Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn (7 reacties)

Geplaatst op vrijdag 2 december 2022, 15:09 door Dirk A A

Ik ontmoette iemand met wie ik in gesprek raakte. Ze had mij de mooie tekst Exodus 14:14 horen citeren: ‘De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn.’ Ze vertelde hoe belangrijk die woorden ook voor haar waren. En misschien hebt u wel dezelfde ervaring.

Degene die mij aansprak, vertelde over een hele moeilijke situatie in haar familie. Zij had alle reden om zeer boos en verontwaardigd te zijn. Om alle contacten te verbreken.
‘Maar de Heere heeft me daarvoor bewaard,’ vertelde ze. ‘Het was alsof Hij door de Heilige Geest ook juist deze woorden uit Exodus 14:14 mij in gedachten gaf. Het ging echt niet vanzelf, Hij heeft mij geholpen om deze weg te gaan. De weg van de minste te willen zijn, de weg van het niet verbreken van de contacten, de weg van de situatie los te laten en in de handen van de Heere te geven. Om niet zelf te gaan strijden, maar de strijd te laten voeren door de Heere.’

Inmiddels is het al een aantal jaren geleden dat dit speelde. Ze vertelde mij dat ze de Heere zo dankbaar is voor Zijn leiding in dit gebeuren. Ik merk dat het haar opnieuw diep raakt. ‘Nu heb ik weer een heel goed contact, ook geestelijk, met degene met wie dit speelde,’ vertelt ze. ‘Dat is zo heerlijk. Als ik ooit, toen die kwestie speelde, zelf was gaan vechten en strijden, dan was onze relatie totaal kapot gegaan. Absoluut zeker. Maar de Heere heeft met daarvoor bewaard.’

Het zit ons zo in het bloed om te gaan vechten en strijden. En zeker, wij hebben ook onze verantwoordelijkheid. Maar als de Heere ons genade schenkt om de situatie in Zijn handen te geven, wil Hij rust en vrede, Zijn rust en Zijn vrede, schenken.

Deze woorden uit Exodus 14:14 zijn zo bemoedigend, zo vertroostend. Ik weet niet in welke situatie u zich bevindt. U kampt mogelijk ook wel met moeilijkheden. Misschien is u onrecht aangedaan, voelt u zich verlaten, bent u verraden, wordt u onterecht beschuldigd, wordt er over u geroddeld, of wat er ook is gebeurd.
Ik bid u Gods genade toe, genade om het los te kunnen laten, het in Zijn handen te geven. De Heere is precies op de hoogte van uw situatie. Laat Hem voor u strijden.
In Psalm 10:14 staat het zo treffend: ‘U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.’

Wij mogen verder trekken, verder op onze levensweg. In vers 15 van Exodus 14 volgt dan: ‘Toen zei de HEERE tegen Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken.’ Terwijl de Heere strijdt tegen de Egyptenaren en vóór Israel, trekt het volk verder, de Schelfzee door. En ze komen allen veilig door de zee heen, bewaard door de Heere Zelf.
Bij Hem, bij de Heere Jezus, zijn we veilig en geborgen. In Zijn schuilplaats.
De eerste twee verzen van Psalm 91 zeggen het zo treffend: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.’ Dat wens ik u toe, dat u die Schuilplaats kent.

Dirk van Genderen

7 Reacties

 1. Ria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2022 om 21:33

  Dirk, bedankt voor de kostbare bemoediging uit Gods Woord. Hij is trouw, zal voorzien, ondanks moeite en verdriet en komt op Zijn tijd tot ZIJN DOEL. Psalm 27 is de psalm die mij ook hierin leidt: “Wacht op de Heer, wees sterk en moedig”. Ik weet niet hoelang nog, maar hou me vast aan het Woord van mijn trouwe Vader, Die ondertussen steeds meer rust, vrede en sterkte geeft. Mijn taak: “Zijn liefde geven, in genade en waarheid. Zijn strijd!”

 2. Corrie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2022 om 22:11

  Ik lees al jaren uw nieuwsbrief en inderdaad heeft u deze tekst eens geciteerd en ook aangegeven als weektekst. Die tekst spreekt mij ook zeer aan en hou aan de belofte vast dat de Heer voor mij zal strijden, maar zie nog geen resultaat / verhoring waar ik zo op hoop. Nochtans wil ik trouw blijven, maar het is best weleens moeilijk.

 3. Alie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2022 om 22:45

  Het is mij een aantal jaren geleden overkomen dat ik in de trein zat en een bepaalde situatie erg op mij drukte. Ik wist hier geen uitweg meer in en had ook de moed niet meer om naar de bestemming te gaan waar ik naartoe moest. Ik klapte het tafeltje uit van de stoel voor mij. Daar viel de Metro (krant) uit en bovenaan stond met potlood geschreven: don’t let people or circumstances upset you. You will rise above every difficultly. Let God fight you battles. (Laat je niet van streek brengen door mensen of omstandigheden. Je zult boven elke moeilijkheid uitstijgen. Laat God je gevechten voeren, dvg).
  Dit raakte mij diep en het was alsof er een knop in mijn hoofd werd omgezet… Ik hoef het niet meer te dragen of erover te tobben, ik mag het LOSLATEN. Wat een geweldige ervaring was dit en een goede les voor mij. Ik ben de Here daar heel dankbaar voor.

 4. Arja Mourik Slagboom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2022 om 23:35

  Die ware rust en overgaven is alleen bij de Heere te vinden. De Heere zegt het in Zijn Woord: Kom herwaarts tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Hij alleen is de ware Rustgever. Alles wat buiten de Heere is, geeft onrust. We mogen biddend tot Hem gaan! Houd aan, grijp moed, de ware bidder laat de Here niet staan. Red hem of haar uit alle noden.

 5. Bea zegt:
  Geplaatst op maandag 5 december 2022 om 13:31

  Dat artikel in de Nieuwsbrief over schoolkinderen in Londen, laat de regering aldaar dat toe??? Vreselijk!!

 6. avda zegt:
  Geplaatst op maandag 5 december 2022 om 14:31

  …en ook nog 2 Kronieken 20: het hele verhaal met als midden vers 17: “Stel u op en blijf staan, dan zult gij zien dat de Here u de overwinning geeft…” Halleluja!

 7. mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 5 december 2022 om 15:18

  Het is helemaal waar wat je schrijft Dirk.
  Mijn ervaring is ook dat je de moeilijke situaties in je leven over moet geven aan God/JHWH. Ik ben er van overtuigd dat iedere oprechte gelovige in Christus Jezus de Opgestane Heer moeilijke omstandigheden ondervindt in zijn/haar leven. Mijn ervaring is dan ook dat ze er zijn om er lessen uit te leren. En om te ontdekken dat het niet jouw strijd is, maar dat God/JHWH voor je strijdt. Dat ontdek je pas… achteraf.
  “We hebben een Machtige Heiland.
  Die NIMMER de Zijnen vergeet”.
  Wat een Troost en Rust geeft dat in je ziel.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden