Delen, geven, vergeven

We leven weer toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Dan gedenken we het onbeschrijflijk zware lijden en het sterven van de Heere Jezus en Zijn glorierijke opstanding. Hij gaf Zijn leven om ons, om mij te redden. Wat een wonder van genade! Als u twijfelt aan de liefde van de Heere Jezus, kijk dan naar het kruis!

Wij kunnen ons niet voorstellen hoe zwaar het lijden van de Here Jezus is geweest. Ik kan er in ieder geval geen woorden voor vinden om dat te beschrijven. Het was niet alleen het lichamelijke lijden, dat Hij vrijwillig onderging. Maar Hij droeg er ook al onze zonden, het oordeel, de vloek die wij hadden verdiend. Hij betaalde de losprijs om ons vrij te kopen van het eeuwige oordeel.

Vlak voordat Hij gevangen werd genomen, stelde de Heere Jezus de viering van het heilig avondmaal in. Waarbij Hij het brood deelde en de wijn gaf, als tekenen van Zijn verbroken lichaam en Zijn vergoten bloed, tot vergeving van onze zonden en ter gedachtenis aan Zijn bittere lijden.

Als u twijfelt aan Gods liefde, kijk dan naar het kruis. Hij koos de pijn, vrijwillig. Hij deed het speciaal voor u.
Speciaal voor u vergoot Hij Zijn bloed.
Speciaal voor u werd Hij doorstoken met een speer.
Speciaal voor u gaf Hij Zijn leven.
Speciaal voor u werden de spijkers door Zijn handen geslagen.

Hij biedt Zijn vergeving aan. Gratis. Dat is genade. Het is echter geen goedkope genade. Het heeft Hem alles gekost. Laten we dat nooit vergeten. In de weg van geloof en bekering schenkt Hij ons Zijn vergeving. ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde’ (1 Johannes 1:7).
Bent u al bij het kruis geweest? Mag u weten dat Hij ook voor uw zonden aan het kruis is gegaan?

Delen, geven en vergeven. Het zijn drie woorden die eruit springen, als een soort liefdes-werkwoorden van het christelijk geloof. Woorden die ons iets te zeggen hebben, ook vandaag. Geestelijk, en ook heel praktisch. We worden opgeroepen het goede nieuws van de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus te delen.

En evenzeer is het een appèl lief en leed met elkaar te delen. Met elkaar mee te leven, mee te lijden als het nodig is.
De Heere Jezus gaf Zijn leven, Zijn lichaam en Zijn bloed, om ons te redden. Alles wat Hij had, gaf Hij. En hoe is dat bij ons? Wat de Heere ons geeft, geeft Hij ons niet om voor onszelf te houden. Zowel het geestelijke als het materiële. Wanneer Hij ons veel geeft op geestelijk gebied, is dat ook om anderen ermee te dienen. En evenzo op materieel gebied. Staan we open voor Gods stem als Hij ons leidt om anderen te geven van onze overvloed? Het is immers zaliger om te geven dan te ontvangen.

En dan nog het derde woord: vergeven. De Heere Jezus biedt ons Zijn vergeving aan. Daarom liet Hij Zich aan het kruis nagelen. Ook wij worden opgeroepen de ander te vergeven. Niet zomaar een keertje, maar 70 x 7 keer. Oftewel altijd, voortdurend, steeds weer opnieuw.
Het is niet zo’n best teken als christenen precies weten wat wel en wat niet mag en er niet voor terugdeinzen om anderen keihard te (ver)oordelen. Het is nogal eens voorgekomen dat later bleek dat zij in het geheim zich aan dezelfde zonden schuldig maakten, als waar ze zo keihard over oordeelden.

Iemand noemde deze boodschap van delen, geven en vergeven, het elfde gebod! Denk er eens over na. En laten we de weg van de Heere Jezus volgen, zeker nu in de eindtijd, nu de wederkomst van de Heere Jezus nabij is. Zijn weg van kruis, dood en opstanding. Tot Zijn gedachtenis, door het in praktijk te brengen – in Zijn kracht, jazeker – in het open veld, in het leven van elke dag, zowel binnen als buiten de kerkmuren. Het zal een getuigenis zijn naar de wereld toe en de Heere zal Zijn zegen erover geven.

Dirk van Genderen