Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Het is nog niet het einde…’ (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 maart 2022, 11:02 door Dirk A A

Meneer Van Genderen, ik heb een vraag voor u.’ Het lijkt wel dat steeds meer mensen met vragen rondlopen. Ook veel christenen. De meeste vragen betreffen de actuele ontwikkelingen in de wereld. Zo kreeg ik de afgelopen paar weken opvallend veel vragen over de weerzinwekkende inval van Rusland in Oekraïne. Veel mensen vragen zich af of deze oorlog direct verband houdt met, zoals ze zeggen, ‘de aanstaande opname van de gemeente en de wederkomst van de Heere Jezus’. Is Poetin misschien de antichrist? Vaak genoemde Bijbelgedeelten in dit verband zijn Ezechiël 38 en 39, de eindtijdrede van de Heere Jezus in Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21 en het Bijbelboek Openbaring.

De afgelopen maanden kreeg ik verder veel vragen over corona en over de vaccinaties. Is het vaccin het merkteken van het beest uit Openbaring 13?
Enkele jaren geleden waren er rondom Joodse feesten enkele bloedmanen. Ook daar werden vergaande conclusies aan verbonden door zogenaamde profeten of eindtijdleraars. Conclusies die overigens niet juist bleken te zijn.
Telkens als er iets heftigs of opmerkelijks in de wereld gebeurt, vragen christenen zich af: Is dit het begin van het einde van de wereld? En dit is niet nieuw, dit is eerder, ook in eerdere eeuwen, al veel vaker gebeurd.

Ik ben altijd zeer terughoudend met mijn antwoorden en reacties op dergelijke vragen. Om ver weg te blijven van speculatie over het moment dat het zover is. In het verleden hebben christenen hierover al veel te vaak stellige uitspraken gedaan, die niet zijn uitgekomen. Daarmee maken we het christelijke geloof tot een aanfluiting.

Ik zeg het u eerlijk: Ik weet niet of de oorlog in Oekraïne erop wijst dat de komst van de Heere Jezus aanstaande is. Zover ik weet, is er geen enkel hard bewijs dat Gog/Magog, die in Ezechiël 38 en 39 worden genoemd, als leiders van een alliantie die op enig moment optrekt tegen Israel, te maken hebben met Rusland. Turkije ligt meer voor hand.

Opmerkelijk in de huidige ontwikkeling vind ik de stroom Joodse mensen die vanuit Oekraïne onderweg is naar Israel. Ik zie daarin een verdere vervulling van de Bijbelse profetieën over de terugkeer van Joodse mensen vanuit de hele wereld naar Israel. Verder valt op dat deze oorlog leidt tot een verdere eenwording van Europa.

Zeker, de Heere Jezus spreekt over oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnoden en besmettelijke ziekten als signalen voor Zijn aanstaande wederkomst. In die zin leven we in apocalyptische tijden. Maar dat wil niet direct zeggen dat het nu al zover is.
In Mattheus 24:6 zegt de Heere Jezus – ‘Want al deze dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.’
En in ditzelfde hoofdstuk, in vers 36 zegt Hij: ‘Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.’

Laten wij niet wijzer willen zijn dan de Heere Jezus. Wat wel belangrijk is, dat we zoals in de verzen 42 en 44 staat, waakzaam en alert zijn en elk moment bereid zijn om Hem te ontmoeten.
42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
44. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Ik leer momenteel veel van de berichten die ik ontvang van christenen uit Oekraïne. Zij zijn helemaal niet bezig met de vraag of ze misschien vandaag nog worden opgenomen of dat de Heere Jezus op het punt staat terug te komen. Veel belangrijker voor hen is het dat ze mensen in nood kunnen helpen, dat ze bidden voor het land en dat ze aan iedereen het Evangelie willen doorgeven.  

Ik las over een diaken van een kerk in Marioepol, broeder Vladimir Redkakashin, die tijdens het uitdelen van hulpgoederen werd getroffen door een granaatscherf. Er is nog geprobeerd hem te opereren, maar dat mocht niet meer baten. Tot het laatst zette hij zich in voor zijn naasten en hij geprobeerd te helpen waar hij kon. Hij ving mensen op in het gebedshuis en wees dan iedereen op de Heere Jezus. Voor de operatie vertrouwde hij zich in gebed toe aan de Heere. Nu mag hij voor altijd bij Hem zijn.

Blijf zien op de Heere Jezus en laat u nergens door afleiden. Zet u in om anderen te bereiken met het Evangelie. Het gaat niet alleen om uw redding, de Heere wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. En wellicht wil Hij ook u daarvoor gebruiken.
Christenen die zo gericht zijn het mogelijke merkteken van het beest, op Armageddon, op Gog en Magog, op mogelijke sinistere plannen om de wereldbevolking minstens te halveren, op ‘The Great Reset’ en op nog zoveel meer, lopen een groot risico hun blijdschap en vreugde in de Heere Jezus kwijt te raken. Richt je liever op de Heere Jezus en vul je geest niet met zoveel negatiefs.

Er is een tijd geweest dat ik ook regelmatig websites bezocht waarop de meest angstaanjagende gebeurtenissen werden voorzegd, vaak met een christelijk sausje erover heen. Je kunt er in de greep van komen, het kan je gaan beheersen. En achteraf gezien kwam er niets uit van al die zogenaamde woorden van wijsheid… Het was werkelijk een bevrijding om die ‘verschrikkelijke artikelen’ niet meer te lezen.

Praat anderen en jezelf geen angst aan. Bedenk dat de Heere op de troon zit, Hij regeert (Openbaring 4). Hij zal Zijn vijanden overwinnen. Laat je vullen met Zijn hoop, Zijn vrede, Zijn genade, Zijn liefde. Vertel de mensen liever over de Heere Jezus en Die gekruisigd.

En de dag komt gegarandeerd zeker dat de hemel opengaat en de Heere Jezus komt om ons tot Zich te nemen en Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. ‘Dan zullen we voor altijd bij de Heere zijn,’ zegt 1 Thessalonicenzen 4:20. ‘Troost elkaar dan met deze woorden,’ voegt het volgende vers er nog aan toe.

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. Andries Hendrikse zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2022 om 18:14

  Amen

 2. avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2022 om 19:10

  Amen, dank u Dirk voor je woorden en speciaal voor: “Laten we niet wijzer zijn dan de Here Jezus” en “Blijf zien op de Here Jezus…” Een gezegende week voor jou en alle lezers en gelukkig kunnen wij voor deze oorlog bidden.

 3. Nico Weerheim zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2022 om 19:57

  Beste Dirk,

  Bedankt! Zeer verstandige woorden die je hier laat horen. We moeten de gebeurtenissen niet direct willen invullen met een Profetie of Bijbeltekt. Gij zult het na dezen verstaan. Matth. 10:28. En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. De Heere regeert. Persoonlijk geloof ik om bijzondere reden wel dat Gog en Magog uit Ezechiel 38 en 39 de Russische volken zullen zijn. Op Gods tijd zal het eenmaal wel openbaar komen.

  Hartelijke groet en Gods zegen,
  Nico

 4. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2022 om 21:11

  ’t Oog omhoog, het hart naar boven,
  hier beneden is het niet!
  ’t Ware leven, lieven, loven
  is maar, waar men Jezus ziet.
  Wat men hoort of ziet op aard’
  is ons kost’lijk hart niet waard;
  wil men leven, lieven, loven:
  ’t oog omhoog, het hart naar boven!

 5. Wilma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 maart 2022 om 23:39

  Just translated your article to my husband, this is his response: I am pleased to hear your Biblical and balanced approach to the war in Ukraine and current situations. So good to hear how Ukrainian Christians are not getting carried away by all kinds of notions but are focusing on the essentials of the faith and serving others. Bedankt voor je article, God’s zegen!

  (Vertaling in het Nederlands: Ik heb zojuist uw artikel voor mijn man vertaald, dit is zijn reactie: Ik ben verheugd om uw Bijbelse en evenwichtige benadering van de oorlog in Oekraïne en de huidige situaties te horen. Zo goed om te horen hoe Oekraïense christenen zich niet laten meeslepen door allerlei denkbeelden, maar zich concentreren op de essentie van het geloof en anderen dienen. Bedankt voor je artikel, Gods zegen!)

 6. Josien zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2022 om 0:46

  Beste Dirk, de uitleg klopt niet helemaal er wordt wat overgeslagen, wel klopt, dat de Here Jezus zal neerdalen en wij een ontmoeting met Hem in de lucht zullen hebben en Hij ons op/mee zal nemen, om dan voor altijd met Hem te zijn!
  Maar Zijn Vrederijk begint helemaal niet meteen, eerst komt de 7 jarige Grote Verdrukking. Na Openbaring 4:1 wat na hierna zal geschieden, is de gemeente niet meer op de aarde!
  Daar ziet Johannes het begin van wat er gaat komen van De Toorn van God over deze Aarde!
  In Openbaring 5 wordt de boekrol geopend, door de Here Jezus, die 24 oudsten duiden de gemeente aan, en Openbaring 6 luidt de Grote Verdrukking, dus al de rampen en verdere ellende in!
  Jammer dat dit niet zo wordt verteld in de studies, alles wat in Openbaring staat, gaat toch echt nog letterlijk gebeuren en is nog NIET gebeurd, ik begrijp niet dat niet wordt gezien?
  Er komt ook een letterlijke A C en een merkteken van het beest, dat lijkt nu allemaal overgeslagen te worden?
  De gemeente zal het niet meemaken, De Toorn van God rust dan niet op de gemeente, maar op de ongelovigen van de aarde!
  Vele, vele collega broeders, ook elders, spreken hier over!
  De waarheid moet nu zeker verteld worden, als je je niet bekeert, kom je in de Grote Verdrukking en zal je in de handen van de A C vallen, verschrikkelijk!
  Dit vertelt Gods Woord heel duidelijk en dat Woord moet niet verdraaid of ontkend worden!
  Met een vriendelijke groet en Gods Zegen, Jose Marz.

 7. Josje zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2022 om 3:59

  VÓÓR ALLE DINGEN
  .
  .

  Vertel de mensen over
  “de Heer-gekruisigd” en
  weet, dat men dan niet makkelijk
  de stap doet naar “IK BEN”.

  Want “Waarom moest Hij dood dan?”
  Discussie dreigt. En, ja:
  “Waarom is ‘t kwaad geschapen?,
  stopt oorlog niet?…… -denk ná!!”

  Maar dàt… belandt heel makkelijk
  in discussieergevaar.
  Zelfs als men dan zou denken:
  het is misschien wel waar…,

  dan ook! De halve Waarheid
  is nog DE Waarheid niet.
  Laat klinken in dat kruis al
  ‘t heerlijk Opstandingslied,*

  en ‘t Doel wordt helder.
  Denken, maar zeker óók gevoel
  zijn nodig voor ‘t begaan van
  Gods wegen naar Zijn Doel.
  .
  .
  * I Cor. 15:3,4

 8. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2022 om 13:50

  Het valt mij op dat de oorlog in Oekraïne, die op 24 februari begon, zich aan het afspelen is in de 40 dagen voor Pesach, ook wel de 40-dagentijd. De 40-dagentijd is namelijk een tijd van bezinning en voorbereiding op het Paasfeest. Wellicht is deze oorlog een laatste waarschuwing van de Heere God om zich te bekeren, voordat de Gemeente binnenkort wordt opgenomen. Vanaf 24 februari 2022 t/m Pesach op 15 april 2022 is het exact 50 dagen en 50 is een belangrijk profetisch getal.

  Ik sluit niet uit dat rondom Pasen en Pinksteren er verdere grote escalaties van het conflict tussen Rusland en Oekraïne zullen plaatsvinden, waarbij Rusland en de NAVO rechtstreeks met elkaar in oorlog kunnen raken en Israël in oorlog kan raken met haar omringende landen. Dan is de Derde Wereldoorlog ook een feit.

 9. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2022 om 14:56

  Hartelijk dank Dirk. Dit moet voor veel lezers toch rust geven!!! Vertrouw op de Heer, met heel je hart, steun op eigen inzicht niet. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
  Spreuken 3 : 5 en 6.

 10. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2022 om 16:17

  Eindtijd? Vanmiddag lazen we Ezechiel 36. Lieve mensen, wat een vooruitzicht, althans voor Israel. Laat alles rustig op je inwerken, lees dan ook eens Joel 2 en 3. Alles gaat over Gods handelen in deze tijd en heb je alles overdacht, lees dan ook Micha 7 erbij, vers 7 gaat duidelijk over Israel. Maar ik ben bang dat in de verzen 8 en 10 de kerk wordt aangesproken!

 11. Harry zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2022 om 23:10

  Laten we het vraagstuk van opname en grote verdrukking toch eindelijk eens met rust laten en ons alleen concentreren wat we waar kunnen nemen. Als we zien hoe steeds meer Joden Aliya maken naar Gods eigen land, zie je de profetieën voor je ogen in vervulling gaan. En hoe dat verder allemaal zal gaan met een opname en/of verdrukking, daar kunnen we alleen maar over speculeren want de tijden zijn in Gods hand. Ben je bereid om de ontmoeting met de Joodse Messias aan te gaan, daar gaat het om. Laten we in ieder geval het team van Christenen voor Israël, o.l.v. Koen Carlier, die al 25 jaar Joodse mensen helpt Aliya te maken naar Israël ondersteunen, zowel financieel als in onze gebeden.
  Ze hebben sinds het begin van het conflict al bijna 6000 Joden mogen helpen Aliya te maken.
  Ze worden met bussen opgehaald, rijden door oorlogsgebied door Oekraïne naar een zelf gecreëerde schuilplaats, om vervolgens via de grens naar Moldavië te reizen. Vandaar worden de mensen gebracht naar Roemenië en op het vliegtuig gezet naar Israël. Kijk op het Youtube-kanaal van Chr. voor Israël naar de laatste ontwikkelingen en het verslag van de Noodactie.

 12. Jasper zegt:
  Geplaatst op zondag 27 maart 2022 om 23:34

  Beste Dirk, ik heb jammer genoeg de laatste twee nieuwsbrieven niet ontvangen, ik kijk er elke week naar uit.

 13. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2022 om 8:18

  De Heere bestuurt alle dingen, en deze Psalm geeft ook troost. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood.
  Hij zal hen nimmer om doen komen, in duren tijd en hongersnood.
  In de grootste smarten, blijven onze harten, in de Heere gerust.
  Zal Hem nooit vergeten, Hem mijn Helper heten, al mijn hoop en lust.

 14. Cor Barten zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2022 om 19:26

  Beste broeder,

  Wij moeten Gods Woord in zijn geheel verkondigen. Daar hoort evangelieverkondiging bij voor de nog ongeredden, maar daar hoort ook het profetische woord bij, dat zeer vast is en schijnt als een lamp in de duisternis. Geheel de raad Gods moet worden verkondigd. Dus ook de dingen aangaande toekomst. Het is mooi als er in kerken en gemeenten een evenwichtige prediking plaatsvindt van wat de Heere in Zijn Woord aan ons gegeven heeft. Van de Heilige Geest wordt ons gezegd dat Hij ons ook de toekomst zal verkondigen en dat is wel iets meer dan dat de Heere Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Aan te raden is om te (gaan) luisteren naar de Messiasbelijdende Joodse broeder Amir Tsarfati, Galilea, Israël, die door Gods genade voor velen over het rond van deze aarde met name de profetieën aangaande de toekomst voor Israël, de gemeente en de volken uitlegt. Onder andere Via YouTube (Behold Israël, ook met nederlandse ondertiteling) is hij te beluisteren. Laten we naast het getuigen en rekenschap af te leggen van de hoop, die in ons is ons zeker ook bezig houden met Gods geopenbaarde Woord aangaande de toekomst. De tijd kort op en het heil is ons nu meer nabij als toen we tot het geloof kwamen. Maranatha! Jezus komt!

 15. Pc.wijnsma@knid.nl zegt:
  Geplaatst op maandag 28 maart 2022 om 20:54

  Maranatha, Cor ik deel jouw mening.

 16. Gosse. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 maart 2022 om 15:03

  Sinds een paar dagen lees ik, bij de weinige gelegenheid die ik heb, hier iets.

  Graag verneem ik:
  1.
  hoe jullie hier denken over de aandacht die uitgaat naar Russische Christenen in tegenstelling tot de aandacht die uitgaat naar Oekraïense Christenen.

  2.
  is de Russische inval in Oekraïene volgens jullie een rechtmatige verdedigings-inval vanwege een alreeds in bedekte termen aangekondigde zéér ernstige bedreiging door de NAVO en de VS en hun banden met Oekraïene tegen onder meer (!!) miljoenensteden in Rusland òf is die inval volgens jullie, in overeenstemming met de dagelijks stelselmatige berichtgevingen en beïnvloeding van en door de Nederlandse Staatsmedia, de uiting van bloed- en moordlust van een duivelse boevenkliek in Rusland, die de Nazi’s nog in de schaduw stelt??

  Afhankelijk van de wijze waarop hierop wordt geantwoord (ik heb namelijk een aantal zéér (!!) slechte ervaringen met mensen die de naam ‘christen’ voeren) sta ik open voor een gedachtenwisseling, maar ik zeg bij voorbaat:
  ik wil mij nooit meer verdrietig en vies voelen dankzij mensen die zich ‘christen’ noemen.
  MISSCHIEN (!) tot nader schrijfs.

 17. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 maart 2022 om 8:07

  Beste Dirk,
  Dank je voor dit stukje.
  Ja, er leven bij mij ook veel vragen wat er allemaal verder gaat gebeuren.
  Maar ik wil mij aan God vasthouden en erop vertrouwen dat Hij alles in Zijn hand heeft. Dit vertrouwen is gebaseerd op Zijn Woord.

  Een mooi lied van Johannes de Heer:

  Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil,
  Hem in alles vertrouwt en gelooft.
  Die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem,
  smaakt een vreugde, die nimmer verdooft.

  Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem,
  blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem.

 18. mieneke zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 maart 2022 om 16:58

  Even in het kort aan 16.
  Niets is wat het lijkt.

  Er is niet één die goed doet. Ja zelfs niet één. Er wordt maar één geschiedenis geschreven. En dat is Gods geschiedenis.
  En omdat er niet één (mens) goed is en goed doet, gaat Gods geschiedenis met en door zondige mensen naar het einde en komt het tot: ZIJN DOEL!!
  En te midden van Zijn geschiedenis is er één WEG geopend die de mens kan redden. CHRISTUS JEZUS die gekruisigd is en geleden heeft (voor ieder zondige mens) en is gestorven. En is OPGESTAAN.
  Dat is ENIGE de Deur die men door moet gaan om te ontsnappen aan de Toorn van God/JHWH.
  Dus iedere rus/oekrainer/amerikaan/nederlander/wereldburger, of ze nu een wereldleider zijn of in de navo een plaats hebben, en of ze nu schuldig zijn aan oorlog of niet, zij zullen die Deur binnen moeten gaan. En De Weg gaan naar het eeuwig Leven bij God/JHWH.

 19. Comsol zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 maart 2022 om 17:33

  Zeker is de inval van Rusland weerzinwekkend. Maar is deze weerzinwekkender dan de chaos, dood en verderf die de VS heeft aangericht in de afgelopen jaren in diverse landen
  waarbij ongeveer 6 miljoen mensen de dood vonden? Of vinden wij dat minder erg, dat we geen sancties tegen de VS durfden in te stellen? Wij hebben er zelfs zelf aan mee gedaan. Is een dode Libiër of Irakees, Afgaan niets om ons over druk te maken? Kennelijk is er bij veel mensen een verschil, ver van mijn bed, dus.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden