Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het Klimaat, de nieuwe religie (14 reacties)

Geplaatst op vrijdag 8 juli 2022, 10:40 door Dirk A A

Christenen zouden voorop moeten lopen in hun inzet voor de schepping. En laten we maar eerlijk zijn: Hier is nog veel winst te behalen. De schepping zucht en is in barensnood en hoeveel doen wij, doe ik, om dat zuchten zoveel mogelijk te beperken?
Tegelijk verbaas ik me erover dat regeringen en parlementen er alles voor over hebben om – zoals wordt gezegd – het klimaat, de natuur te ‘redden’. Met plannen waarvan nog maar moet blijken hoeveel effect ze hebben. In ons land alleen al zijn daarvoor tientallen miljarden beschikbaar. Het lijkt een nieuwe religie te worden, en ja, een heidense religie. Het schepsel wordt aanbeden, in plaats van de Schepper. Het mag geld kosten, veel geld, tijd, inzet.
Ik denk wel eens: Hadden wij als christenen maar zoveel over voor ons geloof in de Heere Jezus. En ondertussen besef ik: Nooit zal het ons lukken de natuur en het klimaat te redden, dat kan alleen God. En Hij gaat dat doen! De dag zal aanbreken dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen.

Romeinen 1:25 is duidelijk zichtbaar in deze nieuwe religie: ‘Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.’

Dit werd enige tijd duidelijk zichtbaar op een theologische opleiding in New York, het Union Theological Seminary. Dat is trouwens een tamelijk progressieve opleiding. De studenten verzamelden zich in de kapel, rondom een aantal planten, om hun zonden tegenover hen te belijden. ‘We hebben ons verdriet, onze vreugde, onze spijt, onze hoop en onze schuld aan hen beleden. Deze planten zijn wezens die ons ondersteunen, maar we eren hen niet.’

Dit is regelrechte afgoderij. Door mensen die zich christenen noemen. Zover gaat het. Iets dergelijks kom je ook tegen in Ezechiël 8, waar de profeet in een visioen ziet dat in het binnenste voorhof van de tempel 25 mannen zijn, die hun rug naar de tempel gekeerd hebben en richting het oosten de zon aanbidden (vers 17). Dit verwekt de Heere tot toorn, omdat zij in plaats van Hem de zon aanbidden.

Het bericht over deze schuldbelijdenis aan de planten, die symbool stonden voor de aarde, het klimaat, riep heftige reacties op. Ethicus Andrew Walker noemde het een vorm van heidendom, anderen verdedigden deze bijeenkomst van schuldbelijdenis.
Voorganger Eric Atcheson verdedigt het gebeuren op deze theologische opleiding: ‘Veel christenen geloven oprecht in het belijden van de schade die we toebrengen aan de planeet, waarvan het plantenleven een integraal onderdeel is.’

Robbert Ellsberg, de vader van één van de studenten die aan het ritueel van schuldbelijdenis deelnam, merkt op: ‘Het lijkt misschien vreemd om schuld te belijden aan kamerplanten, maar hoe zit het met gletsjers, walvissen, de Amazone, monarchvlinders, de aarde… Die komen nog zelden voor in onze schuldbelijdenissen over wat we wel en niet hebben gedaan.’

En zeker, de Heere heeft de mens de opdracht gegeven de aarde te bewerken en te onderhouden (Genesis 2:15). Het is Gods schepping. ‘God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed’ (Genesis 1:31).
Maar het bleef niet zeer goed. Door de zondeval van de mens is de aarde vervloekt, zegt Genesis 3:17. Dorens en distels maken het bewerken van de aarde door de mens moeilijker.

Dat de aarde, de schepping lijdt, komt door ons, door mij. Maar die vloek die op de aarde rust, kunnen wij niet wegnemen, niet verzoenen. De Enige Die dat kan en dat ook gaat doen, is de Heere Jezus, bij Zijn wederkomst.
Romeinen 8:19 zegt daarover: ‘Met reikhalzend verlangen verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.’

De reden van dit reikhalzende verlangen van de schepping wordt duidelijk uit de volgende verzen: ‘Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.’

Alle onze inspanningen kunnen de vloek van de zonde die over de aarde ligt, niet wegnemen. Dat kan alleen God, Hij gaat de schepping bevrijden van het verderf. Dat houdt vanzelfsprekend niet in dat wij geen verantwoordelijkheid hebben. Als we beseffen dat het Gods schepping is, zullen we daar zo goed mogelijk voor willen zorgen. Ook als het ons wat kost.

Maar laten we als kerken en als christenen nooit het schepsel gaan vereren boven de Schepper. De wereld zal een milieu-activistische kerk toejuichen. Tolerante christenen worden gewaardeerd, zolang ze maar zwijgen over de zonde, de verlossing en de Heere Jezus.

De redding, de verlossing van de aarde, van de schepping is aanstaande. Dat mag ons hoop geven, uitzicht. 2 Petrus 3:13 zegt het zo treffend: ‘Wij verwachten, overeenkomstig Zijn beloften, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.’
Het zijn woorden die teruggrijpen op Jesaja 65:17 – ‘Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.’

Die beloften worden werkelijkheid in Openbaring 21:1 – ‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.’

Naar die dag ziet de schepping uit, naar die dag zien wij uit, met groot verlangen. Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen

14 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2022 om 11:10

  Beste Dirk,
  De mensen in de wereld zijn tegenwoordig geestelijk blind en in het bijzonder de Christenen. Mensen van de wereld onderscheiden zelfs de tijd waarin wij leven maar de Christenen lezen de Bijbel niet. En op theologische opleidingen word je aangemoedigd allerlei kennis over de Bijbel te lezen maar niet zelf de Bijbel te lezen. De Bijbel wordt zelfs kritisch bekeken en alles met een vergrootglas onderzocht of het wel klopt, wat er in een Bijbelvertaling staat. Geloof zal je bij intellectuelen niet vinden. Het denken in deze tijd is totaal ontspoord. In deze dagen moet je “woke” zijn, vindt de wereld. En daarom verbaast het mij dan ook niet, dat in the USA bij een theologische opleiding van de Union Theological Seminary, ze ook al zo denken. Wel verbaast het mij hoever zij kunnen gaan in hun dwaasheid. Romeinen 1:22 NBG51 “Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.” Waar zal de Heere Jezus nog geloof vinden, als Hij komt? Wij moeten terug naar de Bijbel! De Bijbel-ongeletterheid is groot deze dagen. Je kan beter de Bijbel lezen dan wat anders in je hoofd te proppen. Jeremia 8:9b NBG51 “Zie, het woord des HEREN hebben zij verworpen, wat voor wijsheid zouden zij dan hebben?”

  Groeten van San

 2. Hennie Vogelzang zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2022 om 22:02

  Wat mooi: boeren die samen bidden in hun nood!
  Weet je Dirk, dat er ook heel veel mensen, waaronder ook boeren, samen de Heere God hebben aanbeden en samen hebben gebeden op het Malieveld. Ook voor de huisartsen is gebeden en voor de regering.

 3. Coby Boekestijn zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2022 om 10:01

  Beste Dirk,
  Afgelopen woensdagavond maakten wij met 10 mensen een gebedswandeling door ons dorp.
  Het was feest en braderie in ons dorp. Wij baden voor ons dorp, maar ook voor de boeren en de tuinders, Nederland en de regering en wat wij in ons hart kregen. Wij wonen in een tuindersgebied, waar de tuinders ook vrezen voor hun bedrijf i.v.m. het gas. Er was en is veel om voor te bidden.
  Groeten van Coby

 4. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2022 om 14:12

  Beste Dirk, je zegt dat het je verbaasd dat regeringen en parlementen er alles voor over hebben, het klimaat en de natuur te redden. Maar wanneer je kijkt wat er werkelijk aan de hand is dan kom je tot de ontdekking dat de oorzaak ligt in het aanbidden van satan door de leiders van de wereld. Het is een gevolg van de afval van ons als volk dat we het braafste jongetje van de klas van satan zijn geworden. Het enige wat redding biedt is bidden om bekering en om opening van Zijn woord! Zijn woord zegt o.a. in1 Samuel 15:23 want weerspannigheid is een zonde der toverij, en weerstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn. Beste Mensen wanneer u zegt: ik wil leven overeenkomstig Zijn heilige wil, dan rest er maar één ding, op de knieën en vragen om bekering voor uzelf en voor ons volk. De klok slaat al 12 uur.

 5. Wiert Paul Berghuis zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2022 om 14:33

  Het is allemaal waar wat hier geschreven is, maar ik wil er toch nog wel een kanttekening bij plaatsen: de wereldbevolking groeit steeds harder en om al die monden te kunnen blijven voeden is het naar mijn mening onverantwoordelijk om van vruchtbare landbouwgrond maar weer natuur te maken omdat de maatschappij natuur belangrijker vindt dan voedselzekerheid. En om alles biologisch te gaan doen, hebben we 40% extra grond nodig voor dezelfde voedselproductie. Mede daardoor is de ecologische voetafdruk van de biologische landbouw groter dan van de huidige gangbare landbouw! Het is Gods schepping die we mogen beheren, daarom moeten we er erg zuinig op zijn, maar we moeten wel ‘vuile handen’ maken en kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken om de wereldbevolking te kunnen blijven voeden! Want mensen letterlijk te laten doodgaan van de honger is nét zo onchristelijk in mijn ogen!

 6. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2022 om 16:39

  Beste Dirk, u schrijft: het lijkt wel een nieuwe religie, maar het is zo oud als de mensheid. We lezen: Dat ze hun kinderen offerden aan de moloch en dat ze onder elke groene boom een offer ontstaken. Wat de kinderoffers betreft, zien we veelvuldig, maar ook de offers aan moeder natuur worden zelfs van de kansel, zij het in bedekte vorm, goedgekeurd! Zo worden regelmatig hele polders, maar ook andere gebieden terug gegeven aan moeder natuur. De grootste afgoderij die denkbaar is. Paulus heeft reeds in de brief aan de kerk van Rome in het eerste hoofdstuk Gods oordeel hierover bekend gemaakt, maar deze bladzijde hebben we reeds uit de bijbel gescheurd, maar het oordeel gaat door. De mensheid in het Romeinse rijk wordt het verstand ontnomen. Maar we lezen ook: Het VOLK dat IK MIJ ten eigendom verkoos dat zal MIJN LOF verkondigen.

 7. nel kommers zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2022 om 17:18

  Misschien moet San Tjoa toch even voor zichzelf spreken en niet ‘alle christenen’ over één kam scheren. Klinkt zeer veroordelend. Kent u ‘al die christen die de Bijbel niet meer lezen’ enz.
  Ik ken er gelukkig een heleboel die dat wel doen, en Gods Woord zeer serieus nemen.

 8. Maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2022 om 17:52

  Lieve christenen,

  Zouden we niet allemaal ook in onze eigen harten moeten kijken. Hebben wijzelf ook niet meegeholpen aan het plunderen van onze aarde door onze welvaart en vaak buitensporige consumpties. Het zijn niet alleen de niet-gelovigen en politici etc. die dit doen, maar onze westerse “christelijke” beschaving heeft daar aan ook meegeholpen.

 9. W. Bouwman zegt:
  Geplaatst op zondag 10 juli 2022 om 18:02

  Dag allen.
  Het is goed dat we tot besef komen dat we falen in ons beheer van de schepping.
  Maar laten we naar God toegaan om onze schuld te belijden, want tegen Hem hebben wij gezondigd.
  En laten we bidden dat Hij onze harten en ons verstand vernieuwt, zodat we ons kunnen bekeren.
  Spreuken 3: 5 en 6

 10. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juli 2022 om 6:33

  Grondonteigening, natuurverering, abortus, koeien en andere veeveroordeling, ontbossing, opkoping van landbouwgrond over de hele wereld door de invloedrijke superrijke elites, voedselketens ontregeling, voedselfabrieken vernietigen, oerdom stikstofbeheer leidt tot de economische vernietiging van “gehoorzame landen” en toelating van de grote wereld-vervuilers, en wat dus niets positiefs oplevert. Eindeloos geld bijdrukken “uit het niets” en in de economie stoppen zonder verantwoording, mensenhandel met als gevolg geldontwaarding, kinderhandel en kinderarbeid op wereldschaal. Het komt allemaal uit de afgrond waarnaar we op weg zijn. Waarschuwingen worden in de wind geslagen en/of uit het nieuws gehouden. De collectieve domheid van de bevolking wordt groter met de dag. Waar gaat dit naar toe? We mogen er niet over praten, want de monden worden gesnoerd. Men wordt hiervoor gestraft op de meest onrechtvaardige wijze. Ook intimidatie van politie onder het bewind van de WEF-aanhangende regeringsleiders. Zij kennen elkaar van de WEF-school van Claus Schwab. Zij zijn de bevoorrechten, en het volk is een leven onwaardig. Volgens de deze week vernietigde Georgia GuideStones in de US is hun droom: maximaal een 500 miljoen wereldbevolking. Ontvolking! Daarom moet het voedsel ingekort blijven. We moeten maar krekels gaan eten, want vlees kan niet meer vanwege de stikstof.
  Satan regeert, en dat zelfs openlijk tegenwoordig. Pedofilie wordt oogluikend toegestaan en uit het (gecompromitteerde) nieuws weggehouden. Lobby-ing is een zeer lucratieve baan zonder geweten. De mens heeft God en gebod verlaten en is aan zichzelf overgegeven, zijn Woord ontkracht. Word wakker en zie wat er gaande is, want het gaat echt niet goed. Kijk eens op het officiële website van de WEF. Zij maken er geen geheim van. Schrikbarend gewoon.

 11. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juli 2022 om 7:19

  Tot Wie dan heen, tot de Heere alleen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. De Heere aanlopen als een waterstroom, in de gebeden. Voor ons allemaal.

 12. Louise zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juli 2022 om 9:39

  Trachten biologisch werkende boeren al niet een antwoord te geven? Met respect voor dieren en milieu.

 13. Lipkje Visser zegt:
  Geplaatst op maandag 11 juli 2022 om 15:57

  Wat een meningen allemaal en de een weet het nog beter dan de ander. Een analyse van hoe de wereld in elkaar steekt, is niet nodig. 1 Joh. 3 : 16, roept ons op om lief te hebben, al die wanhopige mensen kennen hun Verlosser niet. Job riep het in zijn moeilijkste momenten: “Ik weet dat mijn Verlosser leeft.” Als we dat nu eens uitdroegen en onvoorwaardelijk liefhebben… dan verandert een mensenhart misschien!

 14. johanna peacock zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juli 2022 om 20:53

  Aan Lipkje Visser: Zo denk ik er ook over, en ben hier dagelijks mee bezig, om voor mijn blinde vrienden en familie, die alles tot nu toe ontkennen en mij voor gek verklaren. Ik weet deze zekerheid voor mijzelf persoonlijk en verwacht ook alleen al mijn hulp van de Heer. Maar de blindheid is groot en de vijandschap wordt opgeroepen (zoals altijd) Wat ik schreef was bedoeld om de mensen wakker te schudden, en hen te wijzen op de vreselijke nood waarin de leven en het vreselijke bedrog dat er over de wereld is uitgegoten. We kunnen de media/nieuwsdiensten niet vertrouwen en alle bangmakerij met de virus heeft veel schade aangericht. Mijn vriendin van bijna 70 jaar keerde zich subiet van mij af. Ik hoop dat uit deze grote nood meer en meer beseft gaat worden dat “De Verlosser leeft” en dat de mensen dit alleen nodig gaan krijgen. De Heere zegt in Matteus 9:37 dat de velden wit zijn om te oogsten, maar dat er weinige arbeiders zijn. Mijn gebed is dat Hij die mensen die Hem wel persoonlijk kennen arbeiders zal maken in die witte velden. Bedankt voor je reaktie, want dat werd gemist in mijn reaktie. Dit was fout van mij.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden