Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Komt u mee bidden om hoop voor onze boeren? (16 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 juli 2022, 21:55 door Dirk A A

Veel boeren zijn de wanhoop nabij. Daarom gaan ze over grenzen heen. Omdat ze zich zeer bedreigd voelen in het voortbestaan van hun bedrijf. Sommigen zijn zo wanhopig, dat ze nog maar één uitweg zien: zelfmoord. En dat is de afgelopen dagen al verschillende keren gebeurd. Verschrikkelijk! Mijn hart huilt! En ik hoor de woorden in mijn gedachten: als deze boeren de Heere Jezus maar kenden…
Ik heb ook een boerenhart, ik voel de pijn, de wanhoop, het onrecht. Daarom is nu het moment gekomen om samen te gaan bidden, om deze nood bij de Heere te brengen. Om Hem te smeken om genade, om uitkomst. Net als enkele jaren geleden in een tijd van grote droogte, gaan we weer bidden in de Betuwe. Voorlopig zijn er twee gebedsbijeenkomsten gepland, op donderdagavond 7 juli en op zaterdagmorgen 16 juli. De Heere kan uitkomst geven. U bent hartelijk uitgenodigd.

Ik heb de afgelopen dagen met verschillende boeren gesproken. Ze hebben het gevoel dat ze worden neergezet als misdadigers, die de natuur verwoesten, terwijl velen van hen zich juist inzetten om goed met de natuur om te gaan en ook de emissies al sterk hebben verlaagd de afgelopen jaren. En voor de voortdurende boodschap van D66 dat inmiddels 80 tot 90 procent van de natuur in ons land is vernietigd, is geen enkel hard bewijs te vinden. Integendeel, die ‘beschuldiging richting boeren’ is aantoonbaar onjuist.

De boeren krijgen constant te horen dat ze dit moeten en dat niet meer mogen, minder uitstoot, minder dieren. De ene keer is iets goed, een jaar later moet alles weer anders, terwijl iets van perspectief voor hun toekomst nauwelijks wordt geboden. Geef hun tijd en veel meer ruimte en financiële steun voor innovatie om de uitstoot verder te verminderen.

Het worden zware maanden en zware jaren voor onze boeren. Onze boeren, die zo bij ons land horen.
Tegen de politiek zou ik willen zeggen: toon meer begrip voor de boeren. Drop geen plannen die hun de stuipen op het lijf jagen, maar ga met elkaar in gesprek.

Laten we om onze boeren heen gaan staan, hen bemoedigen en voor hen bidden. Dat waarderen ze, dat heb ik gemerkt. Velen zijn echt wanhopig. Hun toekomst en de toekomst van hun familiebedrijven staat op het spel.

Er is een enorme tweedeling aan het ontstaan binnen ons volk. Zoveel mensen voelen het slachtoffer van het overheidsbeleid: de boeren, de ouders die gezien worden als fraudeurs met kinderopvangtoeslagen, de gedupeerden van de gasboringen in Groningen, de overbelaste zorgmedewerkers, de huisartsen die wanhopig zijn… De ene groep gelooft dit, een andere dat… Wat is waarheid, wie spreekt nog de waarheid?
Waar gaat dit heen, waar loopt dit op uit?

Ik hoop dat ook kerken en gemeenten zich bezinnen om hulp en hoop te bieden aan mensen in nood, zowel in de kerk als buiten de kerk.
Telkens moet ik denken aan Esther 4:14b, woorden van Mordechai tot Esther:
‘En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent.’
Als gelovigen hebben we toch koninklijke waardigheid ontvangen (1 Petrus 2:9). Van de Heere zelf. Kan het zijn dat de Heere ons roept om nu op te staan en niet langer ons in stilzwijgen te hullen? (Esther 4:14a).

Veel boeren dreigen een deel tot een groot deel of hun hele bedrijf kwijt te raken. Misschien voel je je wel als Jozef, die door zijn broers in de put werd gegooid en verkocht. Afgedankt, weg ermee, hij bezorgt ons alleen maar last.
Of misschien voel je je als David. Ook hij maakte het mee dat hij alles kwijtraakte. Dat gebeurde toen zijn stad Ziklag in brand werd gestoken. De mannen die hij om zich heen had verzameld – zijn legertje – spraken er zelfs over om hem te stenigen, te doden. Ze zagen David als de schuldige voor dit drama, omdat ze ook hun vrouwen en kinderen kwijt waren. Die waren meegevoerd door de vijand.

David was wanhopig, net zoals veel boeren nu ook wanhopig zijn. Vers 6 van 1 Samuel 30 zegt dat hij zeer benauwd werd.
Wat had David kunnen doen? Hij had kunnen vluchten, hij had zelfmoord kunnen plegen, hij had zich kunnen laten stenigen.

Wat doet David om uit deze ellendige situatie te komen? Dat lezen we eveneens in vers 6: ‘David sterkte zich in de HEERE, zijn God.’
Hoe hij dat deed, wordt niet vermeld. Trok hij zich terug, riep hij tot God om genade, beleed hij zijn zonden, het staat er allemaal niet. Zodat alle nadruk valt op wat hij wel deed: ‘Hij sterkte zich in de HEERE, zijn God.’
Je kunt de woorden in vers 6 ook nog anders lezen: ‘David werd gesterkt door de HEERE, zijn God.’ Ik denk dat het allebei waar is: David sterkte zich in de Heere, zijn God en Hij werd gesterkt door Hem. De Heere hield hem vast, beschermde hem, gaf hem moed en kracht om weer door te gaan.   

Dit is ook de weg die ons gewezen wordt, vandaag. De weg die de boeren mogen gaan, die we allemaal mogen gaan: sterk je in de Heere, je God en: laat je sterken door Hem.
U mag het gerust weten: Toen ik hoorde over die boeren die al zelfmoord hebben gepleegd uit wanhoop, toen dacht ik: is er dan niemand geweest die hen nog op de Heere Jezus heeft gewezen? Hij kan redden, Hij kan nieuwe hoop geven, Hij kan rust en vrede schenken in totaal uitzichtloze situaties.

Daarom nodig ik u dringend uit mee te komen bidden. Waar zouden we in deze noodsituatie anders heengaan dan tot de Heere?
Het zullen eenvoudige bijeenkomsten zijn, met ruimte voor gebeden, een korte overdenking en enkele liederen. Ook is er ruimte voor persoonlijk gebed en gesprek.

Beide gebedsbijeenkomsten vinden net als een paar jaar geleden weer plaats op de christelijke zorgboerderij Benaja, Erichemsekade 12a in Buren.
Donderdagavond 7 juli, om 19.30 uur.
Zaterdagmorgen 16 juli, om 10.30 uur.


U bent van harte uitgenodigd. Voel u vrij anderen uit te nodigen en mee te brengen. Ook wil ik u vragen om gebed voor deze bijeenkomsten. Ook als u niet in de gelegenheid bent om te komen, bid dan alstublieft thuis mee.

Het zou goed zijn om dit op meerdere plaatsen te gaan doen, verspreid over het land. Laat u mij maar weten als u ook in uw omgeving een gebedssamenkomst wilt houden. Graag wil ik die ook aankondigen in de Nieuwsbrief en ik ben altijd bereid om eraan mee te werken, D.V. (U kunt contact met mij opnemen via de e-mail: info@dirkvangenderen.nl).

Dirk van Genderen
  

 


16 Reacties

 1. Tvdhave. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2022 om 15:47

  Beste Dirk,
  Wat ben ik blij met deze mail, mijn hart huilt ook.
  Zo mag ik ook elke dag de boeren, de regering opdragen aan de Heere, maar niet zonder schuld te belijden.
  Wat hoop ik dat in onze nood velen tot de Heere de toevlucht mogen nemen.
  Zelf kan ik niet deel nemen aan de gebedsbijeenkomsten, te ver weg en te oud.
  Gods onmisbare zegen voor iedereen.
  Hg T v d Have

 2. Corine de Goei zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2022 om 19:49

  Beste Dirk en iedereen die dit leest.
  Wat geweldig en leiding van onze almachtige Vader en Heer Jezus dat het op zo’n korte termijn rond mocht komen, ook pastorale counceling is bereid standby te staan. Onze hoop is dat in deze akelige (eind)tijd nog velen hun knieën zullen buigen voor Hem. Hartelijke groet, Jan en Corine de Goei

 3. Engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2022 om 19:59

  Ik kan alleen maar voor onze boeren bidden, net als voor onze regering, we krijgen betere tijden als onze Heiland terug komt.

 4. Jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2022 om 20:17

  Voor mij is het Bid en Werk. Met z’n allen achter de boeren staan met gebed en praktisch ook. We hebben jammer genoeg een atheïstisch kabinet. Moeten op de knieën en God om genade smeken en onze tekortkomingen belijden. Groetjes Jaap

 5. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2022 om 21:28

  Beste Dirk, Jan en Corine de Goei. Ik ben dankbaar voor de oproep en mogelijkheid tot gebed, dan zijn we met elkaar verbonden. Maar ik vind dit zo verschrikkelijk. Ook het vliegverkeer, of het nu voor vakantie is of voor de economie is mede schuldig, maar wordt gestimuleerd. Schiphol zit bomvol en de vuile lucht is te snijden. Dat moet toch kunnen? De boeren zijn schuldig, dat geeft een rustig gevoel voor velen: “Het is niet mijn schuld”. Maar we zijn allemaal schuldig en er is maar 1 ding wat we kunnen doen: Op de knieën en massaal schuld belijden. Wij kunnen niet naar een bidstond maar zullen zeker bidden.

 6. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2022 om 22:42

  Wend U naar Mij toe, Ik ben God en niemand meer. De nood is hoog, tot wie anders heen, tot Hem alleen!

 7. G N Lust zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2022 om 10:52

  Ik ben zo blij dat er nog christenen zijn die niet doof en blind zijn. Die zich niet laten inpakken door het huidige regime en nog tegengas durven geven. Jammer dat ik niet de mogelijkheid heb om aanwezig te zijn, maar gelukkig kan ik ook thuis in gebed zijn. Ik ben opgegroeid op het platteland en zie de onzin van regels die in elkaar geflanst worden door mensen die er weinig verstand van en belang bij hebben. Héél veel zegen bij de bijeenkomsten!

 8. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2022 om 14:39

  Ik had het graag breder gezien, er is zoveel leed in Nederland en de Wereld. Bidden voor opwekking. Maar ik begrijp het wel. Het is nu zoveel in het nieuws.

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2022 om 16:20

  Onze landbouw levert ons een goedkoop en gezond voedselpakket, als gevolg hiervan stoten ze een grote hoeveelheid stikstof uit, een plantenvoedende stof zodat de flora en fauna welig groeit en zodoende een bevolking van meer dan 17.000.000 mensen in zo’n klein landje rijkelijk van zuurstof kan voorzien! Maar hoewel heel onze regering zegt dat ze God kennen, weigeren Hem als schepper ook hiervoor te eren en dienen.

 10. Jantje zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2022 om 20:26

  Beste Dirk… ja het is allemaal verschrikkelijk wat er in de wereld gebeurt, ik bid voor ons volk en in het bijzonder voor onze regering dat hun ogen open zulle gaan… dat wij als Nederlanders op onze knieën God mogen smeken, onze zonden belijden dat onze hemelse Vader ingrijpt in alles wat niet goed gaat in ons land 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ook voor de boeren 🙏
  Gods liefdevolle zegen toegewenst voor jou Dirk en je gezin…🙏⚘🌿💙❤
  Hoop dat het goed met jou gaat…gr Jantje Shalom

 11. Geert Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2022 om 22:54

  Dirk, jouw oproep voor gebed voor de boeren is zeker op z’n plaats. Het zijn weer de boeren die het het gelag moeten betalen. Wij met z’n allen produceren de stoffen, maar de boer is WEER het bokje en dat is niet menselijk meer. Mensen, wie u ook bent, laat u verzoenen in het bloed van Jezus Christus. Hij is de weg ten leven, Zijn Woord (Waarheid) maakt vrij.

 12. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juli 2022 om 9:19

  Gebed, de belangrijkste weg, die we moeten gaan. Allermeest gebed om opwekking en opwekking begint bij Gods kinderen, gebed om de bekering van Israël, heeft hier alles mee te maken. De nood rond de boeren, het abortusbeleid en het gendergebeuren, allemaal gevolgen van het verlaten van onze goede God. En wij, kinderen van God hebben meegedaan met het consumeren, de intensieve veeteelt e.d. was o.a. nodig om onze behoeften zo goedkoop mogelijk te bevredigen. O, wij hebben gezondigd, laat ons wederkeren tot de Heere! Als kerken en genootschappen hebben we het er echt niet beter vanaf gebracht. Open de vensteren van de hemel Heere en geef ons de stromen van Uw Geest, Die U hebt beloofd! We hebben het zo nodig!!!
  Dan nog een opmerking over David, die zich sterkte in de Heere. In de kanttekeningen op de S.V. staat, dat hij zich sterkte door te bedenken dat God hem de belofte had gegeven, dat hij koning zou worden.
  Dat is zich sterken. Daartoe worden wij ook opgeroepen! In moeite, nood, pijn, verdriet, verlies onze hand leggen op Gods beloften. En voor elke situatie zijn er beloften, die in Christus ja en amen zijn.
  Bijzonder mogen we ons in deze situatie richten op de belofte, dat de aarde vol zal worden van kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken, dat Zijn Koninkrijk komt!!!!

 13. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juli 2022 om 15:16

  Bedankt Dirk. Ja ik ben nogal aangeslagen. Je weet er komen hongersnoden dit weet de regering ook. We hebben 70 procent meer voeding nodig in 2050. Daar hebben wij mede verantwoording voor. Stikstof met CO2 is zeer groeizaam. Stikstofoxiden komen door verbrandingsmotoren en kolencentrales. De Stikstofoxiden zijn giftig voor de mens. Dus erg vervuilend. Mest moet weer gescheiden worden dan ben je de ammoniak kwijt. De regering heeft dit bedacht en verplicht. Terwijl er genoeg boeren wisten: dit is een hele slechte oplossing, maar kregen geen gehoor bij de politiek. Er is maar een oplossing: gebed en nog eens gebed. God hoort altijd en daar kan geen regering tegen op.

 14. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juli 2022 om 19:59

  1 Korintiërs 1 vers 20 (oude vertaling) – Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? En Micha 7 vers 13: Maar de aarde zal als een woestenij worden vanwege haar bewoners, om de vrucht van hun handelingen. Wat je ook gaat doen om het klimaat te redden, het zal niets uithalen, zolang je Gods geboden bewust aan de kant schuift. Dit kabinet is geen dienende overheid, maar een heersende overheid!! De kabinetsleden, en linkse media schreeuwen moord en brand, en maken de boeren bewust slecht, en zetten via de linkse media/kranten hun lezers op om de boer als uitschot te zien. Vooral de christelijke partijen die in dit kabinet zitten moeten eens te raden gaan, of zij het zich wel nog kunnen veroorloven om in dit kabinet te blijven zitten. En vooral als er een D’66 beleid uitgevoerd wordt, wat in korte tijd al heel wat teweeg gebracht heeft, en wat nog komen gaat, euthanasie bij jonge kinderen, al hun wetten zijn tegen Gods geboden, hoe lang wil je met zo’n partij samengaan? Ik wens de Boeren/Vissers alle sterkte en kracht toe!!!!

 15. Thea zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 juli 2022 om 15:53

  Ook ik kom uit een boerenfamilie, wat er nu gebeurt, gaat me erg aan het hart. Helaas kan ik niet komen wegens ernstige ziekte. Bid voor ze en voor de regering, dat de regering wijsheid mag ontvangen.

 16. hh.braad@home.nl zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2022 om 10:21

  In 2011 Droom: Vanuit België overtrekt Nederland in ‘t zwart als nacht tot onder de rivieren! Groet: Henriët uit Steenwijk.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden