Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Ik zeg dit in alle liefde… (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 april 2022, 10:05 door Dirk A A

Soms verbaas ik me over reacties die ik ontvang. Op commentaren, maar ook op preken en spreekbeurten. Het lijkt erop dat er mensen zijn die gespitst zijn op wat ze niet horen en niet lezen. Ik zeg dit in trouwens in alle liefde, ik betrap me er soms zelf ook op. Het gebeurde afgelopen week weer, in de reacties op mijn commentaar van vorige week. Ik zal proberen het concreet te maken. Niet om met de vinger te wijzen, maar misschien hebt u er iets aan.

Het duidelijkste wordt dit wanneer mensen schrijven of tegen mij zeggen dat ze de opname van de gemeente hebben gemist in mijn preek of in mijn commentaar.
Voor de duidelijkheid: Ik geloof in de opname, de Bijbel spreekt daar duidelijk over in 1 Thessalonicenzen 4. We zullen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Maar als ik over een bepaald Bijbelgedeelte spreek, of erover schrijf, waarin het niet over de opname gaat, dan zijn er altijd wel weer mensen die aangeven dat ze de opname hebben gemist. ‘Dat is toch onze zalige hoop,’ geven ze vaak aan, ‘de grote verdrukking is niet voor ons.’

Sommige mensen willen dit in elke preek horen en in elk commentaar lezen. Maar dat is in de Bijbel toch ook niet zo? Dan gaan alle commentaren en alle preken op elkaar lijken.
De ene keer geeft de tekst er wel aanleiding toe, een andere keer niet. En onze hoop is toch niet de opname, maar onze hoop is toch de Heere Jezus?

Altijd zal Hij centraal moeten staan, dat zeker! En daar mag u mij op wijzen. In hele oude woorden zingt lied 478 uit de bundel van Johannes de Heer het zo mooi: ‘Eén Naam is onze hope’.

1 Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in éénen doope,
en is Zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af,
Hij was ’t, die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

2 Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één,
werd dit haar zalig teeken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in ’t duister van den dood.

3 Bij ’t bloedlicht der flambouwen,
in ’t heetste van den strijd,
wacht zij in stil vertrouwen
den vrede voor altijd,
tot eind’lijk voor haar oogen,
waarin ’t verlangen brandt,
het schouwspel komt getogen
der Kerke triumfant.

4 In haar drie-een’gen Heere
nog in haar aardschen strijd,
blijft zij met hen verkeeren,
wien ruste werd bereid.
Geef dat in Uw genade,
o God, ook eenmaal wij
langs Uwe lichte paden
gaan tot der zaal’gen rei!


Wat een mooie woorden, wat een diepe inhoud! En als dat verlangen naar onze Heiland in ons hart leeft, dan zien we uit naar Zijn komst op de wolken om voor altijd bij Hem te zijn. Ja, toch?

Ik droom ervan dat we elkaar als broeders en zusters accepteren en aanvaarden, samen, de ene die wel in de opname gelooft, samen met een ander die het allemaal niet zo precies weet. Dat geeft ook niet, als de Heere Jezus maar centraal staat in ons leven.
Hij, Die ons heeft bevrijd van onze zonden en schuld, Hem verwachten we met groot verlangen. Liever nog vandaag dan morgen. Om voor altijd bij Hem te zijn.

En tot die tijd mogen we getuige van Hem zijn en licht in de geestelijke duisternis verspreiden, om dwalende mensen bij de Heere Jezus te brengen.
Biddend strijden voor een wereld in doodsnood. Let op Oekraïne, let op Israel…  ‘Heere, ontfermt U Zich over ons en over deze wereld.’

Ondertussen blijven we waakzaam en nuchter.
‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.’ (Mattheus 24:42)
‘Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.’ (Mattheus 24:44)

We letten op de tekenen van de tijden, die Zijn komst aankondigen.
‘Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.’ (Daniël 12:4)
‘Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijd niet onderscheiden?’ (Mattheus 16:3)

En we laten ons niet in verwarring brengen, door wie dan ook, maar we blijven zien op de Heere Jezus.
‘Wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem,
dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn…’ (2 Thessalonicenzen 2:1 en 2)

En we roepen het samen uit: ‘Maranatha! Ja, kom, Heere Jezus.’ (Openbaring 22:17, 22)

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Warmolt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 16:05

  Dirk,
  Een Driemaal : Amen, Amen, Amen.

 2. Piet Alberts zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 17:12

  De Bruid van Jezus is primair Israël maar door het offer van Jezus is de gemeente daar deel van geworden! Een kerk is een gebouw!

 3. Carel van Poppel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 17:44

  Beste Dirk, Jouw commentaren zijn er om over na te denken en er wat mee te doen. Ik wil je hartelijk bedanken voor je inzet elke week en ga verder in vertrouwen dat Hij onze en jouw Heer Jezus Christus en Leidsman is. Wij maken allemaal fouten, maar we mogen de wereld laten zien hoe lief wij elkaar hebben. Dat is ons getuigenis, wat wij met vallen en opstaan geven. Gods zegen gewenst. Carel van Poppel

 4. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 18:17

  Ook ik zeg dit in alle liefde Dirk: blijf door doen zoals je bezig bent!!!! Je liefde voor de Heere Jezus en Israël is zoooo hartversterkend! Samen verbonden in de Heer….

 5. Johan Miedema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 18:21

  Hier kan ik alleen maar Amen op zeggen broeder

 6. Loes zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 18:49

  Prachtig woord, zo bemoedigend.
  Het laat juist zien, om veel in gebed te zijn voor wie Hem niet kennen,
  afgevallen zijn misschien wel vanwege deze verdeeldheden,
  en de vele wanhopigen in psychiatrische instellingen,
  gevangenen in allerlei omstandigheden vrij of gevangen.
  Jezus is voor hen allen ook aan het kruis gegaan,
  opdat zij totale genezing en bevrijding mogen krijgen in een tijd als deze,
  en Hem groot maken waar zij ook zijn.
  Dat Israel haar Messias van harte gaat aannemen, en aan het ganse volk zal bekendmaken.
  En dat zij nu zullen optrekken naar hun thuis en loslaten de banden van hun woonplaats nu.
  De Vader zal voorzien in Zijn land voor Zijn volk.
  Dankuwel dat wij dit mogen zien gebeuren nu. Amen.

 7. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 20:05

  Amen, Amen.

 8. Harm Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 20:11

  Ja broeder,
  Je zit als prediker, op een verhoging.
  Makkelijk doelwit, daarom is het zo belangrijk, dat er voor predikers en gemeenteleiders gebeden wordt.
  Predik het woord: Zo zegt de Heere!
  Jij en andere broeders, zijn Zijn spreekbuizen.
  Niet wat men graag wil horen.
  God zegene jou.
  Predik het woord, gelegen of ongelegen.

 9. Harry zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 20:46

  Beste Dirk, met alle respect, maar het eerste couplet van het lied ruikt stevig naar de vervangingsleer. De kerk ‘rust niet in ene dope,’ zij beleid de volwassendoop en de kinderdoop en dat zijn er al twee. Ook kwam Jezus ten eerste naar deze wereld voor de verloren schapen van Israël, en niet om de kerk als bruid te werven. Hij kan ook nooit de kerk het leven hebben gegeven door Zijn sterven, want de kerk bestond niet eens. In het liedboek staat een nieuwere versie van het geciteerde lied namelijk gezang 303 ‘de ware kerk des Heren’. Als je de tekst leest dan is het om onpasselijk van te worden. Het staat bol van vervangingsleer. In de Bijbel wordt maar over één bruid gesproken en dat is Israël. God kan toch geen twee bruiden hebben? In gezang 303 wordt gesproken over de bruid van Zijn verbond, en dat klopt als je daar Israël mee bedoelt. Maar men heeft het over de ware kerk des Heren. De kerk is niet de bruid van Zijn verbond, aangezien er in de hele Bijbel nergens staat dat er met de kerk een verbond gesloten is, ook geen nieuw verbond! (zie Hebr. 8 en Jer. 31) God heeft maar één volk uitgekozen, en wij, als gelovigen uit de heidenen kunnen alleen maar als individu tot zijn gemeente worden ingelijfd (Romeinen 11), indien we deel willen uitmaken van het Joodse volk. En nadat we zijn ingelijfd, worden we niet ineens de bruid maar mogen we deelhebben aan het feest van Zijn (bruids) gemeente die bestaat ten eerste uit Joden, en uit heidenen (als vreemdeling en bijwoners).

 10. Gerda Fransen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 21:16

  Beste Dirk,
  ik ben dankbaar voor jouw nuchtere en Bijbelse visie. Het is zoals je zegt dat het om Jezus Christus gaat en om Hem alleen! We kunnen niet precies weten hoe alles zal gaan. Als we maar net als de vijf wijze meisjes onze lampen gevuld hebben met olie. Ik wens je veel Zegen Dirk, blijf ons maar scherp houden!

  In Hem verbonden,
  Gerda Fransen.

 11. P.Verhaag zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 21:30

  Dirk hartelijk dank voor jouw bemoedigingen en commentaar op wat er aangaande de wederkomst aan tekenen in onze tijd gebeuren. Veel waardering voor deze kijk op wat er allemaal in de wereld gebeurt. Ga vooral door met deze commentaren, het houdt ons waakzaam. We wensen jou God’s zegen toe.

 12. Klaas van Dijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 21:32

  Beste broeder Dirk,
  Zo is het hoor!
  Laat je niet ontmoedigen door de veelheid van kritische reacties broeder!
  Want jouw schrijven is heel vaak bemoedigend en overdacht en dus duidelijk.
  Geve de Here jou de kracht, wijsheid en genade om met dit kostbare werk door te gaan.
  Ik geniet er veel van en doe voorbede voor jou.
  Met een liefdevolle groet van je broeder in Christus, Klaas

 13. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 april 2022 om 22:26

  Beste Dirk, dat we door het geloof in de Heere Jezus, die dag zullen verwachten met groot verlangen, alles uit genade en tot eer en verheerlijking van Zijn Naam. Die Naam is Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Amen.

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2022 om 9:24

  Beste Dirk.
  Ik ben het met iedereen van harte eens en kijk ook altijd reikhalzend uit naar je Nieuwsbrief.
  Alleen ben ik het niet eens dat er een opname zal zijn voor de grote verdrukking. Wel met, zoals jij het ook zegt, dat als de Heere Jezus op de aarde terugkeert diegenen die Hem lief hebben gehad op de aarde Hem tegemoet zullen gaan in de lucht.
  Ik kwam een tekst tegen in Openbaring 7, de verzen 13 en 14. Moeten jullie maar eens lezen. Daar staat duidelijk dat diegene in lange witte klederen uit de grote verdrukking komen. Dus die hebben de grote verdrukking meegemaakt. Denk niet dat we beter zijn dan de goddelozen. De grote verdrukking is er naar mijn inziens om je geloof te beproeven.

 15. Vic. zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2022 om 10:22

  Beste Dirk, ik kijk er altijd naar uit om jouw nieuwsbrief te mogen lezen, het bemoedigt me om Gods werk te mogen zien in onze mede gelovigen. Moge de Heere je blijvend inzicht geven om anderen te kunnen bemoedigen.
  Gezegende wijsheid u toe gebeden.

 16. Nico Bouwhuijsen zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2022 om 10:58

  Bedankt Dirk, dat je steeds weer onze Heer Jezus Christus centraal stelt. Gods Zegen en veel wijsheid bij jouw werk gewenst.

 17. Ineke Bos zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2022 om 11:58

  Hallo Dirk, Ik ben het helemaal met je eens. Ik moet de laatste tijd, waarin er weer zoveel kerkscheuring is door bijvoorbeeld de vrouw in het ambt, vaak denken aan wat de Here Jezus in Mattheus 7 zegt: “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.”
  Het oordeel is niet aan ons!

 18. jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2022 om 12:15

  Dag Dirk,

  dank voor je woorden, je heb helemaal gelijk.
  Er is onder de hemel maar EEN Naam gegeven: “Jezus”.
  Hij moet altijd in het middelpunt staan, van onze gedachten, woorden, schrijven, doen, laten, alles!
  Hij is de grote Gift van de Vader, niets is belangrijker dan Hem te kennen en lief te hebben.
  Dat is verreweg veel belangrijker dan onze gedachten over Israel, de opname, etc.

 19. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2022 om 13:31

  Beste mensen,
  Er zijn zoveel verschillende meningen. Wat erg is dat de liefde soms ver te zoeken is. Maar laten we elkaar respecteren als we wel één zijn in de geboorte, de kruisiging en de Opstanding van Jezus. Dat is de essentie van het Evangelie. Dat is wat ons samen bindt als christenen. Over andere zaken kan men verschillend denken. Maar laten we hierin elkaar in liefde respecteren.

 20. simon zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2022 om 15:01

  Alle kerstboodschappen zoals van Maria, Simeon, Zacharia, spreken van een dubbele taak van onze Heiland: een voor zijn volk Israel, en een voor de heidenen! Zo ook na de grote Dag des HEEREN, leest men: En Israel zal weten – leest u maar na – en de volken zullen Israel erkennen! Dit is geen tweewegen leer maar Gods handelen met ZIJN EIGEN UITVERKOREN volk en met de heidenwereld, en een kerk die leert dat zij ook uitverkoren zijn, moet zich nodig eens bekeren! Ook Harry-9 heeft dit punt ook goed verwoord.

 21. julietta Benetti zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2022 om 15:37

  Beste Dirk, ik waag het er ook op mijn woordje te plegen. In ‘t verleden heb ik dat bewust weinig gedaan als enkel om u te danken en te bemoedigen voor het door u geschreven woord. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de verleiding om de commentaren op uw schrijven te lezen al lang verdwenen is. Ze doen eerder afbreuk aan de boodschap en dan denk ik bij mezelf: waarom laat hij dat nu niet achterwege? Moeten zij die ergens iets van weten altijd ergens iets van vinden. Mijn excuses als ik op iemands tenen mocht staan.

 22. Maria zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2022 om 21:06

  Dank je wel Dirk, amen. Ik houd me vast aan Lukas 21:28, waar staat: ‘Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’

 23. Marja zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2022 om 8:44

  Mooi, in alle liefde gezegd… amen.

 24. reino zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2022 om 10:04

  Beste Dirk,

  Laten we inderdaad vooral ophouden met onderling elkaar met woorden, vaak felle woorden te veroordelen en te bestrijden. Juist nu moeten we 1 zijn in Hem die ons liefheeft. In de Bijbel staat dat wij soms mensen verhinderen tot geloof te komen en hoe erg is dat! Ik heb een nieuwe vriendin erbij en die is katholiek opgevoed. Paar dagen terug zei ze heel emotioneel: ik wil helemaal niet naar de hemel, ik heb zoveel huichelaars meegemaakt en daar wil ik helemaal niet bij komen. Laat mij maar naar de hel gaan, want als dit soort Farizeeërs door God toch in de hemel mogen komen, wil ik daar domweg niet zijn. Ze sprak fel en vol emotie. Maar wel een emotie uit pijn weet ik en hoe erg is het dat er mensen zijn die tot dit soort uitspraken komen. Laten we liefdevol zijn, niet veroordelen. Zij is lesbisch en dat zal mede komen door het misbruik in haar jeugd. Ik zie hoe mooi ze is en weiger haar te veroordelen zoals in zoveel preken gebeurt. Ik hoop haar de liefde van Jezus te laten zien en bid voor haar. Dus ophouden met onverzoenlijkheid, maar elkaar zoeken in wat vindt Jezus en niet ruziën over waarin we verschillen.

 25. Tiny Bosch zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2022 om 11:18

  Beste Dirk,
  Ik zie altijd uit naar jouw Dirks Visie. Eerlijke opbouwende berichten, waarbij je duidelijk vanuit de Bijbel wijsheid van God hebt gevraagd.
  Zelf heb ik ook wel eens kritiek gehad op de meningen van mijn gemeente, maar nu sprak God tot mij in Efeze 6:10-19 – De Wapenrusting aandoen en wat Paulus vraagt in vers 19.
  En bid daarbij aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen {als we ons hart aan Jezus hebben gegeven dan zijn we door het bloed van Jezus geheiligd en apart gezet voor God} dat bij het openen van onze mond het woord geschonken worde, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken.
  Laten we nu het nog kan dit doen, zodat velen tot bekering komen.

 26. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 4 april 2022 om 11:44

  amen-amen

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden