Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wie redt onze ongeboren kinderen? (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 januari 2022, 10:35 door Dirk A A

Ja hoor, het is al zover. De nieuwe regering is nog maar net uit de startblokken vertrokken, of regeringspartij D66, gesteund door VVD, PvdA en GL, diende een initiatiefwetsvoorstel in om de 5 dagen verplichte bedenktijd voor een abortus te schrappen. Alsof ze erop hadden zitten wachten. Het is een klap in het gezicht voor regeringspartners CU en CDA, die beide tegen het schrappen hiervan zijn, maar nu buitenspel staan. Afgelopen donderdag werd er in de Tweede Kamer als gediscussieerd over dit wetsvoorstel. Volgende week gaat het debat verder en zal erover het wetsvoorstel worden gestemd. Het ongeboren leven wordt verder vogelvrij verklaard in ons land. Wie redt onze kinderen?

‘Eindelijk wordt het compromis overboord gegooid waarmee seculiere politieke partijen ruim veertig jaar geleden tandenknarsend akkoord gingen: de vijf dagen verplichte bedenktijd voordat een abortus mag worden uitgevoerd,’ schreef de Volkskrant deze week. ‘Het moest een waarborg zijn tegen een “overijlde” beslissing van de vrouw.’

Omdat in het regeerakkoord van deze regering is vastgelegd dat abortus een ‘vrije kwestie’ is, kon D66 direct in actie komen. Het was de hoogste tijd, vond de Volkskrant. ‘Het recht om over het eigen lichaam te beschikken, is een fundamenteel grondrecht.’
Met geen woord spreekt het hoofdredactionele commentaar van deze krant over de rechten van het ongeboren kind. Die heeft geen enkele stem, is monddood.
De baarmoeder zou de veiligste plaats op aarde moeten zijn, maar het is veruit de gevaarlijkste plaats. In ons land worden elk jaar meer dan 30.000 ongeboren kinderen gedood, wereldwijd meer dan 50 miljoen. Massamoord, genocide!
De woorden ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God’ uit Markus 10:14 komen mij in gedachten.

Die vijf dagen bedenktermijn is vooral belangrijk voor kwetsbare zwangere vrouwen die door hun omgeving onder druk worden gezet tot een abortus. Vrouwen, die liever hun kindje houden of het nog niet weten, maar zich gedwongen voelen door familie, man of vriend.
Onderzoek toont aan dat juist door het aanbieden van alternatieven voor een abortus elk jaar weer enkele honderden kinderen kunnen worden gered van een abortus.
‘Uit onderzoek uit 2014 blijkt dat één op de zes vrouwen twijfelt over haar keuze bij haar eerste bezoek aan de huisarts. Van hen die aanvankelijk een abortus willen, kiest uiteindelijk zeven procent ervoor om toch de zwangerschap uit te dragen,’ aldus huisarts Edward Groenenboom uit Sommelsdijk en huisarts Aart van Wolfswinkel uit Hellevoetsluis en tevens lid van SMF-Nederland (Christian Medical Fellowship) in een ingezonden stuk in het RD.

In aanloop naar het debat afgelopen donderdag en ook tijdens het debat is deze zaak door velen in gebed bij de Heere gebracht. Donderdagavond mocht ik zelf ook betrokken zijn bij zo’n gebedsmoment. We beseften: menselijkerwijze gesproken gaat deze vijf dagen bedenktermijn, waarin nog ongeboren kinderen worden gered van de dood, van tafel. Maar we geloofden en spraken het ook uit: ‘Heere, grijp in, spaar onze kinderen.’

En toch is er iets bijzonders gebeurd in het debat. Behalve dat bleek dat naast CU, SGP en CDA ook BBB en FvD tegen de afschaffing van de vijf dagen bedenktijd te zijn, terwijl ook JA21 bezwaren heeft, kwam er een reactie uit onverwachte hoek.
RTV-Oost meldde tijdens het debat dat de abortusklinieken Stimezo (Zwolle), de Emmakliniek (Enschede), het Vrelinghuis (Utrecht), Buitenzorg (Almere) en de abortuskliniek Den Haag zich tegen de afschaffing van de vaste beraadtermijn verzetten. ‘Er zijn veel mondige vrouwen die in de kliniek komen en exact denken te weten wat ze willen. En vervolgens hebben ze spijt, omdat ze te snel hebben gehandeld,’ aldus de omroep, die een bestuurslid van de Zwolse kliniek citeert, die als strategisch adviseur is verbonden aan de overige vier instanties.

Abortus is het doden van een ongeboren kindje. Uit tal van video-opnamen tijdens een abortus blijkt het kindje dan bang te worden en heel veel pijn te hebben. Het schreeuwt om leven, maar kan niet vluchten en wordt gedood.
Voorstanders van abortus spreken niet over een ‘ongeboren kind’, maar over ‘een vruchtje’, ‘een plukje slijm’. Het is verhullend taalgebruik.

Lees Psalm 139 maar eens, hoe mooi daar geschreven wordt over nieuw leven dat God in de moederschoot wonderlijk weeft. Ons leven is Zijn kunstwerk. Dat kostbare kunstwerk wordt vernietigd. In stukken gescheurd, weggezogen. Er is geen ontzag meer voor de Schepper van het Leven.

Mijn hart huilt als ik deze woorden opschrijf. Waarom leven wij, leef ik, rustig door, terwijl er op dit moment zoveel ongeboren kinderen worden gedood? Laten we ons krachtig blijven uitspreken vóór het leven. In de kerk, in de politiek, in de media, in de samenleving, op de plaats die de Heere ons heeft gegeven. Elk ongeboren leven dat gered kan worden, is er één. Gaat u mee op de knieën voor alle ongeboren kinderen?

Hun bloed roept vanaf de aardbodem tot God in de hemel. Laat we hier niet lichtvaardig over denken. We roepen Gods oordelen over ons heen door onze ongeboren kinderen op te offeren aan de goden van vrijheid, welvaart, gezondheid en luxe. Het zijn de hedendaagse mensenoffers! Wat kunnen we anders doen dan tot de Heere naderen en Hem vragen of Hij Zich over ons land wil ontfermen en onze zonden wil vergeven?
Enorm groot is inmiddels de schare van alle kinderen die nooit geboren mocht worden en op gruwelijke wijze de dood werd ingejaagd. Geschat wordt dat er sinds 1970 al meer dan 1,5 miljard ongeboren kinderen zijn geaborteerd, gedood, zo’n 20 procent van de huidige wereldbevolking.

Een geest van dood en verderf trekt een spoor van vernieling, lijden en ellende over deze aarde. Het is de geestelijke strijd van de duisternis van de satan tegen het Licht van God. Laten wij echter blijven wandelen in het Licht van de Heere Jezus, en Zijn leven, vrede, liefde en genade verspreiden. Soms denk je dat de dood gaat winnen, maar de dood is verslonden tot overwinning, jubelt 1 Korinthe 15:54.

En ik weet het: veel vaders en moeders worstelen ermee dat ze ooit hun kindje hebben laten aborteren. Misschien ook wel lezers van dit commentaar. Wat een wroeging, wat een spijt. Maar er is voor hen vergeving als ze door genade hun zonden belijden en hun vertrouwen op de Heere Jezus leren stellen. Wat een goed werk doen hulpverleners die deze mensen bij de hand nemen, met hen praten, voor hen bidden, hen begeleiden en hun laten zien dat er ook voor hen vergeving en hoop is.

En gelukkig zijn er ook mensen die een luisterend oor hebben voor mensen die overwegen hun ongeboren kindje te laten aborteren. Die hen niet veroordelen, maar liefdevol en biddend bij de hand nemen en hulp willen bieden, zodat ze weer (een beetje) hoop krijgen. En misschien wel zoveel hoop dat ze beslissen hun kindje te houden. Bid voor deze hulpverleners, bid voor deze zwangere vrouwen en zwangere meisjes. Kies vóór het Leven!

Dirk van Genderen

16 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 januari 2022 om 20:12

  Er wordt tegen christenen vooral in kerken gezegd: vorm geen gelijk span met ongelovigen, je moet een christelijke jongen/meisje trouwen. Wordt ook dit verteld tegen politieke partijen, vorm geen span met ongelovige politici? Nee daar hoor ik niets over, wat hypocriet!! Hoeveel christenen stemmen er wel niet op zulke partijen, die al Gods geboden overtreden? En waarom? Om eigen gewin, meer welvaart, hebben, hebben, hebben!! Vergeet niet als je zo’n pro-abortus partij stemt dan ben je medeschuldig aan de praktijken van die partijen. De CU is al lang een liberaal christelijke partij, die doen alles voor macht, en toen zij hun toestemming gaven aan dit regeerakkoord wist men dat dit zou komen, en er komt nog meer. Ik ben op het ogenblik het boek: De komende afval van het geloof – sabotage van het christendom van binnen uit van Mark Hitchcock/Jeff Kinley aan het lezen, verkrijgbaar bij de middernachtsroep, niet duur, maar o zo leerzaam, echt een aanrader voor elke christen. Daar staat ook precies verwoord wat er nu plaatsvindt, op politiek, en kerkelijk gebied. In deze tijd is de politiek links liberaal, totaal van God los, en ook de CU moet zich schamen, om met zulke partijen tot een akkoord te komen, en ook de SGP want komt Rutte stemmen te kort, dan is de SGP altijd bereid om met hun 3 zetels hem aan een meerderheid te helpen. Dat doen zij ook al jaren lang, ook voor eigen gewin, daarom christelijke politiek bestaat niet, want als een politicus zich zou keren tegen het homohuwelijk/abortus/genderneutraal/echtscheiding openlijk en dat in de tweede kamer zou doen, dan staat hij morgen voor de rechter, net zoals in Finland. Daarom: laat God Uw leidsman zijn, en zijn woord de bijbel, want elk woord daarin is waar. Meestal hoor je: God is liefde/barmhartig, enz., dat is zeker waar, maar er staan ook nog 66 andere boeken in, en deze zijn ook waar, en daar wordt veelal te weinig naar gekeken en geleefd.

 2. t. koster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2022 om 13:02

  Vreselijk dat de vijf dagen bedenktijd er ook al af gaan. Abortus is en blijft pure moord. Als het leven van een moeder niet op het spel staat is abortus uit de boze. Nederland, D66 heeft niks met God. God die het Leven geeft en op Zijn tijd neemt. Laten we bidden voor de vrouwen die abortus gedaan hebben en daar spijt van hebben. Voor hen is er vergeving. Wat een genade. Laten we kiezen voor het Leven. Veel abortussen worden gedaan omdat velen zwanger zijn door seksuele zonden. Daar begint veel ellende. Laten we bidden voor standvastige huwelijken waar christelijke normen en waarden gelden. Seks alleen binnen een huwelijk is mooi. Wat leven we in Nederland in zonde, waar God steeds meer buitenspel komt te staan. Laten we bidden voor een opwekking, bekering. God die leven geeft.
  Zelf ben ik dankbaar voor het leven. Ik kreeg afgelopen dinsdag uitslag dat de kankercellen uit mijn lichaam zijn. Ik ben blij dat ik leef, maar we weten dat als we Jezus kennen we eeuwig Leven ontvangen. Daarom kies voor het Leven! Een leven dat nooit eindigt als we Jezus kennen.

 3. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2022 om 18:49

  Beste Otto, ga eens praten met de mensen van de ChristenUnie, wat hen beweegt en waarom ze in de regering zitten. Het is altijd makkelijk om langs de lijn te praten en zeggen hoe het (niet) moet. Bid voor hen, die in hoogheid zijn gezeten in plaats van te (ver)oordelen.

 4. simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2022 om 20:39

  Kommervolle en zorgelijke tijden, zo lezen we ook uw nieuwsbrief. Wel hebben we de Bijbel, waarin Psalm 79 staat en Israel bidt in vers 10: ‘Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is hun God? Laat de wraak van het vergoten bloed, uwer knechten, onder de heidenen voor onze ogen bekend worden.’ Ja, lees ook de verzen 11-12 en 13, ze horen er ook bij.

 5. Geertine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2022 om 22:05

  Het viel me direct op Dirk, dat je opmerkte dat al direct na hun aantreden, meteen de aanval kwam op het ongeboren kind. Er zijn zoveel belangrijke dingen momenteel, die de aandacht vragen, hele belangrijke, en toch, (ze zagen hun kans schoon) direct dit onderwerp aanpakken. Waarom juist dit? Je ziet echt hieraan hoe de duivel haast heeft met zijn plannen. Ze waren nog niet op hun plek, en meteen dit onderwerp: abortus. Of er mensen zijn die armoede hebben, dat is niet zo belangrijk, nee dit moet gebeuren.
  Hieraan zie je al hoe stekeblind ze zijn. En dat we als opdracht hebben, voor de overheid te bidden. Dat hun de ogen geopend mogen worden, wie ze nou eigenlijk dienen. De Heer zei ook aan het Kruis: ze weten niet wat ze doen.

 6. Wim van de Kar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 januari 2022 om 23:55

  Samen met jou Dirk en vele medelanders schaam ik me dat ons land zo diep gezonken is.
  Het is zeker onze taak om onze stem te laten horen ten gunste van moeder èn ongeboren kind.
  Wat zou het geweldig zijn als vele lezers van je nieuwsbrief een financieel steentje bijdragen aan VBOK en Schreeuw om leven. En uiteraard gebed voor deze twee kostbare organisaties.

 7. Grietje zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2022 om 9:32

  Een christen kan geen compromissen sluiten over zaken die tegen Gods Woord in gaan. Werken aan minder abortussen en daarom je handtekening zetten onder wetten die tegen Gods Woord ingaan… het gaat niet samen. Kan een gelovige wel in de politiek? Mee regeren en compromissen sluiten? Nee… over Gods wil valt niet te onderhandelen. In de Tweede Kamer zitten en je stem laten horen kan nog en mag ook. Maar Godonterende wetten tekenen, is niet wat een christen hoort te doen.
  Abortussen worden vaak vanuit paniek gedaan. Juist daarom moet die 5 dagen er blijven. Bezint eer ge begint, dat geldt vooral in deze zaak.

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2022 om 10:13

  Beste Dirk

  Hoewel ik niet op de CU zou stemmen en ook niet KAN stemmen. Wil ik niet in gewetensnood komen, vind ik de reactie van Otto wat kort door de bocht. Er is heel veel op deze partij aan te merken maar om zo van leer te trekken, dat past niet. Wat de SGP betreft: Dit is een partij die niet met alle winden meewaait maar juist keer op keer aantoont dat ze een rechte rug hebben. Deze partij wikt en weegt ook altijd zorgvuldig óf ze steun geven aan iets of helemaal niet. Dit doen ze zeker niet voor eigen gewin.

 9. riet bowen zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2022 om 11:32

  Dirk,
  met de coronacrisis komt men mensen tekort om zorg te verlenen. Mijn gedachten gaan dan uit naar de abortussen die verricht zijn sinds 1970, maar ook aan aan vele andere talenten die verloren zijn gegaan, mijn hart huilt om zoveel onrecht. Ik weet dat onze God ook hier op zijn tijd zal ingrijpen.

 10. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2022 om 12:38

  Beste Dirk,
  Bedankt voor je stukje.
  Het woord van Geertine is me uit het hart gegrepen. Helemaal mee eens.
  Groet, Elisabeth

 11. Plony van de Beerekamp zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2022 om 16:36

  Ik vind het verschrikkelijk dat er zoveel ongeboren kinderen in de moederschoot gedood worden. Allemaal moorden! Ja ook daar is er gelukkig vergeving voor! En in het blad Schreeuw om Leven las ik ook dat er mensen zijn die een abortus hadden laten doen en daar jaren daarna het nog héél moeilijk mee hebben! En als ze daarna nog een een kindje of meerdere kinderen krijgen, ze nog steeds dat kindje missen wat niet geboren mocht worden! Zo is ons tweede kindje tijdens de bevalling overleden en toen ik dit stuk las Dirk, moest ik huilen. Wat hadden mijn man en ik (mijn man is nu bij zijn HEER en HEILAND) hem nog graag bij ons gehad, hij had nu al 45 jaar geweest. Maar waar ik in het ziekenhuis mee worstelde, was of hij nu in de hemel was, daar ben ik gelukkig al snel van overtuigd geraakt. Dirk, ik ben blij met jouw stukken! Gods rijke zegen gewenst!

 12. mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2022 om 20:53

  Men zegt wel eens: er zijn geen kleine of grote zonden.
  Zonde is zonde.
  Toch is naar mijn mening abortus één van de grootste zonden.
  In Amos 1 vers 13 zegt God/JHWH: “Zo zegt de Here: “Om drie overtredingen der Ammonieten, ja om vier zal Ik het niet herroepen. Omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead hebben open gereten, ten einde hun eigen gebied uit te breiden zal Ik een vuur ontsteken binnen de muur van Rabba zodat het zijn burchten verteert onder krijgsgeschreeuw ten dag van de strijd, bij stormgehuil ten dage van de orkaan.”
  Dit gedeelte is een aankondiging van het gericht over Israels naburen en over Israel zelf.
  En de Here BRULT uit Sion en uit Jeruzalem verheft Hij Zijn Stem, zodat de weiden der herders treuren en de top van de Karmel verdort. (vers 2 van Amos 1)
  De Here BRULT.
  God/JHWH is heden nog steeds Dezelfde.
  Dit gedeelte uit Amos is ook ons ten voorbeeld opgeschreven.
  Er gaan donkere wolken over deze wereld. Ook over Nederland.
  En als God/JHWH de bergen aanraakt, BEEFT de aarde.

 13. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 30 januari 2022 om 23:01

  Christenen, Laten we samenstemmen: Want op de verklaring van twee getuigen of van drie staat elke zaak vast – Math. 18:16, Numeri 35:30, Deut. 17:6 en Joh. 8:16-17. Dat de BEDENKTIJD van 5 dagen blijve!! Zodat de moeder haar moederhart nog BEREIKBAAR IS. Zij dus af zal gaan zien van haar eerder voorgenomen besluit. Laten we de grenzen niet verleggen geeft Gods woord aan in: Deut. 19:15 ‘Een enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enig ongerechtigheid of zonde, welke ook, die hij begaan mocht hebben; op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan’.

 14. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 31 januari 2022 om 1:06

  We kunnen en moeten bidden tot de Heere voor ons en onze kinderen, volk en land. Wat de Toekomst brengt, dat weet de Heere. Vlucht tot Hem, daar is redding bij Hem alleen!
  Vlucht tot de Heere Jezus, tot wie zullen we anders heengaan in deze moeilijke tijd waar we in leven. Dat de Heere onze overheid, hun ogen mogen geopend Worden en ze echt gaan zien, hoe erg het is, en wat voor wetten, zo goddeloos, en dat ze terugkeren tot de Heere. Wij allen, Buig je knieën, o Heere help! Tot wie dan heen? Tot Hem, de Heere alleen.

 15. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 31 januari 2022 om 17:23

  Bedankt Dirk. Als je gelooft in God en in de Here Jezus en in de Heilige Geest de drieëenheid. Dan geloven wij in een heilig God. Dus zonder zonde en de bijbel is de Waarheid. En de Waarheid is levend geworden en heeft onder ons gewoond. Die Waarheid verloochent de regering met alles wat tegen God ingaat. God is een heilig God dit zal God nooit ongestraft zijn gang laten gaan. Natuurlijk wil God altijd vergeven, ieder persoonlijk, maar door de regering die boven God gaat staan kan een heel land gestraft worden, daarom mogen wij niet zwijgen. God is een genadig, maar ook heilig God, een verterend vuur. Wij moeten het evangelie brengen aan iedereen die maar horen wil. En bidden voor bekering van ons land en onze regering.

 16. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 31 januari 2022 om 18:26

  Ben het helemaal eens met Robert (8) wat de SGP betreft. Luister maar eens naar Kees van der Staaij als hij tijdens de debatten altijd Gods Woord erbij betrekt en dat op zo’n mooie rustige intelligente manier doet. Je kunt aan hem zien dat hij de Heere Jezus liefheeft. Nee hij zal nooit iets tekenen dat tegen zijn geweten ingaat en zeker niet om er gewin uit te halen.
  De CU is zeker niet mijn partij en ik zie ook verschillende zaken van hen waar ik het absoluut niet mee eens ben, maar het oordeel is aan God en niet aan ons.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden