Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zingende engelen (8 reacties)

Geplaatst op vrijdag 24 december 2021, 11:25 door Dirk A A

‘Horen jullie ook de engelen zingen?’ Onze bijna 100-jarige diepgelovige en ernstig zieke overbuurvrouw vroeg het aan haar broer en schoonzus, enkele ogenblikken voordat de Heere haar thuis haalde, bij Hem in de hemel. Het is al lang geleden, maar daaraan moest ik denken toen ik in Lukas 2 las over de zingende engelen in de velden bij Bethlehem, in de nacht dat de Heere Jezus werd geboren in de stad van David. Misschien was dat wel de mooiste kerstzangdienst die ooit heeft geklonken. Dit hemelse koor zong speciaal voor herders die de wacht hielden over hun kudde. Herders, toen het uitschot van de maatschappij. Laatsten werden de eersten. Dat laat iets zien van Gods bewogenheid met mensen die door anderen met de nek worden aangekeken. Er is hoop! Ook voor u, ook voor mij.

Het is een donkere nacht. Wellicht ergens in september, hoewel, de datum is minder belangrijk dan het feit. Herders houden de wacht over hun kudde. Wellicht zijn het niet eens hun eigen dieren waarover ze de wacht houden, maar de dieren die bestemd zijn voor de offerdienst in de tempel in Jeruzalem. Dat geeft deze gebeurtenis nog een veel diepere dimensie. De geboorte van het Offerlam, de Heere Jezus, wordt allereerst bekend gemaakt aan degenen die voor de offerlammeren zorgen.

Enkele herders zijn nog wakker, de anderen slapen. Ze moeten voortdurend alert zijn, je weet het maar nooit, er kan zomaar een dief of een wild dier komen om een lam te roven.
En dan opeens schijnt er een stralend licht, middenin die donkere nacht. Gods heerlijkheid verschijnt en daar in dat hemelse licht staat een engel. Een hemelse boodschapper. Gestuurd vanuit de hemel, door God zelf, om groot, goed nieuws aan hen te verkondigen.

De herders schrikken hevig, dat lees je vaker in de Bijbel wanneer engelen verschijnen. Maar al direct klinkt het: ‘Wees niet bevreesd.’ Wat hebben wij dat ook nodig in december 2021. Er is zoveel vrees, zoveel angst, zoveel onzekerheid. Wees niet bevreesd!
En waarom dan wel niet? ‘Want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal.’ Grote blijdschap toen, grote blijdschap ook nu. Verheug u in uw Zaligmaker.

‘Heden,’ zo gaat de engel verder, ‘is voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren; Hij is Christus, de Heere.’
Hij is gekomen om de herders zalig te maken, te redden, en ook het volk en ook ons. Hij is de Heiland, de Messias, naar Wie het volk Israel al zo lang had uitgezien, de Christus, de door God gezalfde, de Heere. Niet de keizer was de Heere, de Kurios, maar Hij, Jezus.

En de engel vertelt aan de verbaasde herders ook nog hoe ze het Kindje zullen vinden als ze naar Hem op zoek gaan: in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Vervolgens gebeurt er iets heel bijzonders. Een menigte van de hemelse legermacht wordt opeens zichtbaar voor de herders. Een hemels zangkoor. Zijn het er honderden, duizenden misschien? Het wordt niet vermeld.
Ze loven God met een prachtig lied. Een tekst, niet bedacht door mensen, maar aan hen gegeven door God Zelf. Maken ze er ook muziek bij? Het zou best kunnen, maar ik denk gewoon a capella, met hun zuivere stemmen.

Ze zingen in de taal die de herders spreken, gewoon een menselijke taal, evenals de engel die eerder sprak. Niks geen hemelse taal of tongentaal, zoals soms wel wordt gesuggereerd.
Dan klinkt hun lied: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen,
en vrede op aarde,
in mensen een welbehagen.’

Wat een rijke inhoud. God krijgt alle eer voor de nieuwgeboren Heere. Hij is de Vredevorst, zal vrede brengen, nu al en op een dag volkomen vrede.
En dan die laatste woorden, daar word je toch stil van: ‘…in mensen een welbehagen’. God heeft in mensen een welbehagen, terwijl er toch in de mens weinig, ja beter: niets is, waarmee de mens het welbehagen van de Heere kan opwekken.
Het is 100 procent pure genade. God zendt Zijn Zoon, de Heere Jezus, om de mens te redden, ook jou en mij. Wat een wonder, wat een liefde van Hem.

Johannes 3:16 vat het kernachtig samen: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Als de engelen zijn weggegaan, kijken de herders elkaar aan. Ze geloven de woorden van de engelen en gaan naar Bethlehem, naar de geboren Zaligmaker. Ze gaan met haast, staat er. Zo snel als ze kunnen. Hun harten zijn geraakt. Ze geloven wat de engel heeft gezegd, wat de engelen hebben gezongen.
Ze laten hun kudde achter, je leest niet dat er iemand achterbleef om hun dieren te bewaken. Daar zorgt de Heere wel voor. Ze vinden Maria en Jozef en het Kindje in de kribbe. Wie zoekt, zal vinden.

Dan worden deze herders de eerste getuigen van het geboren Kind, de Zaligmaker. Wat een wonder. Herders waren zo ongeveer de minst gewaardeerde groep mensen in de samenleving. Ze mochten niet eens getuigen in rechtszaken, in de synagogen mochten ze niet komen. Juist hen kiest God uit te getuigen van de komst van de Heere Jezus in deze wereld.
En als ze terugkeren naar hun kudden, verheerlijken en loven ze God. Ik hoor ze zingen, wellicht het lied van de engelen.

Gods licht schijnt in die duistere kerstnacht. Brengt hoop, schenkt geloof, biedt troost. Toen aan de herders, en ook nu aan ons. En ook wij mogen gaan zingen van Hem, de Heere Jezus, Die kwam om Zijn leven te geven aan het kruis. Hij Die bomen had geschapen, waar de kribbe van was gemaakt en later het kruis. Om daaraan Zijn leven te laten verbreken, Zijn bloed te storten, om ons, ook mij, te redden. Wat een liefde van Hem!

Ook onze tijd is donker, net zoals in die kerstnacht. Misschien is het in uw leven ook wel donker. Mogelijk kijkt u de toekomst met veel zorgen tegemoet. ‘Hou ik het vol, ga ik het redden,’ vraagt u zich misschien af. ‘Mijn bedrijf valt bijna om door de gevolgen van de coronacrisis.’ ‘Mijn huwelijk is kapot gegaan.’ ‘Ik heb een geheim, een zondig geheim, waar niemand vanaf weet.’

Er kan zoveel pijn in ons leven zijn, zoveel verdriet. Je voelt je misschien onbegrepen door iedereen, ook geestelijk.
Kijk dan eens naar deze herders. Zij bevonden zich op de bodem van de put. Toekomst hadden ze nauwelijks, niemand wilde hen hebben of vrienden met hen zijn. Juist bij hen gingen de engelen op bezoek. Als eerste werden zij geïnformeerd over de Zaligmaker.

Dat geeft ons toch hoop. Ook al lijkt het lied van de engelen totaal onwerkelijk te zijn. En toch is het waar, wat ze zongen.
Eer zij aan God in de hoogste hemelen – Miljoenen brengen Hem nu al de eer – ik ook!? – en op een dag zal de hele wereld Hem moeten erkennen als Koning.
Vrede op aarde – Gods vrede, Zijn shalom. Jazeker, in de harten van allen die Hem mogen kennen en liefhebben – ik ook!? – en als Hij komt, de Heere Jezus, zal Hij Zijn rijk van vrede en gerechtigheid oprichten.
In mensen een welbehagen – Hij wil niet dat iemand verloren gaat, ook u niet, ook uw kind, uw kleinkind, uw geliefden niet, maar dat allen tot bekering komen.

En op een dag – misschien sneller dan we denken – komt de Heere Jezus opnieuw naar deze aarde.
Dan niet als baby, maar als Koning.
En ook dan zijn Zijn engelen erbij.
Dan wordt hun lied volle werkelijkheid.

Zingt u, zing jij het mee, met de engelen en met de herders?
‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen,
en vrede op aarde,
in mensen een welbehagen.

Gods rijke zegen toegewenst tijdens de Kerstdagen.

Dirk van Genderen

8 Reacties

 1. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 december 2021 om 9:19

  Beste Dirk,
  Van harte Goede Feestdagen toegewenst en een Gelukkig, Gezond, Gezegend Nieuwjaar met allen, die je lief en dierbaar zijn

 2. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 december 2021 om 11:37

  Wat U hebt beloofd ervaar ik als kracht,
  een vuur dat niet dooft, een licht in de nacht.
  U kan ik vertrouwen, mijn leven, mijn lot
  is bij U geborgen, mijn Redder, mijn God.

  En wat ik ook wil en waar ik ook ga,
  mijn hart wordt weer stil van gratis genâ.
  Mijn toekomst heb ik in Uw handen gelegd,
  bij U ben ik veilig, U doet wat U zegt.

  Wat U bent voor mij, besef ik steeds meer.
  ‘k Word blijer dan blij, ik hoor bij U, Heer!
  Ik weet van Uw kribbe, ‘k geloof in Uw kruis.
  Van U wil ik zingen, bij U kom ik thuis.

  Joke Verweerd

 3. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 december 2021 om 15:56

  Slalom Dirk,

  Bedankt voor de opbouwende / bemoedigende nieuwsbrieven van het afgelopen jaar, zie uit hoe God je in het nieuwe jaar weer zal leiden in het brengen van Zijn boodschap.
  Een ieder hoopvolle kerstdagen, en dat Zijn volmaakte Liefde die alle vrees en angst verdrijft je deel zal zijn in 2022.
  De tijd is nabij, ja Here Jezus kom spoedig.

 4. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 26 december 2021 om 20:01

  Bedankt voor weer een heel jaar bemoedigende liefdevolle boodschappen van heil en genade! Laten we vol verwachting uitzien naar, voor ons gelovigen, onze opname; voor Zijn volk: Zijn verschijning in heerlijkheid en majesteit; voor de rest van deze wereld, om geoordeeld te worden!

 5. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 26 december 2021 om 22:57

  De kerstdagen zijn bijna voorbij, en ik ga nog een korte reactie geven. De Heere God gaat binnenkort weer opnieuw een verbond aan met Zijn volk Israel, te lezen in Jeremia 31:31b. Hij begint opnieuw met Israel. Hij verkwikt de vermoeide ziel, elke versmachtende ziel verzadig Ik. Zou de Zaligmaker het beste ook niet met ons volk voor hebben? Zeker weten, JA! Want onze God is altijd wakker en waakzaam over de Zijnen. En verenigt de hemel en aarde te samen.

 6. Stadina zegt:
  Geplaatst op maandag 27 december 2021 om 12:38

  Gesterkt en bemoedigd door jouw steeds weer verfrissende en opbouwende boodschappen kan ik het Nieuwe jaar met goede moed in! Dank je wel Dirk en Gods Zegen voor jou en je gezin voor 2022!

 7. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 27 december 2021 om 20:05

  Beste Dirk, heel hartelijk dank voor de wekelijkse brief. Mijn compliment om iedere keer weer een onderwerp te vinden, mijn compliment om kritiek te weerstaan, mijn compliment om fijne woorden en dank voor je. Ik bid dat je in 2022 weer fijne brieven mag schrijven. We bidden je Gods zegen voor jou en voor de mensen om je heen. Een hartelijke groet van ons. Lenie Sneek.

 8. Jannie s zegt:
  Geplaatst op maandag 10 januari 2022 om 11:44

  Dag Dirk.
  Aan het einde van 2021 wil ik graag eens reageren. Allereerst heel hartelijk dank voor je wekelijkse
  nieuwsbrieven. Ik word er door bemoedigt en lees ze erg graag hoewel wel eens iets later.
  Graag wil ik reageren op je berichten in deze nieuwsbrief betreffende de reactie’s van bezorgde gelovigen over dat vreselijk monster van een beeld op het VN plein geschonken door Mexico. Ook ik ben heel erg bezorgd daarover. Wie schenkt als land nu zo’n afschrikwekkend beeld aan de VN die ons moet waarschuwen en bewaken etc. In deze roerige tijden waarin zoveel gebeurt waar we ongerust van worden, ik wel tenminste. Alleen al de natuurrampen de vreselijke verkeersrampen, oorlogen, geruchten ervan, de boosheid over de pandemie, de woedeuitbarstingen etc.etc. in 2021.
  Natuurlijk kijk ik ook omhoog naar de Here Jezus, mijn Redder en Zaligmaker die spoedig zal komen maar al mijn buren dan en mijn familieleden en vrienden die niet gelovig zijn?! Daar maak ik me ongerust over want ik weet als christen wat ons/hen te wachten staat.
  Ik ben een alleengaande christen, geen familie die om me heen staat als christen, ik kan daarbij niet bij hun terecht. Ik ga sinds anderhalf jaar niet meer naar de kerk en volg de diensten online.
  Ik kan niet verder met de plaatselijke predikant omdat hij vind dat het LHBTer zijn moet kunnen, er huwelijken tussen 2 mannen cq vrouwen plaats moet kunnen vinden, hij heeft “niets” met Israel. De bijbel gelooft hij niet van kaft tot kaft want we leven nu, dat was een andere tijd.
  Ik word daar zo verdrietig van! Dus daarom ben en word ik ook ongerust en onderschat dat a.u.b. niet. Ik ben ongelofelijk blij met jouw nieuwsbrieven en blijf ze lezen en hoop en bid dat je dat nog lang mag blijven doen.
  Maar ik wilde je even vragen cq waarschuwen, wees niet te naïef. De tijden veranderen heel snel!
  Heel veel Zegen toegewenst.
  hart.gr.
  Jannie

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden