Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Seksueel grensoverschrijdend gedrag (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 februari 2022, 8:53 door Dirk A A

Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mannen die zich ongewenst opdringen aan vrouwen. Vaak vanuit een machtspositie. En grenzen overgaan, waardoor vrouwen zich niet veilig meer voelen. De ene onthulling volgt momenteel op de andere. Ik denk dat heel wat mannen zich zorgen maken. Hoelang duurt het nog voordat er ook tegen hen aanklachten worden ingediend? En laten we maar niet denken dat het kerken voorbij zal gaan. Koning David kende ook die angst. Hoe lang kon hij zijn overspel met Bathseba verborgen houden? Hij dacht slim te werk te gaan, maar de Heere zag het. En confronteerde hem ermee.

Een oude zendeling keerde terug van het zendingsveld. In een kerk vertelde hij over zijn leven. Mensen keken tegen hem op en beschouwden hem als een bijna-heilige. Hij was zo door de Heere gebruikt! Een paar jongeren vroegen aan hem of hij nog wel eens last had van verleidingen tot zonde. ‘Wat dachten jullie,’ reageerde hij. ‘Ook al ben ik al ver in de zeventig, als ik een mooie vrouw zie, begint mijn hart nog steeds sneller te kloppen. Voortdurend moet ik dicht bij de Heere blijven en mijn ogen afwenden van de zonde.

Laten wij mannen ons maar niets verbeelden . In 1 Korinthe 10:12 klinkt de waarschuwing: ‘Wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt.’
Veel mannen zullen als ze eerlijk zijn, erkennen dat zij dit soort gevoelens herkennen. Het kan zomaar gebeuren. En mogelijk geef je die gevoelens nog wel de ruimte ook. Misschien wel als een spannende ontsnapping uit een saaie alledaagse werkelijkheid. En ook incest is grensoverschrijdend seksueel gedrag, het is misdadig!
Ook de wijdverbreide verslaving aan porno kan net dat laatste zetje zijn om grenzen op de zoeken en over te gaan. Je geniet van wat je ziet op het scherm. Vergeleken daarmee is je eigen leven maar saai en is het nu echt zo erg om daarover te fantaseren?

Ik denk dat er heel wat gelovige mannen de Heere dankbaar zijn dat het (nog) niet daadwerkelijk tot seksueel grensoverschrijdend gedrag in hun leven is gekomen. Maar juich niet je snel. Weet u wat de Heere Jezus hierover zegt in de Bergrede? ‘Wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gepleegd’ (Mattheus 5:28).
En zeg ook niet te snel: ‘De satan verleidt mij telkens weer.’ Dat zal waar zijn, maar we zijn zelf verantwoordelijk voor onze daden. De dichter van Psalm 119 had dit begrepen: ‘Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is’ (vers 37).

David was één van deze mannen. Terwijl zijn leger in de strijd was, bleef hij thuis, in Jeruzalem. Nadat David overdag op bed had gelegen, zegt 2 Samuel 11, ging hij tegen de avond naar het dak van zijn huis. Hij keek rond en zag een vrouw die zich aan het wassen was.
Er ontvlamt een begeerte in zijn hart. Wat een mooie vrouw… Wie zou het zijn? Hij geeft één van zijn knechten opdracht na te gaan wie zij is. Hij krijgt snel antwoord: ‘Het is Bathseba, de vrouw van Uria.’

Hier had David het vuur dat in zijn hart was ontbrand, nog kunnen blussen. Deze vrouw was van een ander, daar mocht hij niet aan komen.
Hoe is dat bij ons, mannen? Hoe is dat bij jou? Brandt er ook zo’n vuur in jouw hart voor een andere vrouw dan je eigen vrouw, wellicht de vrouw van een ander? In Gods Naam, roep ik je toe: Blus dat vuur, in Gods kracht! Vlucht weg! Neem een vriend in vertrouwen, wees open over je worsteling, over je zondige begeerten, breng het in het licht, vraag om steun, om gebed.

Maar David zet door. Hij geeft opdracht die vrouw te halen. Misschien denkt hij: ‘Die vrouw is zo alleen, ik zal haar wat gezelschap bieden.’ Maar hij begeeft zich in een levensgevaarlijke situatie.
Vers 4 zegt: ‘Toen zij bij hem was gekomen, sliep hij met haar.’ Duidelijker gezegd: hij had seks met haar.  Of Bathseba ermee instemde, wordt niet vermeld. Er was in ieder geval sprake van een machtsrelatie. Als de koning iets wil, zo’n man van God, dan ben je niet in staat weerstand te bieden…

Bathseba staat op, wast zich en gaat terug naar haar huis. Enkele weken later stuurt ze een bericht naar David: ‘Ik ben zwanger.’
David raakt in paniek. Wat moet hij doen? Dit mag niet bekend worden. Je leest niet nergens dat hij op dit moment zijn zonde aan de Heere belijdt en Gods weg zoekt in wat hij moet doen.

Er gebeurt nu bij David wat Jakobus 1:15 zegt – ‘Wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. Wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood.’
David ziet nog maar één uitweg. Uria, de man van Bathseba, moet zo snel mogelijk naar huis komen, om de nacht met zijn vrouw door te brengen. In een poging het te laten lijken dat zijn vrouw zwanger zal zijn van hem.

Zo ver kan een kind van God in zonde vallen. Laten we ons maar niet wijsmaken, dat ons nooit zoiets zal overkomen.
Uria wordt door legeraanvoerder Joab met spoed naar huis gestuurd. David doet alsof hij geïnteresseerd is in de voortgang van de strijd, maar zijn doel in helder: ‘Ga naar uw huis en was uw voeten’ (vers 8). Hij moet naar Bathseba, dan is het kind van Uria. David laat zelfs een lekkere maaltijd voor hen bezorgen.

David had het precies uitgedacht. Maar hij rekent buiten de trouw van Uria. Die weigert naar zijn huis te gaan en gaat in de poort van het paleis slapen. Als David het nog een keer probeert, antwoordt Uria: ‘De ark en Israel en Juda verblijven in tenten, en mijn heer Joab en de manschappen van mijn heer hebben in het open veld hun kamp opgeslagen; zou ik dan naar mijn huis gaan om te eten en te drinken en met mijn vrouw te slapen? Zo waar u leeft en uw ziel leeft, dat zal ik niet doen.’

Het gaat van kwaad tot erger met David. Zijn overspel mag niet openbaar worden. Hij bedenkt een nieuw plan. Nadat hij eerst Bathseba bij hem in huis had uitgenodigd, doet hij dat nu met Uria. ‘Hij maakt hem dronken’. Dan zal hij wel naar zijn huis gaan. Maar ook dat plan mislukt.
David ziet nog maar één uitweg: Uria moet dood. Maar hoe? Hij geeft hem een brief mee als hij teruggaat naar het leger, met daarin zijn eigen doodvonnis.

Het is gruwelijk om te lezen: ‘Plaats Uria vooraan in de strijd, waar deze het hevigst is, trek dan van achter hem terug, zodat hij getroffen wordt en sterft’ (vers 15).
Zo sterft Uria. Als Joab aan David laat weten dat Uria dood is, reageert die, in een nieuwe boodschap aan Joab: ‘Laat deze zaak niet kwalijk zijn in uw ogen, want het zwaard verslindt zowel de één als de ander.’

David is opgelucht. Uria is dood, nu staat het hem vrij met Bathseba te trouwen. Nergens lees je dat David in deze weken de Heere heeft gezocht om wijsheid, om bescherming, om zijn zonde te belijden. Wel zegt vers 27: ‘Maar wat David gedaan had, was slecht in de ogen van de HEERE.’

Uiteindelijk is het de Heere Zelf Die via Zijn knecht Nathan de koning confronteert met zijn zonde. En hoewel de Heere hem zijn zonde na de erkenning en belijdenis ervan volkomen vergeeft, is zijn leven erna nooit meer geweest zoals ervoor. Er komt strijd in zijn huis, David moet zelfs vluchten voor zijn eigen zoon.

Dat kan ervan komen als we eigen wegen gaan. Veel mannen, vaders hebben dit ervaren in hun eigen leven. Als seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of overspel bekend wordt, betekent dat vaak het einde van hun huwelijk, hun relatie met hun kinderen, hun werk…

Moeten we nu met de veroordelende en beschuldigende vinger naar al die mannen gaan wijzen die gevallen zijn in deze zonde? Nee, ik denk dat het noodzakelijk is dat heel veel mannen hun hoofd buigen, in het besef dat ze ook niet vrijuit gaan.
Denk eens aan Johannes 8, waar de Schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij de Heere Jezus brengen, die op overspel is betrapt. Als Hij tegen hen zegt: ‘Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen,’ dan is er niemand die dat doet. Ze gaan allen weg, te beginnen bij de oudsten, tot de laatsten. Ze beseffen welke gedachten er in hun eigen hart zijn, wat ze zelf misschien wel gedaan hebben.

Mannen die grenzen over zijn gegaan, hebben zoveel pijn en leed veroorzaakt bij vrouwen. Vrouwen die zich er misschien zelf schuldig over voelen.
Laat elk bedrijf, elke organisatie, elke kerk ervoor zorgen dat slachtoffers in een veilige omgeving, binnen de organisatie, maar ook daarbuiten, hun verhaal kwijt kunnen. En neem dat serieus. En zorg voor begeleiding.

En hoewel we daar momenteel niets over horen, gebeurt het ook andersom. En zijn er mannen die het slachtoffer zijn van vrouwen die de grens zijn overgegaan. Al in Genesis 39 lezen we over de vrouw van Potifar, die haar ‘slaaf’ Jozef bij zich op de bank trekt om met hem te ‘slapen’. Wat een les leert Jozef ons hier: Hij vlucht bij haar vandaan, weg van de zonde, hoewel het hem onterecht jaren in de gevangenis brengt.

Misschien is het vandaag de dag dat je in actie moet komen. Om schoon schip te maken. Stel het niet uit. En ik hoop en bid dat, als en grenzen bent overgaan, je de stem van de Heere, van de Heilige Geest, zult horen. Dat je beseft: Er is er Eén Die precies weet wat ik doe, wat ik heb gedaan. En misschien klinkt het wel, zoals ooit tegen David: ‘U bent die man!’.
Kom dan tot bekering, kom tot inkeer, stop er vandaag nog mee, bied excuses aan, wees bereid de consequenties op je te nemen en vraag de Heere om vergeving. In oprechtheid.

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2022 om 18:41

  Wat mooi dat je in de Nieuwsbrief het bericht deelde van die jongen die niet meer naar het nachtleven wilde gaan, omdat hij christen was geworden. Ik had dat interview ook gehoord en ik dacht: wat zei hij nou? Dat hij christen geworden was? Het was allemaal zo snel gezegd en weer voorbij, maar inderdaad: wat een getuigenis!

 2. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 februari 2022 om 21:01

  Wat een mooi voorbeeld van Jozef en de vrouw van Potifar.
  Jozef is een voorbeeld dat je kunt standhouden, als je HELEMAAL voor de Heere wilt leven.

  De Bijbel houdt je weg van de zonde, maar de zonde houdt je weg van de Bijbel.

 3. Ellen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2022 om 9:40

  Beste Dirk,
  Je hebt helemaal gelijk. Toch wil ik hierbij ook een kanttekening plaatsen:
  Ik erger mij regelmatig aan de uitdagende manier waarop vrouwen zich laten afbeelden in reclamespotjes en op posters.
  Daarmee roepen ze toch moedwillig verlangens op? Het is natuurlijk geen excuus voor mannen om over de schreef te gaan, maar zulke reclame zendt wel signalen uit. Laten wij vrouwen ons ook beter bewust zijn van hoe wij ons opstellen naar mannen en hen niet nodeloos in verleiding brengen.

 4. Suzanne zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2022 om 14:44

  Ellen, ik ben het helemaal met je eens. Er zijn vele “vrouwen van Potifar”. Dit mag helaas niet gezegd worden in de media.

 5. lenie zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2022 om 15:34

  Ellie, ik ben het volkomen met je eens. Loop eens door een winkelstraat. Dan vraag ik me steeds af: hoe durven veel, vooral jonge meisjes, er zo bij te lopen? En inderdaad, vergeet vooral de reclame niet.

 6. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2022 om 17:03

  Ellen, ik ben het ook helemaal met je eens!

  Maar laten met name ook de gelovige vrouwen wat meer de Bijbeltekst: Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen, op zich in laten werken en toepassen in hun leven.
  In Rom. 12:2 staat: U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.

 7. Luistervinkje zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2022 om 21:00

  Dit heb ik vanmorgen beluisterd als preek van Dirk, daar was ik heel blij mee, dat dit ook in de kerk verkondigd wordt. Het is namelijk het aller moeilijkste in de mannen hun leven.
  Er werd ook heel intensief gebeden voor de mannen, om iemand in vertrouwen te nemen en kleur te bekennen, om zich te bekeren van hun daden, zodat ze opnieuw kunnen beginnen. Het komt namelijk altijd uit, dit soort dingen.

 8. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 13 februari 2022 om 21:44

  Het interview met de jongen die andere dingen te doen had dan “nacht-leven” nadat hij christen werd, wekte op mij de indruk puur een indruk te blijven: hé, een christen in het nieuws! Ik maak me alleen zorgen over mijn blijdschap daarover zondermeer, omdat dat laat zien hoe snel een dergelijke opname al opvallend geworden is. Bij nader overpeinzen blijkt dat het christen-zijn als jongere op zichzelf vooral beeldbevestigend uit de verf kwam: wanneer je als jongere christen wordt, stop je kennelijk met datgene waar “de” jeugd van geniet.
  .
  Onmiddellijk na de genoemde uiting was hoe dan ook het gesprek voorbij, in plaats van verdere vraag over vervallende corona-maatregelen onder geloofsgenoten- bij voorbeeld. En eerlijk gezegd: dat verwachten “wij” ook niet meer, blijkt. In latere uitzending zou juist dit interview (onopgemerkt?) helemaal geknipt zijn.
  .
  Gert-Jan Segers eindigde een van zijn colums zo:
  -“Als we onze vrijheid en democratie kwijtraken, dan zal dat zijn omdat te weinig mensen bereid waren die te stutten
  en te veel mensen langs de kant stonden te roepen dat het mis ging.
  .
  Alles wat daarvoor nodig is, zijn goede mensen die niets doen.”
  .
  Daarom vroeg ik jou Dirk vorige week om het adres van de NOS, in de Nieuwsbrief, na je krachtige beroep op een van onze ministers. Met zo’n opstapje kunnen we als christenen er sneller toe komen om tenminste i e t s te doen met de talloze mogelijkheden van onze vrijheid, en met alleen al ons burgerschap.
  -Want iedere kleine stimulans helpt. Veel kleine zelfs méér dan enkele grote. Bij voorbeeld een mailtje met: “Het valt op dat…“, “Wilt u misschien verslag doen van…?“ Of met iets al: “Zou u ……. in een volgende uitzending willen nuanceren?” -Alles opdat men merkt dat we alert zijn.
  Vandaar deze melding in elk geval van mijzelf: reacties@nos.nl.
  Want zo’n kleine mail is inderdaad: heel erg makkelijk. En telt voor minstens 100 andere die de weg naar de toetsen niet vinden.

 9. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 14 februari 2022 om 10:06

  Vlucht tot de Heere met al onze zonden, de Heere weet het! Wie Mij aanroept in de nood, vindt Zijn gunst oneindig groot. Is het al echt nood geworden in ons leven? Al deze dingen gebeuren opdat we nog dichter naar de Heere vluchten, Hij kan en wil redden.

 10. Riet Vlot zegt:
  Geplaatst op maandag 14 februari 2022 om 20:37

  Heel goed geschreven Dirk. Wat vreemd dat tot nu toe alleen maar vrouwen hebben gereageerd.

 11. chris van wijk zegt:
  Geplaatst op maandag 14 februari 2022 om 23:02

  Dag Riet Vlot,

  Oke, ik zal reageren, lees het ook vandaag pas.
  Ben zelf porno verslaafd geweest van mijn 10 tot 32ste.
  Het probleem wat voor mij was, is dat ik mijn leven niet helemaal aan God wilde geven.
  Ik moest net als Jozef zijn, niet aan toegeven of als David belijden en niet meer doen.
  Maar dat was een drama, steeds viel je weer in zonde met de gedachte: ik doe het nog niet goed genoeg. Ik moet denk meer bidden meer bijbel lezen vrijwilligerswerk doen enz.
  Wat helaas ook door mensen zonder dat ze het weten die gedachten deden voeden. Het meest pijnlijk was altijd het argument: je zet toch gewoon die knop uit van de tv of computer.
  Totdat ik werkelijk achter de waarheid kwam. De mens van nature wil het zelf toch een klein beetje doen, wat ik ook steeds deed. Maar toen ik werkelijk alles losliet en Jezus in mijn hart toe moest laten van God kwam er rust. Ik was geen slaaf meer van de duisternis maar slaaf van God geworden door het bloed wat Jezus betaald heeft.
  Ben nu meer dan 3 jaar vrij, het is nog steeds vechten, maar als de eerste pijl komt van de satan, dan is hij al snel gedoofd en heeft geen effect op mijn leven.

  De enigste oplossing is als je weet dat je een hopeloos geval bent en in de knoop zit en je komt er niet meer uit: leg dan alles neer bij Hem en laat Jezus het allemaal maar oplossen. Het is totale genade.

  Gods zegen allemaal

 12. Maria zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 februari 2022 om 13:25

  Ik begrijp de strekking, daar sta ik achter. Namelijk dat mannen en vrouwen waakzaam moeten zijn over hun eigen hart en gedachten… want dit kan uiteindelijk uitmonden in daden.

  Maar ik wil toch nog even iets zeggen over de context. In wat voor een totaal andere context, situatie, cultuur leefde David. Ik heb me daar vaak over verbaasd. Waarom was het hem überhaupt van Godswege toegestaan (ik bedoel dit niet oneerbiedig, maar God stond het hem echt toe) zoveel vrouwen te hebben? Dit is toch ondenkbaar voor ons in deze tijd? Daarom denk ik dat in het verhaal van David en Bathseba vooral de moord op Uria de grote misdaad was en het feit dat Bathseba de vrouw van een andere man was. Niet het overspel op zich, want naar de (christelijke) maatstaven van (zelfs) deze tijd had David dat al meerdere keren gedaan….
  Niemand heeft mij ooit echt uitgelegd en ik ben er zelf ook niet achter gekomen hoe dit precies zit (waarom polygamie destijds wel op grote schaal was toegestaan).

 13. Stadina zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 februari 2022 om 19:44

  Beste Dirk,

  Wat Maria hierboven schrijft is mij uit het hart gegrepen. Ook ik zit met die zelfde vraag. In het Oude Testament was het heel gewoon voor mannen om meer vrouwen te hebben. En dat niet alleen, er werden zoveel mensen gedood, terwijl de wet zegt: Gij zult niet doden.
  Lees o.a. Jozua er maar op na. En God stond erachter. Bij het lezen van het Oude Testament stuit ik op heel veel vragen, waar ik niet uitkom. Daarom ben ik heel blij met het Nieuwe testament, maar de hele Bijbel is Gods Woord, toch?

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 februari 2022 om 17:45

  Beste Dirk.
  Ik heb precies dezelfde vragen als Maria en Stadina.
  Ik begrijp ook niet dat mannen zoveel vrouwen mochten hebben.

 15. Elly zegt:
  Geplaatst op zondag 20 februari 2022 om 11:12

  Chris, wat een bemoedigend getuigenis!

 16. Gerard zegt:
  Geplaatst op maandag 21 februari 2022 om 18:31

  Ik mis de wijze opmerkingen van Ernst v O

 17. Johanna zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 oktober 2023 om 9:19

  Vrouwen, bid ook voor de mannen. En andersom, ook vrouwen kunnen kampen met verslavingen. Daarnaast als je een man hebt die voluit uit de wereld komt moet hij vernieuwd worden in zijn denken. Dat kost tijd. Het kan pijn opleveren. Maar mijn ervaring is dat de Heere Jezus ons als vrouw in dat proces enorm kan vormen. Gebeden om een puur hart in het seksleven zijn belangrijk, ook in huwelijken. Uiteindelijk gaat het allemaal om ons hart naar God, en niet alleen onze daden.
  En zoals veel anderen begrijp ik niet waarom ze in het Oude Testament zoveel vrouwen mochten hebben, het lijkt mij enorm pijnlijk en ongezond voor de vrouwen. Maar wat ik niet begrijp, geef ik dan maar aan Hem Die het wel begrijpt.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden