Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De onzichtbare wereld… (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 februari 2022, 8:52 door Dirk A A

Hoe zou het er in de onzichtbare wereld voorstaan? Weet de satan dat zijn dagen geteld zijn en wat is hij nog van plan? En wat gaat God doen om alle profetieën die de Bijbel ons voorhoudt, werkelijkheid te laten worden?
Eerst stel ik mij voor hoe het er in de wereld van de duisternis aan toegaat. En daarna – oneindig veel heerlijker – wat er in de wereld van het Licht gebeurt. Vanzelfsprekend is dit een fictieve weergave.

De leiders van de wereld van de duisternis komen voor een spoedzitting bijeen in een uiterst benauwende atmosfeer. Een verstikkende rook uit de afgrond maakt het extra beklemmend. De bijeenkomst wordt geopend met een vervloeking van de wereld van het Licht, van de gelovigen en van Israël in het bijzonder. Daarna vereren ze hun leider, de satan.
Eerst worden de resultaten van de afgelopen tijd gemeld: de hel wordt voller, steeds meer mensen breken met het christelijk geloof, huwelijken vallen uiteen, miljoenen ongeboren kinderen worden gedood. Door tv en internet worden steeds meer gelovigen van God afgehouden.

‘Maar niet alles op de aarde verloopt volgens plan,’ wordt gemeld. ‘Er komen nog teveel mensen tot geloof in Jezus Christus.’ Op de vraag hoe dit kan worden gestopt, worden allerlei ideeën geopperd. ‘Laten we ervoor zorgen dat alle godsdiensten samengaan.’ ‘Zorg ervoor dat de christelijke leiders worden uitgeschakeld. Verleid ze met geld, mooie vrouwen en macht.’
Ook komt de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Alles verloopt volgens plan. ‘Nog even, dan vegen we Israël definitief van de wereldkaart.’ Een bizar gelach klinkt. ‘We gaan ook de gelovigen harder aanpakken. Er moeten wetten komen die hun vrijheden inperken. In steeds meer landen lukt het ons al hen te vervolgen en te doden.’

In de wereld van het Licht is de situatie totaal anders. Er is rust, vrede, blijdschap. God en Zijn Zoon, het Lam, worden aanbeden. En voortdurend klinkt het ‘Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was en Die is en Die komt’.
Duizenden, miljoenen engelen komen ‘af en aan’. Ze worden uitgezonden om de gelovigen op aarde bij te staan en hen bij hun overlijden naar de wereld van het Licht te begeleiden. En hoewel de gelovigen zich er niet altijd van bewust zijn, wordt er vanuit de hemel intens met hen meegeleefd en worden ze getroost, geleid en bemoedigd door de Heilige Geest.

Ook in de wereld van het Licht is er een soort spanning voelbaar. Wereldwijd komen velen tot geloof in de Heere Jezus, ook in de moslimwereld en in Israel. Het plan van de grote Schepper nadert de voltooiing. Zoals lange tijd geleden na de schepping een gedeelte van de engelenwereld in opstand kwam tegen Hem, en zoals dat ook gebeurde toen de Heere Jezus Christus werd gekruisigd, zo maakt de wereld van de duisternis zich weer op voor een alles of niets-aanval op de wereld van het Licht. De vorige keren heeft de duisternis al het onderspit moeten delven. Daarom is er geen paniek. God en Zijn Zoon Jezus Christus hebben telkens opnieuw getoond machtiger te zijn dan de duisternis en zullen dat opnieuw tonen.
Wel worden in de wereld van het Licht voorbereidingen getroffen om het volk Israël en de gelovigen speciaal bij te staan, omdat zij met name het mikpunt van de duisternis zullen zijn in de eindstrijd. Het is echter niet nodig om te vrezen, omdat de eindoverwinning aanstaande en zeker is!

Laten wij voortdurend in Gods Licht wandelen. Dat is de beste bescherming tegen de duisternis.

Dirk van Genderen
(Dit is een herplaatsing van een eerder commentaar, waar mensen mij soms nog aan herinneren en op verzoek nogmaals wordt geplaatst.)

18 Reacties

 1. otto zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 februari 2022 om 19:49

  Dirk, prachtig, bedankt!!!!

 2. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2022 om 16:50

  Beste Dirk

  Dit is echt niet zo gek gesteld. We weten immers dat de paus de islam, het christendom enz gelijkstelt. We weten ook dat met name de linkse partijen de islam geweldig vinden en dat als je maar iets van kritiek hebt ze meteen in de verdedigingsmodus schieten. Wat het christendom betreft, is het een ander verhaal. Dit mag worden aangevallen en bekritiseerd tot en met. In Duitsland heeft een lid van Die Grüne, onze GroenLinks, ervoor gepleit om delen van de Sharia in te voeren mits dit niet conflicteert met de Duitse Grondwet. In Engeland wordt de politieke partij Britain First aangevallen en voor alles en nog wat uitgemaakt en beschuldigd van racisme omdat ze de christelijk waarden verdedigen. In België is het Vlaams Belang als enige partij tegen abortus terwijl je dat toch eerder zou verwachten van het CDV (Christen-Democratisch & Vlaams). Ik zou nog veel meer aan deze opsomming kunnen toevoegen maar ben dan bang dat het te lang wordt. Feit is dat de boze machten en krachten zoals je schetst er alles aan doen om zoveel mogelijk mensen voor zich te winnen.

 3. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2022 om 17:15

  Dit artikel spreekt mij erg aan Ik werd er bij bepaald dat zo weinig mensen die een wonder ervaren hebben dankbaar zijn, Lukas 17:16. In de Bijbel is het er een op de tien. Ik geloof dat hier de sleutel ligt om te gaan danken in alles, want dan ga je anders denken en als gevolg ook anders doen, Efeze 2:10.

 4. Lya Mulder zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2022 om 18:34

  WoW Dirk, zo voel ik het ook. Ik kan het alleen niet zo mooi onder woorden brengen als jij. Dank daarvoor en Gods zegen op je verdere columns en de rest van je leven.

 5. Anny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2022 om 18:36

  Dag Dirk,

  Bedankt voor de reminder. Goed om hier weer even bij stil te staan. Het Licht zal de duisternis overwinnen, in wat voor tijd we nu ook leven. Hier mogen we ons aan vasthouden.

 6. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2022 om 19:36

  Zowaar dat de wereld geschud wordt, en daardoor piept en kreunt en steunt. Zowaar dat Satan, eerst als verheven engel, maar wel als oude verleidende slang dus wel weet, dat Michael hem binnen korte tijd (voor 1000-jaar) in de boeien gaat slaan. Afvoeren en in de put ermee. Met een deksel erop. Dat heeft hij wel verdiend, en krijgt zo het welverdiende loon. Dat krijg je voor de hoogmoedige houding wanneer je boven de HEERE God wilt uitstijgen immers! Na die 1000 jarige opsluitingsperiode mag hij zelfs nog weer eventjes vrij, om weer zijn verleidende werkzaamheden te voleindigen/verrichten. De domme verdorven mens trapt dan nogmaals in zijn val. Totdat de HEERE God voorgoed met hem gaat afrekenen. Dit betekend voor altijd branden, in een onuitblusbaar vuur. Laten wij die oude verleidende slang maar NIMMER VOLGEN. Het kan zijn dat dierbare mensen, daar ook komen waar satan zal zijn als ze niet in de Heere Jezus willen geloven. AFSCHUWELIJK.

 7. Wim Pranger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 februari 2022 om 22:33

  Paulus zegt dat de gedachten van satan ons niet onbekend zijn (2 Kor. 2:11) en dat we de werken van de duisternis kunnen ontmaskeren (Ef. 5:11). Als we nu naar de gemeente kijken dan zien we dat door de corona situatie velen al tijden niet naar de diensten zijn gekomen met als gevolg geestelijke ondervoeding. Als de stormen gaan losbarsten dan is het de vraag hoe zo’n verzwakte gemeente stand kan houden. Laten we vasthouden aan de belofte van onze Verlosser, dat de poorten van de hel de Gemeente niet zullen overweldigen, maar laten we tegelijk ernstig bidden voor voorgangers, oudsten, predikanten etc. om onderscheidingsvermogen.

 8. Luc Maeyens zegt:
  Geplaatst op zondag 6 februari 2022 om 11:49

  Beste Dirk,
  Betreffende de zieke vrouw die geen antibiotica kan verdragen: Een goede natuurlijke antibiotica is curcuminepoeder gemengd met honing.
  Gods zegen!

 9. Ron zegt:
  Geplaatst op zondag 6 februari 2022 om 14:57

  Jezus heeft overwonnen, met zijn verschrikkelijke kruisiging heeft de Heer satan en demonen verslagen, want de dood is overwonnen. Jezus heeft zich getoond aan onder andere Thomas.

 10. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 6 februari 2022 om 16:25

  New Age mensen spreken ook over ” het Licht “, waarom niet gewoon het woord Hemel gebruiken ?

  Vele mensen, een schare die niemand tellen kan, die in de laatste jaarweek (7 jaar) tot geloof komen zullen als martelaren sterven.

  De gelovigen die nu leven zullen niet door de grote verdrukking hoeven gaan, maar worden voor die vreselijke tijd opgenomen.

  Lees: 1 Tes. 4:16
  1 Kor.15:52
  Openb. 3:10

  Deze teksten over dit onderwerp heeft Dominee Theo Niemijer van het Zoeklicht aan mij doorgegeven, dit is pas een Bijbelse bemoediging !

 11. Josje zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2022 om 1:01

  “Amnesty International beschuldigt Israël…”, las ik in de Nieuwsbrief. En: “Hoe kan Israël zich tegen zulke leugens verdedigen?”
  Het briefbegin gaf al antwoord: door een b e r o e p! Te weten op minister Hoekstra, vanwege China… Daar kan genoemde verdraaiing over Israël direct achteraan.

  Zo’n beroep is een concreet middel: rechtstreeks Gods Liefdesdoel vertaald naar onze werkelijkheid. Wat goed, Dirk, dat je dat gedaan hebt. EN ons hebt laten weten ook! Hoe ànders Zijn gevangen kinderen te bezoeken? Inderdaad: déze gelegenheid ten nutte!
  Zo wordt de wanhoopsvraag omgezet in de mobilisatie van het leger dat we in feite z i j n.

  Extra versterkend, dit idee, na thuiskomst van de landelijke Gebedsnetwerkdag van deze maand, in Huis van Gebed Elburg: juichend, lerend en biddend bijEEN! Maar o wee… als losse zoutkorreltjes kunnen we zomaar erg nietig lijken – ofwel blijken – volgens waarschuwing van de Heer Zelf.

  Ooit leerde ik dat één telefoontje naar een instelling telt als 100. Stel je voor: misschien zijn we als jouw lezers met duizenden… Jij weet het. …Als wij allen beslissen tot éénzelfde signaal..…: wat een EFFECT!! Een kettingreactie kan het gevolg zijn, als één (be)roep vanuit de heilige, algemene, muurloze Kerk. “Me Too”, maar dan EERst Hij!
  Kan je daarom in de volgende brief het voorbeeld opnemen, mèt adres? Niet iedereen heeft immers inititiatiefkracht, of schrijftalent. Die beide ontving juist jij, mèt alle besluitbevoegdheid om vormen en regels te doorbreken. En daarmee moeite, onmacht, gevoel van kleinheid… Dat alles houdt tegen om als één Man signalen te geven, versplintert onze Kracht als Lichaam, en verdraait onze verantwoordelijkheid als hulpeloosheid naar de hemel: “Geef ons vrede…!” – Terwijl dàt nou juist Z i j n Opdracht is voor òns, vanuit Zijn Geest, Die ons allen aanspoort tot moed en volharding, en jou met al jouw specifieke mogelijkheden tot dit Initiatief.

  Dus wees gezegend, Dirk, in dit daadwerkelijke verwijzen naar Matth. 7:21: Niet wie zegt: “Here, Here”, maar wie doet – datgene waaruit die lof b l i j k t!

 12. t. koster zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2022 om 7:48

  Gezegend zijn wij als wij bij de wereld van het Licht horen.

 13. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2022 om 10:19

  Laat alles maar aan de Heere over, Zijn raad zal bestaan, Hij gaat door om Zijn kinderen Thuis te halen. Dan zal er een schare zijn die niemand tellen kan, om Hem te loven en prijzen tot in eeuwigheid!

 14. Sinie zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2022 om 14:11

  Dankjewel Dirk voor dit schrijven dit is voor mij een opkikker in deze moeilijke tijd

 15. simon zegt:
  Geplaatst op maandag 7 februari 2022 om 21:05

  HIJ zal alle tranen van HUN ogen afwissen. Dit is niet alleen letterlijk van en voor heel Israel. Laten we God hiervoor danken, zodat wij als gelovige heidenen hieraan deel mogen hebben. Het heil is uit de Joden, en niet uit wat wij kerk noemen!

 16. Gerda Vlot zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 februari 2022 om 19:16

  Hartelijk dank voor dit indrukwekkend stuk. Wat is het goed dat God ons blijft geleiden naar de Eeuwige Heerlijkheid die Hij bereid heeft voor zijn kinderen. Laten we blijven zien op Hem die heeft beloofd ons nooit te begeven noch te verlaten. Een boog in de wolken als teken van trouw staat boven ons leven, zegt: Ik ben bij jou in tijden van vreugde maar ook van verdriet!!

 17. Wil zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 februari 2022 om 20:17

  Hartelijk dank voor nogmaals het delen van dit stuk. Laten we vasthouden aan God. Hij zal ons altijd begeleiden in ons leven, en Hij zal ons nooit verlaten.

 18. Harold zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 februari 2022 om 9:39

  Dag Dirk.
  Ik moest denken aan de gelijkenis van het onkruid wat betreft de nieuwsbrief. Aan het eind staat: Het is echter niet nodig om te vrezen, omdat de eindoverwinning aanstaande en zeker is!
  Matteüs 13:26‭-‬30 geeft een bevestiging dat we niet hoeven te wanhopen:
  “Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn. Daarna kwamen de slaven van de eigenaar en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Hoe komt hij dan aan onkruid? Hij zeide tot hen: Dat heeft een vijandig mens(duivel) gedaan. De slaven zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij het bijeenhalen? Hij zeide: Neen, want bij het bijeenhalen van het onkruid zoudt gij tevens het koren kunnen uittrekken. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur.”

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden