Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gebed in een tijd van pandemie (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 december 2021, 9:39 door Dirk A A

Soms kunnen oude teksten woorden geven aan actuele situaties. Zo kwam ik een oud gebed tegen uit een Schotse liturgie, speciaal voor een tijd van pandemie. Het gebed is gebaseerd op een gebed van Augustinus. Het gebed raakte me. Graag geef ik het aan u door.

Dit gebed is te vinden in het Dienstboek voor de Nederlands Hervormde Kerk. In 1951 heeft de toenmalige Hervormde synode het Dienstboek (in ontwerp) vastgesteld. In dit boek zijn de verschillende orden van dienst samengebracht, zoals die in de eredienst gebruikt dienden te worden.
Behalve deze orden is er nog meer in het Dienstboek te vinden. Zo is er ook een heel aantal gebeden opgenomen die zowel in de kerk als thuis gebruikt kunnen worden. Onder deze gebeden bevinden zich parels uit de geschiedenis van de kerk!

Er is ook een ‘Gebed in tijd van epidemie’ opgenomen. Het gebed is gebaseerd op een tekst van Augustinus en destijds opgenomen in een Schotse liturgie. Wij mogen het meebidden.

‘Heilige en machtige Heere, wij brengen voor Uw ogen onze schulden en onze beproevingen. Wat wij hebben misdaan, is groter dan wat wij hebben te dragen. Onder de gesel van de ziekte worden onze krachten uitgeput, maar ons hart wordt zo weinig daardoor veranderd. Heere, Gij hebt deze bezoeking over ons toegelaten en wij erkennen, dat wij gezondigd hebben. Wanneer wij worden gekastijd, belijden wij onze zonden, maar als de bezoeking voorbij is, vergeten wij wat wij hebben beweend. Zo Gij niet spaart, wie zal bestaan?

Maar Heere, Gij hebt U toch eenmaal geopenbaard als die God, Die de verderfengel deed terugwijken van de woningen van Uw volk. Geef ons, almachtige Vader, geheel onverdiend wat wij vragen, en hoor naar ons geroep voor hen, die lijden en sterven. Gedenk te midden van de beproevingen uw genade, want Gij hebt geen behagen in de dood van een mens. Zegen genadig de middelen die worden aangewend om de verbreiding van de ziekte tot stilstand te brengen; sterk hen die de getroffenen zoeken te genezen en te troosten; ondersteun hen, die in pijn en smart verkeren; haast U te herstellen, die uitgeput zijn; geef Uw hemelse vertroosting aan allen, die niet meer genezen zullen.

O Heere, doe het, niet om onzentwil, maar opdat op deze aarde nog de lof van uw Naam zal worden gehoord. Wij loven U, Die de ongerechtigheid vergeeft en de krankheden geneest en het leven verlost van het verderf – door Jezus Christus, onze Heere. Amen.’

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 7:45

  Dag Dirk,

  Helaas is dit gebed voor vele mensen in hun ogen een dwaasheid, zelfs onder christenen.
  En ik geloof dat zolang we (de hele wereld) niet met onze zonde stoppen en belijden, er steeds meer blindheid komt onder de mensen en het erger wordt.
  Dus buit je tijd uit voor het nog donkerder wordt.
  En hoop echt dat dat er nog een omslag komt, maar God wordt zo uitgelachen als een sinterklaasje of paashaas.

  Groeten,
  Chris van Wijk

 2. Henk Bisschop zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 10:52

  Amen.

 3. RB zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 11:27

  De alinea: ‘Maar Here, Gij hebt U toch…..enz. is duidelijk! Meer hoeft er niet aan toegevoegd te worden. Evenzo de zin: ‘Zegen genadig de middelen die worden aangewend om de verbreiding…..enz.
  Laat de mensen die twijfelen of weigeren om zich te laten vaccineren hun verstand gebruiken en met aandacht eens deze genoemde alinea goed tot zich te laten doordringen.

 4. Koos zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 11:41

  Dankjewel Dirk voor dit commentaar en de verwijzing naar de oproep van Kees van der Staaij in de Nieuwsbrief.
  Wij zullen ons moeten verootmoedigen en de Heer van de legerscharen moeten aanroepen om verlossing van de geestelijke en lichamelijke plagen die ons treffen.
  Helaas is er zo weinig inzicht bij veel Christenen om te buigen voor Gods troon en liever hun eigen troon aanbidden.
  Gelukkig zijn er nog genoeg Christenen die doorzien wat er eigenlijk aan de hand is en hun gebeden opzenden naar het hemels altaar.
  Laten we in eenheid volharden en onze gebeden blijven brengen voor de troon van God.
  Gods rijke onmisbare zegen.

 5. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 14:53

  Beste Dirk, heel hartelijk dank voor het commentaar van deze week. Wat zijn wij vreselijk veel kwijt geraakt als ik dit gebed lees. We moeten ook bidden dat we weer terug keren naar de tijd dat dit gebed en nog een aantal zeer toepasselijke gebeden in het liedboek als bijlage zijn gekomen. Dit is 70 jaar geleden en nu kunnen we deze gebeden nauwelijks uitspreken. Er is een grote taak voor ons, het is zelfs een opdracht. Bidden.

 6. T v d have zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 16:50

  Beste Dirk,
  Toch is er hoop, de getuigenissen die in de Tweede Kamer nog gehoord mogen worden, het RD magazine, de biddende bode, nou dan springt je hart op, wat een zegen dat het nog mag klinken en er zijn nog zovele bidders die door de Geest mogen bidden.
  Zo mag ik het van de Heere verwachten, niet van mezelf. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, laten we de Heere danken en prijzen. Hartelijk bedankt voor de de bemoedigende nieuwsbrieven, van harte Gods zegen.

 7. Agatha Reurich zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 18:06

  Beste Dirk, als je al aardig op leeftijd bent, dan lees je deze woorden als een geweldig gebed voor deze tijd en heb het meegebeden. God zal voorzien op Zijn tijd, maar wil ook dat wij Hem eren en loven.
  We mogen hopen en bidden, dat juist door deze pandemie, velen zullen terug keren en hun geloof en vertrouwen opnieuw in de Heer Jezus Christus zullen stellen. In deze tijd van verwachten, waarin we het Kind van Bethlehem straks mogen begroeten, is er hoop en heil voor de mensheid!
  Dank voor al je commentaren het afgelopen jaar en bid dat je in 2022 opnieuw deze nieuwsbrieven kunt versturen.
  Ik bid je Gods rijke zegen en nabijheid toe in goede gezondheid voor 2022.

 8. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 18:24

  Jesaja 62, 63 en 64 lees ik met als kerntekst: In al HUN (is Israel) benauwdheid, was ook HIJ – is de Heer JEZUS – benauwd! Dan hoofdstuk 65 vers 11-12: dit is duidelijk tot de kerk gezegd; dan vers 13 – 25 wordt tot Israel gezegd en Israel alleen.

 9. Mira zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 18:55

  AMEN

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 5 december 2021 om 23:52

  Jezus, leven van mijn leven, dit mag ik gelukkig ook ervaren. Jezus, dood van mijne dood, die Zichzelve heeft gegeven, in de bangste ziele-nood. Opdat ik niet hoop’loos sterve, maar Zijn heerlijkheid zou mogen erven. Duizend, ja duizend maal o Heer, zij U daarvoor mijn dank en eer. Hij zal toch, een ieder die slechts wil, ook bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst schenken. En dat wel op Zijn tijd en wijze.

 11. Anja zegt:
  Geplaatst op maandag 6 december 2021 om 18:45

  AMEN!

 12. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 december 2021 om 18:02

  Ik gebruik juist mijn gezonde verstand om me niet te laten vaccineren (Nr. 3).
  Ik vertrouw op God en niet op een vaccin. “De gezonden hebben de medicijnmeester niet van node”, heeft de Heere Jezus in Zijn Woord gezegd.
  Ik geloof vast en zeker dat God dit virus in de wereld heeft gebracht, niet als straf maar als waarschuwing om terug te keren tot Hem.
  Ik geloof niet dat het vaccin van God komt. Zou God ons maar zo’n kleine tijd geven om ons te bekeren door zo snel een vaccin te geven?

 13. TVB zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 december 2021 om 11:01

  Hoewel ik heel, heel terughoudend ben te reageren en mensen op wat voor een spoor dan ook te zetten, roept e.e.a. wat ik hierboven lees toch wat overwegingen in mij op die ik in alle voorzichtigheid zou willen delen.
  Florianne schrijft dat ze niet vertrouwt op een vaccin, maar op God. Zouden we hieruit opmaken dat we ons helemaal niet moeten laten vaccineren? Dat we geen medicijnen mogen gebruiken ook? M.b.t. het coronavaccin ben ik er zelf nog helemaal niet uit, maar andere vaccins en medicatie heb ik in dankbaarheid mogen aanvaarden. Wetend dat mijn leven hoe dan ook in Gods liefdevolle Handen is.
  Wat zegt Romeinen 14 ons hier?
  Dat dit virus en de ontwikkelingen om ons heen kunnen leiden tot terugkeer tot Hem is natuurlijk een fantastisch gegeven. Wellicht kunnen we daar iets mee in onze persoonlijke omgeving. Ik doe mijn best, maar vind het ook lastig, gezien de vaak fanatieke standpunten.
  De polarisatie die aan het ontstaan is baart me zorgen. Voorheen redelijke mensen gaan redeloos tekeer tegen en over mensen die zich niet hebben laten vaccineren. Maar ook de andere kant op worden er soms claims gedaan die ik lastig op waarheid te onderzoeken vind en is er verbetenheid.
  Voor mij is rust heel belangrijk. Zijn rust in mijn beslissingen. Laten we elkaar respecteren!
  Goede en volledige informatie t.a.v. de vaccins is fundamenteel. Wanneer mensen goed geïnformeerd worden kunnen ze weloverwogen beslissingen nemen.

 14. Stadina zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 december 2021 om 19:23

  Wat een fijne, rustige, liefdevolle reactie van TVB. Daar word ik blij van en zo hoort het. Ik heb lang niet meer gereageerd, omdat ik vaak de reacties zo eenzijdig, hard en liefdeloos vond. Ik zou mijn niet christelijke vrienden deze reacties nooit laten lezen. Maar deze reactie van TVB wel, ik ben hier heel dankbaar voor! Zo kan het dus ook!!

 15. Marja zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 december 2021 om 8:54

  In Jezus Christus onze Heer, door Zijn kostbaar Bloed, hebben wij verlossing gekregen. Heer, ik eet Uw vlees en drink Uw bloed

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden