Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Wij hebben onze Bevrijding mede aan de Joden te danken (3 reacties)

Geplaatst op vrijdag 6 mei 2022, 8:47 door Dirk A A

Het was buitengewoon schofterig dat de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, afgelopen week in een interview beweerde dat sommige van de Joden de grootste antisemieten waren. In één adem noemde hij de Joodse president van Oekraïne, Zelensky en de Duitse nazileider Hitler, die volgens Lavrov Joods bloed zou hebben gehad. Wat een leugens! Na zware kritiek vanuit met name Israel en Oekraïne werden door Rusland de opmerkingen van Lavrov nog eens extra bevestigd. En dit gebeurde allemaal in de week dat in Israel de Holocaust werd herdacht en de Onafhankelijkheidsdag werd gevierd. Is er een ‘nieuwe vijand’ van Israel opgestaan?
Het laatste nieuws: De Russische president Poetin heeft zijn excuses aangeboden aan Israel voor de uitspraken van Lavrov.

Deze gedachten gingen door mij heen tijdens de Dodenherdenking en de viering van de Bevrijding. Een aantal jaar geleden waren wij op vakantie in het Franse Normandië. Vanzelfsprekend gingen we er naar de oorlogsstranden, met veel herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog. Ons bezoek aan een zeer groot oorlogskerkhof, prachtig aangelegd aan de zee, was heel aangrijpend. Duizenden witte kruizen in het groene gras, zo ver je kon kijken. In keurige rijen.

We liepen over de wandelpaden en bekeken de opschriften, de namen. Veel Amerikanen, maar ook veel Canadezen, Engelsen en een aantal Joodse namen, met de Davidsster. Dat was toen nieuw voor mij, een ontdekking, dat ook Joodse mensen hun leven hadden gegeven voor onze vrijheid.

Ik ben eens gaan zoeken en ontdekte dat alleen al in het Britse geallieerde leger tussen de 26.000 en 30.000 Joden dienst hadden genomen om als soldaat nazi-Duitsland te bevechten. In heel Europa – ook in Nederland – waren Joden actief betrokken bij allerlei verzetsorganisaties, inlichtingendiensten, vluchtroutes et cetera.

Minder bekend zal de oprichting van de Joodse Brigade zijn, als onderdeel van het Britse achtste leger. Deze brigade werd vanaf september 1944 ook actief ingezet aan het Italiaanse front om strijd te leveren met de Duitse Wehrmacht en de Waffen SS. De oprichting van deze Joodse brigade hangt ook nauw samen met ontstaan van Israel.

Dit jaar vierden we 77 jaar Bevrijding. Bevrijding van het naziregime. Bevrijding van Hitler. Hoe kwam het toch dat ook veel Duitse christenen in hem hun bevrijder zagen? En hoe is het mogelijk dat de meesten zich niet van hem afkeerden toen hij zijn werkelijke gelaat toonde? Het ‘geheim’ van Hitlers macht en invloed ligt zeker ook in de occulte wereld. Duistere machten hadden een bijzonder grote invloed op hem, en zeker ook in zijn haat tegen het Joodse volk. Gezien de beperkte ruimte kan ik hier nu niet dieper op ingaan.

Naast de Heere zijn we ook de Geallieerden dankbaar voor onze vrijheid. En ook de duizenden Joden die meevochten voor onze vrijheid. Iets wat wij nauwelijks verdiend hadden, want erg trots op onze inzet voor Joodse mensen tijdens de oorlog kunnen we niet echt zijn. Het allergrootste deel van de Joden die aan het begin van de oorlog in ons land woonden, heeft de oorlog immers niet overleefd. Hoewel er gelukkig vele uitzonderingen zijn, waar landgenoten, gelovig en ongelovig, hun leven in de waagschaal stelden om Joodse mensen een schuilplaats te bieden.

De Bijbel is heel duidelijk als het gaat over onze houding richting Israel en het Joodse volk. En voor hen die hier onzeker over zijn, zou de inzet van Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog voor onze vrijheid, reden genoeg kunnen zijn om uit dankbaarheid toch voor hen op te komen. Zij gaven hun leven voor ons toen wij in grote nood verkeerden. Dan kunnen wij ons toch niet afzijdig houden wanneer zij in nood zijn? De dreiging vanuit Iran wordt steeds groter.

Deze steun kunnen we op vele manieren realiseren. Bijvoorbeeld via de media. Aangezien we in het mediatijdperk leven, waar de strijd vaak in de media wordt uitgevochten, wordt het belang hiervan nogal eens onderschat. Laat dit een appèl zijn op alle lezers die actief zijn in de media.
We kunnen Israel en het Joodse volk daadwerkelijk steunen door er als toerist heen te gaan, door Israëlische producten te kopen, door financiële steun en op tal van andere praktische manieren.

Speciale aandacht vraag ik voor geestelijke steun aan Israel en aan het Joodse volk, omdat ik geloof dat er een geestelijke strijd woedt om land en volk. En hoe kunnen we die geestelijke strijd voeren?
Door Israel te zegenen (Genesis 12:3). Door als een Aäron en Hur de armen van Mozes omhoog te houden (Exodus 17:12) in de strijd tegen Amelek. Door te bidden om de vrede van Jeruzalem (Psalm 122:6). Door hun over de Messias, Jesjoea, Jezus te vertellen. Door als een wachter op de muren van Jeruzalem te staan, nooit te zwijgen en de Heere eraan te herinneren dat Hij Jeruzalem zal grondvesten en stellen tot een lof op aarde (Jesaja 62:6 en 7).
Naar die dag zien wij uit met een groot verlangen. Het zal de dag zijn dat Hij komt, de Koning, onze dierbare Heere Jezus Christus.

Dirk van Genderen

3 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 mei 2022 om 11:02

  77 jaar na de bevrijding van Europa van de nazi’s door de geallieerden en het daaropvolgende einde van WO II, is er een grote oorlog in Oekraïne aan de gang en hebben wij daardoor te maken met (dreigende) schaarste aan van alles en nog wat. 77 is een zeer profetisch belangrijk getal, 7×11=77. Zowel 7 als 11 zijn profetische getallen, 7 het getal van vervulling en 11 het getal van chaos, wanorde en oordeel. Op 9 mei 2022 is het exact 77 jaar geleden dat in Europa de Tweede Wereldoorlog eindigde. Wees dan ook niet verbaasd dat op deze dag Poetin de totale oorlog aan Oekraïne en aan het Westen verklaart en ook de Derde Wereldoorlog daarmee officieel kan beginnen.

  De huidige droogte in Europa blijft maar aanhouden, gewassen komen daardoor niet of zeer moeilijk op en de natuur heeft er ook weer onder te lijden. T.g.v. de oorlog in Oekraïne staat de landbouw nu al onder druk door hoge prijzen van kunstmest en diesel en droogte verergert het alleen maar. Laten wij daarom met volharding blijven bidden om regen, omdat anders de kans bestaat dat de oogsten er flink onder zullen lijden en in combinatie met de oorlog in Oekraïne voedsel daardoor zeer duur en zelfs schaars kan worden. In combinatie met de nu al torenhoge energie- en brandstofprijzen zal dat de koopkracht voor de lagere (midden)inkomens nog meer onder forse druk zetten. Veel mensen komen namelijk nu al niet meer rond.

 2. Josje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 mei 2022 om 21:48

  Om Sions wil zal ik niet zwijgen,
  om Jeruzalems wil zal ik niet rusten,
  totdat zijn heil opgaat als een lichtglans
  en zijn verlossing als een brandende fakkel.

  -Jesaja 62:1

 3. Arja Mourik Slagbooma zegt:
  Geplaatst op maandag 9 mei 2022 om 9:11

  Zijn Naam moet eeuwig de eer ontvangen.
  Men looft hem vroeg en spa.
  De wereld hoort en volgt haar zangen
  met Amen Amen na.
  De Heere regeert, deze barensweeën van de komende Christus op de Wolken van de hemel.
  De kinderen van de Heere zullen Thuis komen.
  Roep Hem aan in de dag der benauwdheid, Hij zal u eruit helpen, op Zijn tijd.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden