben je naief. Bill Gates en Claus Schwab willen wel degelijk de wereldbevolking verminderen met miljarden mensen. Heb zelfs een video gezien waarin Bill Gates dat openlijk uitspreekt, tijdens een TED talk…

 43. Wim Ras zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2021 om 13:49

  Beste Dirk,

  Deze droom maakt weinig indruk op mij. Wat ik erin lees kan ik ook uit de krant halen. Je presenteert deze droom niet als komende van God maar daar lijkt het wel op. Wat is de toegevoegde waarde?

  Met een vriendelijke groet,

  Wim Ras

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden