Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

9 oorlogsgebeden van Oekraïense christenen (9 reacties)

Geplaatst op zaterdag 12 maart 2022, 8:36 door Dirk A A

Negen christelijke Oekraïense leiders laten ons delen in hun geestelijke worsteling en strijd, maar geven ook Bijbelwoorden door die hen troosten, bemoedigen en de weg wijzen in deze verschrikkelijke oorlog.

1. Taraz Dyatlik, directeur Oost-Europa en Centraal-Azië van ScholarLeaders International
Dyatlik ondersteunt momenteel een netwerk van Oekraïense Bijbelscholen en signaleert diverse noden. Een hele grote nood is de evacuatie van studenten, personeel en docenten om hun levens te redden. Afhankelijk van de ontwikkelingen van de oorlog, bekijken ze wel hoe ze de theologische opleiding later kunnen voortzetten.

Belangrijk Bijbelvers

Marcus 14:27–28 – Ik zal de herder slaan, en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea.

Soms bevinden we ons bij Jezus, niet omdat we Hem volgden, maar omdat Hij naar ons toe komt – zoals nu, in deze wrede oorlog met Rusland. En Hij vraagt ​​ons, zoals Hij aan Petrus bij het Meer van Galilea vroeg: ‘Heb je Mij lief?’ (Johannes 21:16–17). Toch komt deze vraag pas na het ontbijt, als Hij voor ons heeft gezorgd. Zelfs als we falen in de uitdagingen van deze oorlog, is Zijn vriendschap voor ons beschikbaar om te herleven.

Waar hij voor bidt
Ik bid voor mijn vrouw en vele andere vrouwen die weigerden te worden geëvacueerd omdat hun echtgenoten moeten achterblijven. Maar ik bid ook dat deze oorlog het geweten van de mensheid en de theologie van de kerk zal doen wankelen. We kunnen niet langer een nationalisme verheffen dat zo vaak vereist dat anderen naar beneden worden gehaald, zoals we nu zoveel christenen in Rusland zien doen.

2. Oleksandr Geychenko, voorzitter van het Odessa Theological Seminary 
Het Odessa Theological Seminary ligt aan de westkust van de Zwarte Zee in Oekraïne. Terwijl veel van zijn collega’s van andere theologische opleidingen in andere steden hun campussen in toevluchtsoorden hebben veranderd, probeert Geychenko het personeel en de studenten van de school te evacueren en zo goed mogelijk voor hen te zorgen.

Belangrijk Bijbelvers
1 Korintiërs 12:26–27 – Als één lid lijdt, lijden alle leden mee; als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder van u afzonderlijk Zijn leden.

Afgelopen zondag hebben we voor het eerst sinds het begin van de oorlog ons maandelijkse Avondmaal gevierd. Het hoogtepunt was de identificatie met het lijden van medegelovigen die dierbaren hebben in naburige landen, en nog steeds onderweg zijn, op zoek naar huisvesting, of die zijn omgekomen bij de aanvallen op onze vele steden. Maar toen ik het brood nam, wist ik dat ik deel uitmaakte van het lichaam van Christus.

Waar hij voor bidt
Ik bid dwars door de woede van een bijna tastbare pijn heen. In plaats van mijn werk op de theologische opleiding, ben ik nu een noodvrijwilliger. Onze levens zijn verwoest, onze zielen zijn verbrand en er is geen einde in zicht. Om de heelheid van ons land te herstellen, hebben we God nodig om geestelijk inzicht en morele helderheid aan de wereld te geven. Dan kan deze storm zich tegen de agressors keren en hen uiteenjagen.

3. Yuriy Kulakevych, directeur buitenlandse contacten van de Oekraïense Pinksterkerk
Als de grootste unie van charismatische kerken in Oekraïne, zet Kulakevych zich met zijn mensen in voor vluchtelingen. Met elkaar bieden we fysieke en geestelijke zorg aan mensen in nood.

Belangrijk Bijbelvers
2 Korintiërs 6:9-10 – …als onbekenden en toch bekenden; als stervenden, en zie, wij leven; als bestraft en toch niet gedood; als bedroefden, maar toch nog steeds blij; als armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en toch alles bezitten.

Ondanks onze vele problemen moeten we niet vergeten dat het vandaag de dag van redding is. We voelen het niet, maar in Christus hebben we genoeg om ons hart wijd te openen, om de behoeften van de mensen om ons heen te dienen.

Waar hij voor bidt
Ik bid voor bovennatuurlijk herstel tijdens de korte nachtrusten! Iedereen doet zijn best – fysiek, mentaal en geestelijk – maar sommigen, en vooral de jongeren, moeten verlost worden van posttraumatische stress. Maar te midden van de duisternis van de oorlog bid ik voor de evangelisatie in de volken in de Russische Federatie, waar het Evangelie wordt verborgen door de zwarte gewaden van de orthodoxe priesters.

4. Vadym Kulynchenko, zendeling bij Our Legacy Oekraïne
Als onderdeel van een beweging om discipelen te maken in Kamyanka, 230 kilometer ten zuiden van Kiev, houdt Kulynchenko toezicht op de levering van voedsel, medicijnen, hygiëneproducten en brandstof voor vluchtelingen die het geweld ontvluchten. Hij reserveert ook fondsen, in geloof, voor de toekomstige wederopbouw van Oekraïne.

Belangrijk Bijbelvers
Marcus 14:35–36 – En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk zou was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan. En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.

We mogen met onze eerlijke vragen en worstelingen naar God gaan. Doe dat, opdat we niet in de verleiding komen onze vrede te verliezen of de Russen te haten. Maar als we eenmaal ons leven aan God hebben gegeven, moeten we de antwoorden die Hij ons geeft, accepteren en gehoorzamen.

Waar hij voor bidt
Ik bid om duidelijke leiding van God als ik mijn familie naar buiten Oekraïne zou verhuizen. Onze centrale regio is nu veilig, maar dingen kunnen snel veranderen. Eurazië en het Midden-Oosten vormen het epicentrum van Gods eindtijdprofetieën, dus we hebben wijsheid en verstand nodig over hoe we ons nu en in de komende verschrikkelijke gebeurtenissen moeten gedragen.

5. Ruslan Maliuta, netwerker bij One Hope
Maliuta is toegewijd aan kerkelijke samenwerking en de verspreiding van het Evangelie aan kinderen. Hij is ook verbonden aan bedieningen die kinderen zonder ouders helpen te evacueren uit gebieden waar het Russische leger aanvalt. Vanuit Kyiv is hij met zijn gezin naar West-Europa gegaan, om van daaruit te blijven dienen.

Belangrijk Bijbelvers
Johannes 8:31–32 – Jezus zei: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.

Door Jezus oprecht te volgen, wil Hij ons wijsheid schenken om de werkelijkheid te onderscheiden. De media bieden tegenstrijdige verhalen, maar dit is een oorlog, de auteur is Poetin, en zijn doel is om Oekraïne als vrij land te vernietigen en onze geest te breken. En tenzij hij wordt gestopt, zal hij uiteindelijk dieper Europa ingaan.

Waar hij voor bidt
Ik bid voor de ouders van mijn vrouw, die in Kyiv blijven, en om wijsheid dat we zullen weten hoe we onze vijf zonen moeten opvoeden in deze zeer uitdagende tijd. Maar buiten Rusland moeten we bidden dat de leugens en het bedrog die zo veel kwesties kenmerken, christenen zullen drijven tot een beter discipelschap in hoe ze het licht kunnen zijn.

6. Maxym Oliferovski, projectleider voor Multipy Oekraïne 
Deze missie van de Mennonitische Broeders exploiteert het New Hope Center in Zaporizja, 65 kilometer van de nu door Rusland gecontroleerde kernreactor. Terwijl hij vluchtelingen evacueert en meezoekt naar opvang elders in Oost-Europa, helpt Oliferovski een netwerk van lokale kerken in Zuidoost-Oekraïne, terwijl hij hun gemeenschappen blijft dienen.

Belangrijk Bijbelvers
Psalm 11:5 – De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddelozen en wie geweld liefheeft.

We zien overal om ons heen gewelddadige sterfgevallen in Oekraïne, en ons enige gebed kan zijn dat God dit stopt. Maar we kunnen bemoedigd zijn te weten dat God ook dit geweld haat, en eens Zijn rechtvaardige oordeel zal brengen over degenen die het praktiseren.

Waar hij voor bidt
Ik bid voor mijn familie om deze ontberingen die we doormaken, te doorstaan, maar ook om wijsheid om te weten hoe we de mensen om ons heen het beste kunnen blijven dienen. We bidden ook om wonderen, dat als God voorziet in de fysieke behoeften van mensen, Hij ook vrede zal geven in hun ziel, en dat door dit alles Zijn naam zal worden verheerlijkt.

7. Sergey Rakhuba, president van Mission Eurazië
Met een visie om de volgende generatie evangelische kerkleiders in twaalf landen van de voormalige Sovjet-Unie toe te rusten, evenals in landen met een aanzienlijke Russische bevolking, is Rakhuba momenteel in Moldavië om toezicht te houden op noodhulp voor vluchtelingen: voedsel, onderdak, medicijnen en pastorale zorg in drie vluchtelingencentra. Ook heeft hij binnen Oekraïne een groot netwerk van vrijwilligers georganiseerd om vluchtelingen te helpen Oekraïne uit te komen.

Belangrijk Bijbelvers
Jesaja 43:2 – Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.

Het is gemakkelijk om op God te vertrouwen als er niets gebeurt, maar wanneer we ons midden in een kwaad bevinden dat overal om ons heen woedt, moeten we op God vertrouwen. Ons hart bloedt, maar terwijl de liefde van Jezus door de tragedie schijnt, kunnen we nog steeds hoop en vreugde vinden.

Waar hij voor bidt
Ik bid om kracht en moed in leiderschap. Ik kan niet ter plaatse zijn in Oekraïne, maar mijn staf en mijn vrienden wel, van wie sommigen voedsel naar de gevaarlijkste gebieden brengen, en ons centrum in Lutsk is gisteravond beschoten. Maar meer dan alleen politiek is dit een geestelijke aanval op de kerk. Met de zeer beperkte middelen van de kerk bid ik dat God Zijn macht zal tonen en het Evangelie zal laten schijnen.

8. Mykola Romaniuk, senior pastor van Irpin Bible Church
Aan het hoofd van de grootste baptistenkerk in de buitenwijk Wheaton van Kyiv, zijn Romaniuk en zijn gemeente verdreven door de recente Russische aanvallen. Maar ze blijven zowel leden als niet-gelovigen steunen, terwijl ze zich verspreiden, evenals hun partnerkerken in de westelijke steden Vinnytsa en Rivne, waar veel vluchtelingen worden opgevangen.

Belangrijk Bijbelvers
Prediker 3:8 – ‘Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd voor vrede.’

Nu is het de tijd van haat en oorlog. Om van een vijand die met een wapen komt te kunnen houden, moet je hem de rug toekeren. En degenen die niet militair in actie komen, moeten dat geestelijk wel doen – in onophoudelijk gebed. Wanneer de tijd van liefde en vrede terugkeert, zullen we proberen de betrekkingen te herstellen met Russische gelovigen die de zonde van hun stilzwijgen over de broedermoord zullen toegeven.

Waar hij voor bidt
Ik bid voor mijn hart, mijn ziel, net zoals David deed toen hij werd omringd door eenzelfde leger van bedrieglijke en slechte mannen (Psalm 43:5 – ‘Wat buigt u zich neer, mijn ziel en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.’). Een jonge broeder, een lid van onze kerk, werd op straat door de bombardementen gedood terwijl hij anderen hielp. Ik bid voor degenen die vastzitten in de kou en de sneeuw, en de christelijke vluchtelingen, dat ze geestelijke gemeenschap mogen hebben tijdens hun vlucht.

9. Valentin Siniy, voorzitter van het Tavriski Christian Institute
Het Tavriski Christian Institute ligt in de buurt van het Krim-schiereiland, in de havenstad Cherson, die onder Russische bezetting is gevallen. De campus dreigt nu omgevormd te worden tot een militaire kazerne. Siniy is niet langer in staat om Bijbelonderwijs te geven en zet zich nu in voor vluchtelingen en voorziet in basisbehoeften van kerken in de door Rusland gecontroleerde regio’s van Oekraïne.

Belangrijk Bijbelvers
1 Korinthe 15:51-52 – Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en ook wij zullen veranderd worden.

Het is moeilijk om de juiste Schriftplaats te vinden die ons hart kan troosten. Maar ik herinnerde me dit vers toen ik wegreed uit mijn thuisstad en achter me de raketwerpers hoorde die bombardementen uitvoerden. Deze oorlog zal ons – voorgoed – transformeren en we zullen nooit meer dezelfde zijn.

Waar hij voor bidt
Ik bid voor mijn familie en de emotionele hel waar we doorheen gaan. We hebben vannacht nauwelijks geslapen, we hebben voedselvergiftiging opgelopen, mijn schoonzus heeft een slechte medische toestand en we zijn ver verwijderd van dokters en ziekenhuizen die we kennen. Maar terwijl ik deze zondige wereld en de vernietiging zie, vraag ik God dat meer mensen de zonde van oorlog zouden veroordelen. We hebben de komst van Zijn hemelse Koninkrijk nodig, om Zijn oorspronkelijke doel van de schepping te herstellen.

Dirk van Genderen
(Bron: Christianity Today)

9 Reacties

 1. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2022 om 19:21

  Beste Dirk, Wat ik heel fijn vind, is het bericht in de Nieuwsbrief dat er een viroloog tot de HEERE gekomen is. GEWELDIG hoor!

 2. Kors Fontijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 maart 2022 om 20:08

  Dank voor het doorgeven van deze berichten en gebeden.

 3. Jellina Braaksma zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2022 om 8:23

  Dank je wel Dirk, dat je je laat gebruiken om dit lijden een stem te geven.
  Ik bid dat het ons allemaal op de knieën zal brengen voor onze lijdende broers en zussen.

  Maar ook voor Gods volk, dat nu naar huis (Israël) gejaagd wordt.

  Hoe afschuwelijk satan ook tekeer gaat, dwars door alles heen komt God tot Zijn doel: Jeshoea zal als Vredevorst komen in Jeruzalem en wij en de hele schepping zullen verlost worden.

  Zijn plan staat vast! Dus toch reden genoeg om Hem te aanbidden.

 4. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2022 om 8:58

  Deze gebeden bidden we met hen mee. Heer ontferm U. Zegen de opvang en de hulpverlening. Raak mensen aan opdat ze U zoeken en vinden Heer.

 5. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2022 om 14:18

  Lieve broeders en zusters, laat deze oproepen van onze broeders en zusters uit de Oekraïne ons aansporen tot gebed voor hen en tot inkeer van onze vaak halfslachtige christelijke levenswandel. Wij leven in spannende tijden en wat hen overkomt zal ons ook kunnen overkomen wanneer we geen ernst maken met het volgen van onze Heer Jezus Christus met heel ons hart, ons verstand en kracht tot zegen en redding van onze naasten.

 6. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2022 om 16:52

  Mee eens wat Jellina Braakman vertelde ook van Gods Volk wat nu ALIJAH maakt.
  Dan heeft God het in Openb. 1-3 over de 7 gemeenten. De laatste is Laodicea die lauw was geworden. Lijkt deze gemeente niet op het rijke westen? We moeten ons bekeren en met vers 20 Jezus binnenlaten in ons hart. Laten we weer worden als de eerste gemeente. Arbeiders, de bruid van Christus hier op aarde worden om de oogst binnen te halen. Door wonderen en tekenen waar we als Bruid van Christus voor geroepen zijn om in JEZUS NAAM voor te bidden en indien nodig vasten, (zoals in de eerste gemeente gebeurde) dat mensen Jezus leren kennen. HET GAAT OM JEZUS EN DIE GEKRUISIGD.
  De nood waarin we leven, doet God meewerken ten goede voor wie gelooft. Dank U Heer, U bent overwinnaar en wij willen ook in U overwinnaars zijn en in U geloven met heel ons hart en heel onze ziel en heel ons verstand en onze naaste liefhebben als onszelf. Markus 12:30-31.

 7. otto zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2022 om 20:01

  Dirk, ik leef mee met al deze mensen, en vluchtelingen, en laten wij hopen, en bidden dat er spoedig vrede komt. Waar ik mij een beetje aan stoor, dat een ieder die christelijk is zich nu laat horen, kerken, gezinnen heel christelijk Nederland is in de weer, en afschuw klinkt over de straten wat daar gebeurt (en terecht) ik ook, maar als ik dan lees dat er in 2021 4.600 christenen vermoord zijn in Nigeria door Jihadistisch geweld, en zij die overleven zwaar getraumatiseerd zijn, daar hoor je weinig over. Onze broeders en zusters zijn niet van belang voor de NPO, en grote groepen christenen weten helemaal niet wat daar gebeurt!! Wij als christelijk Nederland moeten ons diep schamen, dat wij zo lauw hierop reageren, waar zijn de geldelijke inzamelingen, om hulp voor deze zwaar getraumatiseerde broeders en zusters!! Als christelijk Nederland zich zo zou inzetten als nu, dan zou het voor deze mensen wat dragelijker worden, geen eten/medische zorg/uitsluiting/ mishandeling/moord/verkrachting, dat overkomt onze broeders en zusters in de landen waar zij vervolgd worden. En onze reactie is lauw, daarom ga eens naar Open Doors, enz en zie wat je kunt bijdragen om al hun leed wat dragelijker te maken, en bid!!!! elke dag voor hen. Dirk ik moest dit even kwijt.

 8. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 13 maart 2022 om 21:47

  Geliefde broeders en zusters, voor mij ligt een boekje, genaamd: Laat Mijn volk gaan!, geschreven door W.J. Ouweneel en de omschrijving luidt: De donkere wolken van Gods gerichten pakken zich samen boven deze wereld. Zoals eens het land Egypte ontwricht werd, toen God zijn tekenen en wonderen aan Farao deed, zo is ook nu iets zichtbaar van de ontwrichting van onze westerse wereld. Dit alles is nog maar een voorbode van de oordelen van God die gaan komen. Maar voor God gaat het erom: Dat Zijn volk wordt uitgeleid en verlost uit de tirannie van de hun vijandige wereld. Zoals Farao met zijn legers Israel achterna ging, en verdronk in de Schelfzee, zo zegt God: IK zal haken slaan in uw kaken, tegen heel de Israel vijandige wereld, en u komen halen, en op de bergen van Israel met u in het gericht treden.

 9. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 14 maart 2022 om 0:24

  De Heere staat boven alles, Hij weet hoe het gaan zal! Wendt U tot Mij en wees genadig, de Heere volvoert Zijn raad, dwars door alles heen! Breng al deze wereldnood bij Hem! Bidders aan de Troon der Genade.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden