Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Delen, geven, vergeven (4 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 maart 2022, 11:42 door Dirk A A

We leven weer toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Dan gedenken we het onbeschrijflijk zware lijden en het sterven van de Heere Jezus en Zijn glorierijke opstanding. Hij gaf Zijn leven om ons, om mij te redden. Wat een wonder van genade! Als u twijfelt aan de liefde van de Heere Jezus, kijk dan naar het kruis!

Wij kunnen ons niet voorstellen hoe zwaar het lijden van de Here Jezus is geweest. Ik kan er in ieder geval geen woorden voor vinden om dat te beschrijven. Het was niet alleen het lichamelijke lijden, dat Hij vrijwillig onderging. Maar Hij droeg er ook al onze zonden, het oordeel, de vloek die wij hadden verdiend. Hij betaalde de losprijs om ons vrij te kopen van het eeuwige oordeel.

Vlak voordat Hij gevangen werd genomen, stelde de Heere Jezus de viering van het heilig avondmaal in. Waarbij Hij het brood deelde en de wijn gaf, als tekenen van Zijn verbroken lichaam en Zijn vergoten bloed, tot vergeving van onze zonden en ter gedachtenis aan Zijn bittere lijden.

Als u twijfelt aan Gods liefde, kijk dan naar het kruis. Hij koos de pijn, vrijwillig. Hij deed het speciaal voor u.
Speciaal voor u vergoot Hij Zijn bloed.
Speciaal voor u werd Hij doorstoken met een speer.
Speciaal voor u gaf Hij Zijn leven.
Speciaal voor u werden de spijkers door Zijn handen geslagen.

Hij biedt Zijn vergeving aan. Gratis. Dat is genade. Het is echter geen goedkope genade. Het heeft Hem alles gekost. Laten we dat nooit vergeten. In de weg van geloof en bekering schenkt Hij ons Zijn vergeving. ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde’ (1 Johannes 1:7).
Bent u al bij het kruis geweest? Mag u weten dat Hij ook voor uw zonden aan het kruis is gegaan?

Delen, geven en vergeven. Het zijn drie woorden die eruit springen, als een soort liefdes-werkwoorden van het christelijk geloof. Woorden die ons iets te zeggen hebben, ook vandaag. Geestelijk, en ook heel praktisch. We worden opgeroepen het goede nieuws van de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus te delen.

En evenzeer is het een appèl lief en leed met elkaar te delen. Met elkaar mee te leven, mee te lijden als het nodig is.
De Heere Jezus gaf Zijn leven, Zijn lichaam en Zijn bloed, om ons te redden. Alles wat Hij had, gaf Hij. En hoe is dat bij ons? Wat de Heere ons geeft, geeft Hij ons niet om voor onszelf te houden. Zowel het geestelijke als het materiële. Wanneer Hij ons veel geeft op geestelijk gebied, is dat ook om anderen ermee te dienen. En evenzo op materieel gebied. Staan we open voor Gods stem als Hij ons leidt om anderen te geven van onze overvloed? Het is immers zaliger om te geven dan te ontvangen.

En dan nog het derde woord: vergeven. De Heere Jezus biedt ons Zijn vergeving aan. Daarom liet Hij Zich aan het kruis nagelen. Ook wij worden opgeroepen de ander te vergeven. Niet zomaar een keertje, maar 70 x 7 keer. Oftewel altijd, voortdurend, steeds weer opnieuw.
Het is niet zo’n best teken als christenen precies weten wat wel en wat niet mag en er niet voor terugdeinzen om anderen keihard te (ver)oordelen. Het is nogal eens voorgekomen dat later bleek dat zij in het geheim zich aan dezelfde zonden schuldig maakten, als waar ze zo keihard over oordeelden.

Iemand noemde deze boodschap van delen, geven en vergeven, het elfde gebod! Denk er eens over na. En laten we de weg van de Heere Jezus volgen, zeker nu in de eindtijd, nu de wederkomst van de Heere Jezus nabij is. Zijn weg van kruis, dood en opstanding. Tot Zijn gedachtenis, door het in praktijk te brengen – in Zijn kracht, jazeker – in het open veld, in het leven van elke dag, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het zal een getuigenis zijn naar de wereld toe en de Heere zal Zijn zegen erover geven.

Dirk van Genderen

4 Reacties

 1. simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 maart 2022 om 18:43

  Matth. 24 en Lucas 21. Mijn ouders hadden 4 jaar lang het kanongebulder gehoord op 80 km afstand en 20 jaar later, stonden weer gigantische legers in slagorde en nu 70 jaar later staan de legers weer tegenover elkaar; heel opmerkelijk. Iedere keer noemen ze zich christenen, en hun leiders snoeven over Gods voorzienigheid en wat hen nog meer van pas komt. Dit kan geen mens oplossen. Maar wat zingen we graag: Vredevorst Gij kunt gebieden, de vrede op deze aarde, en ook in ons hart. Daarom: bid alleen voor de vrede VAN JERUZALEM, want in haar vrede is onze vrede gegrond. Zou God deze wereld vrede geven, zolang deze wereld Israel alles misgunt, ja boycot, en hun land verdeelt?

 2. Natascha zegt:
  Geplaatst op zondag 20 maart 2022 om 22:47

  Wat mooi beschreven! Hier gaat het om. Goed om bij stil te staan terwijl we richting Pasen gaan.

 3. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 21 maart 2022 om 0:51

  Zeker Dirk, de Heere is zo genadig, dat we mogen komen met onze zonden en schuld, maar dat we vergeving vragen en bidden dat we onze naasten mogen liefhebben als onszelf. Dat kan en wil de Heere ons schenken, want dat vloeit er uit voort! Al wat U ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt mild en overvloedig. Dan delen we, vergeven we en helpen we onze naaste uit liefde.

 4. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 maart 2022 om 12:23

  Bedankt Dirk. Niemand is goed dan God alleen. Er is maar één weg, de Here Jezus onze Heer en Heiland die gekruisigd is en opgestaan. En deze oorlog heeft een grotere schuld dan alleen Poetin. Er zou nooit oorlog zijn, als de mens zich bekeerd had. Een belofte van God. Waarom is Poetin alleen verschrikkelijk en wij laten stilzwijgend zo verschrikkelijk veel abortussen toe en euthanasie enz. Jemen die geteisterd wordt en in Griekenland waar asielzoekers in kampen zitten enz. enz. Ja, Pasen is voor ieder mens nodig. Hoe dichter bij je Heiland hoe meer je ziet hoe hypocriet jezelf bent en heel Europa en Amerika. Een ding: zonder God zitten wij in satans handen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden